Piłsudski Józef (1867-1935)
        
Książki w zbiorach Biblioteki Narodowej w Warszawie:
1. Anusz Antoni (1884-1935): Naród, armja i wódz.- Warszawa: Biuro Propagandy Wewnętrznej, 1920.- 31, [1] s.; 20 cm.

2. Anusz Antoni (1884-1935): Z powodu oświadczenia Marszaka Józefa Piłsudskiego z dnia 1 lipca 1928 r.: przypomnienia i uwagi.- 
  Warszawa: F. Hoesick, 1929.- 34 s.; 24 cm.

3. Armia Wyzwolenia: [Inc.: Baczność Narodzie Polski, bowiem grozi Tobie nowe nieszczęście! Za żydowskie pieniądze chcą Tobie, 
  Narodzie Polski dać już wypróbowanym, rosyjskim sposobem...].- [S.l.: s.n., 1918].- ([s.l.: s.n.]).- [1] k.; 12x13 cm.

4. Bajor Alwida Antonina.: Piorun, jezioro czerwone: Zułów wczoraj i dziś /[zdjęcia: Zbigniew Markowicz, Walery Charin].- Wilno: 
  Wydaw. Polskie w Wilnie, 1995.- 125, [2] s.: faks., fot., rys.; 20 cm.
  > Dotyczy majątku Piłsudskich.

5. Baranowski Władysław: Rozmowy z Piłsudskim 1916-1931.- Warszawa: "Zebra", 1990.- 141, [1] s.; 20 cm

6. Barański Józef: Józef Piłsudski - wielkość i legenda.- Płońsk: [Józef Barański], 1994.- 138, [1] s., 1 mapa złoż.: il. kolor., fot., portr.; 21 cm

7. Barański Władysław: Jego "Urody życia", jego "Wierne rzeki": Józef Piłsudski romantyczny i tragiczny.- Zgierz: [Władysław Barański], 
  1999.- 151, [1] s.: il., err.; 20 cm
  > U dołu s. tyt.: Prace i materiały Muzeum Miasta Zgierza, wyd. specjalne

8. Biernat Tadeusz: Józef Piłsudski - Lech Wałęsa: paradoks charyzmatycznego przywództwa.- Toruń: Wydaw. Adam Marszałek, 
  1999.- 233 s.; 21 cm

9. Bogalecki Tadeusz.: Ślad piłsudczykowski w wydarzeniach listopadowych 1923 roku.- [S. l.: s. n., 1995] ([s. l.: s. n.]).- S. [1], 178-188; 24 cm.
  > Tyt. nagł. Nadb.: Pomorze-Polska-Europa. Studia i materiały z dziejów XIX i XX wieku. Toruń 1995.

10. Bończa Stanisław J.: Joseph Pilsudski, fondateur de l'indépendance polonaise et Chef de l'Etat polonais /trad. du pol. par T[adeusz] 
   Waryński.- Varsovie: Societé de Publications Internationales, 1921.- 20 s.
   > Fondateur de l'indépendance polonaise.

11. Bończa Stanisław J.: Joseph Pilsudski, founder of Polish national independence and Chief of the Polish State.- London; Edinburgh: 
   S. Low, Morston, 1921.- 19 s.; 21 cm.
   > Founder of polish independence Joseph Pilsudski.

12. Bortnowski Władysław (1891- ): Narodziny idei: [odczyt wygłoszony dnia 5 grudnia 1947 w Londynie].- Londyn: Inst. J. Piłsudskiego,
   1948.- 10 s.; 21 cm.
    > Odb. z "Niepodległości" czasopisma poświęconego najnowszym dziejom Polski.

13. Bortnowski Władysław (1891- ): Narodziny idei: (odczyt wygłoszony 5 grudnia 1947 r. w Londynie).- Londyn: Inst. J. Piłsudskiego, 
   1991.- 10, [2] s.; 22 cm.

14. Budziarek Marek: Pogrzeb Marszałka /oprac. i wstępem opatrzył Marek Budziarek.- Łódź: Muzeum Historii Miasta Łodzi, 1989.- 
   32 s.: fot., portr.; 15 x 21 cm

15. Budzyński Wiktor (1906-1972): „Tak żyłem ...": faktomontaż okolicznościowy w jednym akcie Wiktora Budzyńskiego (z okazji setnej 
   rocznicy urodzin Marszałka Józefa Piłsudskiego).- Londyn: Komitet Uczczenia Setnej Rocznicy Urodzin J. Piłsudskiego, 1967.- 39 s.; 25 cm.
   > Na okł. podtyt.: Rzecz o Józefie Piłsudskim w setna rocznicę urodzin-na podstawie pism, przemówień, rozkazów oraz utworów drogich Jego sercu.

16. Bukowski Jerzy, Hnatowicz Roman, Pęgiel Wojciech: Historia Kopca Józefa Piłsudskiego 1934-1993 - Kopca Niepodległości, Mogiły 
   Mogił.- Kraków: "Cracovia": nakł. Gminy Stołecznego-Królewskiego Miasta Krakowa, 1994.- 14, [2] s.: fot. (w tym kolor.), 3 portr.; 21 cm

17. Bulgakov Michail Afanas'evic: Pan Piłsudski i inne opowiadania /tł. [z ros.] i oprac. Barbara Dohnalik; oprac. graf. Mirosław Malcharek.- 
   Warszawa: "Orbita", 1989.- 174, [2] s.: il.; 21 cm

18. Buszko Józef: Józef Piłsudski w Krakowie: 1896-1935.- Kraków: Krajowa Agencja Wydawnicza, 1990.- 64 s., [32] s. tabl.: faks., fot., 
   mapy, portr.; 20 cm

19. Celma- Panek Jerzy: Józef Piłsudski doktor medycyny honoris causa.- Warszawa: "Medyk", 1991.- 123, [3] s.: faks., fot., portr.; 16 cm

20. Centralna Biblioteka Wojskowa (Warszawa). Zakład Zbiorów Specjalnych: Józef Piłsudski: zestawienie dokumentów znajdujących się 
   w Zakładzie Zbiorów Specjalnych /[oprac. Danuta Kurkowska, Bożena Pinkosz; wstęp Ewa Stachowska-Musiał].- Warszawa: CBW, 
   1995 ([s. l.: s. n.]).- [4], 16 s.; 29 cm.

21. Cepnik Henryk.: Józef Piłsudski: portret biograficzny.- [S.l.: s.n., 1988].- 196, [1] s.; 20 cm.
   > Przedr. z: Kraków: L. J. Jaroszewski Wydawnictwo Książek, 1939

22. Charaszkiewicz Edmund (1895-1975): Przebudowa Wschodu Europy: [materiały do polityki wschodniejJózefa Piłsudskiego w latach 
   1893-1921].- Warszawa: "In Corpore", 1983.- [2], 34, [1] s.; 15 cm.
    > Przedr. z Nowy Jork, 1955? inf. u Jastrz.

23. Chojnowski Andrzej: Piłsudczycy u władzy: dzieje Bezpartyjnego Bloku Współpracy z Rządem.- Wrocław [etc.]: Zakład Narodowy im. 
   Ossolińskich, 1986.- 294, [2] s.; 21 cm

24. Chwalba Andrzej: Józef Piłsudski - historyk wojskowości.- Kraków: TAiWPN [Towarzystwo Autorów i Wydawców Prac Naukowych] 
   "Universitas", 1993.- 195, [1] s.; 21 cm

25. Cisek Janusz: Instytut Józefa Piłsudskiego w Ameryce i jego zbiory.- Warszawa: Biblioteka Narodowa, 1997.- 383, [1] s.: fot., portr.; 25 cm

26. Czerniawski Emil Jerzy.: Dmowski wobec Piłsudskiego: próba wyjaśnienia w świetle faktów historycznych.- Sydney: „Nurt", 1969.- 32 s.; 23 cm.

27. Czubiński Antoni: Walka Józefa Piłsudskiego o nowy kształt polityczny Europy Środkowo-Wschodniej w latach 1918-1921.- Toruń: 
   Wydaw. Adam Marszałek, 2002.- 443 s.: mapy; 24 cm

28. Czyżowski Kazimierz Andrzej|(1894-1977): Mały Ziuk: jak Marszałek Piłsudski był małym chłopakiem: bajka dla dzieci /okł. i rys. Kamil 
   Mackiewicz.- [Warszawa]: Związek Strzelecki, [1937].- 46 s.,: il.,: 25 cm.

29. Daszyński Ignacy (1866-1936): Wielki człowiek w Polsce: szkic psychologiczno polityczny.- Warszawa: Wydaw. Warszawskiego 
   Oddziału Towarzystwa Uniwersytetu Robotniczego w Warszawie, 1925.- 40 s.; 22 cm.

30. Długoszowski Bolesław Wieniawa (1881-1942): Wymarsz i inne wspomnienia /zebrał, oprac. i wstępem poprzedził Roman Loth.- 
   Warszawa: Biblioteka "Więzi", 1992.- 311, [5], s., [16] s. tabl.: faks., fot., portr., rys.; 20 cm.

31. Dobroński Adam, Filipow Krzysztof: Piłsudski w Białymstoku: honorowy obywatel miasta 21.VIII.1921 r. /[aut. Adam Dobroński (tekst),
   Krzysztof Filipow (wybór zdjęć i nota wydawnicza)].- Białystok: MW, 1993.- 23, [1] s.: fot.; 24 cm

32. Droga życia Józefa Piłsudskiego /[red. i ukł. albumu Jan Z. E. Berek i Mieczysław Paszkiewicz].- Londyn: Wydaw. Funduszu im. 
   A. Piłsudskiej, 1977.- 272 s.: faks., fot., portr., reprod., err.; 30 cm.

33. Dybczyński Tadeusz.: Józef Piłsudski jako publicysta i historyk: szkic popularny.- Łódź: Oficyna Wydawnicza, 1988.- S. [1], 5-133; 18 cm.
   > Przedr. z: Warszawa: Związek Rezerwistów, 1934.

34. Dziewiętnasty marca MCMXXIV: wirydarz literacki na cześć Marszałka Józefa Piłsudskiego /wydany staraniem Związku Strzeleckiego 
   w Grodnie.- Wadowice: [s.n.], 1924.- 60, [3] s., [6] k. tabl.: il.; 26 cm.
   > Egz. honorowego Prezesa Związku Strzeleckiego Wacława Sieroszewskiego.

35. Dzwonkowski Włodzimierz (1880-1954): Józef Piłsudski.- Warszawa: J. Lisowska, 1918.- 31 s.; 24 cm.
   > Zawiera również: Od chłodnej Newy do Sprewy ... /Edward Słoński.-Czubek 1919 s. 5.

36. Faryś Janusz: Piłsudski i Piłsudczycy: z dziejów koncepcji polityczno-ustrojowej (1918-1939).- Szczecin: Wydaw. Naukowe 
   Uniwersytetu Szczecińskiego, 1991.- 278 s.; 24 cm

37. Faury Louis.: Le Maréchal Pilsudski: conférence donnée {834}a l'inauguration de la Chaire d'Histoire Militaire de Pologne le 1er mars 
   1937.- Paris: Biblioth{833}eque Polonaise, 1937.- 27, [1] s.; 25 cm.

38. Frančić Vilim.: Czyn marszałka Józefa Piłsudskiego.- Katowice: Zw. Legjonistów Okręgu Śląskiego, 1932.- 6 s.; 23cm.
   > Odczyt z cyklu wykładów Śląskiego Zarządu Okręgu Związku Legjonistów Polskich p.t.: "Rola i znaczenie marszałka Józefa Piłsudskiego dla narodu polskiego"

39. Frantz Günther.: Geniusz wodza: Warszawa /tł. [z niem.] Antoni Kocjan.- Wrocław: "Samorządna Rzeczypospolita", 1987.- 51, [1] s.; 21 cm.

40. Friszke Andrzej: O kształt niepodległej.- Warszawa: Biblioteka "Więzi": "Znak", 1989.- 543, [1] s., [16] s. tabl.: fot., portr.; 20 cm

41. Garlicka Aleksandra, Garlicki Andrzej: Józef Piłsudski: życie i legenda /[oprac. graf. Piotr Kann jr; Kancelaria Sejmu].- Warszawa:
   Wydaw. Sejmowe, 1993.- [208] s., [32] s. tabl. kolor.: faks., fot., portr., rys.; 20 x 29 cm

42. Garlicki Andrzej, Kochanowski Jerzy: Józef Piłsudski w karykaturze.- Warszawa: "Interpress", cop. 1991.- 213, [3] s.: il. (w tym kolor.); 29 cm

43. Garlicki Andrzej: Józef Piłsudski: 1867-1935.- Warszawa: "Czytelnik", 1988.- 719, [4] s.; 24 cm

44. Garlicki Andrzej: Józef Piłsudski: 1867-1935.- [Wyd. 2].- Warszawa: "Czytelnik", 1989.- 719, [4] s.; 24 cm

45. Garlicki Andrzej: Józef Piłsudski: 1867-1935.- [Wyd. 3 popr. i uzup.].- Warszawa: "Czytelnik", 1990.- 783, [1] s., [96] s. tabl.: faks., fot., portr.; 24 cm

46. Garlicki Andrzej: Jozef Pilsudski, 1867-1935 /ed. and transl. [from the Pol.] by John Coutouvidis.- New abr. ed.- [London]: Scolar Press; 
   Brookfield: Ashgate, 1995 

47. Garlicki Andrzej: Pod rządami Marszałka.- Warszawa: Krajowa Agencja Wydawnicza, 1994.- 80, [1] s.: faks., fot., mapa, portr., rys.; 27 cm
   > Dzieje narodu i państwa polskiego; III-61

48. Garlicki Andrzej: Przewrót majowy.- [Wyd. 3].- Warszawa: "Czytelnik", 1987.- 405, [3] s.: 3 pl.; 20 cm

49. Garlicki Andrzej: U źródeł obozu belwederskiego.- Warszawa: Państw. Wydaw. Nauk., 1979.- [Wyd. 2].- 386, [2] s.; 21 cm

50. Garlicki Andrzej: U źródeł obozu belwederskiego.- [Wyd. 3].- Warszawa: Państ. Wydaw. Naukowe, 1981.- 386, [2] s.; 21 cm

51. Garlicki Andrzej: U źródeł obozu belwederskiego.- [Wyd. 4].- Warszawa: Państ. Wydaw. Naukowe, 1983.- 386, [2] s.; 21 cm

52. Gdy Wódz odchodził w wieczność ...: album pamiątkowe uroczystości pogrzebowych Józefa Piłsudskiego w Warszawie i Krakowie.- 
   [S.l.: s.n., 1981].- 30, [2] s.: il., portr.; 30 cm.
   > Przedr. z: Spółka Wydawnicza "Kurjer" 1935.

53. Generał Kazimierz Sosnkowski: w stulecie urodzin.- London: 7 Pułk Ułanów Lubelskich im. gen. K. Sosnkowskiego, 1986.- 62, [1] s.: il.; 22 cm.

54. Giertych Maciej: Dmowski czy Piłsudski ?.- Wrocław: "Nortom", 1995.- 139, [1] s.; 21 cm

55. Grabski Władysław: Idea Polski: dla upamiętnienia 80. rocznicy odzyskania niepodległości /[słowo wstępne Hanna Gronkiewicz-Waltz; 
   przedm. i oprac. Maria i Marian Marek Drozdowscy].- Wyd. 3.- Warszawa: Narodowy Bank Polski, 1998.- 155 s.: 1 portr.; 24 cm
   > Wyd. 1 1935 r., wyd. 2 1936 r

56. Grabowski Witold.: Marschall Piłsudskis Einfluss auf die Gestaltung des Rechtes in Polen: Vortrag des polnischen Justizministers 
   W. Grabowski in der 12. Vollsitzung der Akademie für Deutsches Recht am 10 Mai 1937 in Berlin /[übers. von Jakob von Sawicki].- 
   [Berlin: Akad. für Deutsches Recht, 1937] ([s. l.: s. n.]).- 13 s.; 24 cm.
    > Tyt. oryg.: Wpływ Marszałka Piłsudskiego na kształtowanie się prawa w Polsce.

57. Gralewski Wacław (1900-1972): Józef Piłsudski, budowniczy przyszłości /Żmir.- Lublin: F. Głowiński, 1924.- 40 s., [1] k. tabl.; 22 cm.

58. Grzesiuk-Olszewska Irena: Świątynia Opatrzności i dzielnica Piłsudskiego: konkursy w latach 1929-1939.- Warszawa: Wydaw. Sejmowe,
   1993.- 130, [2] s.: fot., rys.; 14 cm

59. Grzybowski Michał Marian: Marszałek J[ózef] Piłsudski - pierwszy honorowy obywatel miasta Płocka: [w 70 rocznicę odzyskania 
   niepodległości: 1918-1988].- Bydgoszcz: Agencja Dziennikarska, 1989.- 31, [1] s.: 3 fot., 1 portr.; 15 cm

60. Gutowski Wiktor Ignacy.: Sierżant Tadzio Swoboda: w dziesiątą rocznicę wyjścia Pierwszej Kadrowej Kompanji Wojska Polskiego 
   z Krakowa 6.VIII.1914-6.VIII.1924.- Kraków: Krakowski Oddz. Zw. Legjonistów, [1924].- 40 s.; 23 cm.
   > Rok wyd. na podst. podtyt.

61. Hausmann Kurt Georg.: Piłsudski und die Mission des Grafen Kessler in Polen: ein Fragment deutsch-polnischer Beziehungen im 
   November/Dezember 1918.- [Neumünster]: Karl Wachholtz, [post 1979].- S. 233-273; 24 cm.
   > Tyt. nagł.- R. wyd. wg najpóźniejszej daty w tekście. 
   > Sonderdr. aus Geschichte und Gegenwart.

62. Hein Heidi: Der Pilsudski-Kult und seine Bedeutung für den polnischen Staat 1926 – 1939.- Marburg: Verl. Herder-Inst., 2001 

63. Horoszkiewicz Roman Woynicz (1892-1962): Ród Józefa Piłsudskiego i jego dom rodzinny w Zułowie.- Warszawa: Zarząd Gł. Związku
   Rezerwistów, 1938.- 79 s.: il.; 23 cm.
   > Odbitka z ks. „Zułów - wczoraj i dzisiaj".

64. Idea i czyn Józefa Piłsudskiego /współprac. Handelsman Marceli [et al.]; kom. red.: przewodn. Sieroszewski Wacław [et. al.].- Warszawa: 
   Bibljoteka Dzieł Naukowych, [1936].- 286, [1] s., [16] k. tabl.: il., fot.; 29 cm.

65. Ideologia i polityka Józefa Piłsudskiego /[red. nauk. Tadeusz Romanowski].- Warszawa: Wydaw. Spółdzielcze, 1988.- 219, [1] s., 
   [11] s. tabl.: fot., portr.; 21 cm.

66. Iłłakowiczówna Kazimiera: Ścieżka obok drogi /[rys. Marek Łukasik].- Warszawa: "Zetpress", 1989.- 335, [1] s.: il.; 21 cm
   > Przedr. faks., oryg.: Warszawa: "Rój" 1939. - Wyd. 2

67. Iłłakiewiczówna Kazimiera (1892-1983): Wiersze o marszałku Piłsudskim: 1912-1935.- Warszawa: Główna Księgarnia Wojskowa, 1936.- 104 s.; 24 cm.

68. [Inc.: Kiedy przed trzema laty wybuchła wojna światowa wyczekiwana przez tyle poprzedzających nad pokoleń bohaterskich, 
   walczących o wolność Polaków...]: [Odezwa]: Warszawa, d. 6 sierpnia 1917 r.- [Warszawa: s.n., 1917] ([s.l.: s.n]).- [2] s.; 22x15 cm.

69. [Inc.: Rada Regencyjna zwróciła się w dniu 11 listopada 1918 roku do mnie z prośbą o podjęcie się utworzenia Rządu Narodowego...] : 
   Warszawa, dnia 12 listopada 1918 r. / Józef Piłsudski.- [Warszawa : s.n., 1918].- [1] k. ; 58x44 cm.

70. [Inc.: Za to, że bronił czci polskiego żołnierza... ...Józef Piłsudski został przez niemców aresztowany...].- [S.l.: s.n., 1917] ([s.l.: s.n.]).- [1] k.; 23x17 cm

71. Instytut Propagandy Sztuki (Warszawa): Katalog Salonu Wiosennego imienia Józefa Piłsudskiego: wystawy portretów Marszałka, 
   pośmiertna trzech legionistów Włodzimierza Koniecznego, Kazimierza Młodzianowskiego, Wilhelma Wyrwińskiego, bieżąca 
   /Instytut Propagandy Sztuki w Warszawie.- Warszawa: IPS, [1931.- [2], 44, s.: 1 fot.; 19x14 cm.

72. Iranek-Osmecki Kazimierz (1897-1984): Józef Piłsudski.- [S. l.]: NWS [Niezależne Wydaw. Studenckie], 1981.- 12 s.; 21 cm.
   > Do użytku wew. NZS.

73. Iranek-Osmecki Kazimierz (1897-1984): Józef Piłsudski.- [Warszawa]: "Głos", [1981].- 14, [1] s.; 15 cm.

74. Iwanicki Mieczysław: O ideowo-wychowawczym oddziaływaniu sanacji na młodzież szkolną i akademicką.- Siedlce: Wyższa Szkoła 
   Rolniczo-Pedagogiczna im. Georgi Dymitrowa, 1986.- 118 s.; 24 cm

75. Janeczek Zdzisław (1954- ): Śląsk w kręgu kultu Józefa Piłsudskiego: w 75 rocznicę odzyskania niepodległości Polski 1918-1993.- 
   Katowice: Muzeum Śląskie, 1993.- 33, [7] s.: il., faks., fot., portr.; 20 cm.

76. Jarocki Robert: Żyd Piłsudskiego: opowieść o Anatolu Mühlsteinie.- Warszawa: ARS Print Production, cop. 1997.- 
   173, [2] s., [24] s. tabl.: faks., fot., portr.; 20 cm

77. Jaworski Franciszek: Nobilitacja miasta Lwowa /Franciszek Jaworski; Herb miasta Lwowa /K[azimierz] Sochaniewicz; Józef Piłsudski we 
   Lwowie /Zygmunt Zygmuntowicz.- Warszawa: Polski Dom Wydawniczy, 1990.- 59, 79, [3], 94, [2] s.: il., faks., fot, portr.; 24 cm
   > Przedr. fotooffs., oryg.: Lwów: nakł. Towarzystwa Miłośników Przeszłości Lwowa, 1909, 1933, 1934. - Tekst częśc. łac. i tł. z łac.

78. Jaworski Władysław Leopold (1865-1930): Panie Brygadyerze! [Inc.: Wiadomość o dymisyi Pańskiej, Panie Brygadyerze, wywołała
   w społeczeństwie i Legionach zaniepokojenie...]: Kraków, dnia 5.X.1916 r.- [Kraków: s.n., 1916] ([s.l.: s.n.]).- [1] k.; 36x21 cm.
   > ZAWIERA: Jaśnie Wielmożny Panie Prezesie! [Inc.: Przeżywamy wszyscy obecnie chwilę, gdy budowa trudna-dzieło rąk tylu-chwieje się i drży w swych 
     posadach...] /J. Piłsudski.
   > Druk. jako rękopis.

79. Jędrzejewicz Janusz (1885-1951): Józef Piłsudski.- Warszawa: [s.n.], 1918.- 20 s.; 23 cm.
   > Bibliogr. prac o J. Piłsudskim s.26 poz. 96.

80. Jędrzejewicz Janusz (1885-1951): Józef Piłsudski /ze słowem wstępnem Andrzeja Struga.- Wyd. 3.- Warszawa: „Ogniwo"; Kraków: 
   S. A. Krzyżanowski, 1920.- 68 s.; 22 cm.

81. Jędrzejewicz Janusz (1885-1951): Józef Piłsudski /ze słowem wstępnem Andrzeja Struga.- [S.l.: s.n., post 1981].- 68 s.; 21 cm.
   > Przedr.: Jędrzejewicz, Janusz. Józef Piłsudski. Wyd. 3.- Warszawa: „Ogniwo", 1920.

82. Jędrzejewicz Janusz (1885-1951): Nasz Wódz Naczelny.- (1-50 tys.).- Warszawa: Wydaw. Red. „Żołnierza Polskiego", 1920.- 20 s.; 17 cm.

83. Jędrzejewicz Janusz (1885-1951): W dniu imienin pierwszego Marszałka Polski: przemówienie wygłoszone w dniu 19 marca 1941 r. 
   w świetlicy uchodźców w Tel-Avivie.- Tel-Aviv: [s. n.], 1941.- 23, [1] s.; 16 cm.

84. Jędrzejewicz Wacław (1893-1993): Józef Piłsudski 1867-1935: życiorys.- Wrocław: "Profil", 1989 ([s. l.: s. n.]).- 
   VIII, 309, [2] s., [26] s. fot., [2] k. fot.: err.; 20 cm.
    > Bibliogr. s. 289-291
    > Przedr. za: Wydaw. Polska Fundacja Kulturalna.

85. Jędrzejewicz Wacław: Józef Piłsudski 1867-1935: życiorys.- Wrocław: "Profil", 1989.- VIII, 309, [2] s., [31] s. tabl.: fot., 1 mapa, portr., err.; 20 cm
   > Przedr. za: Wydaw. Polska Fundacja Kulturalna

86. Jędrzejewicz Wacław (1893-1993): Józef Piłsudski 1867-1935: życiorys.- Wyd. 3.- Londyn: Pol. Fund. Kulturalna, 1984.- VIII, 309 s., 
   [24] s. fot., [4] k. fot., [1] k. mapa: err.; 21 cm.

87. Jędrzejewicz Wacław (1893-1993): Józef Piłsudski 1867-1935: życiorys /[słowo wstępne Wanda Piłsudska].- [S. l.: s. n., 1987?].- 
   VIII, 307 s.: 1 portr., err.; 21 cm.
   > Bibliogr. s. 289-291
   > Przedr. z: Londyn: Polska Fundacja Kulturalna, 1985.- Wyd. 4.

88. Jędrzejewicz Wacław (1893-1993): Józef Piłsudski 1867-1935: życiorys /[słowo wstępne Wanda Piłsudska].- Warszawa: "Głos", 1985.- 
   S. III-VIII, 309; 14 cm: err.
   > Bibliogr. s. 289-291
   > Przedr. z: Londyn: Polska Fundacja Kulturalna, 1985.- Wyd. 4.

89. Jędrzejewicz Wacław (1893-1993): Józef Piłsudski 1867-1935: życiorys /[słowo wstępne Wanda Piłsudska].- [Warszawa]: "Myśl", 1985.- 
   S. III-VIII, 303, [4]; 14 cm.
   > Bibliogr. s. 289-291
   > Przedr. z: Londyn: Polska Fundacja Kulturalna, 1982.

90. Jędrzejewicz Wacław (1893-1993): Jozef Pilsudski: une biographie /avant propos de Wanda Pilsudska; trad. du pol. par T. Sas.- 
   Lausanne: L'Age d'Homme, 1986.- 268, [3] s., [8] s. tabl.; 23 cm.
   > Tyt. oryg.: Józef Piłsudski: życiorys.

91. Jędrzejewicz Wacław (1893-1993): Listopad 1918 [tysiąc dziewięćset osiemnaście]: (fragment).- Warszawa: "Krąg", 1981.- 6 s.; 30 cm.
   > Niniejszy tekst został zaczerpnięty z dwutomowej pracy autora "Kronika życia Józefa Piłsudskiego 1867-1935" wyd. nakł. Polskiej Fundacji Kulturalnej w Londynie, 1977.

