Narkotyki i narkomania
Książki:
1. Alcoholism and other dependencies: World Psychiatric Association Regional Symposium proceedings: Warsaw, Poland 22-25 November 
  1987 /ed. Andrzej Piotrowski, Stefan Leder, Barbara Gawrońska.- [Warszawa]: Polish Psychiatric Association, 1989.- 414, [2] s.: rys., wykr.; 23 cm

2. Alkoholizm i uzależnienia lekowe we współczesnym świecie: wybór materiałów XXXII Międzynarodowego Kongresu nt. Alkoholizmu 
  i Uzależnień Lekowych Warszawa, 3-5.IX.1978 /red. nauk. Tadeusz Kulisiewicz.- Warszawa: Instytut Wydawniczy Związków Zawodowych, 
  1983.- 239 s.: rys., wykr.; 21 cm

3. Andrzejewska Ewa: O narkomanii wśród młodzieży.- Wyd. 3.- Warszawa: Państwowy Zakład Wydawnictw Lekarskich: na zlec. Zakładu
  Oświaty Zdrowotnej Państwowego Zakładu Higieny, 1983.- 14, [1] s.; 20 cm

4. Badania nad rozpowszechnieniem spożycia alkoholu i innych środków uzależniających wśród młodzieży studenckiej miasta Łodzi.- Łódź: 
  Społeczny Komitet Przeciwalkoholowy, 1979.- 98, [2] s.: tab.; 24 cm

5. Baudelaire Charles [et al.]: Narkotyki: antologia /[wybór] Robert Palusiński.- Kraków: Total Trade & Publishers, 1995.- 94, [1] s.; 20 cm

6. Bielawiec Aleksander, Krężel Mirosław: Narkomania i alkoholizowanie się młodzieży.- Szczecin: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu 
  Szczecińskiego, 1992.- 211, [1] s.; 25 cm

7. Blumenthal Ralph: Ostatnie dni Sycylijczyków /przeł. [z ang.] Marian Hanasz.- Warszawa: "SuperNOWA", 1994.- 356 s.; 20 cm
  *Oryg.: "Last days of the Sicilians" 1988 
  * Narkotyki - handel - Stany Zjednoczone - od 1945 r.

8. Boguszewska Ludmiła, Zawadzka Katarzyna: Problem używania środków odurzających wśród uczniów szkół ponadpodstawowych na
  terenie Warszawy i województwa warszawskiego.- Warszawa: Instytut Socjologii Uniwersytetu Warszawskiego, 1988.- [2], V, 161 s.; 21 cm

9. Brać albo być: magazyn 'Monar 85 /[zespół red. Krzysztof Czabański et al.].- Warszawa: Agencja Omnipress-Spółdzielnia Pracy 
  Dziennikarzy, 1985.- 128 s.: fot., portr.; 34 cm

10. Bruliński Adam: Narkomania: (materiały pomocnicze).- Słupsk: Wydawnictwo Szkoły Policji, 1999.- 42 s.: il. kolor.; 21 cm

11. Bruliński Adam, Sochacki Andrzej: Narkomania: problemy prawne i praktyczne.- Słupsk: "Niebieski", 2001.-76 s.: il. kolor.; 24 cm
   * Narkomania - zapobieganie i zwalczanie - prawo - Polska - stan na 2001 r. - poradnik

12. Burdick Thomas, Mitchell Charlene: Błękitny Grom: król łodzi wyścigowych Donald Aronow zamordowany przez mafię ! /[przekł. z ang. 
   Waldemar Kedaj].- Warszawa: "Petra", 1992.- 541, [2] s.; 21 cm
   * Oryg.: "Blue thunder" 1990 
   * Narkotyki - handel - historia - Stany Zjednoczone - od 1945 r.

13. Carretto Carlo: Wolność czy szczęście ?: "utopia", która ma moc cię zbawić /przekł. [z wł.] Grzegorz Niedźwiedź.- Wrocław: "Tum", 1996.-
   95, [1] s.; 14 cm
   * Oryg.: "L'utopia che ha il potere di salvarti"

14. Castaneda Carlos: Drugi krąg mocy /przeł. [z ang.] Wojciech Charchalis.- Poznań: Dom Wydawniczy "Rebis", 1997.- 318, [2] s.; 20 cm
   * Oryg.: "The second ring of power" 1977

15. Castaneda Carlos: Nauki don Juana: wiedza Indian z plemienia Yaqui /przeł. [z ang.] Adam Szostkiewicz; [il. Elżbieta Zaręba].- Kraków: 
   Wydawnictwo Literackie, 1991.- 300, [3] s.: il.; 20 cm
   * Oryg.: "The teachings of don Juan : a Yaqui way of knowledge" 1968

16. Castaneda Carlos: Nauki don Juana: wiedza Indian z plemienia Yaqui /przeł. [z ang.] Adam Szostkiewicz.- [Wyd. 2 popr.].- Poznań: Dom 
   Wydawniczy "Rebis", 1997.- 298, [1] s.; 20 cm
   * Oryg.: "The teachings of don Juan : a Yaqui way of knowledge" 1968

17. Castaneda Carlos: Nauki don Juana: wiedza Indian z plemienia Yaqui /przeł. Adam Szostkiewicz.- Wyd. 2 popr. (dodr.).- Poznań: Dom 
   Wydawniczy "Rebis", 2000.- 298, [1] s.; 20 cm
   * Tyt. oryg.: "The teachings of don Juan : a Yaqui way of knowledge" 1968

18. Castaneda Carlos: Odrębna rzeczywistość: rozmów z don Juanem ciąg dalszy /przeł. [z ang.] Zbigniew Zagajewski i Monika Pilarska.- 
   Poznań: Dom Wydawniczy "Rebis", 1996.- 310, [2] s. ; 20 cm
   * Oryg.: "A separate reality" 1971

19. Castaneda Carlos: Opowieści o mocy /przeł. [z ang.] Zbigniew Zagajewski i Monika Pilarska.- Poznań: Dom Wydawniczy "Rebis", 1996.- 
   332, [3] s.; 20 cm
   * Oryg.: "Tales of power" 1974

20. Castaneda Carlos: Opowieści o mocy /przeł. Zbigniew Zagajewski i Monika Pilarska.- Wyd. 2.- Poznań: Dom Wydawniczy "Rebis", 2001.- 
   332, [3] s.; 20 cm
    * Tyt. oryg.: "Tales of power" 1974

21. Castaneda Carlos: Podróż do Ixtlan: nauki don Juana /przeł. [z ang.] Zbigniew Zagajewski i Monika Pilarska.- Poznań: Dom Wydawniczy
   "Rebis", 1996.- 316, [3] s.; 20 cm
   * Oryg.: "Journey to Ixtlan" 1972

22. Castaneda Carlos: Podróż do Ixtlan: nauki don Juana /przeł. Zbigniew Zagajewski i Monika Pilarska.- Wyd. 2 (popr.).- Poznań: Dom 
   Wydawniczy "Rebis", 1999.- 322, [2] s.; 20 cm
   * Tyt. oryg. : "Journey to Ixtlan" 1972. - Kontynuacja Nauk don Juana i Odrębnej rzeczywistości

23. Castaneda Carlos: Sztuka śnienia /przeł. Magdalena i Piotr Hermanowscy.- Poznań: Dom Wydawniczy "Rebis", 1998.- 300, [3] s.; 20 cm
   * Tyt. oryg.: "The art of dreaming" 1993

24. Cekiera Czesław: Psychoprofilaktyka uzależnień oraz terapia i resocjalizacja osób uzależnionych: metody, programy, modele, ośrodki, 
   zakłady, wspólnoty.- Lublin: Towarzystwo Naukowe Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, 1992.- 313 s.; 24 cm

25. Cekiera Czesław: Toksykomania: narkomania, alkoholizm, nikotynizm.- Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Naukowe , 1985.- 299, 
   [1] s.: wykr.; 21 cm

26. Christiane F.: My, dzieci z dworca ZOO /z zapisu magnetofonowego podali do dr. Kai Hermann i Horst Rieck; przeł. [z niem.] Ryszard 
   Turczyn.- [Wyd. 2].- Warszawa: "Iskry", 1990.- 221, [3] s., [32] s. tabl.: fot., portr.; 20 cm
   * Oryg.: "Wir Kinder vom Bahnhof ZOO" 1981

27. Christiane F.: My, dzieci z dworca ZOO /z zapisu magnetofonowego podali do dr. Kai Hermann i Horst Rieck; rzeł. [z niem.] Ryszard 
   Turczyn.- [Wyd. 4 dodr. ].- Warszawa: "Iskry", 1997.- 221, [3] s., [32] s. tabl.: fot., portr.; 20 cm
   * Oryg.: "Wir Kinder vom Bahnhof ZOO" 1981

28. Christiane F.: My, dzieci z dworca ZOO /z zapisu magnetofonowego podali do dr. Kai Hermann i Horst Rieck; rzeł. [z niem.] Ryszard 
   Turczyn.- Warszawa: "Iskry", 1987.- 221, [3] s., [32] s. tabl.: faks., fot., portr.; 20 cm
   * Oryg.: "Wir Kinder vom Bahnhof ZOO" 1981

29. Christiane F.: My, dzieci z dworca ZOO /z zapisu magnetofonowego podali do druku Kai Hermann i Horst Rieck; rzeł. [z niem.] Ryszard
   Turczyn.- [Wyd. 5].- Warszawa: "Iskry", 1998.- 221, [3] s., [32] s. tabl.: fot., portr.; 20 cm
   * Oryg.: Wir Kinder vom Banhof ZOO. - Na okł. podtyt. : Szokująca relacja piętnastoletniej narkomanki z Berlina Zachodniego

30. Chruściel Tadeusz Lesław, Preiss-Mysłowska Marta: Ustawa o przeciwdziałaniu narkomanii: komentarz.- Warszawa: C.H. Beck, 2000.-
   XLIV, 531 s.: il.; 20 cm
   * Komentarze Karne Becka 
   * Narkomania - zapobieganie i zwalczanie - prawo - Polska - stan na 2000 r.

31. Chruściel Tadeusz Lesław, Korózs Łucja: Zapobieganie narkomanii w świetle polskiego prawa: przepisy i bjaśnienia.- Stan prawny 
   na dzień 15 grudnia 1987 r.- Warszawa: Wydawnictwo Prawnicze, 1988.- 151, [1] s.; 21 cm

32. Cocteau Jean: Opium: dziennik kuracji odwykowej /przeł. [z fr.] Romualda i Andrzej Nowakowie; rys. Aut.; osłowiem opatrzyła Wanda 
   Błońska].- Kraków: Wydawnictwo Literackie, 1990.- 229, [3] s.: il.; 20 cm
   * Oryg.: "Opium: journal d'une désintoxication"

33. Cruz Nicky, Buckingham Jamie: Nicky Cruz opowiada /[przekł. z ang. Ryszard Zabrzeski].- Kraków: Towarzystwo Krzewienia Etyki 
   Chrześcijańskiej, 1992.- 239, [1] s.; 21 cm
   * Oryg.: "Run, baby, run" 1968

34. Częstochowski Ryszard: Czas klęski ?: problemy narkomanii wśród młodzieży szkolnej.- Bydgoszcz: "Naprzeciw", 1994.- 35, [1] s.: fot. 
   kolor.; 21 cm

35. Czy rodzice są bezsilni ?: czy można ustrzec dzieci przed pokusą brania środków uzależniających i uzależnieniem /[tł. z niem. Urszula
   Żok-Jaroszewska].- Warszawa: Instytut Psychiatrii i Neurologii, 1990.- 35 s.; 20 cm
   * Oryg.: "Sind Eltren machtlos? : Gibt es Schutz vor Verführung und Abhängigkeit?" 
   * Oprac. przy współpr. Kół Rodziców z Berlina, Bonn, Bremy, Hamburga i Moers w grupie roboczej "Prewencja" Federalnego Związku Kół Rodziców Młodzieży 
     Zagrożonej Uzależnieniem i Uzależnionej z.z.

36. Dąbek Adam et al.: Dorastanie: zagrożenia i psychologiczne wsparcie /pod red. Adama Dąbka.- Zielona Góra: Pełnomocnik Wojewody 
   Zielonogórskiego ds. [do spraw] Zapobiegania Narkomanii. Urząd Wojewódzki. Wydział Zdrowia, 1993.- 113, [2] s.: wykr.; 24 cm

37. Dimoff Timothy, Carper Steve: Jak rozpoznać czy dziecko sięga po narkotyki /[tł. Jan Piotrowski i Łukasz Ronikier].- Wyd. 3 zm.- 
   Warszawa: "Elma Books", 2000.- [4], 174, [1] s.; 20 cm
   * Tyt. oryg.: "How to tell if your kids are using drugs" 1992

38. Doktór Tadeusz: Pomiędzy medycyną a religią: ruchy religijne i parareligijne w profilaktyce i terapii uzależnień.- Warszawa: "Pusty Obłok": 
   na zlec. Towarzystwa Rodzin i Przyjaciół Dzieci Uzależnionych "Powrót z U", 1994.- 95, [1] s.; 21 cm

39. Drug policies and the Eastern enlargement of the European Union: selected papers presented at the Pan-European platform against drugs
   at the College of Europe - Natolin 24-25 April 1998 /ed. by Nicolas Nőve.- [Warszawa]: College of Europe - Natolin, 1999.- 97 s.: il.; 30 cm

40. Dziecko - rozdzina - alkohol i inne zagadnienia sądowo-lekarskie: [materiały z IX szczecińskiego sympozjum naukowego, Morzyczyn,
   29 i 30 września 1980 r.] /pod red. Tadeusza Marcinkowskiego.- Szczecin: Społeczny Komitet Przeciwalkoholowy. Zarząd Wojewódzki: 
   Towarzystwo Wiedzy Powszechnej. Zarząd Wojewódzki, 1982.- [2], V, 319, [1] s.: wykr.; 20 cm

41. Emel'janov Tom F.: Biała śmierć - biznes i polityka /Tom Jemielianow; [tł. z ros. Jerzy Redlich].- Warszawa: Krajowa Agencja Wydawnicza, 
   1988.- 130, [6] s.; 16 cm
   * Oryg.: "Belaja smert' - biznes i politika"

42. Farmakoterapia w stanach uzależnień: (materiały z sympozjum) [Radziejowice 9-10 grudnia 1985 roku] /pod red. Marka Staniaszka.-
   Warszawa: Spółdzielcza Agencja Reklamowa, 1987.- 100 s.; 21 cm

43. Forum trzeźwościowe - o młodych i dla młodych: (Częstochowa 20-21 czerwca 1992): praca zbiorowa /pod red. Jana Śledzianowskiego.- 
   Kielce: [s. n.], 1992.- 40 s.; 30 cm

44. Frieske Kazimierz, Sobiech Robert: Narkomania: interpretacje problemu społecznego.- Warszawa: Instytut Wydawniczy Związków 
   Zawodowych, 1987.- 314, [2] s.; 21 cm

45. Garcia Marquez Gabriel: Raport z pewnego porwania /przeł. Dorota Walasek-Elbanowska.- Warszawa: "Muza", 1997.- 308, [4] s.; 18 cm
   * Tyt. oryg.: Noticia de un secuestro, 1996

46. Gaś Zbigniew Bronisław: Rodzina wobec uzależnień.- Marki-Struga: "Michalineum" [Warszawa]: Państwowa Agencja Rozwiązywania 
   Problemów Alkoholowych, 1993.- 141, [3] s.; 21 cm

47. Gdzie szukać pomocy: informator /oprac. pracownicy Biura Zarządu Głównego Towarzystwa Zapobiegania Narkomanii.- [Wyd. 6 popr.
   i uzup.].- Warszawa: Towarzystwo Zapobiegania Narkomanii, 1990.- 36 s.; 21 cm
   * Dane na dzień 1 listopada 1990 r

48. Giełżyński Wojciech: Opiumowa dżungla.- Warszawa: Młodzieżowa Agencja Wydawnicza, 1989.- 158, [2] s., [32] s. fot. kolor.; 20 cm

49. Goodyer Paula: Dzieciaki + narkotyki: praktyczny poradnik dla rodziców /[z jęz. ang. przeł. Beata Paluchowska, Paweł Wiechno].- 
   Warszawa: "Mada", 1999.- 173, [2] s.; 19 cm
   * Tyt. oryg.: Kids and drugs : a realistic guide for parents, 1998

50. Gorski Terence T.: Sygnały ostrzegawcze nawrotu choroby: (uzależnienie chemiczne) /[oprac. Ewa Woydyłło].- Warszawa: "Akuracik", 
   cop. 1995.- 32 s.; 15 cm
   * Tyt. oryg. : Phases and warning sign of relapse, 1992

51. Gossop Michael: Narkomania: mity i rzeczywistość /przekł. [z ang.] Grażyna Dziurdzik-Kraśniewska.- Warszawa: Wydawnictwo Naukowe
   PWN, 1993.- 214, [2] s.; 21 cm
   * Oryg.: "Living with drugs" 1987

52. Górski Stanisław: Uwaga rodzice - narkomania!.- Warszawa: Instytut Wydawniczy Związków Zawodowych, 1985.- 170, [2] s.; 16 cm

53. Gruszczyński Wojciech, Rydzyński Zdzisław, Śmigielski Janusz: Porównawcze badania problematyki alkoholu i innych środków 
   uzależniających w łódzkim środowisku studenckim w latach 1975-76 i 1990 oraz uczelni m[iasta] Szczecina.- Łódź: Wojskowa Akademia
   Medyczna im. gen. dyw. B[olesława] Szareckiego. Instytut Higieny Psychicznej, 1991.- [2], 109, [2] s.; 21 cm

54. Haak Henryk: Przymusowe leczenie narkomanów.- Toruń: Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierownictwa "Dom Organizatora", 2000.-
   252, [12] s.; 21 cm

55. Hostetler Jeptha R.: Dopóki nie jest za późno: poradnik dla rodziców /przekł. [z ang.] Zenon Miernicki.- Warszawa: "Edytor", 1995.-
   127, [2] s.; 21 cm

56. Ilnicki Stanisław: Młodzieżowa narkomania.- Warszawa: Wydawnictwo Ministerstwa Obrony Narodowej, 1987.- 110, [2] s.: 1 wykr.; 16 cm

57. International Congress on Alcoholizm and Drug Dependence . 1978 ( Warszawa 32nd International Congress on Alcoholizm and Drug 
   Dependence, Warsaw, 3rd - 8th September 1978 [organized by International Council of Alcohol and Addictions in cooperation with Polish 
   Social Committee on Alcoholism, Polish Psychiatric Society, Psychoneurological Institute Warsaw].- Vol. 1-3.- Warszawa: Instytut 
   Wydawniczy Związków Zawodowych, 1982.- Vol. 1-3 (328; 207, [1]; 679, [1] s.: il., wykr.; 21 cm
   * Nazwy organizatorów w vol. 2, vol. wyd. w 1978 r.

