Orwell George [pseud.] (1903-1950) [Nazwa: Eric Arthur Blair]

     
Książki:

     
1. Borkowski Jacek, Kucharska Anna: George Orwell "Rok 1984" /oprac. Jacek Borkowski, Anna Kucharska.- Radom: "Tramp", 1992.- 37, [3] s.; 21 cm

2. George Orwell /zebrał Bartłomej Zborski.- Warszawa: "Oskar", cop. 1994.- 63 s.; 19 cm

3. Lewandowska Zofia: Zniewolona myśl: totalitaryzm a jednostka: wypisy, streszczenia, analizy i interpretacje literackie: klasy 3-4 liceum /[oprac. Zofia
  Lewandowska; teksty Ewa Jakubowska, Z. Lewandowska].- Warszawa: "Polonia Press", 1995.- 106, [1] s.; 21 cm
  * Orwell George - "Animal farm" Orwell George - "Nineteen eighty-four"

4. Orwell George (1903-1950): A clergyman's daughter /George Orwell [pseud.].- London: Secker & Warburg, 1996. [6], 306, [1] s.; 22 cm.

5. Orwell George (1903-1950): An age like this: 1920-1940 /George Orwell [pseud.]; ed. by Sonia Orwell and Ian Angus.- London: Secker & Warburg, 1996.- 
  XXIII, [1], 574 s., [2] s. tabl.; 22 cm.

6. Orwell George (1903-1950): Anglicy i inne eseje /Orwell [pseud.]; przeł. Bartłomiej Zborski.- Warszawa: "Muza". 2002.- 372, [4] s.; 25 cm.
  * Tyt. oryg.: Hop Picking etc.

7. Orwell George (1903-1950): Animal farm: a fairy story /George Orwell [pseud.].- London: Secker & Warburg, 1996.- [6], 202, [1] s.; 22 cm.

8. Orwell George (1903-1950): As I please: 1943-1945 /George Orwell [pseud.]; ed. by Sonia Orwell and Ian Angus.- London: Secker & Warburg, 1996.- XV, [2],
  435 s., [2] k. tabl.; 22 cm.

9. Orwell George (1903-1950): Birmańskie dni /George Orwell [pseud.]; przeł. [z ang.] Zofia Zinserling; [posł. Bartłomiej Zborski].- Pruszków: Rachocki i S-ka, 1997.- 
  341, [3] s.: 1 pl.; 21 cm.
  * Oryg.: "Burmese days".

10. Orwell George (1903-1950): Brak tchu /George Orwell [pseud.]; przeł. [z ang.] Bartłomiej Zborski.- Pruszków: Rachocki i s-ka, cop. 1997.- 302, [2] s.; 20 cm.
   * Oryg.: "Coming up for air".

11. Orwell George (1903-1950): Burmese days: a novel /George Orwell [pseud.].- London: Secker & Warburg, 1996.- [4], 321, [1] s.: il.; 22 cm.

12. Orwell George (1903-1950): Coming up for air /George Orwell [pseud.].- London: Secker & Warburg, 1996.- [4], 254, [1] s.; 22 cm.

13. Orwell George (1903-1950): Córka proboszcza: powieść /George Orwell [pseud.]; przeł. [z ang.] Bohdan Drozdowski.- Warszawa: "BGW", 1992.- 220 s.; 21 cm.
   * Oryg.: "The clergyman's daughter".

14. Orwell George (1903-1950): Córka proboszcza /George Orwell [pseud.]; przeł. Bohdan Drozdowski.- Wyd. popr.- Warszawa: "Muza", 2000.- 315, [5] s.; 19 cm.
   * Tyt. oryg.: "The clergyman's daughter"

15. Orwell George: Córka proboszcza /George Orwell [pseud.]; przekł. Bohdan Drozdowski.- Warszawa: "De Agostini": we współpr. z Editiones Altaya Polska, cop.
   2003.- 315, [1] s. ; 20 cm
   * Tyt. oryg.: "The clergyman's daughter"

16. Orwell George (1903-1950): Down and out in Paris and London /George Orwell [pseud.].- London: Secker & Warburg, 1996.- XXXVIII, [2], 229, [1] s.; 22 cm.