92. Jędrzejewicz Wacław, Cisek Janusz: Kalendarium życia Józefa Piłsudskiego 1867-1935.T. 1,1867-1918.- Wyd. 2 krajowe uzup. i popr.- 
   Warszawa: "Rytm", 1998.- 524, [1], IX s., [24] s. tabl.: il.; 25 cm

93. Jędrzejewicz Wacław, Cisek Janusz: Kalendarium życia Józefa Piłsudskiego 1867-1935.T. 2,1918-1926.- Wyd. 2 krajowe uzup. i popr.- 
   Warszawa: "Rytm", 1998.- 567, [1] s., [24] s. tabl.: il.; 25 cm

94. Jędrzejewicz Wacław, Cisek Janusz: Kalendarium życia Józefa Piłsudskiego 1867-1935.T. 3,1926-1935.- Wyd. 2 krajowe uzup. i popr.- 
   Warszawa: "Rytm", 1998.- 519, [1] s., [24] s. tabl.: il.; 25 cm

95. Jędrzejewicz Wacław, Cisek Janusz: Kalendarium życia Józefa Piłsudskiego: 1867-1935.- T. 1: 1867-1918.- Wrocław [etc.]: Zakład 
   Narodowy im. Ossolińskich, 1994.- 413, [3] s., [1] k. tabl. złoż.: fot., portr.; 25 cm

96. Jędrzejewicz Wacław, Cisek Janusz: Kalendarium życia Józefa Piłsudskiego: 1867-1935.- T. 2: 1918-1926.- Wrocław [etc.]: Zakład 
   Narodowy im. Ossolińskich, 1994.- 443, [4] s., [1] k. tabl. złoż.: fot., portr.; 25 cm

97. Jędrzejewicz Wacław, Cisek Janusz: Kalendarium życia Józefa Piłsudskiego: 1867-1935.- T. 3: 1926-1935.- Wrocław [etc.]: Zakład 
   Narodowy im. Ossolińskich, 1994.- 422, [2] s., [1] k. mapa złoż.: fot., portr.; 25 cm

98. Jędrzejewicz Wacław (1893-1993): Kronika życia Józefa Piłsudskiego 1867-1935. T. 1, 1867-1920.- Kraków: Wydaw. "6 Sierpnia", 1987.- 
   S. 3-534, [1] k. tabl.; 20 cm.
   > Przedr. z: Londyn: Polska Fundacja Kulturalna, 1986.- Wyd. 4.

99. Jędrzejewicz Wacław (1893-1993): Kronika życia Józefa Piłsudskiego 1867-1935. T. 2, 1921-1935.- Kraków: Wydaw. "6 Sierpnia", 1988.- 
   [6], 523 s., [1] k. mapa: 1 portr.; 20 cm.
   > Przedr. z: Londyn: Polska Fundacja Kulturalna, 1986.- Wyd. 4.

100. Jędrzejewicz Wacław (1893-1993): Kronika życia Józefa Piłsudskiego 1867-1935. T. 3, Uzupełnienia i zmiany, bibliografia i indeksy.- 
    Kraków: Wydaw. "6 Sierpnia", 1988.- [4], 160 s.; 20 cm.
    > Przedr. z: Londyn: Polska Fundacja Kulturalna, 1986.- Wyd. 4.

101. Jędrzejewicz Wacław (1893-1993): Kronika życia Józefa Piłsudskiego: 1867-1935. T. 1, 1867-1920.- Warszawa: "Sanacja", 1989 
    ([s. l.: s. n.]).- 544 s., [9] k. tabl.: fot., portr.; 21 cm.
    > Przedr. z: Polska Fundacja Kulturalna, Londyn 1986.

102. Jędrzejewicz Wacław (1893-1993): Kronika życia Józefa Piłsudskiego: 1867-1935. T. 2, 1921-1935.- Warszawa: "Sanacja", 1989
     ([s. l.: s. n.]).- 605 s., [31] s. tabl.: fot., portr.; 21 cm.
     > Bibliogr. s. 542-566
     > Przedr. z: Polska Fundacja Kulturalna, Londyn 1986.

103. Jędrzejewicz Wacław (1893-1993): Kronika życia Józefa Piłsudskiego: 1867-1935. [T. 3], Uzupełnienia i zmiany.- Warszawa: "Sanacja", 
    1989 ([s. l.: s. n.]).- 96 s.: err.; 21 cm.
    > Przedr. z: Polska Fundacja Kulturalna, Londyn 1986.

104. Józef Piłsudski: zestawienie dokumentów znajdujących się w Zakładzie Zbiorów Specjalnych /[oprac. Danuta Kurkowska, Bożena 
    Pinkosz; wstęp Ewa Stachowska-Musiał]; Centralna Biblioteka Wojskowa.- Warszawa: CBW, 1995.- [4], 16 s.; 29 cm

105. Józef Piłsudski: 1867-1935.- Kraków: Małopolska Oficyna Wydawnicza, [1990].- 158, [2] s.: faks., fot., mapy, portr.; 23 cm.
    > Przedr. faks., oryg.: Kraków: Spółka Wydawnicza Kurjer S.A., 1935.

106. Józef Piłsudski i jego legenda /pod red. Antoniego Czubińskiego; oprac. A. Czubiński [et al.].- Warszawa: Państ. Wydaw. Naukowe, 
    1988.- 141, [3] s.; 19 cm.

107. Józef Piłsudski i jego współpracownicy: praca zbiorowa /pod red. Adama Suchońskiego; [aut. Henryk Bułhak et al.].- Opole: 
    Wydaw. UO, 1999.- 160, [1] s., [1] k. tabl.: 1 il.; 24 cm.

108. Józef Piłsudski i Lwów /oprac. Jerzy Wereszyca.- Warszawa: "Pokolenie", 1989 ([s. l.: s. n.]).- 211 s.; 20 cm.

109. Józef Piłsudski i społeczeństwo polskie w walce o niepodległość: dokumenty - fotografie, medale, wydawnictwa /[pod red. Adama 
    Wirskiego].- Koszalin: "Miscellanea" 1997.- 79, [1] s.: portr.; 24 cm.

110. Józef Piłsudski: [katalog wystawy]: Galeria "Forum" Kraków, listopad [19]81 /[organizator Klub Twórców Kultury ZG ZSMP [Zakładowego
    Koła Związku Socjalistycznej Młodzieży Polskiej] "Forum"; współorg. Obywatelski Komitet Opieki nad Kopcem Józefa Piłsudskiego, 
    Krakowskie Towarzystwo Fotograficzne.- Kraków: "Forum", [1981].- 16 s.: portr.; 21 cm.

111. Józef Piłsudski, piśmiennictwo z lat 1970-1987 /Biblioteka Narodowa. Zakład Informacji Naukowej, Warszawa 
    > Maszynopis (17 s.) 

112. Józef Piłsudski w opiniach polityków i wojskowych /wyboru dokonał i wstępem opatrzył Eugeniusz Kozłowski; [aut.] Wincenty Witos [et al.].- 
    Warszawa: Wydaw. Min. Obrony Narodowej, [1985].- 462, [2] s.: portr.; 20 cm.

113. Józef Piłsudski w opiniach polityków i wojskowych /wyboru dokonał i wstępem opatrzył Eugeniusz Kozłowski; [aut.] Wincenty Witos [et al.].- 
    [Wyd. 1 dodr.].- Warszawa: Wydaw. Min. Obrony Narodowej, [1986].- 462, [2] s.: portr.; 20 cm.
    > Dr. z zachow. fotopolimerów.

114. Józef Piłsudski w poezji.- Warszawa: Biblioteka Pamięci Józefa Piłsudskiego, 1983.- 46, [1] s.; 16 cm.

115. Józef Piłsudski w poezji.- [Katowice]: "Po Prostu", 1986.- 46, [2] s.: portr.; 11 cm.
    > Przedr. z: Warszawa: Biblioteka Pamięci Józefa Piłsudskiego, 1983.
    > Na s. tyt. miejsce wyd.: Górny Śląsk.

116. Józef Piłsudski w zbiorach Janusza Ciborowskiego: katalog /[red. merytor. Janina Wujkiewicz.].- Pruszków: "Ajaks", 1996.- 
    XXII, 300, [2] s.: il. kolor., faks., fot., portr., rys.; 31 cm.

117. Kaden-Bandrowski Juliusz (1885-1944): Piłsudczycy.- Warszawa: Wydaw. Polskie, 1987.- [4], 123 s.; 14 cm: 1 portr.
    > Przedr. z: Oświęcim: Naczelny Komitet Narodowy, 1915.

118. Kaden-Bandrowski Juliusz: Piłsudczycy /[przygot. do dr. i posł. Krzysztof Tur].- Białystok: Krajowa Agencja Wydawnicza, 1990.- 139, [1] s.; 21 cm
    > ... Iść do Polski 1914-1921
    > Tekst oparto na wyd. nakł. Naczelnego Komitetu Narodowego, Oświęcim 1915

119. Kaden-Bandrowski Juliusz: Trzy wyprawy: [wyprawa do Polski, wyprawa wileńska, wyprawa na Kijów].- Wrocław [etc.]: Wydaw. 
    Zakład Narodowy im. Ossolińskich, 1991.- 109, [1] s.; 20 cm

120. Kalicki Włodzimierz: Powrót do Sulejówka: opowieść o dworku marszałka Piłsudskiego.- Warszawa: Krajowa Agencja Wydawnicza, 
    2001.- 130, [2] s.: il.; 28 cm

121. Kasparavičius Algimantas: Didysis X Lietuvos uzsienio politikoje: 1926 metu Lietuvos ir Sovietu Sajungos nepuolimo sutarties
    sudarymo analize.- Vilnius: A. Varno, 1996 

122. Katalog wystawy pamiątek po wodzu narodu pierwszym marszałku Polski Józefie Piłsudskim zorganizowanej przez Pocztowe 
    Przysposobienie Wojskowe we Lwowie /Pocztowe Przysposobienie Wojskowe we Lwowie.- Lwów: Pocztowe Przysposobienie 
    Wojskowe we Lwowie, 1938.- 23 s.: fot.; 15x21 cm.

123. Kędzior Aleksander (1897-1986): Przyczynki do historii wojny 1920 r[oku].- [Wyd. 4].- Warszawa: "Jestem Polakiem", 1988.- 36 s.; 21 cm.
    > Fragm. z: Rozważania o bitwie warszawskiej 1920-go roku /pod red. Jędrzeja Giertycha.- Przedr. z: Londyn: Komitet Wydawniczy, 1984.

124. Kim jest, że o Nim pamiętamy?: pamiątka obchodów Dnia Imienin Marszałka Józefa Piłsudskiego, Syna Ziemi Wileńskiej 18-19 marca 
    2001 roku w Lublinie /pod red. Lecha Maliszewskiego.- Lublin: Towarzystwo Przyjaciół Grodna i Wilna. Oddział, 2001.- 61, [3] s.: il.; 24 cm.

125. Kisielewski Tadeusz: Piłsudski, Sikorski ... Mikołajczyk.- Warszawa: Ludowa Spółdzielnia Wydawnicza, 1991.- 162, [5] s., [16] s. tabl.: fot., portr.; 21 cm

126. Klimecki Michał: Pod rozkazami Piłsudskiego: bitwa pod Kostiuchnówką 4-6 lipca 1916 r.- Warszawa: Instytut Wydawniczy Związków 
    Zawodowych, 1990.- 56, [4] s.: 2 mapy; 17 cm

127. Klingsland Zygmunt Stanisław (1883-1951): Pilsudski.- 7 éd.- Paris: {834}Ed. Kra, dr. 1929.- 185, [2] s., [1] k. portr.; 18 cm.

128. Klingsland Zygmunt Stanisław (1883-1951): Pilsudski.- 8 éd.- Paris: Kra, dr. 1929.- 185, [2] s., [1] k. tabl.; 19 cm.

129. Koczy Leon (1900- ): Józef Piłsudski wśród wodzów: na stulecie urodzin: z przemówienia wygłoszonego na Akademii ku uczczeniu 
    setnej rocznicy urodzin Józefa Piłsudskiego w dniu 12 listopada 1967 w Edynburgu.- Edynburg: Kom. Uczczenia Setnej Rocznicy 
    J. Piłsudskiego, 1967.- [8], 15 s.; 25 cm.

130. Koledzy i Koleżanki! [Inc.: Kiedy zrobimy przegląd historyi dziejów naszych, zauważymy, że każda myśl, każda idea, każdy czyn jest nierozdzielnie 
    związany z imieniem twórcy...]: Warszawa, 19 marca 1918 r. /Młodzież Szkół Średnich.- [Warszawa: s.n., 1918] ([s.l.: s.n.]).- [1] k.; 18x13 cm.

131. Komarnicki Tytus (1896-1967): Piłsudski a polityka wielkich mocarstw zachodnich.- Londyn: Inst. J. Piłsudskiego poświęcony Badaniu 
    Najnowszej Historii Polski, 1952.- 80 s.; 22 cm.

132. Komitet 19 Marca: [Inc.: Dzień 19 marca, dzień swoich imienin spędza Komendant Piłsudski w więzieniu niemieckim...]: Warszawa,
    19 marca 1918 r.- [Warszawa: s.n., 1918] ([s.l.: s.n.]).- [1] k.; 24x17 cm.

133. Komitet 19 Marca: Instrukcja No 1. [Inc.: Pozostawanie Komendanta J. Piłsudskiego w więzieniu niemieckim budzi w społeczeństwie 
    polskim chroniczne podrażnienie i niepokój...]: Warszawa, w lutym.- [Warszawa: s.n., 1918] ([s.l.: s.n.]).- 4 s.; 24x17 cm.

134. Komitet 19 Marca: Instrukcja Nr.1 [Inc.: Pozostawanie Komendanta J. Piłsudskiego w więzieniu niemieckim budzi w społeczeństwie 
    polskim chroniczne podrażnienie i niepokój...]: Warszawa, w lutym.- [Warszawa: s.n., 1918] ([s.l.: s.n.]).- 5 s.; 23x24 cm.
    > Maszyn. powiel.

135. Komitet Uczczenia Czynu Zbrojnego Józefa Piłsudskiego 6-go sierpnia 1914: sprawozdanie /[oprac. W. Chocianowicz].- Londyn: 
    Kom. Uczczenia 50-lecia Czynu Zbrojnego J. Piłsudskiego w dniu 6 sierpnia 1914 r., 1964.- 64 s.; 25 cm.

136. Konfederacja Narodowa: Komendancie Piłsudski! [Inc.: Krążą wieści, że „towarzysze" niemieccy, jako warunek wypuszczenia Cię
    z twierdzy w Magdeburgu...].- [S.l.: s.n., 1918] ([s.l.: s.n.]).- [1] k.; 26x20 cm.

137. Konfederacja Polska: Polacy! [Inc.: Wódz naszej siły zbrojnej, wielki bojownik o Niepodległość, Józef Piłsudski, zawitał do naszego
    miasta...]:- Warszawa, 16 Sierpnia 1915 r.- [Warszawa: s.n., 1915] ([s.l.: s.n.]).- [1] k.; 18x15 cm.

138. Korpała Józef (1905-1989): Co to jest Związek Strzelecki: rodowód ideowy, cele i zadania Związku Strzeleckiego.- Warszawa: Centralny 
    Instytut Wydawniczy Związku Strzeleckiego, 1933.- 71, [1] s.; 21 cm.

139. Kowalczykowa Alina: Piłsudski i tradycja.- Chotomów: "Verba", 1991.- 179, [3] s.; 20 cm

140. Król Marcin (1944- ): Józef Piłsudski - ewolucja myśli politycznej.- [Warszawa: s. n., 1980].- [2], 28 s.; 21 cm.

141. Król Marcin (1944- ): Józef Piłsudski - ewolucja myśli politycznej.- [Warszawa]: NIW [Niezależny Instytut Wydawniczy], 1981.- [2], 28 s.; 15 cm.

142. Król Marcin (1944- ): Józef Piłsudski - ewolucja myśli politycznej.- Warszawa: Niezależna Oficyna Wydawnicza "Nowa" 2, 1981.- [2], 27, [3] s.; 15 cm.
    > Zawiera także listy i dokumenty tł. z różnych jęz.- Opis wg okł.

143. Król Marcin (1944- ): Józef Piłsudski - ewolucja myśli politycznej.- Warszawa: ["Maraton"], 1984.- 22 s.; 15 cm.
     > 16 poz. w dorobku wydawnictwa.

144. Król Marcin: Józef Piłsudski: ewolucja myśli politycznej.- Warszawa: Międzywydziałowe Koło Naukowe "Wiedza". UW[Uniwersytet 
    Warszawski], 1985.- 21, [1]s.: 1 rys.; 22 cm

145. Król Marcin, Karpiński Wojciech: Od Mochnackiego do Piłsudskiego: sylwetki polityczne XIX wieku.- Warszawa: "Świat Książki", 
    1997.- 247, [1] s., [16] s. tabl. portr.; 21 cm

146. Królikowski Lech: Warszawskie adresy marszałka.- Warszawa: Państ. Wydaw. Naukowe, 1990.- 125, [3] s.: faks., fot., pl., portr., rys.; 15 cm

147. Krupiński Apolinary.: Pieśń o Józefie Piłsudskim: antologja.- Zamość: Z. Pomarański, [1920].- XXXII, 219 s.; 23 cm.

148. Kult Piłsudskiego [Inc.: Imieniny Piłsudskiego stały się nową okazją do uruchomienia całego aparatu Polskiej Organizacji Wojskowej 
    dla wywołania efekty siły...].- [S.l.: s.n., 1917] ([s.l.: s.n.]).- 6 s.; 26x21 cm.

149. Kusiński Bolesław.: Dlaczego czcimy dzień 19 marca.- [S. l.: s. n., ca 1983].- 31, [1] s.; 15 cm.
    > Przedr. z: Warszawa: Kolejowe Przysposobienie Wojskowe. Zarząd Główny, 1932.

150. Landau Mark Aleksandrovič Aldanov Mark: Kartiny oktjabrskoj revoljucii: istoričeskie portrety: portrety sovremennikov: zagadka 
    Tolstogo /Mark Aldanov [pseud.]; [sost., vstupit. statja B. Averina ; komment. B. Averina, N. Bočkarevoj].- Sankt-Peterburg: Russkij 
    Christianskij Gumanitarnyj Institut, 1999 

151. Lecache Bernard: Pol'ša bez maski /Bernar Lekaš; per. E. Berlovič; pod red. i s predisl. R. Arskogo [pseud.].- Leningrad: Priboj, 1928.-
    146, [1] s.; 18 cm.
    > Tyt. oryg.: Pologne sans masque.

152. Lenczewski Tomasz B.: Józef Piłsudski w bibliografii: biografie i życiorysy.- Łódź Warszawa: nakł. autora, 1993.- 36 s.; 21 cm
    > Na prawach rps.

153. Lenkiewicz Antoni (1934- ): Józef Piłsudski: życie, czyny, myśli.- Wrocław: "Aspekt", 1985.- 100 s., [4] s. il.; 21 cm.

154. Lenkiewicz Antoni (1934- ): Józef Piłsudski: życie - czyny – myśli.- Wrocław: Agencja Solidarności Walczącej, 1985.- 144 s.; 21 cm.

155. Lenkiewicz Antoni (1934- ): Józef Piłsudski: (życie - czyny - myśli).- [Kraków]: "Libertas", [1987?].- [2], 194 s.; 14 cm.
    > B-fia Krak. podaje 1989!

156. Lenkiewicz Antoni: Józef Piłsudski (1867-1935).- Wrocław: Biuro Tłumaczeń, 2002.- 270, [1] s., [24] s. tabl.: il.; 21 cm

157. Lepecki Mieczysław Bohdan (1897-1969): Józef Piłsudski na Syberji /[przedm. S. Składkowski; układ graficzny książki, il., ozdobniki, 
    wyklejkę, projekt oprawy i obwolutę w drzeworycie wykonał St. O.-Chrostowski; dwanaście ilustracyj barwnych wykonał Zdzisław 
    Czermański].- Warszawa: Główna Księgarnia Wojskowa, 1936.- XII, 227, [4] s., [20] k. tabl.: il.; 42 cm.

158. Lepecki Mieczysław Bohdan (1897-1969): Pamiętnik adiutanta Marszałka Piłsudskiego /[oprac. nauk. i przedm. Andrzej Garlicki].- 
    Warszawa: Państ. Wydaw. Naukowe, 1987.- 364, [3] s., [8] s. il.: fot., portr.; 21 cm.
    > Inne poz. ogł. pod hasłem: Lepecki Mieczysław.

159. Lepecki Mieczysław Bohdan (1897-1969): Pamiętnik adiutanta Marszałka Piłsudskiego /[oprac. nauk. i przedm. Andrzej Garlicki].-
    [Wyd. 2].- Warszawa: Państ. Wydaw. Naukowe, 1988.- 364, [4] s., [8] s. tabl: fot., portr.; 21 cm.

160. Lepecki Mieczysław Bohdan (1897-1969): Pamiętnik adiutanta marszałka Piłsudskiego /[oprac. nauk i przedm. Andrzej Garlicki].- 
    [Wyd. 3].- Warszawa: Państ. Wydaw. Naukowe, 1989.- 364, [1] s., [10] s. tabl.: fot., portr.; 21 cm.

161. Ligocki Edward (1887-1963): Ryzykanci /Jan Młot [pseud.].- Poznań: [s. n.], 1926.- 30, [2] s.; 20 cm.

162. Lipiński Wacław (1896-1949): Polityka zagraniczna Piłsudskiego i Becka: (próba syntezy) /napisał Gwido.- Warszawa: Wydaw. 
    Konwentu Organizacyj Niepodległościowych, 1943 ([s.l.: s.n.]).- 62, [2] s.: err.; 18 cm.
    > Na s. tyt. pseud. aut.- Nazwa aut.: Wacław Lipiński.
    > Wydaw. konspiracyjne.

163. Mackiewicz Stanisław (1896-1966): Klucz do Piłsudskiego.- Warszawa: "Krąg", 1984.- 174 s.; 14 cm.
    > Przedr. z: Londyn: nakł. autora, 1943.

164. Mackiewicz Stanisław (1896-1966): Klucz do Piłsudskiego.- Warszawa: "Pokolenie", 1986.- 174 s.; 16 cm.
    > Na okł. również pseud. aut.: Cat.- Przedr. z: Londyn: nakł. aut., 1943

165. Mackiewicz Stanisław: Klucz do Piłsudskiego /Cat [pseud.].- Warszawa: "Iskry", 1992.- 172, [4] s.; 21 cm

166. Mackiewicz Stanisław: Klucz do Piłsudskiego /Cat [pseud.].- [Wyd. 3 i. e. 4].- Warszawa: "Iskry", 1996.- 172, [4] s.; 21 cm
    > Bibliogr. s. 166-168
    > W II obiegu: "Krąg" 1984, "Pokolenie" 1986.

167. Malinowski Jerzy Cezary: Zarys myśli politycznej Józefa Piłsudskiego.- [Wyd. 1 (krajowe) uzup. i popr.].- Kraków: Biblioteka Myśli 
    Państwowej, 1989 [.- 13, [1] s.; 21 cm
    > Tekst na podstawie miesięcznika RZECZPOSPOLITA POLSKA

168. Malinowski Ludwik: Miłości marszałka Piłsudskiego.- Warszawa: "Książka i Wiedza", cop. 1997.- 158, [2] s., [16] s. tabl.: 1 faks., fot., portr.; 20 cm

169. Mantel Feliks (1906-1990): Słowo o marszałku: ekspiacja.- Paryż: Księgarnia Polska, 1986.- 23, [1] s.; 21 cm.

170. Markert Wojciech: 6 Pułk Piechoty Legionów Józefa Piłsudskiego.- Pruszków: "Ajaks": przy współpr. Związku Kombatantów 
    Rzeczypospolitej Polskiej i Byłych Więźniów Politycznych, 2001.- 43, [1] s.: il., mapa; 21 cm
    > Zarys Historii Wojennej Pułków Polskich w Kampanii Wrześniowej, z. 128

171. Marszałek Józef Piłsudski: o czym każdy młody Polak powinien wiedzieć /zebrał i oprac. Wiesław Gęsicki.- Warszawa: Oddział 
    Rozpoznawczo Spadochronowy Związku Strzeleckiego "Strzelec" - Organizacji Społeczno Wychowawczej, 1996.- 98 s.; 20 cm.
    > Publikacja przeznaczona dla celów szkoleniowych.

172. Marszałek Józef Piłsudski - Patron uczelni: praca zbiorowa /pod red. Kajetana Hądzelka; Akademia Wychowania Fizycznego Józefa 
    Piłsudskiego w Warszawie.- Warszawa: AWF, 1998.- 49 s., [8] k. tabl.: faks., 3 fot., 1 pl., 1 portr.; 24 cm.
    > Tyt. okł.: Marszałek Józef Piłsudski - Patron Akademii Wychowania Fizycznego w Warszawie.- Pokłosie konferencji z dn. 4 grudnia 1997 r.

173. Marszałek Józef Piłsudski: wódz, polityk, wychowawca: praca zbiorowa /pod red. Wiesława L. Ząbka.- Warszawa: "Comandor", 2000.- 184 s.: 
    il.; 21 cm.

174. Marszałek Józef Piłsudski: ze zbiorów majora Mariana Głowińskiego /pod red. Adama Kowalczewskiego, Andrzeja Wojciechowskiego.- 
    Łódź: GAWA, [1989].- 157, [3] s.: 3 faks., fot.; 25 cm.
    > Zawiera gł. fot.

175. Marszałek w poezji polskiej /wyboru dokonał Krzysztof A[ndrzej] Jeżewski.- Kraków: "Rota", 1985.- 26, [2] s.; 21 cm.
    > Przedr. z: Paryż: Kultura, 1985.

176. Mękarska-Kozłowska Barbara (1926-1990): O Józefie Piłsudskim.- Londyn: Inst. J. Piłsudskiego, [1985].- 8 s.: fot.; 22 cm.
    > Przedr. z "Orła Białego" Nr 1393/XLV, marzec 1985.

177. Mękarska-Kozłowska Barbara : O Instytucie Józefa Piłsudskiego w Londynie.- [Londyn : Inst. Józefa Piłsudskiego], 1989 

178. Mękarska-Kozłowska Barbara (1926-1990): Posłannictwo kresowe Lwowa: odczyt wygłoszony dnia 17 marca 1990 roku na uroczystości 
    rocznicy imienin Marszałka Józefa Piłsudskiego zorganizowanej przez Instytut Józefa Piłsudskiego w Londynie.- Londyn: Inst. 
    J. Piłsudskiego, cop. 1991.- 119 s., [28] s.tabl.: fot.; 22 cm.
    > Posłannictwo kresowe Lwowa w czynie zbrojnym Józefa Piłsudskiego.

179. Michalski Zenon Janusz: Królom był równy.- Warszawa Nadarzyn: "Vipart", 1996.- 106, [2] s., [9] s. tabl.: 1 faks., fot., portr.; 21 cm

180. Michalski Zenon Janusz: Od Ziuka do Dyktatora.- Nadarzyn: "Vipart", 1997.- 49 s.; 21 cm

181. Michalski Zenon Janusz: Siwy strzelca strój: rzecz o Józefie Piłsudskim.- Łódź: Krajowa Agencja Wydawnicza, 1988.- 118, [2] s., 
    [28] s. tabl.: 1 faks., fot., portr.; 20 cm

182. Michalski Zenon Janusz: Siwy strzelca strój: rzecz o Józefie Piłsudskim.- [Wyd. 2].- Łódź: Krajowa Agencja Wydawnicza, 1989.- 
    118, [2] s., [28] s. tabl.: 1 faks., fot., portr.; 20 cm

183. Michałowski Jan.: Narodziny II [Drugiej] Rzeczypospolitej /Zygmunt Junosza Krzyżtoporski [pseud.].- Kraków: Wydaw. "Krzyża 
    Nowohuckiego", 1981.- 16, [4] s.; 21 cm.

