Igor Newerly (1903-1987)
Books in The British Library from online Public Catalogue:
1. Newerly Igor: Archipelag ludzi odzyskanych. Opowieść historyczna z roku 1948.- Wydanie drugie.- Warszawa: 1951.- pp. 303; 8o. 

2. Newerly Igor: Chłopiec z salskich stepów. Wydanie trzecie.- Warszawa: 1951.- pp. 204; 8o.

3. Newerly Igor: Leśne morze. Powieść.- Warszawa: 1960.- pp. 502; 8o.

4. Newerly Igor 1903-: Leśne morze. powieść.- Warszawa: Czytelnik, 1984.- 634p 

5. Newerly Igor: Pamiątka z Celulozy. (Wydanie VI.).- Warszawa: 1953.- 2 tom; 8o.

6. Newerly Igor: [Pamiątka z celulozy.] A Night of Remembrance /(Translated by Ilona Ralf Sues.).- Warsaw: Polonia Publishing House, 1957.- 
  pp. 582; 8o.

7. Newerly Igor 1903-: Rozmowa w sadzie piątego sierpnia.- Warszawa: Czytelnik, 1978.- 115p. 15x17cm 

8. Newerly Igor: Samorząd uczniowski w systemie wychowawczym Korczaka /[By I. Newerly, A. Kamiński and W. Żelazko.].- Warszawa: 1962.-
  pp. 230; 8o.
  * Part of the “Biblioteka samorządu uczniowskiego.” 

9. Newerly Igor 1903-: Wzgórze błękitnego snu.- Warszawa: Czytelnik, 1986.- 502 p.. 20 cm 

10. Newerly Igor 1903-: Za Opiwardą, za siódmą rzeką ....- Warszawa: Czytelnik, 1985.- 442p 

11. Newerly Igor: Żywe wiązanie. [On Janusz Korczak.].- Warszawa: 1966.- pp. 410; 8o.

12. Zaworska Helena: O twórczości Igora Newerlego.- Warszawa: 1955.- pp. 75; 8o.
   * Part of the series “Studia nad polską literaturą współczesną” issued by the Instytut badań literackich of the Polska Akademia Nauk. 
Books in The Library of Congress from Online Catalog:
(Library of Congress; 101 Independence Ave., SE; Washington, DC 20540; EMAIL: lconline@loc.gov
1. Korczak Janusz 1878-1942: Król Maciuś Pierwszy /il. [kolor.] Jerzy Srokowski; [wstepem opatrzyl Igor Newerly].- Wyd. 6.- Warszawa: Nasza 
  Ksiegarnia, 1977.- 210, [2] p., [11] leaves of plates: col. ill., port.; 29 cm.

2. Korczak Janusz 1878-1942: Król Maciuś Pierwszy /Janusz Korczak [i.e. Henryk Goldszmit]; il. [kolor.] Waldemar Andrzejewski; wstep Igor 
  Newerly.- Wyd. 7.- Warszawa: Nasza Ksiegarnia, 1978.- 292, [4] p.: ill. (some col.); 25 cm.

3. Korczak Janusz 1878-1942: Le Droit de l'enfant au respect; (suivi de) Quand je redeviendrai petit ; (et de) Journal du ghetto /Janusz Korczak
  [i.e. H. Goldszmit]; traduit du polonais par Zofia Bobowicz; préf. du Pr. S. Tomkiewicz; postface de Igor Newerly.- Paris: R. Laffont, 1979.- 
  300 p.; 25 cm.
  * [Prawo dziecka do szacunku. French: Kiedy znów bede maly. French; Pamietnik z Getta. French.

4. Korczak Janusz 1878-1942: Wybór pism. [Wyboru dokonal i wstepem opatrzyl Igor Neverly, i.e. Newerly.- Wyd. 1.- Warszawa]: Nasza
  Ksiegarnia, 1957- v. illus. 20 cm.

5. Newerly Igor 1903- [from old catalog]: A night of remembrance.- Warsaw: Polonia Pub. House, 1957.- 582 p. 21 cm.

6. Newerly Igor 1903- [from old catalog]: Archipelag ludzi odzyskanych.- Wyd. 3.- [Warszawa]: Czytelnik, 1951.- p. cm.

7. Newerly Igor 1903- [from old catalog]: Chlopiec z Salskich Stepów.- Wyd. 2.- [Warsaw]: Czytelnik, 1949.- 196 p.

8. Newerly Igor 1903- [from old catalog]: Chlopiec z Salskich Stepów.- [Wyd. 7.- Warszawa]: Czytelnik, 1954.- 159 p. 21 cm.

