Janusz Korczak (pseud.) - własc. Henryk Goldszmit (1879-1942) 
 
Książki:
1. Dedecius Karl: Partnerstwo i poezja /[autoryzowany przekład z niem. Wojciech Bachliński].- Łódź: Muzeum Historii Miasta Łodzi: Muzeum Kinematografii, 
  1989.- 25, [3] s.: 1 il.; 31 cm
  * Wykład inaugurujący uroczystości dziesięciolecia współpracy między Uniwersytetem Justusa Liebiga w Giessen a Uniwersytetem Łódzkim, wygłoszony w oryg. niem. 
    4 czerwca 1988 roku w Giessen. - Tekst równol. pol., niem. - Dr. bibliofilski

2. Dębnicki Kazimierz: Korczak z bliska.- Warszawa: Ludowa Spółdzielnia Wydawnicza, 1985.- 175, [4] s.; 21 cm

3. Dobrosielski Marek: Idziesz z nami doktorze ....- Kraków: Harcerska Oficyna Wydawnicza: na zlec. CSIZ [Centralnej Szkoły Instruktorów Zuchowych] 
  w Oleśnicy, 1989.- 30 s.: rys.; 21 cm

4. Dom na Krochmalnej na łamach "Małego Przeglądu" /[wybór i oprac. Marta Ciesielska].- Warszawa: "Ezop", 1997.- 127, [1] s.; 21 cm

5. Dynkowski Maciej: Janusz Korczak (Henryk Goldszmit): [1878 (1879?) - 1942]: (zestaw bibliograficzny) /oprac. Maciej Dynkowski.- Łódź: Wojewódzka 
  i Miejska Biblioteka Publiczna im. Marszałka Józefa Piłsudskiego, 1993.- 21 s.; 21 cm

6. Edukacja polonistyczna na rozdrożach: spotkania z językiem polskim w klasach I-III /pod red. Doroty Klus-Stańskiej i Małgorzaty Dagiel.- Olsztyn: 
  Wydaw. Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego, 1999.- 147 s.; 24 cm

7. Falkowska Maria: Kalendarz życia, działalności i twórczości Janusza Korczaka /[przedm. Aleksander Lewin.- Warszawa: "Nasza Księgarnia", 1989.- 
  416 s., [16] s. tabl.: faks., fot., portr.; 21 cm

8. Falkowska Maria: Śladami Janusza Korczaka po Warszawie /przy współudz. Marty Ciesielskiej.- Warszawa: Instytut Badań Pedagogicznych, 1988.- 
  [2], 37, [13] s., [1] k. tabl.: fot., pl.; 21 cm

9. Gąsiorek Krystyna: Od słowa do tekstu: o języku i stylach Janusza Korczaka.- Kraków: Wydaw. Naukowe WSP, 1997.- 247 s.: wykr.; 24 cm

10. Groński Ryszard Marek: Planeta Ro.- Warszawa: "Czytelnik", 1984.- 66, [1] s.; 24 cm
   * Korczak, Janusz (1878-1942) - beletrystyka

11. Hauser Irene: Cud, że ręka jeszcze pisze...; Ja, Hajwentreger ...; Modlitwa matki /[tł. z niem. Jerzy Witold Solecki] Janusz Korczak.- Warszawa: 
   "Libellus", 1993.- 96 s.; 17 cm

12. Holland Agnieszka: Korczak.- Warszawa: Wydawnictwa Artystyczne i Filmowe, 1991.- 150, [2] s.: fot.; 21 cm
   * Scenariusz filmowy 

13. Idee pedagogiczne Janusza Korczaka a poszukiwania innowacyjne w różnych krajach: materiały z międzynarodowej narady ekspertów /red. nauk. 
   Aleksander Lewin; oprac. mater. Daniela Rusakowska.- Warszawa: Instytut Badań Pedagogicznych, 1985.- 287, [1] s.: 2 rys.; 19 cm
   * Częśc. tł. z różnych jęz.

14. Jakubowski Marian: Janusz Korczak i jego dokonania /wstępem poprzedziła Jadwiga Bińczycka; posłowiem opatrzył Stanisław Podobiński.- 
   Częstochowa: Wydaw. WSP, 1996.- [8], VI, [2], 264, [29 s.: 1 fot.; 20 cm
   * Praca przygot. na Międzynarodową Konferencję Korczakowską "Kształcenie nauczycieli a współczesne problemy wychowania", Częstochowa, 15-16 maja 1996

15. Janusz Korczak w legendzie poetyckiej /[wybór i oprac.] Alicja Szlązakowa; [il. Anna Mottl-Szlązak].- Warszawa: "Interlibro", 1992.- 226, [2] s.: il.; 20 cm

16. Janusz Korczak - życie i dzieło: materiały z Międzynarodowej Sesji Naukowej, Warszawa, 12-15 października 1978 r. /[kom. red. Hanna Kirchner, 
   Aleksander Lewin, Stefan Wołoszyn].- Warszawa: Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, 1982.- 331, [1] s.; 30 cm
   * Częśc. tł. z różnych jęz.

