Subkultury
Książki:
1. Bielec Marek, Palimąka Małgorzata, Rusiecki Józef: Formy i zakres występowania subkultury żołnierskiej: informacje i porady praktyczne.- 
  Warszawa Olsztyn: Studium Kształcenia Ustawicznego "Glob", 1997.- 32 s.

2. Black Robert: Sataniści: [horror] /przeł. [z ang.] Joanna Wójtowicz.- Poznań: "Rebis", 1990.- 176 s. 
  * Oryg.: "The satanists" 

3. Drwal Radosław Łukasz: Osobowość wychowanków zakładów poprawczych: badania nad funkcjami podkultury zakładowej.- Wrocław:
  Zakład Narodowy im. Ossolińskich, 1981.- 174, [1] s.: 2 il., tab., wykr. 

4. Dymek-Balcerek Krystyna: Patologie zachowań społecznych: rzeczywistość przełomu wieków XX i XXI: narkomania, alkoholizm, 
  samobójstwa, grupy subkulturowe, sekty.- Wyd. 3 zm.- Radom: Politechnika Radomska im. Kazimierza Pułaskiego, 2000.- 276 s.: il., err.; 23 cm

5. Dymek-Balcerek Krystyna: Patologia społeczna wśród dzieci i młodzieży: rzeczywistość lat dziewięćdziesiątych.- Wyd. 2 popr. i uzup.- 
  Radom: Politechnika Radomska im. Kazimierza Pułaskiego, 1999.- 160 s.: il.; 23 cm
  * Oznaczono jako t. 1

6. Dziecko w obliczu patologii społecznej dnia codziennego: rzeczywistość lat dziewięćdziesiątych /red. nauk. Krystyna Dymek-Balcerek.- 
  Wyd. 2 popr. i uzup.- Radom: Politechnika Radomska im. Kazimierza Pułaskiego, 1999.- 191 s.: il.; 23 cm
  * Oznaczono jako t. 2, t. 1 pod hasłem i tyt.: Dymek-Balcerek, Krystyna: Patologia społeczna wśród dzieci i młodzieży

7. Dymek-Balcerek Krystyna: Ucieczki w subkulturowe grupy: między lękiem a nadzieją: rzeczywistość lat dziewięćdziesiątych.- Radom:
  Politechnika Radomska im. Kazimierza Pułaskiego, 1999.- 64 s.: il.; 23 cm
  * Oznaczono jako t. 3, t. 1 pt.: Patologia społeczna wśród dzieci i młodzieży, t. 2 pt.: Dziecko w obliczu patologii społecznej dnia codziennego

8. Elwood Roger: Sataniści /[przekł. z ang. Aleksandra Czwojdrak].- Warszawa: "Vocatio", 1996.- 254, [2] s. 
  * Oryg.: "The Christening" 1989

9. Filipiak Marian: Od subkultury do kultury alternatywnej: wprowadzenie do subkultur młodzieżowych.- Lublin: Wydaw. Uniwersytetu Marii
  Curie-Skłodowskiej, 1999.- 107 s.; 24 cm

10. Git ludzie w szkole /pod red. nauk. Marka Kosewskiego; Instytut Profilaktyki Społecznej i Resocjalizacji.- [Warszawa]: Wydawnictwa 
   Uniwersytetu Warszawskiego, 1981.- 259 s.: tab. 

11. Gołaszewski Sławomir: Reggae - Rastafari.- Bydgoszcz: "Pomorze", 1990.- 180, [4] s. 

12. Hoffmann Beata: Satanizm polski: mit czy rzeczywistość ?.- Warszawa: Uniwersytet Warszawski. Instytut Stosowanych Nauk Społecznych,
   1991.- [3], 155 s. 

13. Janicki Janusz: Lewacy: historia i współczesność ekstremistycznej lewicy.- Warszawa: "Książka i Wiedza", 1981.- 350, [2] s. 

