Jerzy Andrzejewski
  
Książki:
 1. Andrzejewski Jerzy: Apelacja.- Warszawa : "Czytelnik" , 1983.- 160 s.

 2. Andrzejewski Jerzy: Apelacja.-[Wyd. 2].- Warszawa : "Chimera" , 1991.- 110, [1] s.
     Wg edycji : Instytut Literacki, Paryż 1968. 

 3. Andrzejewski Jerzy: Ciemności kryją ziemię: Bramy raju.- Warszawa : Państ. Instytut Wydawniczy , 1995.- 239, [4] s.

 4. Andrzejewski Jerzy: Gra z cieniem.-Warszawa : "Czytelnik" , 1987.- 353, [3] s.

 5. Andrzejewski Jerzy: Idzie skacząc po góach.- Warszawa : Towarzystwo Upowszechniania Czytelnictwa , 1996.- 185 s.

 6. Andrzejewski Jerzy: Intermezzo i inne opowiadania.- Warszawa : "Czytelnik" , 1986.- 303, [1] s. ; 20 cm

 7. Andrzejewski Jerzy, Iwaszkiewicz Jarosław: Listy /oprac. Andrzej Fiett.- Warszawa : "Czytelnik" , 1991.- 166, [3] s. 20 cm

 8. Andrzejewski Jerzy: Ślad serca.- [Wyd. 4 powojenne].- Warszawa : "Czytelnik" , 1983.- 256, [3] s.

 9. Andrzejewski Jerzy: Miazga.- Warszawa : Państ. Instytut Wydawniczy , 1981 [i.e.] 1982.- 524, [4] s.

10. Andrzejewski Jerzy: Nikt.- Warszawa : Państ. Instytut Wydawniczy , 1983.- 145, [3] s.

11. Andrzejewski Jerzy: Nikt.- [Wyd. 2].- Warszawa : Państ. Instytut Wydawniczy , 1987.- 151, [1] s.

12. Andrzejewski Jerzy: Popiół i diament.- [Wyd. 28, 1 rzut].- Warszawa : Krajowa Agencja Wydawnicza , 1982.- 429, [3] s.

13. Andrzejewski Jerzy: Popiół i diament.- [Wyd. 29].- Warszawa : Państ. Instytut Wydawniczy , 1983.- 261, [3] s.

14. Andrzejewski Jerzy: Teraz na ciebie zagłada: Już prawie nic.- [Wyd. 2].- Warszawa : "Czytelnik" , 1982.- 179, [4] s.
      W wyd. 1 oba utwory wyd. oddzielnie

15. Andrzejewski Jerzy: Trzy opowieści / oprac. Włodzimierz Maciąg.- Wrocław Kraków [etc.] : Zakład Narodowy im. Ossolińskich , 1998.- CX,
   437 s. : 1 portr.

16. Andrzejewski Jerzy: Wielki Tydzień.- Warszawa : "Czytelnik" , 1993.- 216, [3] s.

17. Andrzejewski Jerzy: Z dnia na dzień : dziennik literacki 1972-1979.- [T.] 1 : 1972-1975. [T.] 2 : 1976-1979.- Warszawa: "Czytelnik" , 1988.- 2 t. 
   (444, [3] ; 598, [2] s.) : 2 portr.

18. Andrzejewski Jerzy: Zeszyt Marcina : (październik 1943-grudzień 1945) / [przygot. do dr. Krzysztof Pruski].- Warszawa: "Prokop" , 1994.- 78, 
   [2] s. : faks.

