Emil Zola (1840-1902)
Książki:
1. Braun Martin: Emile Zola und die Romantik - Erblast oder Erbe ?: Studium einer komplexen Naturalismuskonzeption.- Tübingen: 
  Stauffenburg- Verl., 1993.- XIII, [1], 280 s.; 23 cm. 

2. Den fransk-tyske Krig: (det store krak) / [według] Emile Zola.- Kobenhaven: Forlaget I.K., [post 1970] (Print. in Poland).-45, [1] s.: il.; 25 cm. 

3. Gracq Julien (1910- ): Proust considéré comme terminus suivi de Stendhal, Balzac, Flaubert, Zola / Julien Gracq.Bruxelles: Complexe, 1986.-
  113, [5] s.; 18 cm. 
  * Balzac Honoré de (1799-1850); Flaubert Gustave (1821-1880); Proust Marcel (1871-1922); Stendhal (1783-1842); Zola Émile (1840-1902) 

4. Kaczyński Mieczysław: "Les quatre évangiles" d'Emile Zola: entre la vision catastrophique et la vision utopique.- Lublin: UMCS, 1979.- 
  220 s.; 21 cm 
  * Zola, Emile (1840-1902). - Quatre évangiles 

5. Nederlaget / [według] Emile Zola.- Oslo; Friedrikstad: Williams Forl. A/S, [post 1970] (Print. in Poland).- 45, [1] s.: il.; 25 cm. 

6. Naturalism in the European novel: new critical perspectives /ed. by Brian Nelson.- New York; Oxford: Berg, 1992.- VII, [1], 280 s.; 23 cm. 

7. Sienkiewicz Henryk (1846-1916): Pisma Henryka Sienkiewicza. T. 26, Pójdźmy za nim; Lux in tenebris lucet; Bądź błogosławiona; Listy o Zoli;
  Wycieczka do Aten.- Warszawa: Redakcya Tygodnika Illustrowanego, 1901 ([s.l.: s.n.]).- 154, [1] s.; 18 cm. 
  * Bezpłatny dodatek dla prenumeratorów „Tygodnika illustrowanego"; Całość obejmuje 81 t. 

8. Suwała Halina (1940- ): Emil Zola.- Warszawa: "Wiedza Powszechna", 1968 (Katowice: Druk. Dziełowa).- 487, [1] s., 1 k. tabl.: il., portr.; 18 cm. 

9. Troyat Henri (1911- ): Zola.- [Paris]: Flammarion, 1992.- 420, [5] s., [16] s. fot.; 22 cm. 

10. Wieczory medańskie: [nowele] / aut.: É. Zola [et al.]; przeł. [z fr.] W. Berent, H. Kowzan, T. Kowzan; oprac. T. Kowzan.- Wrocław: Zakł. 
   Nar. im. Ossolińskich, 1962 ([Kraków]: Krakowskie Zakł. Graf. 7).- LXXI, [1], 251, [1] s.: il., portr.; 17 cm. 
   * Tyt. oryg.: Soirées de Médan. 

11. Zola Émile (1840-1902): Du roman: sur Stendhal, Flaubert et les Goncourt /préf. de Henri Mitterand.- Bruxelles: Complexe, 1989.- 283, [5] s.;
   18 cm. 
   * Flaubert, Gustave (1821-1880); Goncourt, Edmond de (1822-1896); Goncourt, Jules de (1830-1870); Stendhal (1783-1842) 

12. Zola Émile (1840-1902): Face aux romantiques /préf. de Henri Mitterand.- Bruxelles: Complexe, 1989.- 253, [4] s.; 18 cm. 
   * Barbey d'Aurevilly, Jules Amédée (1808-1889); Hugo, Victor Marie (1802-1885) 

13. Zola Émile (1840-1902): Germinal /przekł. [z fr.] Krystyna Dolatowska; wstęp i oprac. Jan Nowakowski.- Wrocław; Kraków: Zakł. Nar. im.
   Ossolińskich, 1978 (Kraków: UJ).- LXVIII, 536, [4] s.; 17 cm. 

14. Zola Émile (1840-1902): Germinal /przeł. [z fr.] Krystyna Dolatowska.- [Wyd. 9].- Warszawa: Państ. Instytut Wydawniczy, 1983 (Łódź: ŁDD).-
   353, [3] s.; 21 cm. 