14. Jędrzejewski Marek: Młodzież a subkultury: problematyka edukacyjna.- Warszawa: "Żak", 1999.- 253, [1] s.; 21 cm

15. Jędrzejewski Marek: My śmiecie: [git ludzie, skini, sataniści, krysznaici].- Warszawa: "Lawsonia", 1993.- 224 s.

16. Jędrzejewski Marek: Subkultury a przemoc w perspektywie psychoedukacji, socjalizacji i samorealizacji dzieci i młodzieży.- Warszawa:
   "Żak", 2001.- 293 s.; 21 cm

17. Jędrzejko Mariusz: Koty, wicki i rezerwa: zwyczaje, obrzędy i język "fali".- Warszawa: Departament Wychowania i Promocji Obronności
   Ministerstwa Obrony Narodowej: "Konjan", 2002.- 183 s.: il. kolor.; 25 cm

18. Języki subkultur /pod red. Janusza Anusiewicza i Bogdana Sicińskiego.- Wrocław: "Wiedza o Kulturze", 1994.- 219 s.
   * T. 1 ogł. pt.: Język a kultura

19. Jolly Raymond G.: Szatan, satanizm, demonizm i egzorcyzm: powyższe ważne przedmioty zbadane w świetle Pisma świętego przez pastora
   Raymonda G. Jolly'ego /[tł. z ang.].- Poznań: Świecki Ruch Misyjny "Epifania". Zarząd Główny, [1985].- 63, [1] s. 

20. Kanarski Leszek, Rudnicki Bogdan: Podkultura żolnierska: materiały pomocnicze do kształcenia obywatelskiego w wojsku.- Warszawa:
   "Bellona", 1994.- 75, [5] s.: 2 rys. 

21. Kołodziejek Ewa: Gwara środowiskowa marynarzy na tle subkultury marynarskiej.- Szczecin: Wydaw. Naukowe US, 1994.- 140, [1] s.

22. Kowalewski Zbigniew Marcin: Rap: między Malcolmem X a subkulturą gangową.- Warszawa: ["PWR"], 1994.- 97, [1] s.: faks., portr. 
   * Zawiera teksty piosenek w jęz. ang.

23. Kurowski Bartosz: Punk - pokolenie pustki.- Kraków: "Anabasis", cop. 1997.- 198 s., [12] k. tabl. kolor.: fot., rys. 

24. Laurentin Ren: Szatan, mit czy rzeczywistość?: nauczanie i doświadczenie Chrystusa i Kościoła /przeł. [z fr.] Tadeusz Szafrański.- Warszawa: 
   "Pax", 1997.- 275, [1] s. 

25. Lucas: Ucieczka z piekła: pamiętnik satanisty /Lucas [pseud.]; przekł. [z niem.] Maria de Laurans.- Warszawa: "Interart", 1996.- 178, [1] s. 
   * Oryg.: "Vier Jahre Hölle und zurück" 1995

26. Malinowski Antoni: Mit wolności: szkice o anarchizmie.- Warszawa: "Książka i Wiedza", 1983.- 170, [2] s.

27. Materiały (referaty, sprawozdania) z Konferencji nt. [na temat] Podkultura więzienna w aresztach śledczych i w zakładach karnych, 
   Centralny Ośrodek Szkolenia Służby Więziennej, Kalisz 17-19 października 1994 r.- [Warszawa]: Wydaw. Centralnego Zarządu Zakładów 
   Karnych Ministerstwa Sprawiedliwości, [1994].- 206, [2] s. 

28. McDowell Josh, Stewart Don: Demony, okultyzm, czary /[przekł. z ang. i red. Robert Jankowski].- Lublin: "Pojednanie", 1992.- 100, [3] s. 
   * Oryg.: "Demons, witches, and the occult" 1986

29. Michalewski Wojciech: Mistycy i narkomani /Wojciech Tarzan [pseud.], Michalewski [nazwa; posł. Marek Sokołowski].- [Olsztyn]: "Ethos",
   1992.- 194, [2] s. 

30. Müller Tadeusz: Młodzieżowe podkultury.- Warszawa: "Wiedza Powszechna", 1987.- 213, [3] s. 

31. Muszyński Jerzy: Anarchizm: rzecz o niezniszczalnej wolności.- Warszawa: Wydaw. Min. Obrony Narodowej, 1982.- 301, [3] s. 