184. Michnik Adam (1946- ): Cienie zapomnianych przodków /[rys. PIK].- Kraków: "Bez Cięć", 1985.- 44 s.; 21 cm.
    > W 50 rocznicę śmierci Marszałka Józefa Piłsudskiego.
    > Przedr. z: <Nowa>.

185. Michnik Adam (1946- ): Cienie zapomnianych przodków.- Łódź: Międzyzakładowa Oficyna Wydawnicza - "Mowa", 1981.- 17 s.; 22 cm.
    > Przedr. za: Warszawa: Niezależna Oficyna Wydawnicza "Nowa", 1978

186. Michnik Adam (1946- ): Cienie zapomnianych przodków.- [Warszawa]: Niezależna Oficyna Wydawnicza, [1978].-14 k.; 30 cm.
    > Przedr. z: Kultura Paryż 1975 nr 5.

187. Miedziński Bogusław.: Polityka wschodnia Piłsudskiego.- Warszawa: WiS, 1986.- 48 s.; 21 cm.
    > Przedr. z: Zeszyty Historyczne Paryż 1975 nr 31

188. Molenda Jan: Piłsudczycy a narodowi demokraci 1908-1918.- Warszawa: "Książka i Wiedza", 1980.- 523, [1] s.; 22 cm

189. Musialik Roman.: Do Józefa Piłsudskiego. [Inc.: Brygadyjerze! myśmy tak wierzyli, Żeśmy Ojczyzny naszej przednią strażą...]: 
    Czeladź -lipiec 1917 r.- [Czeladź: s.n., 1917] ([s.l.: s.n.]).- [1] k.; 35x13 cm.
    > Przedr. z: „Iskra" z dnia 26 lipca 1917 r.

190. Muzeum Okręgowe im. Leona Wyczółkowskiego (Bydgoszcz): Marszałkowi Józefowi Piłsudskiemu w Hołdzie: wystawa urządzona 
    staraniem Polskiego Białego Krzyża w Bydgoszczy: grudzień 1935 - styczeń 1936.- [Bydgoszcz: s.n., 1935] ([S.l.: s.n.]).- 16 s., [9] k. tabl.: il.; 22x16 cm.

191. Naczelny Komitet Narodowy: Do Naczelnego Komitetu Narodowego. [Inc.: Pismem niniejszem niżej podpisani wyżsi oficerowie 
    Legionów Polskich zwracają się do Naczelnego Komitetu Narodowego z prośbą o wydatniejszą opiekę nad wojskiem...] : w polu, 
    dnia 30 sierpnia 1916 /[Józef Piłsudski et al.].- [S.l. : s.n., 1916] ([s.l. : s.n.]).- [2] s. ; 31x24 cm.

192. Nałęcz Daria, Nałęcz Tomasz: Józef Piłsudski - legendy i fakty.- Warszawa: Młodzieżowa Agencja Wydawnicza, 1986.- 319, [1] s., 
    [48] s. tabl.: il., fot., portr.; 20 cm

193. Nałęcz Daria; Nałęcz Tomasz: Józef Piłsudski - legendy i fakty.- [Wyd. 2].- Warszawa: Młodzieżowa Agencja Wydawnicza, 1987.- 
    319, [1] s., [48] s. tabl.: faks., fot., portr.; 20 cm
    > W metryce r. wyd.: 1986

194. Natusiewicz Ryszard: Józef Piłsudski w Krakowie w rysunkach Ryszarda Natusiewicza: [katalog wystawy].- Wrocław: "Urbanistyka", 
    1993.- [40] s.: portr., rys.; 21 cm

195. Natusiewicz Ryszard: Rzeczpospolita Józefa Piłsudskiego w rysunkach Ryszarda Natusiewicza /[oprac. graf. Marek i Ryszard 
    Natusiewiczowie].- Wrocław: "Urbanistyka": nakł. Wydziału Architektury Politechniki Wrocławskiej, 1997.- [4], 60, [4] s.: il.; 21 cm
    > Katalog wystawy.

196. Niepodległość: sesja, 13 maja 1985, Warszawa /Muzeum Archidiecezji Warszawskiej.- Warszawa: MAW, [1985].- [16] s.: 1 rys.; 21 cm.

197. Niejaki M. W.: Tryptyk o Piłsudskim /Niejaki M. W. [pseud.].- Warszawa: "ABC", 1984.- [2], 30 s.; 20 cm.

198. Nowak Andrzej: Polska i trzy Rosje: studium polityki wschodniej Józefa Piłsudskiego (do kwietnia 1920).- Kraków: "Arcana" 
    Warszawa: Instytut Historii PAN [Polskiej Akademii Nauk], 2001.- 644 s., [12] s. tabl.: il., mapy; 22 cm

199. Nowakowski Jerzy Marek: Walery Sławek: (1879-1939): zarys biografii politycznej.- Warszawa: Instytut Wydawniczy Związków 
    Zawodowych, 1988.- 247, [1] s., [32] s. tabl.: faks., fot., portr.; 20 cm

200. Nowakowski Zygmunt (1891-1963): Walka z nazwiskiem: (przedruk artykułu pióra Zygmunta Nowakowskiego zamieszczonego w 
    londyńskich „Wiadomościach Polskich" nr 111, z dnia 28 kwietnia 1943 roku).- [Warszawa]: Wydaw. Konwentu Organizacji 
    Niepodległościowych, [1943] ([s.l.: s.n.]).- [4] s.; 17 cm.
    > Wydaw. konspiracyjne.

201. Nowicz Andrzej: Zbawca czy tyran?: (wokół legendy Józefa Piłsudskiego).- Poznań: "Głosy", 1985.- 62 s.; 15 cm.

202. Obywatele! [Inc.: Żądamy zsolidaryzowania się Warszawy z Krakowem, Lwowem, Lublinem i innymi miastami...]: Warszawa, 
    8.VIII.1917 /K. G. W.- [Warszawa: s.n., 1917] ([s.l.: s.n.]).- [1] k.; 22x16 cm.

203. Obywatele i Obywatelki! [Inc.: Mija 8 miesięcy od dnia, w którym Józef Piłsudski został uwięziony...]: Warszawa, 15 lutego 1918 r.
    /Komitet 19 Marca.- [Warszawa: s.n., 1918] ([s.l.: s.n.]).- [1] s.; 16x12 cm.

204. Od Żółkiewskiego i Kosińskiego do Piłsudskiego i Petlury: z dziejów stosunków polsko-ukraińskich od XVI do XX wieku /red. nauk. 
    Janusz Wojtasik; Akademia Obrony Narodowej. Wojskowy Instytut Historyczny.- Warszawa: Akademia Obrony Narodowej, 2000.- 268 s.; 25 cm

205. Okulicz Kazimierz: Józef Piłsudski (1867-1935): w 50 rocznicę śmierci.- [Warszawa]: Międzyzakładowa Struktura "Solidarności", [1985].- 
    23, [1] s.; 15 cm.
    > Przedr. z: Wczoraj i Dziś Szczecin.

206. Osiecki Jerzy: Kieleckie ścieżki Józefa Piłsudskiego.- Kielce: Agencja "JP", 1999.- 89, [1] s., [6] s. tabl.: il., faks., fot., 1 mapa, 1 portr.; 20 cm

207. Otwinowska Jadwiga (1904-1978): Ich młode lata.- Londyn: „Gryf", 1961.- 216 s.: il.; 21 cm.

208. Oxiński Tomasz: Marszałek Piłsudski w oświetleniu Akademji Historji Międzynarodowej.- Warszawa: [s. n.], 1930.- 12 s.; 14 cm.

209. Pamiątka Listopada - 11.XI.1918 /[oprac. Józef Korczyn].- Warszawa: "Niepodległość", 1985.- 4 s.; 29 cm.

210. Państwo polskie w myśli politycznej piłsudczyków i programach sanacji: wybór tekstów źródłowych /oprac. Ewa Orlof, Andrzej 
    Pasternak, Rosław Pawlikowski; [Wojewódzki Ośrodek Metodyczny].- Rzeszów: WOM, 1992.- 107 s.; 21 cm

211. Petljura Simon: Statti /upor. ta avt. peredm. O. Klimčuk; red. M. N. Moskalenko.- Kiiv: Dnipro, 1993 

212. Piesiecki Waldemar: Prawdy Józefa Piłsudskiego: z rozważań młodego piłsudczyka.- Jerozolima: nakład autora, 1947.- VI, [2], 78, [1] s.: err.; 20 cm.
    > Okł. druk., tekst maszyn. powiel.

213. Pieśni Legionów Józefa Piłsudskiego: wybór tekstów z nutami /Związek Młodzieży Demokratycznej Dolnego Śląska [Partytura].- 
    Wrocław: Oficyna Demokratyczna ODA, 1981.- 51, [1] s.; 20 cm
    > U góry s. tyt. 11 listopada 1918-1981, 63 rocznica odzyskania niepodległości

214. Pietrzak Jacek: Radykalny piłsudczyk: biografia Wojciecha Stpiczyńskiego.- Warszawa: "Semper", cop. 2001.- 301 s.: 1 il.; 24 cm

215. Pietsch Martina: Zwischen Verachtung und Verehrung : Marschall Józef Piłsudski im Spiegel der deutschen Presse 1926-1935.- 
    Weimar : Böhlau, 1995.- XII, [2], 335 s.: faks.; 24 cm.
    > Wariant_tyt. Zwischen Verehrung und Verachtung 

216. Piękne wczoraj: sierpień 1914 - listopad 1918 /[oprac. i przygot. do druku Konrad Libicki].- Londyn: Komitet 50-lecia Czynu Zbrojnego
    Józefa Piłsudskiego - 6sierpnia 1914 r., 1964.- [4], 224 s., [3] k. tabl.: il.; 24 cm.

217. Piłsudczyk: biuletyn wewnętrzny Towarzystwa Pamięci Józefa Piłsudskiego /[Zarząd Główny Towarzystwa Pamięci Józefa Piłsudskiego;
    Zygmunt Sokołowski red. nacz.].- Różan: ZG TPJP, 1992-;30 cm.

218. Piłsudska Aleksandra (1882-1963): Pilsudski: a biography.- New York: Dodd, Mead, 1941.- 352 s., [1] k. portr.]: faks.; 22 cm.

219. Piłsudska Aleksandra: Wspomnienia.- Warszawa: "Novum", 1989.- 279, [1] s., [24] s. tabl.: fot., portr.; 24 cm

220. Piłsudska Aleksandra (1882-1963): Wspomnienia.- Wyd. 2 uzup.- Londyn: Instytut Józefa Piłsudskiego, 1985.- 390, [1] s.: il.; 22 cm.

221. Piłsudski. [Inc.: 1. W pierwszych dniach Sierpnia 1914 r. ogłosił, że mianowany został naczelnikiem polskich sił zbrojnych...].- 
    [S.l.: s.n., 191?] ([s.l.: s.n.]).- [1] k.; 36x23 cm.
    > Maszynopis.

222. Piłsudski i sanacja w oczach przeciwników: sądy i świadectwa współczesnych: wybór z pamiętników i publicystyki /wstęp i wybór 
    tekstów Marian Leczyk.- Warszawa: Krajowa Agencja Wydawnicza, 1987.- 262, [2] s.; 20 cm.

223. Piłsudski Józef: Bibuła.- Wrocław: NZS [Niezależne Zrzeszenie Studentów, 1989.- 161 s.; 21 cm
    > Przedr. fotooffs., oryg.: London: "Puls Publications". - Książka została wydana dzięki pomocy RKS-NZS Solidarność Dolny Śląsk

224. Piłsudski Józef (1867-1935): Bibuła.- Warszawa: "Pokolenie", 1986.- S. 5-161; 15 cm.

225. Piłsudski Józef (1867-1935): Bibuła.- Warszawa: Wydaw. Nieobecnych, 1982.- 78, [1] s.; 12 cm.
    > Przedr. z: Niezależna Oficyna Wydawnicza, Warszawa, 1978.- Właśc. miejsce wydania: Kraków.

226. Piłsudski Józef (1867-1935): Bibuła.- Warszawa: Niezależna Oficyna Wydawnicza, 1978.- 63, [1] s.; 22 cm.
    > Tekst na podst.: Pisma zbiorowe, Warszawa 1937

227. Piłsudski Józef (1867-1935): Bibuła.- Gdańsk: „Graf", 1989.- [6], XI, [1], 74, [4] s.: fot.; 22 cm.
    > Przedr., oryg.: Piłsudski, Józef. Pisma zbiorowe. Warszawa, 1937.

228. Piłsudski Józef (1867-1935): Bibuła.- London: Puls, [ca 1983].- 164 s.; 22 cm.

229. Piłsudski, Józef (1867-1935): Cud nad Wisłą : polemika Józefa Piłsudskiego z Michałem Tuchaczewskim (fragmenty).- Warszawa : 
    "CDN", 1982.- [4], 27 s. ; 20 cm.
    > Zawiera : Rok 1920 : fragmenty / J. Piłsudski. Pochód za Wisłę : fragmenty / M. Tuchaczewski ; przeł. z ros. Antoni Bogusławski.
    > Na podst. : Pism zbiorowych Józefa Piłsudskiego. T. 8. Warszawa, 1937.

230. Piłsudski, Józef (1867-1935): Drogowskaz Józefa Piłsudskiego : [myśli wybrane].- [S.l. : s.n.], 1942 ([s.l. : s.n.]).- 36 s. ; 13 cm.
    > Wydaw. konspiracyjne.

231. Piłsudski, Józef (1867-1935): 22 stycznia 1863 /z rys. H. Minkiewicza i E. Rydza.- Poznań: Wielkopolska Księg. Nakładowa
    K. Rzepeckiego, 1914 - 110, [2] s. : il. ; 20 cm.

232. Piłsudski Józef (1867-1935): Erinnerungen und Dokumente: von Josef Piłsudski persönlich autoris. deutsche Gesamtausg. Bd. 1, 
    Meine ersten Kämpfe /ausgewählt, bearb. und red. von Wacław Lipiński und J. P. Kaczkowski; mit einem Geleitwort von Hermann 
    Göring; aus dem Pol. übertr. von Jean Paul d'Ardeschah [pseud., Jan Paweł Kaczkowski nazw.] (Der Grosse Marschall) und A. v. 
    Guttry (Meine ersten Kämpfe).- Essen: Essener Verlagsanstalt, cop. 1935.- VI, [2], 294 s., [2] k. portr.: il.; 24 cm.

233. Piłsudski Józef (1867-1935): Erinnerungen und Dokumente: von Josef Piłsudski persönlich autoris. deutsche Gesamtausg. Bd. 2, 
    Das Jahr 1920 /ausgewählt, bearb. und red. von Wacław Lipiński und J. P. Kaczkowski; mit einem Geleitwort von Hermann Göring; 
    aus dem Pol. übertr. von Jean Paul d'Ardeschah [pseud., Jan Paweł Kaczkowski nazw.] (Der Grosse Marschall) und A. v. Guttry
    (Meine ersten Kämpfe); vorw. von Generaloberst von Blomberg; [aus dem Pol. übertr. von K. Riedl].- Essen: Essener Verlagsanstalt, 
    cop. 1935.- XVI, 322 s., [9] k. tabl.; 24 cm.
    > Der Wormarsch über die Weichsel /M. Tuchatschewsky.

234. Piłsudski Józef (1867-1935): Erinnerungen und Dokumente: von Josef Piłsudski persönlich autoris. deutsche Gesamtausg. Bd. 3, 
    Militärische Vorlesungen /ausgewählt, bearb. und red. von Wacław Lipiński und J. P. Kaczkowski; mit einem Geleitwort von Hermann 
    Göring; aus dem Pol. übertr. von Jean Paul d'Ardeschah [pseud., Jan Paweł Kaczkowski nazw.] (Der Grosse Marschall) und A. v. 
    Guttry (Meine ersten Kämpfe); vorw. von F. von Rabenau.- Essen: Essener Verlagsanstalt, cop. 1936.- XXVIII, [1], 375 s., [2] k. tabl.; 24 cm.

235. Piłsudski, Józef (1867-1935): Gieografja militarna Królestwa Polskiego : szkic / napisał Z.Mieczysławski [pseud.].- Warszawa : "Życie", 
    1910 (Kraków : Druk. Ludowa).- 36 s. ; 15 cm.

236. Piłsudski Józef: Historia Organizacji Bojowej PPS [Polskiej Partii Socjalistycznej].- Warszawa: Międzywydziałowe Koło Naukowe „Wiedza", 
    1985.- 18 s.; 21 cm

237. Piłsudski Józef (1867-1935): Jak stałem się socjalistą ?.- Warszawa: Grupa Polityczna "Wolność i Niepodległość". Wydaw. im. Olofa 
    Palme. Oddział Lewa Podmiejska , 1986.- [2], 14 s.; 15 cm.

238. Piłsudski Józef (1867-1935): Jak stałem się socjalistą.- Jastrzębie Zdrój: "Gazeta Jastrzębska" - pismo PPS.- [Warszawa]: Wydaw. im.
    Olofa Palme, 1989.- [2], 14 s.; 14 cm.

239. Piłsudski Józef (1867-1935): Józef Piłsudski o Powstaniu 1863 roku / [przedm. Sokolnicki Michał].- Londyn: Gryf Publ., 1963.- 276 s., [18] s. tabl.; 22 cm.

240. Piłsudski Józef: Józef Piłsudski o Powstaniu 1863 roku /Instytut Józefa Piłsudskiego Poświęcony Badaniu Najnowszej Historii Polski, 
    Nowy Jork-Londyn.- [Warszawa]: "Pokolenie", [1989.- 276 s., [12] s. tabl.: faks., fot., mapy, portr., rys.; 20 cm
    > Przedr. faks., oryg.: Londyn: nakł. Gryf Publications LTD., 1963

241. Piłsudski Józef: Józef Piłsudski o sobie: z pism, rozkazów i przemówień komendanta /zebrał i wydał Z. Zygmuntowicz.- Warszawa Lwów: 
    "Omnipress", 1989.- 128, [5] s.: 2 il., fot., portr.; 24 cm
    > Repr., oryg.: Panteon Polski, 1929

242. Piłsudski Józef (1867-1935): Józef Piłsudski w poezji: antologja.- Lublin: G. Głowiński, 1924.- 96 s., [1] k. portr.; 15 cm.

243. Piłsudski, Józef (1867-1935): Korespondencja : 1914-17 /oprac. Stanisław Biegański, Andrzej Suchcitz.- 2 wyd.- Londyn : Instytut 
    Józefa Piłsudskiego, 1986.- XIX, [1], 281, [2] s., [6] s. tabl., [1] k. tabl. : il. ; 23 cm.

244. Piłsudski, Józef (1867-1935): La psychologie du prisonnier.- Varsovie : [s. n.], 1929.- 22 s. ; 23 cm.
    > (Extr. de la "Revue Pénitentiaire de Pologne" vol. 4 nr 1/6 Janvier 1929).

245. Piłsudski, Józef (1867-1935): List Józefa Piłsudskiego do Profesora N... w Krakowie : [dat.:] Warszawa 15/III 1917 r.- 
    [S. l. : s. n., 1917] ([s. l. : s. n.]).- [2] s. ; 28x21cm.
    > Opis wg nagł. - Adresatem listu jest Napoleon Cybulski prof. Uniw. Jagiell.
    > Kronika życia J. Piłsudskiego 1867-1935 / W. Jędrzejewicz s. 352.

246. Piłsudski Józef: Marszałek Piłsudski do Przedstawicielstwa Narodowego.- Łódź: NZS. UŁ [Niezależne Zrzeszenie Studentów 
    Uniwersytetu Łódzkiego]: "Paragraf", 1981.- [2], 12, [2] s.; 22 cm
    > Do użytku wew.

247. Piłsudski, Józef (1867-1935): Mes premiers combats : souvenirs rédigés dans la forteresse de Magdebourg /trad. du pol. par Ch. Jeze 
    et J. A. Teslar.- Paris : "Gebethner i Wolff", 1931.- XI, [3], 205, [4] s., [3] k. tabl. ; 23 cm.

248. Piłsudski, Józef (1867-1935): Moja droga do socjalizmu.- Wrocław : Kooperatywa Wydawnicza "Wyzwolenie", [1980].- 20 s. ; 22 cm.

249. Piłsudski, Józef (1867-1935): Moje pierwsze boje : wspomnienia spisane w twierdzy magdeburskiej.- Warszawa : "Bibljoteka Polska", 
    1925.- [4], VI, 182, [1] s., [4] k. tabl. ; 22 cm.

250. Piłsudski Józef (1867-1935): Moje pierwsze boje.- Łódź: Wydaw. Łódzkie, 1988.- 191, [4] s.; 21 cm.
    > Tekst oparto na wyd. z 1926 r.

251. Piłsudski Józef (1867-1935): Moje pierwsze boje: wspomnienia spisane w twierdzy magdeburskiej.- Warszawa: "Mazowsze", 1994.- 214 s.: mapy; 20 cm.

252. Piłsudski, Józef (1867-1935): Myśli /[oprac. Karol Krzewski].- Warszawa : Hulewicz i Paszkowski, 1924.- 128, [1] s. : il. ; 8 cm.

253. Piłsudski, Józef (1867-1935): Myśli.- [S. l. : s. n., 1981].- 20 s. ; 22 cm.

254. Piłsudski Józef: Myśli i aforyzmy /[wybrał i wstępem opatrzył Mieczysław Mączka].- [Wyd. 2].- Kraków: "Miniatura", 1989.- 62, [2] s.; 12 cm
    > Brak wyd. 1.

255. Piłsudski Józef: Myśli i poglądy.- Gdańsk: "Graf", 1990.- 60 s., [1] k. portr. kolor.; 16 cm

256. Piłsudski Józef: Myśli, mowy i rozkazy /wybrał i wstępem opatrzył Bohdan Urbankowski.- Warszawa: "Kwadryga", 1989.- 151, [1] s.; 21 cm

257. Piłsudski,Józef (1867-1935): O państwie i armii. T. 1, Wybór pism. T. 2, W świetle wspomnień i innych dokumentów: [aneks] /wybrał 
    i oprac. Jan Borkowski.- Warszawa: Państ. Instytut Wydawniczy, 1985.- 2 t. (343; 285) s.; 21 cm.

258. Piłsudski, Józef (1867-1935): O wartości żołnierza Legjonów : odczyt wygłoszony we Lwowie na "Drugim ogólnym zjeździe Legjonistów" 
    w d. 5 sierpnia 1923.- [1-5 tyś.].- Warszawa : "Ignis" (E. Wende), 1923.- 50, [1] s. ; 19 cm.

259. Piłsudski, Józef (1867-1935): Odpowiedź kom. Piłsudskiego w sprawie rządu koalicyjnego: Belweder, d. 17 grudnia 1918.- [Warszawa: 
    s.n., 1918] ([s.l. : s.n.]).- [1] k. ; 27x22 cm.

260. Piłsudski Józef (1867-1935): Piękna mowa Komendanta o tem co sercu jego jest miłe i drogie: wygłoszona w Wilnie w dniu 12 sierpnia
    1928 r. z okazji 7. Zjazdu Legjonistów.- [S. l.: s. n., 1928].- 14, [1] s.; 22 cm.

261. Piłsudski, Józef (1867-1935): Pisma /wyboru dokonał Marcin Król; wstępem opatrzył Wojciech Karpiński.- Warszawa : "Polityka",
    [1985].- 116, [1] s. ; 21 cm.
    > Właściwa nazwa wydawcy "Krąg". - W części nakł. notki biogr. o autorach wyboru i wstępu.

262. Piłsudski, Józef (1867-1935): Pisma, mowy, rozkazy. T. 1 /[komitet red. Michał Sokolnicki i Juljan Stachiewicz]; wstęp i przypisy oprac.
    Leon Wasilewski.- Wyd. zbiorowe prac dotychczas drukiem ogłoszonych.- Warszawa : Inst. Badania Najnowszej Historji Polski : 
    Tow. Wydaw."Polska Zjednoczona", 1930.- XX, 448, XXXII s. ; 19 cm.

263. Piłsudski, Józef (1867-1935): Pisma, mowy, rozkazy. T. 2 /[komitet red. Michał Sokolnicki i Juljan Stachiewicz]; wstęp i przypisy oprac.
    Leon Wasilewski.- Wyd. zbiorowe prac dotychczas drukiem ogłoszonych.- Warszawa : Inst. Badania Najnowszej Historji Polski : 
    Tow. Wydaw."Polska Zjednoczona", 1930.- VIII, 362, XIX s. ; 19 cm.

264. Piłsudski, Józef (1867-1935): Pisma, mowy, rozkazy. T. 3 /[komitet red. Michał Sokolnicki i Juljan Stachiewicz].- Wyd. zbiorowe prac 
    dotychczas drukiem ogłoszonych.- Warszawa : Inst. Badania Najnowszej Historji Polski : Tow. Wydaw."Polska Zjednoczona", 1930.- 
    IX, [1], 388, XXIII, [2] s., [2] k. tabl. ; 19 cm.

265. Piłsudski, Józef (1867-1935): Pisma, mowy, rozkazy. T. 4 /[komitet red. Michał Sokolnicki i Juljan Stachiewicz].- Wyd. zbiorowe prac 
    dotychczas drukiem ogłoszonych.- Warszawa : Inst. Badania Najnowszej Historji Polski : Tow. Wydaw."Polska Zjednoczona", 1931.- 
    XV, [1], 470, LXXVI s., [2] k. tabl. ; 19 cm.

266. Piłsudski, Józef (1867-1935): Pisma, mowy, rozkazy. T. 5 /[komitet red. Michał Sokolnicki i Juljan Stachiewicz] ; przy redagowaniu 
    współprac. Kazimierz Świtalski.- Wyd. zbiorowe prac dotychczas drukiem ogłoszonych.- Warszawa : Inst. Badania Najnowszej 
    Historji Polski : Tow. Wydaw."Polska Zjednoczona", 1933.- XIX, [1], 329, [1], LXIV s. ; 19 cm.

267. Piłsudski, Józef (1867-1935): Pisma, mowy, rozkazy. T. 6 /[komitet red. Michał Sokolnicki i Juljan Stachiewicz].- Wyd. zbiorowe prac 
    dotychczas drukiem ogłoszonych.- Warszawa : Inst. Badania Najnowszej Historji Polski : Tow. Wydaw. "Polska Zjednoczona", 1931.- 
    XIV, [2], 335, [1], XXX s. ; 19 cm.

268. Piłsudski, Józef (1867-1935): Pisma, mowy, rozkazy. T. 7 /[komitet red. Michał Sokolnicki i Juljan Stachiewicz].- Wyd. zbiorowe prac 
    dotychczas drukiem ogłoszonych.- Warszawa : Inst. Badania Najnowszej Historji Polski : Tow. Wydaw. "Polska Zjednoczona", 1931.-
    [4], 332, VI, [1] s., 8 k. tabl. : il. ; 19 cm.

