Obraz siebie a stosunki interpersonalne
Książki:
1. Adams Linda: Bądź najlepsza: skuteczność w życiu i relacjach z innymi /współpr. Elinor Lenz; wstęp Thomas Gordon; przeł. [z ang.] Alicja
     Makowska.- Warszawa: "Pax", 1998.- 215, [5] s.; 20 cm
   Oryg. : "Be your best" 1989

 2. Argyle Michael: Psychologia stosunków międzyludzkich /[przeł. Waldemar Domachowski].- Wyd. 2 zm.- Warszawa: Wydaw. Naukowe 
     PWN, 1999.- 363, [1] s.: rys., wykr.; 21 cm
     Tyt. oryg. : "The psychology of interpersonal behaviour" 1994

 3. Backus William: Mówienie prawdy sobie nawzajem /[przekł. z ang. i red. Andrzej Gandecki].- Lublin: "Pojednanie", 1993.- 160 s.; 21 cm
      Oryg. : "Telling each other the truth" 1985

 4. Bandler Richard, Grinder John: Z żab w księżniczki: jak za pomocą słowa przeobrazić siebie i swoje życie /przeł. [z ang.] Danuta Golec.- 
     Gdańsk: Gdańskie Wydaw. Psychologiczne, 1995.- 197 s.; 21 cm
     Oryg. : "Frogs into princes"

 5. Beattie Melody: Koniec współuzależnienia: jak przestać kontrolować życie innych i zacząć troszczyć się o siebie /przeł. [z ang.] Andrzej 
     Jankowski.- Poznań: "Media Rodzina of Poznań", cop. 1994.- 287 s.;  [1998] 287 s.; 21 cm;
     Oryg. : "Codependent no more" 1987

 6. Bensaid Catherine: Zrozumieć siebie /tł. [z fr.] Adam Szymanowski.- Warszawa: "W.A.B.", 1994.- 182, [10] s.; 20 cm
     Oryg. : "Aime-toi, la vie t'aimera" 1992

 7. Béranger Macha: Jak podobać się sobie i innym /przeł. [z fr.] Maria Szadkowska.- Warszawa: "Interium", 1993.- 142 s.; 22 cm
     Oryg. : "Le faire-plaire"

 8. Berne Eric: W co grają ludzie?: psychologia stosunków międzyludzkich /[przeł. z ang. Paweł Izdebski].- Warszawa: Państ.Wydaw. Naukowe, 
     1987.- 204, [3] s.; 19 cm.- [Wyd. 2].- 1994.- 159, [1] s.; 21 cm.- [Wyd. 3].-1997, 1996.- 159, [1] s.; 21 cm.- Wyd. 4.- 1999.- 159, [1] s.; 21 cm
     Oryg.: "Games people play : the psychology of human relationships" 1964

 9. Carlson Richard: Nie zadręczaj się drobiazgami czyli 100 prostych sposobów na to, by nie dać się zwariować błahostkom /przeł. Aleksander 
     Gomola.- Poznań: Dom Wydawniczy "Rebis", 1998.- 243, [1] s.; 17 cm
     Tyt. oryg.: Don't sweat the small stuff... and it's all small stuff, 1997

10. Carlson Richard: Nie zadręczaj się drobiazgami czyli 100 prostych sposobów na to, by nie dać się zwariować błahostkom /przeł. Aleksander 
      Gomola.- Warszawa: "Świat Książki", 2000.- 243, [1] s.; 17 cm
   Tyt. oryg.: "Don't sweat the small stuff... and it's all small stuff" 1997

11. Carlson Richard: Nie zadręczaj się drobiazgami w domu czyli Jak nie dać codziennym obowiązkom i domowemu rozgardiaszowi zawładnąć 
      swoim życiem /przeł. Paweł Kwiatkowski.- Warszawa: "Świat Książki", 2000.- 309, [1] s.; 17 cm
   Tyt. oryg.: Don't sweat the small stuff with your family, 1998.

12. Carlson Richard: Nie zadręczaj się drobiazgami w pracy : proste sposoby pozwalające zminimalizować stres i konflikty w pracy, pomagające
      zarazem wydobyć z nas i innych to, co najlepsze /przeł. Aleksander Gomola.- Poznań: Dom Wydawniczy "Rebis", 1999.- 369, [1] s.; 17 cm
   Tyt. oryg.: Don't sweat the small stuff at work, 1998.