17. Jaworski Marek: Janus Korcak /Marek Javorskij; [per. s pol'. Miry Beýevic.- Varsava: "Interpress", 1984.- 145, [2] s., [24] s. tabl.: il., faks., 
   fot., portr.; 21 cm
   * Oryg. [Janusz Korczak]

18. Korczak Janusz: Bankructwo małego Dżeka /[il. Wiesław Majchrzak].- Warszawa: Krajowa Agencja Wydawnicza, 1979.- 177, [3] s.; 21 cm

19. Korczak Janusz: Bankructwo małego Dżeka.- Łódź: "Cypniew", 1993.- 164, [1] s.; 21 cm

20. Korczak Janusz: Dziecko salonu.- Kraków: Wydaw. Literackie, 1980.- 271, [4] s., [1] k. portr.; 21 cm

21. Korczak Janusz: Dzieła.- T.1, z.1: Dzieci ulicy /kom. red. Aleksander Lewin - przewodn. [et al.].- T. 1, z.2: Dziecko salonu /[wstęp Aleksander Lewin;
    red. nauk. t. Hanna Kirchner]przy współudz. "Czytelnika".- Warszawa: "Latona", 1992.- 528, [2] s.: faks., 1 portr.; 21 cm

22. Korczak Janusz: Jak kochać dziecko /[red., posł. i kalendarium Wiesław Theiss].- Wyd. 3.- Warszawa: Jacek Santorski & CO. Wydaw., 
   1998.- 139, [1]; 25 cm

23. Korczak Janusz: Janusz Korczak w getcie: nowe źródła /[wstęp i red. nauk. Aleksander Lewin; oprac. filologiczne tekstów Monika Ziółek.- 
   Warszawa: Oficyna Wydawnicza Latona, 1992.- 310 s., [16] s. faks., [1] k. portr.; 21 cm

24. Korczak Janusz: Józki, Jaśki i Franki /il. Katarzyna Gintowt.- Warszawa: Krajowa Agencja Wydawnicza, 1985.- 221, [3] s.: il.; 16 cm

25. Korczak Janusz: Kajtuś czarodziej /il. Tomasz Borowski.- [Wyd. 4].- Warszawa: "Nasza Księgarnia", 1986.- 218, [6] s.: rys. kolor.; 24 cm

26. Korczak Janusz: Kajtuś czarodziej /il. Tomasz Borowski.- [Wyd. 5].- Warszawa: "Nasza Księgarnia", 1987.- 218, [6] s.: rys. kolor.; 24 cm

27. Korczak Janusz: Kajtuś Czarodziej /il. Tomasz Borowski.- [Wyd. 6].- Warszawa: "Nasza Księgarnia", 1988.- 218, [6] s.: rys. kolor.; 24 cm

28. Korczak Janusz: Kajtuś czarodziej /[il. Marek Czernek].- Bielsko-Biała: Beskidzka Oficyna Wydawnicza, 1993.- 146, [2] s., [8] s. il. kolor.; 24 cm

29. Korczak Janusz: Kajtuś czarodziej /[il. Sławomir Majewski].- [Piotrków Trybunalski]: "Tukan Remy", 1994.- 286, [5] s., [10] k. il.; 21 cm

30. Korczak Janusz: Kajtuś Czarodziej.- Wrocław: "Siedmioróg", 1997.- 215, [1] s.; 21 cm

31. Korczak Janusz: Kajtuś czarodziej /[il. Paweł Kołodziejski].- Kraków: "Zielona Sowa", [2001].- 198 s.: il.; 21 cm

32. Korczak Janusz: Kiedy znów będę mały /il. Adam Marczyński.- [Wyd. 2].- Warszawa: "Nasza Księgarnia", 1983.- 214, [2] s.: il.; 17 cm

33. Korczak Janusz: Kiedy znów będę mały /oprac. Barbara Kryda.- Wrocław Kraków [etc.]: Zakład Narodowy im. Ossolińskich, 1991.- 215, [2] s.; 19 cm

34. Korczak Janusz: Korol' Matius na neobitaemom ostrove /per. s pol'. Muza Pavlova; ris. Val'demara Andzeevskogo Varsava: "Nasa Ksengarnja", 
   1987.- 214, [2] s.: il. kolor.; 24 cm
   * Oryg.: "Król Maciuś na wyspie bezludnej"

35. Korczak Janusz: Korol' Matius Pervyj /per. s pol'. Muza Pavlova; ris. Val'demara Andzeevskogo.- Varsava: "Nasa Ksengarnja", 
   1987.- 314, [2] s.: il. kolor.; 24 cm
   * Oryg.: "Król Maciuś Pierwszy"

36. Korczak Janusz: Król Maciuś I /il. Edyta Ćwiek.- Poznań: Podsiedlik-Raniowski i Spółka, cop. 1997.- 272 s., [16] k. tabl. kolor.: il., 1 portr.; 30 cm

37. Korczak Janusz: Król Maciuś I.- Warszawa: Krajowa Agencja Wydawnicza-B, 1998.- 263 s.: 1 fot.; 21 cm

38. Korczak Janusz: Król Maciuś na bezludnej wyspie.- Kraków: "Zielona Sowa", 2001.- 158 s.; 21 cm

39. Korczak Janusz: Król Maciuś na wyspie bezludnej /il. Waldemar Andrzejewski.- Warszawa: "Nasza Księgarnia", 1984.- 202, [2] s.; 25 cm

40. Korczak Janusz: Król Maciuś na wyspie bezludnej /il.Aleksandra Dybczak].- Bielsko-Biała: Beskidzka Oficyna Wydawnicza, 1992.- 
   [2], 158, [2] s., [7] k. il. kolor.; 24 cm
   * Edycja na podst. pierwszego wyd. Towarzystwa Wydawniczego, Warszawa, 1923

