Korelacja międzyprzedmiotowa, ścieżki edukacyjne

Książki:
1. Andrukowicz Wiesław: Edukacja integralna.- Kraków: "Impuls", 2001.- 272, [1] s.: il.; 24 cm

2. Baczała Krystyna et al.: Zieloną ścieżką ...: edukacja ekologiczna: przewodnik dla nauczycieli.- Warszawa: Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, 1996.- 
  141, [3] s.: 1 fot., rys.; 24 cm

3. Badam i opisuję: kształcenie zintegrowane w klasie pierwszej: przewodnik metodyczny.Cz. 1 /pod red. Gustawa Trelińskiego; [oprac. zespół Józef Bartosiński 
  et al.].- Kielce: Wydaw. Pedagogiczne ZNP, cop. 2000.- 76 s.; 21 cm

4. Bieg Barbara: Słońce na stole: kształcenie zintegrowane: projekt pracy wg programu Elementariusz: klasa I, semestr 1.- Warszawa: Muza Szkolna, 2000.- 
  78 s.; 29 cm

5. Bleja-Sosna Barbara: Kim jestem, kim mogę być?: poradnik wychowawczo-dydaktyczny ścieżek edukacyjnych: dla klasy V w szkole podstawowej: 
  materiały pomocnicze dla nauczycieli - zbiór ćwiczeń .- Toruń: "Bea-Bleja", [1999].- 86 s. : il. ; 21 cm
  Tyt. okł. : Ścieżki edukacyjne : poradnik. - Cykl "Wychowanie do życia w społeczeństwie"

6. Bleja-Sosna Barbara: Kim jestem, kim mogę być?: poradnik wychowawczo-dydaktyczny ścieżek edukacyjnych: dla klasy IV w szkole podstawowej: 
  materiały pomocnicze dla nauczycieli - zbiór ćwiczeń.- Toruń: "Bea-Bleja", [1999].- 69 s.: il.; 21 cm
  Tyt. okł. : Ścieżki edukacyjne : poradnik. - Cykl "Wychowanie do życia w społeczeństwie"

7. Bleja-Sosna Barbara: Kim jestem, kim mogę być?: ścieżki edukacyjne: ćwiczenia dla ucznia klasy IV szkoły podstawowej: materiały pomocnicze 
  dla uczniów oraz nauczycieli-wychowawców i nauczycieli przedmiotów skorelowane z Poradnikiem ścieżek edukacyjnych dla klasy IV szkoły podstawowej.- 
  Toruń: "Bea-Bleja", [2000].- 56 s.: il.; 21 cm
  Tyt. okł. : Ścieżki edukacyjne : ćwiczenia dla ucznia : szkoła podstawowa 4

8. Bleja-Sosna Barbara: Kim jestem, kim mogę być?: ścieżki edukacyjne: ćwiczenia dla ucznia klasy V szkoły podstawowej: materiały pomocnicze dla 
  uczniów oraz nauczycieli-wychowawców i nauczycieli przedmiotów skorelowane z Poradnikiem ścieżek edukacyjnych dla klasy V szkoły podstawowej.- 
  Toruń: "Bea-Bleja", [2000].- 67 s.: il.; 21 cm
  Tyt. okł. : Ścieżki edukacyjne : ćwiczenia dla ucznia : szkoła podstawowa 5

9. Bleja-Sosna Barbara, Składanowska Maria: Kim jestem, kim mogę być?: poradnik wychowawczo-dydaktyczny ścieżek edukacyjnych: dla klasy VI 
  w szkole podstawowej: materiały pomocnicze dla nauczycieli - zbiór ćwiczeń.- Toruń: "Bea-Bleja", [2000].- 107 s.: il.; 21 cm
  Tyt. okł. : Ścieżki edukacyjne : poradnik : szkoła podstawowa 6. - Cykl "Wychowanie do życia w społeczeństwie"

10. Bleja-Sosna Barbara, Składanowska Maria: Kim jestem, kim mogę być?: ścieżki edukacyjne: ćwiczenia dla ucznia klasy VI szkoły podstawowej: 
   materiały pomocnicze dla uczniów oraz nauczycieli-wychowawców i nauczycieli przedmiotów skorelowane z Poradnikiem ścieżek edukacyjnych 
   dla klasy VI szkoły podstawowej.- Toruń: "Bea-Bleja", [2000].- 68, [1] s.: il.; 21 cm
   Tyt. okł. : Ścieżki edukacyjne : ćwiczenia dla ucznia : szkoła podstawowa 6

11. Bolechowski Adam: Korelacja historii z innymi przedmiotami nauczania : materiały pomocnicze dla nauczycieli.- Katowice: Instytut Kształcenia Nauczycieli 
   i Badań Oświatowych, 1979.- 67 s.; 21 cm

12. Byszewski Janusz: Tutaj jestem.- Warszawa: Centrum Sztuki Współczesnej, Zamek Ujazdowski. Laboratorium Edukacji Twórczej , 1994.- 123, [6] s., 
   [2] k. tabl.: il. (gł. kolor.), faks., fot., 1 portr.; 30 cm
   Tyt. równol. : Here I am. - Tekst równol. pol., ang.
   Nauczanie zintegrowane – metody; Wychowanie plastyczne - metody

13. Cempulik Piotr, Dobosz Roland: Ścieżka dydaktyczna na Garbie Tarnogórskim. [Cz.] 1, Las Segiecki.- Katowice: Wojewoda Katowicki Krzeszowice: 
   "Planta", 1996.- 56 s.: il. kolor., fot., 2 mapy, rys., err.; 21 cm

14. Cheba Andrzej: Scenariusze jednostek metodycznych w edukacji wczesnoszkolnej kl. I-III. Nr 1 /[red. merytoryczna Małgorzata Świtka, Joanna Sztobryn].- 
   Łódź: "Dajas", 1999.- 120 s.: mapy, rys.; 24 cm
   Nauczanie zintegrowane - metody

15. Cheba Andrzej: Utrwalamy i sprawdzamy: pomiar dydaktyczny w nauczaniu początkowym matematyki: poradnik dla nauczyciela do nauczania 
   zintegrowanego.- Łódź: "Res Polona", [2000].- 237 s.: il.; 21 cm

16. Chłopecka Kazimiera, Duda Mirosława, Wojtczak Krystyna: Integralny plan pracy dydaktyczno-wychowawczej dla klasy 1: scenariusze lekcji: semestr I.- 
   Warszawa: Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, 1999.- 228 s.: nuty, rys.; 24 cm

17. Cywińska Elżbieta Barbara, Janicka-Panek Teresa, Zielkowska Lidia: Nauczanie zintegrowane w klasach 1-3: przewodnik metodyczny dla nauczyciela: 
   klasa 1 - semestr I.- Warszawa: "Juka", 1998.- 113 s.; 24 cm

18. Cywińska Elżbieta Barbara, Janicka-Panek Teresa, Zielkowska Lidia: Nauczanie zintegrowane w klasach 1-3: przewodnik metodyczny dla nauczyciela.
   [1],Klasa 1 - semestr I.- Warszawa: "Juka", 1999.- 113 s.; 24 cm

19. Cywińska Elżbieta Barbara, Janicka-Panek Teresa, Zielkowska Lidia: Nauczanie zintegrowane w klasach 1-3: przewodnik metodyczny dla nauczyciela: 
   klasa 1 - semestr II.- Warszawa: "Juka", 1998.- 185 s.; 24 cm

20. Cywińska Elżbieta Barbara, Janicka-Panek Teresa, Zielkowska Lidia: Nauczanie zintegrowane w klasach 1-3: przewodnik metodyczny dla nauczyciela.
   [2],Klasa 1 - semestr II.- Warszawa: "Juka", 1999.- 185 s.; 24 cm

21. Cywińska Elżbieta Barbara, Janicka-Panek Teresa, Zielkowska Lidia: Przewodnik metodyczny dla nauczyciela do "Elementarza zintegrowanego": 
   scenariusze zajęć.- Warszawa: "Juka", 1999.- 238, [1] s.: il., nuty,; 24 cm

22. Cywińska Elżbieta Barbara, Janicka-Panek Teresa, Zielkowska Lidia: Rozkład zintegrowanych treści nauczania dla klasy pierwszej: (do programu 
   nr DKW-4014-15/99): semestr I.- Warszawa: "Juka", 1999.- 95, [1] s.; 24 cm

23. Cywińska Elżbieta Barbara, Janicka-Panek Teresa, Zielkowska Lidia: Rozkład zintegrowanych treści nauczania dla klasy pierwszej: (do programu 
   nr DWK-4014/15/99): semestr I.- Warszawa: "Juka", 2000.- 95, [1] s.; 24 cm

24. Cywińska Elżbieta Barbara, Janicka-Panek Teresa, Zielkowska Lidia: Rozkład zintegrowanych treści nauczania dla klasy drugiej: (do programu 
   nr DKW-4014-15/99): semestr I.- Warszawa: "Juka", 2000.- 93, [3] s.; 24 cm

25. Czarnecka Bożenna, Grądziel Tadeusz, Lorens Bogdan: Ścieżka historyczno-przyrodnicza do Wojdy: (przewodnik dydaktyczny).- Zwierzyniec: 
   Roztoczański Park Narodowy: przy pomocy Towarzystwa Wolnej Wszechnicy Polskiej. Oddział w Lublinie, 1992.- 24 s.: 2 fot.,rys., 2 mapy; 20 cm

26. Czarnota Krzysztof Antoni, Mijal Leon: Ścieżka przyrodniczo-leśna Skalica.- Ustroń: Nadleśnictwo Ustroń. [Państwowe Gospodarstwo Leśne. Lasy 
   Państwowe], 1996.- 29, [1] s.: fot. kolor.; 25 cm

27. Czerwieniec Halina, Czerwieniec Marek: Ścieżka przyrodnicza "A" im. prof. dr Władysława Szafera: (przewodnik dydaktyczny).- Wyd. 3.- Zawoja: 
   Dyrekcja Babiogórskiego Parku Narodowego, 1986.- 15, [1] s.: rys.; 21 cm

28. Czerwieniec Halina, Czerwieniec Marek: Ścieżka przyrodnicza "A" im. prof. dr. Władysława Szafera: (przewodnik dydaktyczny).- Zawoja: Dyrekcja 
   Babiogórskiego Parku Narodowego, 1983.- 16 s.: 2 pl., rys.; 21 cm

29. Czerwieniec Halina, Czerwieniec Marek: Ścieżka przyrodnicza "A" im. prof. dr. Władysława Szafera: przewodnik dydaktyczny.- Zawoja: Dyrekcja 
   Babiogórskiego Parku Narodowego, 1974.- 17, [2] s.: 2 pl., rys.; 21 cm

30. Ćwikowska Barbara, Ćwikowski Cezary: Ścieżka przyrodnicza "Ustrzyki Górne - Wołosate": przewodnik.- Ustrzyki Dolne Ustrzyki Górne: Ośrodek 
   Naukowo-Dydaktyczny Bieszczadzkiego Parku Narodowego. Wydaw. Kraków: "Impuls", 1996.- 43 s.: fot. kolor., rys.; 21 cm

31. Dejko Jadwiga: To już potrafię. [Cz.] 1, Ćwiczenia utrwalająco-sprawdzające /il. Irena Rokicka-Wakuła].- Lublin: "Epideixis", 1997.- 32 s.: il. kolor.; 24 cm
   Gry edukacyjne; Nauczanie zintegrowane - ćwiczenia i zadania

32. Dejko Jadwiga: To już potrafię. [Cz.] 2, Ćwiczenia utrwalająco-sprawdzające /il. Irena Rokicka-Wakuła].- Lublin: "Epideixis", cop. 1998.- 31 s.: il. kolor.; 24 cm
   Gry edukacyjne; Nauczanie zintegrowane - ćwiczenia i zadania

33. Dembska Janina Agata, Malepsza Teresa: Edukacja Smyka: scenariusze zajęć do kształcenia zintegrowanego w klasie 2: semestr 1.- Warszawa: "Adam", 
   2000.- 43 s.; 23 cm

34. Derwich Antoni: Ścieżka przyrodniczo-historyczna "W dolinie górnego Sanu": przewodnik.- Ustrzyki Dolne: Ośrodek Naukowo-Dydaktyczny 
   Bieszczadzkiego Parku Narodowego. Wydaw., 1998.- 46, [2] s., [16] s. tabl. kolor.: il., 3 mapy; 21 cm

35. Dominiczak Dorota: Moja szkoła: przewodnik metodyczny nauczania zintegrowanego w klasie drugiej: styczeń /[scenariusze zajęć Dorota Dominiczak].- 
   Kielce: "Mac", 1999.- 112, [16] s.: il., nuty; 20 cm

36. Dominiczak Dorota: Moja szkoła: przewodnik metodyczny nauczania zintegrowanego w klasie drugiej: luty /[scenariusze zajęć Dorota Dominiczak].- 
   Kielce: "Mac", 1999.- 116, [12] s.: il., nuty; 20 cm

37. Dominiczak Dorota: Moja szkoła: przewodnik metodyczny nauczania zintegrowanego w klasie drugiej: marzec /[scenariusze zajęć Dorota Dominiczak].- 
   Kielce: "Mac", 2000.- 108, [12] s.: il., nuty; 20 cm

38. Dominiczak Dorota: Moja szkoła: przewodnik metodyczny nauczania zintegrowanego w klasie drugiej: kwiecień /[scenariusze zajęć Dorota Dominiczak].- 
   Kielce: "Mac", 2000.- 132, [12] s.: il., nuty; 20 cm

39. Dominiczak Dorota: Moja szkoła: przewodnik metodyczny nauczania zintegrowanego w klasie drugiej: maj /[scenariusze zajęć Dorota Dominiczak].- 
   Kielce: "MAC", 2000.- 116 s.: nuty; 21 cm

40. Dominiczak Dorota: Moja szkoła: przewodnik metodyczny nauczania zintegrowanego w klasie drugiej: czerwiec /[scenariusze zajęć Dorota Dominiczak].- 
   Kielce: "MAC", 2000.- 88 s.: il.; 21 cm

41. Dominiczak Dorota: Moja szkoła: przewodnik metodyczny nauczania zintegrowanego w klasie drugiej: wrzesień /[scenariusze zajęć Dorota Dominiczak].- 
   Kielce: "Mac", 1999.- 152 s.: il., nuty; 21 cm

42. Dominiczak Dorota: Moja szkoła : przewodnik metodyczny nauczania zintegrowanego w klasie drugiej: październik /[scenariusze zajęć Dorota Dominiczak].-
   Kielce: "Mac", 1999.- 144, [8] s.: il., nuty; 20 cm

