Wojaczek Rafał (1945-1971)
Książki:
1. Od Staffa do Wojaczka: poezja polska 1939-1985 : antologia /[wybór] Bohdan Drozdowski, Bohdan Urbankowski; [noty o aut. oprac. 
  Wiesława Kruszka, Agnieszka Rapacka-Furtek. T.] 1-2.- Łódź: Wydawnictwo Łódzkie, 1988.-2 t. (690, [2]; 707, [1] s.); 21 cm

2. Od Staffa do Wojaczka: poezja polska 1939-1988: antologia /[wybór] Bohdan Drozdowski, Bohdan Urbankowski ; [noty o aut. oprac. 
  Wiesława Kruszka, Agnieszka Rapacka-Furtek. T.] 1-2.- [Wyd. 1 w tej ed. poszerz. / przejrz. i uzup. Bohdan Urbankowski].- Łódź: 
  Wydawnictwo Łódzkie, 1991.- 2 t. (838,[2]; 928 s.); 21 cm

3. Po Wojaczku: antologia poezji polskiej: 1971-1991 /[wybór i red. Kamil Ratyniecki].- Warszawa: Dom Księgarski i Wydawniczy Fundacji 
  Polonia, 1991.- 274, [2] s.; 21 cm

4. Po Wojaczku.- Warszawa: Dom Księgarski i Wydawniczy Fundacji Polonia, 1991; 21 cm
  2 : "Brulion" i Niezależni  /[wybór i red. Jarosław Klejnocki].- 1992.- 123, [1] s.

5. Szczawiński Maciej Michał: Rafał Wojaczek, który był.- Katowice: Towarzystwo Zachęty Kultury, 1993.- 131, [1] s., [24] s. tabl.: faks., fot., 
   portr.; 20 cm

6. Szczawiński Maciej Michał: Rafał Wojaczek, który był.- Wyd. 2 poszerz.- Katowice: "Książnica", 1996.-162, [2] s., [24] s. tabl.: faks., fot.,
   portr.; 20 cm

7. Szczawiński Maciej Michał: Rafał Wojaczek, który był.- Wyd. 3 poszerz.- Katowice: "Książnica", 1999.- 185, [5] s., [24] s. tabl.: faks., fot., 
   1 portr.; 20 cm

8. Wojaczek Rafał: Dla Ciebie piszę miłość /wybór i oprac. Leszek Lachowiecki.- Warszawa: "Sternik", cop. 1997.- 72 s.; 20 cm

9. Wojaczek Rafał: List do nieznanego poety /wybrał i wstępem opatrzył Stanisław Stabro.- Kraków Wrocław: Wydawnictwo Literackie, 1985.- 
  134, [1] s.; 20 cm

10. Wojaczek Rafał: List do nieznanego poety /wybrał i wstępem opatrzył Stanisław Stabro.- [Wyd. 2].- Wrocław: Wydawnictwo Dolnośląskie,
   1987.- 133, [2] s.; 20 cm
   Reedycja wyd. 1 "Wydawnictwa Literackiego"

11. Wojaczek Rafał: Na nucie najwyższej /wybrał i wstępem opatrzył Bogusław Żurakowski.- Warszawa: "Anagram", 1992.- 172, [4] s.; 10 cm

12. Wojaczek Rafał: Poezje wybrane /wybrał i oprac. Krzysztof Karasek.- Warszawa: Ludowa Spółdzielnia Wydawnicza, [1983], 1983.- 167, 
   [5] s.; 17 cm

13. Wojaczek Rafał: Przerosło mnie serce: wybór /[wybór i posł. Józef Krzyżanowski; il. J. Krzyżanowski].- Szczecin: "Glob", 1991.- 139, [3] s.:
    il.; 17 cm

14. Wojaczek Rafał: Wiersze /oprac. Bogusław Kierc ; [posł. B. Kierc].- Wrocław: Wydawnictwo Dolnośląskie, 1996.- 332 s.; 21 cm

15. Wojaczek Rafał: Wiersze /wybrał i posłowiem opatrzył Tadeusz Pióro.- Warszawa: Państwowy Instytut Wydawniczy, 1999.- 370, [1] s.; 21 cm
Artykuły w czasopismach:
 1. Była potrzeba: w. /Rafał Wojaczek// Śląsk.- 1995, nr 2, s. 55

 2. Cenzor jako odbiorca i autor na przykładzie poezji Wojaczka i Barańczaka /Joanna Hobot// Dekada Literacka.- 1998, nr 11, s. 8-9

 3. Dziecko starego mitu /Michał Łukaszewicz// Literatura.- 1999, nr 9, s. 44-46

 4. Filmowy portret poety /Seweryna Wysłouch// Polonistyka.- 1998, nr 3, s. 147-151
   Filmy edukacyjne o twórczości Stanisława Barańczaka i Rafała Wojaczka