269. Piłsudski, Józef (1867-1935): Pisma, mowy, rozkazy. T. 8 /[komitet red. Michał Sokolnicki i Juljan Stachiewicz] ; przy redagowaniu 
    współprac. Kazimierz Świtalski.- Wyd. zbiorowe prac dotychczas drukiem ogłoszonych.- Warszawa : Inst. Badania Najnowszej 
    Historji Polski : Tow. Wydaw."Polska Zjednoczona", 1931.- [4], 517, [1], LXXXV s. : il. ; 19 cm.

270. Piłsudski, Józef (1867-1935): Pisma, mowy, rozkazy. T. dodatkowy /[komitet red. Michał Sokolnicki i Juljan Stachiewicz].- Wyd. 
     zbiorowe prac dotychczas drukiem ogłoszonych.- Warszawa : Inst. Badania Najnowszej Historji Polski : Tow. Wydaw. "Polska 
     Zjednoczona", 1936.- VII, [1], 449, [1], LXXVIII s. ; 19 cm.

271. Piłsudski, Józef (1867-1935): Pisma wybrane.- [Kraków]: Krakowskie Towarzystwo Wydawnicze, 1987.- 199, [1] s. ; 14 cm.
    > Wybór z : Pisma zbiorowe T. 1-10. Warszawa 1937.

272. Piłsudski, Józef (1867-1935): Pisma wybrane /[przedm. Andrzej Szomański].- Warszawa : Wydaw. Polskie, 1987.- S. [30], 7-468, [1] k. portr. ; 14 cm.
    > Przedr. z : Pisma zbiorowe T. 1-10. Warszawa, 1937.

273. Piłsudski, Józef (1867-1935): Pisma zbiorowe: wydanie prac dotychczas drukiem ogłoszonych.- T. 1 /[przedm. Walery Sławek ;
    t. niniejszy zred., wstępem i przypisami zaopatrzył Leon Wasilewski ; okł. projektował Tadeusz Gronowski].- Warszawa : Inst. 
    J. Piłsudskiego, 1937.- XIII, [1], 291, [1], VIII s., [2] k. tabl. : 1 faks., 1 portr.; 24 cm.

274. Piłsudski Józef: Pisma zbiorowe: wydanie prac dotychczas drukiem ogłoszonych.- T. 1 /[tom niniejszy zredagował, wstępem 
    i przypisami zaopatrzył Leon Wasilewski].- Warszawa: Krajowa Agencja Wydawnicza, 1989.- [2], XIII, [1], 291, VIII, [2] s., [1] k. faks.: 1 portr.; 25 cm
    > Przedr. fotooffs., oryg.: Warszawa: Instytut Józefa Piłsudskiego 1937-1938

275. Piłsudski, Józef (1867-1935): Pisma zbiorowe : wydanie prac dotychczas drukiem ogłoszonych.- T. 2 /[t. niniejszy zred., wstępem
    i przypisami zaopatrzył Leon Wasilewsk ; okł. projektował Tadeusz Gronowski].- Warszawa : Inst. J. Piłsudskiego, 1937.- [4], 300, 
    VI, [1] s., [2] k. tabl. : 1 faks., 1 portr. ; 24 cm.

276. Piłsudski Józef (1867-1935): Pisma zbiorowe: wydanie prac dotychczas drukiem ogłoszonych.- T. 2 /[tom niniejszy zredagował, 
    wstępem i przypisami opatrzył Leon Wasilewski].- Warszawa: Krajowa Agencja Wydawnicza, 1989.- [6], 300, VI, [2] s., 1 k. faks.: 1 portr.; 25 cm.
    > Przedr. fotooffs., oryg.: Warszawa: Instytut Józefa Piłsudskiego 1937-1938.

277. Piłsudski, Józef (1867-1935): Pisma zbiorowe : wydanie prac dotychczas drukiem ogłoszonych.- T. 3 /[t. niniejszy zred., wstępem 
    i przypisami zaopatrzył Wacław Lipiński ; okł. projektował Tadeusz Gronowski].- Warszawa : Inst. J. Piłsudskiego, 1937.- [4], 299, 
    [1], VII, [1] s., [3] k. tabl. : 1 faks., 1 mapa zloż., 1 portr. ; 24 cm.

278. Piłsudski Józef (1867-1935): Pisma zbiorowe: wydanie prac dotychczas drukiem ogłoszonych.- T. 3 /[tom niniejszy zredagował, 
    wstępem i przypisami zaopatrzył Wacław Lipiński].- Warszawa: Krajowa Agencja Wydawnicza, 1989.- [6], 299, VII, [2] s., [1] k. mapa: 1 portr.; 25 cm.
    > Przedr. fotooffs., oryg.: Warszawa: Instytut Józefa Piłsudskiego 1937-1938.

279. Piłsudski Józef (1867-1935): Pisma zbiorowe: wydanie prac dotychczas drukiem ogłoszonych.- T. 4 /[t. niniejszy zred., wstępem 
    i przypisami zaopatrzył Wacław Lipiński; okł. projektował Tadeusz Gronowski].- Warszawa: Inst. J. Piłsudskiego, 1937.- [4], 402, X s., 
    [9] k. tabl.: 1 faks., 7 map złoż., 1 portr.; 24 cm.

280. Piłsudski Józef (1867-1935): Pisma zbiorowe: wydanie prac dotychczas drukiem ogłoszonych.- T. 4 /[tom niniejszy zredagował, 
    wstępem i przypisami zaopatrzył Wacław Lipiński].- Warszawa: Krajowa Agencja Wydawnicza, 1990.- 402, VII, [3] s., [7] k. map: 1 portr.; 25 cm.
    > Przedr. fotooffs., oryg.: Warszawa: Instytut Józefa Piłsudskiego 1937-1938.

281. Piłsudski, Józef (1867-1935): Pisma zbiorowe: wydanie prac dotychczas drukiem ogłoszonych.- T. 5 /[t. niniejszy zred., wstępem
    i przypisami zaopatrzył Kazimierz Świtalski ; okł. projektował Tadeusz Gronowski].- Warszawa : Inst. J. Piłsudskiego, 1937.- 
    [4], 297, [1], X s., [2] k. tabl. : 1 faks., 1 portr. ; 24 cm.

282. Piłsudski Józef (1867-1935): Pisma zbiorowe: wydanie prac dotychczas drukiem ogłoszonych.- T. 5 /[tom niniejszy zredagował, 
    wstępem i przypisami zaopatrzył Kazimierz Świtalski].- Warszawa: Krajowa Agencja Wydawnicza, 1990.- [6], 297, X, [1] k. faks.: 1 port.; 25 cm.
    > Przedr. fotooffs., oryg.: Warszawa: Instytut Józefa Piłsudskiego 1937-1938.

283. Piłsudski, Józef (1867-1935): Pisma zbiorowe: wydanie prac dotychczas drukiem ogłoszonych.- T. 6 /[t. niniejszy zred., wstępem 
    i przypisami zaopatrzył Kazimierz Świtalski ; okł. projektował Tadeusz Gronowski].- Warszawa : Inst. J. Piłsudskiego, 1937.- 
    [4], 217, [1], V, [1] s., [3] k. tabl. : 1 faks., 1 mapa 
    złoż., 1 portr. ; 24 cm.

284. Piłsudski Józef: Pisma zbiorowe: wydanie prac dotychczas drukiem ogłoszonych /Józef Piłsudski. T. 6 /[zred., wstępem i przypisami 
    zaopatrzył Kazimierz Świtalski].- Warszawa: Krajowa Agencja Wydawnicza, 1990.- [6], 217, V, [2] s., [2] k. tabl.: 1 faks., mapa, 1 portr.; 24 cm
    > Przedr. fotooffs., oryg.: Warszawa: Instytut Józefa Piłsudskiego 1937-1938

285. Piłsudski, Józef (1867-1935): Pisma zbiorowe: wydanie prac dotychczas drukiem ogłoszonych.- T. 7 /[t. niniejszy wstępem zaopatrzył 
  Józef Moszczeński ; okł. projektował Tadeusz Gronowski].- Warszawa : Inst. J. Piłsudskiego, 1937.- [4], 217, [1], V, [1] s., [10] k. tabl. : 
    1 faks., 8 map złoż., 1 portr. rys. ; 24 cm.

286. Piłsudski Józef: Pisma zbiorowe: wydanie prac dotychczas drukiem ogłoszonych.- T. 7 /[tom niniejszy wstępem zaopatrzył Józef 
    Moszczeński].- Warszawa: Krajowa Agencja Wydawnicza, 1990.- [6], 217, V, [3] s., [9] k. tabl.: 1 faks. mapy, 1 portr., rys.; 25 cm
    > Zawiera także: Pochód za Wisłę: wykłady wygłoszone na kursie uzupełniającym Akademii Wojskowej R. K. K. A. w Moskwie, 7-10 lutego 1923 roku
      /Michaił Tuchaczewski; przekł. [z ros. ] Antoni Bogusławski
    > Przedr. fotooffs., oryg.: Warszawa: Instytut Józefa Piłsudskiego 1937-1938. - Tekst częśc. tł. z ros

287. Piłsudski, Józef (1867-1935): Pisma zbiorowe : wydanie prac dotychczas drukiem ogłoszonych.- T. 8 /[t. niniejszy zred., wstępem 
    i przypisami zaopatrzył Kazimierz Świtalski ; okł. projektował Tadeusz Gronowski].- Warszawa : Inst. J. Piłsudskiego, 1937.- 
    [4], 336, XLVI s., [1] k. portr. ; 24 cm.

288. Piłsudski Józef (1867-1935): Pisma zbiorowe: wydanie prac dotychczas drukiem ogłoszonych.- T. 8 /[tom niniejszy zred., wstępem 
    i przypisami zaopatrzył Kazimierz Świtalski].- Warszawa: Krajowa Agencja Wydawnicza, 1990.- [6], 336, XLVI, [2] s., [1] k. faks.: 1 portr.; 25 cm.
    > Przedr. fotooffs., oryg.: Warszawa: Instytut Józefa Piłsudskiego 1937-1938.

289. Piłsudski, Józef (1867-1935): Pisma zbiorowe : wydanie prac dotychczas drukiem ogłoszonych.- T. 9 /[t. niniejszy zred., wstępem 
    i przypisami zaopatrzył Kazimierz Świtalski ; okł. projektował Tadeusz Gronowski].- Warszawa : Inst. J. Piłsudskiego, 1937.-
    [4], 332, VIII s., [2] k. tabl. : 1 faks., 1 portr. ; 24 cm.

290. Piłsudski Józef: Pisma zbiorowe: wydanie prac dotychczas drukim ogłoszonych.- T. 9 /[tom niniejszy zred., wstępem i przypisami
    zaopatrzył Kazimierz Świtalski].- Warszawa: Krajowa Agencja Wydawnicza, 1991.- [6], 322, VIII, [2] s., [1] k. faks.: 1 portr.; 25 cm
    > Przedr. fotooffs., oryg.: Warszawa: Instytut Józefa Piłsudskiego 1937-1938

291. Piłsudski, Józef (1867-1935): Pisma zbiorowe : wydanie prac dotychczas drukiem ogłoszonych.- T. 10, Skorowidze i uzupełnienia 
    /[t. niniejszy oprac. Henryk Wereszycki ; okł. projektował Tadeusz Gronowski].- Warszawa : Inst. J. Piłsudskiego, 1938.- [4], 209, [2] s. : err. ; 24 cm.

292. Piłsudski Józef: Pisma zbiorowe: wydanie prac dotychczas drukiem ogłoszonych.- T. 10 Skorowidze i uzupełnienia /t. niniejszy oprac.
    Henryk Wereszycki .- Warszawa: Krajowa Agencja Wydawnicza, 1991.- [4], 209, [3] s.; 25 cm
    > Przedr. fotooffs., oryg.: Warszawa: Instytut Józefa Piłsudskiego, 1938

293. Piłsudski Józef: Pisma zbiorowe: wydanie prac dotychczas drukiem ogłoszonych.- T.[11] Uzupełnienia 1886-1897 /red. Andrzej Garlicki, 
    Ryszard Świętek; [dokumenty zestawił i oprac. R. Świętek].- Warszawa: Krajowa Agencja Wydawnicza: Wydawnictwa Szkolne
    i Pedagogiczne, 1992.- 323, [5] s.; 25 cm
    > Tekst częśc. ros. i tł. z ros

294. Piłsudski Józef: Pisma zbiorowe: wydanie prac dotychczas drukiem ogłoszonych.- T.[12] Uzupełnienia 1898-1914 /red. Andrzej Garlicki, 
    Ryszard Świętek; [dokumenty zebrał i oprac. R. Świętek].- Warszawa: Krajowa Agencja Wydawnicza: Wydawnictwa Szkolne 
    i Pedagogiczne, 1993.- 437, [3] s.; 25 cm

295. Piłsudski,Józef (1867-1935): Poprawki historyczne.- Warszawa: Inst. Badania Najnowszej Historji Polski, 1931.- 100, II, [1] s.; 20 cm.

296. Piłsudski, Józef (1867-1935): Psychologia więźnia.- Kraków : "Rota", 1986.- [2], 18, [2] s. ; 21 cm.
    > Odczyt wygł. w Warszawie na zaproszenie Komitetu b. Więźniów Politycznych w dn. 24 maja 1925 r. - Przedr. za : Kultura. Paryż, 1986 lipiec / sierpień.

297. Piłsudski, Józef (1867-1935): Rok 1863 : odczyt wygłoszony d. 20. I 1924 w Warszawie.- [1-3 tyś.].- Warszawa : "Ignis" (E. Wende), 
    1924.- 51, [1] s. ; 19 cm.

298. Piłsudski Józef: Rok 1863 /wstęp i oprac. Stefan Kieniewicz.- Warszawa: "Książka i Wiedza", 1989.- 211, [4] s.: 1 portr.; 21 cm

299. Piłsudski, Józef (1867-1935): Rok 1863.- [Kraków] : "V", 1984.- 13 s. ; 15 cm.
    > Przedr.: Puls 20.

300. Piłsudski, Józef (1867-1935): Rok 1920 [tysiąc dziewięćset dwudziesty].- [S. l. : s. n., 1983?].- 42 s. : 1 portr. ; 29 cm.
    > Przedr. z : Warszawa : Instytut J. Piłsudskiego, 1937. - Dr. dwułamowy

301. Piłsudski, Józef (1867-1935): Rok 1920 [tysiąc dziewięćset dwudziesty] : z powodu książki M. Tuchaczewskiego "Pochód za Wisłę".-
    [Warszawa] : Wydaw. im. gen. Nila Fieldorfa, [1981].- VII, 378, [1] s., [10] k. tabl. : mapy, pl., err. ; 19 cm.
    > Zawiera także : Pochód za Wisłę / M. Tuchaczewski ; przeł. z ros. Antoni Bogusławski. - Oryg. : [Pochod za Vislu 1923].
    > Przedr. z : Warszawa : nakł. Instytutu BadańNajnowszej Historii Polskiej, 1927. - Wyd. 2 z przedm. aut. i przypisami.

302. Piłsudski Józef: Rok 1920 /Józef Piłsudski; Pochód za Wisłę /Michaił Tuchaczewski; przeł. [z ros.] Antoni Bogusławski; posłowiem 
     opatrzył Andrzej Garlicki.- Łódź: Wydaw. Łódzkie, 1989.- 235, [4] s.: mapy; 21 cm

303. Piłsudski Józef: Testament: korespondencja /wstęp, wybór i oprac. dokumentów Zbigniew Cieślikowski.- Warszawa: Spółdzielnia
    Księgarsko-Wydawnicza "Promocja": Nowe Wydaw. Polskie, 1991.- 32 s.: faks., 3 fot., 2 portr.; 30 cm

304. Piłsudski, Józef (1867-1935): 1926-1929 : przemówienia, wywiady, artykuły /zebr. i do druku przygotowane przez Antoniego Anusza
    i Wł. Pobóg-Malinowskiego.- Warszawa : "Polska Zjednoczona", 1930.- 285, [9] s. ; 20 cm.

305. Piłsudski, Józef (1867-1935): 1920: válasz M. Tuchaczewski: "A Visztulai hadjárat": címü hadtörténelmi tanulmányára /lengyel ered. 
    ford. Lipcsei-Steiner Mihály.- Budapest : [s.n.], 1934 ([s.l.] : Franklin-Társulat Nyomdája).- 231 s., [8] k. map : il. ; 25 cm.
    > Tyt. oryg.: Rok 1920 : z powodu książki M. Tuchaczewskiego "Pochód za Wisłę.
    > Ezer kilencszaźhíusz.

306. Piłsudski Józef: W sprawie wychowania fizycznego i sportu.- Warszawa Łomianki: "Heliodor": staraniem Stowarzyszenia Absolwentów 
    Akademii Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego, 1999.- 88 s.: il.; 17 cm
    > Tyt. okł.: To, co nam zostawił Piłsudski

307. Piłsudski, Józef (1867-1935): W walce o niepodległość : wybór z pism.- Łódź: "Solidarność Walcząca", 1986.- 101, [2] s. ; 15 cm.

308. Piłsudski Józef (1867-1935): Walka rewolucyjna w zaborze rosyjskim: fakty i wrażenia z ostatnich lat dziesięciu. Cz. 1, Bibuła.- Kraków: 
    Wyd. "Naprzodu", 1903.- VIII, 272 s.; 19 cm.

309. Piłsudski Józef (1867-1935): Wspomnienia o Gabrjelu Narutowiczu.- [S. l.: s. n., 1986].- 61, [1] s.; 15 cm.
    > Przedr. z: Londyn: Orbis Books, 1980.

310. Piłsudski Józef: Wybór pism /wstęp Włodzimierz Suleja, Krzysztof Polechoński; wybór i oprac. Włodzimierz Suleja.- Wrocław: 
    Zakład Narodowy im. Ossolińskich, 1999.- XC, 311 s.; 17 cm

311. Piłsudski Józef (1867-1935): Wywiady z lat 1919-1921.- [S.l.]: "Rozstaje", [1981?].- [2], 30 s.; 21 cm.
    > Wywiady opubl. głównie w czasopismach francuskich.

312. Piłsudski Józef (1867-1935): Wywiady z lat 1919-1921.- [S.l.]: Wydawnictwo Polskie, [post 1981].- 22 s.; 30 cm.

313. Piłsudski, Józef (1867-1935): Zadania praktyczne rewolucji.- Gliwice ; Wrocław : NZS [Niezależne Zrzeszenie Studentów], 1981.- 42, [2] s. : il. ; 21 cm.
    > Zawiera także : Historia organizacji bojowej PPS ; W przeddzień rewolucji r. 1905 ; O rewolucji 1905 roku. - Przedr. z : Pisma zbiorowe. T. 3. - 1937.

314. Piłsudski, Józef (1867-1935): Zadania praktyczne rewolucji w zaborze rosyjskim /napisał Z. Mieczysławski [pseud.].- Warszawa :
    "Życie", 1910.- 28 s. ; 15 cm.

315. Piłsudski, Józef (1867-1935): Zadania praktyczne rewolucji w zaborze rosyjskim.- [Łódź] : "Polska i Polityka", [ca 1981] ([s. l.].- 8 s.; 21 cm.

316. Piłsudski, Józef (1867-1935): Żołnierze Rzeczypospolitej! [Inc.: Wielka wojna którą od szeregu miesięcy prowadzicie na wschodzie 
    z przemocą wroga...] : Warszawa,dn. 3 lipca 1920 r..- [Warszawa : s.n., 1920].- [s.l.].- [1] k. ; 31x24 cm.

317. Piotrkiewicz Teofil: Kwestia ukraińska w Polsce w koncepcjach piłsudczyzny 1926-1930.- Warszawa: Wydawnictwa Uniwersytetu 
    Warszawskiego, 1981.- 165 s.; 24 cm

318. Plenniki nacionalnoj idei: političeskie portrety liderov vostočnoj Evropy (pervaja tret XX v.): sb. st. /Rossijskaja Akademija Nauk.
    Institut Slavjanovedenija i Balkanistiki.- Moskva: [s.n.] , 1993 

319. Poezja Legionów; Strofy o Komendancie /wybrał Adam Ulina.- Warszawa: "Pokolenie", 1988.- [4], 213 s.: rys.; 21 cm.
    > U góry s. tyt.: W 120 rocznicę urodzin Józefa Piłsudskiego.

320. Polska Organizacja Wojskowa. Komenda Naczelna: Obywatele! [Inc.: Potężne mury krzyżackiej fortecy za słabe są dzisiaj, by więzić w sobie 
    nadal Wodza Polski, sięgającej niezłomnie po pełnię praw Wolnego Ludu...]: Październik, 1918 r.- [S.l.: s.n., 1918] ([s.l.: s.n.]).- [1] k.; 35x18 cm.

321. Polska Partia Socjalistyczna (1892-1948). Warszawski Okręgowy Komitet Robotniczy: Towarzysze Robotnicy! [Inc.: Za dni parę 
    odbędzie się obchód setnej rocznicy śmierci kierownika ostatniej walki, jaką ginące państwo polskie stoczyło z mocarstwami rozbiorowymi - 
    Tadeusza Kościuszki...]: Warszawa, w październiku.- [Warszawa: s.n., 1917] (s.l.: s.n.]).- [1] k.; 26x17 cm.

322. Polska Partia Socjalistyczna (1892-1948). Warszawski Okręgowy Komitet Robotniczy: Towarzysze! Towarzyszki! [Inc.: Gdy klasa robotnicza
    krwawiła w walce nierównej z caratem, gdy w czasach rewolucji 1905-go i 6-go roku robotnik podniósł sztandar walki o niepodległość 
    kraju...]: Warszawa, d. 15 października 1917 r.- [Warszawa: s.n., 1917] ([s.l.: s.n.]).- [1] k.; 26x17 cm.

323. Polska Partia Socjalistyczna (1892-1948): [Inc.: Gdy w pierwszych miesiącach wojny oficjalni „wodzowie narodu" słali depesze hołdownicze 
    do wielkiego księcia Mikołaja Mikołajewicza...]: Warszawa, dnia 19 marca 1918 r. /Polska Partia Socjalistyczna, Polskia Stronnictwo 
    Ludowe, Stronnictwo Niezawisłości Narodowej, Zjednoczenie Stronnictw Demokratycznych.- [Warszawa: s.n., 1918] ([s.l.: s.n.]).- [1] k.; 18x26 cm.

324. Polska Partia Socjalistyczna (1892-1948): W obronie prawa i konstytucji: b. Minister Skarbu Czechowicz przed Trybunałem Stanu.- 
    Warszawa: Sekretarjat Generalny C.K.W.P.P.S. , [1929].- 31, [1] s.; 20x15 cm.

325. Polska Partia Socjalistyczna Dawna Frakcja Rewolucyjna. Centralny Komitet Robotniczy: Do Ludu Pracującego Miast i Wsi! [Inc.: 
    Prasa do publicznej podała wiadomości, że władze wykryły przygotowywany przez członków organizacji cekawistycznych zamach
    na życie Pierwszego Marszałka Polski Józefa Piłsudskiego...]: Warszawa, w październiku 1930 r.- [Warszawa: s.n., 1930].- [2] s.; 37x18 cm.
    > U góry s. informacja: Głosuj na jedyną polską listę socjalistyczną, na listę P.P.S. (daw. Fr. Rew.) - 2.

326. Polska poza Polską : sprawozdanie z III Kongresu Kultury Polskiej na Obczyźnie /pod red. Krzysztofa Rowińskiego.- Londyn: 
    Polskie Towarzystwo Naukowe na Obczyźnie, 1998 

327. Pomarańska Maria: Pieśń o Józefie Piłsudskim /zebr. M. P. [krypt.].- Wilno [i. e. Warszawa]: [s. n.], 1916 ([s. l.: s. n.]).- 45, [2] s.; 22 cm.
    > Bibliogr. druk. o Józefie Piłsudskim /St. Konopka.- Warszawa, 1934 poz. 226.

328. Pomarański Stefan (1893-1944): Józef Piłsudski: życie i czyny.- Wyd. 4.- Zamość: Z. Pomarański, 1928.- 32 s.; 17 cm.

329. Poniatowski Juliusz (1886-1975): Rocznice.- Tel-Aviv: Wiktor Tomir Drymmer, 1943.- [2], 38 s.; 20 cm.

330. Pożegnanie Marszałka: antologia tekstów historycznych i literackich /oprac. Marian Marek Drozdowski, Hanna Szwankowska.- 
    Warszawa: "Typografika", 1995 ([s. l.: s. n.]).- 226, [1] s.: il., 1 portr.; 24 cm.

331. Pruszyński Mieczysław: Tajemnica Piłsudskiego.- Warszawa: "BGW", 1996.- 209, [1] s., [23] s. tabl.: il. (w tym kolor.), 2 faks., fot., portr.; 25 cm

332. Pruszyński Mieczysław: Tajemnica Piłsudskiego.- [Wyd. 2].- Warszawa: "BGW", 1997.- 209 s., [24] s. tabl.: il. (w tym kolor.), 2 faks., fot., portr.; 25 cm

333. Rada Regencyjna (1917-1918): Rada Regencyjna do Narodu polskiego! [Inc.: Wobec grożącego niebezpieczeństwa wewnętrznego 
    i zewnętrznego, dla ujednostajnienia wszelkich zarządzeń wojskowych...]: Dan w Warszawie, 11 listopada 1918 /Aleksander Kakowski 
    [et al].- [Warszawa: s.n., 1918].- [1] k.; 56x38 cm.

334. Rada Regencyjna, ks. Janusz Radziwiłł a Piłsudski.- [S.l.: s.n., 1918 ([s.l.: s.n.]).- [1] k.; 23x14 cm.

335. Réception á l'Hótel de Ville de M. le Maréchal Pilsudski chef de l`Etat polonais le 5 février 1921.- Paris: [s. n.], 1921.- XV, [1], 22 s., [4] k. tabl.; 35 cm

336. Réception du Maréchal Pilsudski a la Sorbonne (5 Février 1921).- Paris: Assoc. France-Pologne, 1921.- 20 s., [1] k. tabl.; 29 cm.

337. Relidzyński Józef (1886-1964): U źródła mocy i wielkości Józefa Piłsudskiego.- [S. l.]: Zw. Pracy dla Państwa (Zespół Piłsudczyków) 
    na Środkowym Wschodzie, [ca 1945].- 23 s.; 17 cm.

338. Rose Maksymilian (1883-1937): Mózg Józefa Piłsudskiego.- Cz. 1.- Wilno: [s.n.], 1938.- 211, [1] s., [6] k. tabl. kolor.: il.; 25 cm. + Teka (35 k. tabl.);
    53x38 cm.
    > Tyt. i tekst równol. w jęz. pol. i fr.

339. Rosen-Zawadzki Kazimierz.: Pierwszy Marszałek Polski nie żyje ... .- Warszawa: "Świt Niepodległości", [1988] ([s. l.]: RKMN).- 47, [1] s.; 21 cm.
    > Wyd. grupa afiliowana przy KPN [Konfederacji Polski Niepodległej] im. Andrzeja Szomańskiego

340. Rybakiewicz Stanisław: Trzej nasi naczelnicy: (opowiadanie dla ludu) /R.... [krypt.].- Warszawa: [s. n.], 1919.- 20 s.; 22 cm.

341. Schulz Bruno: Powstają legendy: trzy szkice wokół Piłsudskiego /wstęp i oprac. Stanisław Rosiek.- Kraków: Oficyna Literacka, 1993.- 50, [1] s.; 20 cm

342. Seniów Jerzy: W kręgu piłsudczyków: poglądy ideowo-polityczne "Gazety Polskiej": (1929-1939).- Kraków: Wydaw. Uniwersytetu 
    Jagiellońskiego, [1998.- 155 s., [2] s. faks.; 21 cm

343. Serwatka Tomasz (1967- ): Józef Piłsudski a Niemcy.- Wrocław: Towarzystwo Przyjaciół Ossolineum, 1997.- 175, [1] s., [11] s. tabl.: 2 faks., fot., 
    portr.; 25 cm.

