Sławomir Mrożek
Książki:
 1. Błoński Jan: Wszystkie sztuki Sławomira Mrożka.- Kraków: Wydaw. Literackie, 1995.- 285, [3] s.; 20 cm

 2. Chojka Joanna: Dramaturgia Sławomira Mrożka: (Tango, Emigranci).- Gdańsk: Wydaw. Marek Rożak, 1994.- 47, [1] s.; 21 cm

 3. Gutkowska Barbara: O "Tangu" i "Emigrantach" Sławomira Mrożka.- Katowice: "Książnica", 1998.- 106, [6] s.; 20 cm
   Cytaty na podstawie ed. : Mrożek S. : "Tango", "Emigranci". - Warszawa 1996 r.

 4. Kłossowicz Jan: Mrożek /trad. du pol. par Barbara Grzegorzewska.- Varsovie: Agence des Auteurs: "Czytelnik", 1980.- 61, [1] s.: il., 1 portr.; 18 cm
   Les Ecrivains Contemporains Polonais; Oryg. w rpsie

 5. Kłossowicz Jan: Mrożek /transl. [from Pol.] by Christina Cenkalska.- Warsaw: Authors Agency: "Czytelnik", 1980.- 61, [1] s.: il., 1 portr.; 18 cm
   Profiles of Contemporary Writers; Oryg. w rpsie

 6. Miłkowski Tadeusz: Współczesna dramaturgia polska: Tadeusz Różewicz, Sławomir Mrożek.- Warszawa: "Współczesność", 1991.- 28, [1] s.; 16 cm
   Polubić Lektury ; nr 9;

 7. Mleczko Andrzej: Anormalka /wstęp Sławomir Mrożek.- Warszawa: "Czytelnik", 1980, 1981.- 135, [1] s.: il.; 20 cm
   Biblioteka Satyry; Humor rysunkowy

 8. Mrożek Festival: Cracow, 15th-29th June 1990 /[red. Anna Stafiej; oprac. graf. Lech Przybylski].- Cracow: Mrożek Festival, 1990.- 144 s.: il.,
   faks., fot., portr.; 29 cm
   Tekst równol. pol., ang. - Tyt. okł. : Mrożek

 9. Mrożek: utwory Sławomira Mrożka na scenach polskich i zagranicznych /[red. Anna Stafiej].- Cracow: Mrożek Festival, 1990.- 90, [1] s.; 29 cm
   Wstęp i spis alf. także ang. 

10. Mrożek w Gdańsku /do dr. podał Jan Ciechowicz.- Gdańsk: Wydaw. Uniwersytetu Gdańskiego, 1998.- 67, [2] s.: il., fot.; 23 cm

11. Mrożek Sławomir: Amor.- Kraków: Wydaw. Literackie, 1979.- 237, [2] s.; 20 cm

12. Mrożek Sławomir: Człowiek według Mrożka: rysunki 1950-2000 /wybór i oprac. Stanisław Rosiek.- Gdańsk: "Słowo/Obraz Terytoria",
   2000.- 285, [3] s.: il.; 17 cm

13. Mrożek Sławomir: Dramaty.- Kraków: Oficyna Literacka, 1990.- 164, [4] s.; 25 cm

14. Mrożek Sławomir: Dziennik powrotu.- Warszawa: "Noir sur Blanc", 2000.- 264, [8] s.; 18 cm
   Felieton polski - od 1989 r.

15. Mrożek Sławomir: Emigranci.- Warszawa: "Noir sur Blanc", [1996, 1996].- S. 3-102, [2]; 18 cm
   Wyd. wg: Utwory sceniczne nowe: WL, Kraków 1975

16. Mrożek Sławomir: Maleńkie lato.- Poznań: Kantor Wydawniczy SAWW, cop. 1993.- 326, [1] s.; 21 cm
   Dzieła wszystkie / Mrożek S.; Biblioteka Diogenesa

17. Mrożek Sławomir: Maleńkie lato.- Warszawa: "Noir sur Blanc", 2001.- 281, [1] s.; 17 cm

18. Mrożek Sławomir: Małe listy /[il. S. Mrożka].- Kraków: Wydaw. Literackie, 1981, 1982.- 251, [1] s.: il.; 20 cm

19. Mrożek Sławomir: Małe listy /Stanisław Mrożek; [aut. rys. Sławomir Mrożek].- Warszawa: "Noir sur Blanc", 2000.- 357, [3] s.: il.; 17 cm

20. Mrożek Sławomir: Małe prozy /[wstęp, wybór oraz układ tekstów i grafik Tadeusz Nyczek].- Kraków: Oficyna Literacka, 1990.- 163, [2] s.: 
   rys.; 25 cm

21. Mrożek Sławomir: Miłość na Krymie: [komedia tragiczna w trzech aktach].- Warszawa: "Noir sur Blanc", cop. 1994.- 182, [2] s.; 18 cm

22. Mrożek Sławomir: Moniza Clavier.- Kraków Wrocław: Wydaw. Literackie, 1983.- 158, [2] s.; 18 cm

23. Mrożek Sławomir: Mrożek /wybór rys. Janusz Górski, Stanisław Rosiek].- Gdańsk: "Słowo/Obraz": "Słowo/Obraz Terytoria, cop. 1997.- 
   [232] s.: portr., rys.; 23 cm
   Humor rysunkowy polski - 20 w. - album; Mrożek, Sławomir (1930- ); Satyra polska - 20 w.