43. Dominiczak Dorota: Moja szkoła: przewodnik metodyczny nauczania zintegrowanego w klasie drugiej: listopad /[scenariusze zajęć Dorota Dominiczak].- 
   Kielce: "Mac", 1999.- 136 s.: il., nuty; 20 cm

44. Dominiczak Dorota: Moja szkoła: przewodnik metodyczny nauczania zintegrowanego w klasie drugiej: grudzień /[scenariusze zajęć Dorota Dominiczak].- 
   Kielce: "Mac", 1999.- 116, [12] s.: il., nuty; 20 cm

45. Dominiczak Dorota: Moja szkoła: przewodnik metodyczny do podręcznika z ćwiczeniami dla klasy drugiej: styczeń/[scenariusze zajęć Dorota Dominiczak,
   Ewa Misiorowska, Małgorzata Obara].- Kielce: "MAC", 2000.- 124 s.: il.; 21 cm

46. Dominiczak Dorota: Moja szkoła: przewodnik metodyczny do podręcznika z ćwiczeniami dla klasy drugiej: luty /[scenariusze zajęć Dorota Dominiczak, 
   Ewa Misiorowska, Małgorzata Obara].- Kielce: "MAC", 2000.- 60 s., [12] s. tabl.: il., nuty; 21 cm

47. Dominiczak Dorota: Moja szkoła: przewodnik metodyczny do podręcznika z ćwiczeniami dla klasy drugiej: marzec /[scenariusze zajęć Dorota Dominiczak, 
   Ewa Misiorowska, Małgorzata Obara].- Kielce: "MAC", 2001.- 116 s., [4] s. tabl.: nuty; 21 cm

48. Dominiczak Dorota: Moja szkoła: przewodnik metodyczny do podręcznika z ćwiczeniami dla klasy drugiej: kwiecień /[scenariusze zajęć Dorota Dominiczak, 
   Ewa Misiorowska, Małgorzata Obara].- Kielce: "MAC Edukacja", 2001.- 92 s., [4] s. tabl.: nuty; 21 cm

49. Dominiczak Dorota: Moja szkoła: przewodnik metodyczny do podręcznika z ćwiczeniami dla klasy drugiej: wrzesień /[scenariusze zajęć Dorota Dominiczak, 
   Ewa Misiorowska, Małgorzata Obara].- Kielce: "Mac", 2000.- 128 s.: il., nuty; 20 cm

50. Dominiczak Dorota: Moja szkoła: przewodnik metodyczny do podręcznika z ćwiczeniami dla klasy drugiej: październik /[scenariusze zajęć Dorota 
   Dominiczak, Ewa Misiorowska, Małgorzata Obara].- Kielce: "MAC", 2000.- 124 s.: nuty; 21 cm

51. Dominiczak Dorota: Moja szkoła: przewodnik metodyczny do podręcznika z ćwiczeniami dla klasy drugiej: grudzień /[scenariusze zajęć Dorota Dominiczak, 
   Ewa Misiorowska, Małgorzata Obara].- Kielce: "MAC", 2000.- 92 s.: il.; 21 cm

52. Dorda Aleksander, Kuśka Antoni: Ścieżka przyrodnicza w Laskach Miejskich w Cieszynie: (przewodnik dydaktyczny).- Cieszyn: Urząd Miejski, 1998.- 
   96 s.: fot. (gł. kolor.), 1 mapa, pl., rys.; 21 cm

53. Drzał Elwira, Iwonna Skibińska-Czechowicz: Inscenizacje w nauczaniu zintegrowanym.- Gdańsk: "Harmonia", 2000.- 91, [2] s.: il., nuty; 24 cm
   Wydawnictwa świetlicowe

54. Duraj-Nowakowa Krystyna: Integrowanie edukacji wczesnoszkolnej: modernizacja teorii i praktyki.- Kraków: "Impuls", 1998.- 423, [1] s.: il.; 24 cm
   Nauczanie zintegrowane - podręcznik akademicki

55. Dziecko w świecie muzyki: praca zbiorowa /pod red. Bronisławy Dymary.- Kraków: "Impuls", 2000.- 300, [1] s.: il., nuty; 23 cm
   Nauczanie zintegrowane; Umuzykalnianie

56. Edukacja Smyka: scenariusze do zintegrowanych zajęć w klasie pierwszej szkoły podstawowej: sprawdziany kompetencji ucznia /Janina Dembska [et al.].- 
   Warszawa: "Adam", 1999.- 125, [3] s.: il.; 23 cm

57. Edukacja Smyka: rozkład materiału do kształcenia zintegrowanego w klasie 1, semestr 2: sprawdziany kompetencji ucznia /Krystyna Jankowska [et al.].- 
   Warszawa: "Adam", 2000.- 87 s.; 24 cm

58. Edukacja Smyka: rozkład materiału do kształcenia zintegrowanego w klasie 2, semestr 1: sprawdziany kompetencji ucznia /Janina Agata Dembska [et al.].-
   Warszawa: "Adam", 2000.- 87, [1] s.: il.; 24 cm

59. Edukacja Smyka: rozkład materiału do kształcenia zintegrowanego w klasie 3 semestr 1: sprawdziany kompetencji ucznia /Elżbieta Katarzyna Korona [et al.].- 
   Warszawa: "Adam", 2000.- 79, [1] s.: 2 il.; 24 cm

60. Fajcht Halina, Miązek Dorota: Korelacja czy integracja?: poradnik metodyczny do nauczania zintegrowanego dla nauczycieli klasy I szkoły podstawowej.- 
   Łódź: "Res Polona", [2000].- 131 s.; 24 cm

61. Fajcht Halina [et al.]: Korelacja czy integracja?: poradnik metodyczny do nauczania zintegrowanego dla nauczycieli klasy III szkoły podstawowej.- Łódź: 
   "Res Polona", [2000].- 161 s.; 24 cm

62. Fleszar Ewa: Dydaktyczna ścieżka przyrodnicza w Lesie Arkońskim - Puszcza Wkrzańska.- Szczecin: Wydaw. Naukowe Uniwersytet Szczeciński, 1995.- 
   43, [1] s.: fot., 1 mapa, rys.; 24 cm

63. Fleszar Ewa: Dydaktyczna ścieżka przyrodnicza w Lesie Arkońskim - Puszcza Wkrzańska.- [Wyd. 2 rozsz.].- Szczecin: Wydaw. Naukowe Uniwersytet 
   Szczeciński, 1997.- 63, [1] s.: fot., 1 mapa, rys.; 24 cm

64. Galarowski Tadeusz, Łajczak Adam, Michalik Stefan: Ścieżki przyrodnicze po Żywieckim Parku Krajobrazowym: przyrodnicza ścieżka dydaktyczna na 
   trasie Korbielów-Kamienna-Pilsko-Sopotnia Wielka.- Bielsko-Biała: [Żywiecki Park Krajobrazowy], 1989.- 44, [3] s.: il., fot., 3 mapy, 3 wykr.; 24 cm

65. Galarowski Tadeusz, Łajczak Adam, Michalik Stefan: Ścieżki przyrodnicze po Żywieckim Parku Krajobrazowym: przyrodnicza ścieżka dydaktyczna na 
   trasie Korbielów-Kamienna - Pilsko - Sopotnia Wielka.- [Wyd. 2 zm.].- Bielsko-Biała: Zarząd Żywieckiego Parku Krajobrazowego, 1991.- 63, [1] s., 
   [4] s. tabl.: fot. kolor., 3 mapy, rys.; 17 cm

66. Garstka Joanna, Jabłońska Anna: Korelacja czy integracja?: poradnik metodyczny do nauczania zintegrowanego dla nauczycieli klasy II szkoły 
   podstawowej.- Łódź: "Res Polona", [2000].- 169 s.; 24 cm

67. Goldstein Aleksandra, Kotwińska B.: Nauczanie zintegrowane od podwórka czyli Jak dać z siebie wszystko, nie oczekując niczego w zamian.- Piła: 
   ["Prymus" Nowatorskie Metody w Edukacji], 1999.- [80] s. pag. varia: il.; 30 cm

68. Gontarek Maciej, Goczoł-Gontarek Maria: Ścieżka przyrodnicza na górę Chojnik.- [Jelenia Góra]: KPN [Poznań: "Opcja"], 1995.- 68 s.: rys., 2 mapy; 21 cm
   Materiały Edukacyjne Karkonoskiego Parku Narodowego

69. Graboś Urszula, Mucha Lilianna: Przewodnik metodyczny do nauczania zintegrowanego: semestr 1: szkoła podstawowa I.- Wyd. 2 zm.- Gdańsk: 
   Wydaw. M. Rożak, cop. 1999.- 255 s.: il., nuty; 28 cm
   Na okł.: szczegółowe scenariusze dzienne oraz wiele atrakcyjnych materiałów dodatkowych

70. Graboś Urszula, Mucha Lilianna: Przewodnik metodyczny do nauczania zintegrowanego: szkoła podstawowa I: semestr 2.- Gdańsk: Wydaw. M. Rożak, 
   2001.- 242, [10] s.: il., nuty; 28 cm

71. Graboś Urszula, Mucha Lilianna: Witaj, pierwsza klaso!: przewodnik do nauczania zintegrowanego.Cz. 1.- Gdańsk: Wydaw. M. Rożak, 2000.- 
   70, [2] s.; 27 cm

72. Grygon Barbara, Becmer Krystyna: Korelacje międzyprzedmiotowe w nauczaniu przedmiotów przyrodniczych w szkole podstawowej: biologia z higieną 
   i geografia w kl. IV.- Toruń: Instytut Kształcenia Nauczycieli im. Wł. Spasowskiego w Warszawie. Oddział Doskonalenia Nauczycieli, 1986.- [4], 75, [1] s.; 
   21 cm

73. Hanisz Jadwiga [et al.]: Wesoła szkoła: kształcenie zintegrowane w klasach 1-3: ocena opisowa i sprawdzian osiągnięć ucznia.- Warszawa: Wydawnictwa 
   Szkolne i Pedagogiczne, cop. 2001.- 99, [1] s.: il.; 30 cm

74. Herczek Aleksander [et al.]: Ścieżka dydaktyczna w Wojewódzkim Parku Kultury i Wypoczynku w Chorzowie.- Katowice: Wojewoda Katowicki 
   Krzeszowice: "Planta", 1996.- 60 s.: il. kolor., fot., 1 pl., rys.; 21 cm

75. Humanistyczne ścieżki edukacyjne: scenariusze, plany, konspekty, ćwiczenia, propozycje /red. Halina Wiśniewska, Leszek Tymiakin.- Lublin: 
   "Norbertinum", 2000.- 198 s.: il., mapy; 24 cm
    Nauczanie zintegrowane – zagadnienia; Szkolnictwo podstawowe - nauczanie

76. Integracyjny rozkład materiału nauczania dla klasy I: [edukacja polonistyczna, matematyczna, środowiskowa, muzyczno-ruchowa, estetyczno-manualna]
   /Elżbieta Purzycka [et al.].- Gdańsk: "Harmonia", 1998.- 128 s.; 24 cm

77. Integralny system nauczania początkowego /oprac. pod red. Marii Cackowskiej. Cz. 4: Luty – czerwiec.- Kielce: Wydaw. Pedagogiczne ZNP, 1994.- 98 s.: 
   rys.; 21 cm

78. Interdyscyplinarność edukacji ekologicznej - wyzwanie dla reformy w szkolnictwie: materiały z międzynarodowej konferencji we Wrocławiu, 4-6 grudnia 
   1997 r. /[oprac. tekstu i red. Maria Kuźniarz].- Wrocław: "Apis", cop. 1999.- 95, [1] s., [8] s. tabl. kolor.: fot., mapa, portr.; 21 cm
   Tekst częśc. tł. z ang., niem.

79. Irla Jadwiga: Przyrodniczo-geologiczna ścieżka dydaktyczna Pińczów-Skowronno w Nadnidziańskim Parku Krajobrazowym.- Wyd. 2 popr.- Kielce: 
   Zarząd Świętokrzyskich i Nadnidziańskich Parków Krajobrazowych, 1997.- 28 s.: 2 pl., mapa, 2 rys.; 21 cm

80. Iwicka-Okońska Anna, Walenta Bogusława: Ścieżki międzyprzedmiotowe: poradnik dla dyrektora szkoły.- Toruń: "Bea-Bleja", [2000].- 29 s.; 21 cm

81. Izdebski Krystyn, Grądziel Tadeusz, Popiołek Zygmunt: Ścieżka przyrodnicza na Bukowej Górze: (przewodnik dydaktyczny).- Lublin: Roztoczański Park 
   Narodowy, 1987.- 15 s.: rys.; 21 cm

82. Jabłecki Tomasz: Korelacja muzyki z innymi przedmiotami w klasie V szkoły specjalnej dla dzieci upośledzonych umysłowo w stopniu lekkim.- 
   [Wyd. 2 rozsz.].- Gorzów Wlkp. [Wielkopolski]: Wojewódzki Ośrodek Metodyczny, 1997.- 72 s.: nuty, rys.; 29 cm

83. Jabłecki Tomasz: Korelacja muzyki z innymi przedmiotami w klasie V szkoły specjalnej dla dzieci upośledzonych umysłowo w stopniu lekkim.- 
   Gorzów Wlkp. [Wielkopolski]: Wojewódzki Ośrodek Metodyczny, 1996.- 31, [1] s.: nuty, rys.; 21 cm

84. Jakubowska-Szczotka Maria, Sztuka Agata: Poetyckie zabawy dziecięce w wyobraźni /[il. Kazimierz Jończy].- Bielsko-Biała: Wojewódzki Ośrodek 
    Metodyczny, 2001.- 72 s. : il. kolor.; 21 cm

85. Jankowska Krystyna, Malepsza Teresa, Oleksak Teresa: Edukacja Smyka: scenariusze zajęć do kształcenia zintegrowanego w klasie 1: semestr 2.- 
   Warszawa: "Adam", 2001.- 71, [1]: il.; 23 cm

86. Janoska Renata, Nitka Małgorzata: Słońce na stole: kształcenie zintegrowane: projekt pracy wg programu Elementariusz: klasa I, semestr 2.- Warszawa: 
   "Muza Szkolna", 2000.- 86 s.; 29 cm

87. Kagan Ewa: Słoneczna szkoła: zestaw edukacyjny do kształcenia zintegrowanego w klasie I: przewodnik metodyczny dla nauczyciela.Cz. 1.- Warszawa: 
   "Graf-Punkt", 2000.- 133, [1] s.: il.; 23 cm