344. Serwatka Tomasz: Józef Piłsudski wobec socjaldemokracji niemieckiej.- [S. l.: s. n.], 1996 ([s. l.: s. n.]).- S. [1], 32-39; 24 cm.

345. Sierpowski Stanisław: Piłsudski w Genewie: dyplomatyczne spory o Wilno w roku 1927.- Poznań: Instytut Zachodni, 1990.- 203, [1] s., 
    [20] s. tabl.: faks., fot., portr.; 21 cm

346. Składkowski Sławoj Felicjan (1885-1962): Jego dynamizm a nasza bierność: mowa wygłoszona 12 maja 1944 na uroczystym zebraniu 
    w 9-tą rocznicę Śmierci ś.p. Pierwszego Marszałka Polski Jozefa Piłsudskiego.- [Tel-Aviv]: Kom. Obywatelski Uchodźców Polskich 
    w Ziemi świętej, [1944].- 15, [1] s.; 17 cm.

347. Składkowski Sławoj Felicjan (1885-1962): Polska Komendanta: mowa, wygłoszona 19 marca 1944 na uroczystej Akademji ku czci 
    Pierwszego Marszałka Polski Józefa Piłsudskiego.- [Tel-Aviv]: Komitet Obywatelski Uchodźców Polskichw Ziemi Świętej, [1944].- 16 s.; 17 cm.

348. Skonka Czesław: Śladami Józefa Piłsudskiego w Gdańsku.- Gdańsk: Gdańska Stocznia Remontowa im. Józefa Piłsudskiego: Zarząd 
    Wojewódzki Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego, 1989.- 22, [2] s.: 2 il.; 21 cm

349. Sławoj-Składkowski Felicjan: Strzępy meldunków /przedm. opatrzył Andrzej Garlicki.- Warszawa: Wydaw. Min. Obrony Narodowej, 
    1988.- 261, [3] s.; 21 cm

350. Sławoj-Składkowski Felicjan: Strzępy meldunków /przedm. opatrzył Andrzej Garlicki.- [Wyd. 2].- Warszawa: Wydaw. Min. Obrony 
    Narodowej, 1988.- 261, [3] s.; 21 cm

351. Smoleński Józef: [Pierwszy] Pułk Ułanów Legionów Polskich Beliny im. Józefa Piłsudskiego /napisał Józef Smoleński-Kolec; zestawił
    i oprac. techniczne całości Kaz. Minkiewicz.- Manchester: [s.n.], 1964 

352. Smoliński Tadeusz: Rządy Józefa Piłsudskiego w latach 1926-1935: studium prawne.- Poznań: Wydaw. Naukowe UAM, 1985.- 174 s.; 24 cm

353. Sokolnicki Michał (1880-1967): Polityka Piłsudskiego a Turcja.- Londyn: Inst. J. Piłsudskiego, 1958.- 20 s.; 21 cm.
    > Odb. z "Niepodległości, t. 6 (po wznowieniu).

354. Sosnkowski Kazimierz (1885-1969): Przemówienie na uroczystości stulecia urodzin Józefa Piłsudskiego.- Londyn: Wydaw. Komitetu 
    Uczczenia Setnej Rocznicy Urodzin J. Piłsudskiego, [1967].- 16 s.: fot., portr.; 25 cm.

355. Sprawa uwolnienia Piłsudskiego. [Inc.: Dn. 11 października ks. Raddziwiłł oświadczył, że sprawa uwolnienia Piłsudskiego jest na 
    dobrej drodze...].- [S.l.: s.n., 1917] ([s.l.: s.n.]).- [1] k.; 31x13 cm.

356. Srzednicki Dariusz M.: Czas zweryfikowany.- Białystok: Wojewódzki Ośrodek Animacji Kultury, 1991.- 61, [3] s.: fot., portr., err.; 21 cm

357. Stahl Zdzisław: Idea niepodległości i siły u Józefa Piłsudskiego: odczyt wygłoszony podczas akademii dnia 18 marca 1952 w Londynie.- 
    Londyn: Inst. J. Piłsudskiego poświęcony Badaniu Najnowszej Historii Polski. Oddział w Londynie, 1952.- 21, [2] s.; 21 cm.
    > Przedr. cyklu, ogłoszonego na łamach tygodnika „Orzeł Biały" w ciągu kwietnia i maja 1952.

358. Starża-Dzierżbicki Jan (1883- ): Żywot marszałka Piłsudskiego w gwiazdach pisany: zarys horoskopu.- Warszawa: „Kadra", 1928 ([s.l.]:
    [s.n.]).- 71 s.: il.; 20 cm.

359. Stefaniak Wiktor.: Freiheit ist eine grosse Sache: Erinnerungen eines internierten Polen. T. 2, [Die Pilsudski {840}Ara].- Zürich: 
    Simon, cop. 1988.- VIII, 168 s.: err.; 24 cm.

360. Stern Anatol: Wiersze zebrane /oprac. Andrzej K[rzysztof] Waśkiewicz. T. 1-2.- Kraków Wrocław: Wydaw. Literackie, 1986.- 2 t. 
    (572 s., [1] k. portr.; 551, [1] s., [33] s. tabl. (w tym kolor.): faks., fot., portr.; 25 cm
    > Zawiera: T. 1: Nagi człowiek w śródmieściu; Futuryzje; Muza na czworakach; Nieśmiertelny tom futuryz; Anielski cham; Ziemia na lewo; 
                 Wiersze rozproszone 1920-1928; Bieg do bieguna; Piłsudski; Rozmowa z Apollinem, Pod gwiazdami Wschodu; Wiersze i poematy; 
                 Widzialne i niewidzialne, T. 2: Z motyką na słońce; Alarm nocny; Wiersze rozproszone 1937-1966; Inedita; Dodatek krytyczny
    > Na s. tyt. tomu 1 r. wyd.: 1985

361. Stolarzewicz Ludwik: Dzień 19 marca: poradnik dla urządzających obchody i akademje ku czci marszałka Józefa Piłsudskiego /Adam 
    Galiński [pseud.].- Łódź: Druk. Państwowa, 1934 ([s. l.: s. n.]).- 64 s., [3] k. tabl. złoż. nut; 21 cm.

362. Stronnictwo Legionów Pracy im. Józefa Piłsudskiego ( Kraków: Deklaracja ideowo-programowa Stronnictwa Legionów Pracy im. 
    Józefa Piłsudskiego.- Kraków: Koło Miejskie SLP, [1990].- 15, [1] s.; 34 cm

363. Strzałkowski Jacek: Medale, medaliony i odznaki związane z Józefem Piłsudskim /red. Jan Z. E. Berek; współpraca i przekł. na jęz. ang. 
    Janusz Rowiński.- Londyn: Inst. J. Piłsudskiego, 1974.- 63, [1] s.: fot.; 25 cm.
    > 2 s. tyt. w jęz. ang.- Tekst równol. pol. i ang.

364. Suleja Włodzimierz: Józef Piłsudski.- Wrocław [etc.]: Zakład Narodowy imienia Ossolińskich: przy współpr. z Powszechnym Zakładem
    Ubezpieczeń, 1995.- 383, [5] s., [24] s. tabl.: fot., portr.; 22 cm

365. Suleja Włodzimierz (1948- ): Józef Piłsudski.- [Wyd. 2 przejrz.].- Wrocław [etc.]: Zakład Narodowy im. Ossolińskich: przy współpr. 
    z Powszechnym Zakładem Ubezpieczeń, 1997.- 383, [5] s., [24] s. tabl.: fot., portr.; 22 cm.

366. Suleja Włodzimierz: Józef Piłsudski.- Warszawa: "DiG", 1999.- 125, [1] s.: 1 il., 1 faks., 3 fot., 1 portr.; 17 cm

367. Suleja Włodzimierz: Marszałek Piłsudski.- Wrocław: Wydaw. Dolnośląskie, 2001.- 48 s.: il. (w tym kolor.); 25 cm

368. Surwiło Jerzy (1941- ): Wileńskimi śladami Józefa Piłsudskiego /[zdj., reprodukcje Walerego Charina, Zbigniewa Markowicza].- Vilnius:
    [s. n.], 1992.- 30, [2] s.: fot.; 20 cm.
    > Zawiera również: Druskiennickie drzewa: (ballada) /Julian Tuwim.

369. Surwiło Jerzy: Wileńskimi śladami Józefa Piłsudskiego.- Wilno: ["Magazyn Wileński"], 1993 

370. 6. sierpnia 1914 - 22. lipca 1917 R. [Inc.: Stała się rzecz potworna, grozą przejmująca, od której drętwieje każde prawie serce polskie...
    W dniu tym gruchnęła, jak grom z jasnego nieba, po wszystkich obszarach Polski bolesna wieść o aresztowaniu Józefa Piłsudskiego...].-
    [S.l.: s.n., 1917] ([s.l.: s.n.]).- 4 s.; 24x16 cm.

371. Śladami Józefa Piłsudskiego w Gdyni: sesja popularnonaukowa, [1-2 grudnia 1995 r.]: (materiały posesyjne).- Gdynia: Wydaw.
    Uczelniane WSM [Wyższej Szkoły Morskiej], 1996.- 100 s.: faks.; 21 cm.

372. Śpiewnik żołnierski /w układzie i oprac. mjr. Stefana Lidzkiego Śledzińskiego i kpt. Adama Kowalskiego.- Warszawa: Wojskowy
    Instytut Naukowo-Wydawniczy, 1931.- [2], VII, [1], 86 s.: fot.; 20 cm.
    > Na s. IV fot. Józefa Piłsudskiego.- Melodie z tekstem podłoż.

373. Świtalski Kazimierz: Diariusz 1919-1935 /do dr. przygot. Andrzej Garlicki i Ryszard Świętek.- Warszawa: "Czytelnik", 1992.- 836, [4] s.,
    [62] s. tabl.: faks., fot., portr., rys.; 21 cm

374. Tadeusz Jordan Rozwadowski: generał broni /wybór tekstów, oprac. i red. Stanisław Rozwadowski; wprowadzenie Stanisław Sławomir
    Nicieja.- Katowice: nakł. rodziny, 1993.- 295, [4] s., [25] s. tabl.,: faks., fot., portr.; 24 cm.

375. Unia Stronnictw Niepodległościowych. Obywatele! [Inc.: Oczekiwany przez nas Wódz wojska polskiego, wielki chorąży naszej 
    Niepodległości i Wolności Józef Piłsudski jest w Warszawie...]: Warszawa, dnia 15 Sierpnia 1915 r. /Unia Stronnictw Niepodległościowych, 
    Polska Partya Socyalistyczna, Związek Chłopski, Związek Patryotów.- [Warszawa: s.n., 1915] ([s.l.: s.n.]).- [1] k.; 22x18 cm.

376. Urbanek Mariusz: Polska jest jak obwarzanek.- Wrocław: Wydaw. Dolnośląskie, 1988.- 131, [1] s.; 17 cm

377. Urbankowski Bohdan: Człowiek pośród legend.- Warszawa: Wydaw. Polskie KPN [Konfederacji Polski Niepodległej], 1990.- 240 s.; 20 cm

378. Urbankowski Bohdan: Filozofia czynu: światopogląd Józefa Piłsudskiego.- Warszawa: "Pelikan", 1988.- 281, [6] s.; 21 cm

379. Urbankowski Bohdan: Józef Piłsudski: marzyciel i strateg.- T. 1.- Warszawa: "Alfa-Wero", 1997.- 566, [2] s., [32] s. tabl., [5] k. map luz.: 
    1 faks., fot., portr.; 24 cm

380. Urbankowski Bohdan: Józef Piłsudski: marzyciel i strateg.- T. 2.- Warszawa: "Alfa-Wero", 1997.- 638, [6] s., [24] s. tabl. (w tym kolor.), 
    [5] k. map luz.: il., faks., fot., portr.; 24 cm

381. W blasku legendy: kronika poetycka Józefa Piłsudskiego /oprac., noty i posł. Krzysztof A. Jeżewski.- Paris: Editions Spotkania, 
    cop. 1988.- 598 s.: il.; 22 cm.

382. W.: O państwo i wojsko polskie [Inc.: Ogłoszono statuty tymczasowej Rady Stanu...]: Warszawa, dn. 8 grudnia /[W.].- [Warszawa: 
    s.n., 1917] ([s.l.: s.n.]).- [2] s.; 27x20 cm.
    > Przedr. z „Ziemi Lubelskiej".

383. Wackowski Erwin: Naczelnik Państwa Polskiego, Marszałek Polski Józef Piłsudski: mąż stanu, polityk, żołnierz.- Warszawa: nakł. autora, 1989.-
    16 s.; 21 cm

384. Wandycz Piotr Stefan: Z Piłsudskim i Sikorskim: August Zaleski minister spraw zagranicznych w latach 1926-1932 i 1939-1941.- 
    Warszawa: Wydaw. Sejmowe: Kancelaria Sejmu, 1999.- 262, [2] s., [8] s. tabl.: il.; 21 cm

385. Warszawski Józef: Piłsudski a religia.- Warszawa: "Ad Astra", 1999.- 537, [1] s., [16] s. tabl.: faks., fot., portr., err.; 24 cm
    > Przedr. faks., oryg.: Studia nad wyznanowością religijną marszałka Józefa Piłsudskiego: Londyn, 1978

386. Wesołowski Zdzisław P. Wesolowski Zdzislaw P.: The Order of the Virtuti Militari and its cavaliers 1792-1992 = Order Virtuti Militari 
     i jego kawalerowie.- Miami: Hallmark Press, 1992 

387. Wieniawa-Długoszowski Bolesław: Wymarsz i inne wspomnienia /zebrał, oprac. i wstępem poprzedził Roman Loth.- Warszawa: 
    Biblioteka "Więzi", 1992.- 311, [5], s., [16] s. tabl.: faks., fot., portr., rys.; 20 cm

388. Więcej niż historia: materiały z sesji popularno-naukowej młodzieży szkół wolskich, poświęconej 80. rocznicy odzyskania niepodległości 
    /[red. Marzenna Szlenk].- Warszawa: "Herbud", 1999.- 141, [2] s.; 21 cm.

389. Wilczkowski Andrzej: Złota i czarna legenda Józefa Piłsudskiego: sesja popularno-naukowa w Bibliotece im Józefa Piłsudskiego w 75 rocznicę 
  odzyskania Niepodległości przez Polskę.- Łódź: WiMBP [Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna] im. J. Piłsudskiego, 1993.- 12 s.; 21 cm

390. Woyszwiłło Julian: Józef Piłsudski: życie, idee i czyny 1867-1935.- Warszawa: "Wiedza Powszechna", 1990.- [6], 190 s., [15] k. tabl.: faks.,
     fot., portr.; 24 cm
    > Przedr., oryg.: Warszawa: dr. "Biblioteka Polska" w Bydgoszczy, 1937

391. Wódz Polski walczącej Józef Piłsudski.- [S. l.: s. n.], 1916 ([s. l.: s. n.]).- 16 s.; 17 cm.

392. Wódz Polski walczącej Józef Piłsudski: Bibliogr. druków o J. Piłsudskim /St. Konopka.- [Warszawa: s. n.], 1916 ([s. l.: s. n.]).- 16 s.; 15 cm.

393. Wójcik Włodzimierz: Legenda Piłsudskiego w polskiej literaturze międzywojennej.- Wyd. 2 rozsz.- Warszawa: "Śląsk", [1987].- 263, [1] s.; 21 cm
    > Wyd. 1 pt.: Nadzieje i złudzenia: legenda Piłsudskiego [...]

394. Wójcik Włodzimierz: Nadzieje i złudzenia: legenda Piłsudskiego w polskiej literaturze międzywojennej.- Katowice: UŚ, 1978.- 198, [1] s.: err.; 24 cm

395. Wójcik Zbigniew: Józef Piłsudski 1867-1935.- Warszawa: "Rytm", 1999.- 102, [1] s., [16] s. tabl.: il.; 20 cm

396. Wójcik Zbigniew (1922- ): Rola Józefa Piłsudskiego w odzyskaniu niepodległości Polski.- Warszawa: Instytut Wydawniczy Związków
    Zawodowych, 1981.- 40 s.; 17 cm.

397. Wójcik Zbigniew (1922- ): Rola Józefa Piłsudskiego w odzyskaniu niepodległości Polski.- [Londyn: Instytut Józefa Piłsudskiego, 1982].- 
    [4], 40 s.: il.: 17 cm.
    > Przedr. oryg.: Warszawa, 1981 Komisja Kultury i Oświaty Zarz. Fabrycznego NSZZ „Solidarność" w ZM „Ursus".

398. Wójcik Zbigniew (1922- ): Rola Józefa Piłsudskiego w odzyskaniu niepodległości Polski.- Wyd. 2.- Warszawa: Międzyzakładowa
     Struktura "Solidarności", 1986.- 39, [1] s.; 15 cm.

399. Wójcik Zbigniew: Rola Józefa Piłsudskiego w odzyskaniu niepodległości Polski.- [Wyd. 3].- [Kraków]: Wydaw. "6 Sierpnia", 1988.- 
    [2], 40 s.: [1] k. portr.; 19 cm.
    > N s. tyt. podano miejsce wyd.: Oleandry.- Przedr. z: Londyn: Instytut Józefa Piłsudskiego, 1982.

400. Wybór wierszy z okazji 120 rocznicy urodzin Marszałka Józefa Piłsudskiego.- Radom: [s. n.], 1987.- 20 s.; 21 cm.
    > Tyt. okł.: Komendantowi.

401. Z. K.: Józef Piłsudski /Z. K. [krypt.].- Londyn: Naczelny Kom. Z.H.P., 1944.- 27 s.; 21 cm.
    > Okł. druk., tekst - maszyn. powiel.

402. Za czyny Twoje i za słowa Twoje: pamiątka obchodów Dnia Imienin Marszałka Józefa Piłsudskiego, Syna Ziemi Wileńskiej, 
    18-19 marca 2000 roku w Lublinie /pod red. Lecha Maliszewskiego.- Lublin: Towarzystwo Przyjaciół Grodna i Wilna. Oddział: ["Lech"],
    2000.- 45, [3] s.: il.; 24 cm.

403. Zaporowski Zbigniew: Józef Piłsudski w kręgu wojska i polityki.- Lublin: Wydaw. Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, 1998.- 80, [1] s.; 25 cm

404. Zbiór materiałów do próby organizacyjnej Związku Strzeleckiego /Komisja Wychowania Obywatelskiego Zarządu VI Okręgu Związku
    Strzeleckiego we Lwowie.- Lwów: Komisja Wychowania Obywatelskiego Zarządu VI Okręgu Związku Strzeleckiego we Lwowie, 1937
    (s.l.: s.n.).- 122, [1] s.; 20 cm.

405. Ziółkiewicz Franciszek (1891-1942): Marszałek Józef Piłsudski.- Katowice: Obywatelski Komitet obchodu imienin Marszałka, 1927.- 34 s.; 15 cm.

406. Zuziak Janusz: Dzieje Instytutu Józefa Piłsudskiego w Londynie 1947-1997 .- Warszawa: Akademia Obrony Narodowej, 2001.- 307 s.; 25 cm

407. Żądamy powrotu Komendanta! [Inc.: Sytuacja polityczna zmusza nas do zabrania głosu...]: Warszawa, dnia 12 października 1918 roku
    /Zrzeszeni oficerowie i żołnierze 1, 2, 3, 4, 5 i 6 pułków piechoty, 1 pułku art., 1 i 2 pułków ułanów byłych Legjonów Polskich.-
    [Warszawa: s.n., 1918] ([s.l.: s.n.]).- [1] k.; 24x16 cm.

408. Żmudzki Bronisław: Józef Piłsudski, życie i dzieło: w 50-tą rocznicę śmierci.- Olsztyn: "Rezonans", 1985.- S. [1], 5-27; 21 cm.
Książki w zbiorach Library of Congres in Washington:
1. Aldanov Mark Aleksandrovich, 1886-1957: Portrety.- [Berlin]: Slovo, 1931.- 235 p. 22 cm.
  > Pilsudski, Józef, 1867-1935; Briand, Aristide, 1862-1932; Speranskii, Mikhail Mikhailovich, graf, 1772-1839; Zherebtsova, Ol´ga Aleksandrovna Zubova, 
    1765-1849; Caillaux, Joseph, 1863-1944; Pichegru, Charles, 1761-1804. 

2. Bartel Paul: Le maréchal Pilsudski; préface de A. de Monzie.- Paris: Plon [1935].- viii, 250 p. 19 cm.

3. Benedykt Stefan, ed.: W ćwierćwiecze zgonu.- Londyn: Komitet Uczczenia Pamieci Józefa Pilsudskiego, 1960.- 100 p. illus. 22 cm.

4. Berbecki Leon, 1874-: Pamietniki. - [Wyd. 1.- Katowice]: Wydawn. "Slask," 1959.- 287 p. illus. 24 cm.

5. Bhatta Hari´scandra, 1906-1950: Josepha Pilasudskżi [microform] : nżutana Polandano janmadżatża /Hari´scandra Bhagavatżi´sankara 
  Bhatta; Żacżarya Kżalelakaranża upoddhżata sżathe.- 1. Żavrtti.- Amadżavżada: Kumżara Kżaryżalaya, 1937.- xvi, 121 p. : ill., map ; 19 cm.
  > Biography of Józef Pilsudski, 1867-1935, Poland statesman.
  > Microfilm. New Delhi: Library of Congress Office; Chicago: Available from Center for Research Libraries, 1996. On 1 microfilm reel with other items ; 
    35 mm. (SAMP early 20th-century Indian books project ; item 14898) Master microform held by: ICRL. In Gujarati.

6. Biernat Tadeusz.: Józef Pilsudski--Lech Walesa: paradoks charyzmatycznego przywództwa /Tadeusz Biernat.- Toruń: Adam Marszalek,
  1999.- 233 p. ; 21 cm.
  > Includes bibliographical references (p. 228-233).
  > Summary in English.

7. Bończa, St. J.: Joseph Pilsudski, founder of Polish national independence and chief of the Polish state, by St. J. Boncza.- London: 
  Edinburgh, S. Low, Morston [!] &amp; co., ltd., 1921.- 19 p. 20 cm.

8. Bryant Arthur, Sir, 1899- ed.: The man and the hour; studies of six great men of our time.- Port Washington: N.Y., Kennikat Press 
  [1972].- ix, 146 p. 19 cm.
  > King Edward VII, by F. J. C. Hearnshaw.--Lenin, by R. H.; B. Lockhart.--Briand, by R. B. Mowat.--Pilsudski, by E.; J. Patterson.--Mussolini, y C. Petrie.--Hitler, 
    by E.; W. D. Tennant.
  > Reprint of the 1934 ed.

9. Bryant Arthur, Sir, 1899- ed.: The man and the hour; studies of six great men of our time, edited by Arthur Bryant.- London: P. Allan, 
  1934.- ix, 146 p., 1 l. 19 cm.
  > I. King Edward VII, by F. J. C. Hearnshaw.--II. Lenin, by R. H. B. Lockhart.--III. Briand, by R. B. Mowat.--IV. Pilsudski, by E. J. Patterson.--
    V. Mussolini, by Sir Charles Petrie, bart.--VI. Hitler, by E. W. D. Tennant.

10. Budziarek Marek, 1951-: Pogrzeb Marszalka /opracowal i wstepem opatrzyl Marek Budziarek.- Lódź: Muzeum Historii Miasta Lodzi, 
   1989.- 32 p. : ill. ; 15 x 21 cm.

11. Carency Jacques de: Joseph Pilsudiski, soldat de la Pologne restaurée; etude biographique.- Paris: Renaissance du livre [1929].- 
   278 p. port. 19 cm.
   > Bibliography of works by and about Pilsudski: p. 262-268.

12. Cepnik Henryk, 1877-: Józef Pilsudski, twórca niepodleglego państwa polskiego; zarys zycia i dzialalności.- Nowe, uzup. wyd. – 
   Warszawa: Instytut Propagandy Państwowo-Twórczej, 1934.- 370 p. ports. 19 cm.

13. Chojnowski, Andrzej: Pilsudczycy u wladzy : dzieje Bezpartyjnego Bloku Wspólpracy z Rzadem / Andrzej Chojnowski.- Wroclaw: 
   Zaklad Narodowy im. Ossolińskich, 1986.- 294 p. ; 21 cm.
   > Bibliography: p. [277]-282.

14. Chwalba Andrzej: Józef Pilsudski: historyk wojskowości.- Wyd. 1.- Kraków: TAiWPN "Universitas", 1993.- 195 p. ; 21 cm.

15. Cisek Janusz: Kalendarium dzialalności Józefa Pilsudskiego: uzupelnienie do "Kroniki zycia Józefa Pilsudskiego 1867-1935".- 
   Nowy Jork: Pilsudski Institute of America, 1992.- 389 p., [4] leaves of plates : ill. ; 22 cm.
   > Jedrzejewicz Waclaw, 1893- Kronika zycia Józefa Pilsudskiego, 1867-1935.
   > Includes bibliographical references (p. 352-369) and index.

16. Czubiński Antoni: Przewrót majowy 1926 roku.- Wyd. 1.- Warszawa : Mlodziezowa Agencja Wydawnicza, 1989.- 294 p., 
   [56] p. of plates : ill. ; 20 cm.
   > Includes bibliographical references (p. 277-[284]).

17. Dwanstezo maja. Polish: 12 maja 1935 /Schally Kazimierz.– Londyn: [A. L. Harman] 1942.- 30 p., 1 l. 21 cm.

18. Dziewanowski, M. K: Joseph Pilsudski: a European federalist, 1918-1922.- Stanford, Calif.: Hoover Institution Press [1969].- xvi, 
   379 p. maps (on lining papers) 24 cm.
   > Bibliography: p. 355-372.

19. Englert Juliusz L.: Józef Pilsudski : komendant--naczelnik państwa, pierwszy marszalek Polski /wspólpraca Grzegorz Nowik.- Londyn: 
   Polska Fundacja Kulturalna, 1991.- 258, [22] p. : ill. (some col.) ; 30 cm.
   > Includes bibliographical references (p. [276]) and index.

20. [Galecki Tadeusz], 1870-1937: Wiekopomny dzień 6 sierpnia 1914.- Warszawa: Polskie Towarzystwo Emigracyjne, Sekcja kulturalno 
   oświatowa, 1926.- 48 p. incl. port. 21 cm.

21. Galicyjska dzialalność wojskowa Pilsudskiego, 1906-1914: dokumenty /Zebrali i oprac. Stefan Arski i Józef Chudek.- Wyd. 1.- 
   Warszawa: Państwowe Wydawn. Naukowe, 1967.- 700 p. : facsims. ; 25 cm.

22. Garlicki Andrzej: Józef Pilsudski : 1867-1935.- Wyd. 3., popr. i uzup.- Warszawa: Czytelnik, 1990.- 783 p. : ill. ; 25 cm.
   > Includes bibliographical references (p. 721-[780]) and index.

23. Garlicki, Andrzej: Józef Pilsudski : 1867-1935 /edited and translated by John Coutouvidis.- [New abridged ed.].- [London]: 
   Scolar Press; Brookfield, VT : Ashgate Publishing, 1995.- xvii, 199 p. : ill., map ; 25 cm.
   > Includes bibliographical references (p. [181]-187) and index.