17. Orwell George (1903-1950): Eseje /George Orwell [pseud.; przedm. Andrzej K. Drucki; tł. z ang].- [Kraków]: "Odnowa", [1981].- 47, [1] s.; 30 cm.
   * Skrócone teksty szkiców z l. 1943-1946 publ. w The collected essays, London 1968-1971. Przedr. z Aneks, 1974 nr 6

18. Orwell George (1903-1950): Eseje /George Orwell [pseud.]; tł. [z ang.] Anna Husarska; [przedm. Maciej Broński pseud.].- [Kraków]: "Panaceum", [1987].- 
   291, [3] s.; 15 cm.
   * Nazwa aut. przedm.: Wojciech Skalmowski. - Nazwa wydawcy wyłącznie na obwol. Przedr. z: Londyn: "Puls", 1985.

19. Orwell George (1903-1950): Eseje /George Orwell [pseud.; tł. z ang.].- Poznań: "Głosy", 1983.- 30, [2] s.; 15 cm.
   * S. tyt. wydrukowana na s. [32].

20. Orwell George (1903-1950): Eseje /George Orwell [pseud.]; przeł. [z ang.] Teresa Jeleńska.- [Warszawa]: Oficyna WE, 1983.- 48 s.; 22 cm.

21. Orwell George (1903-1950): Eseje: wybór /George Orwell [pseud.]; tł. [z ang.] Anna Husarska.- Wrocław: "Kret": Ruch Społeczny "Solidarność", 1986.- 
   [2], 82 s.; 21 cm.

22. Orwell George (1903-1950): Eseje: [(wybór)] /George Orwell; tł. Anna Husarska.- London: Puls, 1985.- 291, [3] s.; 22 cm.

23. Orwell George (1903-1950): Folwark zwierzęcy /George Orwell [pseud.; z ang. tł. Teresa Jeleńska].- [S. l.]: Wydaw. specjalne "Wolnej Europy" za zgodą 
   Światowego Zw. Polaków z Zagranicy, [1956].- 47, [1] s.: il.; 21 cm.

24. Orwell George (1903-1950): Folwark zwierzęcy /George Orwell [pseud].; przeł. z ang. Teresa Jeleńska.- Warszawa: Niezależna Oficyna Wydawnicza, [1979
   (Warsz.].- 104 s.: il.; 14 cm.
   * Przedr. z: Londyn: "Odnowa", 1974.

25. Orwell George (1903-1950): Folwark zwierzęcy /George Orwell [pseud.; tłum. z ang.].- [S.l.: s. n., 198?].- S. 5-94, [3]; 15 cm.
   * Przedr. z: Londyn: "Odnowa", 1974. - Opis wg okł. Tyt. oryg.: Animal farm.

26. Orwell George (1903-1950): Folwark zwierzęcy /George Orwell [pseud.; przeł. z ang. Teresa Jeleńska].- Warszawa: BHiL, 1981.- [2], XII, 94, [2] s.: 1 il.; 16 cm.
   * Oryg.: "Animal farm". - Przedr. z: Londyn: "Odnowa", 1974.

27. Orwell George (1903-1950): Folwark zwierzęcy /George Orwell [pseud.; przeł. z ang. Teresa Jeleńska].- Kraków: "Po Prostu Bis": przy współpr. Wydaw. im.
   Konstytucji 3 Maja [w Warszawie], 1981.- [2], 53 s.: il.; 20 cm.
   * Oryg.: "Animal farm". - Przedr. z: Londyn: "Odnowa", 1974.