24. Mrożek Sławomir: Mrożek /wybór rys. Janusz Górski, Stanisław Rosiek.- Gdańsk: "Słowo/Obraz": "Słowo/Obraz Terytoria, cop. 1997.- 
   [232] s.: portr., rys.; 23 cm
   Tyt. grzbiet. : Rysunki wybrane

25. Mrożek Sławomir: Od służby postępowi do "Postępowca" /oprac. Anna Rozwadowska i Stanisław Rosiek.- Gdańsk: "Słowo/Obraz 
   Terytoria", cop. 1997.- 237, [3] s.: il., 1 portr.; 22 cm
   Rysunki zebrane / Sławomir Mrożek ; t. 1
   Tyt. grzbiet. : Rysunki zebrane

26. Mrożek Sławomir: Opowiadania.- Kraków: Wydaw. Literackie, 1981.- 144, [3] s.; 21 cm

27. Mrożek Sławomir: Opowiadania: 1953-1959.- Warszawa: "Noir sur Blanc, 1998.- 324, [4] s.; 24 cm
   Dzieła zebrane / Sławomir Mrożek ; t. 9

28. Mrożek Sławomir: Opowiadania: 1960-1965.- Warszawa: "Noir sur Blanc", [1997, 1997.- 262, [2] s.; 24 cm
   Dzieła zebrane  Mrożek S.  t. 6

29. Mrożek Sławomir: Opowiadania: 1974-1979.- Warszawa: "Noir sur Blanc", [1997, 1997.- 303, [1] s.; 24 cm
   Dzieła zebrane  Mrożek S.  t. 5

30. Mrożek Sławomir: Opowiadania i donosy: 1980-1989.- Warszawa: "Noir sur Blanc", [1995].- 270, [2] s.; 24 cm
   Dzieła zebrane / Sławomir Mrożek ; t. 2

31. Mrożek Sławomir: Opowiadania: 1990-1993.- Warszawa: "Noir sur Blanc", cop. 1994.- 206, [2] s.; 24 cm
   Dzieła zebrane  Mrożek S.  t. 1

32. Mrożek Sławomir: Opowiadania: 1990-1993.- [2 wyd. w tej ed.].- Warszawa: "Noir sur Blanc", [1996, 1996.- 203, [1] s.; 24 cm
   Dzieła zebrane  Mrożek S.  t. 1

33. Mrożek Sławomir: Opowiadania i donosy: 1980-1989.- Warszawa: "Noir sur Blanc", [1995].- 270, [2] s.; 24 cm
   Dzieła zebrane / Sławomir Mrożek ; t. 2

34. Mrożek Sławomir: Pamiętnik; Ucieczka na południe /oprac. Anna Rozwadowska.- Warszawa: "Noir sur Blanc".- Gdańsk: "Słowo/Obraz
   Terytoria", cop. 2000.- 290, [5] s.: il.; 22 cm
   Rysunki zebrane / Sławomir Mrożek ; t. 3

35. Mrożek Sławomir: Pieszo.- Warszawa: "Czytelnik", 1983.- 69, [3] s.; 24 cm
   Tzw. "Seria Dramatu Polskiego"

36. Mrożek Sławomir: Polska w obrazach i inne polskie cykle /oprac. Stanisław Rosiek.- Gdańsk: "Słowo/Obraz Terytoria", cop. 1998.- 331, 
   [5] s.: il., 1 portr.; 22 cm
   Rysunki zebrane / Sławomir Mrożek ; t. 2
   Tyt. grzbiet. : Rysunki zebrane

37. Mrożek Sławomir: Powieści /[oprac. graf. Tomasz Lec].- Warszawa: "Noir sur Blanc", [1998.- 434, [4] s.: il.; 24 cm
   Dzieła zebrane / Sławomir Mrożek ; t. 11
   Zawiera: Ucieczka na południe ; Maleńkie lato

38. Mrożek Sławomir: Przez okulary 1965-1968 /oprac. Stanisław Rosiek.- Gdańsk: "Słowo/Obraz Terytoria", cop. 1999.- 337, [2] s.: il.; 22 cm
   Rysunki zebrane / Sławomir Mrożek ; t. 5
   Tyt. grzbiet. : Rysunki zebrane

39. Mrożek Sławomir: Rysunki.- Warszawa: "Iskry", 1982.- [112] s. il.; 20 cm
   Biblioteka Stańczyka

40. Mrożek Sławomir: Rysunki.- Kraków: Oficyna Literacka, 1990.- [80] s.: il.; 25 cm
   Wykorzystano rys. ze zbiorów S. Mrożka: Polska w obrazach, 1957; Przez okulary Sławomira Mrożka, 1968; Rysunki, 1982

41. Mrożek Sławomir: Słoń.- Warszawa: "Noir sur Blanc", cop. 1994.- 185, [1] s.: nuty; 18 cm

42. Mrożek Sławomir: Słoń: Wesele w Atomicach /[il. Daniela Mroza].- Kraków Wrocław: Wydaw. Literackie, 1985.- 14, [2] s.: il.; 21 cm
   Biblioteka Lektur Szkolnych

43. Mrożek Sławomir: Tango.- Warszawa: "Noir sur Blanc", cop. 1996.- 115, [1] s.; 18 cm

44. Mrożek Sławomir: Tango: Woda.- Kraków Wrocław: Wydaw. Literackie, 1984.- 97, [3] s.; 20 cm
   Biblioteka Lektur Szkolnych

45. Mrożek Sławomir: Tango: Słoń: Wesele w Atomicach: Woda /[oprac. graf. Ryszard Kryska].- Warszawa: Młodzieżowa Agencja 
   Wydawnicza, 1989.- 127, [1] s.: il.; 17 cm

46. Mrożek Sławomir: Teatr 1.- Warszawa: "Noir sur Blanc", [1995], 1995.- 303, [1] s.; 24 cm
   Dzieła zebrane  Mrożek S.  t. 3
   Zawiera : Miłość na Krymie ; Wdowy ; Portret ; Kontrakt