58. International Congress on Alcoholizm and Drug Dependence . 1978 ( Warszawa 32nd International Congress on Alcoholizm and Drug 
   Dependence, Warsaw, 3rd - 8th September 1978 [organized by International Council of Alcohol and Addictions in cooperation with Polish 
   Social Committee on Alcoholism, Polish Psychiatric Society, Psychoneurological Institute Warsaw].- Vol. 4.- Warszawa: Instytut 
   Wydawniczy Związków Zawodowych, 1982.- S. 682-1280: rys.; 21 cm
   * Nazwy organizatorów w vol. 2. - Tekst częśc. fr.

59. Jarosz Maria: Samoniszczenie: samobójstwo, alkoholizm, narkomania.- Wrocław etc.: Zakład Narodowy im. Ossolińskich, 1980.- 348 s.:
   tab.; 21 cm

60. Jędrzejczak Marian: Narkomania w wojsku: epidemiologia - program profilaktyki.- Kielce: Kieleckie Towarzystwo Edukacji Ekonomicznej:
   na zlec. Wyższej Szkoły Ekonomii i Administracji, 2000.- 280 s.: il.; 21 cm

61. Kania Bogdan Feliks: Udział układu pozapiramidowego w mechanizmach obezwładniającego działania etorfiny i fentanylu u owcy i świni.- 
   Warszawa: Wydawnictwo Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego Akademii Rolniczej, 1985.- 67, [1] s.: 1 rys., wykr.; 24 cm

62. Karwicka Krystyna, Ochremiak Andrzej: My, rodzice dzieci z Dworca Centralnego.- Warszawa: "W.A.B.", 1999.- 212, [4] s.; 21 cm

63. Kmieciak-Kołada Krystyna: Badania nad ośrodkowym mechanizmem działania dietyloamidu kwasu d-lizergowego-LSD: rozprawa 
   habilitacyjna.- Katowice: Śląska Akademia Medyczna im. L. Waryńskiego, 1989.- 183, [1] s.: rys., wykr.; 20 cm

64. Kodeks karny i inne teksty prawne /teksty jednolite z indeksem rzeczowym i wprowadzeniem Andrzeja J[ana] Szwarca.- [Stan prawny 
   wrzesień 1993 r.].- Warszawa: C. H. Beck: [Wydawnictwo Naukowe] PWN, 1994.- XXXV, [1], 131 s.; 20 cm
   * Teksty ustaw oraz ich red. oprac. pochodzą ze zbioru "Polskie Ustawy"

65. Kodeks karny i inne teksty prawne: [ochrona obrotu gospodarczego, zapobieganie narkomanii, postępowanie w sprawach nieletnich]
    /teksty jednolite z indeksem rzeczowym i wprowadzeniem Andrzeja J[ana] Szwarca.- 2 wyd. [stan prawny kwiecień 1996 r.].- Warszawa: 
   C. H. Beck, 1996.- XXXIV, 167 s.; 19 cm

66. Kodeks karny i inne teksty prawne /teksty jednolite wraz z wprowadzeniem Andrzeja Marka oraz z indeksem rzeczowym.- 5 wyd. stan 
   prawny listopad 1998 r.- Warszawa: C. H. Beck, 1998.- XXVII, 269 s.; 20 cm
   * Tyt. okł.: Kodeks karny: kodeks karny wykonawczy, Konwencja o Ochronie Praw Człowieka, przeciwdziałanie narkomanii i inne teksty prawne

67. Kodeks karny i inne teksty prawne /teksty jednolite wraz z wprowadzeniem Andrzeja Marka oraz z indeksem zeczowym.- 6 wyd., stan
   prawny maj 1999 r.- Warszawa: C. H. Beck, 1999.- XXXIV, 269 s.; 20 cm
   * Tyt. okł. : Kodeks karny. Kodeks karny wykonawczy. Konwencja o Ochronie Praw Człowieka. Przeciwdziałanie narkomanii i inne teksty prawne

68. Kodeks karny i inne teksty prawne /teksty jednolite wraz z wprowadzeniem Andrzeja Marka oraz z indeksem rzeczowym.- 8 wyd., stan 
   prawny październik 2000 r.- Warszawa: C. H. Beck, 2000.- XXXII, 271 s.; 20 cm
   * Tyt. okł. : Kodeks karny. Kodeks karny wykonawczy. Konwencja o Ochronie Praw Człowieka. Przeciwdziałanie narkomanii i inne teksty prawne

69. Kotański Marek: Aby nasze dzieci nie musiały wybierać "innej drogi".- [Wyd. 2 i.e. wyd. 1 całości].- Warszawa: Państwowy Zakład 
   Wydawnictw Lekarskich, 1984.- 6, 6, [4] s.; 21 cm

70. Kotański Marek: Co to jest "Monar"?.- Warszawa: Państwowy Zakład Wydawnictw Lekarskich, 1984.- 6, 6, [4] s.; 21 cm

71. Kotański Marek: Na narkomanię nie ma mocnych.- Warszawa: Państwowy Zakład Wydawnictw Lekarskich, 1982.- [1] k. złoż. (6, [2] s.); 20 cm

72. Kotański Marek: Na narkomanię nie ma mocnych.- [Wyd. 2].- Warszawa: Państwowy Zakład Wydawnictw Lekarskich, 1983.- 6, [2] s.; 21 cm

73. Kotański Marek: Strzykawka może być schowana na regale.- Warszawa: Państwowy Zakład Wydawnictw Lekarskich, 1982.- 7, [1] s.; 20 cm

74. Kotański Marek: Strzykawka może być schowana na regale.- [Wyd. 2].- Warszawa: Państwowy Zakład Wydawnictw Lekarskich, 1983.-
   6, [2] s.; 21 cm

75. Kotański Marek: Ty zaraziłeś ich narkomanią.- Warszawa: Państwowy Zakład Wydawnictw Lekarskich: na zlec. Młodzieżowego Ruchu 
   na Rzecz Przeciwdziałania Narkomanii "Monar", 1984.- 61, [3] s.; 21 cm

76. Krajewski Krzysztof: Sens i bezsens prohibicji: prawo karne wobec narkotyków i narkomanii.- Kraków: "Zakamycze", 2001
   * Narkomania - zapobieganie i zwalczanie - prawo - Polska - stan na 2001 r.

77. Krawczyk Waldemar S.: Chromatografia gazowa w kryminalistyce.- Warszawa: WydawnictwoCentralnego Laboratorium 
   Kryminalistycznego KGP [Komendy Głównej Policji], 1999.- 198, [1] s.: il.; 21 cm

78. Krawczyk Waldemar S.: Profilowanie narkotyków.- Warszawa: Wydawnictwo Centralnego Laboratorium Kryminalistycznego KGP 
   [Komendy Głównej Policji], 1998.- 159, [1] s.: rys., wykr. (w tym kolor.); 21 cm

79. Krzyszowski Tadeusz Jan: Przewodnik abstynenta i działacza trzeźwości.- [Wyd. 3].- Warszawa: [Ośrodek Apostolstwa Trzeźwości 
   Warszawskiej Prowincji Braci Mniejszych Kapucynów], 1984.- 252 s.: fot., rys., wykr.; 24 cm

80. Kubalski Jan, Tobolska-Rydz Hanna: Środki uzależniające.- Warszawa: Państwowy Zakład Wydawnictw Lekarskich, 1984.- 226, [2] s.; 21 cm

81. Kuc Kazimierz: Bóg, Szatan, koliber.- Kraków: "Saltrom", 1995.- 147 s.; 21 cm
   * Narkomania - Polska - od 1980 r. - pamiętniki

82. Kulik Teresa Bernadetta: Edukacja zdrowotna w rodzinie i w szkole.- Stalowa Wola: Oficyna Wydawnicza Fundacji Uniwersyteckiej, 
   1997.- 214 s.: wykr.; 21 cm

83. Leczenie bólu w chorobach nowotworowych i opieka paliatywna: [sprawozdanie Komisji Ekspertów Światowej Organizacji Zdrowia, 
   Genewa 1990] /tł. [z ang.] Janina Kujawska Tenner.- Kraków: Fundacja Pomoc Krakowskiemu Hospicjum, 1994.- 87 s.; 21 cm
   * Oryg.: Cancer pain relief and palliative care, 1990

84. Leksykon terminów: alkohol i narkotyki /tł. [z ang.] Andrzej Bidziński.- Warszawa: Instytut Psychiatrii i Neurologii, 1997.- 101, [2] s.; 24 cm
   * Oryg.: Lexicon of alcohol and drug terms, 1994

85. Łuczak Elżbieta: Narkomania a środowisko: diagnoza, profilaktyka, percepcja.- Olsztyn: Wyższa Szkoła Informatyki i Ekonomii 
   Towarzystwa Wiedzy Powszechnej, 1998.- 167, [1] s.: wykr.; 24 cm

86. Łuczak Elżbieta: Narkomania jako problem społeczny.- Olsztyn: Wydawnictwo Akademii Rolniczo-Technicznej, 1995.- 102, [2] s.; 23 cm

87. Majer Ryszard: Nasze dziecko a uzależnienia: poradnik dla rodziców i wychowawców.- Częstochowa: "Communio in Christo", 1997.-
   44 s.: rys., 1 wykr.; 21 cm

88. Markiewicz Aleksander: Materiały pomocnicze do tematu Narkomania.- Warszawa: Towarzystwo Zapobiegania Narkomanii, 1988.- 
   24, [2] s.; 20 cm

89. Markiewicz Aleksander, Przybysz Izabela: Narkotyki: zagrożenia, wskazówki.- [Warszawa]: Towarzystwo Zapobiegania Narkomanii [etc.],
 1997.- 11, [1] s.; 21 cm

90. Markiewicz Aleksander: Środki odurzające a młodzież.- Warszawa: Towarzystwo Zapobiegania Narkomanii: Zakład Wydawniczo-Handlowy
   Materiałów Szkolno-Oświatowych "Wiem Wszystko", 1996.- 84 s.: rys.; 21 cm

91. Markiewicz Aleksander: Środki odurzające a młodzież.- [Wyd. 2 popr.].- Warszawa: Towarzystwo Zapobiegania Narkomanii: Zakład
   Wydawniczo-Handlowy Materiałów Szkolno-Oświatowych "Wiem Wszystko", 1997.- 95 s.: rys. ; 21 cm

92. Maxwell Ruth: Dzieci, alkohol, narkotyki: przewodnik dla rodziców /przeł. [z ang.] Jadwiga Węgrodzka.- Gdańsk: Gdańskie Wydawnictwo
   Psychologiczne, 1994.- 204, [2] s.; 21 cm
   * Oryg.: "Kids, alkohol & drugs" 1991

93. McFadyean Melanie: Narkotyki - wiedzieć więcej: praktyczny przewodnik dla zaniepokojonych rodziców /przekł. Michał Lipszyc; il. 
   Oskar Zarate.- Warszawa: "Emblemat" [Kingston-upon-Thames]: przy współpr. Kaleidoscope Project, 2000.- 200 s.: il.; 22 cm
   * Tyt. oryg.: "Drugs wise" 1997

94. Mejer-Zahorowski Olaf: Narkomani.- Warszawa: Centrum Rozwoju Służb Społecznych, 1996.- 60 s.; 24 cm
   * Grupy ryzyka, z których rekrutują się podopieczni pomocy społecznej

95. Mejer-Zahorowski Olaf, Zimak Janusz: Problemy narkomanii: materiały pomocnicze dla dowódców i wychowawców.- Warszawa:
   Pruszków: "Ulmak", 1998.- 111 s.; 21 cm

96. Michalewski Wojciech: Mistycy i narkomani /Wojciech Tarzan [pseud.], Michalewski [nazwa; posł. Marek Sokołowski].- [Olsztyn]:
   "Ethos", 1992.- 194, [2] s.; 24 cm

97. Michalewski Wojciech: Mistycy i narkomani /Tarzan [pseud.], Michalewski [nazwa].- Kraków: "Tygart", 2000.- 285 s.; 21 cm

98. Między wolnością a nałogiem /[Jolanta Kraśniewska et al.].- Kielce: "Jedność", 1999.- 135 s.; 20 cm

99. Milc Stanisław: Złotu trójkąt śmierci.- Warszawa: Krajowa Agencja Wydawnicza, 1978.- 155, [1] s., [8] k. tabl.: il., 1 portr.; 17 cm

100. Miłość bez marginesu: grupa Ojca Ryszarda w służbie uzależnionym /rozmowy i oprac. Ewa Babuchowska.- Katowice: Księgarnia
    Św[iętego] Jacka, 1994.- 82, [2] s.; 17 cm

101. Miłość bez marginesu: grupa Ojca Ryszarda w służbie uzależnionym /rozmowy i oprac. Ewa Babuchowska.- [Wyd. 2 popr.].- Katowice:
    Księgarnia Św[iętego] Jacka, 1995.- 82, [2] s.; 17 cm

102. Misiewicz Halina: Struktura samooceny w procesie resocjalizacji osób uzależnionych od środków odurzających.- Warszawa: 
    Wyższa Szkoła Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej, 1999.- 170 s.: il.; 24 cm

103. Moczuk Eugeniusz: Używanie środków odurzających i psychotropowych przez młodzież szkolną: młodzież końca wieku: podręcznik 
    dla gmin.- Rzeszów: [Eugeniusz Moczuk], 2000.- 162 s.: il.; 21 cm

104. Momot Barbara: Problemy osób niepełnosprawnych w literaturze pięknej polskiej i zagranicznej: adnotowany zestaw bibliograficzny.-
    Toruń: Wojewódzka Biblioteka Publiczna i Książnica Miejska im. M. Kopernika: Ośrodek Informacyjno-Metodyczny Czytelnictwa
    Chorych i Niepełnosprawnych, 1989.- 101, [2] s.; 21 cm

105. Moneta-Malewska Maria: Narkotyki w szkole i w domu: zagrożenie.- Warszawa: Towarzystwo Wydawnicze i Literackie, 1995.- 93, 
    [3] s.; 21 cm

106. Moneta-Malewska Maria: Narkotyki w szkole i w domu: zagrożenie.- Warszawa: "Pax", 2000.- 137, [3] s.; 20 cm

107. Moneta-Malewska Maria: Narkotyki w szkole i w domu: zagrożenie.- Wyd. 2 w IW Pax.- Warszawa: "Pax", 2001.- 137, [3] s.; 21 cm

