Postawy rodzicielskie
Książki:
 1. Adamska Helena, Lis Stanisława, Sochaczewska Grażyna: Nie zawsze za rączkę.- Warszawa: Wydaw. Spółdzielcze, 1990.-135, [1] s. : fot. ; 
   17 cm
   Dziecko - rozwój psychofizyczny - wydawnictwa popularne; Wychowanie w rodzinie - wydawnictwa popularne

 2. Bell Anne Woods: Lepsi rodzice ! /[przekł. z ang. Arkadiusz Bojko].- Warszawa: "Znaki Czasu", 1994.- 25 s.: rys.; 17 cm
   Oryg. : How to be better parents

 3. Biddulph Steve: Sekrety szczęśliwego dzieciństwa /il. Allan Stomann; przeł. [z ang.] Hanna Elandt-Pogodzińska.- Poznań: Dom Wydawniczy 
   "Rebis", 1997.- 176 s.: rys.; 24 cm
   Oryg. :The secret of happy children.1993.

 4. Campbell Ross: Twoje dziecko potrzebuje ciebie /[przekł. z ang. Ryszard Zabrzeski].- Kraków: Towarzystwo Krzewienia Etyki 
   Chrześcijańskiej, 1989.- 140, [3] s.; 20 cm
   Oryg. : "How to really love your child"

 5. Campbell Ross: Twoje dziecko potrzebuje ciebie /[przekł. z ang. Ryszard Zabrzeski].- [Wyd. 2 popr.].- Kraków: Towarzystwo Krzewienia
   Etyki Chrześcijańskiej, 1990.- 140, [3] s.; 20 cm
   Oryg. : "How to really love your child"

 6. Dobson James C.: Dzieci i wychowanie: pytania i odpowiedzi /[przekł. z ang. Anna Nizińska].- [Wyd. 2].- Warszawa:"Vocatio", 1997.- 351, 
   [1] s.; 20 cm
    Oryg. : Dr. Dobson answers your questions about raising children

 7. Dobson James C.: Zasady nie są dla tchórzy: [jak zachować równowagę między miłością a dyscypliną w wychowywaniu dzieci] /[przekł. 
   z ang. Urszula Kowalczyk].- [Wyd. 2].- Warszawa: "Vocatio", 1995.- 231, [9] s.; 20 cm
   Oryg. : "The new dare to discipline"

 8. Dryll Elżbieta: Trudności wychowawcze: analiza interakcji matka-dziecko w sytuacjach konfliktowych.- Warszawa: OficynaWydawnicza 
   WP UW, 1995.- 121 s.: wykr.; 21 cm

 9. Elliott Michele: Jak być dobrymi rodzicami: 501 rad /przekł. [z ang.] Magdalena Michalska.- Warszawa: "Amber", 1997.- 373, [3] s. ; 24 cm
   Oryg. : "501 ways to be a good parent" 1996
    Na okł. podtyt: sztuka przetrwania kilku trudnych lat, zanim nieznośny czterolatek stanie się mrukliwym dwunastolatkiem

10. Gordon Thomas: Wychowanie bez porażek w praktyce: jak rozwiązywać konflikty z dziećmi /tł. [z niem.] i wstęp Elżbieta Sujak.-Warszawa: 
   "Pax", 1994.- 326, [2] s.: rys.; 20 cm.- [Wyd. 3].- 1997.- 324, [4] s. -[Wyd. 4].- 1998.-326, [2] s.
   Tyt. tł. : "Familienkonferenz in der Praxis" 1981. - Oryg. ang. : "Parent effectiveness training in action" 1976

11. Gordon Thomas: Wychowanie bez porażek : rozwiązywanie konfliktów między rodzicami a dziećmi /tł. [z ang.] i wstęp Alicja Makowska, 
   Elżbieta Sujak.- Warszawa: "Pax", 1991.- 311, [1] s.; 20 cm; [Wyd. 2].-1994; [Wyd. 4].- 1996;[Wyd. 5].- 1997; [Wyd. 6].- 1998
   Oryg. : "P.E.T., Parent Effectiveness Training" 1970

12. Jędruch Stanisław: Rodzice i dzieci: wzajemne prawa i obowiązki.- Warszawa: Instytut Wydawniczy Związków Zawodowych, 1984.- 110, 
   [2] s.; 17 cm
   Dziecko - prawo - Polska; Rodzina - prawo - Polska

13. Joslin Karen Renshaw: Wychowanie dziecka: poradnik dla rodziców (od A do Z) /przeł. [z ang.] Aldona Biała.- Gdańsk: "Atext", 1996.- 313, 
   [5] s.; 24 cm
   Oryg. : "Positive parenting from A to Z" 1994