19. Andrzejewski Jerzy: Złoty lis: Niby gaj.- Kraków : Wydaw. Literackie , 1980.- 94, [2] s.

20. Andrzejewski Jerzy: Złoty lis / [il. Jacek Tybur].- [Wyd. 2 i.e. 3].- Szczecin : "Glob" , 1987.- 84, [2] s. : rys. kolor.
      Wyd. oparte na edycji PIW z 1967 [i.e. 1963] roku

21. Andrzejewski Jerzy, Sułkowska Lucyna: Życie i dzieło Jędrzeja Śniadeckiego /oprac. Jerzy Andrzejewski i Lucyna Sułkowska Łódź: XVIII LO 
   [Liceum Ogólnokształcące] im. J. Śniadeckiego : Dzielnicowa Biblioteka Publiczna.- Łódź-Polesie, 1990.- 56 s. : 1 portr., err.

22. Conrad Joseph: Lord Jim / Joseph Conrad [pseud.] ; przeł. Aniela Zagórska ; [posłowiem opatrzył Jerzy Andrzejewski].- Warszawa: 
   "Verum", cop. 1995.- 333, [1] s.
      Tyt. oryg.: "Lord Jim". - Nazwa aut. : Teodor Józef Konrad Korzeniowski. -
     Tekst oparto na wyd. PIW, Warszawa 1987

23. Detka Janusz: Przemiany poetyki w prozie Jerzego Andrzejewskiego.- Kielce : Wyższa Szkoła Pedagogiczna im. Jana Kochanowskiego , 
   1995.- 265, [2] s.

24. Kąkolewski Krzysztof: Diament odnaleziony w popiele.- Warszawa : "Trio" , 1995.- 113, [2] s. : 2 faks., fot., portr.

25. Kąkolewski Krzysztof: Diament odnaleziony w popiele.- Wyd. 2.- Warszawa : "von borowiecky" , 1998.- 113, [2] s.

26. Kopeć Zbigniew: Jerzy Andrzejewski.- Poznań : "Rebis" , 1999.- 190, [1] s.

27. Krzewicki Andrzej: Okruchy : lektura "Miazgi" Jerzego Andrzejewskiego.- Warszawa : "Liberator" , 1995.- [6], 239, [3] s.

28. Kuźma Erazm: Między konstrukcją a destrukcją : szkice z teorii i historii literatury.- Szczecin : Wydaw. Naukowe US , 1994.- 192, [2] s.

29. Lipiec Zofia: Jerzy Andrzejewski Popiół i diament oraz Bramy raju / oprac. Zofia Lipiec.- Radom : "Ston I" , cop. 1994.- [2], 35, [2] s.

30. Miłosz Czesław: Legendy nowoczesności : eseje okupacyjne: Listy-eseje Jerzego Andrzejewskiego i Czesława Miłosza / słowo wstępne Jan
   Błoński.- Kraków : Wydaw. Literackie , 1996.- XXVII, [1], 300, [3] s.

31. Napierski Stefan: Wiersze wybrane / wybrał i oprac. Paweł Hertz; wspomnieniami opatrzyli Jerzy Andrzejewski [et al.].- Warszawa : Państ. 
   Instytut Wydawniczy , 1983.- 331, [1] s. : err.
      Nazwa aut. : Marek Eiger; Poezja polska - 20 w.

32. Olszewski Tadeusz: Jerzy Andrzejewski "Bramy raju" / oprac. Tadeusz Olszewski.- Warszawa : "Jota" , 1991.- 46, [2] s.

33. Synoradzka Anna: Andrzejewski.- Kraków : Wydaw. Literackie , 1997.- 243 s., [16] s. tabl. : faks., fot., portr.

     
Artykuły w czasopismach:

     
 1. Andrzejewski nieznany / Anna Synoradzka //Opcje .-1996 nr 2 s. 15-21

 2. "Bramy raju" / Sergio Pitol ; tł. Danuta Rycerz //Twórczość .-1997 nr 9 s. 53-63