108. Moskalewicz Jacek, Sierosławski Janusz, Świątkiewicz Grażyna: Konstruowanie programu, koordynacja, promocja /pod red. 
    J. Moskalewicza.- Warszawa: Instytut Psychiatrii i Neurologii [etc.], 1996.- 72 s.: 3 wykr.; 21 cm
    * Program zapobiegania narkomanii "Odlot" pakiet prewencyjny z. 1

109. Moskalewicz Jacek [et al.]: Badania i ewaluacja /pod red. Jacka Moskalewicza.- Warszawa: Instytut Psychiatrii i Neurologii [etc.], 1996.-
    115 s.; 21 cm
    * Program zapobiegania narkomanii "Odlot" pakiet prewencyjny z. 2

110. Moskalewicz Jacek, Świątkiewicz Grażyna, Zieliński Antoni: Prewencja pierwotna /pod red. J. Moskalewicza.- Warszawa: Instytut
    Psychiatrii i Neurologii [etc.], 1996.- 28 s.; 21 cm
    * Program zapobiegania narkomanii "Odlot" pakiet prewencyjny z. 3

111. Narkomani - fotografował Erazm Ciołek: [katalog wystawy] listopad 1981.- Warszawa: Instytut Wydawniczy Związków Zawodowych
    na zlec. NSZZ [Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego] "Solidarność" Region Mazowsze, 1981.- [4] k.: il.; 21 cm

112. Narkomani i narkomania: literacki zapis zjawiska: seminarium filmowe.- Wrocław: DKF Zrzeszenia Studentów Polskich AR[Dyskusyjny
    Klub Filmowy Zrzeszenia Studentów Polskich Akademii Rolniczej], 1986.- [20] s.; 21 cm

113. Narkomania w Polsce: sympozjum, 16-17 X 1981 r. /[kom. red. Maria Lassota, Marek Sternalski].- Częstochowa: Częstochowskie
    Towarzystwo Lekarskie, Towarzystwo Walki z Kalectwem, 1982.- 165, [1] s.: 1 rys., 2 wykr.; 24 cm

114. Narkomania: wybrane zagadnienia /pod red. Zbigniewa B. Gasia.- Lublin: Towarzystwo Zapobiegania Narkomanii, 1987.- 116 s.; 21 cm

115. Narkomania: wybór aktów normatywnych: materiały dydaktyczne.Cz. 1 /oprac. Sławomir Sabatowski.- Legionowo: Wydawnictwo
    Centrum Szkolenia Policji, 2000.- 91, [2] s.; 21 cm

116. Narkomania znakiem czasu: informacje, oceny, alternatywa.- Warszawa: "Znaki Czasu", 1983.- 156, [7] s., 1 k. tabl., [24] s. tabl.: fot.; 19 cm
    * Tekst częśc. fr.

117. Narkotyki: zażywasz - przegrywasz: problematyka narkotyków i narkomanii: poradnik dla rodziców i wychowawców.- Płock: Wydział
    Zdrowia, Rodziny i Pomocy Społecznej Urzędu Miasta Płocka, 2000.- 28 s.: 3 il.; 21 cm

118. Nawyk alkoholizowania się i ulegania narkomanii w okresie obecnych przemian społecznych: [X Sympozjum, Szczecin, 1982 /pod red.
    Tadeusza Marcinkowskiego.- Szczecin: Społeczny Komitet Przeciwalkoholowy. Zarząd Wojewódzki: Towarzystwo Wiedzy
    Powszechnej. Zarząd Wojewódzki: Polskie Towarzystwo Medycyny Sądowej i Kryminologii. Oddział: Katedra i Zakład Medycyny
    Sądowej PAM [Pomorskiej Akademii Medycznej], 1983.- 243, [1] s.; 20 cm

119. Ostaszewski Krzysztof, Pisarska Agnieszka: Opiekun: scenariusze zajęć edukacyjnych do filmu.- Warszawa: Instytut Psychiatrii 
    i Neurologii [etc.], 1996.- 24 s.; 21 cm
    * Program zapobiegania narkomanii "Odlot" pakiet prewencyjny z. 9

120. Paczuski Ryszard: Prawne podstawy przeciwdziałania zagrożeniom zdrowia i życia ludzkiego związanym z obrotem substancji trujących.- 
    Bydgoszcz: Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierownictwa, 1985, [1986].- 139 s.; 20 cm
    * M. in. teksty aktów normatywnych

121. Palusiński Robert: Soft - drugs: marijuana, LSD-25, grzyby: historia, produkcja, sposób użycia, efekty, niebezpieczeństwa.- Kraków: 
    Total Trade & Publishers, 1994.- 93 s.: rys.; 20 cm

122. Parcevaux Pierre de: W obliczu narkomanii: nowe spojrzenie /przekł. [z fr.] Tadeusz Jania.- Kraków: Wydawnictwo WAM, 1995.- 239,
    [1] s.: wykr.; 20 cm
    * Oryg.: Face ... la toxicomanie: un autre regard, 1993

123. Parker John: Elvis Presley: kto zabił króla ? /przeł. [z ang.] Danuta Górska.- Warszawa: "Alfa-Wero", 1995.- 235, [5] s., [16] s. tabl.:
    fot., portr.; 25 cm
    * Oryg.: "Elvis: the secret files" 1993

124. Pasek Marzena: Narkotyki ! I co dalej... .- Warszawa: "Toret", cop. 1997.- 68 s.: rys., 3 wykr.; 23 cm

125. Pasek Marzena: Narkotyki ! I co dalej... .- Wyd. 2 zm.- Warszawa: "Toret", 1998.- 60 s.: rys., 2 wykr.; 23 cm

126. Pasek Marzena: Narkotyki ? - na pewno nie moje dziecko !.- Warszawa: Marzena Pasek, cop. 1996.- 80 s.: rys.; 23 cm

127. Pasek Marzena: Narkotyki? - na pewno nie moje dziecko !.- [Wyd. 2 zm.].- Warszawa: "Toret", 1998.- 86 s.: rys.; 23 cm

128. Pasek Marzena: Narkotyki przy tablicy.- Warszawa: "Toret", 2000.- 143, [1] s.: il.; 22 cm

129. Passent Daniel: Dzisiaj umrą dwie osoby.- Warszawa: Młodzieżowa Agencja Wydawnicza, 1986.- 178, [2] s.; 20 cm

130. Perspektywy polskiej profilaktyki problemowej: Nieborów, 2-4 listopada 1998 r. /oprac. Mira Prajsner.- Warszawa: "Toret": na zlec. 
    Fundacji "Etoh", 2000.- 103, [1] s.; 23 cm
    * Mater. z konferencji

131. Petrovic Stevan P.: Narkotyki i człowiek /przeł. [z serboch.] Małgorzata Fibur.- Warszawa: "Iskry", 1988.- 238, [2] s.: il.; 20 cm
    * Oryg.: "Droga i ljudsko ponasanje" 1983

132. Pilecka Barbara: Koncepcja własnej osobowości u osób uzależnionych od środków odurzających.- Rzeszów: Wydawnictwo Wyższej 
    Szkoły Pedagogicznej, 1991.- 207 s.; 24 cm

133. Po tej stronie granicy /wybrał Mieczysław Siemieński.- Warszawa: Wydawnictwa Radia i Telewizji, 1985.- 263, [1] s.: fot.; 24 cm

134. Popik Piotr: Dlaczego narkotyki /posłowiem opatrzył Mieczysław Wojciechowski.- Warszawa: Prószyński i S-ka, 2000.- 78, [2] s.: il.; 19 cm

135. Postępowanie z narkomanami osadzonymi w zakładach penitencjarnych: praca zbiorowa /pod red. Tadeusza Kotlarczyka i Jacka Kubiaka.- 
    Warszawa: Centralny Zarząd Zakładów Karnych, Instytut Badania Prawa Sądowego, 1988.- [4], 443 s.; 21 cm
    * Materiały z konferencji zorganizowanej w dniach 15-16 grudnia 1987 r. w Popowie nad Bugiem

136. Powrót z U: wiadomości o Towarzystwie Rodzin i Przyjaciół Dzieci Uzależnionych.- [Warszawa]: Towarzystwo Rodzin i Przyjaciół Dzieci 
    Uzależnionych "Powrót z U", [1987].- 83, [1] s.; 21 cm

137. Prace studenckiego ruchu naukowego pedagogów /[red. z. Andrzej Zasieczny.- Warszawa: Wydział Szkoleń RN Zrzeszenia Studentów 
    Polskich [Rady Naczelnej Zrzeszenia Studentów Polskich], 1987, [1988].- 114, [1] s.: rys.; 20 cm

138. Prekurat Jerzy: Ostatni kop.- Warszawa: Młodzieżowa Agencja Wydawnicza, 1989.- 166, [2] s.; 16 cm

139. Prevention and management of drug abuse in Poland: summary of final report /Jacek Moskalewicz [et al.].- Warsaw: Institute of Psychiatry
    and Neurology, 1999.- 87, [1] s.: il.; 24 cm

140. Problems of social maladjustment and crime in Poland /ed. by Jerzy Jasiński.- Wrocław [etc.]: Zakład Narodowy im. Ossolińskich, 1989.- 
    294, [9] s.: wykr.; 21 cm

141. Problemy narkomanii: rola Milicji Obywatelskiej w przeciwdziałaniu temu zjawisku: [materiały konferencji naukowej] /red. nauk. Jan Malec.-
    Cz. 1-2.- Warszawa: Akademia Spraw Wewnętrznych, 1985.- 2 cz. (232 s., [1] k. tabl.: 3 wykr.; 205 s.); 21 cm

142. Problemy narkomanii: zarys metod resocjalizacji i profilaktyki "Monaru".- Warszawa: Państwowy Zakład Wydawnictw Lekarskich, 1984.- 
    43, [4] s.; 21 cm

143. Problemy wieku dorastania.- Kraków: "Ad Vocem": Małopolska Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych, [2001].- 114, [1] s.; 17 cm
    * Zawiera: Medycyna rodzinna wobec problemów młodzieży / Maria Rybakowa. Okres dorastania - kryzysem rozwojowym / Bogusława Liszka-Kisielewska. 
             Uzależnienia - rozpoznanie i leczenie / Adam Wiernikowski

144. Program promocji zdrowia i profilaktyki uzależnień /Stefan Mieszalski [et al.].- Warszawa: ["Drukpol"], 2000.- 116 s.: il. (w tym kolor.); 25 cm

145. Przeciw śmierci ... /[materiały oprac. Wiesław Fiszer et al.].- Warszawa: Towarzystwo Rodzin i Przyjaciół Dzieci Uzależnionych „Powrót z U",
    1988.- 40 s.; 21 cm

146. Przeciwko śmierci ....- Warszawa: Towarzystwo Rodzin i Przyjaciół Dzieci Uzależnionych „Powrót z U", 1988.- 12 s.; 21 cm

147. Przecławski Paweł: Uciec śmierci.- Warszawa: "W.A.B.", 1995.- 110, [2] s.: fot.; 20 cm

148. Pych Magda: Narkotyki: ich rodzaje, działanie, skutki nadużywania /[materiał zebrała i oprac. Magda Pych; współpr. Janusz Gabrysiak].-
    Nowy Dwór Mazowiecki: "Kama", 1999.- [2], 17 s.; 23 cm

149. Pych Magda: Narkotyki: ich rodzaje, działanie, skutki nadużywania /[materiał zebrała i oprac. Magda Pych; współpr. Janusz Gabrysiak].- 
    Wyd. 2 uzup.- Nowy Dwór Mazowiecki: "Kama", 2000.- [2], 30 s.; 23 cm

150. Raport o maku (Papaver somniferum L.) /pod red. Tadeusza L[esława] Chruściela.- Warszawa: Komisja Zapobiegania Narkomanii. Zespół
    Ekspertyzy Makowej, 1992.- 131, [1] s.: 1 mapa, rys., wykr.; 24 cm

151. Raport o stanie zagrożenia dzieci i młodzieży patologią społeczną /pod red. Jana Bogusza; [przygot. zespół Wojciech Giermanowski et al.].-
    Warszawa: Instytut Badań Problemów Młodzieży, 1987.- 233, [7] s.: 1 wykr.; 21 cm

152. Razem łatwiej czyli Co robić aby dzieci i młodzież nie używały narkotyków /[kom. red. Cezary Kociński, Waldemar Pajor, Dorota Piątek].- 
    Wrocław: Urząd Wojewódzki. Wydział Organizacji i Nadzoru, [1997.- 46 s.: wykr.; 20 cm

153. Reakcje społeczne na skutki używania alkoholu i innych substancji uzależniających /red. Marcus Grant & Ray Hodgson; [tł. z ang. Jolanta
    Czerwińska].- Warszawa: Państwowa Agencja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych: Pełnomocnik Ministra Zdrowia i Opieki 
    Społecznej d/s Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, 1994.- 109, [1] s.; 24 cm
    * Podstawa tł. : "Responding to drug and alcohol problems in the community" 1991

154. Redo Sławomir: Narkomania: aspekty prawnokarne i kryminologiczne.- Toruń: Uniwersytet Mikołaja Kopernika, 1979.- 188 s.: 7 tab.; 24 cm

155. Rejewski Marian: Rośliny przyprawowe i używki roślinne.- Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Rolnicze i Leśne, 1992.- 303, [1] s.: 
    rys.; 21 cm

156. Richard Denis: Narkotyki /przeł. z fr. Małgorzata Jarosiewicz.- Katowice: "Książnica", 1999.- 125, [3] s.: mapa kolor., rys.; 18 cm
    * Tyt. oryg.: "Les drogues" 1996

157. Robson Philip: Narkotyki /tł. [z ang.] Celina Juda.- Kraków: "Medycyna Praktyczna", cop. 1997.- 259 s.; 20 cm
    * Oryg.: "Forbidden drugs" 1994

158. Rogala Jan: Narkotyki.- Warszawa: Krajowa Agencja Wydawnicza, 1983.- 141, [3] s.; 19 cm

159. Rogala-Obłękowska Jolanta: Młodzież i narkotyki: rodzinne czynniki ryzyka nałogu.- Warszawa: Instytut Stosowanych Nauk Społecznych
    Uniwersytetu Warszawskiego, 1999.- 315 s.: il.; 20 cm

160. Rogala-Obłękowska Jolanta: Przyczyny narkomani[!]: wyjaśnienia teoretyczne.- Warszawa: Instytut Stosowanych Nauk Społecznych 
    Uniwersytetu Warszawskiego, 1999.- 152, [1] s.; 21 cm

161. Rosiek Barbara: Pamiętnik narkomanki /posł. Marek Kotański.- Katowice: Krajowa Agencja Wydawnicza, 1985.- 124, [3] s.; 21 cm

162. Rosiek Barbara: Pamiętnik narkomanki.- [Wyd. 2 rozsz.].- Katowice: Krajowa Agencja Wydawnicza, 1988.- 194, [2] s.; 21 cm

163. Rosiek Barbara: Pamiętnik narkomanki.- Wyd. 3 zm. i poszerz.- Katowice: Krajowa Agencja Wydawnicza, 1997.- 391, [1] s.; 21 cm

164. Rosiek Barbara: Pamiętnik narkomanki.- [Wyd. 4].- Warszawa: Krajowa Agencja Wydawnicza, 1998.- 304 s.; 21 cm

165. Rosiek Barbara: Pamiętnik narkomanki.- Wyd. 7.- Warszawa: Krajowa Agencja Wydawnicza, 2001.- 302, [2] s.; 21 cm

166. Rybczyńska Dorota A.: Młodzież a problem narkomanii: dynamika postaw wobec zjawiska narkomanii młodzieży zielonogórskich szkół 
    i uczelni.- Zielona Góra: WydawnictwoWyższej Szkoły Pedagogicznej im. Tadeusza Kotarbińskiego, 1994.- 114 s.: wykr.; 21 cm

167. Rylke Hanna: Pokolenie zmian: czego boją się dorośli?.- Warszawa: Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, 1999.- 191, [1] s.; 24 cm

168. Sabatowski Sławomir: Narkomania: podstawowe pojęcia: słownik wybranych terminów związanych ze zjawiskiem narkomanii: materiały 
    dydaktyczne.Cz. 2.- Legionowo: Wydawnictwo Centrum Szkolenia Policji, 2000.- 53, [2] s.; 21 cm

169. Schubert Dariusz: Narkomania - groźne ostrzeżenie: (bibliografia - wybór).- Leszno: Wojewódzka Biblioteka Publiczna im. Stanisława 
    Grochowiaka, 1987.- 16, [1] s.; 21 cm