24. Garlicki Andrzej: Józef Pilsudski w karykaturze /Andrzej Garlicki, Jerzy Kochanowski.- Warszawa: Interpress, c1991.- 213 p.: chiefly ill. (some col.); 29 cm.

25. Garlicki Andrzej: Pod rzadami Marszalka.- Warszawa: Krajowa Agencja Wydawnicza, 1994.- 80 p. : ill. ; 27 cm.

26. Garlicki Andrzej: U źródel obozu belwederskiego.- Wyd. 1.- Warszawa: Państ. Wydaw. Naukowe, 1978.- 386, [2] p. ; 21 cm.
   > Originally presented as the author's thesis, Uniwersytet Warszawski, 1972.

27. Giertych Jedrzej: Józef Pilsudski, 1914-1919.- Londyn: The author, 1979-&lt;1982 &gt.- v. &lt;1-2 &gt; : ill. ; 22 cm.

28. Giertych Maciej: Dmowski czy Pilsudski?.- Wroclaw: Wydawn. "Nortom", 1995.- 139 p. ; 21 cm.
   > Includes bibliographical references (p. [134]) and index.

29. Górecki Roman, 1889-: Z moich wspomnien o Józefie Pilsudskim, w siódma rocznice zgonu.- London: M. I. Kolin [1942].- 23 p. illus., ports. 22 cm.

30. Grefnerowa Anna: Kilka slow o romantyźmie Marszalka Pilsudskiego.- Nowy Sacz: Skl. gl. w ksieg. R. Pisza, 1935.- 23 p. 21 cm.

31. Gronowski Tadeusz, 1894- artist.: X rocznica odparcia najazdu Rosji sowieckiej [graphic].- Warszawa: Zakl. Graf. E. i Dr. K. Koziańskich, 
   1930.- 1 print (poster) : chromolithograph ; 100 x 70 cm.
   > Poster showing a silhouette of war hero Józef Pilsudski with silhouettes of Prince Józef Poniatowski and Tadeusz Kościuszko, with the city of Warsaw in the background.
   > Title translated: The tenth anniversary of the victory over the Soviet Russian invasion. Komitet obchodu 10-lecia odparcia najazdu Rosji sowieckiej. 
     Promotional goal: Poland. J5. 1930.

32. Grzedziński January: Maj 1926.- Paryz: Instytut Literacki, 1965.- 111 p. facsim., port. 22 cm.

33. Hincza Stefan, 1892?-: Pierwszy zolnierz odrodzonej Polski.- Lódz : Nakl. Ksieg. L. Fiszera, 1928.- 424 p., [35] leaves of plates : 
   ill., 4 maps, ports. ; 23 cm.
   > "Wykaz wazniejszych prac Józefa Pilsudskiego": p. 348-349.
   > "Wykaz najwazniejszych prac o Józefie Pilsudskim": p. 407-412.

34. [Hirszband Napoleon], 1861-: Józef Pilsudski, jako pisarz i mówca; studjum.- Warszawa: Nakl. Towarzystwa Wiedzy Wojskowej, 1929.- 92, [1] p. 25 cm.

35. Humphrey Grace, 1882-: Pilsudski: builder of Poland.- New York: Scott and More, 1936.- 301 p., [14] p. of plates : ill., maps ; 22 cm.
   > Maps on lining papers.

36. Illakowiczówna Kazimiera, 1892-: Ściezka obok dorgi.- Wyd. 2.- Warszawa: Rój, 1939.- 335 p. illus. 21 cm.

37. Jednodniówka: 12/V 1941, Grenoble /[Wladyslaw Pobóg-Malinowski, naczelny redaktor ... et al.; Leon Supiński ... et al.].- Grenoble: 
   [s.n.], [1941].- 194 p. : 3 photos. ; 27 cm.

38. Jedruszczak Tadeusz: Pilsudczycy bez Pilsudskiego; powstanie Obozu Zjednoczenia Narodowego w 1937 roku.- [Wyd. 1.].- 
   Warszawa: Państwowe Wydawn. Naukowe, 1963.- 227 p. illus. 20 cm.
    > "Praca wykonana w ramach planu naukowego Instytutu Historii PAN."
    > Bibliography: p. 217-[223]

39. Jedrzejewicz Waclaw, 1893-: Józef Pilsudski, 1867-1935: zyciorys.- Londyn: Polska Fundacja Kulturalna, 1982.- viii, 303 p., 
   [28] p. of plates : ill., map ; 18 cm.
   > One folded map laid in.
   > Bibliography: p. 289-291.

40. Jedrzejewicz Waclaw, 1893-: Kalendarium zycia Józefa Pilsudskiego, 1867-1935 /Waclaw Jedrzejewicz, Janusz Cisek.- Wroclaw: 
   Zaklad Narodowy im. Ossolińskich, 1994.- 3 v. : ill. ; 25 cm.

41. Jedrzejewicz Waclaw, 1893: Kronika zycia Józefa Pilsudskiego, 1867-1935.- Londyn: Polska Fundacja Kulturalna, 1977.- 2 v. : ill. ; 23 cm.
   > t. 1. 1867-1920.--t. 2. 1921-1935.
   > Bibliography: v. 2, p. 542-565.

42. Jedrzejewicz Waclaw, 1893-: Pilsudski, a life for Poland /by Waclaw Jedrzejewicz with a preface by Wanda Pilsudska and an 
   introduction by Zbigniew Brzeziński.- New York: Hippocrene Books, c1982.- xiv, 385 p. : ill. ; 24 cm.
   > Bibliography: p. 375-376.

43. Jedrzejewicz Waclaw, 1893-: Pilsudski, a life for Poland / by Waclaw Jedrzejewicz with a preface by Wanda Pilsudska and an 
   introduction by Zbigniew Brzeziński.- New York: Hippocrene Books, c1982.- xiv, 385 p. : ill. ; 24 cm.
   > Bibliography: p. 375-376.

44. Józef Pilsudski i jego legenda /pod redakcja Antoniego Czubińskiego; opracowali Antoni Czubiński ... [et al.].- Wyd. 1.- Warszawa: 
   Państwowe Wydawn. Nauk., 1988.- 141 p. ; 20 cm.
   > Includes bibliographical references and index.

45. Józef Pilsudski i jego wspólpracownicy /praca zbiorowa pod redakcja Adama Suchońskiego.- Opole: Wydawn. Uniwersytetu 
   Opolskiego, 1999.- 160 p. : port., ; 24 cm.
   > Includes bibliographical references.

46. Józef Pilsudski, 1867-1935: Od Zulowa po Wawel.- Kraków: Wydawn. "Spólka Wydawnicza Kurjer," 1935.- 158 p. illus., ports., maps. 23 cm.

47. Józef Pilsudski w opiniach polityków i wojskowych /Wincenty Witos ... et al.; wyboru dokonal i wstepem opatrzyl Eugeniusz 
   Kozlowski.- Wyd. 1. (dodruk).- Warszawa: Wydawn. Ministerstwa Obrony Narodowej, c1985.- 462 p. : ill. ; 20 cm.
   > Includes bibliographical references and index.

48. Józef Pilsudski w zbiorach Janusza Ciborowskiego: katalog.- Wyd. 1.- Pruszków: Ajaks, 1996.- xxii, 300 p. : ill. (some col.) ; 31 cm.
   > LC has no. 828 signed by author.

49. Katelbach Tadeusz: Wódz i poeta : Lechoń o Pilsudskim.- Londyn: Polska Fundacja Kulturalna, [1978?].- 32 p. : ports. ; 22 cm.

50. Kisielewski Tadeusz: Pilsudski, Sikorski—Mikolajczyk.- Warszawa: Ludowa Spóldzielnia Wydawnicza, 1991.- 162 p., [16] p. of plates : ill. ; 21 cm.

51. Klingsland Sigismond St.: Pilsudski.- Éd. originale.- Paris: Éditions Kra, 1929.- 185, [1] p., [1] leaf of plates : port. ; 19 cm.

52. Koitz Heinrich, 1901-: Männer um Pilsudski, Profile der polnischen Politik.- Breslau: W.G. Korn [c1934].- 288 p. ports. 22 cm.
   > "Literaturhinweise": p. 283-284.

53. Komarnicki Titus: Pilsudski a polityka wielkich mocarstw zachodnich.- W Londynie: Instytut Józefa Pilsudskiego, 1952.- 80 p. ; 22 cm.

54. Komarnicki Titus: Pilsudski a polityka wielkich mocarstw zachodnich [microform].- W Londynie: Instytut Józefa Pilsudskiego 
   poświęcony badaniu najnowszej historii Polski, 1952.- 80 p. ; 22 cm.

55. Korwin-Sokolowski Adam Ludwik, 1896-1979: Fragmenty wspomnień, 1910-1945: Paris: Eds. Spotkania, c1985.- 205 p., 
   [22] p. of plates : ill., facsims., ports. ; 22 cm.

56. Kowalczykowa Alina: Pilsudski i tradycja.- Chotomów: Verba, 1991.- 179 p. ; 21 cm.

57. Królikowski Lech: Warszawskie adresy Marszalka.- Wyd. 1.- Warszawa: PWN, 1990.- 125, [1] p. : ill., map ; 15 cm.
   > Includes bibliographical references (p. 125-[126]).

58. Krzyzanowski Adam, 1873-: Rzady marszalka Pilsudskiego ... - Wyd. 2., pomnozone. – Kraków: Nakladem autora, 1928.- 153 p. 22 cm.

59. Kurkowska Danuta: Józef Pilsudski: zestawienie dokumentów znajdujacych sie w Zakladzie Zbiorów Specjalnych /[opracowanie, 
   Danuta Kurkowska, Bozena Pinkosz; wstep Ewa Stachowska-Musial].- Warszawa: Centralna Biblioteka Wojskowa, 1995.- 16 p. ; 29 cm.

60. Landau Rom, 1899-: Pilsudski and Poland /translated by Geoffrey Dunlop.- New York: L. MacVeagh; The Dial Press, 1929.- 
   305 p.: ports. ; 25 cm.

61. Landau Rom, 1899-: Pilsudski, hero of Poland /translated by Geoffrey Dunlop.- London: Jarrolds, 1930.- 286 p. front., plates, ports. 24 cm.

62. Laroche Jules, b. 1872: La Pologne de Pilsudski; souvenirs d'une ambassade, 1926-1935.- Paris: Flammarion [1953].- 233 p. 22 cm.

63. Lenkiewicz Antoni: Józef Pilsudski, 1867-1935.- Wyd. 1.- Wroclaw: Wydawn. Biuro Tlumaczeń, 2002.- 270 p. : ill. ; 21 cm.

64. Lepecki Mieczyslaw B. (Mieczyslaw Bohdan), 1897-1969: Józef Pilsudski na Syberji /Chrostowski Stanislaw Ostoja-, 1897- illus.; 
   Czermański, Zdzislaw, 1896-1970.- Warszawa: Glówna Ksiegarnia Wojskowa, 1936.- 4 p. l., xii-xii, 227 p. incl. illus., ports.,
   facsims. (part double) 8 mounted pl. 42 cm.
   > "Uklad graficzny ksiazki, ilustracje, ozdobniki, wyklejke, projekt oprawy i obwolute w drzeworycie wykonal St. O.-Chrostowski."; "Dwana´scie ilustracyj 
      barwnych wykonal Zdzislaw Czermański" : 2 l., 12 mounted col. pl. (in pocket)

65. Lepecki Mieczyslaw B. (Mieczyslaw Bohdan), 1897-1969: Pamietnik adiutanta Marszalka Pilsudskiego.- Wyd. 1.- Warszawa: 
   Państwowe Wydawn. Nauk., 1987.- 364 p., [8] p. of plates : ill. ; 21 cm.

66. Lewandowski Józef: Federlaizm.- [Wyd. 1.].- Warszawa: Pánstwowe Wydawn. Naukowe, 1962.- 269 p. illus. 20 cm.

67. Libicki Konrad, ed.: Piekne wczoraj, sierpień 1914-listopad 1918.- Londyn: Nakl. Komitetu 50-lecia Czynu Zbrojnego Józefa 
   Pilsudskiego, 1964.- 224 p. ports. 24 cm.

68. Lipcsei Steiner, Mihály: Pilsudski József /Erdós László, nemes, joint author.- Budapest: Magyar Mickiewicz Társság, 1935.- 
   63 p. plates, ports., maps. 23 cm.

69. Lipecki Jan: Legenda Pisludskiego.- Wyd. 2., poprawione i rozszerzone przez autora.- Poznań: Wielkopolska ksiegarnia nakladowa 
   K. Rzepeckiego, 1923.- 215, [1] p. 24 cm.
   > Bibliographical foot-notes. "Dokumenty i przypisy": p. [125]-206.

70. Lipinski, Waclaw, 1896-1949: Wielki marszalek (1867-1935).- Wyd. II.- Warszawa: Nakl. Gebethnera i Wolffa [1937]- 4 p. l., 
   5-225 p., 3 l. front. (port.) 20 cm.

71. Loessner Anton: Josef Pilsudski; eine Lebensbeschreibung auf Grund seiner eigenen Schriften, von dr. A. Loessner. Mit zwei Tafeln.- 
   Leipzig: S. Hirzel, 1935.- viii, 202 p. front., illus. (maps) port. 26 cm.
   > "Literaturverzeichnis": p. [201]-202.

72. Machray Robert, 1857-1946: The Poland of Pilsudski; incorporating "Poland, 1914-1931", much condensed and carrying on the history 
   of Poland till mid-July, 1936.- London: G. Allen &amp; Unwin, ltd. [1936].- 3 p. l., [9]-508 p., 1 l. front., ports., fold map. 22cm.
   > Bibliography: p. [487]-489.

73. Maciejowski Józef: Dwaj marszalkowie.- Warszawa: Tow. Wydawn. Strzelczyk i Kasinowski [etc.], 1928.- 126, [1] p. 23 cm.

74. Mackiewicz Stanislaw, 1896-: Klucz do Pilsudskiego.- Londyn: Nakladem autora, 1943.- 174 p. 22 cm.

75. Majchrowski, Jacek: Obóz niepodleglościowy w literaturze emigracyjnej.- Kraków: Uniwersytet Jagielloński, 1978 (Krak. : UJ).- 23 p. ; 24 cm.
   > Includes bibliographical references.

76. Malinowski Ludwik: Milości marszalka Pilsudskiego.- Wyd. 1.- Warszawa: Wydawn. "Ksiazka i Wiedza", c1997.- 158, [2] p. : ill. ; 20 cm.
   > Includes bibliographical references (p. 156-[159]).

77. Malinowski Wladyslaw, 1899-: Józef Pilsudski.- Warszawa: Gebethner i Wolff [1935-].- v. illus., ports. 21 cm.

78. Marszalek Józef Pilsudski: o czym kazdy mlody Polak powinien wiedzieć /[zebral i opracowal Wieslaw Gesicki].- Warszawa: 
   Oddzial Rozpoznawczo Spadochronowy Zwiazku Strzeleckiego "Strzelec"-Organizacji Spoleczno Wychowawczej, 1996.- 98 p.; 21 cm.

79. Martínez Zuviría Gustavo: La proyección del mariscal José Pilsudski para Europa y para el mundo.- Buenos Aires: Círculo Militar,
   1968.- 50 p. ports. 20 cm.

80. Mekarska-Kozlowska Barbara: Poslannictwo kresowe Lwowa: odczyt wygloszony dnia 17 marca 1990 roku na uroczystości rocznicy 
   imienin Marszalka Józefa Pilsudskiego zorganizowanej przez Instytut Józefa Pilsudskiego w Londynie.- [London]: Instytut Józefa 
   Pilsudskiego w Londynie, 1991.- 119 p. : ill. ; 22 cm.

81. Merezhkovsky Dmitry Sergeyevich, 1865-1941: Joseph Pilsudski, by Dymitr Merejkowsky, tr. from the Russian by Harriet E. Kennedy,
   B. A.- London: Edinburgh, S. Low, Marston &amp; co., ltd., 1921.- 20 p. 17 cm.

82. Micewski Andrzej, 1926-: W cieniu marszalka Pilsudskiego; szkice z dziejów mysli politycznej II Rzeczypospolitej.- [Wyd. 1.].- 
   [Warszawa]: Czytelnik, 1968.- 423 p. 20 cm.

83. Michalski Zenon Janusz: Królom byl równy.- Warszawa: Vipart, 1997.- 106 p., [10] p. of plates : ill. ; 22 cm.

84. Migdal Stefan: Pilsudczyzna w latach pierwszej wojny światowej ; zarys dzialalności i ideologii.- [Wyd. 1.].- Katowice: Ślask, 1961.- 
   291 p. 24 cm.
   > Includes bibliography.

85. Mitzner Zbigniew: 13 [i. e. Trzynaście] lat i 113 dni: felieton historyczny.- [Wyd. 1.- Warszawa]: Czytelnik, 1968.- 346 p. illus. 25 cm.
   > At head of title: Jan Szelag.

86. Molenda Jan.: Pilsudczycy a narodowi demokraci 1908-1918.- Warszawa: "Ksiazka i Wiedza," 1980.- 523, [1] p. ; 22 cm.
   > Includes bibliographical references and indexes.

87. Muhlstein Anatole: Le maréchal Pilsudski.- Paris: Plon [1939-].- v. ports., maps. 23 cm.

88. Musialik Zdzislaw: General Weygand and the Battle of the Vistula, 1920 /edited by Antoni Józef Bohdanowicz.- London: 
   Józef Pilsudski Institute of Research, 1987.- 146 p. : 2 maps, ports. ; 22 cm.
   > Two maps in pocket.
   > Includes bibliographical references (p. 128-137) and index.

89. Nagel F.: May 1926: Title on t.p. verso: Przewrót majowy 1926: May-iberkerenish.- Varshe: Farlag "Groshn-bibliyotek", 1935.- 63 p.; 16 cm.
   > Copy 1 of this book was presented to the Library of Congress by Jewish Cultural Reconstruction, Inc., a New York based umbrella organization that served 
     as a trusteeship for the Jewish people in the immediate aftermath of the Holocaust. This organization distributed heirless and unidentifiable cultural 
     materials to scholarly institutions in the United States, Israel, Europe, and Latin America. It was added to the collection on Sept. 5, 1950.

90. Nalecz Daria: Józef Pilsudski: legendy i fakty /Daria i Tomasz Nalecz.- Wyd. 1.- Warszawa: Mlodziezowa Agencja Wydawnicza, 1986.- 
   319 p., [48] p. of plates : ill. ; 20 cm.
   > Includes index. Bibliography: p. 311.

91. Nowak Pawel: Zerowanie na Pilsudskim.- [s.l. : s.n., 194-?] (Letchworth, Herts : Letchworth Printers Ltd.).- 13 cm. ; 22 cm.

92. Oertzen Friedrich Wilhelm von, 1898-: Pilsudski. – Lübeck: C. Coleman, 1935.- 50 p. 19 cm.

93. Osiecki Jerzy: Kieleckie ściezki Józefa Pilsudskiego.- Kielce: Agencja JP, 1999.- 89 p. : ill., map ; 21 cm.

94. Paruch Waldemar: Od konsolidacji państwowej do konsolidacji narodowej: mniejszości narodowe w myśli politycznej obozu 
   pilsudczykowskiego, (1926-1939).- Lublin: Wydawn. Uniwersytetu Marii Curie-Sklodowskiej, 1997.- 424 p. ; 24 cm.
   > Includes bibliographical references (p. [369]-405) and index.

95. Patterson Eric James: Pilsudski, marshal of Poland.- [London] Arrowsmith [1935].- 144 p. front., illus. (plans) 21 cm.
   > Maps on lining-papers.

96. Pilsudska, Aleksandra 1882-: Pilsudski: a biography /by his wife, Alexandra Pilsudska.- New York: Dodd, Mead, 1941.- 352 p.: ill., port.; 24 cm.
   > "Written in collaboration with Mrs. Jennifer Ellis." London edition (Hust &amp; Blackett) has title: Memoirs of Madame Pilsudska.

97. Pilsudska Aleksandra, 1882-: Pilsudski.- New York: Arno Press, 1971.- 352 p. map, port. 24 cm.
   > Reprint of the 1941 ed."Written in collaboration with Mrs. Jennifer Ellis."

98. Pilsudska Aleksandra, 1882-: Pilsudski : a biography.- New York: Dodd, Mead, 1941.- 352 p. : ill., port. ; 24 cm.
   > "Written in collaboration with Mrs. Jennifer Ellis." London edition (Hust &amp; Blackett) has title: Memoirs of Madame Pilsudska.

99. Pilsudska Aleksandra, 1882-: Wspomnienia.- Wyd. 2..- Londyn: Instytut Józefa Pilsudskiego, 1985.- 390 p. : ill. ; 22 cm.
   > "Wspomnienia przynosza fascynujacy obraz dzialalności i osobowości Józefa Pilsudskiego"--p. following t.p. Includes bibliographical references and indexes.

100. Pilsudski Aleksandra Szczerbińska: Memoirs of Madame Pilsudski.- London: Hurst &amp; Blackett, 1940.- 352 p. illus. 22 cm.
    > Written in collaboration with Mrs. Jennifer Ellis. cf. Pref. American edition (New York, Dodd, Mead &amp; co.) has title: Pilsudski.

101. Pilsudski i sanacja w oczach przeciwników: sady i świadectwa wspólczesnych: wybór z pamietników i publicystyki /wstep i wybór tekstów 
    Marian Leczyk.- Wyd. 1.- Warszawa: Krajowa Agencja Wydawnicza, 1987.- 262 p. ; 20 cm.

102. Pilsudski Józef, 1867-1935: Bibula.- London: Puls Publications, [1984?].- 164 p. ; 22 cm.

103. Pilsudski Józef, 1867-1935: Korespondencja 1914-17 /opracowali Stanislaw Biegański, Andrzej Suchcitz.- 2. wyd.- Londyn: Instytut 
    Józefa Pilsudskiego, 1986.- xix, 281 p., [8] p. of plates : ill. ; 23 cm.
    > Bibliography: p. 269-273.

104. Pilsudski Józef, 1867-1935: O państwie i armii /wybral i opracowal Jan Borkowski.- Wyd. 1.- Warszawa: Państwowy Instytut 
    Wydawniczy, 1985.- 2 v. ; 21 cm.
    > t. 1. Wybór pism -- t. 2. W świetle wspomnień i innych dokumentów.
    > Includes bibliographical references and indexes.

105. Pilsudski Józef, 1867-1935: The memories of a Polish revolutionary and soldier /[Translated and edited by Darsie Rutherford Gillie].- 
    New York: AMS Press [1971].- x, 377 p. illus., maps. 23 cm.
    > At head of title: Joseph Pilsudski. "Reprinted from the edition of 1931, London."

106. Pilsudski Józef, 1867-1935: Wspomnienia o Gabrjelu Narutowiczu.- Londyn: Orbis Books, 1980.- 61 p. ; 20 cm.

107. Pilsudski Józef, 1867-1935: Year 1920 and its climax: Battle of Warsaw during the Polish-Soviet War, 1919-1920: [Rok 1920. English.- 
    London: Pilsudski Institute of London; New York: Pilsudski Institute of America, 1972.- ix, 283 p., [9] p. of plates : ill. ; 25 cm.
    > March beyond the Vistula / Marshal Tukhachevski.
    > Translation of: Rok 1920 / Józef Pilsudski, and Pokhod za Vislu / M.N. Tukhachevskii.- 27 maps in pocket.

108. Pomarański, Stefan, 1893-: Jósef Pilsudski, zycie i czyny.- Wyd. 7.- Zamość: Wydaw. Z. Pomarańskiego [1931].- 47, [1] p. front. (port.) 21 cm.

109. Pozegnanie Marszalka: antologia tekstów historycznych i literackich /opracowanie Marian Marek Drozdowski, Hanna Szwankowska.- 
    Warszawa: Tow. Milośników Historii: Komisja Badań Dziejów Warszawy Instytutu Historii PAN: Oficyna Wydawnicza "Typografika", 
    1995.- 226 p. : ill. ; 25 cm.

110. Pruszyński Mieczyslaw: Wojna 1920: dramat Pilsudskiego.- Wyd. 1.- Warszawa: Polska Oficyna Wydawnicza "BGW", 1994.- 297 p., 
    [40] p. of plates : ill., col. maps ; 24 cm.

111. Recouly Raymond, 1876-1950: La Pologne de Pilsudski.- Paris: Les Éditions de France [1935].- 2 p.l., iii, 324 p. 19 cm.

112. Reddaway William Fiddian, 1872-1949: Marshal Pilsudski.- London: Routledge, 1939.- xiv, 334 p., [8] leaves of plates : ill. (some col.), 
    maps. ; 23 cm.

113. Rek Tadeusz: Pierwsze lata dyktatury Pilsudskiego, 1926-1930 w świetle sprawozdań sejmowych i senackich.- [Warszawa]: 
    Ludowa Spóldzielnia Wydawnicza, 1956.- 318 p. ; 21 cm.
    > Bibliography: p. 315-[316].

114. Romin Seweryn: Józef Pilsudski.- Paryz; New York: Wydawn. "ROM", 1926.- 71 p. : port. ; 19 cm.

115. Rothschild Joseph: Pilsudski's coup d'etat.- New York: Columbia University Press, 1966.- xii, 435 p. maps. 24 cm.

116. Rzymowski Wincenty, 1883-: Pilsudski, zycie i czyny.- Zamość: Z. Pomarański i spólka [1920].- 96 p. 20 cm.

117. Schulz Bruno, 1892-1942: Powstaja legendy: trzy szkice wokól Pilsudskiego /wstep i opracowanie Stanislaw Rosiek.- Kraków:
    Oficyna Literacka, 1993.- 50 p. ; 21 cm.
    > Powstaja legendy -- Wolność tragiczna -- Pod Belwederem.

118. Seniów Jerzy: W kregu pilsudczyków: poglady ideowo-polityczne "Gazety polskiej," 1929-1939.- Wyd. 1.- Kraków: Wydawn. 
    Uniwersytetu Jagiellońskiego, [199-?].- 155 p. : ill. ; 21 cm.
    > Includes bibliographical references (p. [143]-149) and index.

119. Shwartz Pinchas: Yuzef Pilsudski.- [Warsaw]: 1936.- 290 p. ports., facsims. 20 cm.
    > Romanized.
    > Ogólny Zydowski Zwiazek Robotniczy "Bund" na Litwie, w Polsce i w Rosji

120. Sieroszewski Waclaw, 1858-: Józef Pilsudski.- Chicago: Ill., Nakladem Centralnego Komitetu Obr. Nar., 1915.- 127 p. front. 18 cm.

121. Sieroszewski Waclaw, 1858-: Marshalek Yuzef Pilsudski: [Marszalek Józef Pilsudski. Hebrew.].- [Stanislawów: 1935].- 
    xxiv, 77, [5] p. ports. 20 cm.
    > Romanized.
    > Copy 1 of this book bears the book stamp of Inst. d. NSDAP z. Erforschung d. Judenfrage Abt. Ostjudentum and was acquired by the Library of 
      Congress through a federal transfer in the immediate aftermath of the Second World War. It was added to the collection on Oct 9, 1950.

122. Sieroszewski Waclaw, 1858-: Marszalek Józef Pilsudski 115 zdjeć.- Warszawa: Wydaw, W. Dzwonkowskiego i S. Radlińskiego, 1932.- 
    2 p.l., 21 p. plates, ports., facsim. 24 cm.

123. Sierpowski Stanislaw, 1942-: Pilsudski w Genewie: dyplomatyczne spory o Wilno w roku 1927.- Wyd. 1.- Poznań : Instytut Zachodni, 
   1990.- 203 p. : ill. ; 21 cm.
   > Includes bibliographical references (p. 194-[197]) and index.

