Edward Stachura (1937-1979) - poeta, prozaik, tłumacz

     
Książki:

     
1. Buchowski Marian: Edward Stachura - biografia i legenda.- Opole: "Magnes", 1992.- 379, [2] s.: fot., portr.; 21 cm

2. Falkiewicz Andrzej: Nie-Ja Edwarda Stachury.- Wrocław: "A", 1995.- 62, [2] s.; 20 cm

3. Januszkiewicz Michał: Tropami egzystencjalizmu w literaturze polskiej XX wieku: o prozie Aleksandra Wata, Stanisława Dygata i Edwarda
  Stachury.- Poznań: Poznańskie Studia Polonistyczne, 1998.- 218 s.; 21 cm

4. Rutkowski Krzysztof: Przeciw (w) literaturze: esej o "poezji czynnej" Mirona Białoszewskiego i Edwarda Stachury.- Bydgoszcz: "Pomorze", 
  1987.- 267, [1] s.; 21 cm

5. Stachura Edward: Cała jaskrawość /posł. Jarosław Markiewicz.- Warszawa: Wydaw. Ewa Korczewska L.C., cop. 1995.- 190, [6] s.; 20 cm

6. Stachura Edward: Cała jaskrawość.- Toruń: "C&T", 2000.- 177, [1] s.; 20 cm

7. Stachura Edward: Cudne manowce: wiersze, piosenki, poematy, proza poetycka /wybór i posł. Ziemowit Fedecki.- Warszawa: "Libros",
  2001.- 382, [1] s.; 20 cm

8. Stachura Edward: Dolina obiecana: poematy, wiersze, piosenki /wybór tekstów i nota Andrzej Bień.- Lublin: "El-Press", 1995.- 239, [1] s.; 17 cm

9. Stachura Edward: Edward Stachura - [dziennik]: 27.VII.1974 - 1.XII.1974.- Warszawa: Muzeum Literatury im. Adama Mickiewicza, 1987.- [88] s.,
  [8] k. tabl. luź.: 1 pl., rys.; 22 cm
  o Facsimile z autografu ze zbiorów Muzeum Literatury im. Adama Mickiewicza w Warszawie, wydane z okazji wystawy

10. Stachura Edward: Fabula rasa: (rzecz o egoizmie) /posł. Jarosław Markiewicz.- Warszawa: Wydaw. Ewa Korczewska, cop. 1996.- 198,
   [6] s.; 20 cm

11. Stachura Edward: Fabula rasa: (rzecz o egoizmie).- Olsztyn: "Pojezierze", 1979.- 175, [1] s.; 20 cm

12. Stachura Edward: Fabula rasa: (rzecz o egoizmie).- [Wyd. 3 i. e. 2].- Olsztyn: "Pojezierze", 1985.- 175, [1] s.; 20 cm

13. Stachura Edward: Fabula rasa.- Toruń: "C&T", 2000.- 175, [1] s.; 21 cm

14. Stachura Edward: Opowiadania.- Toruń: "C&T", 2001.- 219, [2] s.; 20 cm

15. Stachura Edward: Piosenki /[rys. Jana Sawki].- Olsztyn: "Pojezierze", 1980.- 78, [2] s.: err.; 24 cm + Nuty ([14] k.)

16. Stachura Edward: Piosenki /[grafika Anna Dąbrowska].- [Wyd. 3].- Olsztyn: "Pojezierze", 1986.- 64, [4] s., [14] k. nut: rys.; 24 cm

17. Stachura Edward, Vysockij Vladimir Semenovic, Cohen Leonard: Piosenki.- Warszawa: Młodzieżowa Agencja Wydawnicza, 1989.- 173,
   [3] s.: 3 portr.; 23 cm
   o Tekst częśc. tł. z ang., ros.

18. Stachura Edward, Vysockij Vladimir Semenovic, Cohen Leonard: Piosenki.- Warszawa: "Anagram", 1992.- 173, [2] s.: 3 portr.; 23 cm
   o Tekst częśc. tł. z ang., ros.