 3. Ciemne przestrzenie Jerzego Andrzejewskiego / Janusz Detka //Kiel. Stud. Filol .-T. 8 .- (1994) s. 5-28

 4. Ciemności kresowej nocy / Sławomir Buryła //Akcent .-1998 nr 1/2 s. 124-132

 5. Dylematy etyczne w "Nocy" Jerzego Andrzejewskiego / Sławomir Buryła //PAL Prz. Artyst.-Lit.-1999 nr 1/2 s. 198-205

 6. Glosa do "Nocy" / Andrzej Fiett //Kwart. Artyst .-1997 nr 4 s. 56-57

 7. Głosy i glosy / Aleksander Fiut, Henryk Grynberg, Jarosław Klejnocki, Julian Kornhauser, Ryszard Matuszewski, Czesław Miłosz, Krzysztof
   Myszkowski, Andrzej Wajda //Kwart. Artyst.-1997 nr 4 s. 102-118

 8. Historia jednego tytułu
     Historia jednego kłamstwa / Anna Synoradzka //Kwart. Artyst .-1997 nr 4 s. 58-62

 9. Kilka uwag o genezie "Miazgi" Jerzego Andrzejewskiego / Jerzy Smulski //Ruch Lit .-1996 z. 2 s. 217-221

10. La fin de la Seconde Guerre Mondiale en Pologne ă travers la traduction française de "Cendres et diamant" de Jerzy Andrzejewski, par Jerzy
   Lisowski / Stefan Kaufman //Acta Univ. Wratisl., Roman .-Nr 44 .-(1997) s. 93-115

11. List Czesława Miłosza do Jerzego Andrzejewskiego //Teksty Drugie .-1996 nr 2/3 s. 259-261
      List z dn. 19 IV 1948 r.

12. Mój przyjaciel Jerzy / Irena Szymańska //Kwart. Artyst .-1997 nr 4 s. 82-101

13. Mrożek przeciw Andrzejewskiemu: "Pieszo" kontra "Popiół i diament" / Jan Błoński //Kwart. Artyst .-1995 nr 1 s. 27-36

14. Niejednoznaczność moralnego oburzenia wyrażonego przez Jerzego Andrzejewskiego w "Wielkim Tygodniu" / Madeline G. Levine ; tł. 
   Dorota Rybicka, Marta Waligórska //Kwart. Artyst .- 1997 nr 4 s. 119-131

15. Nikt to nie ja! : o ostatniej powieści Jerzego Andrzejewskiego / Ryszard Koziołek //Fa-Art.-1996 nr 3 s. 14-19

16. Noc: Każdy albo nikt: Młodość 1975: Elegia: Rzecz, która ma być opowiedziana...: Heliogabal / Jerzy Andrzejewski// Kwart. Artyst .-1997
    nr 4 s. 17-55,63-81

17. O kompozycji "Bram raju" Jerzego Andrzejewskiego / Katarzyna Garbacz //Stud. Kiel., Ser. Filol .-Nr 1 .-(1997) s. 49-59

18. O zagubieniu czasu narracji w "Miazdze" Jerzego Andrzejewskiego / Mariusz Gołąb .-Streszcz. w jęz. ang. //  Pr. Polonist .-Ser. 50 .-(1995) 
   s. 259-282

19. Prehistoria "Miazgi" / Anna Synoradzka //Śląsk .-1996 nr 3 s. 46-47

20. Próba teodycei : o przedwojennej prozie Jerzego Andrzejewskiego / Zbigniew Kopeć //Fa-Art.-1996 nr 3 s. 20-27

21. Spopielony diament : niepoprawny mit / Wanda Zwinogrodzka //Dialog .-1996 nr 5/6 s. 136-147

22. To było olśnienie / Anna Synoradzka //Arkusz .-1996 nr 9 s. 12
      O powstaniu "Bram raju"

23. To co wyjątkowe : myśli o "Bramach raju" Jerzego Andrzejewskiego / Dariusz Nowacki //Fa-Art.-1996 nr 3 s. 28-35

24. Trzy opowieści / Stefan Melkowski .-Arcydzieła kultury polskiej //Wiad. Kult .-1997 nr 22 s. 14

25. Vosprijatie tvorcestva Ezi Andzeevskogo v Rossii / S.V. Klementev //Prz. Rusyc .-1997 z. 1/2 s. 19-27

26. Zamknięty krąg sprzeczności : o odwilżowej powieści Jerzego Andrzejewskiego / Sławomir Buryła //PAL Prz. Artyst.-Lit 1999 nr 6 s. 145-153
      "Ciemności kryją ziem