88. Kagan Ewa: Słoneczna szkoła: zestaw edukacyjny do kształcenia zintegrowanego w klasie I: przewodnik metodyczny dla nauczyciela.Cz. 2.- Warszawa: 
   "Graf-Punkt", 2000.- 143, [1] s.: il.; 23 cm

89. Kagan Ewa: Słoneczna szkoła: zestaw edukacyjny do kształcenia zintegrowanego w klasie I: przewodnik metodyczny dla nauczyciela.Cz. 3.- Warszawa: 
   "Graf-Punkt", 2000.- 113 s.: il.; 23 cm

90. Kagan Ewa: Słoneczna szkoła: zestaw edukacyjny do kształcenia zintegrowanego w klasie I: przewodnik metodyczny dla nauczyciela.Cz. 4.- Warszawa: 
   "Graf-Punkt", 2000.- 120 s.: il.; 23 cm

91. Kania Elżbieta, Pasztaleniec Maria: Scenariusze zajęć dziennych w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych.- Warszawa: 
   "Graf-Punkt", 2000.- 166 s.; 24 cm

92. Kartuszyńska Barbara, Kitowska Danuta: Jak konstruować ścieżkę ekologiczną w gimnazjum?.- Złotów: "K&K", [2000].- 48 s.; 21 cm
   Na okł. podtyt.: poradnik nauczyciela

93. Kida Jan: Kształcenie języka ojczystego uczniów w korelacji z nauczaniem języków obcych w szkole.- Rzeszów: Centrum Kształcenia Nauczycieli im. 
   Władysława Spasowskiego. Oddział, 1990.- 29 s.; 21 cm

94. Kidawska Katarzyna, Pyzel Beata: Drugie wakacje z Figielkiem /[oprac. graf. Katarzyna Wyrwas].- Wyd. 3.- Warszawa: Pracownia Pedagogiczna
   i Wydawnicza, cop. 1998.- 56 s.: rys.; 17 x 24 cm
   Gry edukacyjne; Nauczanie zintegrowane - ćwiczenia i zadania dla szkół podstawowych

95. Kidawska Katarzyna, Pyzel Beata: Wakacje z Figielkiem /[oprac. graf. Katarzyna Wyrwas].- Wyd. 2.- Warszawa: Pracownia Pedagogiczna i Wydawnicza, 
   cop. 1998.- 56 s., [2] k. tabl.: rys.; 24 cm
   Gry edukacyjne; Nauczanie zintegrowane - ćwiczenia i zadania dla szkół podstawowych

96. Kitlińska-Pięta Halina, Orzechowska Zenona: Scenariusze zajęć całodniowych: klasa II. Cz. 1 /oprac. cz. muzycznej Magdalena Stępień.- Warszawa: 
   "Żak" - Wydaw. Edukacyjne Zofii Dobkowskiej, 2000.- 224 s.: il.; 24 cm

97. Kitlińska-Pięta Halina, Orzechowska Zenona: Scenariusze zajęć całodniowych: klasa II. Cz. 2 /oprac. cz. muzycznej Magdalena Stępień; [scenariusze nr 29,
   30 oprac. Ewa Nowak].- Warszawa: "Żak" - Wydaw. Edukacyjne Zofii Dobkowskiej, 2000.- 136 s.; 24 cm

98. Kłosińska Tatiana: Droga do twórczości: wdrażanie technik Celestyna Freineta.- Kraków: "Impuls", 2000.- 166, [1] s.: 3 il., mapa; 24 cm

99. Konca Bernard, Szwaja Monika: Ścieżka przyrodnicza wśród zieleni osiedlowej i na górze Chojnik.- Jelenia Góra: Wojewódzki Ośrodek Informacji 
   Turystycznej, 1984.- 25, [3] s., [1] k. pl.: rys.; 17 cm
   Karkonosze - Park Narodowy - przewodnik

100. Konieczna Anna, Wasilewska Krystyna: Wesoła szkoła: kształcenie zintegrowane w klasie 2.: przewodnik metodyczny.Cz. 3.- Warszawa: Wydawnictwa 
    Szkolne i Pedagogiczne, cop. 2000.- 115, [1] s.: nuty; 24 cm

101. Konieczna Anna, Wasilewska Krystyna: Wesoła szkoła: kształcenie zintegrowane w klasie 2: przewodnik metodyczny.Cz. 2.- Warszawa: Wydawnictwa 
    Szkolne i Pedagogiczne, cop. 2000.- 99, [1] s.: nuty; 24 cm

102. Konieczna Anna, Grodzka-Jurczyk Eugenia: Wesoła szkoła: kształcenie zintegrowane w klasie 3: przewodnik metodyczny. Cz. 1.- Warszawa: 
    Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, cop. 2001.- 143, [1] s.: il., nuty; 24 cm

103. Korelacja czy integracja?: poradnik metodyczny do nauczania zintegrowanego dla nauczycieli klasy III szkoły podstawowej /Halina Fajcht [et al.].- Łódź: 
    "Res Polona", [2000].- 161 s.; 24 cm

104. Korelacja merytoryczna dydaktyki chemii z pedagogiką i psychologią : materiały z ogólnopolskiej konferencji naukowej, Kraków 12-14 listopada 1990 r 
    /[Janusz Płoszaj (red.)].- Kraków: Wydaw. Naukowe Wyższej Szkoły Pedagogicznej im. Komisji Edukacji Narodowej, 1994.- 159, [3] s.; 21 cm

105. Korona Elżbieta Katarzyna, Malepsza Teresa: Edukacja Smyka: scenariusze zajęć do kształcenia zintegrowanego w klasie 3: semestr 1.- Warszawa: 
    "Adam", 2000.- 39 s.; 23 cm

106. Korzańska Janina, Mreńca Renata: Przewodnik dla nauczyciela. [Cz.] 1.- Wyd. 4.- Warszawa : Pracownia Pedagogiczna i Wydawnicza, cop. 1999.- 128 s.: 
    il., nuty; 21 cm
    Nauczanie zintegrowane

107. Korzańska Janina, Mreńca Renata: Przewodnik dla nauczyciela. [Cz.] 1.- [Wyd. 3 popr. i uzup.].- Warszawa: Pracownia Pedagogiczna i Wydawnicza, 
    1997.- 140 s.: 1 nuty, rys.; 21 cm
     Nauczanie zintegrowane

108. Korzańska Janina, Mreńca Renata: Przewodnik dla nauczyciela. [Cz.] 1.- Wyd. 4.- Warszawa: Pracownia Pedagogiczna i Wydawnicza, 1999.- 108 s.: 
    nuty; 21 cm
    Nauczanie zintegrowane

109. Korzańska Janina, Mreńca Renata: Przewodnik dla nauczyciela. [Cz.] 1.- Wyd. 3 popr. i uzup.- Warszawa: Pracownia Pedagogiczna i Wydawnicza, 1999.- 
    60 s.: nuty; 30 cm
    Nauczanie zintegrowane

110. Korzańska Janina, Mreńca Renata: Przewodnik dla nauczyciela. [Cz]. 2.- Wyd. 4.- Warszawa: Pracownia Pedagogiczna i Wydawnicza, cop. 1998.- 148 s.: 
    nuty; 21 cm
    Nauczanie zintegrowane

111. Korzańska Janina, Mreńca Renata: Przewodnik dla nauczyciela. [Cz.] 2.- [Wyd. 3].- Warszawa: Pracownia Pedagogiczna i Wydawnicza, 1997.- 102 s.: 
    2 nuty, rys.; 21 cm
    Nauczanie zintegrowane

112. Korzańska Janina, Mreńca Renata: Przewodnik dla nauczyciela. [Cz.] 2.- Wyd. 3 popr.i uzup.- Warszawa: Pracownia Pedagogiczna i Wydawnicza, 1999.- 
    44 s.: nuty, rys.; 29 cm
    Nauczanie zintegrowane

113. Korzańska Janina, Mreńca Renata: Przewodnik dla nauczyciela. [Cz.] 2.- Wyd. 4.- Warszawa: Pracownia Pedagogiczna i Wydawnicza, 1999.- 102 s.: 
    nuty, rys.; 20 cm
    Nauczanie zintegrowane

114. Korzańska Janina, Mreńca Renata: Przewodnik dla nauczyciela. 1.- Wyd. 2.- Warszawa: Pracownia Pedagogiczna i Wydawnicza, 2000.- 128 s.: nuty; 21 cm
    Nauczanie zintegrowane

115. Korzańska Janina, Mreńca Renata: Przewodnik dla nauczyciela. Cz. 1.- Wyd. 3.- Warszawa: Pracownia Pedagogiczna i Wydawnicza, 1996.- 104 s.; 21 cm
    Nauczanie zintegrowane

116. Korzańska Janina, Mreńca Renata: Przewodnik dla nauczyciela.- Cz. 2.- Wyd. 3.- Warszawa: Pracownia Pedagogiczna i Wydawnicza, 1996.- 148 s.; 21 cm 
    Nauczanie zintegrowane

117. Korzańska Janina, Mreńca Renata: Przewodnik dla nauczyciela.2.- Wyd. 3.- Warszawa: Pracownia Pedagogiczna i Wydawnicza, cop. 1998.- 148 s.: 
    il., nuty; 21 cm
    Nauczanie zintegrowane

118. Korzańska Janina, Mreńca Renata: Przewodnik dla nauczyciela.2.- Wyd. 2.- Warszawa: Pracownia Pedagogiczna i Wydawnicza, 2000.- 96 s.: il., nuty; 
    21 cm
    Nauczanie zintegrowane

119. Kowalak Joanna, Markowski Ryszard, Grzenia Krzysztof: Ścieżka przyrodnicza "Jezioro Orle i okolice na Ziemi Wejherowskiej".- Krosno: Fundacja 
    Centrum Edukacji Ekologicznej Wsi, [1997].- 30, [1] s.: 2 mapy kolor., rys.; 21 cm

120. Kowalik-Olubińska Małgorzata, Świętek Wacława: Uczymy inaczej: nauczanie zintegrowane w klasach niższych: poradnik dydaktyczny dla nauczyciela.-
    Toruń: Wydaw. Adam Marszałek, cop. 2000.- 110 s.; 20 cm

121. Kowalik-Olubińska Małgorzata, Świętek Wacława: Uczymy inaczej: nauczanie zintegrowane w klasach niższych: poradnik dydaktyczny dla nauczyciela.-
    Toruń: Wydaw. Adam Marszałek, 1998.- 110 s.; 20 cm

122. "Ku słonecznej przyszłości": program edukacji zintegrowanej: I etap edukacyjny /[program oprac. Krystyna Dydak et al.].- Toruń: Wydaw. Adam 
     Marszałek, cop. 2000.- 58, [9] s.; 21 cm

123. Kucharzyk Stanisław, Prędki Ryszard: Ścieżka przyrodnicza "Połonina Caryńska": przewodnik.- Ustrzyki Dolne Ustrzyki Górne: Ośrodek 
    Naukowo-Dydaktyczny Bieszczadzkiego Parku Narodowego. Wydaw. Kraków: "Impuls", 2000.- 73 s., [12] s. tabl. kolor.: il.; 21 cm

124. Kupczyńska Mirosława: Możliwości wykorzystania lektur w klasach I-III w integracji wewnątrzprzedmiotowej i międzyprzedmiotowej.- Kalisz: 
    Wojewódzki Ośrodek Metodyczny, 1998.- 47 s.: rys.; 22 cm

125. Lipska Ewa, Twardowska Alicja: Elementarz muzyczny: przewodnik dla nauczyciela: szkoła podstawowa 1.- Wyd. 5 zm.- Warszawa: Wydawnictwa 
    Szkolne i Pedagogiczne, 1999.- 203, [1] s.: nuty; 24 cm

126. Lis Elżbieta: Moja szkoła: przewodnik metodyczny do podręcznika z ćwiczeniami dla klasy trzeciej: maj /[scenariusze zajęć Elżbieta Lis].- Kielce: 
    "MAC Edukacja", 2001.- 112 s., [8] s. tabl.; 21 cm

127. Lis Elżbieta: Moja szkoła: przewodnik metodyczny do podręcznika z ćwiczeniami dla klasy trzeciej: czerwiec /[scenariusze zajęć Elżbieta Lis].- Kielce: 
    "MAC", 2001.- 76 s., [4] s. tabl.: nuty; 21 cm

128. Lorek Maria [et al.]: Apli-papli: książka dla nauczyciela.- Warszawa: "Muza Szkolna", 2000.- 123 s.: il.; 29 cm
    Nauczanie zintegrowane; Nauczanie początkowe

129. Lorek Maria: Elementariusz: kształcenie zintegrowane: program pracy w klasie zerowej.- Warszawa: "Muza Szkolna", 2000.- 64 s.; 28 cm

130. Łada-Grodzicka Anna: Przewodnik metodyczny ABC sześciolatka.- Warszawa: Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, 1999.- 151 s.: nuty; 29 cm
    Nauczanie zintegrowane

131. Łada-Grodzicka Anna: Przewodnik metodyczny ABC sześciolatka.- Wyd. 2.- Warszawa: Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, 2000.- 163, [1] s.: 
    nuty; 30 cm
    Nauczanie zintegrowane

132. Łajczak Adam, Michalik Stefan, Urbaniec Antoni: Ścieżki przyrodnicze po Żywieckim Parku Krajobrazowym: przyrodnicza ścieżka dydaktyczna na 
    terenie gminy Ujsoły.- Bielsko-Biała: Żywiecki Park Krajobrazowy, 1991.- 63 s., [4] s. fot. kolor.: pl., rys.; 17 cm

133. Łuczak Bogumiła: Nauczanie integralne w klasach I-III z wykorzystaniem technik Freineta.- Warszawa: G&P, 2000.- 47, [2]: il.; 24 cm

134. Łukasik Stanisława, Petkowicz Helena, Witkowska Ewa: Wesoła szkoła: kształcenie zintegrowane w klasie 1: przewodnik metodyczny. Cz. 1.- 
    Warszawa: Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, cop. 2000.- 121, [1] s.: nuty; 24 cm

135. Łukasik Stanisława et al.: Wesoła szkoła: kształcenie zintegrowane w klasie 1: przewodnik metodyczny. Cz. 2.- Warszawa: Wydawnictwa Szkolne 
    i Pedagogiczne, cop. 2000.- 71, [1] s.: nuty; 24 cm

136. Łukasik Stanisława et al.: Wesoła szkoła: kształcenie zintegrowane w klasie 1: przewodnik metodyczny. Cz. 3.- Warszawa: Wydawnictwa Szkolne
    i Pedagogiczne, cop. 2000.- 68 s.: 2 il., nuty; 24 cm