170. Siczek Jerzy: Narkonauci: od uzależnienia do dobrego życia.- Warszawa: Jacek Santorski & CO Agencja Wydawnicza: na zlec. 
    Ministerstwa Zdrowia i Opieki Społecznej, 1994.- 198, [1] s.; 21 cm

171. Sierosławski Janusz: Oferta pomocy dla osób uzależnionych.- Warszawa: Instytut Psychiatrii i Neurologii [etc.], 1996.- 43 s.; 21 cm
    * Program zapobiegania narkomanii "Odlot" pakiet prewencyjny z. 9

172. Sorman Guy: W oczekiwaniu barbarzyńców /tł. [z fr.] Marian Miszalski.- Kraków: "Arcana", 1997.- 241, [6] s.; 21 cm
    * Oryg.: En attendant les barbares

173. Stankowski Adam: Narkomania - narkotyki - narkomani: wybrane zagadnienia: skrypt dla studentów kierunków pedagogicznych.- 
    Katowice: Uniwersytet Śląski, 1988.- 121 s.: err.; 24 cm

174. Stosowanie prawa o narkotykach: podręcznik ONZ dla funkcjonariuszy porządku prawnego /z ang. przeł. Grzegorz Butrym.- Legionowo: 
    Wydawnictwo Centrum Szkolenia Policji, 1995.- 210 s.; 30 cm
    * Oryg.: United Nations drug low enforcement training manual : a guide for law enforcement officials, 1991

175. Strefy cienia: wybór artykułów /[przygot. Barbara Gruszka, Witold Liwski.- Warszawa: Studencka Oficyna Wydawnicza Zrzeszenia 
    Studentów Polskich "Alma-Press", 1985.- [2], 104, [1] s.; 20 cm

176. Szkolenia dla realizatorów programu /pod red. Barbary Wolniewicz-Grzelak; aut. Krzysztof Bobrowski [et al.].- Warszawa: Instytut 
    Psychiatrii i Neurologii [etc.], 1996.- 120 s.; 21 cm
    * Program zapobiegania narkomanii "Odlot" pakiet prewencyjny z. 5

177. Ślusarczyk Barbara: Narkomania: problemy prawnokryminologiczne.- Warszawa: Wydawnictwo Prawnicze, 1991.- 263, [1] s.; 20 cm

178. Twerski Abraham J.: Uzależnione myślenie: analiza samooszukiwania /przekł. Izabela Szyszkowska-Andruszko.- Warszawa: Jacek 
    Santorski & CO Wydawnictwo: Instytut Psychologii Zdrowia. Polskie Towarzystwo Psychologiczne, 2001.- 167, [1] s.; 21 cm
    * Tyt. oryg.: "Addictive thinking: understanding self-deception" 1997

179. Uczeń a narkotyki: jak zapobiec i pomóc: materiały informacyjne dla szkolnej służby zdrowia /Barbara Woynarowska [et al.].- Warszawa: 
    Instytut Matki i Dziecka. Zakład Medycyny Szkolnej, 1991.- 62, [2] s.: rys.; 21 cm

180. Urban Bronisław: Zachowania dewiacyjne młodzieży.- [Wyd. 2].- Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, 1997.- 226 s.; 24 cm

181. Urban Bronisław: Zachowania dewiacyjne młodzieży.- Wyd. 3.- Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, 1999.- 226 s.; 24 cm

182. "Używanie substancji psychoaktywnych przez młodzież": konferencja: (materiały pokonferencyjne) /[zred. zespół w składzie Tadeusz
     Cielecki red. nacz. et al.].- Kielce: Komenda Wojewódzka Policji, 2001.- 68 s.: il.; 24 cm
    * Na okł. podtyt.: Kielce - 18 grudnia 2000 roku

183. W kręgu opiatów: zbiór artykułów /[przygot. Barbara Gruszka, Witold Liwski.- Warszawa: SOW [Studencka Oficyna Wydawnicza
    Zrzeszenia Studentów Polskich] "Alma-Press", 1985.- [5], 119 s.; 20 cm

184. Wanat Wojciech: Odlot donikąd.- Warszawa: "Iskry": "Elma Books", 1997.- 167, [1] s., [8] s. fot.; 20 cm

185. Wilkerson Don: Krzyż mocniejszy niż sztylet /[tł. Włodzimierz Romanowski].- Suchacz: Life Publishers International, cop. 1998.- 158 s.; 20 cm
    * Tyt. oryg. : The Cross is still mightier than the switchblade, 1996

186. Wojciechowski Mieczysław: Psychologia narkomanii czyli Jak do tego dochodzi, że ktoś się uzależnia /il. Janusz Rasiński.- [Wyd. 2].- 
    Warszawa: Laboratorium Psychologii Stosowanej, 1993.- 151 s.: il.; 17 cm
    * Wyd. 1 pt. : Jak zostać narkomanem

187. Z doświadczeń "Poradni Młodzieżowej" /pod red. Zbigniewa B[ronisława] Gasia.- Lublin: Towarzystwo Zapobiegania Narkomanii, 
    1986 [i. e.] 1988.- 136 s.: rys.; 21 cm

188. Zanim spróbujesz: program profilaktyki uzależnień dla uczniów /[aut. Barbara Jakubowska et al.; oprac. całości Alicja Pacewicz].- 
    [Wyd. 3 popr.].- Warszawa: Państwowa Agencja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, 1994.- 116 s.: fot.; 30 cm

189. Zapobieganie nawykowi alkoholizowania się i uleganiu narkomanii: (materiały z XII Szczecińskiego Sympozjum Naukowego) /pod red. 
    Tadeusza Marcinkowskiego.- Szczecin: Społeczny Komitet Przeciwalkoholowy: Towarzystwo Wiedzy Powszechnej, 1987.- 243 s.:
    2 wykr.; 21 cm

190. Zapobieganie uzależnieniom uczniów: publikacja dla pracowników oświaty /pod red. Bożenny Kamińskiej-Buśko.- Warszawa: Centrum 
    Metodyczne Pomocy Psychologiczno-Pedagogicznej Ministerstwa Edukacji Narodowej, cop.- 1997.- 167 s.: rys., err.; 24 cm

191. Zaworska-Nikoniuk Dorota: Metody pomocy i samopomocy w uzależnieniach.- Toruń: WydawnictwoEdukacyjne "Akapit", 2001.- 
    224 s.: 2 il.; 24 cm

192. Zdrowie i pogoda ducha: [praca zbiorowa /pod red. Zachariasza Łyko].- [Wyd. 2].- Warszawa: "Znaki Czasu", 1981.- 182, [1] s.; 20 cm
    * Wyd. 1 pt. : Bez nałogów

193. Zdrowiej i świadomiej żyć /[aut. Walter Dahmen et al.; Barbara Wolniewicz-Grzelak przekł. z niem. i oprac. merytoryczne].- Wyd. 4.- 
    Warszawa: Fundacja Wychowawców i Młodzieży "Prom": "Exit", 1996.- 63, [1] s.: rys.; 30 cm
    * Oryg.: Gesünder und bewusster Leben, 1990

194. Zgierski Ludomir: Toksykomanie w praktyce lekarskiej.- Warszawa: Państwowy Zakład Wydawnictw Lekarskich, 1988.- 147, [1] s.:
    rys.; 21 cm

195. Ziegler Jean: Milczący sejf /przeł. [z fr.] Stanisław Mędak.- Kraków: Wydawnictwo Literackie, 1991.- 164 s.; 21 cm
    * Oryg.: "La Suisse lave plus blanc" 1990

196. Zintegrowany system dydaktyczno-wychowawczy dla młodzieży nieprzystosowanej, zagrożonej uzależnieniem lekowym: koncepcja
    i program eksperymentu społeczno-pedagogicznego w Szkolnym Ośrodku Socjoterapii w Warszawie /oprac. zespół psychologów
    i nauczycieli SOS pod kier. Jacka Jakubowskiego i przy współpr. Danieli Rusakowskiej.- Warszawa: Instytut Badań Pedagogicznych
    Ministerstwa Oświaty i Wychowania, 1982.- 44 s.; 21 cm

197. Zwalczanie narkomanii w Polsce i w świecie: [VIII Wrocławskie Sympozjum Kryminologiczne, Wrocław-Karpacz 1- 3 czerwca 1990 roku] 
    /pod red. Józefa Jakuba Wąsika i Marka Staniaszka.- Wrocław: Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, 1993.- 303 s.; 24 cm

198. Żmudziński Wojciech: Narkomani i Chrystus.- Kraków: Wydawnictwo WAM, 1998.- 186, [2] s.; 20 cm

199. Żmudziński Wojciech: Narkomani i Chrystus.- Kraków: Wydawnictwo WAM, 2001.- 186 s.; 20 cm
Artykuły w czasopismach
1. A comparison of the cannabinoid composition and content of Cannabis sativa L. of various origin /Tadeusz Borkowski, Maria Kała, 
  Włodzimierz Gut, Ewa Janowska, Anna Madej// Z Zagadnień Nauk Sądowych.- Z. 31.- (1995), s. 23-31

2. A realistic approach to drugs /Tadeusz Grygier// Eurocriminology.- Vol. 14.- (2000), s. 99-102

3. A ty jak zwykle upalony /Wiktor Świetlik// Nowe Państwo.- 2001, nr 6, s. 20-21
  * Po wprowadzeniu ustawy antynarkotykowej

4. Aktywność dehydrogenazy izocytrynianowej u intoksykowanych myszy /Bolesław Floriańczyk, Kazimierz Pasternak .-Streszcz. w jęz. ang.// 
  Alkoholizm i Narkomania.- 1997, nr 1, s. 61-65

5. Alkoholizm i narkomania a praca socjalna /Jacek Szczepkowski// Zeszyty Naukowe WSHE. Włocławek.- T. 3.- (1998), s. 175-188

6. Alkoholizm i narkomania jako przyczyny powstawania marginesu społecznego /Andrej Solovev, Pavel I. Sidorov// Człowiek i Przyroda.- 
  Nr 5.- (1996), s. 141-143

7. Alkoholizm i narkomania w Internecie /Wojciech Kosmowski// Alkoholizm i Narkomania.- 1999, nr 2, s. 307-312

8. Alkoholizm i narkomania w Internecie /Wojciech Kosmowski// Alkoholizm i Narkomania.- 1999, nr 3, s. 455-459

9. Alkoholizm i narkomania w Internecie /Wojciech Kosmowski// Alkoholizm i Narkomania.- 1999, nr 4, s. 625-627

10. Amfetamina, metamfetamina i ich psychoaktywne analogi strukturalne /Bogdan Szukalski.- Streszcz. w jęz. ang.// Alkoholizm i Narkomania.- 
   1995, nr 3, s. 33-55

11. Analiza porównawcza zgonów narkomanów w Moskwie i w Warszawie /Vladimir F. Egorov, Evgenija A. Koskina, Tatjana B. Grecanaja, 
   Jacek Moskalewicz, Janusz Sierosławski; tł. Barbara Brodniak.- Streszcz. w jęz. ang.// Alkoholizm i Narkomania.- 1996, nr 3, s. 377-384

12. Analiza procesu uzależnienia się od narkotyków na tle relacji w rodzinie: historia Mateusza /Alina Czapiga// Auxilium Sociale.- 2000, nr 3/4,
   s. 217-220

13. Analiza środków psychoaktywnych w materiale biologicznym /Bogdan Szukalski.- Streszcz. w jęz. ang.// Alkoholizm i Narkomania.- 2001, 
   nr 1, s. 151-163

14. Analogi strukturalne amfetaminy o wysokim potencjale uzależniającym /Bogdan Szukalski.- Streszcz. w jęz. ang.// Problemy Alkoholizmu.- 
   1997, nr 6, s. 3-6

15. Analytical problems with narcotics /Zofia Chłobowska.- Tekst również w jęz. pol.// Z Zagadnień Nauk Sądowych.- Z. 37.- (1998), s. 28-44

16. Antonello jest w niebie: z notatnika wychowawcy: (ośrodek dla narkomanów Novoli-Oria 1988-90, Mediolan 1991) /Wojciech Żmudziński// 
   W Drodze.- 1996, nr 12, s. 75-80
   * Wspólnota Emmanuel

17. Badania amfetaminy i jej psychoaktywnych analogów w moczu narkomanów metodą FPIA i HPTLC /Bogdan Szukalski, Ewa Mirkiewicz,
   Ewa Taracha.- Streszcz. w jęz. ang.// Alkoholizm i Narkomania.- 1997, nr 1, s. 33-45

18. Badania nad eliminacją alkaloidów opium u osób leczonych w ośrodku detoksykacyjnym /Joanna Kulikowska.- Streszcz. w jęz. ang.// 
   Alkoholizm i Narkomania.- 1998, nr 2, s. 205-217

19. Badania neuroradiologiczne, elektroencefalograficzne i neuropsychologiczne młodzieży używającej wziewnych substancji odurzających 
   /Zenon Kulka.- Streszcz. w jęz. ang.// Alkoholizm i Narkomania.- 1996, nr 4, s. 471-485

20. Badania przydatności testu Abuscreen-Ontrak do wykrywania opiatów, amfetamin, barbituranów i kanabinoli w moczu narkomanów 
   /Halina Matsumoto, Bogdan Szukalski, Krystyna Stencka, Elżbieta Woźny.- Streszcz. w jęz. ang.// Alkoholizm i Narkomania.- 1995, nr 3, 
   s. 13-22

21. Bezpieczeństwo i higiena ćpania (LSD, grzybki): fragm. /Jerry Jelly Head// Brulion.- 1993, z. 4, s. 213-228

22. Biskup i narkomani /Marek Łuczak// Tygodnik Powszechny.- 1999, nr 43[44], s. 1, 4
   * Ośrodek dla narkomanów przy krakowskim "Caritasie"

23. Brałem przez dwadzieścia cztery lata: wyznania byłego dealera /oprac. Agnieszka Hyży, Paweł Kozacki// W Drodze.- 2000, [nr] 11, s. 11-22

24. Brązowy cukier /Jakub Kryst// Polityka.- 1999, nr 12, s. 82-83
   * Wzrost uzależnień od heroiny w Polsce

25. Brown sugar na całe zło /Łucja Łuczywo// Gazeta Wyborcza.- 2000, nr 46, s. 12-13, 15-16
   * Mechanizm uzależniania się młodzieży od narkotyków

26. Cenzurka dla Meksyku, nagana dla Kolumbii /Małgorzata Tryc-Ostrowska// Rzeczpospolita.- 1997, nr 52, s. 8
   * Amerykańska polityka zwalczania handlu narkotykami

27. Charakterystyka lokalnej społeczności a strategie działań zapobiegawczych: prawdopodobieństwo podjęcia w społeczności działań 
   przeciwko problemom związanym z alkoholem i innymi substancjami psychoaktywnymi /Thomas K. Greenfield, Rhonda J. Jones// 
   Alkoholizm i Narkomania.- 2000, nr 2, s. 289-298

28. Charakterystyka socjodemograficzna młodzieży używającej wziewnych substancji odurzających /Zenon Kulka.-Streszcz. w jęz. ang.// 
   Alkoholizm i Narkomania.- 1996, nr 3, s. 335-342

29. Chemiczne szczudła /Bożena Kastory// Wprost.- 1997, nr 7, s. 58-60
   * Narkotyki i środki pobudzające wśród młodzieży

30. Chińskie uzależnienia /Kazimierz Godorowski// Problemy Alkoholizmu.- 1997, nr 8/9, s. 36-37

31. Chłopaki a zakręt na drodze /Agnieszka Hyży// W Drodze.- 2000, [nr] 11, s. 48-52
   * Ośrodek odwykowy dla narkomanów w Wierzenicy

32. Chodnikowa terapia /Joanna Kosmalska// Prawo i Życie.- 1997, nr 44, s. 6
   * Streetworkerzy prowadzący działania w środowisku narkomanów

33. Cicha hodowla roślin ozdobnych /Małgorzata Czajkowska// Gazeta Wyborcza.- 2000, nr 239, s. 16-17
   * Szajka producentów marihuany

34. Co to jest polityka wobec narkotyków?: tł. /Dawid F. Duncan// Alkoholizm i Narkomania.- 1995, nr 4, s. 127-129

35. Czy może mi pani przewieźć tę paczuszkę /Małgorzata Kosewska// Gazeta Polska.- 1997, nr 19, s. 12-13
   * Produkcja i szlaki przemytu narkotyków