28. Orwell George (1903-1950): Folwark zwierzęcy /George Orwell [pseud].; przeł. z ang. Teresa Jeleńska.- Warszawa: "Zbliżenia", 1981.- S. 3-94, [1]; 15 cm.
   * Oryg.: "Animal farm". - Przedr. z: Londyn: "Odnowa", 1974.

29. Orwell George (1903-1950): Folwark zwierzęcy /George Orwell [pseud.; przeł. z ang. Teresa Jeleńska].- [Warszawa: s. n., 1981].- S. 3-94, [1]; 15 cm.
   * Oryg.: "Animal farm". - Przedr. z: Londyn: "Odnowa", 1974

30. Orwell George (1903-1950): Folwark zwierzęcy /George Orwell [pseud.; przeł. z ang. Teresa Jeleńska].- [Warszawa: s. n., 1981].- S. 5-94, [3]; 15 cm.
   * Oryg.: "Animal farm". - Przedr. z: Londyn: "Odnowa", 1974

31. Orwell George (1903-1950): Folwark zwierzęcy /George Orwell [pseud.].- Warszawa: "Stop", 1984.- 94, [2] s.; 15 cm.
   * Oryg.: "Animal farm". - Przeł. z ang. Teresa Jeleńska. - Przedr. z: Londyn: "Odnowa", 1974.

32. Orwell George (1903-1950): Folwark zwierzęcy /George Orwell; przeł. z ang. Teresa Jeleńska.- Londyn: Odnowa, 1984.- 94, [1] s.; 18 cm.
   * Na s. tyt.: Londyn, 1974; Repr. Londyn, 1974; Tyt. oryg.: Animal farm.

33. Orwell George (1903-1950): Folwark zwierzęcy /George Orwell [pseud.]; przeł. z ang. Teresa Jeleńska.- Wrocław: Akademia Sztuk Wszelakich, 1985.- 75 s.; 21 cm.
   * Tyt. oryg.: Animal farm.

34. Orwell George (1903-1950): Folwark zwierzęcy /George Orwell.- [Warszawa]: "Wolność", [1985].- 83, [1] s.; 15 cm.
   * Tł. z ang. Teresa Jeleńska. - Przedr. z: "Odnowa", Londyn, 1974.

35. Orwell George (1903-1950): Folwark zwierzęcy /George Orwell [pseud.; przeł. z ang.] Teresa Jeleńska; il. Jan Lebenstein.- [Kraków]: Oficyna Literacka, 1985.- 
   48, [1] s., [10] k. il.; 30 cm.
   * Oryg.: "Animal farm".

36. Orwell George (1903-1950): Folwark zwierzęcy /George Orwell [pseud.]; przeł. [z ang.] Bartłomiej Zborski; posłowiem opatrzył Wacław Sadkowski.- Warszawa: 
   "Alfa", 1988.- 141, [3] s.; 16 cm.
    * Oryg.: "Animal farm" 1945.

37. Orwell George (1903-1950): Folwark zwierzęcy /George Orwell [pseud.; przeł. z ang. Teresa Jeleńska]; il. Jan Lebenstein.- [Wyd. 2 popr. i rozsz.].- Kraków: 
   Oficyna Literacka, 1990.- 92, [2] s., [10] k. tabl.: il. (w tym kolor.); 31 cm.
   * Oryg.: "Animal farm" 1945.

38. Orwell George (1903-1950): Folwark zwierzęcy /George Orwell [pseud.]; przekł. [z ang.] Bartłomiej Zborski.- Gdańsk: "Graf", 1993.- 102, [1] s.; 21 cm.
   * Oryg.: "Animal farm" 1945.

39. Orwell George (1903-1950): Folwark zwierzęcy /George Orwell [pseud.]; przeł. [z ang.] Bartłomiej Zborski.- [W tej ed. wyd. 3].- Warszawa: "Da Capo", 1997.- 
   126, [1] s.; 19 cm.
   * Oryg.: "Animal farm" 1945.