41. Korczak Janusz: Król Maciuś Pierwszy.- Wyd. popr.- Poznań: "G&P", cop. 1999.- 322, [2] s.: 1 il.; 21 cm

42. Korczak Janusz: Król Maciuś Pierwszy /il. Waldemar Andrzejewski; [wstęp Igor Newerly].- [Wyd. 8].- Warszawa: "Nasza Księgarnia", 
   1980.- 292, [4] s.: il. (kolor.), 1 portr.; 24 cm

43. Korczak Janusz: Król Maciuś Pierwszy /il. Waldemar Andrzejewski; [wstępem opatrzył Igor Newerly].- [Wyd. 9].- Warszawa: 
   "Nasza Księgarnia", 1983.- 292, [4] s.: il. (w tym kolor.), 1 portr.; 24 cm
   * Wyd. oparte na wyd. 1, Towarzystwo Wydawnicze Warszawskie, 1923

44. Korczak Janusz: Król Maciuś Pierwszy /il. Waldemar Andrzejewski; [wstępem opatrzył Igor Newerly].- [Wyd. 10].- Warszawa: 
   "Nasza Księgarnia", 1987.- 292, [3] s.: rys. kolor., 1 portr.; 24 cm

45. Korczak Janusz: Król Maciuś Pierwszy /il. Jerzy Srokowski.- [Wyd. 11].- Poznań: Ogólnopolski Ośrodek Sztuki dla Dzieci i Młodzieży, 
   1991.- 331, [5] s.: il. kolor., 1 portr.; 21 cm

46. Korczak Janusz: Król Maciuś Pierwszy /[il. Aleksandra Dybczak].- Bielsko-Biała: Beskidzka Oficyna Wydawnicza, 1992.- 
   [2], 226, [2] s., [7] k. il. kolor.; 24 cm
   * Edycja na podst. pierwszego wyd. Towarzystwa Wydawniczego, Warszawa, 1923

47. Korczak Janusz: Król Maciuś Pierwszy /[il. Ela Wysocka].- Bielsko-Biała: "Klasyka": nakł. Bielskich Zakładów Graficznych, 
   [1996].- 204 s., [3] k. il. kolor.; 24 cm

48. Korczak Janusz: Król Maciuś Pierwszy.- Poznań: "GMP", [1996.- 322, [2] s.: 1 portr.; 21 cm

49. Korczak Janusz: Król Maciuś Pierwszy.- Kraków: "Zielona Sowa", [1997].- 247, [1] s.: 1 portr.; 21 cm

50. Korczak Janusz: Król Maciuś Pierwszy /[il. Jakub Kuźma].- Warszawa: "Kama", 1997.- 239, [1] s.: il. kolor., 1 portr.; 24 cm

51. Korczak Janusz: Król Maciuś Pierwszy /[il. Artur Łobuś].- Wrocław: "Siedmioróg", 1997.- 234, [2] s., [8] s. tabl. kolor.: il., 1 portr.; 21 cm

52. Korczak Janusz: Król Maciuś Pierwszy.- Warszawa: PWW [Philip Wilson Warsaw], 1998.- 286, [1] s.; 21 cm

53. Korczak Janusz: Król Maciuś Pierwszy.- Warszawa: "Mea", 2001.- 368 s.: 1 il.; 21 cm

54. Korczak Janusz: Listy i rozmyślania palestyńskie /wybrała, oprac. i wstępem opatrzyła Bożena Wojnowska.- Warszawa: "Ezop": 
   Żydowski Instytut Historyczny, 1999.- 136 s., XVI s. tabl.: il.; 21 cm

55. Korczak Janusz: Myśl pedagogiczna Janusza Korczaka: nowe źródła /wybór Maria Falkowska; [wstęp Aleksander Lewin].- Warszawa: 
   "Nasza Księgarnia", 1983.- 393, [3] s.; 20 cm
   * Teksty publ. w czas. i książkach

56. Korczak Janusz: Myśli /wybrała i wstępem opatrzyła Hanna Kirchner.- Warszawa: Państ. Instytut Wydawniczy, 1987.- 36, [4] s.: 1 portr.; 17 cm

57. Korczak Janusz: Pamiętnik /posł. napisała Alicja Szlązakowa.- Poznań: Wydaw. Poznańskie, 1984.- 55, [1] s.; 28 cm

58. Korczak Janusz: Pamiętnik.- [Wyd. 1 w tej ed.].- Wrocław: "Siedmioróg", 1996.- 87, [1] s.: 1 il.; 21 cm

59. Korczak Janusz: Pisma wybrane /[wybór Aleksander Lewin].- T. 4.- Warszawa: "Nasza Księgarnia", 1978.- 474, [6] s., [13] k. tabl.: il.; 20 cm

60. Korczak Janusz: Pisma wybrane.- cz. 1-2 /[wybór Aleksander Lewin]; [oprac. i przypisy Maria Falkowska, Marta Kopczyńska-Ciesielska 
   i Irena Olecka; pod kier. A. Lewina].- [Wyd. 2].- Warszawa: "Nasza Księgarnia", 1984, 1986.- 518, [2] s., [25] s. tabl.: faks., 3 fot., 5 portr.; 20 cm

61. Korczak Janusz: Pisma wybrane.- cz. 3 /[wybór Aleksander Lewin].- [Wyd. 2].- Warszawa: "Nasza Księgarnia", 1985.- 451, [5] s., 
   [9] s. tabl.: fot., 1 portr.- 20 cm

62. Korczak Janusz: Pisma wybrane [wprowadzenie i wybór Aleksander Lewin. T.] 1-2.- Warszawa: "Nasza Księgarnia", 1984.- 2 t. (491; 343 s.); 20 cm

63. Korczak Janusz: Prawidła życia: pedagogika dla dzieci i młodzieży /il. Szymon Kobyliński.- [Wyd. 2 powojenne].- Warszawa: 
   "Pelikan", 1988.- 110, [2] s.: rys.; 20 cm
   * Tekst na podstawie "Wybór pism" t. 4, 1958.