137. Łukasik Stanisława et al.: Wesoła szkoła: kształcenie zintegrowane w klasie 1: przewodnik metodyczny.Cz. 4.- Warszawa: Wydawnictwa Szkolne
    i Pedagogiczne, cop. 2000.- 76 s.: nuty; 24 cm

138. Łukasik Stanisława et al.: Wesoła szkoła: kształcenie zintegrowane w klasie 1: przewodnik metodyczny.Cz. 5.- Warszawa: Wydawnictwa Szkolne
    i Pedagogiczne, cop. 2000.- 127, [1] s.: nuty; 24 cm

139. Magda Marzenna: Edukacja od źródeł: program autorski edukacji wczesnoszkolnej.- Kraków: "Impuls", 2000.- 170 s.: il.; 24 cm
    Nauczanie zintegrowane

140. Malczyk Władysława: Słońce na stole: kształcenie zintegrowane: projekt pracy wg programu Elementariusz: klasa II.- Warszawa: "Muza Szkolna", 
    2000.- 152 s.: il.; 29 cm

141. Matejuk Halina, Kabat Katarzyna: Mój świat 1: poradnik metodyczny ze scenariuszami zajęć zintegrowanych. Cz. 1.- Wyd. 2.- Wrocław Warszawa: 
    Wydaw. Szkolne PWN, 2001.- 175, [1] s.: il.; 24 cm

142. Materiały pomocnicze do realizacji zadań wychowawczych dla nauczycieli klas 1-3 /konsultacja pedagogiczna i oprac. red. Halina Zalewska; skład 
    zespołu aut. Halina Bielicka [et al.]. Z. 2.- Wrocław: Wrocławska Oficyna Nauczycielska, 1993.- 36 s.; 21 cm
    Nauczanie zintegrowane; Przysposobienie do życia w rodzinie – nauczanie; Wychowawstwo

143. Materiały pomocnicze do realizacji zadań wychowawczych dla nauczycieli klas 1-3 /oprac. red. Halina Zalewska; skład zespołu aut. Teresa Dutkiewicz 
    [et al.]. Z. 1.- Wrocław: Wrocławska Oficyna Nauczycielska, 1994.- 22 s.; 21 cm
    Nauczanie zintegrowane; Wychowawstwo

144. Maurycy Jadwiga, Śliwa Dorota, Treliński Gustaw: Postrzegam świat całościowo: kształcenie zintegrowane w klasie drugiej. Cz. 1.- Kielce: 
    Wydaw. Pedagogiczne ZNP, cop. 1999.- 72 s.; 20 cm
    Przyjazna Szkoła . Scenariusze

145. Międzynarodowa Konferencja nt. Integracja Systemowa Wychowania Ekologicznego, Fizycznego i Zdrowotnego. 1998 ( Człuchów Międzynarodowa 
    konferencja nt. Integracja systemowa wychowania ekologicznego, fizycznego i zdrowotnego: Człuchów, 25-26 kwietnia 1998 r. /pod red. Zdzisława 
    Chromińskiego; [wykaz aut. Asienkiewicz Ryszard et al.].- Człuchów: Urząd Miejski, 1998.- 156, [2] s.: 1 mapa, wykr.; 21 cm

146. Ministerstwo Edukacji Narodowej o reformie programowej: I etap edukacyjny: kształcenie zintegrowane /[zeszyt oprac. zespół w składzie Wojciech 
    Książek et al.].- Warszawa: MEN. Biuro Administracyjno-Gospodarcze, 1999.- 48 s.; 20 cm

147. Misiorowska Ewa: Moja szkoła: przewodnik metodyczny nauczania zintegrowanego w klasie trzeciej: styczeń /[scenariusze zajęć Ewa Misiorowska].- 
    Kielce: "MAC", 1999.- 100 s., 8 s. tabl.: nuty; 21 cm

148. Misiorowska Ewa: Moja szkoła: przewodnik metodyczny nauczania zintegrowanego w klasie trzeciej: luty /[scenariusze zajęć Ewa Misiorowska].- Kielce: 
    "MAC", 1999.- 112 s., [8] s. tabl.: nuty; 21 cm

149. Misiorowska Ewa: Moja szkoła: przewodnik metodyczny nauczania zintegrowanego dla klasy trzeciej: marzec /[scenariusze zajęć Ewa Misiorowska].- 
    Kielce: "MAC", 2000.- 128 s., [8] s. tabl.: nuty; 21 cm

150. Misiorowska Ewa: Moja szkoła: przewodnik metodyczny nauczania zintegrowanego dla klasy trzeciej: kwiecień /[scenariusze zajęć Ewa Misiorowska].- 
    Kielce: "MAC", 2000.- 132 s., [8] s. tabl.: il., nuty; 21 cm

151. Misiorowska Ewa: Moja szkoła: przewodnik metodyczny nauczania zintegrowanego dla klasy trzeciej: maj /[scenariusze zajęć Ewa Misiorowska].- Kielce: 
    "MAC", 2000.- 140 s.: il., nuty; 21 cm

152. Misiorowska Ewa: Moja szkoła: przewodnik metodyczny nauczania zintegrowanego dla klasy trzeciej: czerwiec /[scenariusze zajęć Ewa Misiorowska].- 
    Kielce: "MAC", 2000.- 79 s., [32] s. tabl.: il., nuty; 21 cm

153. Misiorowska Ewa: Moja szkoła: przewodnik metodyczny nauczania zintegrowanego w klasie trzeciej: wrzesień /[scenariusze zajęć Ewa Misiorowska].- 
    Kielce: "MAC", 1999.- 160 s.: il., 1 mapa, nuty; 21 cm

154. Misiorowska Ewa: Moja szkoła: przewodnik metodyczny nauczania zintegrowanego w klasie trzeciej: październik /[scenariusze zajęć Ewa Misiorowska].- 
    Kielce: "MAC", 1999.- 140 s., [4] s. tabl.: il., nuty; 21 cm

155. Misiorowska Ewa: Moja szkoła: przewodnik metodyczny nauczania zintegrowanego w klasie trzeciej: listopad /[scenariusze zajęć Ewa Misiorowska].- 
    Kielce: "MAC", 1999.- 140 s., [4] s. tabl.: nuty; 21 cm

156. Misiorowska Ewa: Moja szkoła: przewodnik metodyczny nauczania zintegrowanego w klasie trzeciej: grudzień /[scenariusze zajęć Ewa Misiorowska].- 
    Kielce: "MAC", 1999.- 124 s., [4] s. tabl.: nuty; 21 cm

157. Misiorowska Ewa: Moja szkoła: przewodnik metodyczny do podręcznika z ćwiczeniami dla klasy trzeciej: styczeń /[scenariusze zajęć Ewa Misiorowska].- 
    Kielce: "MAC", 2000.- 108 s.: il.; 21 cm

158. Misiorowska Ewa: Moja szkoła: przewodnik metodyczny do podręcznika z ćwiczeniami dla klasy trzeciej: luty /[scenariusze zajęć Ewa Misiorowska].- 
    Kielce: "MAC", 2000.- 56 s., [8] s. tabl.; 21 cm

159. Misiorowska Ewa: Moja szkoła: przewodnik metodyczny do podręcznika z ćwiczeniami dla klasy drugiej: maj /[scenariusze zajęć Ewa Misiorowska, 
    Małgorzata Obara].- Kielce: "MAC Edukacja", 2001.- 116 s., [12] s. tabl.: nuty; 21 cm

160. Misiorowska Ewa: Moja szkoła: przewodnik metodyczny do podręcznika z ćwiczeniami dla klasy drugiej: czerwiec /[scenariusze zajęć Ewa Misiorowska].- 
    Kielce: "MAC", 2001.- 84 s., [4] s. tabl.: il.; 20 cm

161. Nauczanie blokowe w klasie IV: szczegółowy rozkład materiału w formie planu dydaktyczno-wychowawczego /Małgorzata Ankiel [et al.].- Toruń: 
    "Gemini", 1999.- 107, [1] s.: 2 rys., 2 wykr.; 25 cm

162. Nauczanie zintegrowane: wybrane materiały z prac uczestników kursu "Nauczanie zintegrowane w klasach I-III szkoły podstawowej" /wybór, oprac. i red. 
    Elżbieta Wild, Małgorzata Stenka-Kozłowska.- Słupsk: Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli, 1999.- [2], 94 s.; 21 cm

163. Nowak Ewa, Kitlińska-Pięta Halina: Sprawdziany z nauczania zintegrowanego w klasie 1 /[il. Izabela Kordalewska].- Warszawa: "Żak" - Wydaw. 
    Edukacyjne Zofii Dobkowskiej, 2000.- 48 s.: il. kolor; 29 cm

164. Obara Małgorzata: Moja szkoła: przewodnik metodyczny nauczania zintegrowanego w klasie pierwszej: styczeń /[scenariusze zajęć Małgorzata Obara].- 
    Kielce: "MAC", 1999.- 112 s., 8 s. tabl.: nuty; 21 cm

165. Obara Małgorzata: Moja szkoła: przewodnik metodyczny nauczania zintegrowanego dla klasy pierwszej: luty /[scenariusze zajęć Małgorzata Obara].- 
    Kielce: "MAC", 1999.- 96 s., [8] s. tabl.: nuty; 21 cm

166. Obara Małgorzata: Moja szkoła: przewodnik metodyczny nauczania zintegrowanego dla klasy pierwszej: marzec /[scenariusze zajęć Małgorzata Obara].- 
    Kielce: "MAC", 2000.- 124 s., [20] k. tabl.: il., nuty; 21 cm

167. Obara Małgorzata: Moja szkoła: przewodnik metodyczny nauczania zintegrowanego dla klasy pierwszej: kwiecień /[scenariusze zajęć Małgorzata Obara].-
    Kielce: "MAC", 2000.- 120 s., [16] s. tabl.: il., nuty; 21 cm

168. Obara Małgorzata: Moja szkoła: przewodnik metodyczny nauczania zintegrowanego dla klasy pierwszej: maj /[scenariusze zajęć Małgorzata Obara].- 
    Kielce: "MAC", 2000.- 116 s., [12] s. tabl.: il., nuty; 21 cm

169. Obara Małgorzata: Moja szkoła: przewodnik metodyczny nauczania zintegrowanego dla klasy pierwszej: czerwiec /[scenariusze zajęć Małgorzata Obara].-
    Kielce: "MAC", 2000.- 68 s., [20] s. tabl.: il., nuty; 21 cm

170. Obara Małgorzata: Moja szkoła: przewodnik metodyczny do nauczania zintegrowanego w klasie pierwszej: wrzesień /[scenariusze zajęć Małgorzata 
    Obara].- Kielce: "MAC", 1999.- 152 s.: nuty; 21 cm

171. Obara Małgorzata: Moja szkoła: przewodnik metodyczny nauczania zintegrowanego w klasie pierwszej: październik /[scenariusze zajęć Małgorzata 
    Obara].- Kielce: "MAC", 1999.- 144 s.: nuty; 21 cm

172. Obara Małgorzata: Moja szkoła: przewodnik metodyczny nauczania zintegrowanego w klasie pierwszej: listopad /[scenariusze zajęć Małgorzata Obara].- 
    Kielce: "MAC", 1999.- 144 s.: nuty; 21 cm

173. Obara Małgorzata: Moja szkoła: przewodnik metodyczny nauczania zintegrowanego w klasie pierwszej: grudzień /[scenariusze zajęć Małgorzata Obara].- 
    Kielce: "MAC", 1999.- 112 s.: nuty; 21 cm

174. Obara Małgorzata: Moja szkoła: przewodnik metodyczny do podręcznika z ćwiczeniami dla klasy pierwszej: styczeń /[scenariusze zajęć Małgorzata Obara,
    Dorota Skwark].- Kielce: "MAC", 2000.- 108 s., [12] s. tabl.: il.; 21 cm

175. Obara Małgorzata: Moja szkoła: przewodnik metodyczny do podręcznika z ćwiczeniami dla klasy pierwszej: luty /[scenariusze zajęć Małgorzata Obara, 
    Dorota Skwark].- Kielce: "MAC", 2000.- 60 s., [20] s. tabl.: il.; 21 cm

176. Obara Małgorzata: Moja szkoła: przewodnik metodyczny do podręcznika z ćwiczeniami dla klasy pierwszej: marzec /[scenariusze zajęć Małgorzata Obara,
    Dorota Skwark].- Kielce: "MAC", 2001.- 100 s., [4] s. tabl.; 21 cm

177. Obara Małgorzata: Moja szkoła: przewodnik metodyczny do podręcznika z ćwiczeniami dla klasy pierwszej: kwiecień /[scenariusze zajęć Małgorzata Obara,
    Dorota Skwark].- Kielce: "MAC Edukacja", 2001.- 92 s., [4] s. tabl.; 21 cm

178. Obara Małgorzata: Moja szkoła: przewodnik metodyczny do podręcznika z ćwiczeniami dla klasy pierwszej: wrzesień /[scenariusze zajęć Małgorzata Obara,
    Dorota Skwark].- Kielce: "MAC", 2000.- 144 s.: nuty; 21 cm

179. Obara Małgorzata: Moja szkoła: przewodnik metodyczny do podręcznika z ćwiczeniami dla klasy pierwszej: październik /[scenariusze zajęć Małgorzata 
    Obara, Dorota Skwark].- Kielce: "MAC", 2000.- 116 s.: nuty; 21 cm

180. Obara Małgorzata: Moja szkoła: przewodnik metodyczny do podręcznika z ćwiczeniami dla klasy pierwszej: listopad /[scenariusze zajęć Małgorzata Obara, 
    Dorota Skwark].- Kielce: "MAC", 2000.- 108 s.; 21 cm

181. Obara Małgorzata: Moja szkoła: przewodnik metodyczny do podręcznika z ćwiczeniami dla klasy pierwszej: grudzień /[scenariusze zajęć Małgorzata Obara,
    Dorota Skwark].- Kielce: "MAC", 2000.- 68 s. ; 21 cm

182. Obara Małgorzata: Moja szkoła: przewodnik metodyczny do podręcznika z ćwiczeniami dla klasy drugiej: listopad /[scenariusze zajęć Małgorzata Obara, 
    Dorota Skwark].- Kielce: "MAC", 2000.- 136 s.: il., nuty; 21 cm

183. Obara Małgorzata: Moja szkoła: przewodnik metodyczny do podręcznika z ćwiczeniami dla klasy trzeciej: marzec /[scenariusze zajęć Małgorzata Obara, 
    Ewa Misiorowska].- Kielce: "MAC", 2001.- 100 s., [4] s. tabl.; 21 cm

184. Obara Małgorzata: Moja szkoła: przewodnik metodyczny do podręcznika z ćwiczeniami dla klasy trzeciej: kwiecień /[scenariusze zajęć Małgorzata Obara
    Ewa Misiorowska].- Kielce: "MAC Edukacja", 2001.- 84 s., [4] s. tabl.; 21 cm