15. Zola Émile (1840-1902): Germinal /przeł. [z fr.] Krystyna Dolatowska.- [Wyd. 10].- Warszawa: Państ. Instytut Wydawniczy, 1987 (Rzesz.: 
   RZG).- 430, [2] s.; 21 cm. 

16. Zola Émile (1840-1902): Germinal /przeł. [z fr.] Krystyna Dolatowska.- [Wyd. 1 w tej ed.].- Wrocław: Wydaw. Dolnośląskie, 1995 (Wroc.: 
   Pras.ZG).- 682, [2] s.; 21 cm. 
   * Oryg.: "Germinal". - Teskt wg wyd. PIW, 1987. 

17. Zola Emilé (1840-1902): Kąpiel: nowele /przekł. Wacława Wiedigera.- Warszawa: Wydaw. Ultima Thule: Gebethner i Wolff; Kraków: S. A. 
   Krzyżanowski, [1913] (Warszawa: L. Bogusławski).- [4], 213 s.; 19 cm. 

18. Zola Emilé (1840-1902): Kąpiel /przekł. Wacława Wiedigera.- Warszawa: Wydaw. Ultima Thule, 1913; Kraków: S. A. Krzyżanowski.- [2], 213,
   [2], 700 s.; 20 cm. 

19. Zola Émile (1840-1902): L'encre et le sang /préf. de Henri Mitterand.- Bruxelles: Complexe, 1989.324, [9] s.; 18 cm. 

20. Zola Émile (1840-1902): Nana /przeł. [z fr.] Zofia Karczewska-Markiewicz.- [Wyd. 4].- Warszawa: Państ. Instytut Wydawniczy, 1987 (Gdań.: 
   ZG).- 351, [1] s.; 21 cm. 
   * Oryg.: "Les Rougon-Macquart: histoire naturelle et sociale d'une famille sous le Second Empire. Nana". 

21. Zola Émile (1840-1902): Nana /przeł. [z fr.] Zofia Karczewska-Markiewicz..- [Wyd. 5].- Warszawa: Państ. Instytut Wydawniczy, 1988 (Pozn.:
   PZGMK).- 351, [1] s.; 21 cm. 
   * Oryg.: "Les Rougon-Macquart: histoire naturelle et sociale d'une famille sous le Second Empire. Nana". 

22. Zola Émile (1840-1902): Nana /przeł. [z fr.] Zofia Karczewska-Markiewicz.- [Wyd. 6].- Warszawa: Państ. Instytut Wydawniczy, 1989 (Pozn.:
   PZGMK).- 351, [1] s.; 21 cm. 
   * Oryg.: "Les Rougon-Macquart: histoire naturelle et sociale d'une famille sous le Second Empire: Nana". 

23. Zola Émile (1840-1902): Nana /[przeł. z fr. Zofia Karczewska-Markiewicz; wstępem opatrzyła Małgorzata Tomicka].- Wrocław: "Siedmioróg",
   1991 (Katow.: ZG).- 435,[1] s.; 20 cm. 

24. Zola Émile (1840-1902): Pour Manet /ed. prés. et établie par Jean-Pierre Leduc-Adine.- Bruxelles: Complexe, 1989.- 199, [9] s.; 18 cm. 
   * Manet, Edouard (1832-1883) - szkice literackie 

25. Zola Émile (1840-1902): Rodzina Rougon-Macquart: historya przyrodzona i społeczna jednej rodziny za drugiego Cesarstwa. 1, Wzniesienie
   się Rougon~Mów /przekł. z fr. z czwartej edycyi.- Warszawa: Red. "Przeglądu Tygodniowego", 1875 (Warszawa: Druk. Przeglądu 
   Tygodniowego).- 448 s.; 14 cm. 
   * Estr XIX t. 5 s. 309. 

26. Zola Émile (1840-1902): Rome.- 22 mille.- Paris: G. Charpentier et E. Fasquelle, 1896.- [4], 751 s.; 18 cm. 

27. Zola Émile (1840-1902): Rome.- 35 mille.- Paris: G. Charpentier et E. Fasquelle, 1896.- [4], 751 s.; 18 cm. 

28. Zola Emile (1840-1902): Słuszna walka: od Courbeta do impresjonistów: antologia pism o sztuce /wybór i wstęp Gaëtan Picon; oprac. 
   Jean-Paul Bouillon; przekł. [z fr.] i posłowie Hanna Morawska.- Warszawa: Państ. Instytut Wydawniczy, 1982 (Tor: ZG).- 356 s., [16] s. tabl.
   (w tym kolor.): il. portr.; 21 cm. 
   * Oryg.: "Le bon combat: de Courbet aux impressionnistes: anthologie d'écrits sur l'art" 1974. 