47. Mrożek Sławomir: Teatr 2.- Warszawa: "Noir sur Blanc", [1996, 1996.- 236, [4] s.; 24 cm
   Dzieła zebrane  Mrożek S.  t. 4
   Zawiera : Alfa ; Letni dzień ; Ambasador ; Pieszo

48. Mrożek Sławomir: Teatr 3.- Warszawa: "Noir sur Blanc", [1997, 1997.- 290, [2] s.; 24 cm
   Dzieła zebrane  Mrożek S.  t. 7
   Zawiera : Lis aspirant ; Lis filozof ; Polowanie na lisa ; Serenada ; Garbus ; Emigranci ; Szczęśliwe wydarzenie

49. Mrożek Sławomir: Teatr 4.- Warszawa: "Noir sur Blanc", [1997.- 267, [1] s.; 24 cm
   Dzieła zebrane / Sławomir Mrożek ; t. 8
   Zawiera: Rzeźnia ; Drugie danie ; Vatzlav ; Dom na granicy ; Testarium

50. Mrożek Sławomir: Teatr 5.- Warszawa: "Noir sur Blanc", 1998.- 249, [3] s.; 24 cm
   Dzieła zebrane / Sławomir Mrożek ; t. 10
   Zawiera: Krawiec ; Tango ; Czarowna noc ; Śmierć porucznika

51. Mrożek Sławomir: Teatr 6.- Warszawa: "Noir sur Blanc", 1998.- 270, [2] s.; 24 cm
   Dzieła zebrane / Sławomir Mrożek ; t. 12
   Zawiera: Policja; Męczeństwo Piotra Ohey'a; Indyk; Karol; Na pełnym morzu; Strip-tease; Zabawa; Kynolog w rozterce

52. Mrożek Sławomir: Utwory sceniczne.-Warszawa: "Noir sur Blanc", 2000.- 338, [2] s.; 18 cm
   Zawiera: Wielebni; Piękny widok

53. Mrożek Sławomir: Wesele w Atomicach.- Warszawa: "Noir sur Blanc", 1999.- 93, [3] s.; 18 cm

54. Mrożek Sławomir: Wielebni : pzedstawienie[!] w dwóch aktach.- Warszawa: "Noir sur Blanc", 2001.- 182, [2] s.; 18 cm

55. Mrożek Sławomir: Wybór dramatów.- Kraków: Wydaw. Literackie, 1987.- 205, [3] s.; 20 cm
   Biblioteka Lektur Szkolnych

56. Mrożek Sławomir: Wybór dramatów.T. 1 /[oprac. red. Mirosław Grabowski].- Warszawa: "Noir sur Blanc", 2000.- 520, [4] s.; 18 cm
   Zawiera: Policja ; Tango ; Vatzlav ; Garbus ; Emigranci

57. Mrożek Sławomir: Wybór dramatów.T. 2 /[oprac. red. Mirosław Grabowski].- Warszawa: "Noir sur Blanc", 2000.- 516, [4] s.; 18 cm
   Zawiera: Krawiec ; Ambasador ; Portret ; Miłość na Krymie

58. Mrożek Sławomir: Wybór opowiadań.- Kraków: Wydaw. Literackie, 1987.- 206, [2] s; 20 cm
   Biblioteka Lektur Szkolnych

59. Opalski Józef: Nieobecność trzeciej ręki: korespondencja Józefa Opalskiego z Doktorową z Wilczej /rys. Sławomir Mrożek; [Rzeczpospolita].-
   Warszawa: "Presspublica", 1999.- 280, [1] s.: il.; 21 cm

60. Sidoruk Elżbieta: Antropologia i groteska w dziełach Sławomira Mrożka.- Białystok: Towarzystwo Literackie im. Adama Mickiewicza. 
   Oddział Białostocki: Zakład Teorii i Antropologii Literatury w Instytucie Filologii Polskiej. Filia Uniwersytetu Warszawskiego, 1995.- 116 s.; 21 cm
   Biblioteka Pamięci i Myśli; 14 . Ethos Literatury

61. Stephan Halina: Mrożek /[przygot. wersji polskiej Joanna Zach-Błońska].- Kraków: Wydaw. Literackie, 1996.- 281, [3] s., [16] s. tabl.: fot., 
   portr.; 21 cm
   Mrożek, Sławomir (1930- ) - biografia

62. Stwarzanie światów : antologia współczesnego dramatu polskiego /wybór i oprac. Bohdan Urbankowski. -[Cz.] 1.- Warszawa: WSiP, 1995.- 
   383, [1] s.; 25 cm
   Lektury Szkolne / Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne
   Tyt. grzbiet. : Antologia współczesnego dramatu polskiego
   Zawiera: Dwa teatry / Jerzy Szaniawski. Kosmogonia / Jarosław Iwaszkiewicz. Niemcy / Leon Kruczkowski. Wysoka ściana / Jerzy Zawieyski. Operetka / Witold 
          Gombrowicz. Dzień gniewu / Roman Brandstaetter. Kartoteka / Tadeusz Różewicz. Tango / Sławomir Mrożek

63. Sugiera Małgorzata: Dramaturgia Sławomira Mrożka.- Kraków: Towarzystwo Autorów i Wydawców Prac Naukowych "Universitas", 
   cop. 1996.- 294, [2] s.; 21 cm
   
64. Tomala Stanisław: Sławomir Mrożek "Tango" /oprac. Stanisław Tomala.- Warszawa: "Jota", 1991.- 45, [2] s.; 14 cm
    Przewodnik po Lekturach; 67

65. Wiech Anna: Sławomir Mrożek - Tango /oprac. Anna Wiech.- Warszawa: Fabryka Pomocy Naukowych, 1991.- 20, [4] s.; 20 cm
    Biblioteczka Powtórzeń. Język polski; 35

