Zdolności i myślenie twórcze
Książki:
 1. Aktywność twórcza dzieci i młodzieży: praca zbiorowa / pod red. Stanisława Popka.- Warszawa: Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, 
   1988.- 211, [1] s.: nuty, rys.; 24 cm
   
 2. Birch Paul, Clegg Brian: Techniki twórczego myślenia w biznesie: przewodnik dla menedżerów / tł. [z ang.] Alina Kopeć.- Lublin: Wydaw. 
   M & A Communications Polska: we współpr. z M & A Communications Canada, 1996.- 106, [1] s.; 21 cm
   Oryg.: "Business creativity"

 3. De Bono Edward: Sześć kapeluszy czyli Sześć sposobów myślenia /przeł. [z ang.] Monika Patterson.- Warszawa: "Medium", cop. 1996.- 175,
   [3] s.; 21 cm
   Oryg.: "Six thinking hats"

 4. Dobrołowicz Witold: Psychodydaktyka kreatywności.- Warszawa: Wyższa Szkoła Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej, 1995.- 
   240 s.: rys.; 21 cm
   Nauczanie - metody; Twórczość - psychologia

 5. Dobrołowicz Witold: Psychologia twórczości: (w zarysie).- Kielce: Wyższa Szkoła Pedagogiczna im. Jana Kochanowskiego, 1982.- 195,
   [5] s.: rys., wykr.; 21 cm

 6. Drat-Ruszczak Krystyna: Osobowościowe wyznaczniki efektywności w twórczości naukowej / Polska Akademia Nauk, Komitet Nauk 
   Psychologicznych.- Wrocław [etc.]: Zakład Narodowy im. Ossolińskich, 1981.- 135 s.: tab.; 24 cm
   Monografie Psychologiczne; t. 36

 7. Dziecko-twórcą: (propozycje metodyczne opracowane przez polonistów szkół podstawowych dzielnicy Kraków-Śródmieście): [praca zbiorowa
   / pod red. Grażyny Maszczyńskiej-Góry; Wojewódzki Ośrodek Metodyczny w Krakowie].- Kraków: Wydaw. WOM, 1993.- [2], 144 s.: il., fot.,
   portr.; 20 cm

 8. Dziekanowski Czesław: Człowiek wygrany w psychologii humanistycznej.- Białystok: Dział Wydawnictw Filii UW, 1988.- 190 s.: rys.; 20 cm
   Rozprawy Uniwersytetu Warszawskiego; 344

 9. Góralski Andrzej: Być nowatorem: poradnik twórczego myślenia.- Warszawa: Państ. Wydaw. Naukowe, 1990.- 154, [1] s.; 21 cm

10. Góralski Andrzej: Wzorce twórczości: eseje filozoficzne i pedagogiczne.- Warszawa: "Scholar": Polskie Towarzystwo Uniwersalizmu, cop.
   1998.- 113 s.: 2 rys.; 24 cm

11. Inspiracje, pomysły: książka pomocnicza dla twórczego nauczyciela / Alicja Badowska [et al.].- Wrocław: "Siedmioróg", 1998.- 135, [1] s., 
   [8] s. tabl. kolor.: il., 1 faks., fot.; 24 cm
   Tekst częśc. tł. z wł.

12. Jakóbczyk Stanisław: Twórcze ćwiczenia literackie w szkole.- Poznań: Wydaw. Naukowe UAM, 1992.- 45, [2] s.; 21 cm
    Filologia Polska / Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu; nr 52

13. Kmiecik Krystyna: Informacje oceniające, samoocena i poczucie kontroli a myślenie twórcze.- Wrocław [etc.]: Zakład Narodowy im. 
   Ossolińskich, 1983.- 107 s.: 2 rys., 5 wykr.; 24 cm
   Monografie Psychologiczne; t. 44

14. Kobierzycki Tadeusz: Od twórczości do osobowości.- Warszawa: "Stakroos" Stowarzyszenie Aktywnego Rozwoju Osobowości dla
   Studentów, 1995.- 24 s.; 21 cm
   Studia i Analizy / "Stakroos"