13. Carnegie Dale: I ty możesz być liderem: [jak zdobyć przyjaciół, wpływać na ludzi i skutecznie zmienić świat] /Dale Carnegie & Associates 
      Stuart R. Levine & Michael A. Crom; [przekł. z ang. Jacek Hołówka].- Warszawa: "Studio Emka", cop. 1995.- 240 s.; 18 cm
      Oryg. : The leader in you, 1993

14. Cialdini Robert B.: Wywieranie wpływu na ludzi: teoria i praktyka /przekł. [z ang.] Bogdan Wojciszke.- Gdańsk: Gdańskie Wydaw.
      Psychologiczne, 1994.- 270 s.: rys.; 24 cm
   Oryg. : "Influence : science and practice" 1993

15. Crabb Larry: Mężczyźni i kobiety: o tym, jak się cieszyć tym co nas różni /[przekł. z ang. Zbigniew Kościuk].- Warszawa: "Rodzinny Krąg", 
      1994.- 202 s.; 20 cm
   Oryg. : "Men women" 1991

16. De Bono Edward: Jak być bardziej interesującym /przeł. Anna Sawicka-Chrapkowicz.- Poznań: Dom Wydawniczy "Rebis", 1999.- 309,
      [1] s.: rys.; 20 cm
      Tyt. oryg. : "How to be more interesting", 1997

17. Dodziuk Anna: Pokochać siebie i zacząć żyć inaczej.- [Wyd. 3 popr.].- Warszawa: Prószyński i S-ka, 1995.- 123, [4] s.: rys. ; 21 cm

18. Dodziuk Anna: Pokochać siebie i zacząć żyć inaczej.- [Wyd. 4].- Warszawa: Prószyński i S-ka, 1996.- 123, [4] s.: rys.; 21 cm

19. Dodziuk Anna: Pokochać siebie i zacząć żyć inaczej.- Wyd. 5.- Warszawa: "Akuracik", 1999.- 119 s.: il.; 20 cm

20. Freeman Jean: Jak kochać bez kompleksów: czy można przezwyciężyć syndrom śpiącej Królewny /z ang. przeł. Anna Reiff.- Warszawa: 
      "Książka i Wiedza", cop. 1995.- 157, [1] s.; 21 cm
   Oryg. : "The sleeping beauty syndrome" 1993

21. Giblin Les: Jak żyć wśród ludzi czyli Klinika relacji międzyludzkich /przeł. [z ang.] Jerzy Listwan.- Warszawa: "Medium", cop. 1996.- 179, 
      [1] s.; 20 cm
      Oryg. : How to have confidence and power in dealing with people, 1988

22. Glass Lillian: Wspaniali ludzie: jak znaleźć i zatrzymać ludzi, którzy wnoszą w twoje życie radość /przeł. [z ang.] Bożena Jóźwiak.- Poznań: 
      Dom Wydawniczy "Rebis", 1998.- 209, [1] s.; 20 cm
   Oryg. : "Attracting terrific people" 1997

23. Glass Lillian: Wspaniali ludzie : jak znaleźć i zatrzymać ludzi, którzy wnoszą w twoje życie radość /przeł. Bożena Jóźwiak.- Wyd. 1 (dodr.).- 
      Poznań: Dom Wydawniczy "Rebis", 1999.- 209, [1] s.; 20 cm
   Tyt. oryg. : "Attracting terrific people" 1997

24. Górnik Małgorzata: Dynamika roszczeń i doświadczania niesprawiedliwości wśród ludzi chorych somatycznie.- Katowice: Wydaw. UŚ, 
      1994.- 155, [1] s.: wykr.; 24 cm

25. Gray John: Naucz się rozumieć płeć przeciwną /przeł. [z ang.] Danuta Golec.- Warszawa: "Prima", 1995.- 237, [1] s.; 21 cm
   Oryg. : Men, women and relationships, 1993

26. Hamer Hanna: Demon nietolerancji: nie musisz stać się prześladowcą ani ofiarą.- Warszawa: Wydawnictwa Szkolne i  Pedagogiczne, 1994.-
      310, [1] s.: il.; 20 cm

27. Jolliffe Gray: Poradnik dla leniwych: apatia jest wygodna /tł. [z ang.] Tomasz Duliński.- Warszawa: "Wiedza i Życie" , cop. 1996.- 96 s.: 
      il. kolor.; 19 cm
   Oryg. : "The lazy person's guide to life : apathy made easy" 1993

28. Kirschner Josef: Jak być egoistą czyli Jak żyć szczęśliwie, nawet jeśli innym to się nie podoba /przeł. [z niem.] Tomasz Agaton Czarnawski.-
      Warszawa: "Sokrates", cop. 1993.- 240 s.; 21 cm
   Oryg. : "Die Kunst, ein Egoist zu sein" 1976

29. Laing R. D.: "Ja" i inni /przeł. Bogdan Mizia.- Wyd. 2 (popr.).- Poznań: Dom Wydawniczy "Rebis", 1999.- 223, [1] s.; 20 cm
      Tyt. oryg. : Self and others, 1969.