32. Nowak Antoni Jozafat: Satanizm.- Wrocław: Wydaw. Św[iętego] Antoniego, 1995.- 63 s. 

33. O anarchizmie, anarchii i granicach wolności.- Warszawa: Krajowa Agencja Wydawnicza, 1981.- 65, [3] s.
   * Tyt. okł.: Anarchia czy wolność

34. Pęczak Mirosław: Mały słownik subkultur młodzieżowych.- Warszawa: "Semper", 1992.- 106, [1] s.

35. Podkultury młodzieżowe w środowisku szkolnym i pozaszkolnym: praca zbiorowa /pod red. Stanisława Kawuli i Henryka Machela.- Gdańsk:
   Uniwersytet Gdański. Instytut Pedagogiki Toruń: Wydaw. Adam Marszałek, 1995.- 177, [1] s., [1] k. tabl. złoż.: wykr. 
   * Materiały z konferencji naukowej, 19 grudnia 1994

36. Podkultury młodzieżowe w środowisku szkolnym i pozaszkolnym: praca zbiorowa /pod red. Stanisława Kawuli i Henryka Machela.- Toruń: 
   Wydaw. Adam Marszałek, cop. 1997.- 177, [1] s.: wykr.; 24 cm

37. Podkultury młodzieżowe w środowisku szkolnym i pozaszkolnym: praca zbiorowa /pod red. Stanisława Kawuli i Henryka Machela.- Wyd. 4
   uzup.- Toruń: Wydaw. Adam Marszałek, cop. 1999.- 207, [1] s., [1] k. tabl. złoż.: 1 il., fot., wykr.; 24 cm

38. Podkultury młodzieżowe w środowisku szkolnym i pozaszkolnym: praca zbiorowa /pod red. Stanisława Kawuli i Henryka Machela.- Wyd. 4 
   uzup.- Toruń: Wydaw. Adam Marszałek, cop. 2000.- 207, [1] s., [1] k. tabl. złoż.: il.; 24 cm

39. Podkultury młodzieżowe w środowisku szkolnym i pozaszkolnym: praca zbiorowa /pod red. Stanisława Kawuli i Henryka Machela.- Toruń: 
   Wydaw. Adam Marszałek, cop. 2001.- 207, [1] s., [1] k. tabl. złoż.: il.; 24 cm

40. Przybyszewski Stanisław: Synagoga szatana i inne eseje /wyboru dokonała, wstępem opatrzyła i przetł. z niem. Gabriela Matuszek;[szkic 
   Z psychologii jednostki twórczej - Chopin i Nietzsche w tł. Stanisława Helsztyńskiego].- Kraków: Oficyna Literacka, 1995.- 247 s. 

41. Przybyszewski Stanisław: Synagoga szatana.- Białystok: "Łuk", 1995.- 124, [3] s.: il.

42. Sarwa Andrzej Juliusz: O Szatanie, czarach, opętaniu i czcicielach Złego.- Tarnów: "Karat", 1993.- 107 s.

43. Sołtysiak Teresa: Młodzież o podkulturach.- Bydgoszcz: Wydaw. Uczelniane WSP, 1993.- 176, [1] s., [1] k. tabl. złoż.

44. Sołtysiak Teresa: Uwarunkowania środowiskowe i determinanty subiektywne uczestnictwa nieletnich w podkulturach.- Bydgoszcz: 
   Wydaw. Uczelniane WSP, 1995.- 406 s., [4] k. tabl. złoż.: wykr., err. 

45. Steffon Jeffrey J.: Satanizm jako ucieczka w absurd /przeł. [z ang.] Stanisława i Jerzy Demscy.- Kraków: Wydaw. WAM, 1993.- 181, [3] s. 
   * Oryg.: Satanism - is it real ? 1992

46. Steffon Jeffrey J.: Satanizm jako ucieczka w absurd /przeł. [z ang.] Stanisława i Jerzy Demscy.-[Wyd. 2].- Kraków: Wydaw. WAM, 1994.-
   181, [3] s. 
   * Oryg.: Satanism - is it real ? 1992

47. Subkultura młodzieżowa i żołnierska: informacje i porady praktyczne /[zespół aut. w składzie Marek Bielec et al.; pod red. nauk. Danuty 
   Kocięckiej].- Warszawa Olsztyn: Studium Kształcenia Ustawicznego "Glob", 1995.- 54, [1] s. 