15. Kobierzycki Tadeusz: Osobowość, rozwój i twórczość.- Warszawa: SKW Łomianki: "Heliodor", 1994.- 16 s.; 20 cm
   Studium Kultury Współczesnej . Wykład; 1

16. Kocowski Tomasz: Aktywność twórcza człowieka: filogeneza, funkcje, uwarunkowania.- Kraków: Uniwersytet Jagielloński, 1985.- [2], 37 s.; 30 cm

17. Korliński Stefan: Rola emocji w myśleniu twórczym / Międzyuczelniany Ośrodek Metodyczny Akademii Rolniczych.- Warszawa: Wydaw.
   SGGW [Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego], 1991.- 51, [1] s.; 24 cm
   Publikacje Międzyuczelnianego Ośrodka Metodycznego Akademii Rolniczych

18. Limont Wiesława: Analiza wybranych mechanizmów wyobraźni twórczej: badania eksperymentalne.- Toruń: Uniwersytet Mikołaja Kopernika,
   1996.- 180 s., [15] s. il. kolor.; 24 cm

19. Limont Wiesława: Synektyka a zdolności twórcze: eksperymentalne badania stymulowania rozwoju zdolności twórczych z wykorzystaniem 
   aktywności plastycznej.- Toruń: UMK, 1994.- 159, [3] s., 10 s. il. kolor.; 24 cm
   Rozprawy / Uniwersytet Mikołaja Kopernika

20. Łaszczyk Jan: Razvitie teorii i praktiki pedagogiki tvorcestva: (opyt varsavskogo kruzka).- Warszawa: Wydaw. ZM WSPS, 1995.- 314 s.; 30 cm
   Monografie Zakładu Metodologii Wyższej Szkoły Pedagogiki Specjalnej; nr 3

21. MacGregor Cynthia: Kształtowanie twórczej osobowości dziecka: zabawy i ćwiczenia / z ang. przeł. Bożenna Stokłosa.- Warszawa: "Świat 
   Książki", 1998.- 140, [1] s.; 21 cm
   Oryg.: "Raising a creative child: challenging activities and games for young minds" 1996

22. Malicka Małgorzata: Twórczość czyli Droga w nieznane.- Warszawa: Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, 1989.- 123, [1] s.; 20 cm
   
23. Nalaskowski Aleksander: Społeczne uwarunkowania twórczego rozwoju jednostki.- Toruń: UMK, 1989.- 155 s.; 24 cm
   Rozprawy / Uniwersytet Mikołaja Kopernika

24. Nalaskowski Aleksander: Ścieżki edukacyjne i losy życiowe twórczych trzydziestolatków: (studium z wykorzystaniem badań podłużnych)
   / Uniwersytet Warszawski. Instytut Polityki Społecznej.- Warszawa: UW. IPS, 1989.- [4], 146 s.: rys., wykr.; 21 cm

25. Nęcka Edward: Creativity training: a guidebook for psychologists, educators and teachers / transl. [from Pol.] Ryszard Stocki.- Kraków: 
   Towarzystwo Autorów i Wydawców Prac Naukowych "Universitas", 1992.- 160 s.; 21 cm
   Oryg.: [Trening twórczości]

26. Nęcka Edward: Proces twórczy i jego ograniczenia.- Kraków: UJ, 1987.- 217 s.; 24 cm
   Rozprawy Habilitacyjne / Uniwersytet Jagielloński; nr 134

27. Nęcka Edward: Trening twórczości.- [Wyd. 2].- Olsztyn: Polskie Towarzystwo Psychologiczne. Pracownia Wydawnicza, 1992.- 144 s.: 1 rys.; 24 cm

28. Nęcka Edward: Trening twórczości: podręcznik metodyczny / Uniwersytet Jagielloński. Instytut Psychologii.- Kraków: UJ, 1989.- 165 s.: rys.; 24 cm
   Skrypty Uczelniane / Uniwersytet Jagielloński; nr 597