19. Stachura Edward: Poezja i proza /kom red. Henryk Bereza, Ziemowit Fedecki, Krzysztof Rutkowski; wstęp K. Rutkowski; posł. H. Bereza. 
   1: Wiersze, poematy, piosenki, przekłady. 2: Opowiadania. 3: Powieści. 4: Wszystko jest poezją. 5: Fabula rasa; Z wypowiedzi 
   rozproszonych.- [Wyd. 1 w tej edycji].- Warszawa: "Czytelnik", 1982.- 5 t. (461; 422; 382; 269; 468 s.); 20 cm

20. Stachura Edward: Poezja i proza /kom. red. Henryk Bereza, Ziemowit Fedecki, Krzysztof Rutkowski; wstęp K. Rutkowski; posł. H. Bereza.-|
   [Wyd. 2].- Warszawa: "Czytelnik", 1984.- 5 t. + 20 cm
   T. 1: Wiersze, poematy, piosenki, przekłady.- 461, [2] s.: 1 portr.
   o Tekst częśc. tł. z ang., fr., hisz.
   T. 2: Opowiadania.- 422, [2] s.: 1 portr.
   T. 3: Powieści.- 382, [2] s.: 1 portr.
   T. 4: Wszystko jest poezja: powieść-rzeka.- 269, [2] s.: 1 portr.
   T. 5: Fabula rasa; Z wypowiedzi rozproszonych.- 468, [4] s.: 1 fot.

21. Stachura Edward: Poezja i proza /kom. red. Henryk Bereza, Ziemowit Fedecki, Krzysztof Rutkowski; wstęp K. Rutkowski; posł. H. Bereza.- 
   [Wyd. 3].- Warszawa: "Czytelnik", 1987.- T. 1: Wiersze, poematy, piosenki, przekłady.- 461, [2] s.: 1 portr.; 20 cm
   o Tekst częśc. tł. z ang., fr., hisz.

22. Stachura Edward: Poezja i proza /kom. red. Henryk Bereza, Ziemowit Fedecki, Krzysztof Rutkowski; wstęp K. Rutkowski; posł. H. Bereza.-
   [Wyd. 3].- Warszawa: "Czytelnik", 1987.- T. 2: Opowiadania.- 422, [2] s.: 1 portr.; 20 cm

23. Stachura Edward: Poezja i proza /kom. red. Henryk Bereza, Ziemowit Fedecki, Krzysztof Rutkowski; wstęp K. Rutkowski; posł. H. Bereza.- 
   [Wyd. 3].- Warszawa: "Czytelnik", 1987.- T. 3: Powieści.- 382, [2] s.: 1 portr.; 20 cm

24. Stachura Edward: Poezja i proza /kom. red. Henryk Bereza, Ziemowit Fedecki, Krzysztof Rutkowski; wstęp K. Rutkowski; posł. H. Bereza.- 
   [Wyd. 3].- Warszawa: "Czytelnik", 1987.- T. 4: Wszystko jest poezja: powieść-rzeka.- 269, [2] s.: 1 portr.; 20 cm

25. Stachura Edward: Poezja i proza /kom. red. Henryk Bereza, Ziemowit Fedecki, Krzysztof Rutkowski; wstęp K. Rutkowski; posł. H. Bereza.-
   [Wyd. 3].- Warszawa: "Czytelnik", 1987.- T. 5: Fabula rasa; Z wypowiedzi rozproszonych.- 468, [4] s.: 1 fot.; 20 cm

26. Stachura Edward: Poezje wybrane /wyboru dokonał i oprac. Krzysztof Rutkowski.- Warszawa: Ludowa Spółdzielnia Wydawnicza, 1980.- 
   148, [4] s.; 17 cm

27. Stachura Edward: Postscriptum /wstęp, wybór i oprac. Wojciech Pogonowski.- Warszawa: Kurpisz i Pogonowski, 1989.- 76, [3] s.; 21 cm
   o Audycje radiowe; Scenariusz filmowy

28. Stachura Edward: Postscriptum /wstęp, wybór i oprac. Wojciech Pogonowski.- [Wyd. 2].- Warszawa: Wojciech Pogonowski, 1990.- 76, 
   [3] s.; 20 cm
   o Słuchowisko radiowe 