48. Subkultury młodzieżowe: materiały szkoleniowe Centrum Arrupe /pod red. Zbigniewa Kruszewskiego.- Gdynia: Centrum Kształcenia Liderów
   i Wychowawców im. Pedro Arrupe, cop. 2001.- 96 s.: il.; 24 cm

49. Subkultury młodzieżowe wczoraj i dziś /pod red. Mariana Filipiaka.- Tyczyn: Wyższa Szkoła Społeczno-Gospodarcza, 2001.- 300, [3] s.; 21 cm

50. Szaszkiewicz Maciej: Tajemnice grypserki /Maciej Szaszkiewicz.- Kraków: Wydaw. Instytutu Ekspertyz Sądowych, 1997.- 318 s.: fot. kolor.
   * Zawiera: Cz. 1: Obrazy podkultury więziennej; Cz. 2: Słownik gwary więziennej

51. Śliwińska Anna: Subkultury młodzieżowe: wybór literatury z lat 1980-1994 /oprac. Anna Śliwińska.- Opole: Wojewódzka Biblioteka Publiczna,
   1994.- 30 s.;+ Przedr. artykułów: [16] s.

52. Tokarski Stanisław: Orient i subkultury.- Warszawa: "Semper", 1996.- 163 s.; 21 cm

53. Wójcik Jerzy Wojciech: Od hipisów do satanistów /Jerzy Wojciech Wójcik.- Kraków: "Eureka", 1992.- 201, [4] s.

54. Wójcik Jerzy Wojciech: Podkultury młodzieżowe lat osiemdziesiątych: (wybrane problemy).- Warszawa: Zarząd Główny. Towarzystwo 
   Wiedzy Powszechnej, 1989.- 75, [1] s.

55. Zwoliński Andrzej: Satanizm: w gąszczu zła /Andrzej Zwoliński.- Kraków: "Gotów": [KSM Archidiecezji Krakowskiej], 1995.- 60, [1] s. 

56. Zwoliński Andrzej: W gąszczu zła /Andrzej Zwoliński.- Kraków: "Unum": Polskie Towarzystwo Teologiczne, [1994].- 63, [1] s. 

57. Życie w drodze: antologia poezji hippisów /[wstępy Anna Radecka].- Warszawa: "Iskry", 1986.- 151, [1] s. 

     
Artykuły w czasopisamach:

     
1. "Aby dobrze się zabawić, trzeba kogoś zabić" /Leszek Dzięgiel// Arcana.- 1997, nr 5, s. 100-102
   * Uliczne graffiti

2. Analiza stanu badań nad kulturą młodzieżową i grupami subkulturowymi w Polsce /Barbara Fatyga// Pogranicze.- T. 6.- (1997), s. 120-138

3. Anarchia bez anarchizmu /Dariusz Misiuna// Brulion.- 1994, z. 1, s. 32-34

4. Bunt przeciwko nieludzkiemu miastu: czy graffiti przeżyje? /Franciszek Toeplitz// Wiadomości Kulturalne.- 1996, nr 15, s. 22

5. Dewiacyjne subkultury młodzieżowe funkcjonujące na terenie województwa katowickiego /Krzysztof Sas-Nowosielski .- Streszcz. w jęz. 
  ang.// Rocznik Naukowy /AWF Katowice.- Nr 23.-(1995), s. 15-24

6. Diabeł mówi dzień dobry: szatan trafił do kultury masowej /Mirosław Pęczak// Polityka.- 1997, nr 6, s. 50-52

7. Diabeł wcielony /Małgorzata Pietkiewicz// Przegląd Tygodniowy.- 1998, nr 3, s. 18
  * Proces satanistów z Białej Podlaskiej

8. "Drugie życie" szkoły /Marek Jędrzejewski// Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze.- 2000,nr 3,s. 19-24
  * Subkultury szkolne