40. Orwell George (1903-1950): Folwark zwierzęcy /George Orwell [pseud.]; przeł. Bartłomiej Zborski.- Warszawa: Porozumienie Wydawców: "Muza", 2000.-
   136, [8] s.; 20 cm.
   * Tyt. oryg.: "Animal farm" 1945

41. Orwell George: Folwark zwierzęcy: bajka /George Orwell; przekł. Bartłomiej Zborski.- Warszawa: De Agostini Polska: "Altaya" Polska, cop. 2002.- 135 s.; 20 cm
   * Tyt. oryg.: "Animal farm" 1945

42. Orwell George (1903-1950): Folwark zwierzęcy /George Orwell; przeł. Bartłomiej Zborski.- Warszawa: "Muza", 2002.- 132, [4] s.; 20 cm.
   * Tyt. oryg.: "Animal farm" 1945.

43. Orwell George (1903-1950): Historię piszą zwycięzcy /George Orwell [pseud.]; wybrała, przeł. [z ang.] oraz posłowiem opatrzyła Anna Małecka.- Kraków: 
   "Miniatura", 1991.- 70, [2] s.; 13 cm.

44. Orwell George (1903-1950): Homage to Catalonia /George Orwell [pseud.].- London: Secker & Warburg, 1996.- [6], 260, [1] s.; 22 cm.

45. Orwell George (1903-1950): I ślepy by spostrzegł: wybór esejów i felietonów /George Orwell [pseud.]; z ang. przeł. H. Lewis Allways.- Warszawa: BHiL, 1981.- 
   120 s.; 14 cm.
   * Wybór z: The collected essays journalism and letters of George Orwell, t. 1-4 London 1968-1972.

46. Orwell George (1903-1950): I ślepy by dostrzegł: wybór esejów i felietonów /George Orwell [pseud.; tł. z ang. Bartłomiej Zborski].- Kraków: Krajowa Agencja 
   Wydawnicza, cop. 1990.- 255, [1] s., [16] s. tabl.: faks., fot., portr.; 20 cm.

47. Orwell George (1903-1950): In front of your nose: 1945-1950 /George Orwell [pseud.]; ed. by Sonia Orwell and Ian Angus.- London: Secker & Warburg, 1996.- 
   XVII, [1], 555 s., [2] s. tabl.; 22 cm.

48. Orwell George (1903-1950): Keep the Aspidistra flying /George Orwell [pseud.].- London: Secker & Warburg, 1996.- [4], 286, [1] s.; 22 cm.

49. Orwell George (1903-1950): Król Karol II /George Orwell [pseud.]; przekł. Bartłomiej Zborski; il. Katarzyna i Paweł Głodkowie.- Warszawa: "Bellona", 2000.-
   39, [1] s.: il. kolor.; 31 cm.
   * Tyt. oryg.: "King Charles II"

50. Orwell George (1903-1950): My country right or left: 1940-1943 /George Orwell [pseud.]; ed. by Sonia Orwell and Ian Angus.- London: Secker & Warburg, 1996.-
   XV, [1], 477, [2] s. tabl.; 22 cm.

51. Orwell George (1903-1950): Na dnie w Paryżu i w Londynie /George Orwell [pseud.]; z ang. przeł. Bartłomiej Zborski.- Gdańsk: "Graf", 1992 ([s. l.: s. n.]).-
   200 s.; 21 cm.
   * Oryg.: Down and out in Paris and London, 1975.

52. Orwell George (1903-1950): Nineteen eighty - four /George Orwell [pseud.].- London: Secker & Warburg, 1996.- [4], 340, [1] s.; 22 cm.

53. Orwell George (1903-1950): Rok 1984 /George Orwell [pseud.]; tł. [z ang.] Juliusz Mieroszewski.- Warszawa: "Głos", 1980.- S. 3-254, [1]; 20 cm.
   * Oryg.: [Nineteen eighty-four]]. - Przedr. z wyd.: Paryż: Instytut Literacki, 1953 w serii Biblioteka "Kultury"; t. 2.

