Szkoła a integracja europejska
Książki:
1. Bariery i stymulatory integracji europejskiej: praca zbiorowa /pod red. Henryka Przybylskiego.- Katowice: AE, 1997.- 247 s. 1 faks., nuty,
  wykr.; 24 cm 
  Tekst. częśc. ang., łac.; Integracja europejska - materiały konferencyjne 
 
2. Edukacja polityczna w nowej Europie: praca zbiorowa / Krzysztof Borowczyk [et al.; pod red. Czesława Mojsiewicza]; Instytut Nauk
  Politycznych i Dziennikarstwa Uniwersytetu im. A. Mickiewicza.- Toruń Poznań: Wydaw. Adam Marszałek, 1992.- 76, [1] s.; 23 cm 
 
3. Forum Młoda Europa . 4 . 1996 ( Warszawa Forum Młoda Europa - Edukacja europejska poprzez Internet /[oprac. i red. Mariola Iwanowska];
  Komitet Integracji Europejskiej.- Warszawa: KIE, 1997.- 63 s.; 24 cm 
 
4. Fudali Jan: Kształtowanie europejskiej świadomości uczniów w szkole ogólnokształcącej: raport z badań.- Łódź: Wydaw. Uniwersytetu
  Łódzkiego, 1997.- 295 s.; 24 cm 
  Streszcz. ang., fr., niem., ros. 
 
5. Homplewicz Janusz: Wyzwania pedagogiczne wobec perspektyw integracji europejskich.- Rzeszów: Wydaw. Wyższej Szkoły Pedagogicznej,
  1998.- 39, [1] s.; 23 cm 
 
6. Jasiński Leszek Jerzy: Analiza integracji: przygotowania do członkostwa Polski w Unii Europejskiej.- Warszawa: "Zigguart", 1998.- 149, 
  [1] s.: wykr.; 21 cm 
 
7. Jasiński Leszek Jerzy: Perspektywy integracji: Polska a Unia Europejska.- / Warszawska Wyższa Szkoła Ekonomiczna.- Warszawa: WWSE,
  1998.- 156 s.:wykr.; 21 cm 
 
8. Kształcenie nauczycieli w kontekście integracji europejskiej / pod red. Mariana Ochmańskiego.- Lublin: Wydaw. Uniwersytetu Marii
  Curie-Skłodowskiej, 1997.- 279 s.: 2. wykr.; 24 cm 
  Materiały z konferencji, Lublin czerwiec 1995 
 
9. Szkoła i nauczyciel a integracja Europy: materiały z konferencji naukowej w Bydgoszczy w dniach 5-7 10. 1992 r. / pod red. Ryszarda Gerlacha
  i Elżbiety Podoskiej-Filipowicz.- Bydgoszcz: Wyższa Szkoła Pedagogiczna. Wydaw. Uczelniane, 1993.- 322, [12] s.: fot., 1 portr.; 24 cm 
  Tekst częśc. tł. z czes., niem., ros. - Zawiera Dodatek specjalny z okazji 65-lecia urodzin prof. dra hab. Zygmunta Wiatrowskiego
Artykuły w czasopismach:
1. Demokratyzacja instytucji edukacyjnych w Polsce - postęp ku integracji europejskiej /Henryk Siemieniak// Chowanna.- 1997 t. 2 s. 6-13 
 
 2. Doskonalenie nauczycieli wobec integracji z Europą /Ryszard Mierzejewski// Nowa Szkoła.-1997 nr 5 s. 15-17 
 
 3. Edukacja wielokulturowa jako warunek integracji europejskiej/Brunon Bartz// Pedagika Pracy.-[Nr] 24.-(1995) s. 86-98 
 
 4. Euroedukacja - między doktryną a nadzieją otwarcia polskiej oświaty: (o integracji z Unią Europejską obrazoburczo ) /Witold Komar// 
   Forum Oświatowe.- 1998 t. 1 s. 107-122 
 
 5. Europejskiej integracji oświatowej blaski, cienie, perspektywy /Sławomir Grzankowski, Marek Tomczak.-Streszcz. w jęz. niem. ang.// 
   Edukacja Dorosłych (Tor.) .-1998 nr 1 s. 101-122 
 
 6. Integracja Europy a edukacja dorosłych /Eugenia Anna Wesołowska.-Streszcz. w jęz. niem. ang.// Rocznik Andragogiczny.- 1994 s. 15-23
 
 7. Integracja Europy a edukacja dorosłych /Eugenia Anna Wesołowska// Edukacja Dorosłych (Toruń).-1993 nr 1 s. 7-14 
 
 8. Kształcenie i doskonalenie zawodowe w okresie integracji europejskiej /Bożena Gabara// Normalizacja .-1997 z. 7 s. 20-22 
 
 9. Możliwości wykorzystania edukacji geograficznej w wychowaniu na potrzeby integracji europejskiej /Maria Bartoszewska// Geografia
   w Szkole .-1998 nr 2 s. 90-92 
 
10. Potrzeba zmian w procesie kształcenia pedagogów w kontekście integracji europejskiej /Jerzy Nikitorowicz// Problemy Opiekuńczo-
   Wychowawcze.- 1998 nr 3 s. 41-43 
 
11. Problemy uznawania dyplomów w wyższym szkolnictwie technicznym a procesy integracji w Europie /Lidia Białoń .-Streszcz. w jęz. ang.//
   Zeszyty Naukowe/Ośrodek Nauk Społecznych Politechniki Warszawskiej.- Z. 4.-(1995) s. 89-118 
 
12. Procesy adaptacyjne w szkolnictwie wyższym na tle procesów integracyjnych w Europie /Grażyna Przywieczerska.- Streszcz. w jęz. ang.//
   Zeszyty Naukowe/Ośrodek Nauk Społecznych Politechniki Warszawskiej.-Z. 4.-(1995) s. 51-70 
 
13. Programy uzupełniające kształcenia inżynierów na tle procesów integracyjnych w Europie /Grażyna Przywieczerska.- Streszcz. w jęz. ang.//
   Zeszyty Naukowe/Ośrodek Nauk Społecznych Politechniki Warszawskiej.-Z. 4 .-(1995) s. 71-87 
 
14. Przez edukację do integracji /Maria Karasińska-Fendler, Kazimierz Sobotka// Nowe Życie Gospodarcze.-1997 nr 42 s. 24-25 
   Problem kształcenia w zakresie integracji europejskiej 
 
15. Restrukturyzacja kształcenia w zakresie zarządzania w polskich uczelniach państwowych i prywatnych w perspektywie integracji 
   z Unią Europejską: międzynarodowa konferencja naukowa /Juliusz Lipecki// Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa.-1996 nr 11 s. 19-21
Niniejsze zestawienie sporządzono na podstawie katalogu online Biblioteki Narodowej w Warszawie
Opracowanie: 
HANNA MAŁGORZATA WITCZAK