9. Funkcjonowanie struktur nieformalnych wśród żołnierzy zasadniczej służby wojskowej /Lucyna Adamowska.- Streszcz. w jęz. ang.// 
  Zeszyty Wszechnicy Świętokrzyskiej-Z. 12.- (2000),s. 159-171

10. Józef Tkaczuk i inni, czyli o imionach widywanych na murach: przyczynek do etnografii miasta /Roch Sulima.-Streszcz. w jęz. ang.// 
   Konteksty.- 1995, nr 2, s. 52-64

11. Kiedy świat się zazielenił: maj 1968: bunt kwiatów przeciw korzeniom /Mirosław Pęczak //Polityka.- 1998, nr 19, s. 45-46, 49

12. Krajobraz z szatanem /Elżbieta Południk// Rzeczpospolita.- 1997, nr 96, s. 3
   * Grupa młodych satanistów z Białej Podlaskiej

13. Media a subkultury młodzieżowe /Marek Jędrzejewski// Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze.- 2000, nr 6, s. 27-32

14. McLaren, były ojciec muzyki punk /Grzegorz Siwek// Wiadomości Kulturalne.- 1996, nr 4, s. 22

15. Mocne graffiti /Joanna Dowgiałło, Inga Kazana// Prawo i Życie.- 1997, nr 31, s. 12-13

16. Motywy uczestnictwa w subkulturze szalikowców /Andrzej Ryk// Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze.- 1999, nr 6, s. 26-29

17. Muzyka Szatana /Ewa Ornacka// Wprost.- 1997, nr 11, s. 34, 36
   * Sataniści

18. "Nowofalowa subkultura męska": (przegląd prasy pedalskiej) /Wojciech Saramonowicz// Fronda.- Nr 6.- (1996), s. 196-209

19. O co chodzi młodzieżowym subkulturom? /Jan Tatarowicz// Nowa Szkoła.- 2001, nr 6, s. 38-42

20. O uczestnictwie osób dorastających w grupach negatywnych /Błażej Smykowski.- Streszcz. w jęz. ang.// Kultura i Społeczeństwo.- 2001,
   nr 1, s. 189-198

21. Obleją mnie za satanizm /Monika Piątkowska// Gazeta Wyborcza.- 1997, nr 87, s. 8-9

22. Ocalona dla samej siebie /Jolanta Wacewicz// Test.- 1996, nr 2, s. 135-137
   * Wspomnienia hippiski

23. Odcinają się od skinów: narodowcy /Witold Gadowski// Gazeta Polska.- 1996, nr 49, s. 10-11

24. Odmieńcy czy tylko inni?: subkultury młodzieżowe lat dziewięćdziesiątych /Mitja Velikonja; tł. ze słoweń. Marian Aleksandrowicz// 
   Colloquia Communia.- Nr 3.- (2000), s. 145-160

25. Odraza /Danuta Zabłocka// Wiadomości Kulturalne.- 1996, nr 19, s. 1, 4
   * Ruch anarchistów

26. Paragraffiti 22 /Marcin Kornak// Plastyka i Wychowanie.- 1997, nr 5, s. 19-22
   * Sztuka graffiti w Polsce

27. Planeta szalikowców /Andrzej Urbański// Polityka.- 1998, nr 4, s. 19-20
   * Starcia kibiców z policją w Słupsku

28. Podkultura uczniowska: formy i zakres /Danuta Rode// Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze.- 2000, nr 6, s. 32-35

29. Podkultury młodzieżowe a poszukiwanie tożsamości osobowej /Barbara Turlejska.- Streszcz. w jęz. niem.// Rocznik Sekcji Pedagogiki 
   Religijnej Wyższej Szkoły Filozoficzno-Pedagogicznej Ignatianum w Krakowie.- 2001, s. 145-159

30. Polskie graffiti /Elżbieta Michow .- Streszcz. w jęz. ang.// Polonica.- T. 17.- (1995), s. 109-120
   * Analiza językowa