185. Obara Małgorzata: Moja szkoła: przewodnik metodyczny do podręcznika z ćwiczeniami dla klasy trzeciej: październik /[scenariusze zajęć Małgorzata Obara,
    Ewa Misiorowska].- Kielce: "MAC", 2000.- 124 s.: il., nuty; 21 cm

186. Obara Małgorzata: Moja szkoła: przewodnik metodyczny do podręcznika z ćwiczeniami dla klasy trzeciej: listopad /[scenariusze zajęć Małgorzata Obara, 
    Ewa Misiorowska].- Kielce: "MAC", 2000.- 136 s.: il., nuty; 21 cm

187. Obara Małgorzata: Moja szkoła: przewodnik metodyczny do podręcznika z ćwiczeniami dla klasy trzeciej: grudzień /[scenariusze zajęć Małgorzata Obara, 
    Ewa Misiorowska].- Kielce: "MAC", 2000.- 92 s.: nuty; 21 cm

188. Ochenduszko Julian: Edukacja ekologiczna przykładem ścieżki międzyprzedmiotowej: ewaluacja osiągnięć uczniów w szkolnym systemie oceniania.- 
    Kalisz: Wojewódzki Ośrodek Metodyczny, 1998.- 32, [3] s.: rys.; 21 cm
    Ref. z seminarium dydaktycznego, 12-14 listopada 1998 r. w Gołuchowie

189. Pełzowska Elżbieta: Integrować!, integrować?, integrować... : scenariusze lekcji integrujących język polski z historią, plastyką i muzyką do cyklu 
    podręczników Hanny Dobrowolskiej dla klas 4-6 szkoły podstawowej Jutro pójdę w świat.- Warszawa: Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, cop. 2001.- 
    143, [1] s.; 24 cm

190. Pielachowski Józef: Ścieżka edukacji czytelniczej w szkole podstawowej i gimnazjum: poradnik metodyczno-organizacyjny dla nauczycieli i dyrektorów 
    szkół.- Poznań: "eMPi2", 2000.- 97, [3] s.; 24 cm

191. Pietrusiak Elżbieta, Kunysz Przemysław: Ścieżka przyrodniczo-dydaktyczna w rezerwacie Krępak w Korzeńcu: przewodnik terenowy.- Przemyśl: Zespół 
    Parków Krajobrazowych Bircza: Nadleśnictwo Bircza, 1997.- 35 s., [8] s. tabl. kolor.: fot., 1 mapa, rys.; 21 cm

192. Pioch Małgorzata: Rozkład materiału z języka polskiego dla klasy VI.- Gdańsk: "Harmonia", 1999.- 121, [4] s.; 24 cm
    Nauczanie zintegrowane

193. Polonistyka zintegrowana /pod red. Kazimierza Ożoga, Jolanty Pasterskiej.- Rzeszów: Wydaw. Wyższej Szkoły Pedagogicznej, 2000.- 354 s.: 1 il.; 23 cm

194. Poradnik metodyczny: przyroda w klasie czwartej /pod red. Jolanty Golanko i Marianny Czekalskiej.- Warszawa: "Nowa Era", 1999.- 142 s.: il.; 24 cm
    Nauczanie zintegrowane

195. Porożyńska Maria: Przewodnik po ścieżkach przyrodniczych Zaborskiego Parku Krajobrazowego.- Kraków Warszawa: Real Press: na zlec. Fundacji 
    "Czysta Woda", [1995].- 16 s.: fot., pl., rys.; 21 cm

196. Postrzegam świat całościowo: zintegrowane nauczanie w klasie pierwszej. Cz. 1 /[aut. programu Józef Bartosiński et al.].- Kielce: Wydaw. Pedagogiczne 
    ZNP [Związku Nauczycielstwa Polskiego], cop. 1998.- 109, [1] s.; 20 cm

197. Postrzegam świat całościowo: zintegrowane nauczanie w klasie pierwszej. Cz. 2 /[aut. programu Józef Bartosiński et al.].- Kielce: Wydaw. Pedagogiczne 
    ZNP [Związku Nauczycielstwa Polskiego], cop. 1998.- 88 s.; 21 cm

198. Postrzegam świat całościowo: zintegrowane nauczanie w klasie pierwszej.Cz. 3 /[aut. programu Józef Bartosiński et al.].- Kielce: Wydaw. Pedagogiczne 
    ZNP [Związku Nauczycielstwa Polskiego], 1998.- 88 s.; 21 cm

199. Postrzegam świat całościowo: zintegrowane nauczanie w klasie pierwszej. Cz. 4 /[aut. programu Józef Bartosiński et al.].- Kielce: Wydaw. Pedagogiczne 
    ZNP [Związku Nauczycielstwa Polskiego], cop. 1999.- 84 s.; 21 cm

200. Postrzegam świat całościowo: kształcenie zintegrowane w klasie trzeciej. Cz. 1 /[aut. programu Lidia Jamrożek Mirosława Opalińska, Gustaw Treliński].- 
    Kielce: Wydaw. Pedagogiczne ZNP [Związku Nauczycielstwa Polskiego], cop. 1999.- 82 s.; 20 cm
    Przyjazna Szkoła . Scenariusze

201. Postrzegam świat całościowo: kształcenie zintegrowane w klasie trzeciej. Cz. 2 /[aut. Lidia Jamrożek et al.].- Kielce: Wydaw. Pedagogiczne ZNP 
    [Związku Nauczycielstwa Polskiego], cop. 1999.- 88 s.; 20 cm
    Przyjazna Szkoła. . Scenariusze

202. Postrzegam świat całościowo: kształcenie zintegrowane w klasie trzeciej. Cz. 3.- [aut. Lidia Jamrożek et al.].- Kielce: Wydaw. Pedagogiczne ZNP[Związku 
    Nauczycielstwa Polskiego], cop. 1999.- 88 s.: il.; 21 cm

203. Postrzegam świat całościowo: kształcenie zintegrowane w klasie trzeciej. Cz. 4 /[aut. Lidia Jamrożek et al.].- Kielce: Wydaw. Pedagogiczne ZNP [Związku 
    Nauczycielstwa Polskiego], cop. 2000.- 84 s.; 20 cm
    Przyjazna Szkoła. . Scenariusze

204. Potęga Witold: Integralne nauczanie początkowe.- Warszawa: Centrum Podwyższania Kwalifikacji Nauczycieli, 1995.- 102 s.: fot., rys.; 24 cm

205. Prędki Ryszard, Winnicki Tomasz: Ścieżka przyrodniczo-historyczna "Wołosate - Tarnica": przewodnik.- Ustrzyki Dolne Ustrzyki Górne: Ośrodek 
    Naukowo-Dydaktyczny Bieszczadzkiego Parku Narodowego. Wydaw. Kraków: "Impuls", 1996.- 51 s.: fot. kolor., rys.; 21 cm

206. Przewodnik krajoznawczy po Biłgoraju z propozycjami ścieżek dydaktycznych /[red. Marian Kurzyna].- [Biłgoraj: Szkoła Podstawowa Nr 1], 1997.- 
    99, [1] s., [1] k. tabl. złoż. luz.: fot. kolor, mapy, 1 pl.; 26 cm

207. Przyjazny program zintegrowany: I etap edukacyjny klasy 1-3: praca zbiorowa /[oprac. Zbigniew Semadeni et al.].- Warszawa: Wydawnictwa Szkolne 
    i Pedagogiczne, 2000.- 96 s.; 24 cm

208. Przyroda: nauczanie interdyscyplinarne: materiały pomocnicze dla nauczycieli klas IV-VI: rola zmysłów w poznawaniu przyrody, woda i powietrze w moim 
    środowisku, skutki zanieczyszczeń i przemiany chemiczne w życiu człowieka, podstawowe zjawiska fizyczne, las jako obiekt dydaktyczny w nauczaniu 
    przyrody, pogoda, plan, mapa, miejsce Ziemi we wszechświecie, wykorzystanie edukacyjnych programów komputerowych w nauczaniu przyrody, 
    wykorzystanie filmu dydaktycznego w nauczaniu przyrody /Krystyna Krzyżosiak [et al. - Poznań: Wojewódzki Ośrodek Metodyczny, 1998.- 315 s.: il., 
    mapy; 23 cm

209. Pulinowa Maria Zofia: Ścieżka Skalnej Rzeźby w Górach Stołowych.- Wrocław: Krajowa Agencja Wydawnicza, 1986.- 20, [4] s., [4] s. tabl.: fot. kolor., 
    mapy, rys., err.; 22 cm

210. Pulinowa Maria Zofia: Ścieżka Skalnej Rzeźby w Górach Stołowych.- [Wyd. 2].- Kudowa Zdrój: Park Narodowy Gór Stołowych, 1995.- 24 s.: fot. kolor., 
    2 mapy, rys.; 22 cm

211. Rejniak Zofia: Scenariusze integralnych jednostek tematycznych: klasa 1: styczeń.- Kielce: "MAC", 1999.- 124 s., [4] s. tabl.: il., nuty; 21 cm

212. Rejniak Zofia: Scenariusze integralnych jednostek tematycznych: klasa 1: wrzesień.- Kielce: "MAC", 1999.- 128 s.: il., nuty; 21 cm

213. Rejniak Zofia: Scenariusze integralnych jednostek tematycznych: klasa 1: październik.- Kielce: "MAC", 1999.- 120 s.: il., nuty; 21 cm

214. Rejniak Zofia: Scenariusze integralnych jednostek tematycznych: klasa 1: listopad.- Kielce: "MAC", 1999.- 104 s.: il., nuty; 21 cm

215. Rejniak Zofia: Scenariusze integralnych jednostek tematycznych: klasa 1: grudzień.- Kielce: "MAC", 1999.- 92 s., [4] s. tabl.: il., nuty; 21 cm

216. Remisiewicz Magdalena: Przyrodnicza ścieżka edukacyjna "Wzgórze Pachołek - Park Oliwski" /il. Wojciech K. Nowakowski.- Gdańsk: Grupa Badawcza 
    Ptaków Wodnych "Kuling", 1997.- 36 s.: 1 pl., rys.; 21 cm

217. Rozkład materiału do zintegrowanego nauczania dla klasy II /Elżbieta Purzycka [et al.].- Gdańsk: "Harmonia", 1999.- 184 s.: nuty; 24 cm

218. Rutkowska Katarzyna: Zima z Figielkiem /oprac. graf. Dorota Cyranowska].- Warszawa: Pracownia Pedagogiczna i Wydawnicza, cop. 1998.- 60 s.: 
    rys.; 17 x 24 cm
    Gry edukacyjne; Nauczanie zintegrowane - ćwiczenia i zadania dla szkół podstawowych

219. Sarnowska Maria: Integralny program nauczania z elementami edukacji ekologicznej w klasach I-III.- Gdańsk: "Harmonia", 1998.- 33, [23] s.: rys.; 21 cm

220. Sarnowska Maria: Rozkład materiału do zintegrowanego nauczania z elementami edukacji ekologicznej dla klasy I.- Gdańsk: "Harmonia", 1999.- 79 s.; 21 cm

221. Sarnowska Maria: Rozkład materiału do zintegrowanego nauczania z elementami edukacji ekologicznej dla klasy II.- Gdańsk: "Harmonia", 1999.- 
    90, [2] s.; 21 cm

222. Scenariusze zajęć dziennych: klasa pierwsza: semestr pierwszy /Grażyna Duszyńska [et al.].- Warszawa: "Nowa Era", 2000.- 223 s.: il., nuty; 24 cm

223. Scenariusze zajęć integralnych dla klas I-III.- Poznań: Wojewódzki Ośrodek Metodyczny, 1998.- 192, [1] s.: 1 mapa, rys., err.; 22 cm

224. Sielatycki Mirosław: Ścieżka przyrodnicza wokół Małego i Wielkiego Stawu w Karkonoszach.- Jelenia Góra: Wojewódzki Ośrodek Informacji Turystycznej: 
    na zlec. dyrekcji Karkonoskiego Parku Narodowego, 1986.- 52 s., [2] k.tabl. map: rys., wykr.; 17 cm

225. Skibińska-Czechowicz Iwonna, Drzał Elwira: Piosenki nie tylko na lekcje muzyki.- Olsztyn: "SQL", 1998.- 76 s.: nuty, rys.; 24 cm

226. Skibińska- Czechowicz Iwonna, Drzał Elwira: Piosenki w nauczaniu zintegrowanym.- Gdańsk: "Harmonia", 2000.- 71 s.: il., nuty; 24 cm

227. Skwark Dorota: Moja szkoła: przewodnik metodyczny do podręcznika z ćwiczeniami dla klasy pierwszej: maj /[scenariusze zajęć Dorota Skwark].- Kielce: 
    "MAC Edukacja", 2001.- 112 s., [8] s. tabl.; 21 cm
     Na okł. podtyt.: przewodnik metodyczny do kształcenia zintegrowanego

228. Skwark Dorota: Moja szkoła: przewodnik metodyczny do podręcznika z ćwiczeniami dla klasy pierwszej: czerwiec /[scenariusze zajęć Dorota Skwark].- 
    Kielce: "MAC", 2001.- 84 s., [4] s. tabl.; 21 cm
    Na okł. podtyt.: przewodnik metodyczny do kształcenia zintegrowanego

229. Słońce na stole: książka dla nauczycieli /Maria Lorek [et al.].- Katowice: Wydaw. Maria Lorek, 1995.- 174, [2] s.: rys.; 21 cm
    Język polski - nauczanie – poradnik; Nauczanie zintegrowane - poradnik

230. Sobczyńska Barbara: Zintegrowane nauczanie na szczeblu propedeutycznym szkoły podstawowej.- [Wyd. 2 uzup.].- Leszno: Wojewódzki Ośrodek 
    Doskonalenia Nauczycieli, 1995.- 144 s.: rys.; 21 cm

231. Sowińska Anna: Przygody Szperusia: Słońce na stole: kształcenie zintegrowane: projekt pracy wg programu Elementariusz: klasa II, semestr 2.- Warszawa: 
    Muza Szkolna, 2000.- 112 s.: il., nuty; 29 cm

232. Stachowicz Grażyna, Cygankiewicz-Czajczyńska Kamila: Ja, ty i świat: plan pracy dydaktyczno-wychowawczej dla klasy pierwszej szkoły podstawowej.
    Cz. 1.- Łódź: "Res Polona", [2001].- 107 s.; 17 x 24 cm