36. Czy mój syn jest narkomanem? /Katarzyna Andrzejewska// W Drodze.- 2000, [nr] 11, s. 32-37

37. Czyżby krótki żywot nowych ustaw o przeciwdziałaniu narkomanii i ochronie zwierząt? /Jarosław Matras// Palestra.-1998, nr 7/8, s. 81-83

38. Ćpajcie, ale nie nudźcie: Wielka Brytania: czy zarejestrować marihuanę? /Adam Szostkiewicz// Polityka.- 2001, nr 32, s. 36-37

39. Ćpam, więc jestem /Katarzyna Zawiślak// Przegląd Tygodniowy.- 1998, nr 31, s. 5
   * Uzależnienia wśród młodzieży szkolnej

40. Ćpunki /Dariusz Zdrzałka// Wyrazy.- 1997, nr 1, s. 113-115
   * Ośrodek Monaru w Zbicku koło Opola

41. Dać w żyłę - odlecieć /Joanna Klimczyk// Przegląd.- 2001, nr 43, s. 35-38
   * Narkomania wśród młodzieży

42. Diagnoza i pomoc dla uczniów zagrożonych uzależnieniem: raport z badań /Bożenna Kamińska-Buśko// Problemy Poradnictwa 
   Psychologiczno-Pedagogicznego.- 2000, nr 2, s. 40-57

43. Diagnoza potrzeb w zakresie pomocy narkomanom w Poznaniu: badania metodami jakościowymi /Janusz Sierosławski.- Streszcz. w jęz. ang.//
   Alkoholizm i Narkomania.- 1999, nr 2, s. 209-224

44. Do narkomanów i ich rodziców /Marek Kotański// Gazeta Wyborcza.- 1997, nr 153, s. 15

45. "Dom w pół drogi" /Renata Kijowska// Tygodnik Powszechny.- 1998, nr 26, s. 8
   * Ośrodki pomocy dla uzależnionych Katolickiego Ruchu Antynarkotycznego "Karan"

46. Doniesienie z badań sondażowych dotyczących zagrożenia narkomanią młodzieży uczącej się w wieku 18-20 lat /Małgorzata 
   Płońska-Krajewska// Opieka Wychowanie Terapia.- 1995, nr 3, s. 39-40

47. Dorośli warszawiacy a substancje psychoaktywne /Janusz Sierosławski, Antoni Zieliński.- Streszcz. w jęz. ang.// Alkoholizm i Narkomania.- 
   1998, nr 1, s. 57-72

48. Dostępność substancji psychoaktywnych a ich używanie wśród uczniów szkół podstawowych /Janusz Sierosławski, Antoni Zieliński.- 
   Streszcz. w jęz. ang.// Alkoholizm i Narkomania.- 1997, nr 2, s. 237-251

49. Doznania narkomanów - nosicieli HIV /Tomasz Kryszczyński.- Streszcz. w jęz. ang.// Alkoholizm i Narkomania.-1996, nr 2, s. 211-217

50. Dożywocie narkomana /Joanna Kosmalska// Przegląd.- 2000, nr 19, s. 13
   * Leczenie uzależnień metadonem

51. Droga człowieka przebiegłego /Bartłomiej Dobroczyński// Tygodnik Powszechny.- 1998, nr 50, dod. s. I
   * Religijne tradycje zażywania psychodelików

52. Drug abuse in Poland and its control: ref. /Jerzy Szumski.- Streszcz. w jęz. pol.// Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska. 
   Sectio G Ius.- Vol. 45.- (1998), s. 75-92

53. Drugi atak Extasy /Katarzyna Zawiślak// Przegląd Tygodniowy.- 1998, nr 29, s. 13
   * Narkomania

54. Drugs of abuse in the blood of road users - the experiences of the departament of forensic medicine at the Silesian Medical Academy in
   Katowice /Halina Sybirska, Jerzy Szczepański, Joanna Kulikowska.- Tekst również w jęz. pol.// Z Zagadnień Nauk Sądowych.- Z. 39.- 
   (1999), s. 65-76

55. Dwóch niepancernych i pies: z anonimowym celnikiem rozmawia Grzegorz Jasiński // W Drodze.- 2000, [nr] 11, s. 38-44
   * Przemyt narkotyków

56. XXVI Spotkanie Ekspertów Epidemiologii Narkomanii Grupy Pompidou (Rada Europy): Strasbourg, 14-15 VI 1997 /Janusz Sierosławski// 
   Alkoholizm i Narkomania.- 1997, nr 2, s. 253-255

57. Działalność profilaktyczna w zakresie narkomanii /Anna Muszyńska// Edukacja Dorosłych (Radom).- 1997, nr 4, s. 52-57

58. Działalność Salezjańskiej Wspólnoty "Casa Nazaret" /Andrzej Ryk// Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze.- 1998, nr 5, s. 37-39
   * Udzielanie pomocy młodzieży z problemem narkotycznym we Włoszech

59. Dzieci narkotycznego boga /Anna Kłossowska, Teresa Wójcik// Tygodnik Solidarność.- 1998, nr 32, dod. s. 4-7

60. Dzieciaki na haju /Janusz Majewski// Tygodnik Solidarność.- 1999, nr 22, dod. s. 4-6

61. 10 [Dziesięć] tysięcy działek /Dorota Karaś, Krzysztof Wójcik// Gazeta Wyborcza.- 2000, nr 175, s. 20-21
   * Śledztwo w sprawie gangu handlującego narkotykami w Trójmieście

62. Dziś zdążyłam: narkomania to nie zawsze jest coś, co się może zdarzyć tylko obok nas /Teresa Ginalska// Przegląd.-2000, nr 11, s. 11

63. E /Wojtek Bockenheim// Brulion.- 1995, z. 2, s. 128-133
   * Ecstasy - środki psychotropowe

64. Effects of acute and chronic Triazolam treatments on brain GABA levels in albino rats / Suher M. Aburawi, Abdullah S. Elhuwuegi, 
   Saleem S. Ahmed, Samir F. Saad, Amina S. Attia// Acta Neurobiologiae Experimentalis.- 2000, nr 4, s. 447-455

65. Ekstaza /Czesław Cekiera// Problemy Alkoholizmu.- 1997, nr 10/12, dod. s. XVIII-XIX
   * Nowe narkotyki

66. Europa przeciw narkomanii: (korespondencja z Oslo) /Czesław Cekiera// Problemy Alkoholizmu.- 1997, nr 8/9, s. 33-34
   * III Europejska Konferencja na temat polityki wobec narkomanii

67. Europejskie programy profilaktyki uzależnień dla dzieci i młodzieży - treści i ewaluacja /Katarzyna Okulicz-Kozaryn// Alkoholizm
   i Narkomania.- 1996, nr 4, s. 423-434

68. Flower power: czy Niemcy zalegalizują "miękkie" narkotyki?: korespondencja z Bonn /Piotr Cywiński// Wprost.- 1999, nr 13, s. 98-99

69. Gdy moje dziecko sięga po narkotyki... /Jacek Szczepkowski// Wychowanie na co Dzień.- 1997, nr 12, s. 25-26

70. Geografia narkomanii - jednego z największych zagrożeń przełomu XX/XXI wieku /Leszek Lechowicz, Marta Majka// Geografia w Szkole.- 
   2000, nr 4, s. 169-172

71. Geografia narkotycznego zła // Problemy Alkoholizmu.- 1997, nr 1, dod. s. I-II
   * Doroczny raport Międzynarodowego Organu Kontroli Środków Odurzających (INCB)

72. Gołąbek niepokoju /Józef Krzyk, Paweł Kwaśniewski// Gazeta Wyborcza.- 1997, nr 62, dod. s. 22-23
   * Zażywanie syntetycznych narkotyków

73. Heroinowy szyk /Krystyna Kosicka// Wprost.- 1997, nr 36, s. 62,64
   * Narkomania w świecie mody

74. Hit made in Poland: Polacy zdominowali skandynawski rynek narkotykowy: korespondencja ze Sztokholmu /Marzena Hausman// Wprost.- 
   2000, nr 49, s. 92-93

75. Hurtownicy, odsprzedawcy, porcjarze /Stanisław Milewski// Rzeczpospolita.- 2001, nr 300, s. C2-C3
   * Nielegalny handel narkotykami w Warszawie w okresie międzywojennym

76. Hydra /Teresa Wereżyńska-Bolińska; oprac. Witold Salański// Głos Nauczycielski.- 1998, nr 26, s. 11
   * Narkomania w szkole

77. Hyposensitivity to amphetamine following exposure to chlorphenvinphos-protection by amphetamine preexposure /Sławomir Gralewicz, 
   Piotr Lutz, Wiesław Szymczak// Acta Neurobiologiae Experimentalis.- 2000, nr 2, s. 203-208

78. III Kongres Europejskiego Towarzystwa Badań nad Nadużywaniem Substancji Odurzających (EASAR): Zandvoort, czerwiec 
   1997 /Zenon Kulka, Janusz Sierosławski// Alkoholizm i Narkomania.- 1997, nr 4, s. 679-682

79. Immunoterapia uzależnienia od kokainy /Donald W. Landry; tł. z ang. Nadzieja Drela// Świat Nauki.- 1997, nr 4, s. 46-49

80. Indeks narkomana /Jerzy Andrzejczak// Przegląd Tygodniowy.- 1996, nr 29, s. 8
   * Narkomania wśród studentów

81. Inicjacja narkotyczna i alkoholowa jako przejaw wykolejenia społecznego młodzieży uczącej się w szkołach podstawowych i średnich
    /Andrzej Węgliński// Lubelski Rocznik Pedagogiczny.- T. 19.- (1999), s. 133-144

82. Jak karać za posiadanie zakazanych gramów: ustawa o przeciwdziałaniu narkomanii /Grzegorz Maziej// Prawo i Życie.- 1999, nr 9, s. 30-31

83. Jak leczy się narkoman? /Jacek Szczepkowski// Wychowanie na co Dzień.- 1999, nr 4/5, s. 33-35

84. Jak rozwija się uzależnienie od narkotyków czyli objawy i fazy narkomanii /Jacek Szczepkowski// Wychowanie na co Dzień.- 1997, nr 3, s. 19-20

85. Jakość życia osób uzależnionych od substancji psychoaktywnych /Bogusław Habrat, Helena Baran, Karina Steinbarth-Chmielewska, 
   Bohdan T[adeusz] Woronowicz.- Streszcz. w jęz. ang.// Alkoholizm i Narkomania.- 2000, nr 3, s. 323-335

86. Jedenaste nie bierz /Iwona Konarska// Przegląd.- 2000, nr 40, s. 10
   * Narkomania wśród młodzieży

87. Jedna siatka mniej /Mirosław Nowak// Przegląd Tygodniowy.- 1997, nr 42, s. 20-21
   * Zlikwidowanie siatki dealerów narkotyków w Chorzowie

88. Jestem za karalnością posiadania narkotyków /Witold Bugajny// Problemy Alkoholizmu.- 1996, nr 4, s. 11-12

89. Jeźdźcy Apokalipsy /Janusz Niczyporowicz// Przegląd Tygodniowy.- 1996, nr 48, s. 9
   * Narkomania w Polsce

90. Kannabis - biochemia, farmakologia i toksykologia /Bogdan Szukalski.- Streszcz. w jęz. ang.// Alkoholizm i Narkomania.- 1997, nr 2, 
   s. 123-145

91. Karać czy nie karać?: listy od czytelników // Gazeta Wyborcza.- 1999, nr 82, dod. s. 56-59
   * Narkomania

92. Karać czy nie karać za posiadanie narkotyków? /(W.)// Problemy Alkoholizmu.- 1996, nr 8/9, s. 18

93. Kariera w proszku: amfetamina - dopalacz dla ambitnych /Joanna Podgórska// Polityka.- 1996, nr 37, s. 22-23

94. Kartel Polska /Ewa Ornacka// Wprost.- 1997, nr 22, s. 32-34
   * Przemyt narkotyków

95. Kartel Polska /Krzysztof Grabowski// Wprost.- 1996, nr 19, s. 36-37
   * Produkcja narkotyków

96. Każdy ćpun to diler /Grzegorz Warchoł// Przegląd.- 2000, nr 40, s. 11
   * Handel narkotykami w Warszawie

97. Kłopoty z istnieniem /Marek Wittbrot// W Drodze.- 2000, [nr] 11, s. 75-79
   * Narkomania

98. Koka rośnie szybko: Kolumbia: nowy Wietnam dla Ameryki?: korespondencja z Cartageny /Arturo Vidal// Polityka.-2000, nr 38, s. 40-41

99. Kokaina /Bogdan Szukalski.- Streszcz. w jęz. ang.// Alkoholizm i Narkomania.- 1998, nr 3, s. 273-296

100. Kokaina w laboratorium toksykologiczno-sądowym /Roman Stanaszek, Maria Kała, Teresa Chacia.- Streszcz. w jęz. ang.// Z Zagadnień 
    Nauk Sądowych.- Z. 35.- (1997), s. 120-128

101. Kokainowa sieć /Monika Rotulska// Myśl Polska.- 2001, nr 42, s. 6-7
    * Proces siatki przemytników narkotyków

102. Kokainowy lep /Małgorzata Tryc-Ostrowska// Rzeczpospolita.- 2001, nr 123, s. A8
    * Polacy w więzieniach Ameryki Łacińskiej

103. "Kompot" - the polish source of opium alkaloids /Maria Kała, Wojciech Lechowicz, Roman Stanaszek.- Tekst również w jęz. pol.// 
     Z Zagadnień Nauk Sądowych.- Z. 37.- (1998), s. 45-54

104. Konferencja "Jednolite strategie profilaktyczne", Ostrowiec Świętokrzyski 7-8 grudnia 1998 r. /Stanisław Orłowski// Problemy
    Poradnictwa Psychologiczno-Pedagogicznego.- 1999, nr 1, s. 106-113

105. Konferencja w sprawie międzynarodowego zapobiegania narkomanii: (Warszawa, 6 II 1996 r.) /Ryszard Rychlik// Prokuratura i Prawo.- 
    1996, nr 4, s. 133-136

106. Kontynuowanie terapii w programie substytucyjnego leczenia metadonem przez pacjentów uzależnionych od opiatów /Karina 
    Chmielewska, Helena Baran, Stanisław Dąbrowski, Bogusław Habrat.- Streszcz. w jęz. ang.// Alkoholizm i Narkomania.- 1998, nr 3, 
    s. 309-319

107. Koszykówka przeciw narkotykom /Walerian Więch// Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze.- 2000, nr 6, s. 25-26
    * Program profilaktyczny krośnieńskich szkół

108. Kościół katolicki wobec narkomanii /Czesław M. Cekiera// Ateneum Kapłańskie.- T. 128 z. 1.- (1997), s. 49-57

109. Krótka historia narkotyków /Jerzy Vetulani// Wszechświat.- 2001, z. 1/3, s. 37-42

110. Kryminologiczne i psychologiczne skutki narkomanii w Polsce /Dorota Mocarska.- Streszcz. w jęz. ang.// Przegląd Policyjny.- 1998, 
    nr 3/4, s. 105-121

111. Kształtowanie się odpowiedzialności karnej za posiadanie narkotyków w myśl ustawy z 24 kwietnia 1997 r. o przeciwdziałaniu narkomanii 
    /Dorota Mocarska, Witold Mocarski// Przegląd Policyjny.- 1998, nr 1, s. 58-63

112. Kwas š-hydroksymasłowy (GHB) i jego lakton (GBL) - groźne związki psychoaktywne, właściwości i metabolizm /Bogdan Szukalski, 
    Dariusz Błachut, Marta Bykas, Sławomir Szczepańczyk, Ewa Taracha.- Streszcz. w jęz. ang.// Alkoholizm i Narkomania.- 2001, nr 2, s. 185-193

113. Lato w ekstazie /Jarosław Knap// Wprost.- 2000, nr 31, s. 21-24
    * Narkomania w środowisku dziecięcym i młodzieżowym

114. LSD determination using high-performance liquid chromatography with fluorescence spectroscopy /Wojciech Lechowicz.- Tekst również
     w jęz. pol.// Z Zagadnień Nauk Sądowych.- Z. 39.- (1999), s. 54-64

115. Ludzie uzależnieni od substancji odurzających... /Andrzej Zieliński; rozm. przepr. Danuta Leśniak// Wiadomości Kulturalne.- 1997, nr 4, s. 15