124. Skladowski Slawoj Felicjan, 1885-1962: Strzepy meldunków: w trzydziestolecie zgonu Józefa Pilsudskiego.- London: Oficyna Poetów 
    i Malarzy, 1965 [i.e. 1966].- 196 p. 13 plates (ports.) 22 cm.

125. Skladkowski Slawoj Felicjan, 1885-: Strzepy meldunków.- 2. nakl.- Warszawa: Instytut Badania Najnowszej Historji Polski, 1936.-
    573 p. ports. 24 cm.
    > L.C. copy imperfect: various pages mutilated.

126. Slawoj Skladkowski Felicjan, 1885-1962: Strzepy meldunków /przedmowa opatrzyl Andrzej Garlicki; [przypisy i indeks osób 
    opracowal Michal Czajka].- Wyd. 1.- Warszawa: Wydawn. Ministerstwa Obrony Narodowej, 1988.- 261 p. ; 21 cm.

127. Smoliński Tadeusz: Dyktatura Józefa Pilsudskiego w świetle konstytucji marcowej w latach 1926-1930; parlament, prezydent, rzad.-
    Poznań: 1970.- 210 p. 25 cm.
    > Summary in German.
    > Bibliography: p. [197]-204.

128. Smoliński Tadeusz: Rzady Józefa Pilsudskiego, w latach 1926-1935 : studium prawne.- Poznań: Wydawn. Nauk. Uniwersytetu im. 
    Adama Mickiewicza w Poznaniu, 1985.- 174 p. ; 24 cm.

129. Sowiniec: materialy historyczne.- Kraków: Komitet Opieki nad Kopcem Józefa Pilsudskiego.- v. : ill. ; 21 cm.

130. Starzewski Jan: Józef Pilsudski, zarys psychologiczny.- Warszawa: Nakl. F. Hoesicka, 1930.- xi, 395 p. front., ports. 24 cm.

131. Stolarzewicz Ludwik, 1892?: Pierwszy zolnierz Polski odrodzonej.- Wyd. nowe, powiekszone i popr.- Warszawa: J. Przeworski, 1935.-
    536 p. illus., ports. 25 cm.

132. Suleja Wlodzimierz: Józef Pilsudski.- Wroclaw: Zaklad Narodowy im. Ossolinskich, 1995.- 383 p. : ill. ; 22 cm.
    > Includes bibliographical references (p. 366-383) and index.

133. Szpotański Stanislaw, 1880-1936: La Pologne nouvelle et son premier chef d'État.- Paris: Imprimerie M. Flinikowski, 1920.- 
    1 p.l., [5]-60 p., 2 l. 20 cm.

134. Szpotański, Stanislaw, 1880-1936: Pilsudski et son rôle en Pologne.- Paris: Picart, 1919.- 31, [1] p. incl. port. 20 cm.

135. Świetek Ryszard: Lodowa ściana: sekrety polityki Józefa Pilsudskiego 1904-1918.- Kraków: Platan, 1998.- 950 p., 
    [12] p. of plates : ill. ; 25 cm.
    > Includes bibliographical references (p. [867]-916) and index.
    > Summary in English.

136. Tadeusz Jordan Rozwadowski, General broni /wybór tekstów, opracowanie i redakcja Stanislaw Rozwadowski; wprowadzenie 
    Stanislaw Slawomir Nicieja.- Katowice: Nakl. Rodziny Rozwadowskich, 1993.- 295 p. : ill. ; 24 cm.
    > Includes bibliographical references (p. 77-79).

137. Tukhachevskii M. N. (Mikhail Nikolaevich), 1893-1937: Pokhod za Vislu / M. Tukhachevskii. Voina 1920 goda IU. Pilsudskii.- 
     Moskva: Novosti, 1992.- 317 p. ; 20 cm.

138. Twórcy niepodleglości /praca zbiorowa pod redakcja Wieslawa L. Zabka.- Wyd. 1.- Warszawa: Vipart, 1999.- v. &lt;1 &gt; : ill. ; 21 cm.
    > Vol. 1- includes bibliographical references.

139. Urbanek Mariusz: Pilsudski bis.- Warszawa: Oficyna Wydawnicza MOST, 1995.- 148 p. : ill. ; 21 cm.

140. Urbankowski Bohdan, 1943-: Józef Pilsudski: marzyciel i strateg.- Wyd. 1.- Warszawa: ALFA, 1997.- 2 v. : ill., maps, ports. ; 24 cm.
    > Five folded maps inserted at end of both volumes.
    > Vol. 1-2 have errata slip inserted.

141. Uwolnienie Pilsudskiego; wspomnienia organizatorów ucieczki /Paszkowska, M.- Warszawa: Ignis [1924].- 63 p. 18 cm.
    > At head of title: M. Paszkowska [et al.]

142. Wahl Ernest Georgievich von: Kak Pilsudskżii pogubil Denikina...- Tallinn: Izdanżie avtora, 1938.- iv, 82 p., 1 l., xxiii, [1] p. 17 cm.

143. Wandycz Damian S.: Zapomniany list Pilsudskiego do Masaryka.- [London]: Instytut Józefa Pilsudskiego w Ameryce [1953].- 21 p. 21 cm.
    > "Drukowano ze skladu tygodnika 'Orell Bially,' którym praca niniejsza ukazaia sie po raz pierwszy w nrach od 32 (580) do 35 (583) w r. 1953."

144. Wielopolska Maria Jehanne (Walewska), hrabina: Józef Pilsudski w zyciu codziennym.- [Warszawa: Nakl. Glównej Ksieg. 
    Wojskowej, 1937].- 128 p. illus., ports. 24 cm.

145. Woyszwillo Julian: Józef Pilsudski, 1867-1935: zycie, idee i czyny.- Warszawa: Wydawn. "Wiedza Powszechna", 1990.- 
    190 p., [16] leaves of plates : ill. ; 25 cm.
    > Originally published: Warszawa :[s.n.], 1937.

146. Wójcik Zbigniew: Józef Pilsudski: 1867-1935.- Wyd. 1.- Warszawa: Oficyna Wydawnicza Rytm, 1999.- 102 p. : ill. ; 20 cm.
     > Includes bibliographical references (p. 100-[101]).

147. Wójcik Wlodzimierz: Legenda Pilsudskiego w polskiej literaturze miedzywojennej.- Wyd. 2., rozsz.- Katowice: "´Slask", c1986.- 263 p. ; 21 cm.

148. Wójcik Wlodzimierz: Nadzieje i zludzenia: legenda Pilsudskiego w polskiej literaturze miedzywojennej.- Katowice: UŚ, 1978.- 198, [1] p. ; 24 cm.
    > Summary in English and Russian.

149. Wójcik Zbigniew, 1922-: Rola Józefa Pilsudskiego w odzyskaniu niepodleglości Polski.- Wyd. 1.- Londyn: Instytut Jozefa Pilsudskiego 
    w Londynie, 1982.- 40 p. : port. ; 17 cm.
    > At head of title: NSZZ "Solidarność." Ogólnopolski Zespól Historyczny Oświaty.
    > Bibliography: p. 38-40.

150. Wrzos Conrad: Pilsudski i pilsudczycy.- [Warszawa: Nakl, Glównej Ksieg. Wojskowej, 1936].- 231 p. illus. 25 cm.

151. Zaporowski Zbigniew: Józef Pilsudski w kregu wojska i polityki.- Lublin: Wydawn. Uniwersytetu Marii Curie-Sklodowskiej, 1998.- 80 p. ; 24 cm.
    > Includes bibliographical references (p. 80).

152. Zwycieski manewr marszalka Pilsudskiego przeciw bolszewikom, sierpień 1920; studjum strategiczne.- Warszawa: Wojskowy 
    Instytut Naukowo-Techniczny, 1930.- 113 p. port., maps (part fold.) plan. 20 cm.

153. Zygmuntowicz Z: Józef Pilsudski we Lwowie.- Lwów: Nakl. Tow. Miloś-ników Przeszlości Lwowa, 1934.- 94 p. illus. 23 cm.
Artykuły w czasopismach:
1. Aforyzm /Józef Piłsudski; oprac. Zbigniew Zaporowski// Res Historica- Z. 8.- (1999), s. 245-246

2. Akta i zbiory Muzeum Józefa Piłsudskiego w Belwederze (1936-1939) w zasobie Archiwum Akt Nowych /Edward Kołodziej.- 
  Streszcz. w jęz. ang. fr. ros.// Archeion.- T. 96.- (1996), s. 107-120

3. Album zdjęć Jana Bułhaka ofiarowany przez Józefa Piłsudskiego Helenie i Ignacemu Paderewskim /Jolanta B. Kucharska, Wanda 
  Mossakowska.- Streszcz. w jęz. ang.// Dagerotyp.- Nr 9.- (2000), s. 21-36

4. Bez ostatecznych rozstrzygnięć /Jerzy Holzer// Gazeta Wyborcza.- 1997, nr 283, s. 26-27
  > Sylwetka Józefa Piłsudskiego

5. Biografistyka piłsudczyków - stan badań oraz potrzeby dalszych prac badawczych /Przemysław Olstowski// Czasy Nowożytne.- 
  T. 8.- (2000), s. 221-253

6. Brat Marszałka /Tadeusz M. Płużański// Tygodnik Solidarność.- 1999, nr 37, s. 12-13
  > Życie i badania etnograficzne Bronisława Piłsudskiego

7. Bronisław Piłsudski - starszy brat Józefa : (konferencja w Krakowie) /Małgorzata Stępka// Zesłaniec.- Nr 4.- (1999), s. 20-24

8. Czas rozpocząć pertraktacje, Auguście! /Władysław Wołodkowicz// Wiadomości Kulturalne.- 1996, nr 8, s. 15
  > Rozmowa marszałka Piłsudskiego z posłem ZSRR Piotrem Wojkowem

9. Czas skończyć spory z przeszłości /Jan Nowak-Jeziorański// Tygodnik Powszechny.- 1998, nr 32, s. 4
  > Rola Józefa Piłsudskiego i Romana Dmowskiego w odzyskaniu niepodległości w 1918 roku

10. Czy Europa miała zostać kozacką? /Józef Piłsudski// Gazeta Wyborcza.- 1997, nr 189, s. 16-17
   > Fragm. książki "Rok 1920"

11. Czy Piłsudski zabił policjanta? /Ludwik Malinowski// Wiadomości Kulturalne.- 1996, nr 52, s. 23
   > Niewyjaśniona śmierć wartownika Belwederu z 1928 r.

12. Dano mi nazwisko Naczelnika /Andrzej Romanowski// Gazeta Wyborcza.- 2000, nr 111, s. 14-16
   > O Józefie Piłsudskim

13. Dokumenty dotyczące politycznych zmagań Józefa Piłsudskiego i sprawy polskiej podczas pierwszej wojny światowej 
   (sierpień 1914 - styczeń 1916) /oprac. Mieczysław Wrzosek// Studia Podlaskie.- T. 10.- (2000), s. 281-337

14. Dokumenty dotyczące politycznych zmagań Józefa Piłsudskiego i sprawy polskiej podczas pierwszej wojny światowej 
   (sierpień - październik 1916) /oprac. Mieczysław Wrzosek// Studia Podlaskie.- T. 11.- (2001), s. 251-297

15. Drugi dom Marszałka /Tomasz Stańczyk// Rzeczpospolita.- 1997, nr 282dod. s. 30, 32
   > Mieszkanie J. Piłsudskiego w Generalnym Inspektoracie Sił Zbrojnych w Alejach Ujazdowskich

16. Dwie kompanie z Zagłębia /Jan Pierzchała// Śląsk.- 1998, nr 11, s. 16-19
   > Formowanie Legionów Polskich w Zagłębiu Dąbrowskim

17. Gdyby to marszałek widział /Michał Majewski// Rzeczpospolita.- 1996, nr 188, s. 3
   > 31 Marsz Szlakiem Kadrówki, Kraków-Kielce 6-12 VIII 1996 r.

18. Hitler über Piłsudski : der deutsche Besatzer gegenüber dem Kult des polnischen Marschalls /Tomasz Szarota; tł. z pol. Weronika 
   Wojna-Dackiewicz// Acta Poloniae Historica.- Vol. 83.- (2001), s. 149-164

19. Honor, cnota i demokracja /Marcin Król// Res Publica Nowa.- 1997, nr 5, s. 18-21
   > Demokracja republikańska a obóz piłsudczyków

20. Honor i gaża /Adam Ludwik Korwin-Sokołowski// Polityka.- 1996, nr 49, s. 74, 76
   > Konflikt Józefa Piłsudskiego z biskupem Stanisławem Gallem. Fragm. książki "Fragmenty wspomnień 1910-1945"

21. Honorowy doktorat medycyny Uniwersytetu Warszawskiego dla marszałka Józefa Piłsudskiego /Eligiusz Tomkowiak// Zeszyty 
   Naukowe Instytutu Nauk Społecznych /Wyższa Szkoła Inżynierska w Koszalinie.- Nr 8.- (1995), s. 65-74

22. Imieniny Marszałka /Mirosława Pałaszewska// Niepodległość i Pamięć.- 1997, nr 3, s. 129-146
   > Józef Piłsudski

23. Inne spojrzenie na przewrót majowy 1926 roku /Andrzej Urbański// Arka.- 1995, nr 2, s. 32-45

24. Inwigilacja Józefa Piłsudskiego /Zbigniew Zaporowski// Res Historica- Z. 8.- (1999), s. 251-260

25. Jak Piłsudski "za manekin robił" /Wojciech Przybyszewski// Spotkania z Zabytkami.- 2001, nr 11, s. 25-27

26. Jan Szembek i wojna prewencyjna roku 1933 /Barbara Freier.- Streszcz. w jęz. ang.// Zeszyty Historyczne / Wyższa Szkoła 
   Pedagogiczna w Częstochowie.- Z. 6.- (2000), s. 137-142

27. Józef Piłsudski a Litwa 1918-1935 /Piotr Łossowski// Lithuania.- 1998, nr 3, s. 22-30

28. Józef Piłsudski a masoneria polska (1909-1935) w świetle akt Kazimierza Szwarcenberga-Czernego /Barbara E. Berska.- Streszcz. 
   w jęz. ang.// Krakowski Rocznik Archiwalny.- T. 6.- (2000), s. 87-96

29. Józef Piłsudski a polscy Tatarzy /Arkadiusz Kołodziejczyk// Niepodległość i Pamięć.- 1997, nr 3, s. 115-120

30. Józef Piłsudski a unowocześnienie armii /Andrzej Wilczkowski.- Streszcz. w jęz. ang.// Mars.- T. 2.- (1994), s. 83-110

31. Józef Piłsudski a ziemie byłego zaboru pruskiego 1918-1919 /Bogusław Polak// Rocznik Koszaliński.- Nr 27.- (1997), s. 65-81

32. Józef Piłsudski i jego kontakty z prawem /Marcin Rogala// Palestra.- 1998, nr 11/12, s. 15-22

33. Józef Piłsudski i obóz belwederski w opiniach "Głosu Lubelskiego" w okresie walk o granicę wschodnią, listopad 1918-październik 
   1920 r. /Zbigniew Osiński// Res Historica- Z. 8.- (1999), s. 233-242

34. Józef Piłsudski i Władysław Studnicki - dwie wizje Niemiec i Niemców /Tomasz Serwatka// Czasopismo Zakładu Narodowego 
   imienia Ossolińskich.- Z. 10.- (1999), s. 121-134

35. Józef Piłsudski - inicjator powstania Muzeum Wojska /Zbigniew Święcicki// Niepodległość i Pamięć.- 1997, nr 3, s. 205-207

36. Józef Piłsudski jako duchowy i polityczny przywódca Legionów Polskich /Mieczysław Wrzosek// Białostockie Teki Historyczne.- 
   T. 2.- (1996), s. 101-130

37. Józef Piłsudski jako historyk /Andrzej Zahorski// Niepodległość i Pamięć.- 1997, nr 3, s. 81-93

38. Józef Piłsudski, Marszałek Polski /Marian Kalinowski// Rocznik Otwocki.- 1997, s. 79-102

39. Józef Piłsudski - Naczelnik Państwa 1918-1922 /Andrzej Ajnenkiel// Niepodległość i Pamięć.- 1997, nr 3, s. 51-60

40. Józef Piłsudski o konieczności powszechnego wychowania fizycznego /Tadeusz Daszkiewicz// Kultura Fizyczna.- 1998, nr 11/12, s. 5-7

41. Józef Piłsudski o kulturze fizycznej młodzieży /Dobiesław Dudek// Kultura Fizyczna.- 1997, nr 5/6, s. 1

42. Józef Piłsudski o potrzebie miernika powodzenia wychowania fizycznego /Tadeusz Daszkiewicz// Kultura Fizyczna.- 1999, nr 1/2, s. 12-13

43. Józef Piłsudski o wartościach nadrzędnych wychowania fizycznego /Tadeusz Daszkiewicz// Kultura Fizyczna.- 1999, nr 3/4, s. 1-3

44. Józef Piłsudski w sportowej karykaturze politycznej /Dobiesław Dudek// Kultura Fizyczna.- 1999, nr 9/10, s. 24-26

45. Józef Piłsudski w X Pawilonie Cytadeli Warszawskiej /Jerzy Wągrodzki// Niepodległość i Pamięć.- 1994, nr 1, s. 21-45

46. Józef Piłsudski w Zakopanem : fragm. książki /Lesław Dall.- Streszcz. w jęz. ang. niem. hisz.// Wierchy.- R. 65.- (1999), s. 61-86

47. Józef Piłsudski w zbiorach Muzeum Niepodległości : katalog /Olga Świerzewska, Regina Madej-Janiszek, Krystyna Ziaja, 
   Mirosława Pałaszewska// Niepodległość i Pamięć.- 1997, nr 3, s. 229-280

48. Józef Piłsudski wobec kwestii białoruskiej /Krystyna Gomółka// Res Historica- Z. 8.- (1999), s. 13-28

49. Józef Piłsudski wobec socjaldemokracji niemieckiej /Tomasz Serwatka.- Streszcz. w jęz. ang. niem.// Studia Historica Slavo-Germanica.-
   T. 21.- (1996), s. 31-39

50. Józef Piłsudski wobec Zaolzia (1919-1935) /Joanna Januszewska-Jurkiewicz// Pamiętnik Cieszyński.- T. 14.- (1999), s. 65-85

51. Józef Piłsudski - wódz i mąż stanu /Szczepan Kalinowski// Rocznik Międzyrzecki.- T. 29/30.- ([1997/1998]), s. 245-252

52. Józef Piłsudski - współczesne tradycje niepodległościowe w działalności organizacji społecznych i stowarzyszeń kombatanckich
    /Wiesław Leszek Ząbek// Niepodległość i Pamięć.- 1997, nr 3, s. 191-205

53. Józef Piłsudski - 130 rocznica urodzin /Grzegorz Łukomski// Mars.- T. 6.- (1998), s. 282-283

54. Józef Piłsudski /Dmitrij S. Merezkovskij; tł. z ros. Wacław Rogowicz// Twórczość.- 1996, nr 4, s. 158-162

55. Józefa Piłsudskiego dwie wizje Niepodległej /Andrzej Nowak// Tygodnik Solidarność.- 1998, nr 45, s. 6-7

56. Józefa Piłsudskiego konterfekt religijny /Wiesław Jan Wysocki// Niepodległość i Pamięć.- 1997, nr 3, s. 95-102

57. Józefa Piłsudskiego łódzkie przypadki /Paweł Samuś// Kronika Miasta Łodzi.- 1998z. 1, s. 155-170

58. Kilku tylko ufałem bezgranicznie: dedykacje Józefa Piłsudskiego dla najbliższych współpracowników /Tomasz Stańczyk// 
   Rzeczpospolita.- 1997, nr 284, s. 18

59. Klucz do Marszałka /Jan Józef Kasprzyk, Bartłomiej Koziara; rozm. przepr. Bogdan J. Krawczyk// Tygodnik Solidarność.- 2001, 
   nr 47, s. 23
   > Serial telewizyjny "Marszałek Piłsudski"

60. Kobiety marszałka Piłsudskiego /Ludwik Malinowski// Prawo i Życie.- 1997, nr 36, s. 18-19

61. Kobiety w życiu Marszałka Piłsudskiego /Ludwik Malinowski// Rocznik Otwocki.- 1997, s. 103-115

62. Kochana Dzidzi: listy miłosne marszałka Piłsudskiego /oprac. Ludwik Malinowski// Wprost.- 1996, nr 29, s. 70-71

63. Kochana Dzidzi: [Odpowiedź] /Andrzej Ajnenkiel /Ludwik Malinowski// Wprost.- 1996, nr 31, s. 70-71
   > Sprawa autentyczności listów J. Piłsudskiego do Jadwigi Burhardt

64. Kolekcja Pamięci Józefa Piłsudskiego (1992-1993) /Bogusław Andrysewicz// Niepodległość i Pamięć.- 1994, nr 1, s. 203-205

65. Komendant zasługuje na większy ekran /Andrzej Trzos-Rastawiecki; rozm. przepr. Jerzy Wójcik// Rzeczpospolita.- 2001, nr 246, s. D4
   > O serialu "Marszałek Piłsudski"

66. Kontakty Polaków i Japończyków w czasie wojny japońsko-rosyjskiej (1904-1905) : Piłsudski i Dmowski w Japonii /Ewa 
   Pałasz-Rutkowska.- Streszcz. w jęz. ang.// Japonica.- Nr 5.- (1995), s. 65-80

67. Kopiec narodowej pamięci /Jerzy Bukowski// Rzeczpospolita.- 1996, nr 186, s. 16
   > Kopiec Józefa Piłsudskiego w Krakowie

68. Kult Józefa Piłsudskiego w czasopismach sądeckiej młodzieży szkolnej okresu międzywojennego /Maria Kruczek// Rocznik 
   Naukowo-Dydaktyczny. Prace Historyczne / Wyższa Szkoła Pedagogiczna im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie- Z. 17.- 
   (1995), s. 143-150

69. Legenda Józefa Piłsudskiego w prasie Armii Krajowej i Szarych Szeregów /Maria Wiśniewska// Niepodległość i Pamięć.- 1997, 
   nr 3, s. 153-160

70. Litwa w polityce Józefa Piłsudskiego jako Naczelnika Państwa, Naczelnego Wodza i męża stanu RP /Marian Marek Drozdowski// 
   Niepodległość i Pamięć.- 1995, nr 2, s. 101-115

71. Ludzie Belwederu : 130 rocznica urodzin Józefa Piłsudskiego /Zbigniew Wójcik// Rzeczpospolita.- 1997, nr 282dod. s. 23-26,28

72. Lwowskie lata Józefa Piłsudskiego /Artur Leinwand// Niepodległość i Pamięć.- 1997, nr 3, s. 111-113

73. Marszałek, czyli władza na własność /Roman Graczyk// Gazeta Wyborcza.- 2000, nr 158, s. 20-21
   > Józef Piłsudski

74. Marszałek i teozofowie /Janusz Cisek// Rzeczpospolita.- 1997, nr 284, s. 18
   > Zainteresowania teozoficzne Józefa Piłsudskiego

75. Marszałek Piłsudski jakim widywał Go mój Ojciec /Mirosław Bieliński// Niepodległość i Pamięć.- 2001, nr 1, s. 111-114

76. Marszałek Piłsudski w Genewie : relacja Mariana Szumlakowskiego /oprac. Jan Kieniewicz.- Streszcz. w jęz. ang.// Przegląd 
   Historyczny.- 1995, z. 1, s. 75-78

77. Marszałek Piłsudski w mojej pamięci /Zbigniew Wójcik// Niepodległość i Pamięć.- 1997, nr 3, s. 147-152

78. Marszałek Polski Józef Piłsudski - Honorowy Obywatel Miasta Gdyni /Jarosław Rusak// Nautologia.- 2001, nr 1/2, s. 1-9

79. Marszałek Polski Józef Piłsudski - obywatel honorowy miasta Gdyni /Jarosław Rusak// Rocznik Gdyński.- Nr 12.- ([1996]), s. 33-42

80. Materiały dotyczące działalności politycznej Józefa Piłsudskiego w zbiorach rękopiśmiennych Zakładu Narodowego im. Ossolińskich
    /Tomasz Serwatka// Czasopismo Zakładu Narodowego imienia Ossolińskich.- Z. 9.- (1998), s. 171-184

81. "Mazam na pamiątkę", czyli o wpisach do księgi pamiątkowej w Sanktuarium Marszałka Józefa Piłsudskiego /Janusz Kuczyński.- 
    Streszcz. w jęz. ang.// Rocznik Muzeum Narodowego w Kielcach.- T. 18.- (1995), s. 255-261

82. Mieczysław Limanowski o Bronisławie i Józefie Piłsudskich w Zakopanem /Zbigniew J. Wójcik// Wierchy.- R. 62.- (1996), s. 152-154

83. Miejsca i zabytki w Polsce związane z Marszałkiem Józefem Piłsudskim : śladami Józefa Piłsudskiego na Pomorzu /Czesław Skonka// 
   Niepodległość i Pamięć.- 1997, nr 3, s. 161-190

84. Między dziedzictwem a współczesnością, czyli o podstawach ideologicznych myśli politycznej obozu piłsudczykowskiego (1926-1939)
   /Waldemar Paruch.- Streszcz. w jęz. ang.// Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska. Sectio K Politologia.- Vol. 5.- (1998), s. 75-103

85. Między Wersalem a Rygą /Zdzisław Szpakowski// Więź.- 1996, nr 8, s. 178-185

86. Mit Marszałka /Jan Bąk// Dziś.- 1996, nr 5, s. 84-87

87. Mojżeszowe pokolenie /Zbigniew Zapasiewicz; rozm. przepr. Krzysztof Masłoń// Rzeczpospolita.- 2001, nr 245, s. A12
   > Na marginesie serialu "Marszałek Piłsudski"

88. Mundur Marszałka /Andrzej Szczepanowski.- To też są zabytki// Spotkania z Zabytkami.- 2001, nr 8, s. 33
   > Czapka i mundur Józefa Piłsudskiego w Muzeum Wojska Polskiego w Warszawie

89. Muzeum Józefa Piłsudskiego w Belwederze 1936-1939 : organizacja i działalność /Edward Kołodziej// Niepodległość i Pamięć.- 
   1997, nr 3, s. 209-217

90. Naczelnicy: Kościuszko, Wawrzecki i Piłsudski w Krakowie /Zbigniew Koziński, Zdzisław Pietrzyk// Alma Mater.- Nr 24.- (2000), s. 40-42

91. Najpiękniejsza karta z historii Kęt /Władysław Droździk// Watra.- 1998, s. 47-60
   > Pobyt Józef Piłsudskiego i I Brygady w 1915 r.