29. O pedagogice twórczości / pod red. Jana Łaszczyka.- Warszawa: Wyższa Szkoła Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej. Wydaw., 
   1997.- 91, [1] s.; 24 cm
   Pokłosie sesji jubileuszowej z okazji 35-lecia naukowej i pedagogicznej pracy prof. Andrzeja Góralskiego
   Góralski, Andrzej (1936- ) - księga pamiątkowa

30. Ogrodzka-Mazur Ewa: Zabawy parateatralne w klasach I-III jako stymulatory rozwoju możliwości twórczych dziecka.- Cieszyn: Uniwersytet 
   Śląski. Filia, 1996.- 168, [8] s.: il. kolor., wykr.; 24 cm

31. Okraszewski Kazimierz, Rakowiecka Barbara, Szmidt Krzysztof J.: Porządek i przygoda - lekcje twórczości: podręcznik eksperymentalny. Cz. 2.- 
   Wyd. 3.- Warszawa: Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, 1997.- 264 s.: fot., rys., wykr., err.; 29 cm

32. Piwońska Zofia: Metoda praktyki pisarskiej i gry dydaktyczne w rozwijaniu postaw twórczych dziecka.- Rzeszów: Centrum Doskonalenia 
   Pedagogicznego, 1997.- 43, [1] s.; 21 cm

33. Przyszłość - szkoła - twórczość - ekologia / pod red. Apolonii Suchory-Olech, Marioli Szczepańskiej; Wyższa Szkoła Pedagogiczna w Słupsku.-
   Słupsk: WSP, 1995.- 179 s.; 20 cm

34. Rozet Isaak Moiseevic: Psychologia fantazji: badania twórczej aktywności umysłowej /Igor [ ]] M. Rozet; [tł. [z ros.] Anna Nowińska].- 
   Warszawa: Państ. Wydaw. Naukowe, 1982.- 283, [1] s.: tab.; 21 cm
   Oryg.: "Psichologija fantazii: eksperimental'no-teoreticeskoe issledovanie vnutrennich zakonomernostej produktivnoj umstvennoj dejatel'nosti" 1977

35. Rozwijanie aktywności twórczej uczniów klas początkowych: zarys metodyki / pod red. Jerzego Kujawińskiego.- Warszawa: Wydawnictwa 
   Szkolne i Pedagogiczne, 1990.- 269, [2] s.: fot., nuty, rys.; 21 cm

36. Rozwój twórczej aktywności dziecka / pod red. Jana Kidy.- Rzeszów: Wydaw. Wyższej Szkoły Pedagogicznej: Wojewódzki Ośrodek
   Metodyczny, 1994.- [2], 160 s.: rys.; 24 cm

37. Rudniański Jarosław: Homo cogitans: o myśleniu twórczym i kryteriach wartości.- Wyd.2 rozsz.- Warszawa: "Wiedza Powszechna", 1981.- 
   303,[1] s.; 19 cm

38. Rudowski Tomasz: Wyznaczniki uzdolnień plastycznych nauczycieli i uczniów.- Warszawa: Wyższa Szkoła Pedagogiki Specjalnej im. Marii 
   Grzegorzewskiej. Wydaw., 1994.- 337 s.: il., rys., wykr.; 24 cm

39. Schulz Roman: Twórczość pedagogiczna: elementy teorii i badań.- Warszawa: Instytut Badań Edukacyjnych, 1994.- 238, [5] s., [1] k. tabl. złoż.:
   wykr.; 23 cm

40. Schulz Roman: Twórczość: społeczne aspekty zjawiska.- Warszawa: Państ. Wydaw. Naukowe, 1990.- 361, [2] s.: 1 rys.; 21 cm