29. Zola Émile (1840-1902): Teresa Raquin /przetł. [z fr.] Halina Kowzan; oprac. Tadeusz Kowzan.- Kraków: Zakł. Nar. im. Ossolińskich, 1974 
   ([Kraków]: Druk. Nar.).- LXXV, 128, [4] s., 2 k. tabl.: portr., err.; 17 cm. 
   * Tyt. oryg.: Thérese Raquin. 

30. Zola Émile (1840-1902): Wszystko dla pań / Emil Zola; [przeł. Zdana Matuszewicz].- Warszawa: "Książka i Wiedza", 1950 (Łódź: Zakł. Graf.
   "Książka i Wiedza").- 389 s.; 21 cm. 
   * Tyt. oryg.: Au bonheur des dames. 

31. Zola Emile (1840-1902): Wszystko dla pań /przeł. [z fr.] Zdana Matuszewicz.- [Wyd. 6].- Warszawa: Państ. Instytut Wydawniczy, 1987
   (Gdań.: ZG).- 397, [2] s.; 21 cm. 
   * Oryg.: "Au bonheur des dames". 

32. Zola Émile (1840-1902): Wszystko dla pań /przeł. [z fr.] Zdana Matuszewicz.- [Wyd. 7].- Kraków: Wydaw. Literackie, 1992 (Krak.: DNar.).- 
   494, [2] s.; 20 cm. 
   * Oryg.: "Au bonheur des dames". 

33. Zola Émile (1840-1902): Wszystko dla pań / Emile Zola; przeł. [z fr.] Zdana Matuszewicz.- Warszawa: Prószyński i S-ka, 1998 (Opole: OZG).-
   493, [1] s.; 21 cm. 
   * Oryg.: "Les Rougon-Macquart: histoire naturelle et sociale d'une famille sous le Second Empire. Au bonheur des dames". - Tekst oparto na wyd.: PIW, 
          Warszawa, 1971. 
   * Oryg.: Au bonheur des dames.
Artykuły w czasopismach:
1. "Brzuch Paryża" Emila Zoli i malarstwo martwej natury /Dariusz Dziurzyński// Przegląd Humanistyczny.-2001, nr 1, s. 19-31 
 
2. Emil Zola - pisarz francuski, europejski, światowy /Janina Kulczycka-Saloni// Przegląd Humanistyczny.-1995, nr 6, s. 51-61 
 
3. Emila Zoli teoria i praktyka naturalistycznego dramatu /Gabriela Matuszek// Przegląd Humanistyczny.-2000, nr 4, s. 83-95 
 
4. List paryski; Z przedmowy do "Teresy Raquin"; Pogadanka o dramacie i literaturze: Rozbić układ wzajemnych ukłonów: uzup. /Emile Zola;
  tł. Halina Kowzan; oprac. Tadeusz Kowzan /Piotr Tomaszuk; oprac. js .-Odkurzona myśl teatralna// Dialog .-2001, nr 5/6, s. 232-239 
 
5. Narodziny naturalizmu Zoli /Halina Suwała// Przegląd Humanistyczny.-1995, nr 6, s. 63-72 
 
6. Naturalizm w teatrze: Lepiej nie gadać: uzup. /Emile Zola; tł. Halina Kowzan; oprac. Tadeusz Kowzan /Piotr Cieplak; oprac. jkn.-Odkurzona
  myśl teatralna// Dialog .-2001, nr 7, s. 90-101 
  * Fragm. tomu "Le naturalisme au théâtre" 
 
7. Zdrajca, mieszaniec, sumienie świata /Wiesław Wodecki// Gazeta Wyborcza.-1998, nr 32, s. 12-14 
  * Wystąpienie Emila Zoli w obronie Alfreda Dreyfusa
Niniejsze zestawienie sporządzono na podstawie katalogu online Biblioteki Narodowej w Warszawie
Opracowanie: HANNA MAŁGORZATA WITCZAK