64. Korczak Janusz: Prawo dziecka do szacunku.- Rypin: "Verbum", 1996.- 44 s.: rys., 1 portr.; 21 cm

65. Korczak Janusz: Sam na sam z Bogiem: modlitwy tych, którzy się nie modlą /[oprac. tekstu Elżbieta Cichy; posł. Jan Twardowski].- Warszawa: 
   "Ezop", 1993.- 79, [1] s.; 18 cm
   * Oprac. na podst. pierwodr. z 1922 r

66. Korczakowskie dialogi /red. nauk. Jadwiga Bińczycka.- Warszawa: "Żak", 1999.- 240 s.; 21 cm
   * Mater. z VI Międzynarodowej Konferencji Korczakowskiej w grudniu 1998 r. w Izraelu

67. Lewin Aleksander: Gdy nadchodził kres ...: ostatnie lata życia Janusza Korczaka.- Warszawa: Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, 1996.- 
   182, [2] s., [8] s. tabl.: faks., 1 fot., 2 portr., 1 rys.; 20 cm

68. Lewin Aleksander: Korczak znany i nieznany.- Warszawa: "Ezop": Wyższa Szkoła Pedagogiczna Związku Nauczycielstwa Polskiego, 1999.- 
   546, [2] s., XXIV s. tabl.: faks., fot., portr.; 21 cm

69. Lewin Aleksander: Tryptyk pedagogiczny - Korczak, Makarenko, Freinet.- Warszawa: "Nasza Księgarnia", 1986.- 156, [4] s.: 3 portr.; 21 cm

70. Materiały z sesji popularnonaukowej poświęconej Januszowi Korczakowi: [Opole, 18 stycznia 1979 r.] /red. Harry Duda.- [Opole: 
   Instytut Kształcenia Nauczycieli i Badań Oświatowych, 1979.- 65, [1] s.; 24 cm
   * Wkładka do numeru 3/1979 "Kwartalnika Nauczyciela Opolskiego"

71. Matyjas Bożena: Aktywność kulturalna dzieci i młodzieży w teorii i praktyce pedagogicznej Janusza Korczaka: aktualność doświadczeń 
   korczakowskich w pracy współczesnych domów dziecka.- Kielce: Wyższa Szkoła Pedagogiczna im. Jana Kochanowskiego, 1996.- 232 s.; 21 cm

72. Merżan Ida: Aby nie uległo zapomnieniu: rzecz o Domu Sierot Krochmalna 92.- Warszawa: "Nasza Księgarnia", 1987.- 137, [3] s., [8] s. tabl.: 
   2 faks., fot., 4 pl.; 21 cm

73. Merżan Ida: Pan Doktór i pani Stefa: wspomnienia.- Warszawa: Wydaw-a Szkolne i Pedagogiczne, 1979.- 114, [2] s.; 21 cm

74. New elements of knowledge about Korczak's heritage: informative materials [prepared for a meeting of the Scientific Committee of the 
   Janusz Korczak International Association, Warsaw, October 30th, 1981 /ed. elab. Julian Radziewicz, Anna Wernik; transl. from Pol. 
   Marek Królak].- Warsaw: Instytut Badań Pedagogicznych, 1982.- [2], 42 s.; 21 cm
   * Oryg.: [Nowe elementy wiedzy o spuściźnie Janusza Korczaka], 1982

75. Newerly Igor: Rozmowa w sadzie piątego sierpnia; O chłopcu z bardzo starej fotografii.- [Wyd. 1 w tej ed.].- Warszawa: "Czytelnik", 
   1984.- 123, [4] s.; 20 cm

76. Newerly Igor: Żywe wiązanie.- Wyd. 1 w tej ed.- Warszawa: "Czytelnik", 2001.- 412, [1] s.; 21 cm

77. Nowe elementy wiedzy o spuściźnie Janusza Korczaka: materiały informacyjne [z okazji posiedzenia Komisji Naukowej Międzynarodowego 
   Stowarzyszenia im. Janusza Korczaka, Warszawa, 30 października 1981 r. /oprac. red. Julian Radziewicz, Anna Wernik].- Warszawa:
   Instytut Badań Pedagogicznych, 1982.- [2], 41, [1] s.; 21 cm

78. O pedagogikę jako naukę o człowieku: w setną rocznicę urodzin Janusza Korczaka: [materiały z Ogólnopolskiego Seminarium 
   Korczakowskiego, Katowice,1-18 IV 1978].- Katowice: Uniwersytet Śląski, 1979.- 185, [3] s.: 1 il.; 21 cm

79. Ośrodek Dzieci i Młodzieży im. Janusza Korczaka: materiały informacyjne /[przygot. mater. do druku Daniela Rusakowska].- 
   Warszawa: Instytut Badań Pedagogicznych, 1982.- 65, [2] s.: il.; 20 cm

80. Reminiscencje myśli Janusza Korczaka wykorzystywane w nowoczesnych modelach kształcenia /pod red. Marii Juszczyk.- Częstochowa: 
   Wydaw. WSP, 1996.- 496 s.: wykr.; 21 cm
   * Pokłosie międzynarodowej konferencji naukowej "Kształcenie nauczycieli a współczesne problemy wychowania" w Częstochowie, 13-17.05.1996. - Tekst częśc. ang.