116. Mętne argumenty: ustawa o przeciwdziałaniu narkomanii /Krzysztof Krajewski// Rzeczpospolita.- 1998, nr 288, s. 16

117. Mętne kryteria: ustawa o przeciwdziałaniu narkomanii /Zbigniew Ziobro// Rzeczpospolita.- 1998, nr 275, s. 15

118. Miasto na haju /Rafał Geremek// Rzeczpospolita.- 1996, nr 148, s. 3
    * Narkomania w Puławach

119. Miesięczny staż w placówkach dla narkomanów w Bremie: czerwiec 1995 /Grażyna Miros// Alkoholizm i Narkomania.- 1996, nr 4, s. 517-521

120. Miękka trawa: po Raporcie "Polityki" o narkotykach /Marcin Meller// Polityka.- 2000, nr 23, s. 35-36, 38

121. Młodzież i narkomania: 18 Międzynarodowa Konferencja Światowej Federacji Wspólnot Terapeutycznych, St. Petersburg, Rosja:
    korespondencja z St. Petersburga /Czesław M. Cekiera// Problemy Alkoholizmu.- 1996, nr 10, s. 15-17

122. Młodzież zagrożona uzależnieniem /Bożenna Kamińska-Buśko// Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze.- 1996, nr 1, s. 13-16

123. Mniejsze zło /Izabella Chmielewska// Nauka i Przyszłość.- 1995, nr 5, s. 10
    * Program metadonowego leczenia narkomanów w Polsce

124. Model rehabilitacji osób uzależnionych od narkotyków w ośrodkach w Czechowicach-Dziedzicach i w Bielsku-Białej /Jarosław Straszny// 
    Nowiny Psychologiczne.- 1995, nr 3, s. 75-87

125. Możliwości pracy wychowawczej z młodzieżą zażywającą środki odurzające /Anna Marzec-Tarasińska.- Streszcz. w jęz. ang.// Lubelski 
    Rocznik Pedagogiczny.- T. 17.- (1995/1996), s. 133-142

126. My, rodzice ćpunów /Joanna Klimczyk// Przegląd Tygodniowy.- 1999, nr 40, s. 10-11

127. Na początku była Marysia z piwem /Michał Majewski// Rzeczpospolita.- 2000, nr 2, s. A4
    * Narkomania wśród dzieci i młodzieży

128. Nabrani /Marcin Meller// Polityka.- 2000, nr 20, s. 3-6,8-9
    * Narkomania w Polsce

129. Nadużywanie substancji psychoaktywnych jako zachowanie wyuczone /Calvin J. Frederick; tł. z ang. Maria Piechnik// Nowiny 
    Psychologiczne.- 1995, nr 2, s. 41-45

130. Nadużywanie substancji psychoaktywnych w Polsce /Wojciech Kosikowski.- Streszcz. w jęz. ang.// Problemy Alkoholizmu.- 1996, nr 6, 
    s. 3-6

131. Narkoman czy kryminalista? /Tomasz Jastrzębowski// W Drodze.- 2000, [nr] 11, s. 45-47
    * Nowelizacja ustawy o narkomanii

132. Narkomani i ich rodziny /Anita Rawa.- Streszcz. w jęz. ang.// Problemy Rodziny.- 1998, nr 4, s. 35-38

133. Narkomani i ich rodziny /Anita Anna Rawa.- Streszcz. w jęz. ang.// Problemy Rodziny.- 2000, nr 2/3, s. 67-71

134. Narkomania a HIV: sondaż w środowisku lokalnym /Eugeniusz Moczuk // Polityka Społeczna.- 1998, nr 10, s. 18-21

135. Narkomania a HIV/AIDS w świetle psychologii /Olaf Mejer-Zahorowski.- Streszcz. w jęz. ang.// Problemy Rodziny.- 1998, nr 5/6, s. 5-8

136. Narkomania - choroba ciała, emocji i ducha /Jacek Szczepkowski// Wychowanie na co Dzień.- 1997, nr 1/2, s. 24-26

137. Narkomania i alkoholizm w Tanzanii: korespondencja z Afryki /Czesław Cekiera// Problemy Alkoholizmu.- 1998, nr 3, s. 22-23

138. Narkomania i narkotyki /Jacek Szczepkowski// Wychowanie na co Dzień.- 1997, nr 4/5, s. 18-20

139. Narkomania jako dewiacja społeczna: próba zastosowania teorii naznaczania społecznego w rozważaniach nad tolerancją /Beata Pawlica.-
    Streszcz. w jęz. ang.// Tolerancja.- T. 4.- (1997), s. 149-159

140. Narkomania w Europie w 1995 r. /Barbara Ślusarczyk// Przegląd Policyjny.- 1996, nr 4, s. 73-82

141. Narkomania w Krakowie: wyniki I etapu monitorowania epidemiologicznego /Janusz Sierosławski, Bogdan Wojnar.- Streszcz. w jęz. ang.// 
    Alkoholizm i Narkomania.- 1998, nr 4, s. 441-463

142. Narkomania w Warszawie - wielowskaźnikowa ocena epidemiologiczna /Janusz Sierosławski.- Streszcz. w jęz. ang.// Alkoholizm 
    i Narkomania.- 1996, nr 2, s. 233-254

143. Narkomania w województwie rzeszowskim w latach dziewięćdziesiątych na tle narkomanii w Polsce /Arkadiusz Krawiec, Eugeniusz 
    Moczuk.- Streszcz. w jęz. ang.// Rzeszowskie Zeszyty Naukowe Prawo-Ekonomia.- T. 21.- (1997), s. 240-259

144. Narkomania wśród nieletnich - próba opisu zjawiska /Agata Tyburska// Wychowanie na co Dzień.- 1998, nr 4/5, s. 25-32

145. Narkomania wśród uczniów klas terapeutycznych - stan zagrożenia i sposoby przeciwdziałania /Elwira Czapiewska// Kultura i Edukacja.- 
    1999, nr 2/3, s. 134-140

146. Narkomania zagrożeniem życia rodzinnego /Grzegorz Lewandowski// Ateneum Kapłańskie.- T. 131, z. 1.- (1998), s. 54-70

147. Narkotesty w poprawczaku /Barbara Kempa// Prawo i Życie.- 1997, nr 42, s. 11
    * Walka z narkomanią wśród młodzieży szwedzkiej

148. Narkotyki - co warto o nich wiedzieć? /Romuald Hassa// Chemia w Szkole.- 1997, nr 1, s. 19-27

149. Narkotyki i korupcja w Ameryce Łacińskiej /George Henry Millard.- Streszcz. w jęz. ang.// Przegląd Policyjny.- 1997, nr 1, s. 57-66

150. Narkotyki opiatowe i ich receptory /Bogdan Szukalski// Problemy Alkoholizmu.- 2001, nr 2, s. 7-11

151. Narkotyki - polityka zdrowego rozsądku /Ethan A. Nadelmann; tł. Ewa T. Szyler// Alkoholizm i Narkomania.- 1998, nr 3, s. 361-374

152. Nasza wspólna sprawa /Ewa Jędrzejewska; rozm. przepr. Danuta Wereska// Wiadomości Kulturalne.- 1996, nr 26, s. 15
    * Szkoła a narkotyki

153. Naukowcy i społecznicy o problemach narkomanii /Janina Majer// Problemy Alkoholizmu.- 1995, nr 8/9, s. 27-30
    * Sympozjum w Warszawie

154. Neuronalne i molekularne podstawy uzależnień od opiatów /Ryszard Przewłocki, Barbara Przewłocka.- Streszcz. w jęz. ang.// Alkoholizm
    i Narkomania.- 2001, nr 1, s. 77-92

155. Nie ma granic dla karania: przemyt środków odurzających i psychotropowych /Wojciech Groszyk// Rzeczpospolita.- 2001, nr 114, s. C4

156. Nieśmiertelni: narkomani w Działdowie /Tomasz Kulpa// Tygodnik Solidarność.- 1998, nr 5, s. 15

157. Niewielka firma, duży zysk /Halina Wrona// Przegląd Tygodniowy.- 1996, nr 8, s. 7
    * Nielegalne wytwórnie narkotyków

158. Nieznaczna ilość w miasteczku X /Olgierd Dziechciarz// Tygodnik Powszechny.- 1998, nr 14, s. 5
    * Narkomania w małych miastach

159. Nowe wymiary zapobiegania narkomanii /Czesław Cekiera// Problemy Alkoholizmu.- 1999, nr 2, s. 17-20
    * 17. Światowa Konferencja Organizacji Pozarządowych w Bangkoku

160. Nowe życie Christiane F. /Krzysztof Kęciek// Przegląd.- 2000, nr 8, s. 14
    * Losy autorki książki "My, dzieci z Dworca Zoo"

161. O zapobieganiu narkomanii /Danuta Wereska// Wiadomości Kulturalne.- 1996, nr 13, s. 15

162. Odlotowe szkoły /Ewa Zarzycka// Gazeta Polska.- 1996, nr 47, s. 12-13
    * Narkomania wśród młodzieży

163. Odlotowy koszmar /Aleksandra Prais// Przegląd Tygodniowy.- 2000, nr 12, s. 6
    * Narkomani

164. Ograniczanie popytu na substancje psychoaktywne: program regionalny PHARE /Wojciech Kosikowski.- Streszcz. w jęz. ang.// Problemy
    Alkoholizmu.- 1997, nr 4, s. 15-17

165. Ograniczanie popytu na substancje psychoaktywne /Wojciech Kosikowski// Problemy Alkoholizmu.- 1996, nr 1, s. 16
    * Sympozjum w Warszawie

166. Ograniczenie używania substancji psychoaktywnych i związanych z tym szkód zdrowotnych /Janusz Sierosławski.- Streszcz. w jęz. ang.// 
    Alkoholizm i Narkomania.- 1999, nr 2, s. 165-206

167. Opiaty naturalne i syntetyczne /Bogdan Szukalski.- Streszcz. w jęz. ang.// Alkoholizm i Narkomania.- 1997, nr 4, s. 529-548

168. Opracowanie szybkiej metody równoczesnego wykrywania barbituranów, benzodiazepin i alkaloidów opium w jednej próbce moczu 
    narkomana /Tadeusz Borkowski, Włodzimierz Gut, Ewa Janowska, Maria Kała.- Diagnostyka chemiczno-analityczna narkomanii w Polsce
    p. 5.- Tekst również w jęz. ang.// Z Zagadnień Nauk Sądowych.- Z. 32.- (1995), s. 9-19

169. Opracowanie warunków skriningowej i konfirmacyjnej analizy benzodiazepin w moczu narkomanów /Bogdan Szukalski, Ewa Mirkiewicz, 
    Jerzy Walkowiak, Ewa Taracha.- Streszcz. w jęz. ang.// Alkoholizm i Narkomania.- 1999, nr 2, s. 247-262

170. Osiem razy detoks /Bogusław Kunach// Gazeta Wyborcza.- 2000, nr 255, s. 18
    * Leczenie narkomanii

171. Oznaki zażywania narkotyków /Jacek Szczepkowski// Wychowanie na co Dzień.- 1997, nr 9, s. 27-28

172. Pięć po dwunastej /Barbara Łysakowska; oprac. Zofia Uszyńska// Prawo i Życie.- 1996, nr 16, s. 28-29
    * Uzależnienia od amfetaminy wśród młodzieży

173. Podwójne życie Małgorzaty M. /Agnieszka Woźnicka-Papieska// Głos Nauczycielski.- 2000, nr 31, s. 1, 6
    * Śledztwo w sprawie nauczycielki oskarżonej o handel narkotykami

174. Pokusa o zróżnicowanej naturze /Barbara Labuda; rozm. przepr. Katarzyna Zawiślak, Robert Walenciak// Przegląd Tygodniowy.- 1998, 
    nr 34, s. 3
    * Narkomania wśród dzieci i młodzieży

175. Polityczne i ekonomiczne aspekty międzynarodowego handlu narkotykami na zachodniej półkuli /Małgorzata Olczyk.- Streszcz. w jęz. ang.//
    Studia Polityczne.- Nr 9.- (1999), s. 183-201

176. Polityka wobec narkotyków z grupy cannabis: prawo karne i konstytucja: (konferencja naukowa, Brema, 5-7 X 1995) /Krzysztof Krajewski// 
    Państwo i Prawo.- 1995, z. 12, s. 95-96

177. Polowanie na ćpuna /Katarzyna Zawiślak// Przegląd Tygodniowy.- 1996, nr 32, s. 11
    * Projekt ustawy o karaniu za posiadanie narkotyków

178. Polski łącznik /Ewa Ornacka// Wprost.- 1999, nr 45, s. 40-42
    * Udział polskich grup przestępczych w międzynarodowym przemycie i handlu narkotykami

179. Polski łącznik /Jerzy Szostak// Gazeta Polska.- 1996, nr 32, s. 4
    * Handel narkotykami

180. Postępowanie w sprawach przymusowego leczenia alkoholików i narkomanów /Kazimierz Korzan// Rejent.- 1997, nr 1, s. 9-16

181. Postępowanie z uzależnionymi od narkotyków /Jadwiga Perwenis// Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze.- 1998, nr 1, s. 21-26

182. Poszukując sędziego Falcone: przestępczość zorganizowana /Piotr Rakowski// Prawo i Życie.- 2000, nr 9, s. 44-47
    * II Konferencja Unii Europejskiej wobec narkotyków w Brukseli

183. Potęga ducha: korespondencja z Waszyngtonu /Bożena Kastory// Wprost.- 2000, nr 17, s. 80-81
    Wpływ używania narkotyków na obniżenie odporności na infekcje

184. Prawnokarna problematyka nowej ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii /Krzysztof Krajewski// Państwo i Prawo.- 1998, z. 4, s. 18-31

185. Prawo karne wobec środków odurzających i psychotropowych: (z problematyki teorii kryminalizacji) /Krzysztof Krajewski.- Streszcz. w jęz.
    ang. ros.// Archiwum Kryminologii.- T. 21.- (1995), s. 41-79

186. Prekursory tak jak w Unii: projekt zmiany ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii /Agata Wiśniewska// Rzeczpospolita.- 2001, nr 61, s. C5

187. Prior criminality among drivers driving under the influence of drugs /Artur Solarz// Eurocriminology.- Vol. 13.- (1999), s. 33-44
    * Dot. Szwecji

188. Problem uzależnień we współczesnym świecie /Tatiana Duklas.- Streszcz. w jęz. ang.// Zeszyty Naukowe. Studia Sociologica / Uniwersytet
    Szczeciński.- Nr 10.- (1998), s. 143-156

189. Problematyka kryminalizacji posiadania środków odurzających i psychotropowych w świetle regulacji prawnomiędzynarodowych
     /Krzysztof Krajewski// Państwo i Prawo.- 1997, z. 1, s. 58-69

190. Problematyka uzależnień wśród młodzieży uprawiającej sport /Ewa Mędrela-Kuder, Marzena Czubowicz// Wychowanie Fizyczne i Sport.- 
    2000, nr 1, s. 29-36

191. Problemy karania i leczenia uzależnionych sprawców przestępstw w świetle przepisów ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii /Jerzy 
    Szumski// Przegląd Więziennictwa Polskiego.- Nr 18.- (1998), s. 49-60

192. Profilaktyka niejedno ma imię /Janina Majer// Problemy Alkoholizmu.- 1995, nr 11/12, s. 11-12
    * Konferencja w Konstancinie poświęcona programom profilaktyki uzależnień w szkole

193. Profilaktyka uzależnień w szkole /Beata Krajewska// Wychowanie na co Dzień.- 1999, nr 7/8, s. 38-40

194. Profilaktyka uzależnień w szkole humanistycznej: kurs czy program? /Krzysztof Ostaszewski// Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze.-
    1996, nr 5, s. 22-25

195. Profilaktyka uzależnień w szkołach /Tadeusz Borowski// Wychowanie na co Dzień.- 1997, nr 9, s. 29-30

196. Profilaktyka w szkole /J.R.// Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze.- 1996, nr 1, s. 16-21
    * Konferencja w Konstancinie nt. przeciwdziałania uzależnieniom wśród młodzieży

197. Program pomocy narkomanom na poziomie lokalnym /Janusz Sierosławski.- Streszcz. w jęz. ang.// Alkoholizm i Narkomania.- 1995, nr 4,
    s. 115-126

198. Program profilaktyki globalnej Eupen /Andrzej Turek, Maria K. Serafinowska-Gabryel// Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze.- 1996, nr 7,
    s. 21-26
    * Profilaktyka uzależnień w woj. wrocławskim

199. Program zapobiegania narkomanii w Polsce "Odlot": fragm. /Jacek Moskalewicz, Janusz Sierosławski, Grażyna Świątkiewicz.- Streszcz. 
    w jęz. ang.// Alkoholizm i Narkomania.- 1997, nr 2, s. 197-230
    * Raport końcowy z realizacji programu w Malczycach i Starachowicach