29. Stachura Edward: Się.- Warszawa: Wydaw. Ewa Korczewska, cop. 1998.- 187, [5] s.; 20 cm
   o Tekst częśc. pol., ang.

30. Stachura Edward: Się.- [Wyd. 4 i.e. 2].- Warszawa: Ludowa Spółdzielnia Wydawnicza, 1988.- 130, [5] s.; 21 cm

31. Stachura Edward: Taki wieczór choć rano /wybrali i wstępem opatrzyli Jerzy Koperski i Janusz Żernicki.- Warszawa: Młodzieżowa Agencja
   Wydawnicza, 1987.- 166, [2] s.: 1 portr.; 10 cm

32. Stachura Edward: Taki wieczór choć rano /wybrali i wstępem opatrzyli Jerzy Koperski, Janusz Żernicki.- [Wyd. 2].- Warszawa: "Anagram", 
   1991.- 166, [2] s.: 1 portr.; 10 cm

33. Stachura Edward: Taki wieczór choć rano: w 15. rocznicę śmierci poety /wybrali i wstępem opatrzyli Jerzy Koperski i Janusz Żernicki.-
   [Wyd. 2 zm. i poszerz.].- Warszawa: "Anagram", 1995.- 205, [3] s.: 1 portr.; 10 cm

34. Stachura Edward: Wiersze.- Toruń: "C&T", cop. 1995.- 191 s.; 20 cm

35. Stachura Edward: Wiersze pozostałe.- Toruń: "C&T", 2000.- 150, [1] s.; 21 cm

36. Stachura Edward: Wiersze wybrane /[wyboru dokonał Janusz Drzewucki].- Warszawa: "Muza", 1996.- 155, [5] s.; 20 cm

37. Stachura Edward: Wybór wierszy /wybór i wstęp Ziemowit Fedecki.- Warszawa: Młodzieżowa Agencja Wydawnicza, 1982.- 172 s.; 19 cm

38. Stachura Edward: Wybór wierszy /wybór i wstęp Ziemowit Fedecki.- [Wyd. 2].- Warszawa: Młodzieżowa Agencja Wydawnicza, 1983.- 
   172 s.; 19 cm

39. Stachura Edward: Zobaczysz /wybór i oprac. Leszek Lachowiecki.- Warszawa: "Sternik", cop. 1997.- 70, [2] s.; 20 cm

40. Stare Dobre Małżeństwo: 1984-1992: w czterech częściach /słowa Edward Stachura [et al.]; muzyka Krzysztof Myszkowski, Roman Ziobro; 
   [red. Radosław Balicki, Witold Banach; oprac. graf. Józef Bendziecha].- [Wyd. 2].- Ostrów Wielkopolski: Muzeum Miasta Ostrowa 
   Wielkopolskiego: Młodzieżowe Centrum Kultury, 1993.- 135 s.: il., fot., portr.; 21 cm

41. Wójcik Mirosław: Człowiek-nikt: prozatorska twórczość Edwarda Stachury w kontekście buddyzmu zen.- Kielce: Wyższa Szkoła 
   Pedagogiczna im. Jana Kochanowskiego, 1998.- 322 s.; 21 cm

     
Artykuły w czasopismach:

     
1. Bohater literacki jako ekspresja osobowości Edwarda Stachury /Piotr Jezierski// Świat Psychoanal.- 1995, nr 2, s. 174-198

2. "Cholernie bolą mnie pięty od tego myślenia...": widokówki Edwarda Stachury /Czesław Mirosław Szczepaniak// Akcent.- 1999, nr 1, s. 43-49

3. Cieniem jesteśmy, Słońcem będziemy /Barbara Witucka// Akant.- 2001, nr 8, s. 19

4. Człowiek - człowiekowi...?: tradycja biblijna we współczesnej poezji polskiej w swym negatywnym i pozytywnym obrazie /Małgorzata 
  Semczuk// Przegląd Humanistyczny.- 1995, nr 2, s. 91-104
  o Poezja T. Nowaka i E. Stachury

5. Dedykacja: Najlepszemu - najlepszy /Wacław Tkaczuk// Regiony.- 2001, nr 1, s. 140-147
  o Spotkanie z Edwardem Stachurą

6. Edwarda Stachury mistyczna podróż na Wschód: w perspektywie prozy /Michał Januszkiewicz// Polonistyka.- 1996, nr 1, s. 20-24

7. Edwarda Stachury próba mistyki /Artur Żywiołek// Polonistyka.- 1999, nr 5, s. 289-292

8. Edwarda Stachury religia gnozy /Paweł Zacharewicz// Gnosis.- Nr 12.- (2000), s. 47-75
  o Fragm. pracy "Zmiana paradygmatu cywilizacji zachodniej w dziełach literatury polskiej"