32. Porządek kontra wolność /Mariusz Janicki, Mirosław Pęczak// Polityka.- 1996, nr 1, s. 29-30
   * Ruch hippisowski

33. Powrót przedsokratejskiej jaźni, czyli od Homera do rapera /Piotr Zazula// Studium.- Nr 4.-(1996), s. 115-121
   * Kultura współczesna

34. Przestępczość nieletnich a subkultury młodzieżowe lat dziewięćdziesiątych /Stanisław Nawalany// Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze.- 
   2000, nr 3, s. 25-31

35. Przyjemna daremność; Zamachowcy, Szaleńcy, Szalikowcy, Czeczeni, Niemcy; Do pamiętnika [Zimny ptak listopada w hafcie nagich gałęzi];
   I zatęskniłem; W złotych piaskach Czukotki; [Od rana słońce. Otwieram kajet]; Elegia dla Marcina Kaczyńskiego: wiersze /Jacek Podsiadło//
   Kresy.- 1998, nr 2, s. 67-71

36. Psychologiczno-społeczne uwarunkowania w podkulturze skinów /Czesław Cekiera, Teresa Sołtysiak// Problemy Alkoholizmu.- 1996, nr 7, 
   dod. s.VI-VII

37. Punk is dead! /Wojciech Marek Darski// Tygodnik Solidarność.-1998, nr 33, s. 8
   * Subkultury młodzieżowe

38. Punk - jako próba ucieczki od oficjalnych wartości /Hanna Sommer .- Streszcz. w jęz. ang.// Zeszyty Naukowe Politechniki Rzeszowskiej,
   Ekonomia i Nauki Humanistyczne.-Z. 5.- (1996), s. 121-126

39. Ruch anarchistyczny w Polsce współczesnej - geneza, struktura, zróżnicowanie wewnętrzne i formy działalności /Ryszard Kozioł// Rocznik
   Naukowo-Dydaktyczny, Prace Ekonomiczno-Społeczne /WSP Kraków.- Z. 7.- (1995), s. 97-107

40. Ruch anarchistyczny w Polsce współczesnej - zarys myśli /Ryszard Kozioł// Rocznik Naukowo-Dydaktyczny, Prace Ekonomiczno-Społeczne
   /WSP Kraków.- Z. 8.- (1997), s. 37-54

41. Samorealizacja w podkulturze skinów /Czesław Cekiera, Teresa Sołtysiak// Problemy Alkoholizmu.- 1996, nr 6, dod. s. III-V

42. Stowarzyszenie "Tratwa" w przestrzeni niczyjej: przykład działań aktywizujących subkultury młodzieżowe /Bożena Chrostowska// Kultura
   i Edukacja.- 2001, nr 1, s. 108-118

43. Subkultury młodzieżowe jako forma realizacji zachowań ludycznych /Tadeusz Paleczny// Zabawy i Zabawki.- 1998, nr 3, s. 5-27

44. Subkultury młodzieżowe: przyczyny, zagrożenia, szanse /Marian Zdzisław Stepulak// Resov. Sac.- Nr 3.- (1996), s. 237-248

45. Subkultury - norma czy symptom? /Janina Janowska// Opieka Wychowanie Terapia.- 1997, nr 1, s. 37-43

46. Subkultury (podkultury) młodzieżowe i ich funkcjonowanie w wojsku /Grzegorz Rowiński.- Streszcz. w jęz. ang.// Kultura i Edukacja.- 1995,
   nr 3, s. 97-106

47. Subkultury w opinii młodzieży /Janina Janowska, Teresa Zubrzycka-Maciąg// Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze.- 1998, nr 10, s. 22-23

48. Symbole słowiańskie w subkulturach młodzieżowych /Małgorzata Maj.- Streszcz. w jęz. ang.// Zeszyty Naukowe Uniwersytetu 
   Jagiellońskiego. Prace Etnograficzne.- Z. 35.- (1999), s. 135-141

49. Szczególny obowiązek cywilizacji zachodniej: (krótka analiza ruchu "hardcore") /Krzysztof Abriszewski// Kultura Współczesna.- 1998, nr 1,
   s. 27-42