200. Projekt ustawy o zapobieganiu narkomanii a problemy więziennictwa /Kajetan Dubiel// Przegląd Więziennictwa Polskiego.- Nr 15.- (1997),
    s. 89-104

201. Przeciw kryminalizacji posiadania narkotyków /Jerzy Szumski// Problemy Alkoholizmu.- 1996, nr 3, s. 17-19

202. Przećpana sprawa /Jolanta Markowicz// Przegląd Tygodniowy.- 2000, nr 12, s. 4-5
    * Narkomania

203. Przemoc, agresja, wandalizm, alkohol, narkotyki /Paweł Kościuk// Przegląd Tygodniowy.- 2000, nr 25, s. 4-5

204. Przychodzili z lodami i heroiną /Anna Bikont// Gazeta Wyborcza.- 1998, nr 114, s. 14-17
    * Narkomania wśród młodzieży szkolnej

205. Przyczyny sięgania przez młodzież po środki odurzające /Marta Wilk// Problemy Alkoholizmu.- 2001, nr 2, dod. s. I-III

206. Przydatność metod FPIA, HPTLC i HPLC do badania w moczu barbituranów objętych kontrolą międzynarodową /Bogdan Szukalski, Ewa
    Mirkiewicz, Jerzy Walkowiak.- Streszcz. w jęz. ang.// Alkoholizm i Narkomania.- 1998, nr 1, s. 85-97

207. Przymusowe leczenie nieletnich narkomanów w świetle obowiązującego prawa /Anna Muszyńska// Nowa Szkoła.- 1997, nr 8, s. 44-47

208. Psychologiczny model uzależnień - źródła teoretyczne /Sławomir Ślaski// Problemy Alkoholizmu.- 2000, nr 2, s. 11-13

209. Psychoterapeutyczny model profilaktyki młodzieży zagrożonej stosowaniem wziewnych substancji psychoaktywnych /Wiesław Sikorski//
    Opieka Wychowanie Terapia.- 1995, nr 3, s. 10-14

210. Raport specjalnej Komisji ONZ: narkotyczna groźba nad światem /Kazimierz Godorowski// Problemy Alkoholizmu.-2000, nr 1, s. 28-29

211. Reakcje społeczności na nadużywanie substancji psychoaktywnych: doświadczenia w społeczeństwie kraju rozwijającego się /Hari Kesh 
    Sharma, Davinder Mohan// Alkoholizm i Narkomania.- 2000, nr 2, s. 299-304

212. Receptory opioidowe i ich endogenne ligandy /Bogdan Szukalski// Alkoholizm i Narkomania.- 1998, nr 1, s. 9-18

213. Redefinicja polityki Stanów Zjednoczonych wobec narkotyków: tł. /David C. Lewis, Eric Klinenberg.- Streszcz. w jęz. ang.// Alkoholizm 
    i Narkomania.- 1995, nr 4, s. 131-142

214. Redukcja szkód związanych z narkotykami: (XI międzynarodowa konferencja, Jersey, W. Brytania, 9-13 IV 2000) /Krzysztof Krajewski// 
    Państwo i Prawo.- 2000, z. 6, s. 96-98

215. Regionalna konsultacja projektu UNDCP/WHO: globalna inicjatywa wczesnego zapobiegania nadużywaniu substancji psychotropowych: 
    Ryga (Łotwa), marzec-kwiecień 1998 r. /Jacek Morawski// Alkoholizm i Narkomania.- 1998, nr 1, s. 127-131

216. Rodzice a narkomania /Andrzej F[ranciszek] Dziuba// Problemy Alkoholizmu.- 1999, nr 4, dod. s. IV

217. Rodzina, ach rodzina /Katarzyna Montgomery// Gazeta Wyborcza.- 2001, nr 140, s. 8-9
    * Kampania "Znajdź czas dla swojego dziecka"

218. Rola rodziny w profilaktyce uzależnień /Helena Keller, Jagoda Latkowska; rozm. przepr. Anna Marczak-Krupa, Wojciech Kosikowski// 
    Problemy Alkoholizmu.- 1997, nr 6, dod. s. III-IV

219. Rozpowszechnienie używania środków psychoaktywnych wśród młodzieży szkół ponadpodstawowych /Antoni Zieliński, Janusz 
    Sierosławski.- Streszcz. w jęz. ang.// Alkoholizm i Narkomania.- 1995, nr 4, s. 103-113

220. Sam kiedyś byłem palaczem... /Jerzy Vetulani; rozm. przepr. Wojtek Bockenheim, Paweł Chojnacki, Andrzej Garapich// Brulion.- 1995, z. 1,
    s. 103-120
    * O narkotykach i używkach

221. Sąd nad plecakiem /Halina Bortnowska, Krzysztof Kiciński, Alicja Bogdanowicz, Hanna Zakrzewska, Hanna Świda-Ziemba, Bogdan Dżus,
    Beata Hańska; rozm. przepr. Teresa Torańska// Gazeta Wyborcza.- 2000, nr 23, s. 18-20
    * Program zwalczania przemocy i narkotyków na terenie szkół w Olsztynie

222. Seminarium "Rozpoznawanie kontaktów ucznia ze środkami psychoaktywnymi i diagnozowanie problemów ucznia zagrożonego 
    uzależnieniem": 23-24 października 1997, Konstancin /Bożenna Kamińska-Buśko, Joanna Szymańska// Problemy Poradnictwa 
    Psychologiczno-Pedagogicznego.- 1998, nr 1, s. 135-141

223. Sieć na płotki /Wiktor Osiatyński; rozm. przepr. Ewa Siedlecka// Gazeta Wyborcza.- 2000, nr 265, s. 3
    * Nowelizacja ustawy o narkomanii

224. Specyficzne cechy rodziny narkomana amfetaminowego /Jolanta Rogala-Obłękowska.- Streszcz. w jęz. ang.// Problemy Rodziny.- 1999, 
    nr 2/3, s. 73-77

225. Społeczność lokalna wobec ośrodków leczenia narkomanów w Polsce lat dziewięćdziesiątych /Eugeniusz Moczuk, Paweł Rosik// 
    Polityka Społeczna.- 2000, nr 8, s. 12-15

226. Spowiedź przy dźwięku syren /Paweł Czujkiewicz, Wojciech Maziarski// Gazeta Wyborcza.- 1998, nr 160, dod. s. 6-9
    * Narkomania i alkoholizm

227. Spór o nieznaczną ilość narkotyków /Zbigniew Ziobro// Rzeczpospolita.- 1999, nr 29, s. 16
    * Ustawa o przeciwdziałaniu narkomanii

228. Spór o poprawkę do ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii /Mikołaj Kozakiewicz, Renata Kułakowska// Wiadomości Kulturalne.- 1997, 
    nr 19, s. 6

229. Sprawozdanie z Konferencji pt. "Wzmocnienie bazy społecznej zapobiegania narkomanii w Europie Środkowej i Wschodniej", Wiedeń, 
    18-19 styczeń 1996 /Krzysztof Ostaszewski// Alkoholizm i Narkomania.-1996, nr 3, s. 395-396

230. Sprawozdanie z miesięcznego stażu w Centrum Jellinka w Amsterdamie : Holandia, czerwiec 1995 / Magdalena Wójcik, Andrzej Pierzchała // 
    Alkoholizm i Narkomania.-1995, nr 4, s. 143-148

231. Sprawozdanie z miesięcznego stażu w Centrum Zapobiegania Narkomanii w Wirral w Wielkiej Brytanii, czerwiec 1995 / Katarzyna 
    Makocka-Wojsiat, Wojciech Potrzebowski // Alkoholizm i Narkomania.-1996, nr 3, s. 385-393

232. Sprawozdanie z miesięcznego stażu w ośrodku leczenia uzależnień w Odense w Danii /Halina Bojan-Pierun, Beata Grabińska// Alkoholizm
    i Narkomania.- 1996, nr 2, s. 255-262

233. Sprawozdanie z pobytu na VIII Kongresie ECNP w Wenecji (29.09-04.10.1995 r.) /Bogusław Habrat// Alkoholizm i Narkomania.- 1996, nr 2, 
    s. 263-265
    * Sesja poświęcona psychofarmakoterapii

234. Sprawozdanie z realizacji programu regionalnego PHARE "Ograniczanie popytu na substancje psychoaktywne" (Drug demand reduction) 
    /Wojciech Kosikowski// Alkoholizm i Narkomania.- 1995, nr 3, s. 131-140

235. Sprawozdanie z seminarium Grupy Pompidou na temat używania nielegalnych substancji przez kobiety w ciąży: Strasburg, marzec 1997 
     /Grażyna Świątkiewicz// Alkoholizm i Narkomania.- 1997, nr 1, s. 105-107

236. Sprawozdanie z warsztatów zapobiegania narkomanii w społecznościach lokalnych: Piran, Słowenia, 9-11 maja 1995 /Katarzyna 
    Okulicz-Kozaryn, Jacek Moskalewicz// Alkoholizm i Narkomania.- 1995, nr 4, s. 149-153

237. SQN, czyli narkotyki w domu dziecka /Tadeusz Perzanowski// Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze.- 2001, nr 1, s. 22-27

238. Stability of cocaine in phosphate buffer and in urine /Marianna Kiszka, Grzegorz Buszewicz, Roman Mądro.- Tekst również w jęz. pol.// 
    Z Zagadnień Nauk Sądowych.- Z. 44.- (2000), s. 7-23

239. Studenci a środki psychoaktywne: próba zmiany zachowań i postaw poprzez program edukacyjny /Antoni Zieliński.- Streszcz. w jęz. ang.// 
    Alkoholizm i Narkomania.- 1996, nr 3, s. 311-323

240. Sympozjum naukowe pt. "Szacowanie rozmiarów narkomanii: metody i strategie badawcze": Strasbourg, czerwiec 1996 /Janusz 
    Sierosławski, Antoni Zieliński// Alkoholizm i Narkomania.- 1996, nr 4, s. 509-511

241. Syntetyczne przyjemności /Ewa Mazierska// Wiadomości Kulturalne.- 1996, nr 52, s. 8
    * Nowy rodzaj narkotyku zażywany w Wielkiej Brytanii

242. System zapobiegania narkomanii w Wielkiej Brytanii /Paweł Bronowski.- Streszcz. w jęz. ang.// Alkoholizm i Narkomania.- 1995, nr 3, 
    s. 115-129

243. Systemowa interpretacja mechanizmów funkcjonowania rodzin narkomanów /Jolanta Rogala-Obłękowska// Nowiny Psychologiczne.- 
    1999, nr 2, s. 23-35

244. Sytuacja rodzinna kobiet uzależnionych biorących udział w pierwszym polskim programie metadonowym /Lycyna Bury, Michalina 
    Krystyna Rokicka// Nowiny Psychologiczne.- 1995, nr 4 s. 69-73

245. "Szkodząc" pomagać? /Bogusław Habrat// Wszechświat.- 1995, z. 10, s. 252-254
     * Leczenie uzależnień metadonem

246. Szkolna edukacja zdrowotna a narkotyki /Monika Michalska// Wychowanie Fizyczne i Zdrowotne.- 2001, nr 3, s. 37-39

247. Szkoła jako środowisko zapobiegania narkomanii /Elżbieta Łuczak.- Streszcz. w jęz. ang.// Edukacja.- 1999, nr 2, s. 71-80

248. Szkoła samobójców /Tomasz Harasimowicz// Wprost.- 2000, nr 23, s. 64-65
    * Zwalczanie narkomanii

249. Szkoła wobec aktualnych problemów młodzieży: propozycje pracy z uczniami /Małgorzata Esmund, Kazimierz Esmund// Problemy 
    Opiekuńczo-Wychowawcze.- 1996, nr 4, s. 19-23
    * Programy profilaktyki uzależnień

250. Szkoła wobec problemu narkomanii /Elżbieta Łuczak// Res Humanae / Wyższa Szkoła Pedagogiczna Towarzystwa Wiedzy Powszechnej 
    w Warszawie.- [Vol.] 3.- (1996), s. 213-217

251. Szlak białej śmierci /Ewa Ornacka// Wprost.- 2001, nr 5, s. 28-29
    * Przemyt narkotyków przez terytorium Polski na Zachód

252. Szybki odwyk? /Maciej Kamyk// Przegląd Techniczny.- 2001, nr 32/33, s. 30-31
    * Leczenie ibogainą uzależnień od narkotyków

253. Śląska amfetamina jest ze szkłem /Beata Znamirowska-Soczawa// Przegląd.- 2001, nr 24, s. 32-34

254. Śmierć w tornistrze /Ewa Ornacka// Prawo i Życie.- 1996, nr 16, s. 11
    * Narkomania wśród młodzieży szkolnej

255. "Śnieżna kula" /Ewa Falgowska, Sylwia Nowakowska// Wychowanie na co Dzień.- 1998, nr 10/11, s. 30
    * Profilaktyka alkoholizmu i narkomanii młodzieży w Toruniu

256. Środki odurzające w ekspertyzie sądowej - analiza dwóch przypadków /Maria Kała, Katarzyna Madej.- Streszcz. w jęz. ang.// Z Zagadnień 
    Nauk Sądowych.- Z. 31.- (1995), s. 88-92

257. Tajemnice marihuany /Wojciech Kosikowski// Problemy Alkoholizmu.- 1996, nr 7, dod. s. IV-V

258. Tajfun przeszedł przez nasze życie: narkoman w rodzinie /Krystyna Karwicka// Gazeta Wyborcza.- 1999, nr 151, dod. s. 16-20
    * Fragm. książki "My, rodzice dzieci z Dworca Centralnego"

259. Te schody nie mają końca /Szymon Hołownia// W Drodze.- 2000, [nr] 11, s. 23-31
    * Narkomania

260. Teoria nadużywania alkoholu i narkotyków: podejście genetyczne /Marc A. Schuckit; tł. Maria Piechnik// Nowiny Psychologiczne.- 
    1995, nr 2, s. 59-68

261. Teoria wyjaśniająca zjawisko nadużywania nielegalnych substancji psychoaktywnych w terminach dostępności i podatności /Reginald 
    G. Smart; tł. z ang. Danuta Golec// Nowiny Psychologiczne.- 1995, nr 2, s. 19-23

262. Teoria wyjaśniająca zjawisko nadużywania substancji psychoaktywnych w terminach kontroli nad czynnikami poznawczo-afektywno-
    farmakologicznymi (PAF) /Steven R. Gold; tł. z ang. Danuta Golec// Nowiny Psychologiczne.- 1995, nr 2, s. 5-10

263. Terapia i co dalej /Michał Majewski// Rzeczpospolita.- 2000, nr 249, s. A6
    * Walka z narkomanią

264. The conception of preventive narcology of the XXIst century /P[avel] I. Sidorov, E.V. Zgonnikova, A[ndrej] G. Solovev// Journal for 
    Mental Changes.- 2000, nr 2, s. 89-96

265. The criminal law issues of the new Polish law counteractive of drug abuse /Krzysztof Krajewski// Droit Polonais Contemporain.- 1998, 
    nr 1/4, s. 101-115

266. The drug scene in Poland /Maria Kała// Z Zagadnień Nauk Sądowych.- Z. 31.- (1995), s. 18-22

267. Toksykomania wziewna wśród Aborygenów australijskich /Wojciech Kosikowski// Problemy Alkoholizmu.- 1995, nr 7, s. 21-22

268. Toksykomania wziewna wśród najmłodszych /Wojciech Kosikowski// Problemy Alkoholizmu.- 1998, nr 1, dod. s. VI-VII

269. Towarzystwo Rodzin i Przyjaciół Dzieci Uzależnionych "Powrót z U" w Toruniu /Henryk Kasprzycki// Wychowanie na co Dzień.- 1998, 
     nr 10/11, s. 22-24

270. Turbodoładowanie /Agnieszka Filas// Wprost.- 2001, nr 24, s. 30-31
    * Młodzież a narkomania

271. Twarda miłość: jak pomóc rodzicom narkomanów /Marzena Pasek// Wprost.- 1998, nr 12, s. 62-63

272. U nas dealer to rzecz zwyczajna /Wojciech Sumliński// Gazeta Polska.- 1999, nr 49, s. 12-13
    * Wzrost uzależnień od narkotyków w Polsce

273. Ucieczka od rzeczywistości /Barbara Niemiec// Tygodnik Solidarność.- 1998, nr 48, s. 7
    * Narkomania

274. Udział organizacji lokalnych w programie zapobiegania narkomanii "Odlot" na terenie Starachowic i Malczyc /Antoni Zieliński.- Streszcz.
    w jęz. ang.// Alkoholizm i Narkomania.- 1996, nr 4, s. 445-458