41. Siemieniecki Bronisław: Środki dydaktyczne w procesie myślenia twórczego / [Wyższa Szkoła Pedagogiczna im. Komisji Edukacji Narodowej 
   w Krakowie].- Kraków: Wydaw. Naukowe WSP, 1991.- 286 s.: rys., wykr.; 24 cm
   Prace Monograficzne Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Krakowie; t. 134

42. Smolińska-Rębas Halina, Filipiak Ewa, Chorn Regina: Technika swobodnego tekstu: z cyklu Moje "Ja" wobec pedagogiki Celestyna Freineta.-
   Otwock Warszawa: Polskie Stowarzyszenie Animatorów Pedagogiki C. Freineta, 1995.- 98 s.: faks., fot., rys.; 21 cm

43. Strzałecki Andrzej: Twórczość a style rozwiązywania problemów praktycznych: ujęcia prakseologiczne / Polska Akademia Nauk. Instytut
   Filozofii i Socjologii.- Wrocław [etc.]: Zakład Narodowy im. Ossolińskich, 1989.- 232 s.: rys.; 24 cm
   Prace Habilitacyjne / Polska Akademia Nauk

44. Stymulatory rozwoju aktywności i osobowości twórczej / pod red. Leona Niebrzydowskiego.- Łódź: Wydaw. Uniwersytetu Łódzkiego, 1995.- 
   129, [2] s.: 1 rys., 1 wykr.; 24 cm
   Tekst częśc. ang.

45. Szmidt Krzysztof J.: Elementarz twórczego życia.- [Wyd. 2].- Warszawa: "Intra": "W.A.B.", 1997.- 140, [3] s.: rys.; 17 cm

46. Szmidt Krzysztof J., Rakowiecka Barbara, Okraszewski Kazimierz: Porządek i przygoda - lekcje twórczości: program edukacyjny.- Wyd. 2.- 
   Warszawa: Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, 1997.- 31, [1] s.; 29 cm

47. Szmidt Krzysztof J.: Porządek i przygoda - lekcje twórczości: przewodnik metodyczny dla nauczycieli.- Wyd. 3.- Warszawa: Wydawnictwa 
   Szkolne i Pedagogiczne, 1997.- 135 s.: rys. (w tym kolor.); 29 cm

48. Szymański Mirosław Stanisław: Twórczość i style poznawcze uczniów.- Warszawa: Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, 1987.- 224 s.: 
   4 wykr.; 21 cm

49. Tokarz Aleksandra: Rola motywacji poznawczej w aktywności twórczej.- Wrocław [etc.]: Zakład Narodowy im. Ossolińskich, 1985.- 197, [2] s.; 24 cm
   Monografie Psychologiczne; t. 49

50. Turska Dorota: Dynamika postawy twórczej a typ kształcenia szkolnego młodzieży.- Lublin: Wydaw. UMCS [Uniwersytetu Marii Curie-
   Skłodowskiej], 1994.- 143 s.: wykr.; 24 cm

51. Twórczość artystyczna w wychowaniu dzieci i młodzieży: praca / pod red. Stanislawa Popka.-Warszawa: Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, 
   1985.- 191, [1] s., XVI s. tabl. (w tym kolor.): il., rys.; 24 cm

52. Twórczość jako wymiar sztuki kierowania: materiały z I i II Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej, Kazimierz Dolny, 21-22 maja 1994 i 17-19 
    maja 1996 /[red. Leszek Panasiewicz].- Lublin: Agencja "Rema", 1997.- 139, [1] s.: 1 faks., 2 wykr., err.; 21 cm
   Tekst częśc. ang.

53. Twórczość, zdolności, wychowanie: materiały z simpozium [i. e. sympozjum] naukowego / pod red. Stanisława Popka; Instytut Badań 
   Problemów Młodzieży w Lublinie, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. Wydział Pedagogiki i Psychologii, Polskie Towarzystwo
   Psychologiczne. Oddział w Lublinie.- Lublin: IBPM, 1988.- 145 s.: rys., wykr.; 20 cm
    Konferencja zorganizowana przez Oddział IBPM w Lublinie w dniach 18-19 września 1987 r.