233. Stachowicz Grażyna, Cygankiewicz-Czajczyńska Kamila:: Ja, ty i świat: plan pracy dydaktyczno-wychowawczej dla klasy pierwszej szkoły podstawowej.
    Cz. 2.- Łódź: "Res Polona", [2001].- 109 s.; 17 x 24 cm

234. Stasica Jadwiga: 160 pomysłów na zajęcia zintegrowane z języka polskiego w klasach I-III.- Kraków: "Impuls", 2001.- 174 s.: il.; 21 cm

235. Stawińska Urszula: Ja, ty i świat: poradnik metodyczny do nauczania zintegrowanego: klasa pierwsza. Cz. 1.- Łódź: "Res Polona", [2000].- 49 s.; 24 cm

236. Stawińska Urszula: Ja, ty i świat: poradnik metodyczny do nauczania zintegrowanego: klasa pierwsza. Cz. 2.- Łódź: "Res Polona", [2000].- 59 s.; 24 cm

237. Stawińska Urszula: Ja, ty i świat: poradnik metodyczny do nauczania zintegrowanego: klasa pierwsza. Cz. 3.- Łódź: "Res Polona", [2000].- 49 s.; 24 cm

238. Stawińska Urszula: Ja, ty i świat: poradnik metodyczny do nauczania zintegrowanego: klasa pierwsza. Cz. 4.- Łódź: "Res Polona", [2000].- 54 s.; 24 cm

239. Stawińska Urszula: Ja, ty i świat: poradnik metodyczny do nauczania zintegrowanego: klasa pierwsza. Cz. 5.- Łódź: "Res Polona", [2000].- 43 s.; 24 cm

240. Stawińska Urszula: Ja, ty i świat: poradnik metodyczny do nauczania zintegrowanego: klasa pierwsza. Cz. 6.- Łódź: "Res Polona", [2000].- 42 s.; 24 cm

241. Szcześniak Andrzej Leszek: Polska i świat: wspólne dziedzictwo: poradnik dla nauczyciela: [gimnazjum]: historia, wiedza o społeczeństwie, kultura polska
    na tle tradycji śródziemnomorskiej.- Warszawa: "Bellona", 2000.- 86 s.: il., 1 mapa; 24 cm
    Nauczanie zintegrowane

242. Szkoła w rozwoju: praca zbiorowa /pod red. Jana Kropiwnickiego.- Jelenia Góra: Wydaw. Nauczycielskie, 2000.- 158, [2] s.: il.; 21 cm
    Tekst częśc. tł. z ang. i czes.
    Czasopisma szkolne polskie – szkice; Nauczanie zintegrowane - szkice

243. Szmidt Krzysztof J., Bonar Jolanta: Żywioły - Ziemia: książka dla nauczyciela: lekcje twórczości w nauczaniu zintegrowanym: klasa 1.- Warszawa: 
    Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, 1998.- 74, [1] s.; 29 cm

244. Szmidt Krzysztof J., Bonar Jolanta: Żywioły: lekcje twórczości w nauczaniu zintegrowanym.- Warszawa: Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, 1998.- 
    30, [1] s.; 29 cm
    Na okł. nadtyt.: program edukacyjny

245. Szmidt Krzysztof J., Bonar Jolanta: Żywioły - ogień i woda: książka dla nauczyciela: lekcje twórczości w nauczaniu zintegrowanym: klasa 2 
    /[ćw. 1.18, 4.7, 4,17 oprac. Hanna Romanowska-Szewczuk].- Warszawa: Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, 2000.- 95, [1] s.; 29 cm

246. Szwedo Jacek [et al.]: Ścieżki dydaktyczne po terenach rekultywowanych Kopalni Piasku "Szczakowa" S.A.: propozycja zajęć dydaktycznych z ekologii 
    i odbudowy zdegradowanego środowiska.- Wyd. 2 popr. i uzup. /współaut. Krzysztof Jędrzejko, Andrzej Czylok.- Krzeszowice: "Kubajak": ["Planta"], 
    1998.- 88 s.: fot. kolor., mapy, rys.; 21 cm

247. Szwedo Jacek [et al.]: Ścieżki dydaktyczne po terenach rekultywowanych Kopalni Piasku "Szczakowa" S.A.: propozycja zajęć dydaktycznych z ekologii
    i odbudowy zdegradowanego środowiska /red. Anna Kubajak.- Krzeszowice: "Planta", 1995.- 72 s., [4] s. luz.: fot. kolor., mapy, rys.; 21 cm

248. Szymańska Maria Alicja: Rozkład treści kształcenia zintegrowanego i działań edukacyjnych uczniów: klasa 1: semestr pierwszy.- Warszawa: "Nowa Era", 
    2000.- 65, [7] s.: il.; 24 cm

249. Śliwa Dorota, Trelińska Urszula, Treliński Gustaw: Postrzegam świat całościowo kształcenie zintegrowane w klasie drugiej. Cz. 2.- Kielce: Wydaw. 
    Pedagogiczne ZNP, cop. 1999.- 86 s.: il.; 20 cm
    Przyjazna Szkoła. . Scenariusze

250. Śliwa Dorota, Trelińska Urszula, Treliński Gustaw:: Postrzegam świat całościowo: kształcenie zintegrowane w klasie drugiej. Cz. 3.- Kielce: Wydaw. 
    Pedagogiczne ZNP, cop. 1999.- 82 s.: il.; 20 cm
    Przyjazna Szkoła . Scenariusze

251. Śliwa Dorota, Trelińska Urszula, Treliński Gustaw: Postrzegam świat całościowo: kształcenie zintegrowane w klasie drugiej. Cz. 4.- Kielce: Wydaw. 
     Pedagogiczne ZNP, cop. 2000.- 80 s.: il.; 20 cm
     Przyjazna Szkoła. . Scenariusze

252. Tarkowska Ewa: Komputerowe wspomaganie nauczania w klasach I-III: scenariusze zajęć zintegrowanych.- Siedlce: Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli, 
    2001.- 176, [1] s.: il., nuty; 30 cm

253. Technika w zintegrowanej edukacji wczesnoszkolnej: materiały z Międzynarodowego Seminarium zorganizowanego w dniu 12 czerwca 1999 roku 
     w Katedrze Pedagogiki Przedszkolnej i Wczesnoszkolnej Wyższej Szkoły Pedagogicznej im. KEN w Krakowie /pod red. Krzysztofa Kraszewskiego.- 
     Rzeszów Kraków: ["Fosze"], 2000.- 136 s.: il.; 24 cm
     Tekst częśc. niem., ros., słowac. - Streszcz. ang., ros.

254. Teoretyczne i praktyczne aspekty kształcenia zintegrowanego: materiały ogólnopolskiej konferencji, Kraków, 16-17 listopada 1999 r. /pod red. Haliny 
     Kosętki i Józefa Kuźmy.- Kraków: Wydaw. Naukowe Akademii Pedagogicznej im. Komisji Edukacji Narodowej, 2000.- 568 s.: il., nuty; 24 cm
     Tekst częśc. czes., ukr.

255. Wencek Małgorzata: Scenariusze zajęć zintegrowanych dla klasy trzeciej.- Poznań: "Albus", 2000.- 125 s.: il. kolor.; 30 cm

256. Wicha Janina: Pradolina Wieprza - obszar chronionego krajobrazu: ścieżka dydaktyczna Rawa - Lipniak - Kol. Giżyce /[tekst i fot. Janina Wicha, Marian 
    Wicha].- [Michów]: Towarzystwo Przyjaciół Michowa, 1998.- 30 s.: il., fot.; 20 cm

257. Wika Stanisław [et al.]: Ścieżka dydaktyczna w Dolinie Gostyńki.- Krzeszowice: "Planta" Katowice: na zlec. Wojewódzkiego Konserwatora Przyrody 
    Wydziału Ekologii Urzędu Wojewódzkiego, 1996.- 40 s.: fot. kolor., 1 mapa, 1 pl., rys.; 21 cm

258. Winnicki Tomasz, Holly Grażyna: Ścieżka przyrodnicza "Suche Rzeki - Smerek": przewodnik.- Ustrzyki Dolne: Ośrodek Naukowo-Dydaktyczny 
    Bieszczadzkiego Parku Narodowego, 1997.- 56 s., [12] s. tabl. kolor: fot., rys.; 21 cm

259. Wiśniewski Edward: Ścieżka przyrodnicza PTTK [Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego] "Wąwóz Myśliborski" na Pogórzu Kaczawskim: 
    (przewodnik).- Legnica: Wojewódzki Ośrodek Informacji Turystycznej przy WPGT [Wojewódzkim Przedsiębiorstwie Gospodarki Turystycznej] 
    "Piast-Tourist" w Legnicy: nakł. Urzędu Wojewódzkiego Wydziału Młodzieży i Kultury Fizycznej, 1989.- 20, [2] s.: mapy, rys.; 21 cm

260. Wnuk Zygmunt: Ścieżka przyrodniczo-historyczna w Przedborzu.- Moszczenica: Zespół Nadpilicznych Parków Krajobrazowych, Przedbórz: Przedborski 
     Park Krajobrazowy, 1998.- 140 s.: fot. (w tym kolor.), 2 mapy, 2 pl., rys.; 21 cm

261. Wójtowicz Bożena, Wójtowicz Jerzy: "Łagów - Dolina Łagowicy - Wąwóz Dule - Jaskinia Zbójecka" - przyrodnicza ścieżka dydaktyczna.- [Wyd. 2 popr.].- 
    Kielce: Zarząd Świętokrzyskich i Nadnidziańskich Parków Krajobrazowych, 1995.- 36 s.: 1 mapa, 1 pl., rys.; 21 cm

262. Wójtowicz Bożena, Wójtowicz Jerzy: "Miedziana Góra - Tumlin" - przyrodnicza ścieżka dydaktyczna w Suchedniowsko-Oblęgorskim Parku 
    Krajobrazowym.- [Wyd. 2 popr.].- Kielce: Zarząd Świętokrzyskich i Nadnidziańskich Parków Krajobrazowych, 1995.- 30, [2] s.: 2 mapy, rys.; 21 cm

263. Wychowanie i nauczanie zintegrowane w klasach początkowych /pod red. Marii Teresy Michalewskiej, Henryka Moroza.- Katowice: Wydaw. 
    Uniwersytetu Śląskiego, 1997.- 92 s.; 24 cm
    Streszcz. ang., niem. przy pracach

264. Zajęcia ruchowe w kształceniu zintegrowanym /red. nauk. Tadeusz Koszczyc, Marek Lewandowski.- Wrocław: Wydaw. Akademii Wychowania 
    Fizycznego, 2000.- 186 s.: il.; 24 cm
    Nauczanie początkowe - materiały konferencyjne

265. Zintegrowana edukacja w klasach I-III /pod red. E. Misiornej i E. Ziętkiewicz.- Poznań: Wojewódzki Ośrodek Metodyczny, 1999.- 369 s.: mapy, rys.; 23 cm

266. Zintegrowana edukacja w klasach I-III: materiały metodyczne dla nauczycieli /pod red. Ireny Żywno.- Koszalin: Wydaw. Centrum Edukacji Nauczycieli, 
    2000.- 32 s.: il.; 21 cm

267. Zioło Irmina: Podstawy geografii w zintegrowanej edukacji wczesnoszkolnej.- Kraków: Wydaw. Naukowe Wyższej Szkoły Pedagogicznej im. Komisji
    Edukacji Narodowej, 1999.- 211, [4] s.: il., mapy; 24 cm

     
Artykuły w czasopismach:

     
1. A Unia Europejska tuż, tuż? /Iwona Wal// Geografia w Szkole.-1999, nr 5, s. 280-284
  Edukacja europejska jako ścieżka międzyprzedmiotowa

2. Diagnostyczność oceny opisowej w zintegrowanej edukacji wczesnoszkolnej /Kazimiera Dutkiewicz.- Streszcz. w jęz. ang.// Zeszyty Wszechnicy 
  Świętokrzyskiej.- Z. 10.- (1999), s. 143-158

3. Edukacja czytelnicza i medialna - ścieżką międzyprzedmiotową /Anna Iwicka-Okońska// Szkoła Zawodowa.- 1999, nr 8, s. 53-57

4. Edukacja europejska jako ścieżka międzyprzedmiotowa /Ewa Grodecka, Małgorzata Gajewska// Polonistyka.- 1999, nr 7, s. 422-424

5. Edukacja matematyczna w korelacji z innymi rodzajami zajęć /Gabriela Kryk// Życie Szkoły.- 1999, nr 9, s. 699-702

6. Edukacja regionalna w ujęciu interdyscyplinarnym: (na przykładzie programu nauczania dla klasy VII pt. "Ziemia Pszczyńska - dawniej i dziś")
  /Halina Nocoń, Barbara Sopot-Zembok// Wychowanie na co Dzień.- 1998, nr 7/8, dod. s. I-VII

7. Edukacja zintegrowana w szkole zreformowanej - za i przeciw /Agnieszka Filipek// Podlaskie Zeszyty Pedagogiczne.- Nr 1- (2000), s. 181-186

8. Europejska ścieżka edukacyjna w gimnazjum /Maria Bartoszewska// Geografia w Szkole.- 2000, nr 1, s. 36-40

9. Europejska ścieżka edukacyjna w gimnazjum /Maria Bartoszewska// Edukacja Europejska w Szkole.- 2000, nr 2, s. 106-109

10. Geneza współczesnej koncepcji integracji edukacji wczesnoszkolnej /Ryszard Więckowski// Ruch Pedagogiczny.- 1999, [nr] 1/2, s. 91-98

11. Geologiczna ścieżka dydaktyczna w okolicy Zabierzowa /Zofia Alexandrowicz, Ireneusz Felisiak, Zofia Musielewicz-Jasińska.-Streszcz. w jęz. ang.// 
   Chrońmy Przyrodę Ojczystą.- 1997, z. 4, s. 102-116

12. Inna szkoła /Barbara Opończewska// Wychowanie Techniczne w Szkole.- 1999, nr 2, s. 22-23
   Bloki przedmiotowe w Szkole Podstawowej nr 80 im. K. Makuszyńskiego w Poznaniu

11. Integracja międzyprzedmiotowa /Teresa Zawisza-Chlebowska// Forum Humanistów.- 2000, nr 2, s. 18-22

13. Integracja międzyprzedmiotowa w nowym systemie edukacji /Małgorzata Byłów, Mirosław Małkiewicz// Biologia w Szkole.-2000, nr 1, s. 44-45

14. Integracja nauczania w szkole australijskiej /Marianna Łacek// Nowa Polszczyzna.- 1999, nr 5, s. 39-41

15. Integracja poprzez media /Wioletta Wodnicka// Forum Humanistów.- 2000, nr 2, s. 26-31
   Nauczanie międzyprzedmiotowe