54. Orwell George (1903-1950): Rok 1984 /George Orwell [pseud.]; tł. z. ang. Juliusz Mieroszewski.- Warszawa: "Krąg", 1982.- 254, [1] s.; 14 cm.
   * Oryg.: "Nineteen eighty-four". - Przedr. z: Paryż: Instytut Literacki, 1953.

55. Orwell George (1903-1950): Rok 1984 /George Orwell [pseud.]; tł. z ang. Juliusz Mieroszewski.- [Gdańsk]: "Braterstwo", [1983].- 254, [1] s.; 15 cm.
   * Oryg.: "Nineteen eighty-four". - Przedr. z: Paryż: Instytut Literacki, 1953.

56. Orwell George (1903-1950): Rok 1984 /George Orwell [pseud.].- Warszawa: "Liberta", 1984.- 254, [1] s.; 21 cm.
   * Oryg.: "Nineteen eighty-four". - Tł. z ang. Juliusz Mieroszewski. - Przedr. z: Paryż: Instytut Literacki, 1953.

57. Orwell George (1903-1950): Rok 1984 /George Orwell [pseud.].- Warszawa: "Zbliżenia", 1984.- S. [3], 8-254, [1]; 20 cm.
   * Tł. z ang. Juliusz Mieroszewski. - Przedr. z: Paryż: Instytut Literacki, 1953. - Opis wg okł.

58. Orwell George (1903-1950): Rok 1984 /Jerzy Orwell [pseud.; tł. z ang. Juliusz Mieroszewski].- Warszawa: Officyna Liberałów; Poznań: "Głosy", 1985.- 
   S. 3-202; 20 cm.
   * Oryg.: "Nineteen eighty-four".

59. Orwell George (1903-1950): Rok 1984 /George Orwell [pseud.]; przeł. [z ang.] Tomasz Mirkowicz.- Warszawa: Państ. Instytut Wydawniczy, 1988.- 218, [2] s.; 21 cm.
   * Oryg.: "Nineteen eighty-four". - Posł. wg artykułu Artura Sandauera Prawo do prawdy, opubl. w "Polityce" nr 8(1555) z 21 lutego 1987.

60. Orwell George (1903-1950): Rok 1984 /George Orwell [pseud.]; przeł. [z ang.] Tomasz Mirkowicz.- [Wyd. 1 dodr. i.e. 2].- Warszawa: Państ. Instytut Wydawniczy, 
   1988.- 218, [2] s.; 21 cm.
   * Oryg.: "Nineteen eighty four". - Posł. wg artykułu Artura Sandauera Prawo do prawdy, opubl. w "Polityce" nr 8 z 21 lutego 1987.

61. Orwell George (1903-1950): Rok 1984 /George Orwell [pseud. ]; przeł. [z ang. ] Tomasz Mirkowicz.- [Wyd. 3].- Warszawa: Państ. Instytut Wydawniczy, 1989.-
   218, [2] s.; 21 cm.
   * Oryg.: "Nineteen eighty four". - Posł. wg artykułu Artura Sandauera Prawo do prawdy, opubl. w "Polityce" nr 8 z 21 lutego 1987.

62. Orwell George (1903-1950): Rok 1984 /George Orwell [pseud.]; przeł. [z ang.] Tomasz Mirkowicz.- [Wyd. 1 w tej edycji].- Warszawa: "Da Capo", 1993.- 
   315, [1] s.; 21 cm.
   * Oryg.: "Nineteen eighty four".

63. Orwell George (1903-1950): Rok 1984 /George Orwell [pseud.]; przeł. [z ang.] Tomasz Mirkowicz.- [W tej ed. wyd. 1].- Warszawa: "Da Capo", 1996.- 318, [1] s.; 19 cm.
   * Oryg.: "Nineteen eighty four" 1949.