66. Wokół Mrożka: [druga wystawa Galerii Teatru Nowego w Warszawie w sezonie 1982/83, czynna od 19 listopada 1982 r. do 15 lutego 1983 r. 
   /red. katalogu Władysław Serwatowski].- Warszawa: TN, [1982].- [2], 12, [1] s.: il.; 21 cm

67. Żakowski Jacek: Co dalej panie Mrożek ?.- Warszawa: "Iskry", 1996.- 114, [2] s.: fot., portr.; 19 cm
Artykuły w czasopismach:
 1. Albo kilo ryb, albo kilo szyb /Sławomir Mrożek; rozm. przepr. Elżbieta Sawicka// Rzeczpospolita.- 2000 nr 152 s. D2

 2. Alfabeta  /Sławomir Mrożek// Tygodnik Powszechny.- 1996 nr 47 s. 16

 3. Amatorskie przedstawienie /Sławomir Mrożek// Rzeczpospolita.- 2000 nr 146 s. D1

 4. Antoni  /Sławomir Mrożek// Tygodnik Powszechny.- 1996 nr 35 s. 16

 5. Archeologia  /Sławomir Mrożek// Tygodnik Powszechny.- 1996 nr 8 s. 16

 6. Auschwitz  /Sławomir Mrożek// Gazeta Wyborcza.- 1998 nr 50 s. 26
   Dewiacje społeczne

 7. Autorytet /Sławomir Mrożek// Tygodnik Powszechny.- 1996 nr 48 s. 16

 8. Bal maskowy /Sławomir Mrożek// Tygodnik Powszechny.- 1996 nr 46 s. 16

 9. Beczka śmiechu /Sławomir Mrożek// Tygodnik Powszechny.- 1996 nr 11 s. 16

10. Bohater  /Sławomir Mrożek// Tygodnik Powszechny.- 1996 nr 49 s. 16

11. Brutal  /Sławomir Mrożek// Tygodnik Powszechny.- 1996 nr 51/52 s. 24

12. Charaktery  /Sławomir Mrożek// Rzeczpospolita.- 1997 nr 220 dod. s. I,III
   Konflikty między postawami prawicowymi i lewicowymi

13. Czekoladki dla Prezesa /Sławomir Mrożek// Tygodnik Powszechny.- 1997 nr 2 s. 16

14. Dąb  /Sławomir Mrożek// Tygodnik Powszechny.- 1997 nr 13 s. 20

15. Dowcip językowy w dramatach Sławomira Mrożka /Anna Michalczuk// Studia i Materiały, Filologia Polska / Wyższa Szkoła Pedagogiczna 
   im. Tadeusza Kotarbińskiego Zielona Góra.-[Z.] 7.- (1995) s. 215-221

16. Dramatopisarz i redaktor: korespondencja /Sławomir Mrożek, Adam Tarn; oprac. Elżbieta Wysińska// Dialog.- 1996 nr 5/6, s. 154-168

17. Dziennik prób /Joanna Godlewska// Teatr.- 2000 nr 10 s. 62-66
   Wystawienie "Krawca" Sławomira Mrożka w reżyserii Erwina Axera w Teatrze Współczesnym w 1979 r.

18. Formy dramatyczne Sławomira Mrożka /Stanisław Gębala// Śląsk.- 1997 nr 3 s. 30-33

19. Glosa do Mrożka /Andrzej Kurz// Wiadomości Kulturalne.- 1996 nr 47 s. 7

20. Gość  /Sławomir Mrożek// Tygodnik Powszechny.- 1996 nr 33 s. 16

21. Groch  /Sławomir Mrożek// Tygodnik Powszechny.- 1996 nr 12 s. 16

22. Gdzie Rzym, gdzie Krym, czyli Mrożek w Rosji: relacja między przekładem a recepcją teatralną /Irina Lappo.- Streszcz. w jęz. ang. ros.// 
   Przegląd Rusycystyczny.- 2000 z. 1 s. 61-73

23. Hawaje  /Sławomir Mrożek// Tygodnik Powszechny.- 1996 nr 30 s. 16

24. Identyfikacja /Sławomir Mrożek// Tygodnik Powszechny.- 1996 nr 38 s. 16

25. Jaś niewypał /Sławomir Mrożek// Tygodnik Powszechny.- 1996 nr 26 s. 20

26. Jaworzno  /Sławomir Mrożek; tł. z pol. Jadwiga Piątkowska// Dekada Literacka .-1997  spec. iss.  s. 12-13

27. Język dramatu we współczesnej perspektywie badawczej: plan struktury słowa w ostatnich dramatach Sławomira Mrożka /Artur Łukasiewicz.-
    Streszcz. w jęz. ang.// Studia i Materiały, Filologia Polska / Wyższa Szkoła Pedagogiczna im. Tadeusza Kotarbińskiego Zielona Góra.- [Z.] 8.-
    (1995) s. 158-166

28. Kapelusz  /Sławomir Mrożek// Tygodnik Powszechny.- 1996 nr 13 s. 16

29. Kontrakt rysownika /Anna Rozwadowska// Tygodnik Powszechny.- 1997 nr 50 s. 9
   Rysunki autora do prasy

30. Literatura nowego tysiąclecia /Czesław Miłosz, Ewa Lipska, Stefan Chwin, Sławomir Mrożek, Stanisław Lem; rozm. przepr. Teresa Walas; 
   oprac. Marek Oramus// Nowa Fantastyka .-1999  nr 2  s. 74-75

31. Łyżwy /Sławomir Mrożek// Tygodnik Powszechny.- 1996 nr 18 s. 16

32. Mrożek i katastrofizm współczesny /Edward Kasperski// Przegląd Humanistyczny.- 1995 nr 4 s. 69-79

33. Mrożek: prozaik satyryczno-filozoficzny / Marcin Wołk //Arkusz .-2000 nr 9 s. 6-7

34. Mrożek przeciw Andrzejewskiemu: "Pieszo" kontra "Popiół i diament" /Jan Błoński// Kwartalnik Artystyczny.-1995 nr 1s. 27-36