14. Kasten Hartmut: Ideały, rywale, powiernicy /[tł. z niem.].- Warszawa: Springer PWN, 1997.- 160 s.: fot., wykr.; 20 cm
   Oryg. : "Geschwister" 1994

15. Kobierzycki Tadeusz: Ja i nie-ja : syndrom uzależnienia psychologicznego.- Warszawa: "Stakroos" Stowarzyszenie Aktywnego Rozwoju 
   Osobowości dla Studentów, 1997.- 24 s.; 21 cm

 16. Kobierzycki Tadeusz: Poza miłością i wolnością: syndrom uzależnienia psychologicznego.- Warszawa: "bis", 1992.- 106, [1] s.; 21 cm
    Tekst częśc. ang., fr.

17. Konarzewski Krzysztof, Szymańczak Michał: Kiedy dziecko mówi nie.- Warszawa: "Nasza Księgarnia", 1988.- 204, [4] s.: rys.; 17 cm

18. Kozłowska Anna: Jak pomagać dziecku z zaburzeniami życia uczuciowego.- Warszawa: "Żak", 1996.- 131 s.: rys.; 21 cm

19. Kozłowska Anna: Jak pomóc własnemu dziecku ?.- Warszawa: Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, 1990.-111, [1] s.: rys.; 21 cm

20. Krysztofowicz Irena: Wychowanie bez zazdrości.-Wyd. 2 uaktual. i uzup..- Warszawa: Państ. Zakład Wydawnictw Lekarskich,1981.- 55, 
   [1] s.: il., tab.; 20 cm

21. Kukołowicz Teresa: Rodzina wychowuje : wybrane zagadnienia.- [Wyd. 2 popr. i uzup.].- Stalowa Wola: Oficyna Wydawnicza Fundacji 
   Uniwersyteckiej, 1998.- 291 s.; 21 cm

22. Kusio Urszula: Rodzina zastępcza jako środowisko wychowawcze: studium socjologiczne na przykładzie Lublina.- Lublin: Wydaw. 
   Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, 1998.- 191, [1] s.; 24 cm

23. Makowska Jolanta: Dzieci trudne do kochania.- [Wyd. 3 popr.].- Warszawa: Instytut Wydawniczy Związków Zawodowych, 1986.- 126, 
   [2] s.; 20 cm

 24. McDowell Josh, Day Dick: Jak być bohaterem dla swoich dzieci /[przekł. z ang. Mariusz Stowpiec].- Warszawa: "Vocatio", 1993.- 233 s.: 
    1 rys.; 20 cm; [Wyd. 2].- 1997
    Oryg. : How to be e hero to your kids, 1991

 25. Misiewicz Halina: Rola rodziny w kształtowaniu postaw.- Warszawa: Instytut Wydawniczy Związków Zawodowych, 1986.- 124, [4] s.:
   1 rys.; 20 cm

26. Obuchowska Irena: Kochać i rozumieć: [jak pomóc swojemu dziecku przeżyć szczęśliwe dzieciństwo].- Poznań: "Media Rodzina of Poznań",
   cop. 1996.- 182 s.; 21 cm

27. Olechnowicz Hanna: Dobre chwile z naszym dzieckiem: zabawy sprzyjające rozwojowi charakteru.- Warszawa: Wydawnictwa Szkolne
   i Pedagogiczne, 1997.- 102, [1] s.: rys.; 24 cm

28. Pachałko Jan: Osobowość, zachowanie społeczne dzieci rodziców o postawach nadmiernie wymagających /Wyższa Szkoła Pedagogiczna 
   Towarzystwa Wiedzy Powszechnej w Warszawie.- Warszawa: WSP TWP, 1996.- 67, [1] s.; 24 cm

29. Pielkowa Józefa Anna: Rodzicielskie troski.- Warszawa: Instytut Wydawniczy Związków Zawodowych, 1988.- 172, [4] s. ; 20 cm

30. Rodzina a rozwój dziecka: odczyty pedagogiczne: praca zbiorowa /pod red. Eugeniusza Łapińskiego; Towarzystwo Wiedzy Powszechnej. 
   Zarząd Główny.- 2 wyd.- Warszawa: TWP. ZG, 1987.- 119, [1] s.; 21 cm

31. Rodzina i dziecko: praca zbiorowa /pod red. Marii Ziemskiej.- Wyd. 3.- Warszawa: Państ. Wydaw. Naukowe, 1986.- 479, [1] s.: rys., wykr.; 24 cm