50. Sztalugi z cegieł /Artur Górski// Wprost.- 1996, nr 4, s. 72-73
   * Polskie graffiti

51. Teraz Polska /Maciej Łuczak// Wprost.- 1997, nr 47, s. 27-28
   * Grupy anarchistyczne głoszące nacjonalistyczne hasła

52.To idzie młodość, młodość!: skinowe załogi /WG// Gazeta Polska.- 1996, nr 49, s. 10-11

53. Tu i teraz jest nasz dzień panowania /Magdalena Grochowska// Gazeta Wyborcza.- 1997, nr 260, dod. s. 8-13
   * Satanizm wśród młodzieży

54. Uwaga, tu spadają anioły /Jowita Flankowska// Polityka.- 1998, nr 1, s. 84-88
   * Sztuka graffiti

55. W służbie szatana /Tomasz Barton// Prawo i Życie.- 1997, nr 21, s. 10
   * Młodzi sataniści z Białej Podlaskiej

56. Wojna raperów /Krzysztof Keciek// Przegląd Tygodniowy.- 1996, nr 41, s. 10-11
   * Zabójstwo czarnoskórego rapera w USA

57. Wpływ subkultur młodzieżowych na prostytuowanie się nieletnich dziewcząt /Joanna Moczydłowska .- Streszcz. w jęz. ang.// Problemy
   Alkoholizmu.- 1995, nr 10, dod. s. IV-VII

58. Współczesne podkultury młodzieżowe: kontestacja czy przestępczość? /Stanisław Kawula// Wychowanie na co Dzień.- 2000, nr 7/8,
   s. 11-15

59. Współczesny mit miejski: uwagi na temat kształtowania się i społecznego funkcjonowania stereotypu satanisty /Piotr Stawiński .- Streszcz.
    w jęz. ang. ros.// Przegląd Religioznawczy.- 1997, nr 4, s. 155-166

60. Wszystkie dzieci Bakunina /Przemysław Wielgosz// Wiadomości Kulturalne.- 1996, nr 23, s. 1, 4
    * Ruch anarchistyczny Polem.

     
Recenzje:

     
1. Blokersi /reż. Sylwester Latkowski,- Rec. Łukasz Wojdan// Kino.- 2001, nr 10, s. 14-15

2. Football on trial: spectator violence and development in the football world /Patrick Murphy, John Williams, Eric Dunning. London, 1990,-
  Rec. Krzysztof Sas-Nowosielski// Sport Wyczynowy.- 2001, nr 7/8, s. 30-37

3. Krucjata łysogłowych /Ewa Wilk . Warszawa, 1994,- Rec. M.T.// Brulion.- 1994, z. 1, s. 138-143

4. Młodzież a subkultury: problematyka edukacyjna /Marek Jędrzejewski. Warszawa, 1999,- Rec. Helena Ostrowicka// Kultura i Edukacja.- 2001,
   nr 1, s. 155-157

5. Satanizm /Antoni Jozafat Nowak. Wrocław, 1995,- Rec. Grażyna Grochowska// Roczniki Teologiczne (Lublin).- 1997, z. 5, s. 125-127

6. Synagoga szatana i inne eseje /Stanisław Przybyszewski. Kraków, 1995,- Rec. Grzegorz Igliński// Pamiętnik Literacki.- 1996, z. 3, s. 221-226

7. Szatan, mit czy rzeczywistość?: nauczanie i doświadczenie Chrystusa i Kościoła /Ren Laurentin.- Warszawa, 1997,- Rec. Wojciech 
  Bartkowicz// Znak.- 1998, nr 5, s. 152-156

8. Szatan, mit czy rzeczywistość?: nauczanie i doświadczenie Chrystusa i Kościoła /Ren Laurentin.- Warszawa, 1997,- Rec. Anna Zadrożyńska// 
  Nowe Książki.- 1998, nr 6, s. 70

9. To my, rugbyści /reż. Sylwester Latkowski,- Rec. Łukasz Wojdan// Kino.- 2001, nr 10, s. 14-15
Niniejsze zestawienie sporządzono na podstawie katalogu online Biblioteki Narodowej w Warszawie
Opracowanie: 
HANNA MAŁGORZATA WITCZAK