64. Orwell George (1903-1950): Rok 1984 /George Orwell [pseud.]; przeł. [z ang.] Tomasz Mirkowicz.- [W tej ed. wyd. 3].- Warszawa: "Da Capo", [1997].- 318, [1] s.; 19 cm.
   * Oryg.: "Nineteen eighty four" 1949.

65. Orwell George (1903-1950): Rok 1984 /George Orwell [pseud.]; z ang. przeł. Tomasz Mirkowicz; [posł. Pawła Śpiewaka].- Warszawa: "Świat Książki", 1998.- 
   366, [2] s.; 21 cm.
   * Oryg.: "Nineteen eighty four"

66. Orwell George (1903-1950): Rok 1984 /George Orwell [pseud.]; przeł. Tomasz Mirkowicz.- Warszawa: Porozumienie Wydawców: "Muza", 1999.- 347, [5] s.; 20 cm.
   * Tyt. oryg.: "Nineteen eighty four"

67. Orwell George (1903-1950): Rok 1984 /George Orwell [pseud.]; przeł. Tomasz Mirkowicz.- Warszawa: "Muza", 2001.- 347, [5] s.; 19 cm.
   * Tyt. oryg.: "Nineteen eighty four"

68. Orwell George (1903-1950): Rok 1984 /George Orwell [pseud.]; przekł. Tomasz Mirkowicz.- Warszawa: De Agostini: "Altaya" Polska, cop. 2001.- 349; 20 cm.
   * Tyt. oryg.: "Nineteen eighty four"

69. Orwell George (1903-1950): Rok 1984 /George Orwell [pseud.]; przeł. Tomasz Mirkowicz.- Warszawa: "Muza", 2003.- 347, [5] s.; 19 cm.
   * Tyt. oryg.: "Nineteen eighty four"

70. Orwell George (1903-1950): 3 eseje /George Orwell [pseud.; z ang. tł. Teresa Jeleńska].- [Warszawa]: Oficyna WE, [1983].- 48 s.; 21 cm.

71. Orwell George (1903-1950): 1984: powieść /George Orwell; z ang. przeł. Juliusz Mieroszewski; przedm. M. Brońskiego.- Wyd. 3.- Paryż: Instytut Literacki, 1979.-
   303, [1] s.; 21 cm.
   * Na s. tyt. pseud. aut. przedm. - Nazwa: Wojciech Skalmowski.

72. Orwell George (1903-1950): 1984: powieść /George Orwell; z ang. przeł. Juliusz Mieroszewski; przedm. M. Brońskiego.- Wyd. 3.- Paryż: Instytut Literacki, 1979.-
   303, [1] s.; 21 cm.
   * Na s. tyt. pseud. aut. przedm. - Nazwa: Wojciech Skalmowski. Wyd. zminiaturyzowane.

73. Orwell George (1903-1950): 1984 /George Orwell [pseud.; przedm. Maciej Broński; tł. z ang. Juliusz Mieroszewski].- Kraków: "ABC", 1981.- łamy 6-[305], [1] s.; 
   14 x 21 cm.
   * Przedr. z wyd.: Paryż: Instytut Literacki, 1953. - Nazwa serii podstawy przedr.: Biblioteka "Kultury"; t. 2.

74. Orwell George (1903-1950): 1984 /George Orwell [pseud.; przedm. Maciej Broński; tł. z ang. Juliusz Mieroszewski].- Kraków: "ABC", 1981.- łamy 6-[305], [1] s.; 
   14 x 21 cm.
   * Przedr. z wyd.: Paryż: Instytut Literacki, 1953

75. Orwell George (1903-1950): 1984: powieść /Orwell George; z ang. przeł. Juliusz Mieroszewski; przedm. M. Brońskiego.- Wyd. 3.- Paryż: Instytut Literacki, 
   [1983].- 303, [1] s.; 12 cm.
   * Na s. tyt. pseud. aut. przedm., nazwa: WojciechSkalmowski. Wyd. zminiaturyzowane, oryg.: Paryż: Instytut Literacki, 1979.