9. "Elegia na odejście" /Marcin Jakub Czerwiński.- Streszcz. w jęz. ang.// Litteraria.- [T.] 29.- (1998), s.169-176

10. Jak autobiograficzna jest proza Stachury? /Waldemar Szyngwelski// PAL Przegląd Artystyczno-Literacki.- 1999, nr 9, s. 89-99

11. Kłopot z istnieniem, kłopot ze świętością, kłopoty z hagiografami /Paweł Zawadzki// Arkusz.- 1997, nr 1, s. 16

12. Kłopoty ze świętością /Robert Kordes// Arkusz.- 1996, nr 9, s. 1-2

13. Kropka nad x /Jerzy Franczak// Koniec Wieku.- Nr 16.- (2000), s. 42-43

14. O tych, którym było mało /Hanna Ratuszna// PAL Przegląd Artystyczno-Literacki.- 1999, nr 7/8, s. 70-76

15. Obsesja śmierci w twórczości Franciszka Villona i Edwarda Stachury: podobieństwa i różnice /Beata Urbaniak// Studia i Materiały. 
   Filologia Polska / Wyższa Szkoła Pedagogiczna im. Tadeusza Kotarbińskiego. Zielona Góra.- [Z.] 7.- (1995), s. 101-113

16. Oniryzm jako kategoria interpretacyjna - próba rekonstrukcji "światopoglądu onirycznego" poety /Bogumiła Truchlińska.- 
   Streszcz. w jęz. ang.// Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska. Sectio I Philosophia-Sociologia.- Vol. 20.- (1995), s. 205-217

17. Parę słów o poezji M. Czychowskiego i parę innych słów przy tej okazji /Edward Stachura// Topos.- 1996, nr 2, s. 28-30

18. Pośmiertne życie piosenek Stachury /Robert Kordes// Arkusz.- 1998, nr 8, s. 1-2

19. [Raz pewna nimfetka spod Piły]: w. /Edward Stachura// Wiadomości Kulturalne.- 1997, nr 12/13, s. 21

20. Stachura, Niemen, Czerwone Gitary /Daniel Mackiewicz// Przegląd Artystyczno-Literacki.- 1997, nr 4, s. 40-42

21. Stachury bure /Czesław Mirosław Szczepaniak// Arkusz.- 1996, nr 9, s. 2
o O przyjaźni z Ryszardem Milczewskim-Bruno

22. Stachury okres mityczny /Waldemar Szyngwelski// PAL Przegląd Artystyczno-Literacki.- 2000, nr 11, s. 73-77

23. Szlak meteorów /Mirosław Pęczak// Polityka.- 1999, nr 31, s. 44-45

24. Wprowadzenie do ekstatycznego życia i cierpienia Edwarda Stachury a także próba teorii tak zwanego obłędu i tak zwanej śmierci /Jarosław
   Markiewicz// Format.- 1996/1997, nr 1/2, dod. s. 10-11

25. Życie, wędrówka /Marian Kisiel// Śląsk.- 1998, nr 12, s. 74

     
Recenzje:

     
1. Człowiek-nikt: prozatorska twórczość Edwarda Stachury w kontekście buddyzmu zen /Mirosław Wójcik. Kielce, 1998,- Rec. Ewa Dunaj// 
    Akcent.- 1999, nr 2, s. 164-167

2. Tropami egzystencjalizmu w literaturze polskiej XX wieku: o prozie Aleksandra Wata, Stanisława Dygata i Edwarda Stachury
     /Michał Januszkiewicz. Poznań, 1998,- Rec. Leszek Szaruga// Nowe Książki.- 1999, nr 6, s. 24-25

3. Tropami egzystencjalizmu w literaturze polskiej XX wieku: o prozie Aleksandra Wata, Stanisława Dygata i Edwarda Stachury 
    /Michał Januszkiewicz. Poznań, 1998,- Rec. Sławomir Buryła// Pamiętnik Literacki.- 2000, z. 1, s. 213-219
Niniejsze zestawienie sporządzono na podstawie kotalogu online Biblioteki Narodowej w Warszawie
Opracowanie:
HANNA MAŁGORZATA WITCZAK