32. Seligman Martin E. P.: Optymistyczne dziecko /Martin E. P. Seligman; z Karen Reivich, Lisą Jaycox, Jane Gillham; przeł. [z ang.] Andrzej
   Jankowski.- Poznań : Media Rodzina of Poznań , cop. 1997.- 387 s. : rys. ; 21 cm
   Oryg. : Optymistic child. 1995. - Na okł. podtyt. : Jak wychowywać dzieci, aby nauczyć je optymizmu i dawania sobie ze wszystkim rady

33. Skórzyńska Zofia: Psychologia dla rodziców.- Wyd. 2 popr.- Warszawa: Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, 1990.- 159 s.; 20 cm

34. Sutherland Caroline: Mamusiu, tak mi źle ... Mamusiu, kocham Cię ... /[przekł. z ang. Mariusz Włoczysiak].- Łódź: "Ravi", 1993.- 67 s.; 14 cm
   Oryg. : "Mommy, I hurt Mommy, I love you" 1987

35. Szewczykowska Janina: Kochania trzeba się uczyć.- Warszawa: Instytut Wydawniczy Związków Zawodowych, 1988.- 173, [3] s.; 20 cm

36. Sztukowska- Królczak Alicja: Moje dziecko i ja.- Warszawa: "Watra", 1987.- 157, [1] s.: rys.; 15 x 21 cm

37. Turecki Stanley, Wernick Sarah: Jak zrozumieć problemy emocjonalne dziecka /przekł. [z ang.] Jerzy Bubień.- Warszawa: "Amber", 1997.- 
   247, [1] s.; 24 cm
   Oryg. : "Emotional problems of normal children : how parents can understand and help" 1994. - 
   Na okł. podtyt.: możesz zaradzić nadpobudliwości, agresji, lękom twojego dziecka!
    
38. Vademecum dla rodziców: dzieci od lat 6 do 10 /pod red. Wojciecha Pomykało.- Warszawa: "Oświata i Wychowanie", 1987.- 287 s.: il. kolor., 
   wykr.; 21 cm

39. Winnicott Donald Woods: Rozmawiając z rodzicami /tł. [z ang.] Elżbieta Petrajtis O'Neill.- Warszawa: "W.A.B.", 1993.- 146, [14] s.; 20 cm
   Oryg. : "Talking to parents" 1993

40. Woititz Janet Geringer: Wymarzone dzieciństwo : jak wychować szczęśliwe dziecko unikając błędów naszych rodziców /przeł. [z ang.] 
   Mirosław Przylipiak.- Gdańsk: Gdańskie Wydaw. Psychologiczne, 1994.- 190 s.; 21 cm
   Oryg. : "Healthy parenting" 1992

 41. Wybrane zagadnienia z psychologii rodziny /pod red. Marii Bolechowskiej.- Katowice: UŚ, 1983.- 77, [2] s., [4] k. tabl.; 24 cm
Artykuły w czasopismach:
  1. Jak pomagać dziecku z zaburzeniami życia uczuciowego /Anna Kozłowska. Warszawa, 1996,- Rec. Jadwiga Michalik-Surówka// 
      Wychowanie na co Dzień.- 1997 nr 9 s. 33

  2. Jak pomagać dziecku z zaburzeniami życia uczuciowego /Anna Kozłowska. Warszawa, 1996,- Rec. Bożena Górniak// Edukacja .-1998 nr 1 
      s. 114-116

  3. Jeśli do tych ruin podejdzie ktoś mocny... : dyskusja /Małgorzata Musierowicz, Magdalena Brzezińska, Wojciech Jędrzejewski; oprac. Jacek
      Borkowicz// Więź.- 1997 nr 6 s. 53-65
   Potrzeby dziecka a obowiązki rodziców i wychowawców

  4. Kary i nagrody stosowane w rodzinie a rozwój zdolności i postaw twórczych /Grażyna Mendecka.-Streszcz. w jęz. ang.// Prace Naukowe 
      WSP Częstochowa, Psychologia.- Z. 6.- (1997) s. 63-76

  5. Kolejne dziecko w rodzinie: (przypadek 5-letniego Michała) /Małgorzata Tatala// Wychowanie na co Dzień.- 1997 nr 9 s. 16-19

  6. Kontakt psychiczny i społeczny z dzieckiem /Bronisław Getka// Wychowanie na co Dzień.- 1996 nr 3 s. 24-25

  7. Niektóre problemy wychowania w rodzinie w świetle koncepcji rozwoju indywidualnego człowieka opracowanej przez M. Porębską
      /Zbigniew Łoś.- Streszcz. w jęz. ang.// Acta Universitas Wratislaviensis, Prace Psychologiczne.- Nr 44.- (1995) s. 63-76