35. Mrożek roztropny: 70-lecie autora "Tanga" /Jan Błoński// Tygodnik Powszechny.- 2000 nr 27 s. 16

36. Mrożek w Gdańsku /Leszek Kopeć// Tytuł.- 1998 nr 1 s. 240-247

37. Mrożek z perspektywy Rosji /Alona Karaś; rozm. przepr. Katarzyna Osińska// Teatr.- 1995 nr 9 s. 41-42
   Inscenizacja "Miłości na Krymie"

38. Na wysokości trzech tysięcy metrów /Sławomir Mrożek; rozm. przepr. Józef Opalski// Dialog.- 1996 nr 5/6 s. 169-174

39. Nie mam chwytu na swoje życie /Sławomir Mrożek; rozm. przepr. Krzysztof Rajczyk// Tygiel Kultury.- 1997 nr 1/2 s. 76-79

40. Niedowiarkowi w odpowiedzi /Jacek Kopciński// Teatr.- 1998 nr 3 s. 27-29
   Interpretacje dramatu "Tango"

41. Obcy /Sławomir Mrożek// Tygodnik Powszechny.- 1997 nr 14 s. 16

42. Obrót bezgotówkowy /Sławomir Mrożek// Tygodnik Powszechny.- 1996 nr 17 s. 16

43. Ofiara sztuki /Sławomir Mrożek// Tygodnik Powszechny.- 1997 nr 6 s. 16

44. Okrutni milusińscy /Helena Zaworska// Wprost.- 2000 nr 16 s. 106-107
   Nowe sztuki - "Wielebni" i "Piękny widok"

45. On Żyd proboszcz i ona proboszcz, mało pobożni oboje / Sławomir Mrożek, Jerzy Stuhr ; rozm. przepr. Beata Matkowska-Święs, Marek 
   Mikos// Gazeta Wyborcza.-2001 nr 143 dod. s. 26-31
   O sztuce "Wielebni"

46. Organizatorzy  /Sławomir Mrożek// Tygodnik Powszechny.- 1997 nr 15 s. 16

47. Oświadczenie: dramat / Sławomir Mrożek // Gazeta Wyborcza .-2001 nr 89 s. 21-23

48. Pamiętnik znaleziony przed telewizorem /Sławomir Mrożek// Rzeczpospolita.- 1998 nr 50 s. 13

49. Paradoksy świadomości narodowej /Halina Stephan// Rzeczpospolita.- 1996 nr 221 s. 18
   Fragm. książki "Mrożek"

50. Parasol Mrożka /Katarzyna Janowska// Polityka.- 2000 nr 26 s. 48-51

51. Peace  /Sławomir Mrożek// Tygodnik Powszechny.- 1996 nr 22 s. 16

52. Pies  /Sławomir Mrożek// Tygodnik Powszechny.- 1996 nr 21 s. 16

53. Piękny widok? /Józef Opalski// Dialog.- 1999 nr 5 s. 131-133

54. Piękny widok: przedstawienie w dwóch aktach /Sławomir Mrożek// Dialog.- 1999 nr 5 s. 5-37

55. Pogranicza Mrożka /Małgorzata Jarmułowicz// Morze Zjaw .-Nr 1 .-(1998)  s. 111-121

56. Polski numer /Sławomir Mrożek; rozm. przepr. Jarosław Knap, Wiesław Kot// Wprost.- 1996 nr 40 s. 17-18

57. Powrót emigranta /Katarzyna Janowska// Polityka.- 1996 nr 21 s. 56-57

58. Produkcja i gry sztabowe /Sławomir Mrożek; rozm. przepr. Elżbieta Sawicka// Rzeczpospolita.- 2000 nr 146 s. D1, D4

59. Reprezentacja  /Sławomir Mrożek// Tygodnik Powszechny.- 1996 nr 28

60. Rysunki niech mówią za mnie /Sławomir Mrożek; rozm. przepr. Józef Opalski// Rzeczpospolita.- 1998 nr 118 dod. s. 8-9

61. Siedmiu wspaniałych w internecie /Jerzy Jarocki; rozm. przepr. Maria Dębicz// Rzeczpospolita.- 1998 nr 267 s. 28
   Przed premierą "Historii PRL według Mrożka"

62. Stare i nowe /Sławomir Mrożek; rozm. przepr. Elżbieta Sawicka// Rzeczpospolita.- 1996 nr 279 s. 13

63. Starość  /Sławomir Mrożek// Tygodnik Powszechny.- 1996 nr 6 s. 16

64. Styl Mrożka: o "Miłości na Krymie" /Beata Popczyk// Opcje.- 1999 nr 1 s. 14-19

65. Synek  /Sławomir Mrożek// Tygodnik Powszechny.- 1996 nr 1 s. 20

66. Sztuczki z Mrożkiem / ťukasz Drewniak //Teatr .-2000 nr 4/6 s. 54-56
   Najnowsze inscenizacje sztuk Sławomira Mrożka

67. Szwagier zadżumionych /Sławomir Mrożek// Tygodnik Powszechny.- 1996 nr 43 s. 16

68. Szyny  /Sławomir Mrożek// Gazeta Wyborcza.- 1997 nr 202 s. 15

69. Śledztwo  /Sławomir Mrożek// Tygodnik Powszechny.- 1996 nr 25 s. 16

70. Świnia przyzakładowa /Sławomir Mrożek// Tygodnik Powszechny.- 1997 nr 18 s. 16