54. Twórczość, zdolności, wychowanie: materiały z sympozjum naukowego / pod red. Stanisława Popka; Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej.
    Instytut Psychologii.- Lublin: UMCS, 1988.- 21 cm; T. 2.- 1989.- 347, [1] s.
    Materiały III Sympozjum Psychologii Twórczości w Lublinie. - Częśc. tł. z niem

55. Wykorzystanie technik C[elestyna] Freineta w rozwijaniu inwencji twórczej dziecka w wieku przedszkolnym: propozycje zajęć / zebrały 
   i oprac. JadwigaDługosz [et al.]; Zespół Placówek Doskonalenia Nauczycieli w Białymstoku.- Białystok: Wydaw. ZPDN, 1995.- [3], 49 s.; 21 cm

56. Zborowski Jan: Rozwijanie aktywności twórczej dzieci.- Warszawa: Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, 1986.- 94, [1] s.: fot., rys.; 21 cm

57. Zwolińska Ewa: Rozwój wyobraźni muzycznej a funkcje percepcyjno-motoryczne w młodszym wieku szkolnym: badania muzycznej aktywności
   umysłowej.- Bydgoszcz: Wyższa Szkoła Pedagogiczna. Wydaw. Uczelniane, 1997.- 329 s.: nuty, wykr.; 24 cm

58. Żuk Tadeusz: Uzdolnienie twórcze a osobowość.- Poznań: Wydaw. Naukowe UAM, 1986.- 123 s.: 2 rys.; 24 cm
   Psychologia i Pedagogika / Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu; nr 64
Artykuły w czasopismach:
 1. Aktywność twórcza uczniów szkół średnich - przejawy, możliwości, rola w rozwoju / Henryka Długosz-Biłous, Paweł Biłous.- Streszcz. w jęz. 
   ang.// Rocznik Świętokrzyski, Seria A.- T. 24.- (1997) s. 81-89

 2. Błędy w myśleniu i twórczość / Marcin Florkowski// Nauczyciel i Szkoła.- 1998 nr 1 s. 40-49

 3. Bujanie w obłokach / Renata Rosa-Chłobowska// Nowa Polszczyzna.- 1998 nr 2 s. 51
   Myślenie twórcze ucznia

 4. Dwa rodzaje twórczości : nauka i sztuka / Paweł Kozłowski// Nowa Szkoła.- 1995 nr 10 s. 44-46

 5. Dynamiki postawy twórczej a typ kształcenia szkolnego / Dorota Turska. Lublin, 1994.- Streszcz. w jęz. ang.,-Rec. Katarzyna Siedlecka// 
   Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska, Sectio J Paedagogia-Psychologia.- Vol. 8 .- (1995) s. 169-172

 6. Fenomen twórczości społecznej / Wiesław Andrukowicz// Społeczeństwo Otwarte .- 1997 nr 10 s. 31-35

 7. Funkcjonowanie dziecka przedszkolnego w warunkach utrudniających rozwój ekspresji twórczej / Małgorzata Filus.- Streszcz. w jęz. ang.// 
   Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska, Sectio J Paedagogia-Psychologia.- Vol. 9/10 .- (1996/1997) s. 73-85

 8. Kary i nagrody stosowane w rodzinie a rozwój zdolności i postaw twórczych / Grażyna Mendecka.- Streszcz. w jęz. ang.// Prace Naukowe 
   WSP Częstochowa, Psychologia .- Z. 6.- (1997) s. 63-76

 9. Koło myśli twórczej / Iwona Czaja// Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze.- 1997 nr 6 s. 13-14

10. Kreatywność w edukacji polonistycznej dziecka / Tatiana Kłosińska// Życie Szkoły .- 1997 nr 2 s. 74-77

11. Kształtowanie w uczniach umiejętności twórczego myślenia / Tadeusz Pękała// Przysposobienie Obronne w Szkole.- 1997 nr 3 s. 136-145