16. Integracja w kształceniu wczesnoszkolnym /Eugenia Lesiak-Laska// Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Rzeszowie. Pedagogika 
   i Psychologia.- Z. 5.- (1999), s. 57-61

17. Integracja w nauczaniu /Ludmiła Chojnacka// Życie Szkoły.- 1999, nr 1, s. 13-15

18. Integracyjny plan pracy dydaktyczno-wychowawczej dla klasy 2 z wykorzystaniem podręczników WSIP /Anna Konieczna, Krystyna Wasilewska// 
   Życie Szkoły.- 1999, nr 6, s. 418-424,457-462

19. Integracyjny plan pracy dydaktyczno-wychowawczej w klasie III z wykorzystaniem podręczników WSiP /Krystyna Bielenica, Małgorzata Piotrowska// 
   Życie Szkoły.- 1999, nr 6, s. 463-476

20. Integracyjny plan pracy dydaktyczno-wychowawczej w klasie III z wykorzystaniem podręczników WSiP /Krystyna Bielenica, Małgorzata Piotrowska// 
   Życie Szkoły.- 1999, nr 7, s. 543-555

21. Integracyjny plan pracy dydaktyczno-wychowawczej w klasie III z wykorzystaniem podręczników WSiP /Krystyna Bielenica, Małgorzata Piotrowska// 
   Życie Szkoły.- 1999, nr 8, s. 624-636

22. Integracyjny plan pracy dydaktyczno-wychowawczej w klasie 2 z wykorzystaniem podręczników WSiP /Anna Konieczna, Krystyna Wasilewska// 
   Życie Szkoły.- 1999, nr 7, s. 501-504, 537-542

23. Integracyjny plan pracy dydaktyczno-wychowawczej w klasie 2 z wykorzystaniem podręczników WSIP /Anna Konieczna, Krystyna Wasilewska// 
   Życie Szkoły.- 1999, nr 8, s. 617-623

24. Integracyjny plan pracy dydaktyczno-wychowawczej wraz ze scenariuszami zajęć dziennych w klasie I z wykorzystaniem podręczników WSIP 
   /Kazimiera Chłopecka, Mirosława Duda, Krystyna Wojtczak// Życie Szkoły.- 1998, nr 9, nr 10, s. 537-568, s. 617-648

25. Integracyjny plan pracy dydaktyczno-wychowawczej wraz ze scenariuszami zajęć dziennych w klasie I z wykorzystaniem podręczników WSIP 
   /Kazimiera Chłopecka, Mirosława Duda, Krystyna Wojtczak// Życie Szkoły.- 1999, nr 1, nr 2, s. 25-56, s. 105-136

26. Integracyjny plan pracy dydaktyczno-wychowawczej wraz ze scenariuszami zajęć dziennych w klasie I z wykorzystaniem podręczników WSIP 
   /Kazimiera Chłopecka, Mirosława Duda, Krystyna Wojtczak// Życie Szkoły.- 1999, nr 3, s.185-216

27. Integracyjny plan pracy dydaktyczno-wychowawczej wraz ze scenariuszami zajęć dziennych w klasie I z wykorzystaniem podręczników WSIP 
   /Kazimiera Chłopecka, Mirosława Duda, Krystyna Wojtczak// Życie Szkoły.- 1999, nr 4, nr 5, s. 265-296, s. 345-376

28. Integracyjny plan pracy dydaktyczno-wychowawczej wraz ze scenariuszami zajęć dziennych w klasie I z wykorzystaniem podręczników WSIP 
   /Kazimiera Chłopecka, Mirosława Duda, Krystyna Wojtczak// Życie Szkoły.- 1999, nr 6, s. 425-456

29. Integracyjny plan pracy dydaktyczno-wychowawczej wraz ze scenariuszami zajęć dziennych w klasie I z wykorzystaniem podręczników WSIP 
   /Kazimiera Chłopecka, Mirosława Duda, Krystyna Wojtczak// Życie Szkoły.- 1999, nr 7, s. 505-536

30. Integracyjny plan pracy dydaktyczno-wychowawczej wraz ze scenariuszami zajęć dziennych w klasie I z wykorzystaniem podręczników WSIP 
   /Kazimiera Chłopecka, Mirosława Duda, Krystyna Wojtczak// Życie Szkoły.- 1999, nr 8, nr 9, s. 585-616, s. 665-696

31. Integracyjny plan pracy dydaktyczno-wychowawczej wraz ze scenariuszami zajęć dziennych w klasie I z wykorzystaniem podręczników WSIP
   /Kazimiera Chłopecka, Mirosława Duda, Krystyna Wojtczak// Życie Szkoły.- 1999, nr 10, s. 745-776

32. Integralny rozkład materiału nauczania i wychowania dla klasy pierwszej na miesiące wrzesień-październik /Stanisława Łukasik, Helena Petkowicz// 
   Życie Szkoły.- 2000, nr 2, s. 86-124

33. Integralny rozkład materiału nauczania i wychowania dla klasy pierwszej na miesiące wrzesień - październik /Stanisława Łukasik, Helena Petkowicz, 
   Ewa Witkowska// Życie Szkoły.- 2000, nr 4, s. 208-242

34. Integralny rozkład materiału nauczania i wychowania dla klasy pierwszej na miesiące listopad - grudzień /Stanisława Łukasik, Helena Petkowicz, Ewa 
   Witkowska// Życie Szkoły.- 2000, nr 5, s. 276-280

35. Integrować - tylko jak i co? /Mieczysław Sawicki// Życie Szkoły.- 2000, nr 9, s. 559-562

36. Integrowanie treści, nie materiału /Aldona Leszczyńska// Polonistyka.- 1999, nr 7, s. 408-412

37. Interdyscyplinarne kształcenie na rzecz Wspólnoty Europejskiej /Michalina Lubelska// Kwartalnik Geograficzny.- 1998, nr 2, s. 41-43

38. Interdyscyplinarne nauczanie - propozycja ścieżki międzyprzedmiotowej /Katarzyna Mijakowska// Geografia w Szkole.- 2000, nr 2/3, s. 114-117
   Temat "Wielcy podróżnicy" oraz "Ziemia we Wszechświecie"

39. Interdyscyplinarne ścieżki - szansą nowej edukacji w szkole /Barbara Juśkiewicz, Grzegorz Jóźwik.- Streszcz. w jęz. ang.// Zeszyty Wszechnicy 
   Świętokrzyskiej.- Z. 11.- (2000), s. 119-127

40. Interdyscyplinarność nauczania w zreformowanej szkole /Marzena Owczarz// Geografia w Szkole.- 1999, nr 3, s. 165-170

41. Interdyscyplinarny program edukacyjny w nauczaniu zasad zrównoważonego rozwoju /Wanda Wilczyńska-Michalik// Aura.-1998, nr 11, s. 18-19
   Wiedza o ochronie środowiska w szkole średniej i wyższej

42. Intersemiotyczne pojmowanie analizy tekstu literackiego a koncepcja nauczania zintegrowanego /Katarzyna Krasoń// Nowa Polszczyzna.- 2000, nr 3, 
   s. 17-24

43. Jak planować pracę zespołu międzyprzedmiotowego /Marek Misztal// Nowa Szkoła.- 2000, nr 6, s. 38-39

44. Jak realizować ścieżki edukacyjne w szkole /Bogusława Breitkopf// Edukacja dla Bezpieczeństwa.- 2001, nr 1, s. 14-17

45. Jak realizować zasadę korelacji międzyprzedmiotowej? /Zofia Kluz, Michał Poźniczek// Chemia w Szkole.- 1996, nr 2, s. 94-97

46. Jestem partnerem na drodze - zajęcia zintegrowane w klasie drugiej /Anna Tyszka// Życie Szkoły.- 1999, nr 9, s. 658-664

47. Kolekcja i integracja w nauczaniu: o programie kształcenia /Basil Bernstein; tł. Zbigniew Bokszański, Andrzej Piotrowski// Nowa Polszczyzna.- 1999,
   nr 5, s. 36-38
   Fragm. książki "Odtwarzanie kultury"

48. Konspekt lekcji geografii z elementami ścieżki dydaktycznej - edukacja ekologiczna w gimnazjum /Alicja Piegdoń// Aura.- 2000, nr 7, dod. s. 1-2

49. Konspekt zajęć zintegrowanych w kl. III - "W krainie baśni H. CH. Andersena" /Ewa Kozieł// Życie Szkoły.- 2000, nr 1, s. 43-47

50. Korelacja międzyprzedmiotowa na zajęciach ruchowych /Bogumiła Przysiężna// Życie Szkoły.- 2000, nr 6, s. 357-361

51. Korelacja w programach przedmiotów przyrodniczych na przykładzie odczynu i pH roztworów / Danuta Potapiuk, Anna Betiuk, Janina Mikulska// 
   Chemia w Szkole.- 1996, nr 4, s. 227-231
   Eksperymentalny program nauczania w I LO w Chełmie

52. Korelacja zajęć ruchowych o charakterze ogólnorozwojowym z matematyką w edukacji klasycznej i montessoriańskiej /Renata Włodarczyk// 
   Wychowanie na co Dzień.- 1998, nr 6, dod. s. I-IV

53. Korelacyjny model "mówienia o etyce" w szkole podstawowej /Arkadiusz Cieliński// Studia i Materiały. Filologia Polska / Wyższa Szkoła Pedagogiczna 
   im. Tadeusza Kotarbińskiego. Zielona Góra.- [Z.] 8.- (1995), s. 202-207

54. Kształcenie zintegrowane w klasie II: plan pracy nauczania i wychowania /Anna Konieczna, Krystyna Wasilewska// Życie Szkoły.- 2000, nr 8, s. 497-519

55. Kształcenie zintegrowane w klasie II: plan pracy nauczania i wychowania /Anna Konieczna, Krystyna Wasilewska// Życie Szkoły.- 2000, nr 9, s. 578-588

56. Kształcenie zintegrowane w klasie 2: plan pracy nauczania i wychowania /Anna Konieczna, Krystyna Wasilewska// Życie Szkoły.- 2000, nr 4, nr 5, 
   s. 244-252, s. 288-313

57. Kształcenie zintegrowane w klasie 2: plan pracy nauczania i wychowania /Anna Konieczna, Krystyna Wasilewska// Życie Szkoły.- 2000, nr 6, s. 363-395

58. Kształtowanie umiejętności rozumienia świata i siebie - poprzez integrację miedzyprzedmiotową /Barbara Juśkiewicz// Biologia w Szkole.- 1999, nr 3, 
   s. 177-180

59. Lekcja interdyscyplinarna w IV klasie LO /Elżbieta Świerczyńska// Języki Obce w Szkole.- 1999, nr 3, s. 242-247

60. Lekcje języka angielskiego w nauczaniu interdyscyplinarnym /Hanna Markiewicz// Edukacja Europejska w Szkole.- 2000, nr 2, s. 110-112

61. Metoda projektów w zintegrowanym nauczaniu fizyki /Małgorzata Klisowska// Fizyka w Szkole.- 2000, nr 1, s. 33-37

62. Między integracją a integryzmem /Jan Baranowski// Matematyka.- 2000, nr 4, s. 225-229
   Nauczanie matematyki

63. Międzyprzedmiotowa ścieżka ekologiczna dla szkół średnich /Dorota Kalinowska, Magdalena Mackiewicz, Aleksandra Tomczak// Aura.- 2000, nr 10, 
   dod. s. 7-8

64. Międzyprzedmiotowe ścieżki edukacyjne: obieg dwutlenku węgla w przyrodzie /Ewa Nowak, Krystyna Pazera// Geografia w Szkole.- 2000, nr 5, s. 250-254

65. Możliwości realizacji ścieżki "edukacja europejska" z wykorzystaniem programów multimedialnych /Danuta Butryn// Geografia w Szkole.- 2000, nr 4, 
   s. 211-215

66. Możliwości wykorzystania podręcznika pt. "Mój pierwszy elementarz" w koncepcji nauczania integralnego /Anna Czochra, Irena Tarkowska// 
   Życie Szkoły.- 1999, nr 6, s. 408-410

67. Na początku będzie... wszystko w jednym: programy i podręczniki do nauczania zintegrowanego w klasach I-III szkoły podstawowej /Joanna Hetman// 
   Magazyn Literacki.- 1999, nr spec. s. 17-20

68. Na ścieżkach dydaktycznych i szlakach turystycznych /Maria Derlukiewicz// Parki Narodowe.- 1998, nr 1, s. 24-25

69. Nauczanie blokowe w klasach specjalnych /Jolanta Sobczak// Szkoła Specjalna.- 2000, nr 4, s. 200-205

70. Nauczanie integralne w mojej szkole /Robert Kowalski// Wychowanie Techniczne w Szkole.- 1999, nr 2, s. 17-18
   Szkoła Podstawowa nr 19 w Poznaniu

71. Nauczanie integralne - wielka podróż po krainie wiedzy /Iwona Borawska// Życie Szkoły.- 1999, nr 10, s. 778-780

72. Nauczanie integrujące języka polskiego /Henryk Kurczab// Studia i Materiały. Filologia Polska / Wyższa Szkoła Pedagogiczna im. Tadeusza 
   Kotarbińskiego. Zielona Góra.- [Z.] 9.- (1996), s. 169-198

73. Nauczanie przedmiotowe i zintegrowane /Barbara Biskup// Fizyka w Szkole.- 2000, nr 1, s. 30-33

74. Nauczanie zintegrowane: o przygotowaniu nauczycieli do zajęć w bloku humanistycznym /Sławomir J[acek] Żurek// Warsztaty Polonistyczne.- 1999, nr 2, 
   s. 56-69

75. Nowa geologiczna ścieżka poznawcza w okolicach Krzeszowic /Jacek Płonczyński, Zofia Musielewicz// Chrońmy Przyrodę Ojczystą.- 2000, z. 1, s. 129-135

76. O barierach i szansach integracji w nauczaniu języka polskiego /Piotr Andrusiewicz// Nowa Polszczyzna.- 1999, nr 1, s. 22-28

77. O nauczaniu zintegrowanym /Jerzy Mioduszewski// Matematyka.- 2000, nr 1, s. 29-30

78. O zintegrowanej edukacji /Ryszard Więckowski// Wychowanie w Przedszkolu.- 1999, nr 5, s. 323-327

79. Ocena opisowa w nauczaniu zintegrowanym - po roku jej stosowania /Danuta Moroz// Nowa Szkoła.- 2000, nr 7, s. 29-30

80. Opiekujemy się przyrodą, podarowaną nam przez Pana Boga: łączenie treści przyrodniczych z wychowaniem religijnym /Maria Dobosz// Wychowanie 
   w Przedszkolu.- 1999, nr 7, s. 503-505