9. Newerly Igor 1903- [from old catalog]: Das Waldmeer. Im Reiche des Tigers.- Berlin: Verlag Volk und Welt, 1969.- 502 p. 21 cm.

10. Newerly Igor 1903- [from old catalog]: Der Junge aus der Salsker Steppe.- Berlin: Verlag Neues Leben, [1952].- 186 p. illus. 18 cm.

11. Newerly Igor 1903-: Der veg fun haver Bide /oytorizirte iberzetsung fun L. Alitski.- Varshe: Yidish bukh, 1954.- 533 p.: port.; 21 cm.
   * Translation of Pamiatka z Celulozy.

12. Newerly Igor 1903- [from old catalog]: Leśne morze; powieść.- [Wyd. 1.- Warszawa]: Czytelnik, 1960.- 502 p. 20 cm.

13. Newerly Igor 1903- [from old catalog]: Obrona placówki Plusk.- [Warszawa]: Czytelnik, 1950.- 65 p. illus. 21 cm.

14. Newerly Igor 1903- [from old catalog]: Pamiatka z Celulozy.- Wyd. 3.- Warszawa: Czytelnik, 1952.- 518 p. 21 cm.

15. Newerly Igor 1903-: Rozmowa w sadzie piatego sierpnia.- Wyd. 1.- Warszawa: Czytelnik, 1978.- 115, [1] p.; 16 x 17 cm.
   * About Janusz Korczak.

16. Newerly Igor 1903-: Rozmowa w sadzie piatego sierpnia; O chlopcu z bardzo starej fotografii.- Wyd. 1 w tej edycji.- Warszawa: Czytelnik,
   1984.- 123 p. ; 20 cm.

17. Newerly Igor 1903-1987: Śihah ba-gan ba-hamishah be-Ogust ; ál naár mi-tatslum yashan méod /mi-Polanit, Yosef Rav.- Yerushalayim: 
   Yad va-shem, 1989.- 121 p.: ill.; 21 cm.
   * Translation of: Rozmowa w sadzie piatego sierpnia ; O chlopcu z bardzo starej fotografii.

18. Newerly Igor 1903-: Wzgórze Blekitnego Snu.- Wyd. 3.- Wroclaw: Wydawn. Dolnoślaskie, 1994.- 377 p.; 21 cm.

19. Newerly Igor 1903-: Zostalo z uczty bogów /poslowie Andrzej Mencwel.- Wyd. 1.- Warszawa: Czytelnik, 1988.- 456 p.; 21 cm.

20. Newerly Igor 1903-: Zywe wiazanie.- [Wyd. 1.].- Warszawa: Czytelnik, 1966.- 410 p. illus.; 21 cm.

21. Newerly Igor 1903-: Zywe wiazanie.- Wyd. 4.- Warszawa: Czytelnik, 1978.- 324, [2] p.; 18 cm.
   * "Wydano w setna rocznice urodzin Janusza Korczaka."
     "Kalendarium zycia i twórczości Janusza Korczaka": p. 317-[325]
Books and articles in Polish National Library from Online Catalogue:
1. Korczak Janusz: Król Maciuś Pierwszy /il. [kolor.] Waldemar Andrzejewski; wstęp Igor Newerly.- Wyd. 7 Warszawa: "Nasza Księgarnia", 
  1978.- 292, [4] s.: il., 1 portr.; 25 cm
  * Nazwa aut.: Henryj Goldszmit. - Wyd. oparte na wyd. 1, T-wo Wydawnicze Warszawskie 1923 

2. Korczak Janusz: Król Maciuś Pierwszy /il. Waldemar Andrzejewski; [wstęp Igor Newerly].- [Wyd. 8].- Warszawa: "Nasza Księgarnia", 1980.- 
  292, [4] s.: il. (kolor.), 1 portr.; 24 cm

3. Korczak Janusz: Król Maciuś Pierwszy /il. Waldemar Andrzejewski; [wstępem opatrzył Igor Newerly].- [Wyd. 9].- Warszawa: 
  "Nasza Księgarnia", 1983.- 292, [4] s.: il. (w tym kolor.), 1 portr.; 24 cm
  * Wyd. oparte na wyd. 1, T-wo Wydawnicze Warszawskie, 1923

4. Korczak Janusz: Król Maciuś Pierwszy /il. Waldemar Andrzejewski; [wstępem opatrzył Igor Newerly].- [Wyd. 10].- Warszawa: 
  "Nasza Księgarnia", 1987.- 292, [3] s.: rys. kolor., 1 portr.; 24 cm