71. Tajemnice zaświatów /Sławomir Mrożek// Tygodnik Powszechny.- 1996 nr 23 s. 16

72. Tajna misja /Sławomir Mrożek// Tygodnik Powszechny.- 1996 nr 29 s. 16

73. "Tango" dzisiaj /Jacek Zychowicz// Wiadomości Kulturalne.- 1997 nr 34 s. 9

74. Tango w krajobrazie idei /Paweł Goźliński// Dialog.- 1998 nr 1 s. 158-166

75. Tango z Mrożkiem /Tadeusz Nyczek// Gazeta Wyborcza.- 2000 nr 146 s. 12-15

76. Tatuaż  /Sławomir Mrożek// Tygodnik Powszechny.- 1996 nr 19 s. 16

77. Teatr Polski, Wrocław: "Historia PRL według Mrożka": próby zapisu /Kalina Zalewska, Marek Radziwon// Dialog.- 1999, nr 5, s. 135-148

78. Testament mój /Sławomir Mrożek// Gazeta Wyborcza.- 1997 nr 137 s. 18

79. Tylko polityka /Małgorzata Szpakowska// Dialog.- 1996 nr 5/6 s. 175-184

80. Tytani myśli /Sławomir Mrożek// Tygodnik Powszechny.- 1997 nr 19 s. 16

81. Uchwała  /Sławomir Mrożek// Tygodnik Powszechny.- 1996 nr 31 s. 16

82. Udój  /Sławomir Mrożek// Tygodnik Powszechny.- 1996 nr 7 s. 16

83. W południe /Sławomir Mrożek// Tygodnik Powszechny.- 1996 nr 27 s. 16

84. W pułapkach "zewnętrzności" i "wewnętrzności": Sławomira Mrożka opowieść o Kogucie, Lisie i sobie /Agnieszka Kurnik// Ruch Literacki.-
   1996, z. 4, s. 467-473

85. W zasadzie nie bywam /Sławomir Mrożek; rozm. przepr. Ewa Turska// Rzeczpospolita.- 2000 nr 65 s. A10
   Premiera "Letniego dnia"

86. Walka z upałem /Sławomir Mrożek// Tygodnik Powszechny.- 1996 nr 3 s. 16

87. Wielebni  /Sławomir Mrożek// Dialog .- 1999 nr 11 s. 5-50

88. Wieszczem jest: Sławomir Mrożek kończy dziś 70 lat /Andrzej Klominek// Gazeta Wyborcza.- 2000, nr 147, s. 15-16

89. Wystawa  /Sławomir Mrożek// Tygodnik Powszechny.- 1996 nr 34 s. 16

90. "Z komizmem proszę ostrożnie": Sławomir Mrożek - "Miłość na Krymie" /Marcin Cieński// Notatnik Teatralny.- Nr 14.- (1997), s. 112-121

91. Zaklinacz  /Sławomir Mrożek// Tygodnik Powszechny.- 1996 nr 39 s. 16

92. Zboczeniec  /Sławomir Mrożek// Tygodnik Powszechny.- 1996 nr 10 s. 16

93. Zdemaskowany zamaskowany świat: Sławomir Mrożek: Tango - Krawiec - Emigranci - Garbus /Katarzyna Kłodawska// Polonistyka.- 1997
   nr 10 s. 588-591

94. Zimowa dolegliwość /Sławomir Mrożek// Tygodnik Powszechny.- 1997 nr 7 s. 16

95. Zmęczony tandetą /Helena Zaworska// Gazeta Wyborcza.- 2000 nr 143 dod. s. 1-2

96. Zupa  /Sławomir Mrożek// Tygodnik Powszechny.- 1997 nr 20 s. 16
Recenzje:
  1. Co dalej panie Mrożek? /Jacek Żakowski. Warszawa, 1996,- Rec. Joanna Dziwiszek// Dialog.- 1997 nr 11 s. 166-173

  2. Co dalej, panie Mrożek? /Jacek Żakowski. Warszawa, 1996,- Rec. Leszek Żuliński// Wiadomości Kulturalne.- 1996 nr 50 s. 20

 3. Człowiek według Mrożka : rysunki 1950-2000 / oprac. Stanisław Rosiek . Gdańsk , 2000 ,-Rec. Hanna M. Karpińska// Nowe Książki.- 2000
   nr 11 s. 18

 4. Dramaturgia Sławomira Mrożka /Małgorzata Sugiera. Kraków, 1996,- Rec. Stanisław Burkot// Ruch Literacki.- 1996 z. 6 s. 770-772

 5. Dramaturgia Sławomira Mrożka /Małgorzata Sugiera. Kraków, 1996,- Rec. Krzysztof Sielicki// Nowe Książki.- 1996 nr 10 s. 28-29

 6. Dramaturgia Sławomira Mrożka /Małgorzata Sugiera. Kraków, 1996,- Rec. Elżbieta Sidoruk// Test.- 1996 nr 3 s. 175-180

  7. Dramaturgia Sławomira Mrożka /Małgorzata Sugiera. Kraków, 1996,- Rec. Stanisław Gębala// Zdanie.- 1997 [nr] 3/4 s. 92-94

  8. Dramaturgia Sławomira Mrożka /Małgorzata Sugiera. Kraków, 1996,- Rec. Joanna Dziwiszek// Dialog.- 1997 nr 11 s. 166-173