92. Niech żyje Śląsk!: Józef Piłsudski w Katowicach /oprac. Zygmunt Woźniczka.- Odczytywanie Śląska// Śląsk.- 2001, nr 8, s. 60-61

93. Nieznany artykuł Józefa Piłsudskiego /oprac. Dobiesław Dudek.- Streszcz. w jęz. ang.// Przegląd Historyczny.- 1995z. 3/4, s. 369-374
   > "Nasze wychowanie wojskowe"

94. Non licet! /Tadeusz Szczerbiec// Palestra.- 1999, nr 3/4, s. 254-255
   > Dot. art. M. Rogali "Józef Piłsudski i jego kontakty z prawem"

95. O recepcji Piłsudskiego - pisarza /Krzysztof Polechoński// Orbis Linguarum.- Vol. 13.- (1999), s. 137-142

96. O sprawie pobytu Józefa Piłsudskiego w Paryżu (1921 r.) /Jerzy M. Roszkowski.- Streszcz. w jęz. ang.// Przegląd Historyczny.- 
   1994, z. 4, s. 473-478

97. O wspólnych dziejach Polski i Litwy : przem. /Józef Piłsudski// Lithuania.- 1998, nr 3, s. 31-34

98. Obchody 60-tej rocznicy śmierci Marszałka /Maria Wiśniewska// Kronika Warszawy.- 1995[nr] 2, s. 165-170

99. Od Charkowa do Magdeburga /Krzysztof Kauba// Niepodległość i Pamięć.- 1997, nr 3, s. 103-109
   > Józef Piłsudski

100. Odczyt marszałka Piłsudskiego wygłoszony 24 sierpnia 1923 roku w Wilnie /oprac. Joanna Gierowska-Kałłaur.- Streszcz. w jęz. ang.// 
    Przegląd Wschodni.- 1999[1998]z. 4, s. 767-791

101. "Odszedłeś wodzu..." : wystawa - Muzeum Woli 1994 /Maria Ejchman, Jolanta Wiśniewska// Niepodległość i Pamięć.- 
    1997, nr 3, s. 219-224

102. Odznaczenie miasta Płocka Krzyżem Walecznych przez Naczelnika Państwa Marszałka Józefa Piłsudskiego za wojnę obronną 
    1920 roku /Anna Maria Stogowska// Płocki Rocznik Historyczno-Archiwalny.- T. 1.- (1995), s. 97-108

103. Organizacja naczelnych władz wojskowych według marszałka Józefa Piłsudskiego /Piotr Stawecki.- Streszcz. w jęz. ang.// 
    Przegląd Historyczno-Wojskowy.- 2001, nr 4, s. 30-41

104. Ostatnia jesień Marszałka Piłsudskiego /Szczęsna Maria Perzyńska// Karta Groni.- Nr 18.- (1995), s. 195-203

105. Pamiętna rocznica : (wspomnienia majowych dni 1935 r.) /Zygmunt Sławoj// Niepodległość i Pamięć.- 1998, nr 1, s. 303-310
    > Pogrzeb Marszałka Piłsudskiego

106. Parlament polski w opinii Józefa Piłsudskiego 1918-1930 /Krzysztof W. Mucha.- Streszcz. w jęz. ang.// Acta Universitatis Lodziensis.
    Folia Historica.- [Z.] 71.- (2001), s. 27-46

107. Pasjanse /Dobiesław Dudek.- Pasje i zainteresowania Józefa Piłsudskiego, cz. 1// Kultura Fizyczna.- 1999, nr 5/6, s. 15-18

108. Patrz Piłsudski na nas z nieba! /Zbigniew Czajkowski.- Pchnięciem prostym// Sport Wyczynowy.- 1998, nr 7/8, s. 113-116
    > Poglądy Marszałka Józefa Piłsudskiego na kulturę fizyczną

109. Piękne wczoraj /Jadwiga Jaraczewska; rozm. przepr. Andrzej Romanowski// Apokryf.- Nr 13.- (1998), s. 5-7
    > Wspomnienia córki marszałka Piłsudskiego

110. Piłsudczana w zbiorach Muzeum Wojska w Białymstoku /Wojciech Brański// Zeszyt Naukowy / Muzeum Wojska w Białymstoku.- 
    Z. 13.- (2000), s. 164-176

111. Piłsudscy w Sulejówku 1923-1926 /Paweł Ceranka// Niepodległość i Pamięć.- 1997, nr 3, s. 67-80

112. Piłsudski i jego premierzy : wspomnienia /Wojciech Świętosławski; oprac. Kazimierz Zięborak// Niepodległość i Pamięć.- 1998, 
  nr 4, s. 341-377

113. Piłsudski - Lenin: dwie drogi od marksizmu /Tadeusz Dmochowski// Cywilizacje w Czasie i Przestrzeni.- Nr 5.- (1999), s. 139-142

114. Piłsudski nieznany /Adam Liberak// Pamiętnik Polskiego Towarzystwa Tatrzańskiego.- T. 6.- (1997), s. 222-228

115. Piłsudski prawie bez rogów /Janusz Korwin-Mikke// Najwyższy Czas.- 2001, nr 50, s. XXXIV-XXXV

116. Piłsudski - Sikorski /Jerzy Mikke// Tygodnik Solidarność.- 1997, nr 26, s. 14-15

117. Pocztówki do brygadiera Piłsudskiego /Juliusz Wiktor Gomulicki// Filokartysta.- 1997, nr 4, s. 11-12

118. Podlaskie ślady po Krzysztofie Kluku, Jakubie Falkowskim i rodzinie Piłsudskich /Andrzej Sas-Jaworski// Kwartalnik Historii 
    Nauki i Techniki.- 2001, nr 3, s. 244-254

119. Polish-Japanese co-operation during the Russo-Japanese war : the role of Józef Piłsudski and Roman Dmowski : ref. 
    /Ewa Pałasz-Rutkowska// Rocznik Orientalistyczny.- T. 52, z. 1.- (1999), s. 5-14

120. Polityka "rosyjska" obozu Piłsudskiego w latach 1914-1918 /Andrzej Nowak// Zeszyty Historyczne.- Z. 130.- (1999), s. 3-67

121. Polsko-ukraińskie stosunki w okresie międzywojennym w kontekście sojuszu Piłsudski - Petlura i międzynarodowych uwarunkowań
     /Bazyli Nazaruk// Lithuania.- 1996, nr 1/2, s. 53-58

122. Polsko-ukraińskie stosunki w okresie międzywojennym w kontekście sojuszu Piłsudski - Petlura i międzynarodowych uwarunkowań
     /Bazyli Nazaruk// Dzieje Najnowsze.- 1996, nr 3/4, s. 226-230
     > Międzynarodowe sympozjum naukowe

123. Portret Marszałka /Zbigniew Maciejewski// Plastyka i Wychowanie.- 1999, nr 1, s. 13-20
    > Satyryczne wizerunki Józefa Piłsudskiego

124. Postać Marszałka Józefa Piłsudskiego w pracach Muzeum Niepodległości /Andrzej Stawarz// Niepodległość i Pamięć.- 1997, nr 3, s. 225-228

125. Postscriptum /Mariusz Zinowiec// Sycyna.- 1997, nr 23, s. 1,6-7
    > Zułów - majątek Piłsudskich

126. Powrót do Sulejówka /Włodzimierz Kalicki// Gazeta Wyborcza.- 2000, nr 94dod. s. 8-17
    > Życie prywatne marszałka Józefa Piłsudskiego

127. Powrót do Sulejówka /Włodzimierz Kalicki// Gazeta Wyborcza.- 2000, nr 103, nr 115dod. s. 14-18dod. s. 14-17
    > Życie prywatne marszałka Józefa Piłsudskiego

128. Powrót do Sulejówka /Włodzimierz Kalicki// Gazeta Wyborcza.- 2000, nr 127, nr 139dod. s. 22-26dod. s. 14-18
    > Śmierć marszałka Józefa Piłsudskiego oraz losy dworku w czasie wojny i w latach PRL

129. PPS [Polska Partia Socjalistyczna] a Piłsudski /Andrzej Przedpełski// Dziś.- 1996, nr 5, s. 88-98

130. Prasa francuska o wizycie Piłsudskiego w Paryżu w 1921 r. /Agnieszka Marton-Domeyko// Zeszyty Historyczne.- Z. 129.-
    (1999), s. 216-225

131. Prawda o Marszałku: Odpowiedź : polem. /Kazimierz Koźniewski /Władysław Honkisz// Dziś.- 1999, nr 11, s. 99-105

132. Projekt "kompanii litewskiej" w Legionach Józefa Piłsudskiego /Włodzimierz Suleja.- Streszcz. w jęz. ang.// Przegląd Wschodni.- 
    1992/93, z. 4, s. 883-889

133. Przemówienia na pierwszym posiedzeniu Rady Naukowej Wychowania Fizycznego /Józef Piłsudski; oprac. TD// Kultura Fizyczna.- 
    1998, nr 11/12, s. 8-10

134. Przemówienia na trzecim posiedzeniu Rady Naukowej Wychowania Fizycznego /Józef Piłsudski; oprac. T.D.// Kultura Fizyczna.- 
    1999, nr 1/2, s. 14-19

135. Przemówienie na czwartym posiedzeniu Rady Naukowej Wychowania Fizycznego /Józef Piłsudski// Kultura Fizyczna.- 1999, 
    nr 3/4, s. 4-6

136. Przemówienie przy składaniu prochów Słowackiego do grobów wawelskich : fragm. /Józef Piłsudski// Poezja Dzisiaj.- Nr 3/4.- 
    (1999), s. 155-158

137. Przeszłość i teraźniejszość : w 61. rocznicę śmierci Józefa Piłsudskiego /Zbigniew Motyczyński; rozm. przepr. Jerzy Kłosiński// 
    Tygodnik Solidarność.- 1996, nr 19, s. 15

138. Refleksja Józefa Piłsudskiego o wychowaniu fizycznym /Tadeusz Daszkiewicz// Kultura Fizyczna.- 1997, nr 3/4, s. 1-2

139. Rekonstrukcja Sanktuarium Józefa Piłsudskiego w pałacu kieleckim /Lidia Michalska-Bracha.- Streszcz. w jęz. ang.// Rocznik 
    Muzeum Narodowego w Kielcach.- T. 18.- (1995), s. 215-221

140. Relacja Bogusława Miedzińskiego z wydarzeń majowych 1926 r. /oprac. Arkadiusz Adamczyk// Zeszyty Historyczne.- Z. 132.- 
    (2000), s. 226-234

141. Rewolucja moralnego niepokoju /Andrzej Chojnowski// Gazeta Wyborcza.- 1997, nr 196, s. 16, 18
    > Przewrót majowy

142. Rola Marszałka Józefa Piłsudskiego w rozwoju kultury fizycznej w Polsce i w powołaniu Centralnego Instytutu Wychowania 
    Fizycznego: ref. /Henryk Sozański// Sport Wyczynowy.- 1998, nr 1/2, s. 7-15

143. Roman Dmowski i Józef Piłsudski - próby osiągania kompromisu w sprawie odbudowy Polski /Jan Molenda// Niepodległość i 
    Pamięć.- 1998, nr 4, s. 15-28

144. Romantyk Piłsudski /Wiesław Chrzanowski; rozm. przepr. Artur Domosławski// Gazeta Wyborcza.- 1997, nr 262, s. 21-22

145. Rosja w myśli politycznej Józefa Piłsudskiego do 1921 roku /Leszek Piątkowski// Res Historica- Z. 8.- (1999), s. 29-48

146. Rosyjski przekaz o Józefie Piłsudskim na zesłaniu w Tunce /Zbigniew J. Wójcik// Niepodległość i Pamięć.- 1998, nr 2, s. 119-126

147. Rozmowy Władysława Baranowskiego z Józefem Piłsudskim o masonerii polskiej (1919-1920) /Paweł Samuś// Dzieje Najnowsze.- 
    1995, nr 3, s. 113-121

148. Rozmowy z Józefem Piłsudskim : z "Dziennika" gen. Antoniego Listowskiego (1919-1920) /oprac. Andrzej Nowak// Arcana.- 1998, 
    nr 5, s. 33-46

149. Rzecz o Piłsudskim /Włodzimierz Wójcik// Wyrazy.- 1996, nr 2, s. 138-141

150. Samotność na zakręcie historii : ref. /Stefan Meller; tł. MT-O// Rzeczpospolita.- 1999, nr 112dod. s. V-VI
    > Józef Piłsudski

151. Słowa Marszałka /oprac. Marian Romeyko// Polityka.- 2000, nr 11, s. 86
    > Fragm. rozkazu J. Piłsudskiego z dn. 27.03.1929 r.

152. Sojusz Piłsudski - Petlura /Bogumiła Berdychowska// Zeszyty Historyczne.- Z. 120.- (1997), s. 215-218

153. Spotkanie, do którego nigdy nie doszło : rok 1920: Piłsudski - Tuchaczewski - D'Abernon /Maciej Rosolak, Igor Sawin// 
    Rzeczpospolita.- 2000, nr 188, s. D1-D3

154. Spór o trumnę Marszałka : w 60. rocznicę konfliktu /Maria Christian// Tygodnik Powszechny.- 1997, nr 26, s. 7
    > O wyborze miejsca na sarkofag Józefa Piłsudskiego w katedrze wawelskiej

155. Sprawa Józefa Piłsudskiego /Ewa Stawicka// Palestra.- 1996, nr 11/12, s. 64-73

156. Stanisław Thugutt a Józef Piłsudski /Alicja Wójcik.- Streszcz. w jęz. ang.// Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska. 
    Sectio K Politologia.- Vol. 1.- (1994), s. 81-93

157. Stosunek Józefa Piłsudskiego do wychowania fizycznego /Jerzy Rudzik// Medycyna Dydaktyka Wychowanie.- 2001, nr 3/4, s. 81-84

158. Studenckie lata Jana Piłsudskiego w świetle archiwów kazańskich: W uzupełnieniu /Jakov Grisin; tł. z ros. Stefan Rakowski /Juliusz 
    Bardach.- Streszcz. w jęz. ang.// Przegląd Wschodni.- 1994, z. 2, s. 263-270

159. Swoboda to nie jest kaprys: przewrót majowy 1926 roku /Jerzy Mikke// Rzeczpospolita.- 1996, nr 109dod. s. IV

160. Szachy /Dobiesław Dudek.- Pasje i zainteresowania Józefa Piłsudskiegocz. 2// Kultura Fizyczna.- 1999, nr 7/8, s. 11-14

161. Szanowny Panie Romanie /Janina Smogorzewska// Gazeta Wyborcza.- 2000, nr 111, s. 16
    > List Józefa Piłsudskiego do R. Dmowskiego z 21 grudnia 1918 r.

162. "Szary żołnierz" na kasztance /Włodzimierz Wójcik// Śląsk.- 1998, nr 11, s. 38-39
    > Pomnik Marszałka Piłsudskiego w Katowicach

163. Śladami Piłsudskiego po Wileńszczyźnie /Jerzy Haszczyński// Rzeczpospolita.- 1997, nr 158, s. 27

164. Śladami Piłsudskiego /Jolanta B. Kucharska// Spotkania z Zabytkami.- 1998, nr 11, s. 16-18
    > Obiekty architektoniczne na Litwie związane z rodziną Marszałka

165. Śląsk i Zagłębie Dąbrowskie w myśli politycznej Józefa Piłsudskiego /Marian Marek Drozdowski// Niepodległość i Pamięć.- 
    1997, nr 2, s. 29-55

166. Twardy pacjent : jak Józef Piłsudski leczył się w Druskiennikach /Jerzy Chociłowski// Polityka.- 2000, nr 46, s. 78-80

167. W pierwszą po klęsce wrześniowej rocznicę śmierci Józefa Piłsudskiego /Tadeusz Kisielewski// Mazowieckie Studia Humanistyczne.-
    1996, nr 1, s. 223-232
     > Uroczystość w Paryżu w dn. 12.V.1940 r.

168. W sprawie genezy pojęcia "kultura fizyczna" /Dobiesław Dudek.- Streszcz. w jęz. ang.// Prace Naukowe. Kultura Fizyczna / Wyższa
     Szkoła Pedagogiczna w Częstochowie.- Z. 1.- (1997), s. 9-11

169. W sprawie pobytu Józefa Piłsudskiego i Kazimierza Sosnkowskiego w twierdzach Wasel i Magdeburga /Jerzy Gaul.- Streszcz. w jęz. 
    ang.// Dzieje Najnowsze.- 1997, nr 3, s. 1-6

170. Wahania Piłsudskiego /Czesław Miłosz// Gazeta Wyborcza.- 1999, nr 231, s. 18-20, 22-23
    > Fragm. książki "Wyprawa w Dwudziestolecie"

171. Walka Józefa Piłsudskiego o wojsko na forum Tymczasowej Rady Stanu /Włodzimierz Suleja// Niepodległość i Pamięć.- 
    1997, nr 3, s. 33-58

172. Więź Józefa Piłsudskiego z Warszawą /Hanna Szwankowska// Niepodległość i Pamięć.- 1997, nr 3, s. 121-128

173. Wojna przeciw wojnie, czyli legenda wojny prewencyjnej /Andrzej Ajnenkiel; rozm. przepr. Janusz Osica, Andrzej Sowa// Zeszyty 
    Historyczne.- Z. 119.- (1997), s. 143-151
    > Zamysł Józefa Piłsudskiego wspólnego z Francją ataku na Niemcy

174. Wojna 1920 r.: (uzupełnienie recenzji) /Mieczysław Pruszyński// Zeszyty Historyczne.- Z. 126.- (1998), s. 166-171

175. Wokół wykładów wileńskich Józefa Piłsudskiego /Andrzej Ajnenkiel// Przegląd Wschodni.- 1999[1998]z. 4, s. 763-766

176. Wpływ Józefa Piłsudskiego na harcerski etos i działalność (1910-1939) /Marian Marek Drozdowski// Niepodległość i Pamięć.- 
    1998, nr 1, s. 213-230

177. Wystawa "Józef Piłsudski - pierwszy Marszałek Polski" w Płocku /Ryszard Piotr Mętrak// Notatki Płockie.- 1995[nr] 1, s. 40-43
    > Zbiory Janusza Ciborowskiego

178. Z dziejów PPS: wileńskie reperkusje "wpadki" łódzkiej /Leszek Jaśkiewicz.- Streszcz. w jęz. ang.// Przegląd Historyczny.- 
    1996, z. 4, s. 843-851

179. Z Magdeburga do Belwederu: listopad 1918 roku w "Kalendarium życia Józefa Piłsudskiego": fragm. książki /Wacław Jędrzejewicz,
    Janusz Cisek// Rzeczpospolita.- 1998, nr 264, s. 25

180. Założenia polityki zagranicznej Józefa Piłsudskiego w okresie stanowienia państwa /Piotr Łossowski// Niepodległość i Pamięć.- 
    1997, nr 3, s. 61-65

181. Zamach na Józefa Piłsudskiego we wrześniu 1921 r. /Gennadij Matveev.- Streszcz. w jęz. fr.// Acta Universitatis Lodziensis. 
    Folia Historica.- Z. 61.- (1998), s. 151-156

182. Zamach Piłsudskiego na demokrację /Władysław Honkisz// Dziś.- 1996, nr 5, s. 77-83

183. Zanim została żoną marszałka /Jerzy Mikke// Tygodnik Solidarność.- 1998, nr 2, s. 14-15
    > Wspomnienia Aleksandry Piłsudskiej

184. "Zapluty karzeł" czyli fragment dziejów stosunków między Narodową Demokracją a Józefem Piłsudskim w latach 1918-1921 /Ewa 
    Maj.- Streszcz. w jęz. ang.// Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska. Sectio K Politologia.- Vol. 4.- (1997), s. 47-58

185. Zapomniany aforyzm Józefa Piłsudskiego z 1924 r. /Andrzej Sadowski// Res Historica- Z. 8.- (1999), s. 247-249

186. Zdobycie władzy /Andrzej Garlicki// Polityka.- 1996, nr 19, s. 72-73
    > Przewrót majowy w 1926 r.

187. Zorganizować żywioł - twórczość społeczna Józefa Piłsudskiego /Bohdan Urbankowski// Niepodległość i Pamięć.- 1997, nr 3, s. 7-32

188. Żadnych szopek patriotycznych : nieznany i niepublikowany list marszałka Piłsudskiego do gen. Listowskiego z maja 1920 r. 
    /oprac. Andrzej Kurz// Przegląd.- 2000, nr 18, s. 15

189. Żołnierz w Belwederze /Stanisław Gargas// Gazeta Polska.- 1999, nr 45, s. 12-14
    > Marszałek Józef Piłsudski
Recenzje:
1. Józef Piłsudski /Włodzimierz Suleja. Wrocław, 1995,- Rec. Jan Molenda// Śląski Kwartalnik Historyczny Sobótka.- 1997, nr 1/2, s. 194-202

2. Józef Piłsudski /Włodzimierz Suleja. Wrocław, 1995,- Rec. Krzysztof Kawalec// Dzieje Najnowsze.- 1996, nr 3/4, s. 143-147

3. Józef Piłsudski /Włodzimierz Suleja. Wrocław, 1995,- Rec. Tomasz Stańczyk// Rzeczpospolita.- 1996, nr 109dod. s. IV

4. Józef Piłsudski /Włodzimierz Suleja. Wrocław, 1995,- Rec. Marek Arpad Kowalski// Nowe Książki.- 1996, nr 4, s. 54-55

5. Józef Piłsudski /Włodzimierz Suleja. Wrocław, 1995,- Rec. Jarosław Macała// Przegląd Powszechny.- 1997, nr 11, s. 247-248

6. Józef Piłsudski /Włodzimierz Suleja. Wrocław, 1995,- Rec. Wiesław Bator// Przegląd Humanistyczny.- 1998, nr 5/6, s. 157-164

7. Józef Piłsudski /Włodzimierz Suleja. Wrocław, 1995,- Rec. Tomasz Serwatka// Odra.- 1996, nr 10, s. 116-117

8. Józef Piłsudski /Włodzimierz Suleja. Wrocław, 1995,- Rec. Jan Molenda// Acta Poloniae Historica.- Vol. 77.- (1998), s. 157-160

9. Józef Piłsudski 1867-1935 /Zbigniew Wójcik. Warszawa, 1999,- Rec. Piotr Majewski// Nowe Książki.- 2000, nr 6, s. 13-16

10. Józef Piłsudski 1867-1935 /Zbigniew Wójcik. Warszawa, 1999,- Rec. Tomasz Stańczyk// Rzeczpospolita.- 1999, nr 265, s. D5

11. Józef Piłsudski a Niemcy /Tomasz Serwatka. Wrocław, 1997,- Rec. Mieczysław Pruszyński// Zeszyty Historyczne.- Z. 126.- (1998), s. 159-166

12. Józef Piłsudski a Niemcy /Tomasz Serwatka. Wrocław, 1997,- Rec. Andrzej Notkowski// Nowe Książki.- 1998, nr 9, s. 20

13. Józef Piłsudski i jego współpracownicy. Opole, 1999,- Rec. Krzysztof Tarka// Śląsk.- 1999, nr 10, s. 78

14. Józef Piłsudski - Lech Wałęsa : paradoks charyzmatycznego przywództwa /Tadeusz Biernat. Toruń, 1999,- Rec. Ryszard Paradowski//
   Athenaeum.- [Vol.] 4.- (2000), s. 289-293

15. Józef Piłsudski - Lech Wałęsa : paradoks charyzmatycznego przywództwa /Tadeusz Biernat. Toruń, 1999,- Rec. Lech Mażewski// 
   Dziś.- 2001, nr 1, s. 128-132

16. Józef Piłsudski : marzyciel i strateg. T. 1-2 /Bohdan Urbankowski. Warszawa, 1997,- Rec. Remigiusz Włast Matuszak// Nowe Książki.- 
   1997, nr 12, s. 54

17. Lodowa ściana : sekrety polityki Józefa Piłsudskiego 1904-1918 /Ryszard Świętek. Kraków, 1998,- Rec. Andrzej Notkowski// 
   Nowe Książki.- 1999, nr 1, s. 60-61

18. Lodowa ściana : sekrety polityki Józefa Piłsudskiego 1904-1918 /Ryszard Świętek. Kraków, 1998,- Rec. Tomasz Stańczyk// 
   Rzeczpospolita.- 1998, nr 185, s. 18

19. Lodowa ściana : sekrety polityki Józefa Piłsudskiego 1904-1918 /Ryszard Świętek. Kraków, 1998,- Rec. Andrzej Pepłoński// 
   Słupskie Studia Historyczne.- Nr 7.- (1999), s. 200-203

20. Miłości Marszałka Piłsudskiego /Ludwik Malinowski. Warszawa, 1997,- Rec. Kamil Michalski// Wiadomości Kulturalne.- 1997, nr 33, s. 21

21. Pisarz i Komendant : literacka legenda Józefa Piłsudskiego /Włodzimierz Wójcik. Katowice, 1996,- Rec. Jacek Gałuszka// Śląsk.- 1996, 
   nr 11, s. 71

22. Pisma wybrane /Rowmund Piłsudski. Warszawa, 1998,- Rec. Piotr Wandycz// Kultura.- 1998, nr 9, s. 156-158

23. Polska i trzy Rosje : studium polityki wschodniej Józefa Piłsudskiego (do kwietnia 1920) /Andrzej Nowak. Kraków, 2001,- Rec. Bohdan
   Skaradziński// Nowe Książki.- 2001, nr 10, s. 62-63

24. Powrót do Sulejówka : opowieść o dworku marszałka Piłsudskiego /Włodzimierz Kalicki. Warszawa, 2001,- Rec. Eugeniusz Cezary 
   Król// Nowe Książki.- 2002, nr 1, s. 51-52

25. Powrót do Sulejówka: opowieść o dworku marszałka Piłsudskiego /Włodzimierz Kalicki.-Warszawa, 2001.- Rec. Cezary Chlebowski// 
   Tygodnik Solidarność.- 2002, nr 22, s. 17 

26. Tajemnica Piłsudskiego /Mieczysław Pruszyński. Warszawa, 1996,- Rec. Janina Kumaniecka// Nowe Książki.- 1997, nr 7, s. 20-21

27. Tajemnica Piłsudskiego /Mieczysław Pruszyński. Warszawa, 1996,- Rec. Tomasz Stańczyk; Krzysztof Masłoń// Rzeczpospolita.-
   1997, nr 36, s. 29

28. Tajemnica Piłsudskiego /Mieczysław Pruszyński. Warszawa, 1996,- Rec. K[rzysztof] T[eodor] Toeplitz// Wiadomości Kulturalne.- 
   1997, nr 8, s. 21

29. Więzy krwi, które przetrwały sto lat /reż. Tomoko Fujiwara,- Rec. Antoni Kuczyński// Zesłaniec.- Nr 5.- (2000), s. 91-93

30. Wojna 1920 : dramat Piłsudskiego /Mieczysław Pruszyński. Warszawa, 1994,- Rec. Andrzej Serafin// Dzieje Najnowsze.- 1995, 
   nr 2, s. 170-173

31. Wojna 1920 : dramat Piłsudskiego /Mieczysław Pruszyński.- Wyd. 2. Warszawa, 1995,- Rec. Marian Marek Drozdowski// Palestra.- 
   1996, nr 5/6, s. 84-92

32. Wybór pism /Józef Piłsudski. Wrocław, 1999,- Rec. Piotr Majewski// Nowe Książki.- 2000, nr 6, s. 13-15

33. Zwischen Verachtung und Verehrung : Marschall Józef Piłsudski im Spiegel der deutschen Presse 1926-1935 /Martina Pietsch. 
   Weimar, 1995,- Rec. Karol Fiedor// Zbliżenia Polska-Niemcy.- 1996, nr 2, s. 165-167

34. Zwischen Verachtung und Verehrung : Marschall Józef Piłsudski im Spiegel der deutschen Presse 1926-1935 /Martina Pietsch. 
   Weimar, 1995,- Rec. Olgierd Kiec// Roczniki Historyczne.- R. 62.- (1996), s. 214-215
Opracowanie: HANNA MAŁGORZATA WITCZAK
Niniejsze zestawienie bibliograficzne sporządzono na podstawie katalogu online Biblioteki Narodowej w Warszawie oraz
LIBRARY OF CONGRESS ONLINE CATALOG: Library of Congress 101 Independence Ave., SE Washington, DC 20540