81. Rusakowska Daniela: Janusz Korczak a szkoła [i. e. o szkole]: poglądy, oceny, doświadczenia.- Warszawa: Instytut Badań Pedagogicznych.
   MEN, 1989.- 162 s.; 21 cm

82. Sympozjum Korczakowskie . 1985 (Sympozjum Korczakowskie: Łódź, listopad 1985 /[Hrsg.] Olga Czerniawska, Erich Dauzenroth.- Łódź: 
   Uniwersytet Łódzki, Giessen: Uniwersytet im. Justusa Liebiga, [1985].- [2], 80 s.: faks.; 21 cm
   * Zawiera fragmenty prac Korczaka w języku esperanto. - Tekst częśc. niem., esp.

83. Szlązakowa Alicja: Janusz Korczak.- Warszawa: Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, 1979.- 142, [1] s.: il.; 20 x 21 cm
   * Tyt. oryg.: [Janusz Korczak, 1978]

84. Tarnowski Janusz: Janusz Korczak dzisiaj.- Warszawa: Akademia Teologii Katolickiej, 1990.- 241, [1] s., [20] s. tabl.: 1 faks., fot., portr.; 21 cm
   * Zawiera m. in. utwory J. Korczaka

85. Wartości pedagogiki Janusza Korczaka: praca zbiorowa.- Lublin: Wydaw TN KUL, 1979.- 101, [2] s.; 24 cm
   * Zawiera materiały z Sympozjum Korczakowskiego, odbytego w dn. 25-26 II 1976 w Katolickim Uniwersytecie Lubelskim

86. Wołoszyn Stefan: Korczak.- [Wyd. 2].- Warszawa: "Wiedza Powszechna", 1982.- 334, [2] s.: 1 il. 1 portr.; 19 cm
   * Zawiera także wybór pism Janusza Korczaka

87. Wspomnienia o Januszu Korczaku /wybór i oprac. Ludwika Barszczewska, Bolesław Milewicz; [wstęp Igor Newerly].- Warszawa: 
   "Nasza Księgarnia", 1981.- 405, [3] s.; 20 cm
   * Częśc. tł. z ang., fr., hebr. i jidisz

88. Wspomnienia o Januszu Korczaku /wybór i oprac. Ludwika Barszczewska, Bolesław Milewicz; [wstęp Igor Newerly].- [Wyd. 2].- 
   Warszawa: "Nasza Księgarnia", 1989.- 335, [1] s.; 21 cm
   * Częśc. tł. z ang., fr., hebr. i jidysz

89. Zyngman Israel: Dzieci doktora Korczaka /Israel Zyngman [nazwa], (Stasiek [pseud.]).- Warszawa: "Nasza Księgarnia", 1989.- 229, [3] s.; 17 cm

90. Żółkiewska Wanda: Czarodziej.- Warszawa: Krajowa Agencja Wydawnicza, 1979.- 259, [4] s.; 20 cm

91. Żółkiewska Wanda: Czarodziej /il. S[tanisław] Rozwadowski.- [Wyd. 2].- Warszawa: Krajowa Agencja Wydawnicza, 1988.- 190, [2] s.: il.; 24 cm

92. Życie i twórczość Janusza Korczaka jako temat filozoficzno- pedagogicznej refleksji: materiały z konferencji ogólnouczelnianej /[red. nauk. 
   Andrzej Tchorzewski].- Bydgoszcz: Wydaw. Uczelniane WSP, 1979.- 133 s.: il.; 25 cm
Artykuły w czasopismach:
1. A clinician without a clinic /Yaacov Rotem// Dialogue and Universalism.- 1997, nr 9/10, s. 113-117

2. Aspects of universal importance of Janusz Korczak's education /Volker Edlinger// Dialogue and Universalism.- 1997, nr 9/10, s. 169-170

3. Calendar of life and work of Janusz Korczak /Maria Falkowska// Dialogue and Universalism.- 1997, nr 9/10, s. 181-187

4. Chcę nauczyć rozumieć i kochać, czyli o potrzebie Korczaka /Hanna Kirchner// Gazeta Wyborcza.- 2001, nr 75, dod. s. 24-27

5. Childless father of an uncountable number of other people's childern /Jan Twardowski// Dialogue and Universalism.- 1997, nr 9/10, s. 83-85

6. Children of the Bible - Janusz Korczak's Midrash: its history, contents and ideas /Shimon Frost// Dialogue and Universalism.- 1997, nr 9/10, s. 97-102

7. Co nam przekazał Janusz Korczak /oprac. Aleksander Lewin// Ruch Pedagogiczny.- 1998, [nr] 3/4, s. 158-172

8. Conversation about "King Matt" /Jeanne Hersch, Volker Edlinger; tł. Mark Bernheim// Dialogue and Universalism.- 1997, nr 9/10, s. 105-109

9. Czasem warto poczytać Korczaka /Maria Prussak// Tygodnik Powszechny.- 1998, nr 13, s. 14

10. Czesław Miłosz o Januszu Korczaku /tł. z ang. Krystyna Jurasz-Dębska// Ruch Pedagogiczny.- 1998, [nr] 3/4, s. 111-113