12. Metody i techniki rozwijania twórczej aktywności uczniów na lekcjach języka polskiego /Helena Szczepańska//Kwartalnik Edukacyjny.- 
   1996 nr 3/4 s. 36-48

13. O kształtowaniu twórczej postawy człowieka / Anna Hryniewicka// Medycyna Dydaktyka Wychowanie.- 1996 nr 3/4 s. 66-71

14. O potencjał twórczy naszych uczniów / Barbara Kopeć// Życie Szkoły .- 1998 nr 2 s. 72-74

15. O twórczym myśleniu dzieci / Joanna Sinicka// Wychowanie w Przedszkolu.- 1997 nr 5 s. 280-282
   Zabawy pobudzające twórcze możliwości dziecka

16. Ogólna charakterystyka procesów twórczych / Artur Dobosz, Józef Kaźmierczak .- Streszcz. w jęz. ang.// Zeszyty Naukowe Politechniki 
   Poznańskiej, Organizacja i Zarządzanie .- Z. 20 .- (1997) s. 5-21

17. Olśnienie świadomości" a determinizm : (uwagi na marginesie wybranych koncepcji procesów twórczych w nauce) / Artur Dobosz .- 
   Streszcz. w jęz. ang.// Zeszyty Naukowe Politechniki Poznańskiej, Humanistyka i Nauki Społeczne.- Z. 43 .- (1995) s. 85-99

18. Paradoksy twórczości / Wiesław Andrukowicz// Społeczeństwo Otwarte.- 1997 nr 7/8 s. 29-32

19. Perseusz oswobodzicielem Pegaza : (rodzinne uwarunkowania kreatywności) / Kazimierz Pospiszyl// Przegląd Humanistyczny.- 1996 nr 5 s. 9-20

20. Pojęcie i własności działania twórczego / Józef Łygan .- Streszcz. w jęz. ang.// Zeszyty Naukowe WSP Bydgoszcz, Studia Techniczne.- Z. 18.-
   (1995) s. 30-40

21. Postawy rodzicielskie a rozwój twórczych zdolności technicznych / Grażyna Mendecka.- Streszcz. w jęz. ang.// Problemy Rodziny.- 1996 nr 1
   s. 41-43

22. Poziom uzdolnień twórczych a samoocena dzieci sześcioletnich / Janina Uszyńska// Test .- 1997 nr 1 s. 34-55

23. Psychodydaktyka kreatywności / Witold Dobrołowicz . Warsz., 1995,-Rec. Barbara Kędzierska// Edukacja.- 1996 nr 3 s. 107-109

24. Realizacja idei podmiotowości poprzez wyzwalanie postaw twórczych / Halina Cybulska// Życie Szkoły.- 1996 nr 8 s. 455-460

25. Reguły treningu twórczości / Andrzej Góralski . Warsz., 1996,-Rec. Teresa Giza// Edukacja .- 1997 nr 1 s. 100-102

26. Rola filozofii w kształceniu kreatywnych inżynierów / Marek Wykurz .- Streszcz. w jęz. ang.// Zeszyty Naukowe / Ośrodek Nauk Społecznych
   Politechniki Warszawskiej .- Z. 4 .- (1995) s. 41-49

27. Rola zajęć psychoedukacyjnych w integracji klasy i uruchamianiu inwencji twórczych / Joanna Gruszczyńska, Maria Suliga// Szkoła Zawodowa.-
   1996 nr 10 s. 8-14

28. Treningi twórczości jako metoda wspomagająca kształcenie nauczycieli / Lidia Noworyta// Edukacja .- 1997 nr 1 s. 89-92

29. Twórcza aktywność dzieci / Danuta Motyl// Życie Szk .- 1997 nr 9 s. 524-528

30. Twórcze myślenie współczesnego inżyniera / Maria I. Łojewska .- Streszcz. w jęz. ang.// Zeszyty Naukowe / Ośrrodek Nauk Społecznych 
    Politechniki Warszawskiej.- Z. 2 .- (1994) s. 125-142

