Nagroda i kara w wychowaniu
Książki:
  1. Chmieleńska Irena: Kara w wychowaniu.- Wyd. 2.- Warszawa: Prasa Demokratyczna, 1947, s. 49
     
  2. Jundziłł Irena: Nagrody i kary w wychowaniu.- Warszawa : "Nasza Księgarnia" , 1986.- 172, [4] s. : rys. ; 17 cm
    * Tzw. seria : "Książki dla Rodziców"
    * Kara a wychowanie; Nagrody a wychowanie; Wychowanie w rodzinie

  3. Leite, John Sherwood (1952- ): Wychowanie skuteczne: 10 przykazań dla rodziców /John S. Leite, J. Kip Parrish; przetł. [z ang.] Iwona 
    Oleksiuk..- Warszawa : WSiP, 1994 (Kiel. : KZG)..- 195 s.; 20 cm

  4. Leite, John Sherwood (1952- ): Wychowanie skuteczne : 10 przykazań dla rodziców / John S. Leite, J. Kip Parrish; przetł. [z ang.] Iwona 
    Oleksiuk..- Wyd. 2.- Warszawa: WSiP, 1997 (Kiel.: "Poligrafia").- 195 s.; 20 cm

  5. Maciaszek Janina: Nagroda i kara w wychowaniu dziecka.- Warszawa: Instytut Wydawniczy CRZZ, 1970.- 69s

  6. Nowakowski Bogdan: Wychowawcze aspekty praktyki dyscyplinarnej.- Warszawa : Wojskowa Akademia Polityczna im. F. Dzierżyńskiego.
    Katedra Pedagogiki, 1973.- 106, [1] s. ; 20 cm
    * Kara (psychol.) - wojsko; Nagrody - pedagogika; Wojsko - wychowanie - metody

  7. Ostaszewski Paweł: Zachowanie się organizmów wobec odroczonych wzmocnień.- Warszawa : Wydaw. Instytutu Psychologii PAN 
    [Polskiej Akademii Nauk] , 1997.- 155, [1] s. : 1 rys., wykr. ; 24 cm
    * Kara (psychol.); Nagrody - psychologia; Zachowanie - badanie
Artykuły w czasopismach
   1. Kara - metoda wychowania ? /Agata Angielczyk // Edukacja i Dialog.- 1994, nr 6, s. 11-13

   2. Kara w szkole / Maria Dąbrowska-Bąk .-Streszcz. w jęz. ang. //Edukacja .-1996, nr 1, s. 32-43

   3. Karanie a wychowanie / Janina Maciaszkowa // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze.- 1989, nr 9-10, s. 226-234

   4. Karanie jako metoda wychowawcza / Krzysztof Konarzewski // Kwartalnik Pedagogiczny.- 1979, nr 3, s. 37-51

   5. Karanie wychowanków w internacie / Urszula Ślusarek // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze.- 1994, nr 7, s. 28-30

   6. Kary i nagrody stosowane w rodzinie a rozwój zdolności i postaw twórczych / Grażyna Mendecka .-Streszcz. w jęz. ang. // Prace Naukowe
     WSP Częstochowa, Psychologia.-Z. 6 .-(1997), s. 63-76

   7. Kary i nagrody w domach dziecka / Krystyna Socha-Kołodziej // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze.- 1994, nr 9, s. 30

   8. Kary stosowane przez rodziców / Kazimierz Zawadzki // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze.- 1980, nr 10, s. 315-320

   9. Kary w środowisku rodzinnym / Małgorzata Sitarczyk .-Streszcz. w jęz. ang. //Edukacja .- 1996, nr 1, s. 77-88

  10. Nagroda a aktywność / Stanisław Górski // Szkoła Zawodowa.- 1980, nr 10, s. 9-10

  11. Nagrody i kary w wychowaniu dziecka głębiej i lekko upośledzonego / Maria Molicka //Szkoła Specjalna.-1996, nr 3, s. 131-137

  12. Pedagogiczne cele kary / Mariola Góra // Edukacja i Dialog.- 1995, nr 9, s. 33-34

  13. Pedagogika chrześcijańska a kary fizyczne / Tomasz Małkowski // Przegląd Oświatowy.- 1996, nr 17, s. 6

  14. Propozycje nagród i kar regulaminowych w zakładzie poprawczym / Zdzisław Lorek // Szkoła Specjalna.- 1992, nr 5, s. 250-256

  15. Psychologia karania i nagradzania w praktyce wychowawczej / Wiesław Sikorski // Opieka Wychowanie Terapia.- 1999, nr 4, s. 28-33

 16. Rodzicielskie uprawnienia do karcenia fizycznego a prawa dziecka / Marek Heine // Opieka Wychowanie Terapia.- 1995, nr 2, s. 31-35

 17. Skuteczność kar w wychowaniu dzieci / Jan Pilecki, Adam Mikrut // Nowa Szkoła.- 1989, nr 6, s. 362-372

 18. Szkolny system kar i nagród a kontrola wolicjonalna u młodzieży / Magdalena Marszał-Wiśniewska // Psychologia Wychowawcza.- 1992,
    nr 4, s. 238-249

 19. Temperament a tempo dyskontowania subiektywnej wartości odroczonych nagród i kar / Paweł Ostaszewski .-Streszcz. w jęz. ang. // 
    Studia Psychologiczne.-1997, z. 2, s. 111-139

 20. Warunki uczenia się agresji przez dzieci a kara i nagroda / Izabela Więckowska // Psychologia Wychowawcza.- 1977, nr 4, s. 378-393

 21. Wewnatrzrodzinne uwarunkowania czynności karania dorastających dzieci / Jerzy Herberger .-Streszcz. w jęz. ang. // Edukacja .-1996, nr 1, 
    s. 44-61

 22. Wpływ spójności grupy społecznej na skuteczność kar i nagród / Krzysztof Wielecki // Kwartalnik Pedagogiczny.- 1982, nr 1, s. 116-121

 23. Wzmocnienia pozytywne i negatywne w pracy dydaktyczno-wychowawczej nauczycieli / Danuta Opozda .-Streszcz. w jęz. ang. //Roczniki 
    Nauk Społecznych.-1997, z. 2, s. 35-43

 24. Zamiast kary... / Jadwiga Raczkowska // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze.- 1989, nr 9-10, s. 234-240
Niniejsze zestawienie sporządzono na podstawie katalogu online Biblioteki Narodowej w Warszawie
Opracowanie: HANNA MAŁGORZATA WITCZAK