 5. Inna bajka. O poezji Rafała Wojaczka /Maria Korusiewicz// Poezja.- 1985, nr 7-8, s. 43-50

 6. “Ja”, którego nie było. Transformacje podmiotowości w liryce Rafała Wojaczka /Tomasz Kunz// Pamiętnik Literacki.- 1994, nr 4, s. 74-95

  7. Krata w oknie: sceny z życia Rafała Wojaczka /Maja Wolny// Polityka.- 1999, nr 49, s. 45-46

 8. Liryka Rafała Wojaczka /Jacek Łukasiewicz// Kresy.- 1991, nr 8, s. 33-38

9. List do Królowej Polski;  Modlitwa bohaterów;  Była wiosna, było lato;  Ojczyzna;  Mit rodzinny; Gwałt: wiersze /Rafał Wojaczek//
   Gazeta Wyborcza.- 1998, nr 301, s. 28,31

10. Okolice innej bajki /Tadeusz Lewandowski// Poezja.- 1988, nr 7, s. 87-98

11. On - Wojaczek, nie - Wojaczek /Joanna Klimczyk// Przegląd.- 2000, nr 11, s. 16-17

12. Porządkowanie Wojaczka /Monika Bogdanowska// Ruch Literacki.- 1999, z. 2, s. 183-198

13. Rafał Wojaczek - który jest /Romuald Cudak// Śląsk.- 1995, nr 2, s. 54-55

14. Ramy pojęciowe w analizie tekstu. (Na przykładzie wierszy Barańczaka i Wojaczka) /Dorota Filar// Język Polski w Szkole Średniej.- 1997/98, 
   nr 1, s. 66-75

15. Rimbaud: w. /Rafał Wojaczek// Śląsk.- 1999, nr 5, s. 36

16. Spór o Rafała Wojaczka /Tomasz Kunz// Kresy.- 1996, nr 4, s. 101-110

17. Stanisław Grochowiak (1934-1976); Andrzej Bursa (1932-1957); Edward Stachura (1937-1979); Halina Poświatowska (1935-1967); 
   Rafał Wojaczek (1945-1971): wiersze /Marek Kośmider// Wiadomości Kulturalne.- 1997, nr 6, s. 13

18. Ślad wierszy na moich plecach /Monika Piątkowska// Gazeta Wyborcza.- 1998, nr 301, s. 28,31-32

19. W mocy sygnatury, czyli poemat jest osobą? : poemat jest kimś innym (Wojaczek) /Małgorzata Łukaszuk-Piekara// Kresy.- 2000, nr 2/3, 
   s. 50-73

20. Wojaczek : samobójstwo jako doświadczenie wyobraźni /Stefan Chwin// Tytuł.- 1995, nr 3/4a, s.119-138

21. Wojaczek sześciokrotny /Andrzej Wojaczek, Elżbieta Fediuk, Danuta Kierc, Bogusław Kierc, Maciej M[ichał] Szczawiński, Mieczysław 
   Orski ; rozm. przepr. Stanisław Bereś ; oprac. Michał Witkowski// Kresy.- 2000, nr 2/3, s. 74-90

22. Wojaczek znany i nieznany /Janusz Styczeń// Śląsk.- 1999, nr 5, s. 36-37

23. Za daleko;  Wielki poeta Holan;  Siedzieliśmy w pokoju;  Obłoczek nad Czantorią;  Królowa kolei; Spóźniony list do Rafała Wojaczka; 
   Emblemat: wiersze /Jerzy Kronhold// Zeszyty Literackie.- 2000, nr 2, s. 28-31
Recenzje:
1. Rafał Wojaczek, który był  /Maciej Michał Szczawiński. Katowice, 1996,- Rec. Leszek Żuliński// Wiadomości Kulturalne.- 1997, nr 5, s. 20

2. Rafał Wojaczek, który był  /Maciej Michał Szczawiński. Katowice, 1996,- Rec. Mirosława Pajewska// Tytuł.- 1998, nr 1, s. 229-235

3. Reszta krwi  /Rafał Wojaczek. Mikołów, 1999,- Rec. Julian Kornhauser// Tygodnik Powszechny.- 2000,  nr 12, s. 12

4. Reszta krwi  /Rafał Wojaczek. Mikołów, 1999,- Rec. Piotr Śliwiński// Czas Kultury.- 1999, nr 4/5, s. 143-146

5. Reszta krwi  /Rafał Wojaczek. Mikołów, 1999,- Rec. Adam Pluszka; Radosław Kobierski// Studium.- 1999/2000, nr 6/1, s. 155-164

6. Reszta krwi  /Rafał Wojaczek. Mikołów, 1999,- Rec. Monika Pogoda// Pogranicza.- 2000, nr 1/2, s.134-136

7. Wiersze  /Rafał Wojaczek. Wrocław, 1996,- Rec. Leszek Żuliński// Wiadomości Kulturalne.-1997, nr 5, s. 20
Niniejsze zestawienie sporządzono na podstawie katalogu online Biblioteki Narodowej w Warszawie
Opracowanie: 
HANNA MAŁGORZATA WITCZAK