30. Laing Ronald David: Ja i inni /przeł. [z ang.] Bogdan Mizia.- Poznań: Dom Wydawniczy "Rebis", 1997.- 223, [1] s.; 20 cm
   Oryg. : Self and others. 1969

31. Littauer Florence: Osobowość plus : jak zrozumieć innych przez zrozumienie siebie /[przekł. z ang. Małgorzata Klecka].- Warszawa: "Logos",
      cop. 1994.- 234, [5] s.; 20 cm
   Oryg. : "Personality plus"

32. Mann Sandi: Jak w pracy ukrywać to, co czujemy i udawać to, co czuć powinniśmy /przekł. Hanna Wrzosek.- Warszawa: "Amber", 
      2000.- 192 s.: 1 il.; 21 cm
      Tyt. oryg.: "Hiding what we feel, faking what we don't : understanding the role of your emotions [at work]" 1999

33. Mina Claudio: Ja i grupa : człowiek między samotnością a społecznością /z jęz. wł. tł. Bruno Adam Gancarz.- Kraków: "Bratni Zew", 1999.-
      61 s.; 19 cm
       Tyt. oryg.: "L'io e il gruppo : l'individuo tra solitudine e socialit…" 1995

34. Odwaga bycia niedoskonałym /E[rik] Blumenthal [et al. ; tł. z wł. Piotr Dyrda].- Kraków: "M" Sandomierz: "Sandomierz", cop. 1995.- 127, 
      [1] s.; 17 cm
       Oryg. : Ol coraggio di non essere perfetti, 1986

35. Page Susan: Skoro jestem taka wspaniała, to dlaczego wciąż jestem sama /przekł. [z ang.] Maciejka Mazan.- Warszawa: "Amber", 1997.- 
      326, [2] s.:  3 wykr.; 19 cm
   Oryg. : "If I'm so wonderful, why am I still single?" 1988

36. Powell John, Brady Loretta: Chcę powiedzieć kim jestem /tł. [z ang.] Patrycja Poniatowska.- Wrocław: "Tum", 1994.- 202, [2] s.; 19 cm
   Oryg. : "Will the real me, please stand up" 1985

37. Tannen Deborah: Co to ma znaczyć: jak style konwersacyjne kobiet i mężczyzn wpływają na to, kto jest wysłuchany, kto zbiera laury 
      i co jest zrobione w pracy /przekł. [z ang.] Agnieszka Sylwanowicz.- Poznań: Zysk i S-ka. Wydaw., cop. 1997.- 366, [1] s.; 20 cm
      Oryg. : "Talking from 9 to 5" 1994

38. Tannen Deborah: Ty nic nie rozumiesz!: kobieta i mężczyzna w rozmowie /przekł. Agnieszka Sylwanowicz.- Wyd. 2.- Poznań: Zysk i S-ka. 
      Wydaw., cop. 1999.- 327, [1] s.; 20 cm
   Tyt. oryg. : "You just don't understand" 1990

39. Tannen Deborah: Ty nic nie rozumiesz ! : kobieta i mężczyzna w rozmowie /tł. [z ang.] Agnieszka Sylwanowicz; wstęp Barbara Szacka.- 
      Warszawa: "W.A.B.", 1994.- 375, [9] s.; 20 cm
   Oryg. : "You just don't understand" 1990

40. Tyll Jerzy Bohdan: Sztuka powodzenia.- Warszawa: Instytut Wydawniczy Związków Zawodowych, 1987.- 298, [2] s.: rys.; 21 cm
Artykuły w czasopismach:
1. Aktualizacja siebie a obraz siebie u osób z uszkodzeniem rdzenia kręgowego  /Bogumiła Witkowska.- Streszcz. w jęz. ang.// Studia
    z Psychologii w Katolickim Uniwersytecie Lubelskim.- T. 9.- (1998) s. 353-365

 2. Czy błąd asymetrii w ocenianiu dystansów Ja - Inni jest przejawem utajonego wpływu stereotypów? /Marta Kamińska-Feldman.- Streszcz.
     w jęz. ang.// Studia Psychologiczne.- 1997 z. 1 s. 97-116

 3. Doświadczenie utraty poczucia znaczenia siebie jako podmiotu  /Beata Trzęsicka.- Streszcz. w jęz. ang.// Zeszyty Naukowe Uniwersytetu 
     Jagiellońskiego, Prace Psychologiczne.- Z. 13.- (1996) s. 115-125

 4. Emocje związane z moralną i sprawnościową interpretacją zachowań własnych i cudzych  /Bogdan Wojciszke.- Streszcz. w jęz. ang.// 
     Przegląd Psychologiczny.- 1997 nr 1/2 s. 137-156

 5. Geneza i funkcje poczucia własnej wartości  /Sylwia Seul.- Streszcz. w jęz. ang.// Zeszyty Naukowe. Psyche / Uniwersytet Szczeciński.- 
     Nr 1.- (1997) s. 57-72