5. Nasz Dom im. Maryny Falskiej ( Warszawa Nasz Dom 1919-1989: kronika, listy, wspomnienia, fotografie / [album oprac. Zofia Kowalska, 
  Zygmunt Bobrowski; aut. tekstów Jerzy Abramow (Igor Newerly) et al.].- [Warszawa: ND], 1989.- 167, [1] s.: fot., portr.; 21 x 24 cm 

6. Newerly Igor: Chłopiec z Salskich Stepów.- [Wyd. 21].- Warszawa: "Czytelnik", 1979.- 159, [1] s.; 21 cm

7. Newerly Igor: Chłopiec z Salskich Stepów.- Warszawa: Krajowa Agencja Wydawnicza, 1982.- 236, [4] s.; 17 cm

8. Newerly Igor: Chłopiec z Salskich Stepów.- [Wyd. 22].- Warszawa: "Czytelnik", 1988.- 159, [1] s.; 20 cm
  * Kolejność wydań wg "Czytelnika"

9. Newerly Igor: Chłopiec z Salskich Stepów.- [Wyd. 1 w tej ed.].- Warszawa: "Czytelnik", 1997.- 155, [2] s.; 21 cm

10. Newerly Igor: Leśne morze: powieść.- [Wyd. 5].- Warszawa: "Czytelnik", 1984.- 634, [2] s.; 20 cm

11. Newerly Igor: Leśne Morze.- [Wyd. 6 uzup.].- Warszawa: Krajowa Agencja Wydawnicza, 1989.- 397, [3] s.; 21 cm

12. Newerly Igor: Leśne Morze.- [Wyd. 1 w tej ed.].- Warszawa: "Czytelnik", 1997.- 467, [1] s.; 21 cm

13. Newerly Igor: Pamiątka z Celulozy.- [Wyd. 17].- Warszawa: "Czytelnik", 1979.- 474, [2] s.; 20 cm

14. Newerly Igor: Pamiątka z Celulozy.- [Wyd. 18].- Warszawa: "Czytelnik", 1988.- 474, [5] s.; 20 cm
   * Dr. z gotowych diapoz.

15. Newerly Igor: Pamiątka z Celulozy.- [Wyd. 18].- Warszawa: "Alfa", 1988.- 436, [4] s.; 21 cm

16. Newerly Igor: Rozmowa w sadzie piątego sierpnia.- Warszawa: "Czytelnik", 1978.- 115, [1] s.; 16 x 17 cm 

17. Newerly Igor: Rozmowa w sadzie piątego sierpnia; O chłopcu z bardzo starej fotografii.- [Wyd. 1 w tej ed.].- Warszawa: "Czytelnik", 1984.- 
   123, [4] s.; 20 cm

18. Newerly Igor: Wzgórze błękitnego snu.- Warszawa: "Czytelnik", 1986.- 502, [2] s.; 20 cm

19. Newerly Igor: Wzgórze Błękitnego Snu.- [Wyd. 2].- Warszawa: "Czytelnik", 1987.- 502, [2] s.; 20 cm

20. Newerly Igor: Wzgórze Błękitnego Snu.- Wrocław: Wydaw. Dolnośląskie, 1994.- 377, [7] s.: 1 nuty; 21 cm
   * Tekst wg wyd. "Czytelnik" 1986

21. Newerly Igor: Wzgórze Błękitnego Snu.- Wyd. 1 w tej ed.- Warszawa: "Czytelnik", 1999.- 558, [2] s.; 21 cm

22. Newerly Igor: Za Opiwardą, za siódmą rzeką ...- Warszawa: "Czytelnik", 1985.- 442, [2] s.; 21 cm

23. Newerly Igor: Za Opiwardą, za siódmą rzeką ...- [Wyd. 2].- Warszawa: "Czytelnik, 1991.- 442, [2] s.; 20 cm

24. Newerly Igor: Zostało z uczty bogów /posł. Andrzej Mencwel.- Warszawa: "Czytelnik", 1988.- 456, [3] s.; 21 cm
   * Rewolucja 1917 r. październikowa i wojna domowa - pamiętniki

25. Newerly Igor: Zostało z uczty bogów /posł. Andrzej Mencwel.- [Wyd. 2].- Warszawa: "Czytelnik", 1989.- 456, [3] s.; 20 cm
   * Rewolucja 1917 r. październikowa i wojna domowa - pamiętniki