76. Orwell George (1903-1950): 1984: powieść /George Orwell [pseud.]; tł. z ang. Juliusz Mieroszewski.- [S. l.: s. n., 1983?].- 254, [2] s.; 17 cm.
   * Oryg.: [Nineteen eighty-four]. - Przedr. z: Paryż: Instytut Literacki, 1953

77. Orwell George (1903-1950): 1984: powieść /George Orwell [pseud.]; tł. z ang. Juliusz Mieroszewski.- [Warszawa: s. n., 1985].- S. 5-254, [2]; 20 cm.
   * Oryg.: [Nineteen eighty-four]. - Przedr. z: Paryż: Instytut Literacki, 1953.

78. Orwell George (1903-1950): The road to Wigan Pier /George Orwell [pseud.].- London: Secker & Warburg, 1996.- [6], 231, [1] s., [32] s. fot.; 22 cm.

79. Orwell George (1903-1950): W hołdzie Katalonii /George Orwell [pseud.]; przekł. [z ang.] Leszka Kuzaja.- [Kraków]: Oficyna Literacka, 1985.- S. [4], 11-245; 15 cm.
   * Oryg.: "Homage to Catalonia" 1955.

80. Orwell George (1903-1950): W hołdzie Katalonii /George Orwell [pseud.]; przeł. [z ang.] Leszek Kuzaj.- [2 wyd.].- Gdynia: "Atext", 1990.- 230, [1] s.; 21 cm.
   * Oryg.: "Homage to Catalonia" 1952.

81. Orwell George (1903-1950): Wiwat aspidistra /George Orwell; przeł. [z ang.] Jadwiga Piątkowska.- Kraków; Wrocław: Wydaw. Literackie, 1985.- 276, [3] s.; 20 cm.
   * Oryg.: "Keep the aspidistra flying" 1936.

82. Orwell George (1903-1950): Wiwat aspidistra! /George Orwell [pseud.]; przeł. Jadwiga Piątkowska.- Warszawa: "Muza", 2001.- 298, [6] s.; 19 cm.
   * Tyt. oryg.: "Keep the aspidistra flying" 1936

83. Orwell George (1903-1950): Zabójcy słowa: eseje /Orwell [pseud.; tł. z ang.].- [Warszawa]: "Los", 1986.- 33, [1] s.; 20 cm.

84. Shelden Michael (1951- ): Orwell: the authorised biography /Michael Shelden.- London: Secker & Warburg, 1996.- [10], 564 s.; 22 cm.
     
Artykuły w czasopismach:

  
1. Dlaczego piszę?: fragm. /George Orwell; tł. Anna Przestrzelska// Przegląd Polityczny.- Nr 43.- (2000), s. 78

2. Gardło Lewiatana /Piotr Kajewski// Odra.- 1996, nr 9, s. 114-115

3. George Orwell (1903-1950): 50. rocznica wydania "1984" /Piotr Skórzyński// W Drodze.- 1999, [nr] 6, s. 95-98

4. George Orwell (1903-1950) /Piotr Skórzyński.- Subiektywny leksykon pisarzy XX wieku, cz. 5// Topos.- 2000, nr 3/4, s. 137-147

5. Lewicowiec, który nie cierpiał lewicy /Małgorzata Kosewska// Gazeta Polska.- 1997, nr 42, s. 20

6. Lista Orwella: korespondencja z Londynu /Tadeusz Jagodziński// Tygodnik Powszechny.- 1998, nr 27, s. 16

7. Mądrze spóźniony /Wojciech Orliński// Gazeta Wyborcza.- 1998, nr 273, s. 14-16

8. Między Scyllą a Charybdą - George'a Orwella "Folwark zwierzęcy" /Bronisława Kulka.- Streszcz. w jęz. ang.// Prace Naukowe. Filologia Polska /Wyższa Szkoła 
  Pedagogiczna w Częstochowie.- Z. 5.- (1995/96), s. 39-49