11. Czy saga o Królu Maciusiu jest utopią? /Leszek Prorok// Ruch Pedagogiczny.- 1998, [nr] 3/4, s. 145-157

12. Dziecko jako monarcha czyli dwa największe eksperymenty pedagogiczne XX wieku /Aleksander Nalaskowski// Wychowanie na co Dzień.- 
   1996, nr 12, s. 5-7
   "Król Maciuś Pierwszy" Janusza Korczaka i "Mały Książę" Antoine'a de Saint-Exupery'ego

13. Foreign translations and books about Janusz Korczak /Ryszard Wasita// Dialogue and Universalism.- 1997, nr 9/10, s.173-177

14. Gettowe trajektorie: o zapisie osobistego doświadczenia w dziennikach z getta warszawskiego: (Abraham Lewin, Rachela Auerbach, 
   Janusz Korczak) /Marta Młodkowska// Teksty Drugie.- 2001, nr 1, s. 135-155

15. Information on the project of an edition of all of the writings by Janusz Korczak /Aleksander Lewin// Dialogue and Universalism.- 
   1997, nr 9/10, s. 191-192

16. Janusz Korczak: a tale for our time /Bruno Bettelheim// Dialogue and Universalism.- 1997, nr 9/10, s. 27-32

17. Janusz Korczak among the great moral authorities of mankind /Stefan Wołoszyn; tł. z pol. Aleksandra Rodzińska// Dialogue and Universalism.- 
   1997, nr 9/10, s. 33-39

18. Janusz Korczak and children's rights /Jadwiga Bińczycka// Dialogue and Universalism.- 1997, nr 9/10, s. 127-134

19. Janusz Korczak and "The century of the child" /Sven G. Hartman// Dialogue and Universalism.- 1997, nr 9/10, s.135-142

20. Janusz Korczak - człowiek i dzieło: próba opisu recepcji światowej /Ryszard Wasita// Literatura na Świecie.- 1997, nr 4/5, s. 364-368

21. Janusz Korczak in the U.S. /Edwin P. Kulawiec// Dialogue and Universalism.- 1997, nr 9/10, s. 165-167

22. Janusz Korczak - man of letters /Michał Głowiński; tł. z pol. Aleksandra Rodzińska// Dialogue and Universalism.- 1997, nr 9/10, s. 75-77

23. Janusz Korczak: portret polityczny /Wiesław Theiss.- Streszcz. w jęz. ang.// Kwartalnik Pedagogiczny.- 1994, nr 3, 
s. 43-55

24. Janusz Korczak's thought: the living solution /Andrzej Mencwel// Dialogue and Universalism.- 1997, nr 9/10, s. 43-51

25. Janusz Korczak w badaniach językoznawcy: "Od słowa do tekstu. O języku i stylach Janusza Korczaka" /Krystyna Gąsiorek// Z Doświadczeń 
   Pedagoga.- 1999, nr 2, s. 145-165

26. Janusz Korczak w harcerskim kręgu /Urszula Sobkowiak// Harcerstwo.- 1997, nr 7/8, s. 25-28
   Seminarium w Bydgoszczy

27. Janusz Korczak: współczesna opowieść /Bruno Bettelheim; tł. z ang. Anna Mieszalska// Ruch Pedagogiczny.- 1998, [nr] 3/4, s. 134-139

28. Janusz Korczak wzorem osobowym altruisty: ref. /Mieczysław Łobocki.- Streszcz. w jęz. ang.// Annales Universitatis Mariae Curie- Skłodowska. 
   Sectio J Paedagogia-Psychologia.- Vol. 11.- (1998), s. 151-158

29. Kim był Pan Doktor naprawdę? /Aleksander Lewin// Wiadomości Kulturalne.- 1996, nr 9, s. 7-8

30. Korczak: mija 120. rocznica urodzin Starego Doktora /Janusz Marciniak// Tygodnik Powszechny.- 1998, nr 30, s. 8-9

31. Korczak a wychowanie dla pokoju /Bożena Wojnowska// Ruch Pedagogiczny.- 2001, [nr] 1/2, s. 100-107

32. Korczak i Freinet - co ich łączy, a co różni? /Aleksander Lewin// Nowa Szkoła.- 1997, nr 2, s. 16-20

33. Korczak - kilka przypomnień /Aleksander Lewin// Myśl Socjaldemokratyczna.- 2000, nr 1, s. 47-52

34. Korczak - postacią dialogową /Bożena Wojnowska// Res Publica Nowa.- 1999, nr 7/8, s. 42-47

35. Korczak potrzebny od zaraz /Hanna Kirchner// Rzeczpospolita.- 1997, nr 27, s. 18
   Przygotowanie nowej edycji dzieł Janusza Korczaka

36. Korczak's pedagogy of respect: (some basic concepts) /Friedhelm Beiner// Dialogue and Universalism.- 1997, nr 9/10, s. 143-150

37. Korczakianum - towards the sources /Maria Ciesielska// Dialogue and Universalism.- 1997, nr 9/10, s. 189-190

38. Korczakowska koncepcja wychowania i wychowawcy w domu dziecka /Maria Raszewska// Opieka Wychowanie Terapia.- 1997, nr 4, s. 27-28

39. Korczakowskie dramaty /Bolesław Drukier// Ruch Pedagogiczny.- 1998, [nr] 3/4, s. 124-133

40. Którędy /Tadeusz Konwicki// Ruch Pedagogiczny.- 1998, [nr] 3/4, s. 102-105

41. Nieznany geniusz, nie chciany święty /Wojciech Eichelberger// Gazeta Wyborcza.- 1997, nr 31, s. 10

42. O Januszu Korczaku: w 85 rocznicę założenia w Warszawie "Domu Sierot" /Jadwiga Kopczyńska-Sikorska// Wychowanie w Przedszkolu.- 
   1998, nr 2, s. 100-103