  9. Dramaturgia Sławomira Mrożka /Małgorzata Sugiera. Kraków, 1996,- Rec. Jacek Kopciński// Teatr.- 1997 nr 1 s. 46-48

10. Dzieła zebrane. T. 2 /Sławomir Mrożek. Warszawa, 1994,- Rec. Janusz Majcherek// Literatura.- 1996 nr 1 s. 62

11. Dziennik powrotu /Sławomir Mrożek. Warszawa, 2000,- Rec. Helena Zaworska// Wprost.- 2000 nr 26 s. 104-105

12. Dziennik powrotu /Sławomir Mrożek. Warszawa, 2000,- Rec. Jerzy Korkozowicz// Głos Nauczycielski.- 2000 nr 33 s. 8

13. Dziennik powrotu /Sławomir Mrożek. Warszawa, 2000,- Rec. Adam Poprawa// Nowe Książki.- 2000 nr 9 s. 45-46

14. Dziennik powrotu /Sławomir Mrożek. Warszawa, 2000,- Rec. M[aciej] Broński// Kultura.- 2000 nr 10 s. 207-211

15. Emigranci  /Sławomir Mrożek; reż. Kazimierz Kutz; Teatr Telewizji,- Rec. Joanna Godlewska// Przegląd Powszechny.- 1995 nr 11 s. 224-226

16. Emigranci  /Sławomir Mrożek; reż. Jerzy Król; Teatr Nowy, Zabrze,- Rec. Jarosław Nowosad// Opcje.- 1997 nr 2 s. 124

17. Historia PRL według Mrożka /reż. Jerzy Jarocki; Teatr Polski, Wrocław,- Rec. Mariusz Jastrząb// Więź.- 1999 nr 5 s. 204-205

18. Historia PRL według Mrożka /reż. Jerzy Jarocki; Teatr Polski, Wrocław,- Rec. Jacek Sieradzki //Polityka .-1998 nr 49  s. 57,61

19. Historia PRL według Mrożka /reż. Jerzy Jarocki; Teatr Polski, Wrocław,- Rec. Jarosław Kisieliński// Tygodnik Solidarność.- 1999 nr 5 s. 17

20. Historia PRL według Mrożka /reż. Jerzy Jarocki; Teatr Polski, Wrocław,- Rec. Piotr Gruszczyński// Tygodnik Powszechny.- 1999 nr 27 s. 13

21. Historia PRL według Mrożka /reż. Jerzy Jarocki; Teatr Polski, Wrocław,- Rec. Rafał Węgrzyniak// Odra.- 1999 nr 1 s. 103-104

22. Historia PRL według Mrożka /reż. Jerzy Jarocki; Teatr Polski, Wrocław,- Rec. Wojciech Majcherek// Teatr.- 1999 nr 1 s. 24-27

23. Krawiec  /Sławomir Mrożek; reż. Michał Kwieciński; Teatr Telewizji,- Rec. Ewa Likowska// Wiadomości Kulturalne.- 1997 nr 51/52 s. 40

24. Krawiec  /Sławomir Mrożek; reż. Michał Kwieciński; Teatr Telewizji,- Rec. Bronisław Mamoń// Tygodnik Powszechny.- 1998 nr 1 s. 14

25. Małe listy /Sławomir Mrożek. Warszawa, 2000,- Rec. Adam Poprawa// Tygodnik Powszechny.- 2001 nr 6 s. 12

26. Mędrek i cham inaczej /Małgorzata Sugiera. Kraków, 1996,- Rec. Jan Błoński// Teksty Drugie.- 1997 nr 3 s. 102-105

27. Miłość na Krymie /Sławomir Mrożek; reż. Erwin Axer; Teatr Współczesny, Warszawa,- Rec. Aleksandra Gierjatowicz// Tytuł.- 1997 nr 2
   s. 148-150

28. Miłość na Krymie /Sławomir Mrożek; reż. Roman Kozak; Moskovskij Chudozestvennyj Akademiceskij Teatr,- Rec. Natalija Jakubova; 
   tł. Katarzyna Osińska// Teatr.- 1995 nr 9 s. 40

29. Miłość na Krymie /Sławomir Mrożek; reż. Lasse Dehle; Det Norske Teatret, Oslo,- Rec. Lech Sokół// Teatr.- 1996 nr 5 s. 34

30. Mrożek /Halina Stephan. Kraków, 1996,- Rec. Joanna Dziwiszek// Dialog.- 1997 nr 11 s. 166-173

31. Mrożek /Halina Stephan. Kraków, 1996,- Rec. Stanisław Gębala// Zdanie.- 1997 [nr] 3/4 s. 92-94

32. Mrożek  /Halina Stephan. Kraków, 1996,- Rec. Elżbieta Sidoruk// Test.- 1996 nr 4 s. 230-233

33. Mrożek  /Halina Stephan. Kraków, 1996,- Rec. Elżbieta Morawiec// Nowe Książki.- 1997 nr 3 s. 46-47

34. Mrożek  /Halina Stephan. Kraków, 1996,- Rec. Jacek Kopciński// Teatr.- 1997 nr 1 s. 46-48

35. Mrożek  /Halina Stephan. Kraków, 1996,- Rec. Małgorzata Sugiera// Teksty Drugie.- 1997 nr 3 s. 105-108

36. Mrożek  /Halina Stephan. Kraków, 1996,- Rec. Sabina Brzozowska// Odra.- 1997 nr 9 s. 112-113

37. Mrożek  /Halina Stephan. Kraków, 1996,- Rec. Maciej Krassowski// Wiadomości Kulturalne.- 1996 nr 43 s. 21

38. O "Tangu" i "Emigrantach" Sławomira Mrożka /Barbara Gutkowska. Katowice, 1998,- Rec. Ewa Ogłoza// Śląsk.- 1999 nr 2 s. 75

39. Od służby postępowi do "Postępowca" /Sławomir Mrożek. Gdańsk, 1997,- Rec. R.K.// Zabawy i Zabawki.- 1998 nr 1/2 s. 165-166

40. Opowiadania 1990-1993. T. 1 /Sławomir Mrożek. Warszawa, 1994,- Rec. Anna Legeżyńska// Polonistyka.- 1995 nr 7 s. 501-502