81. Pedagogiczna interpretacja współczesnej koncepcji integracji /Ryszard Więckowski// Życie Szkoły.- 2000, nr 2, s. 67-75

82. Plan pracy dydaktyczno-wychowawczej nauczania zintegrowanego w klasie I: (semestr 2) /Małgorzata Zagozdon// Życie Szkoły.- 1996, nr 6, s. 361-378

83. Po ścieżkach dydaktycznych Kazimierskiego Parku Krajobrazowego /Joanna Szczęsna// Geografia w Szkole.- 1996, nr 4, s. 242-243

84. Podstawa programowa kształcenia ogólnego - ścieżka edukacji europejskiej // Edukacja Europejska w Szkole.- 2000, nr 1, s. 45-46

85. Program edukacji ekologicznej w gimnazjum - ścieżka edukacyjna /Alicja Piegdoń// Aura.- 2000, nr 8, dod. s. 1-3

86. Program edukacji ekologicznej w gimnazjum - ścieżka ekologiczna /Alicja Piegdoń// Aura.- 2000, nr 7, dod. s. 3-8

87. Program edukacji ekologicznej "Zieloną ścieżką" w szkole podstawowej w kl. IV /Alicja Piegdoń// Geografia w Szkole.- 1997, nr 5, s. 295-300

88. Program ścieżki edukacyjnej "Obrona cywilna dla klas I-III" w gimnazjum: (krótka charakterystyka) /Bogusława Breitkopf// Przysposobienie Obronne 
   w Szkole.- 1999, nr 5, s. 311-313

89. Projekt "Herby" - ścieżka edukacyjna w Gimnazjum nr 18 we Wrocławiu // Warsztaty Polonistyczne.- 1999, [nr] 4, s. 10-14

90. Projekt podstaw programowych ścieżek edukacyjnych i wychowania do życia w rodzinie w liceum profilowanym // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze.- 
   2000, nr 6, s. 7-10

91. Projekt zajęć wspierających zdolności twórcze uczniów w klasie trzeciej: (edukacja polonistyczna, plastyczna, zdrowotna - scenariusz zajęć na cały dzień) 
   /Małgorzata Piotrowska// Życie Szkoły.- 2000, nr 1, s. 56-60

92. Propozycja korelacji nauczania historii i języka polskiego w szkole ponadpodstawowej /Anna Radziwiłł, Alina Kowalczykowa// Wiadomości Historyczne.- 
   1996, nr 5, s. 287-289

93. Propozycja korelacji nauczania historii i języka polskiego w szkole ponadpodstawowej /Anna Radziwiłł, Alina Kowalczykowa// Polonistyka.- 1996, nr 7, 
   s. 442-444

94. Próba integracji edukacji geograficznej i polonistycznej na lekcji w klasie 6 szkoły podstawowej /Małgorzata Gajewska, Ewa Grodecka// Geografia w Szkole.- 
   1998, nr 4, s. 222-228

95. Próby "blokowania" (z komentarzem) /Agnieszka Fryc// Polonistyka.- 1999, nr 7, s. 419-420
   Projekt nauczania blokowego w klasie 4

96. Realizacja ścieżek edukacyjnych w szkole wiejskiej /Jolanta Marciniak.- Streszcz. w jęz. niem. ang.// Edukacja Dorosłych.- 2000, nr 3, s. 75-82

97. Respektowanie indywidualnych różnic w koncepcji kształcenia integralnego /Irena Tarkowska// Życie Szkoły.- 1999, nr 8, s. 563-566

98. Rozwijanie kompetencji ekologicznych u dzieci w nauczaniu integralnym /Lubomira Domka// Życie Szkoły.- 2000, nr 8, s. 472-475

99. Rozwijanie kompetencji ekologicznych w nauczaniu integralnym /Lubomira Domka// Życie Szkoły.- 1999, nr 9, s. 643-646

100. Rozwijanie podmiotowości ucznia w procesie edukacji zintegrowanej /Katarzyna Palka.- Streszcz. w jęz. ang.// Zeszyty Wszechnicy Świętokrzyskiej.- 
    Z. 11.- (2000), s. 137-143

101. Scenariusz zajęć integracji międzyprzedmiotowej w klasie VII szkoły podstawowej realizowany w Teodorówce (woj. lubelskie) /Barbara Sarzyńska// 
    Geografia w Szkole.- 1999, nr 4, s. 210-212

102. Scenariusz zajęć integracyjnych w klasie III /Urszula Bandoła// Życie Szkoły.- 1997, nr 10, s. 611-614

103. Scenariusz zajęć zintegrowanych w klasie II /Śliwa Piechocińska// Życie Szkoły.- 2001, nr 1, s. 37-39

104. Scenariusze lekcji integracyjnych w klasie II i III szkoły podstawowej /Anna Lubomska// Nauczyciel i Szkoła.- 1996, nr 1/2, s. 101-108

105. Specyfika i czynniki integrowania edukacji wczesnoszkolnej /Krystyna Duraj-Nowakowa// Wychowanie na co Dzień.- 2000, nr 12, s. 3-6

106. Spektakle "O złym królu i odważnym Andrzeju" oraz "Królewna Żabka": efekty korelacji języka polskiego, techniki i plastyki w nauczaniu dzieci 
    upośledzonych umysłowo /Jolanta Smeja// Szkoła Specjalna.- 1997, nr 5, s. 303-305

107. Sposoby integracji kształcenia na lekcjach przyrody /Teresa Kutajczyk, Kazimierz Kutajczyk// Fizyka w Szkole.- 2000, nr 1, s. 12-15

108. Sprawozdanie z ogólnopolskiej konferencji naukowej nt. "Teoretyczne i praktyczne przygotowanie nauczycieli do nauczania zintegrowanego" 
    /Sabina Koczoń-Zurek, Beata Pituła// Chowanna.- 2000, t. 2, s. 97-100

109. Struktura systemu i procesu wychowawczo-dydaktycznego w ujęciu integralnym w edukacji początkowej /Barbara Sitarska// Podlaskie Zeszyty 
    Pedagogiczne.- Nr 2.- (2000), s. 7-17

110. Szukamy ścieżek międzyprzedmiotowych /Danuta Tokar// Fizyka w Szkole.- 1998, nr 5, s. 263-266

111. Ścieżka dydaktyczna "Torfowisko Bachórzec-Winne, paleomeander Sanu" /Andrzej Kurasz, Jan Ślimak// Geografia w Szkole.-1996, nr 3, s. 152-155

112. Ścieżka dydaktyczna we Wróblewie /Teresa Durda// Aura.- 1998, nr 5, dod. s. 4-5
    Zajęcia dydaktyczne w zielonej klasie

113. Ścieżka przyrodnicza na Wyspie Bolko w Opolu /Krzysztof Spałek// Przyroda i Człowiek.- Z. 8.- (1998), s. 173-181

114. Ścieżka przyrodniczo-leśna "Łuba": (konspekt wycieczki) /Krystyna Mrożewska, Zdzisława Pawlata// Wychowanie na co Dzień.- 1997, nr 10/11, 
    dod. s. I-IV

115. Ścieżka przyrodniczo-leśna "Łuba" /Krystyna Mrożewska, Zdzisława Pawlata// Kwartalnik Geograficzny.- 1998, nr 2, s. 59-61

116. Ścieżki edukacyjne na lekcjach "techniki" /Ewa Królicka// Wychowanie Techniczne w Szkole.- 2000, nr 2/3, s. 7-9

117. Ścieżki międzyprzedmiotowe /Ewa Grodecka// Dyrektor Szkoły.- 2000, nr 3, s. 22

118. Ścieżki międzyprzedmiotowe w bloku przedmiotów humanistycznych: uwagi na podstawie realizacji projektu "Rzeka mówi" /B. Tarnowska// 
    Edukacja Humanistyczna. Zielona Góra.- 2000, nr 1, s. 103-108

119. Ścieżki poznawcze jako odpowiedź na oczekiwania zwiedzających /Andrzej W. Biderman, Wojciech Bosak// Parki Narodowe.-1995, nr 4, s. 12-14

120. Ścieżki przyrodnicze jako forma popularyzacji wiedzy o środowisku /Grażyna Turczyńska// Przyroda i Człowiek.- Z. 7.- (1997), s. 227-230

121. Ścieżki przyrodnicze w gminie Kolonowskie (woj. opolskie) /Krzysztof Koźlik// Przyroda i Człowiek.- Z. 5.- (1995), s. 77-85

122. Ścieżki przyrodnicze w gminie Krapkowice na Śląsku Opolskim /Krzysztof Spałek// Przyroda i Człowiek.- Z. 9.- (1999), s. 187-198

123. Ścieżki przyrodnicze w Słowińskim Parku Narodowym /Elżbieta Pietkun// Parki Narodowe.- 1996, nr 3, s. 22-23

124. Ścieżki przyrodniczo-dydaktyczne na Górnym Śląsku /Bernard Konca// Parki Narodowe.- 1995, nr 4, s. 10-12

125. Ścieżki przyrodniczo-dydaktyczne w Borach Tucholskich /Tadeusz Palmowski// Kwartalnik Geograficzny.- 1997, nr 1, s. 35-41

126. Tak zwana "ścieżka międzyprzedmiotowa" dziedzictwa kulturowego w regionie w edukacji szkolnej /Józef Półćwiartek// Edukacja Humanistyczna. 
    Zielona Góra.- 1999, nr 4, s. 93-101

127. Tematy integrujące muzykę i plastykę /Ewa Hoffman-Lipska, Barbara Smoleńska-Zielińska, Danuta Wasilewska-Żarnowska// Plastyka i Wychowanie.- 
    1999, nr 4, s. 55-58

128. Uczeń i nauczyciel w nauczaniu zintegrowanym /Mariola Skiba// Nauczyciel i Szkoła.- 2000, nr 2, s. 127-130
    Scenariusz zajęć w klasie II

129. Unia muzyki z plastyką w szkole /Barbara Smoleńska-Zielińska// Plastyka i Wychowanie.- 1999, nr 4, s. 54-55

130. Uwagi na temat programu przyrody Wydawnictwa M. Rożak /Jan Mordawski, Bożena Wójtowicz, Ryta Suska-Wróbel, Iwona Majcher, Zbigniew Engels// 
    Kwartalnik Geograficzny.- 1999, nr 3, s. 32-51

131. W poszukiwaniu istoty integracji /Monika Wojnowska// Nauczyciel i Szkoła.- 2000, nr 2, s. 92-96

132. W trosce o precyzję słowa - o nauczaniu łącznym, korelacji i integracji /Teresa Duniewska// Życie Szkoły.- 1997, nr 6, s. 347-349

133. Walory przyrodnicze Puszczy Piskiej ukazane trasą ścieżki przyrodniczej biegnącej w lesie popielniańskim /Tekla Żurkowska// Znad Pisy.- Nr 7.- (1998), 
     s. 158-166

134. Walory ścieżki przyrodniczo-leśnej "Łuba" /Edward Struś, Dariusz Gidaszewski// Wychowanie na co Dzień.- 1997, nr 10/11, dod. s. IV-VII

135. Wędrówki po ścieżkach: próba połączenia języka polskiego z matematyką: zajęcia przygotowane dla klasy 8. /Ewa Bukowiecka// Nowa Polszczyzna.- 
    2000, nr 3, s. 13-16

136. Wokół pierwszego króla elekcyjnego: tzw. ścieżka międzyprzedmiotowa w klasie VI /Halina Nocoń// Warsztaty Polonistyczne.-1998, nr 2, s. 19-21

137. Wykorzystanie ścieżki przyrodniczej: scenariusz zajęć koła biologicznego /Danuta Jaszek// Biologia w Szkole.- 1998, nr 5, s. 294-295

138. Wyprawa na Antarktydę - przykłady zajęć zintegrowanych /Ewa Barańska// Życie Szkoły.- 1999, nr 9, s. 711-714

139. Zajęcia zintegrowane w klasie I na temat: przyroda jesienią /Anna Nierubliszewska// Życie Szkoły.- 1998, nr 7, s. 400-403

140. "Zielona ścieżka..." w realizacji programu Przyrody w klasie IV /Ewa Kłos// Biologia w Szkole.- 2000, nr 1, s. 37-38

141. Zimowe igrzyska /Krystyna Janowska// Matematyka.- 2000, nr 6, s. 340-345

142. Zintegrowana edukacja wczesnoszkolna: (zestawienie bibliograficzne w wyborze) /Aldona Grądzka-Tys, Małgorzata Lipińska-Rzeszutek// Podlaskie 
    Zeszyty Pedagogiczne.- Nr 1.- (2000), s. 233-238

143. Zintegrowany konspekt do lekcji środowiska społeczno-przyrodniczego, języka polskiego i techniki w klasie I /Janina Mazur// Nauczyciel i Szkoła.- 
    1997, nr 1, s. 99-104

144. Zintegrowany rozkład materiału nauczania i wychowania dla klasy I /Stanisława Łukasik, Helena Petkowicz, Ewa Witkowska// Życie Szkoły.- 2000, nr 6,
    s. 344-345

     
Recenzje:

     
1. Integrowanie edukacji wczesnoszkolnej /Krystyna Duraj-Nowakowa. Kraków 1998,- Rec. Elżbieta M. Antosik, Agnieszka Kibitlewska// Wychowanie na 
  co Dzień.- 1999, nr 7/8, s. 42-43

2. Integrowanie edukacji wczesnoszkolnej /Krystyna Duraj-Nowakowa. Kraków 1998,- Rec. Kazimierz Denek// Edukacja.- 1999, nr 3, s. 84-86

3. Integrowanie edukacji wczesnoszkolnej /Krystyna Duraj-Nowakowa. Kraków 1998,- Rec. Marzenna Magda// Życie Szkoły.-1999, nr 7, s. 556-557

4. Świat starożytny: materiały: klasa I. Cz. 1. Warszawa, 1999,- Rec. Stanisław Bortnowski// Warsztaty Polonistyczne.- 1999, [nr] 4, s. 108-112

5. Integrowanie edukacji wczesnoszkolnej /Krystyna Duraj-Nowakowa. Kraków 1998,- Rec. Marzenna Magda// Ruch Pedagogiczny.- 1999, [nr] 3/4, s. 152-154

6. Zintegrowana edukacja w klasach I-III. Poznań, 1999,- Rec. Ewa Arciszewska// Życie Szkoły.- 1999, nr 8, s. 637-638
Niniejsze zestawienie sporządzono na podstawie katalogu online Biblioteki Narodowej w Warszawie
Opracowanie: 
HANNA MAŁGORZATA WITCZAK