26. Newerly Igor: Zostało z uczty bogów.- [Wyd. 3 uzup.].- Warszawa: "Czytelnik", 1996.- 335, [4] s.; 21 cm
   * Tekst ostatniego rozdz. wg Instytutu Literackiego, Paryż 1986

27. Newerly Igor: Żywe wiązanie.- Wyd. 4.- Warszawa: "Czytelnik", 1978.- 324, [2] s.; 18 cm 

28. Newerly Igor: Żywe wiązanie.- Wyd. 1 w tej ed.- Warszawa: "Czytelnik", 2001.- 412, [1] s.; 21 cm

29. Wspomnienia o Januszu Korczaku /wybór i oprac. Ludwika Barszczewska, Bolesław Milewicz; [wstęp Igor Newerly].- Warszawa:
   "Nasza Księgarnia", 1981.- 405, [3] s.; 20 cm
   * Częśc. tł. z ang., fr., hebr. i jidisz

30. Wspomnienia o Januszu Korczaku /wybór i oprac. Ludwika Barszczewska, Bolesław Milewicz; [wstęp Igor Newerly].- [Wyd. 2].- Warszawa: 
   "Nasza Księgarnia", 1989.- 335, [1] s.; 21 cm
   * Częśc. tł. z ang., fr., hebr. i jidysz

Polonica zagraniczne:

1. Korczak Janusz Goldszmit Henryk: Journal du ghetto /Janusz Korczak [pseud.]; trad. du pol. par Zofia Bobowicz.- Nouv. éd. augm. de lettres
  et de documents inédits.- Paris: R. Laffont, 1998 

2. Korczak Janusz Goldszmit Henryk: Journal du ghetto /Janusz Korczak [pseud.]; trad. du pol. par Zofia Bobowicz; [préf. par Igor Newerly].- 
  Nouv. éd. augm. de lettres et de documents inédits.- Paris: le Grand Livre du Mois, 1998 

3. Korczak Janusz Goldszmit Henryk: Journal du ghetto /par Janusz Korczak [pseud.]; trad. du pol. et préf. par Zofia Bobowicz.- Éd. augm. 
  de lettres et de documents inédits.- Paris: 10-18, 2000 

4. Korczak Janusz Goldszmit Henryk: Sämtliche Werke /Janusz Korczak [pseud.]; ed. von Friedhelm Beiner und Erich Dauzenroth Bd. 11.: 
  König Maciuś der Erste [u.a.] / bearb. und kommentiert von F. Beiner und Silvia Ungermann; mit einem Nachw. für junge Leser von Igor 
  Newrly; [aus dem Poln. von Monika Heinker].- Gütersloh: Gütersloher Verl.-Haus, 2002 

5. Korczak Janusz Goldszmit Henryk: Wie man ein Kind lieben soll /Janusz Korczak [pseud.]; hrsg. von Elisabeth Heimpel und Hans Roos;
  mit einer Einl. von Igor Newerly; [aus dem Poln. von Armin Dross].- 11. Aufl.- Göttingen: Vandenhoeck und Ruprecht, 1995 

Artykuły z czasopism:

1. A man you can trust /Igor Newerly; tł. z pol. Barbara Szelejewska// Dialogue and Universalism.- 2001, nr 9/10, s. 21-27

2. Igor Newerly: dokument i opowieść /Zygmunt Ziątek// Twórczość.- 1999, nr 4, s. 64-79
  * Fragm. książki "Wiek dokumentu"

3. Prawda i fikcja literacka w powieści Igora Newerlego "Wzgórze Błękitnego Snu" /Władysław Masiarz// Zesłaniec.- Nr 4.- (1999), s. 100-122

4. "Taka była puszcza mego dzieciństwa"... /Krzysztof Trawiński// Parki Narodowe.-1997, nr 3, s. 24-25
  * Newerly Igor – biografia

5. Twórczość "bez przydziału" /Jacek Gałuszka// Śląsk.- 2002, nr 6, s. 60-62

6. Lwy mojego podwórka /Jarosław Abramow-Newerly. Warszawa, 2000,- Rec. Juliusz Rawicz// Gazeta Wyborcza.- 2001, nr 39, dod. s. 5

7. Lwy mojego podwórka /Jarosław Abramow-Newerly. Warszawa, 2000,- Rec. Krzysztof Masłoń// Magazyn Literacki.- 2000, nr 12, s. 3
Niniejsze zestawienie sporządzono na podstawie katalogu online Biblioteki Narodowej w Warszawie
Opracowanie: 
HANNA MAŁGORZATA WITCZAK