43. O Januszu Korczaku: w 85 rocznicę założenia w Warszawie "Domu Sierot" /Jadwiga Kopczyńska-Sikorska// Kultura Fizyczna.- 1998, nr 1/2, s. 28-29

44. Od Japonii po Brazylię: (Janusz Korczak - człowiek i dzieło: próba opisu recepcji światowej) /Ryszard Wasita// Więź.- 2000, nr 4, s. 216-221

45. Ostatnia droga Doktora /Irena Sendlerowa "Jolanta"; rozm. przepr. Tomasz Szarota// Polityka.- 1997, nr 21, s. 94

46. Personal gratitude to Janusz Korczak /Czesław Miłosz// Dialogue and Universalism.- 1997, nr 9/10, s. 87-89

47. Piętnasty dodatkowy święty /Erich Dauzenroth; tł. z ang. Anna Mieszalska// Ruch Pedagogiczny.- 1998, [nr] 3/4, s. 114-115

48. Polish writers about Janusz Korczak /Ryszard Wasita// Dialogue and Universalism.- 1997, nr 9/10, s. 79-81

49. Postawa wychowawcy wobec dziecka w ujęciu Janusza Korczaka /Katarzyna Sierpotowska, Ryszard Cieśliński// Rocznik Naukowy /Akademia 
   Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie Instytut Wychowania Fizycznego i Sportu w Białej Podlaskiej.- T. 3.- (1997), s. 145-147

50. Poszukiwanie nowej drogi wychowania z inspiracji systemu Janusza Korczaka /Mirosław Urbaczewski// Opieka Wychowanie Terapia.-
   1996, nr 1, s. 5-11

51. Rodowód Janusza Korczaka /Maria Falkowska// Biuletyn Żydowskiego Instytutu Historycznego.- 1997, nr 1, s. 33-52

52. Rozmowa o królu Maciusiu /Jeanne Hersch; rozm. przepr. Volker Edlinger; tł. z ang. Anna Mieszalska// Ruch Pedagogiczny.- 1998, 
   [nr] 3/4, s. 140-144

53. Sam na sam ze Starym Doktorem - Januszem Korczakiem /Edwin P. Kulawiec// Ruch Pedagogiczny.- 1998, [nr] 3/4, s.116-123

54. Sprawa z Korczakiem /Janusz Marciniak// Czas Kultury.- 1997, nr 4, s. 50-52

55. Stary Doktor na indeksie: nieznane recenzje dzieł Janusza Korczaka z 1954 roku /Wiesław Theiss.- Streszcz. w jęz. fr.// Przegląd Powszechny.- 
   1997, nr 2, s. 218-228

56. VI Międzynarodowa Akademicka Konferencja Korczakowska w Izraelu /Wiesław Theiss// Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze.- 1999, nr 5, s. 39-40

57. Śmierć Adama Czerniakowa i ostatnia droga Janusza Korczaka /Jerzy Lewiński// Biuletyn Głównej Komisji Badania Zbrodni przeciwko 
   Narodowi Polskiemu Instytutu Pamięci Narodowej.- [T.] 35.- (1993), s. 157-179

58. Teksty Janusza Korczaka jako przesłanie i inspiracja na przykładzie doświadczenia cierpienia dziecka /Krystyna Ablewicz.- Streszcz. w jęz. niem.// 
   Rocznik Komisji Nauk Pedagogicznych.- T. 48.- (1995), s. 63-73

59. Testimonies of children: (recently discovered archival materials from the Orphans House - from the time of the Ghetto) /Stanley Robe// 
   Dialogue and Universalism.- 1997, nr 9/10, s. 219-226

60. The fifteenth auxiliary saint /Erich Dauzenroth// Dialogue and Universalism.- 1997, nr 9/10, s. 171-172

61. The final road: przem. /Marek Rudnicki; tł. z pol. Rafael F. Scharf// Dialogue and Universalism.- 1997, nr 9/10, s. 227-230
   Wspomnienie o wyjściu z warszawskiego getta Janusza Korczaka wraz z dziećmi z Domu Sierot, 6 sierpnia 1942 roku

62. The impact of Korczak on pedagogy in Israel /Szewach Eden// Dialogue and Universalism.- 1997, nr 9/10, s. 153-163

63. The religious consciousness of Janusz Korczak /Krystyna Starczewska// Dialogue and Universalism.- 1997, nr 9/10, s. 53-71

64. The wanderings of ideas or a model of humanity?: (the peculiarity of the reception of Janusz Korczak's life's work) /Aleksander Lewin; 
    tł. z pol. Andrzej Żebrowski// Dialogue and Universalism.- 1997, nr 9/10, s. 11-24

65. Tracing the pedagogic thought of Janusz Korczak /Aleksander Lewin// Dialogue and Universalism.- 1997, nr 9/10, s. 119-125

66. Trzeba to zrozumieć /Janusz Korczak; oprac. A.L.// Res Humana /Towarzystwo Kultury Świeckiej.- 1996, nr 2, s. 24-25
   O wychowaniu dziecka