  8. O dziecięcej samotności /Maria Szczepska-Pustkowska// Forum Oświatowe.- 1996 t. 1/2 s. 79-89

  9. Okazywanie czci dzieciom /Mario Cattaneo; tł. Franciszek Mickiewicz// Communio.- 1996 nr 1 s. 100-104

10. Postawy rodzicielskie a społeczne zachowania dzieci zależnie od ich płci /Agata Sierota.- Streszcz. w jęz. ang.// Problemy Rodziny.- 1997 
      nr 3 s. 11-13

11. Postawy rodzicielskie ojca i ojczyma w percepcji dziecka /Barbara Kromolicka.- Streszcz. w jęz. ang.// Problemy Rodziny.- 1997 nr 4 s. 46-51

12. Potrzeby dziecka a środowisko rodzinnne /Cezary Schiff// Wychowanie w Przedszkolu.- 1997 nr 5 s. 300-303

13. Problematyka relacji w rodzinach dzieci adoptowanych /Katarzyna Schier// Nowiny Psychologiczne.- 1998 nr 1 s. 25-31

14. Rodzina w percepcji dzieci sześcioletnich /Małgorzata Sitarczyk// Wychowanie w Przedszkolu.- 1998 nr 1 s. 4-13

15. Rodzinny i rówieśniczy układ odniesienia młodzieży /Leszek Gołdyka. Zielona Góra, 1994,- Rec. Zbigniew Tyszka// Roczniki Socjologii 
      Rodziny.- T. 7.- (1995) s. 279-281

16. Rola rodziny w procesie kształtowania wzorców osobowych dziecka /Danuta Kowalczyk.- Streszcz. w jęz. ang.// Kultura i Edukacja.- 1996 
      nr 2 s. 73-77

17. Rozwój dziecka w rodzinie - rola i zadania matki /Alina Czapiga.- Streszcz. w jęz. ang.// Acta Universitatis Wratislaviensis, Prace 
      Psychologiczne.- Nr 38.- (1995) s. 141-145

18. Styl wychowania w rodzinie a zachowanie agresywne w sytuacji społecznej ekspozycji /Danuta Borecka-Biernat.- Streszcz. w jęz. ang.// 
      Acta Universitatis Wratislaviensis, Prace Psychologiczne.- Nr 44.- (1995) s. 77-93

19. Sytuacja dziecka w rodzinie agresywnej /Elżbieta Kornacka-Skwara.- Streszcz. w jęz. ang.// Prace Naukowe WSP Częstochowa, Psychologia.-
      Z. 6.- (1997) s. 35-44

20. Szanujmy nasze dzieci /Zbigniew Frydel// Wychowanie na co Dzień.- 1997 nr 7/8 s. 34-36

21. Upośledzenie w społecznym zwierciadle. Warszawa, 1997,- Rec. Katarzyna Źwirynkało// Wychowanie na co Dzień.- 1998 nr 3 s. 18-20

22. Właściwości uczuć dziecka /Małgorzata Tatala// Problemy Alkoholizmu.- 1997 nr 4 dod. s. III-IV

23. Wpływ metody Weroniki Sherborne na kształtowanie postaw rodziców dzieci niepełnosprawnych: (na przykładzie działalności Poradni 
      Rehabilitacyjnej dla Dzieci i Młodzieży w Elblągu) /Grażyna Tarasiewicz// Szkoła Specjalna.- 1997 nr 3 s. 168-173

24. Wrażliwość empatyczna dzieci z rodzin społecznie patologicznych /Wojciech Gulin// Zeszyty Naukowe WSP Bydgoszcz, Studia 
      Pedagiczne.- Z. 32.- (1996) s. 29-38

25. Z badań nad postawami rodziców związanych z Ruchem Domowego Kościoła / Tomasz Ożóg, Anna Rosochacka.-Streszcz. w jęz. ang.// 
      Roczniki Nauk Społecznych.- 1995 z. 2 s. 147-155

26. Zadanie rodziców w rozwoju dzieci i młodzieży /Christina De Sa Carvalho; tł. Lucjan Balter// Communio.- 1996 nr 1 s. 90-99

27. Żelazna klatka makdonaldyzacji /George Ritzer; tł. Sławomir Magala// Odra.- 1997 nr 4 s. 9-19
Niniejsze zestawienie sporządzono na podstawie katalogu online Biblioteki Narodowej w Warszawie
Opracowanie: 
HANNA MAŁGORZATA WITCZAK