41. Portret  /Sławomir Mrożek; reż. Jerzy Jarocki; Schauspiel, Bonn,- Rec. Zbigniew Bochenek// Wiadomości Kulturalne.- 1996 nr 18 s. 16

42. Rzeźnia  /Sławomir Mrożek; reż. Bartosz Zaczykiewicz; Teatr Śląski, Katowice,- Rec. Krzysztof Karwat// Śląsk.- 1999 nr 4 s. 68

43. Skarb; Zabawa /Stanisław Tym / Sławomir Mrożek; reż. S. Tym; Teatr Powszechny, Warszawa,- Rec. Wojciech Majcherek// Teatr.- 1996 
   nr 10 s. 35-37

44. Szczęśliwe wydarzenie /Sławomir Mrożek; reż. Jacek Andrucki; Scena Polska, Czeski Cieszyn,- Rec. Mirosława Pindór// Śląsk.- 1998 nr 1 s. 67

45. Tango  /Sławomir Mrożek; reż. Piotr Kruszczyński; Teatr Miejski, Gdynia,- Rec. Joanna Chojka// Tygodnik Powszechny.- 1999 nr 47 s. 12

46. Tango  /Sławomir Mrożek; reż. Maciej Englert; Teatr Współczesny, Warszawa,- Rec. Roman Pawłowski// Gazeta Wyborcza.- 1997 nr 142 s. 12

47. Tango /Sławomir Mrożek; reż. Maciej Englert; Teatr Współczesny, Warszawa,- Rec. Ewa Likowska// Wiadomości Kulturalne.- 1997 nr 27 s. 16

48. Tango /Sławomir Mrożek; reż. Maciej Englert; Teatr Współczesny, Warszawa,- Rec. Jacek Sieradzki// Polityka.- 1997 nr 37 s. 50,52

49. Tango  /Sławomir Mrożek; reż. Maciej Englert; Teatr Współczesny, Warszawa,- Rec. Jacek Kopciński// Teatr.- 1997 nr 7/8 s. 66-69

50. Tango  /Sławomir Mrożek; reż. Maciej Englert; Teatr Współczesny, Warszawa,- Rec. Joanna Godlewska// Przegląd Powszechny.- 1997 nr 9
   s. 249-251

51. Tango  /Sławomir Mrożek; reż. Henryk Adamek; Teatr Zagłębia, Sosnowiec,- Rec. Krzysztof Karwat// Śląsk.- 1997 nr 7 s. 68

52. Tango  /Sławomir Mrożek; reż. Maciej Englert; Teatr Współczesny, Warszawa,- Rec. Malwina Głowacka// Więź.- 1997 nr 11 s. 161-162

53. Tango  /Sławomir Mrożek; reż. Maciej Englert; Teatr Współczesny, Warszawa,- Rec. Andrzej Hausbrandt// Pokaz .- Nr 20.- (1997) s. 44-49

54. Utwory sceniczne /Sławomir Mrożek. Warszawa, 2000,- Rec. Roman Pawłowski// Gazeta Wyborcza.- 2000 nr 50 dod. s. 6

55. Wielebni  /Sławomir Mrożek; reż. Maciej Englert; Teatr Współczesny, Warszawa,- Rec. Sara Arnold// Wiadomości Kulturalne.- 1997 
   nr 12/13 s. 31

56. Wszystkie sztuki Sławomira Mrożka /Jan Błoński. Kraków, 1995,- Rec. Joanna Dziwiszek// Dialog .- 1997 nr 11 s. 166-173

57. Wszystkie sztuki Sławomira Mrożka /Jan Błoński. Kraków, 1995,- Rec. Irena Lappo// Kresy.- 1996 nr 3 s. 143-146

58. Wszystkie sztuki Sławomira Mrożka /Jan Błoński. Kraków, 1995,- Rec. Sabina Brzozowska// Odra.- 1997 nr 9 s. 112-113

59. Wszystkie sztuki Sławomira Mrożka /Jan Błoński. Kraków, 1995,- Rec. Jacek Sieradzki// Polityka.- 1996 nr 2 s. 48-49

60. Wszystkie sztuki Sławomira Mrożka /Jan Błoński. Kraków, 1995,- Rec. Elżbieta Morawiec// Nowe Książki.- 1996 nr 1 s. 31-32

61. Wszystkie sztuki Sławomira Mrożka /Jan Błoński. Kraków, 1995,- Rec. Joanna Godlewska// Teatr.- 1996 nr 1 s. 48

62. Wszystkie sztuki Sławomira Mrożka /Jan Błoński. Kraków, 1995,- Rec. Stanisław Gębala// Twórczość.- 1996 nr 7 s. 99-102

63. Wszystkie sztuki Sławomira Mrożka /Jan Błoński. Kraków, 1995,- Rec. Stanisław Gębala// Zdanie.- 1997 [nr] 3/4 s. 92-94

64. Wszystkie sztuki Sławomira Mrożka /Jan Błoński. Kraków, 1995,- Rec. Maria Prussak// Teksty Drugie.- 1997 nr 3 s. 108-113

65. Wszystkie sztuki Sławomira Mrożka /Jan Błoński. Kraków, 1995,- Rec. Małgorzata Jarmułowicz// Topos.- 1996 nr 2 s. 55-57

66. Zabawa /Sławomir Mrożek; reż. Bartosz Szydłowski; Stowarzyszenie Teatralne "Łaźnia", Kraków,- Rec. Łukasz Drewniak// Tygodnik 
   Powszechny.- 2000 nr 34 s. 12
Niniejsze zestawienie sporządzono na podstawie kotalogu online Biblioteki Narodowej w Warszawie
Opracowanie:
HANNA MAŁGORZATA WITCZAK