67. Trzy zbliżenia /Jan Twardowski; oprac. Jadwiga Bińczycka// Ruch Pedagogiczny.- 1998, [nr] 3/4, s. 106-110

68. Uczyć się od Korczaka, to znaczy... /Marta Ciesielska// Ruch Pedagogiczny.- 1998, [nr] 3/4, s. 173-175

69. Veletni pedagogiki gumanizmu: porivnjalnij analiz pedagogicnich koncepcij A. Makarenko, V. Suchomlinskogo i Ja. Korcaka /Svitlana Denisjuk.- 
   Streszcz. w jęz. ang. pol.// Prace Naukowe. Pedagogika /Wyższa Szkoła Pedagogiczna w Częstochowie.- Z. 8/10, (1999/2001), s. 483-491

70. What has he left to us?: fragm., tł. z pol. /Janusz Korczak; oprac. Aleksander Lewin// Dialogue and Universalism.- 1997, nr 9/10, s. 199-215

71. Which way /Tadeusz Konwicki// Dialogue and Universalism.- 1997, nr 9/10, s. 91-94

72. Z badań nad strukturą składniową powieści Janusza Korczaka /Krystyna Gąsiorek// Rocznik Naukowo-Dydaktyczny. Prace Językoznawcze
   /Wyższa Szkoła Pedagogiczna im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie.- Z. 9.- (1997), s. 53-61

73. Zło jeszcze nie dotarło do nas...: nieznane listy Janusza Korczaka do Józefa Arnona /oprac. Bożena Wojnowska// Więź.- 2000, nr 2, s. 107-126

74. Znaczenie opieki nad dzieckiem w rodzinie w ujęciu Janusza Korczaka /Bożena Matyjas// Kieleckie Studia Pedagogiczne i Psychologiczne.- 
   T. 9, (1994), s. 105-115
Recenzje:
1. Aktywność kulturalna dzieci i młodzieży w teorii i praktyce pedagogicznej Janusza Korczaka /Bożena Matyjas. Kielce, 1996,- 
  Rec. Maria Chymuk// Edukacja.- 1997, nr 2, s. 112-115

2. Aktualność idei Janusza Korczaka. Piotrków Trybunalski, 1993,- Rec. Dorota Zydlik// Piotrkowskie Studia Pedagogiczne.- 
  T. 4.- (1997), s. 149-151

3. Gdy nadchodził kres...: ostatnie lata życia Janusza Korczaka /Aleksander Lewin. Warszawa, 1996,- Rec. Bożena Matyjas// 
  Edukacja.- 1997, nr 4, s. 118-120

4. Gdy nadchodził kres...: ostatnie lata życia Janusza Korczaka /Aleksander Lewin. Warszawa, 1996,- Rec. Maria Łopatkowa// 
  Nowe Książki.- 1997, nr 12, s. 36-37

5. Janusz Korczak dzisiaj /Janusz Tarnowski. Warszawa, 1990,- Rec. Andrzej Pieczywok// Toruńskie Studia Dydaktyczne.- 
  Nr 7, (1995), s. 278-280

6. Janusz Korczak: pisarz - wychowawca - myśliciel. Warszawa, 1997,- Rec. Lidia Burska// Teksty Drugie.- 1998, nr 3, s. 145-149

7. Janusz Korczak: pisarz - wychowawca - myśliciel. Warszawa, 1997,- Rec. Dorota Krawczyńska// Res Publica Nowa.- 1999, nr 7/8, s. 111-113

8. Janusz Korczak: pisarz - wychowawca - myśliciel. Warszawa, 1997,- Rec. Józefa Bartnicka// Przegląd Humanistyczny.- 1999, nr 4, s. 104-110

9. Janusz Korczak: pisarz - wychowawca - myśliciel. Warszawa, 1997,- Rec. Zofia Beszczyńska// Nowe Książki.- 1997, nr 12, s. 37-38

10. Janusz Korczak: pisarz - wychowawca - myśliciel. Warszawa, 1997,- Rec. Danuta Świerczyńska-Jelonek// Guliwer, 1998, nr 4, s. 35-36

11. Korczak znany i nieznany /Aleksander Lewin. Warszawa, 1999,- Rec. Józefa Bartnicka// Nowe Książki.- 1999, nr 10, s. 17-18

12. Korczak znany i nieznany /Aleksander Lewin. Warszawa, 1999,- Rec. Jadwiga Bińczycka// Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze.- 
   1999, nr 10, s. 56-57

13. Korczak znany i nieznany /Aleksander Lewin. Warszawa, 1999,- Rec. Ryszard Wasita// Twórczość.- 2000, nr 3, s. 135-138

14. Korczak znany i nieznany /Aleksander Lewin. Warszawa, 1999,- Rec. Kazimierz Koźniewski// Myśl Socjaldemokratyczna.- 
   1999, nr 4, s. 120-122

15. Król Maciuś Pierwszy /Janusz Korczak; reż. Cezary Domagała; Teatr Komedii, Warszawa,- Rec. Liliana Bardijewska// Teatr.- 
   1999, nr 4, s. 38-39

16. Listy i rozmyślania palestyńskie /Janusz Korczak. Warszawa, 1999,- Rec. Ryszard Wasita// Więź.- 2000, nr 8, s. 200-203

17. Od słowa do tekstu: o języku i stylach Janusza Korczaka /Krystyna Gąsiorek. Kraków, 1997,- Rec. Krystyna Zabierowska// 
   Nowa Polszczyzna.- 1998, nr 5, s. 62-63
Niniejsze zestawienie sporządzono na podstawie katalogu online Biblioteki Narodowej w Warszawie
Opracowanie: 
HANNA MAŁGORZATA WITCZAK