 6. Koncepcja siebie u dzieci asertywnych i nieasertywnych: submisyjnych i agresywnych  /Maria Oleś.- Streszcz. w jęz. ang.// Roczniki 
     Filozoficzne.- 1996 z. 4 s. 195-215

 7. Nabywanie umiejętności spostrzegania odchyleń od racjonalności we własnym zachowaniu  /Hanna Brycz, Joanna Kuryłek.- Streszcz. 
     w jęz. ang.// Forum Psychologiczne.- 1999 nr 1 s. 18-44

 8. "Obraz samego siebie" jako regulator zachowania  /Helena Wrona-Polańska.- Streszcz. w jęz. ang.// Rocznik Naukowo-Dydaktyczny, Prace 
     Psychologiczne / Wyższa Szkoła Pedagogiczna im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie.- Z. 5.- (1996) s. 37-51

 9. Obraz siebie i jego uwarunkowania u młodzieży niewidomej  /Tadeusz Witkowski.- Streszcz. w jęz. ang.// Roczniki Filozoficzne.- 1996 z. 4
     s. 135-151

10. Obraz własnej osoby u młodzieży z postępującą dysfunkcją narządu ruchu w kontekście sytuacji rodzinnej /Monika Stawiarska-Lietzau.-
      Streszcz. w jęz. ang.// Prace Naukowe. Psycholologia /Wyższa Szkoła Pedagogiczna w Częstochowie.- Z. 5.- (1996)   s. 79-93

11. Poczucie własnej wartości: przegląd koncepcji  /Anna Wolska.- Streszcz. w jęz. niem.// Zeszyty Naukowe. Prace Instytutu Pedagogiki / 
      Uniwersytet Szczeciński.- Nr 1.- (1997) s. 159-172

12. Potrzeba sensu życia a obraz siebie  /Ryszard Klamut.- Streszcz. w jęz. ang.// Roczniki Psychologiczne.- T. 1.- (1998) s. 97-117

13. Poziom samooceny a zachowanie agresywne w trudnej sytuacji społecznej interakcji  /Danuta Borecka-Biernat.- Streszcz. w jęz. ang.// 
      Psychologia Wychowawcza.- 1997 nr 3 s. 233-241

14. Reguły pomniejszania i powiększania w sądach o uzdolnieniach własnych i uzdolnieniach innych osób: "Logika atrybucyjna"czy egotyzm?
      /Andrzej Szmajke.- Streszcz. w jęz. ang.// Czasopismo Psychologiczne.- 1997 nr 2 s. 81-98

15. Samoakceptacja jako jeden z czynników warunkujących funkcjonowanie jednostki  /Zofia Palak.- Streszcz. w jęz. ang.// Annales 
      Universitatis Mariae Curie-Skłodowska. Sectio J. Paedagogia-Psychologia.- Vol. 8.- (1995) s. 23-32

16. Samoakceptacja u dorastającej, jakającej się młodzieży i jej implikacje społeczne  /Elżbieta Minczakiewicz.- Streszcz. w jęz. ang.// Rocznik 
      Komisji Nauk Pedagogicznych.- T. 52.- (1999) s. 93-109

17. Samoocena a pozycja społeczna wychowanka w nieformalnej strukturze zakładu poprawczego  /Lidia Godzwon// Opieka. Wychowanie
      Terapia.- 1999 nr 2 s. 10-18

18. Samoocena i standardy w sferze moralno-społecznej w świadomości nauczycieli  /Barbara Karolczak-Biernacka.- Streszcz. w jęz. ang.// 
      Neodidagmata.- [T.] 23.- (1996/1997) s. 83-94

19. Styl autoprezentacji a ocena atrakcyjności autoprezentacji innych osób  /Elżbieta Stojanowska.- Streszcz. w jęz. ang.// Psychologia 
      Wychowawcza.- 1997 nr 2 s. 107-119

20. Ważność samoocen a egotyzm: co wiemy oraz czego powinniśmy się dowiedzieć  /Maciej Dymkowski, Beata Pachnowska.- Streszcz. 
      w jęz. ang.// Czasopismo Psychologiczne.- 1997 nr 1 s. 29-33

21. Wywieranie wpływu na ludzi  /Robert B. Cialdini. Gdańsk , 1994,- Rec. Tadeusz Fudała//Praca Socjalna.- 1996 nr 3 s. 118-122

22. Z problematyki obrazu samego siebie  /Elżbieta Napora.- Streszcz. w jęz. ang.// Prace Naukowe Wyższej Szkoły Pedagogicznej 
      w Częstochowie. Psychologia.- Z. 6.- (1997) s. 77-91
Niniejsze zestawienie sporządzono na podstawie katalogu online Biblioteki Narodowej w Warszawie
Opracowanie: HANNA MAŁGORZATA WITCZAK