9. Mistrz nieufności: tł. /Claude Roy// Przegląd Polityczny.- Nr 31.- (1996), s. 129-130

10. Orwell /Wiktor Weintraub// Przegląd Polityczny.- Nr 43.- (2000), s. 104-106

11. Orwell i Sęp w renesansowym mieście: zamojska wystawa Jana Lebensteina /Elżbieta Sawicka// Rzeczpospolita.- 1996, nr 178, s. 27

12. Orwell: liberalno-konserwatywny socjalista /Paweł Śpiewak// Opcje.- 1998, nr 2, s. 62-68

13. Orwell Sołżenicyn /Bronisław Baczko// Przegląd Polityczny.- Nr 43.- (2000), s. 86-93

14. Orwell 1998 /Krzysztof Król// Wprost.- 1998, nr 31, s. 48-49
   * Transmisje w Internecie

15. Polityka jako fatum /Paweł Śpiewak// Przegląd Polityczny.- Nr 43.- (2000), s. 80-85

16. Rok 1984 G. Orwella na lekcji - propozycja /Maria Kisyńska// Warsztaty Polonistyczne.- 1996, nr 3, s. 30-33

17. Studium strachu - Rok 1984 Georgea Orwella /Robert Strzała// Warsztaty Polonistyczne.- 1996, nr 3, s. 34-38

18. Sztuka pisania o polityce /Bernard Crick; tł. Anna Maria Mydlarska// Przegląd Polityczny.- Nr 43.- (2000), s. 94-102

19. Światopogląd Orwella /Roman Zimand// Przegląd Polityczny.- Nr 43.- (2000), s. 130-136

20. Takie to były radości /George Orwell; tł Anna Husarska// Przegląd Polityczny.- Nr 43.- (2000), s. 108-125
    * Wspomnienia z dzieciństwa

21. Tropy obecności /Paweł Kłoczowski; rozm. przepr. Wojciech Duda// Przegląd Polityczny.- Nr 43.- (2000), s. 126-129

22. Widok z okna /Marcin Król// Res Publica Nowa.- 2002, nr 8, s. 74-77

23. Wielki Orwell /Timothy Garton Ash; tł. Maryna Ochab// Zeszyty Literackie.- 1999, nr 2, s. 54-65

24. Wspominając wojnę w Hiszpanii /George Orwell; tł. J.Z.// Przegląd Polityczny.- Nr 43.- (2000), dod. s. I-XII
 
Recenzje:

  
1. Brak tchu /George Orwell. Pruszków, 1997,- Rec. Krzysztof Masłoń// Rzeczpospolita.- 1997, nr 80, s. 19

2. Brak tchu /George Orwell. Pruszków, 1997,- Rec. Emil Biela// Wiadomości Kulturalne.- 1997, nr 38, s. 20

3. Brak tchu /George Orwell. Pruszków, 1997,- Rec. Marek Pieczara// Nowe Książki.- 1998, nr 4, s. 30-31

4. Birmańskie dni /George Orwell. Pruszków, 1997,- Rec. Marek Pieczara// Nowe Książki.- 1998, nr 4, s. 30-31

5. Brak tchu /George Orwell. Pruszków, 1997,- Rec. Władysław Zawistowski// Odra.- 1998, nr 9, s. 128-130

6. Folwark zwierzęcy /George Orwell; reż. Sławomir Żukowski; TPol., Bielsko-Biała,- Rec. Danuta Lubina-Cipińska// Śląsk.- 1998, nr 9, s. 68
Niniejsze zestawienie sporządzono na podstawie katalogu online Biblioteki Narodowej w Warszawie
Opracowanie: 
HANNA MAŁGORZATA WITCZAK