31. Twórcze przetwarzanie informacji . Wroc., 1992,-Rec. Aleksandra Tokarz// Zagadnienia Naukoznawstwa.- 1992/1993 z. 1/8 s. 135-138

32. Twórczość dziecięca - nowa kategoria stosunku do rzeczywistości /Hanna Krauze-Sikorska.- Streszcz. w jęz. ang.// Studia Edukacyjne.- 
   Nr 1.- (1995) s. 77-88

33. Twórczość dziecka / Danuta Mokrzyszewska// Życie Szkoły.- 1996 nr 10 s. 601-602

34. Twórczość - osoba - proces - dzieła : Letnia Szkoła Młodych Pedagogów - Zacisze 15-21 IX 1995 r. / Stanisław Kowal, Roma Kwiecińska, 
   Magda Szpyrko// Edukacja .- 1996 nr 1 s. 122-124

35. Twórczość w rozwoju językowym najmłodszych uczniów / Danuta Czelakowska// Życie Szkoły.- 1997 nr 4 s. 200-203

36. Twórczość - znaczący element w rozwoju osobowości / Svetlana A. Derbiceva .- Streszcz. w jęz. ang.// Prace Naukowe, Filozofia Socjologia 
    / WSP Częst.- Z. 2 .- (1991) s. 37-40

37. Typ umysłu a twórcze wykrywanie analogii : perspektywy badawcze / Urszula Dębska .- Streszcz. w jęz. ang.// Acta Universitatis 
    Wratislaviensis, Prace Psychologiczne.- Nr 38 .- (1995) s. 85-93

38. Uczyć czy edukować / Ryszard Brudło// Życie Szkoły.- 1995 nr 6 s. 344-346
   Twórcze postawy dzieci

39. Wizja życia twórczego w ujęciu psychologii humanistycznej / Piotr Olaf Żylicz// Nowiny Psychologiczne.- 1996 nr 1 s. 35-40

40. Wspieranie poetyckiej postawy twórczej / Tatiana Kłosińska// Życie Szkoły.- 1997 nr 4 s. 206-208

41. Wspieranie elementarnych zdolności twórczych uczniów / Władysław Puślecki. Opole, 1994,-Rec. Piotr Kowolik// Chowanna .- 1996 t. 1/2
   s. 93-95

42. Wybrane aspekty ekologicznego podejścia do psychologii twórczości / Jan Rostkowski.- Streszcz. w jęz. ang.// Acta Universitatis 
   Lodziensis, Folia Psychologica .- Z. 1 .- (1997) s. 3-12

43. Wyobraźnia i sztuka - o wykorzystaniu zainteresowań studentów w kształceniu postaw twórczych / Krystyna Gutowska.- Streszcz. w jęz.
   ang.// Zeszyty Naukowe / Ośrodek Nauk Społecznych Politechniki Warszawskiej.- Z. 2.- (1994) s. 165-178

44. Wyobraźnia jako czynnik wpływający na procesy poznawcze i twórcze człowieka / Andrzej Tarnopolski .- Streszcz. w jęz. ang.// Prace 
   Naukowe WSP Częstochowa, Psychologia.- Z. 6 .- (1997) s. 93-100

45. Zachowania twórcze dzieci w zabawie / Maria Gładyszewska// Zeszyty Naukowe WSP Bydgoszcz, Studia Pedagogiczne.- Z. 33 .- (1997) s. 7-13

46. Zdolności twórcze wychowanków domów dziecka / Grażyna Mendecka .- Streszcz. w jęz. ang.// Prace Naukowe, Psychologia / WSP 
   Częstochowa.- Z. 5 .- (1996) s. 57-67
Niniejsze zestawienie sporządzono na podstawie katalogu online Biblioteki Narodowej w Warszawie
Opracowanie: 
HANNA MAŁGORZATA WITCZAK