275. UFO zmienia kolor /Magdalena Grzebałkowska, Piotr Piotrowski// Gazeta Wyborcza.- 2001, nr 14, s. 16
    * Nowy narkotyk używany przez młodzież w Trójmieście

276. Utracone dziedzictwo /Andrzej Stasiuk// Gazeta Wyborcza.- 1999, nr 101, s. 20-21
    * Narkotyki

277. Uzależnieni i współuzależnieni na turnusach terapeutycznych w Strzyżynie /Bohdan T[adeusz] Woronowicz.- Streszcz. w jęz. ang.// 
    Alkoholizm i Narkomania.- 1996, nr 2, s. 219-224

278. Uzależnienia chemiczne w świetle współczesnych poglądów /Jacek Szczepkowski// Wychowanie na co Dzień.- 2000, nr 10/11, s. 12-15

279. Uzależnienie od amfetaminy: charakterystyka neurobiologiczno-kliniczna /Roman Stefański.- Streszcz. w jęz. ang.// Alkoholizm 
    i Narkomania.- 2001, nr 1, s. 93-119

280. Uzależnienie od doznania: psycho-społeczno-farmakologiczna teoria uzależnień /Stanton Peele; tł. Agata Tomaszewska// Nowiny 
    Psychologiczne.- 1995, nr 2, s. 25-30

281. Uzależnienie od heroiny w Europie: III Europejska Konferencja: Metadon i inne leczenie substytucyjne: regionalne spotkanie krajów 
    Środkowej i Wschodniej Europy na temat programów leczenia: Lubliana, wrzesień 1997 /Zenon Kulka, Janusz Sierosławski// Alkoholizm
    i Narkomania.- 1997, nr 4, s. 675-677

282. Uzależnienie od substancji psychoaktywnych z punktu widzenia teorii ego/ja: współczesne ujęcie psychoanalityczne /Edward J. Khantzian;
    tł. z ang. Danuta Golec// Nowiny Psychologiczne.- 1995, nr 2, s. 11-17

283. Używanie substancji psychoaktywnych przez uczniów liceów ogólnokształcących w gminie Warszawa-Centrum /Krzysztof Bobrowski,
    Katarzyna Okulicz-Kozaryn.- Streszcz. w jęz. ang.// Alkoholizm i Narkomania.- 1999, nr 4, s. 579-598

284. Używanie środków psychoaktywnych przez mieszkańców Szczecina /Mirosław Krężel.- Streszcz. w jęz. ang.// Studia Pedagogica
    Universitatis Stetinensis.- Nr 1.- (2000), s. 87-96

285. Używanie środków psychoaktywnych przez młodzież województwa szczecińskiego w opinii badanych uczniów /Mirosław Krężel.- 
    Streszcz. w jęz. niem.// Zeszyty Naukowe. Prace Instytutu Pedagogiki i Psychologii / Uniwersytet Szczeciński.- Nr 3.- (1999), s. 121-130

286. W rajskiej dolinie wśród zielska /Jacek Hugo-Bader.- Narkobiznes [cz. 1]// Gazeta Wyborcza.- 1998, nr 201, dod. s. 6-12
    * Kirgizja

287. W rajskiej dolinie, wśród zielska /Jacek Hugo-Bader.- Narkobiznes cz. 2// Gazeta Wyborcza.- 1998, nr 207, dod. s. 16-21
    * Kirgizja

288. Wakacje w ekstazie /Beata Kalinowska// Wprost.- 1996, nr 30, s. 44-45
    * Narkomania wśród młodzieży

289. Walczący w cieniu: włoscy oficerowie stworzyli tajną organizację, aby skończyć z narkobiznesem w wojsku i policji /Mirosław Ikonowicz// 
    Przegląd.- 2000, nr 51, s. 21

290. Walka Stanów Zjednoczonych z międzynarodowym handlem narkotykami /Paweł Kowalczyk.- Streszcz. w jęz. ang.// Studia Polityczne.- 
    Nr 9.- (1999), s. 163-181

291. Wielka ucieczka /Agnieszka Filas, Bartłomiej Leśniewski// Wprost.- 1998, nr 27, s. 28-30
    * Narkomania wśród dzieci i młodzieży

292. Więcej działek niż armat /Aleksander Chećko// Polityka.- 2001, nr 29, s. 72-73
    * Alkoholizm i narkomania w polskiej armii

293. Wpływ intoksykacji morfiną na efektywność procesu aminoacylacji tRNA wątroby myszy /Kazimierz Pasternak.- Streszcz. w jęz. ang.// 
    Alkoholizm i Narkomania.- 1997, nr 2, s. 171-177

294. Współczesna mapa problemów narkomanii w Polsce /Eugeniusz Moczuk.- Streszcz. w jęz. ang.// Problemy Alkoholizmu.- 1996, nr 8/9, 
    s. 16-17

295. Wszystko zaczęło się od opium /Jolanta Sotowska-Brochocka// Biologia w Szkole.- 1997, nr 2, s. 67-76

296. Wybrane aspekty problematyki narkomanii w krajach Unii Europejskiej /Magdalena Ickiewicz-Sawicka.- Streszcz. w jęz. ang.// Zeszyty 
    Naukowe Politechniki Białostockiej. Ekonomia i Zarządzanie.- Z. 4.- (1999), s. 197-207

297. Wybrane etyczne aspekty leczenia narkomanów w Polsce /Katarzyna Przymuszewska.- Streszcz. w jęz. ang.// Alkoholizm i Narkomania.- 
    2000, nr 1, s. 59-73

298. Wyhodowałam narkomana /Joanna Klimczyk// Przegląd.- 2000, nr 41, s. 9

299. Wylewanie dziecka z kąpielą: projekt nowelizacji ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii /Krzysztof Krajewski// Rzeczpospolita.- 1999, 
    nr 18, s. 17

300. Wziewne środki odurzające /Bogdan Szukalski.- Streszcz. w jęz. ang.// Alkoholizm i Narkomania.- 1995, nr 4, s. 9-30

301. Wzory używania narkotyków wśród osób zgłaszających się do leczenia w Warszawie /Janusz Sierosławski.- Streszcz. w jęz. ang.//
    Alkoholizm i Narkomania.- 1996, nr 4, s. 487-498

302. Z badań nad sytuacją wychowawczą w rodzinach młodzieży zażywającej środki odurzające /Anna Marzec-Tarasińska.- Streszcz. w jęz. 
    ang.// Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska. Sectio J Paedagogia-Psychologia.- Vol. 9/10.- (1996/1997), s. 189-212

303. Z heroiną na topie /Anna Bikont// Gazeta Wyborcza.- 1999, nr 213, s. 16-17
    * Narkomania

304. Z narkomanii można się wyleczyć /Arkadiusz Nowak; rozm. przepr. Danuta Leśniak// Wiadomości Kulturalne.- 1996, nr 49, s. 14
    * Polskie ośrodki dla narkomanów i chorych na AIDS

305. Z pomocą nie można zwlekać: rodzicom ku przestrodze // Problemy Alkoholizmu.- 1996, nr 5, dod. s. I-III
    * Profilaktyka uzależnień dzieci i młodzieży

306. Za szybko nam młodzież dorosła: narkotyki /Teresa Wereżyńska-Bolińska; rozm. przepr. Krystyna Karwicka-Rychlewicz// Gazeta 
    Wyborcza.- 2001, nr 21, dod. s. 8-15

307. Zaćpane życie /Katarzyna Zawiślak// Przegląd Tygodniowy.- 1998, nr 31, s. 4-5
    * Narkomania wśród młodzieży szkolnej

308. Zakaz posiadania narkotyków skutecznym środkiem przeciwdziałania narkomanii /Witold Bugajny// Problemy Alkoholizmu.- 1995, nr 10, 
    s. 8-9

309. Założenia projektu Ośrodka Rehabilitacyjno-Resocjalizacyjnego dla Nieletnich Uzależnionych od Środków Narkotycznych: (z orzeczonym
    pobytem w zakładzie poprawczym) /Jagienka Wisłowska, Marta Szymska, Piotr Śliwowski, Jerzy Siczek// Opieka Wychowanie Terapia.- 
    1997, nr 2, s. 23-29

310. Zanim życie się skomplikuje... /Wojciech Żmudziński; rozm. przepr. Ewa Sielicka.- Streszcz. w jęz. fr.// Przegląd Powszechny.- 2001, nr 1, 
    s. 68-73
    * Edukacyjna Klinika Zapobiegania Przemocy i Narkomanii w Gdyni

311. Zastosowanie chromatografii gazowej połączonej ze spektrometrią masową (GC/MS) do analizy złożonych mieszanin kanabinoidów 
    /Dariusz Błachut, Marta Bykas, Bogdan Szukalski.- Streszcz. w jęz. ang.// Alkoholizm i Narkomania.- 2001, nr 2, s. 261-276

312. Zastosowanie metod FPIA i HPTLC do analizy opiatów i metadonu w moczu narkomanów stosujących preparaty ze słomy makowej 
    /Bogdan Szukalski, Ewa Mirkiewicz, Ewa Taracha.- Streszcz. w jęz. ang.// Alkoholizm i Narkomania.- 1995, nr 3, s. 23-32

313. Zastosowanie nowych metod szacowania rozpowszechnienia narkomanii /Jacek Moskalewicz, Janusz Sierosławski.- Streszcz. w jęz. ang.//
    Alkoholizm i Narkomania.- 1995, nr 4, s. 91-102

314. Zastosowanie połączonej chromatografii gazowej i spektrometrii masowej (GS/MS) do analizy złożonych mieszanin psychoaktywnych 
    amin /Dariusz Błachut, Ewa Mirkiewicz, Marta Bykas, Zdzisław Marczak, Ewa Taracha, Bogdan Szukalski.- Streszcz. w jęz. ang.// 
    Alkoholizm i Narkomania.- 2000, nr 2, s. 255-267

315. Zbudować dom na śmietniku: czyli rzecz o wierności powołaniu /Szymon Hołownia// W Drodze.- 1996, nr 12, s. 66-74
    * Stowarzyszenie dla narkomanów "Droga" o. werbisty Edwarda Konkola

316. Zielone liście na ulicach Berlina /Marcin Szporko, Krystyna Gieryszewska.- Streszcz. w jęz. ang.// Konteksty.- 1999, nr 1/2, s. 125-127
    * Używanie marihuany w Niemczech

317. Zjednoczeni w bezradności /Tomasz Teluk// Rzeczpospolita.- 1998, nr 179, s. 5
    * Nadzwyczajne Posiedzenie Organizacji Narodów Zjednoczonych w sprawie ograniczania narkomanii

318. Zjednoczona konserwa atakuje /Piotr Rymarczyk// Bez Dogmatu.- Nr 39.- (1999), s. 30-31
    * Dot. nowelizacji ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii

319. Zło tkwi w nas, nie w substancji /Jerzy Vetulani; rozm. przepr. Sławomir Zagórski// Gazeta Wyborcza.- 1999, nr 48, dod. s. 6-11
    * Uzależnienia

320. Zmiany w piśmie osób uzależnionych od środków odurzających /Aurelia Kotarba.- Tekst również w jęz. ang.// Z Zagadnień Nauk 
    Sądowych.- Z. 33.- (1996), s. 53-65

321. Zmiany wzoru narkotyzowania się a postawy młodzieży wobec narkomanii /Marek Latoszek// Universitas Gedanensis.- 1999, nr 1/2, 
    s. 145-154

322. Znaczenie samopomocy w grupie anonimowych narkomanów /Dorota Zaworska-Nikoniuk// Kultura i Edukacja.- 1999, nr 4, s. 100-118

323. Żeby pomóc, trzeba karać /Wojciech Maziarski// Gazeta Wyborcza.- 1999, nr 48, dod. s. 14-16
    * Narkomania

324. Żużel spotkał Bogdana /Arkadiusz Bartosiak// Polityka.- 1997, nr 22, s. 92-93
    * Narkomania wśród młodzieży szkolnej w Makowie Mazowieckim

325. Życie w ekstazie: uzależnienia /Zbigniew Wojtasiński// Rzeczpospolita.- 1997, nr 202, s. 28
Recenzje:
1. Drug studies: projects and resources for use in the National Curriculum. London, 1995,- Rec. Paweł Bronowski // Alkoholizm i Narkomania.-
  1996, nr 2, s. 267-269

2. Dzieci, alkohol, narkotyki: przewodnik dla rodziców /Ruth Maxwell. Gdańsk, 1994,- Rec. Jan Niewęgłowski// Seminare.- T. 16.- (2000), 
  s. 655-657

3. European drugs policies and enforcement. London, 1996,- Rec. Krzysztof Krajewski// Państwo i Prawo .- 1996, z. 12, s. 93-96

4. Idź, zapytaj Alice. Poznań, 1997,- Rec. Danuta Świerczyńska-Jelonek// Nowe Książki.- 1997, nr 6, s. 43

5. Lantipsychiatre et le toxicomane: le centre DIDRO: seize ans de cheminement th‚rapeutique /Jean-Luc Maxence. Paris, 1989,- Rec. Anna 
  Marzec-Tarasińska// Lubelski Rocznik Pedagogiczny.- T. 17.- (1995/1996), s. 263-266

6. My, rodzice dzieci z Dworca Centralnego /Krystyna Karwicka, Andrzej Ochremiak. Warszawa, 1999,- Rec. Zofia Milska-Wrzosińska// 
  Nowe Książki.- 1999, nr 10, s. 12-13

7. Narkomani i Chrystus /Wojciech Żmudziński. Kraków, 1998,- Rec. WB// Znak.- 1999, nr 10, s. 183-184

8. Obszary nieświadomości: raport z badań nad LSD /Stanislav Grof. Kraków, 2000,- Rec. Bronisław Ejmont // Nowe Książki.- 2001, nr 5, s. 46-47

9. Odrębna rzeczywistość: rozmów z don Juanem ciąg dalszy /Carlos Castaneda. Poznań, 1996,- Rec. Robert Kordes// Odra.- 1997, nr 3, s. 117-118

10. Opowieści o mocy /Carlos Castaneda. Poznań, 1996,- Rec. Czesław S[ławomir] Nosal// Nowe Książki.- 1997, nr 5, s. 64-65

11. Pokolenie zmian: czego boją się dorośli? /Hanna Rylke. Warszawa, 1999,- Rec. Andrzej Samson// Nowe Książki.- 1999, nr 10, s. 14

12. Podróż do Ixtlan /Carlos Castaneda. Poznań, 1996,- Rec. Czesław S[ławomir] Nosal // Nowe Książki.- 1997, nr 5, s. 64-65

13. Polityka ekstazy /Timothy Francis Leary. Kraków, 1998,- Rec. Mirosław Pęczak// Polityka.- 1998, nr 6, s. 42

14. Raport de la Commision de réflexion sur la drogue et la toxicomanie. Paris, 1995,- Rec. Joanna Łukjaniuk // Edukacja Dorosłych. Toruń.- 
   1996, nr 2, s. 116-118

15. Ryzyko uzależnień /Czesław Cekiera. Lublin, 1994,- Rec. Janina Majer// Problemy Alkoholizmu.- 1995, nr 10, s. 19,21

16. W oczekiwaniu barbarzyńców /Guy Sorman. Kraków, 1997,- Rec. Eugeniusz Moczuk// Polityka Społeczna.- 2000, nr 3, s. 29-31

17. Volatile substance abuse: a report by the Advisory Council on the Misuse of Drugs. London, 1995,- Rec. Paweł Bronowski// Alkoholizm 
   i Narkomania.- 1995, nr 4, s. 159-161

18. Zachowania dewiacyjne młodzieży /Bronisław Urban.- Wyd. 2. Kraków, 1997,- Rec. Hubert Kupiec// Zeszyty Naukowe. Prace Instytutu 
   Pedagogiki i Psychologii / Uniwersytet Szczeciński.- Nr 3.- (1999), s. 163-168

19. Zachowania dewiacyjne młodzieży /Bronisław Urban.- Wyd. 3. Kraków, 1999,- Rec. Agnieszka Lachowicz// Wychowanie na co Dzień.- 
   2001, nr 1/2, s. 47-48

20. Zapobieganie uzależnieniom uczniów. Warszawa, 1997,- Rec. Renata Filipowicz, Maria Ślusarska// Szkoła Zawodowa.- 1998, nr 6, s. 61-62
Niniejsze zestawienie sporządzono na podstawie katalogu online Biblioteki Narodowej w Warszawie
Opracowanie: 
HANNA MAŁGORZATA WITCZAK