     
 Recenzje:

     
 1. Andrzejewski / Anna Synoradzka . Krak. , 1997 ,-Rec. Jerzy Korkozowicz //Głos Naucz .-1997 nr 38 s. 7

 2. Andrzejewski / Anna Synoradzka . Krak. , 1997 ,-Rec. Maria Jentys //Sycyna .-1997 nr 13 s. 15

 3. Andrzejewski / Anna Synoradzka . Krak. , 1997 ,-Rec. Andrzej Zawada //Nowe Książ .-1997 nr 7 s. 43-44

 4. Andrzejewski / Anna Synoradzka . Krak. , 1997 ,-Rec. Dariusz Nowacki //Twórczość .-1997nr 9 s. 109-112

 5. Andrzejewski / Anna Synoradzka . Krak. , 1997 ,-Rec. Agnieszka Kowalska //Zag. Rodzaj. Lit.-1998 z. 1/2 s. 220-226

 6. Andrzejewski / Anna Synoradzka ,-Rec. Aleksander Fiut //Fraza .-1997 nr 3 s. 223-228

 7. Diament odnaleziony w popiele / Krzysztof Kąkolewski . Warsz. , 1995 ,-Rec. Tadeusz Lubelski//Kino .-1996 nr 1 s. 37-38

 8. Legendy nowoczesności : eseje okupacyjne ; Listy-eseje Jerzego Andrzejewskiego i Czesława Miłosza / Czesław Miłosz . Krak. , 1996 ,- 
   Rec. Dariusz Gawin // Res Pub. Nowa .-1996 nr 10 s. 63-67

 9. Legendy nowoczesności : eseje okupacyjne ; Listy-eseje Jerzego Andrzejewskiego i Czesława Miłosza / Czesław Miłosz . Krak. , 1996 ,- 
   Rec. Marta Wyka // Dekada Lit .-1996 nr 7/8 s. 1, 8-9

10. Legendy nowoczesności : eseje okupacyjne ; Listy-eseje Jerzego Andrzejewskiego i Czesława Miłosza / Czesław Miłosz . Krak. , 1996 ,- 
   Rec. Stanisław Gębala //Twórczość .-1997 nr 1s. 100-102

11. Legendy nowoczesności : eseje okupacyjne ; Listy-eseje Jerzego Andrzejewskiego i Czesława Miłosza / Czesław Miłosz . Krak. , 1996 ,- 
   Rec.Łukasz Tischner// Znak .-1997 nr 1 s. 178-184

12. Legendy nowoczesności : eseje okupacyjne ; Listy-eseje Jerzego Andrzejewskiego i Czesława Miłosza / Czesław Miłosz . Krak. , 1996 ,- 
   Rec. Paweł Kłoczowski// Zesz. Lit .-1997 nr 1s. 169-173

13. Legendy nowoczesności : eseje okupacyjne ; Listy-eseje Jerzego Andrzejewskiego i Czesława Miłosza / Czesław Miłosz . Krak. , 1996 ,- 
   Rec. Anna Synoradzka// Opcje .-1996 nr 4 s. 116-117

14. Legendy nowoczesności : eseje okupacyjne ; Listy-eseje Jerzego Andrzejewskiego i Czesława Miłosza / Czesław Miłosz . Krak. , 1996 ,- 
   Rec. Grzegorz Bylica// Fa-Art .-1996 nr 3 s. 90-93

15. Legendy nowoczesności : eseje okupacyjne ; Listy-eseje Jerzego Andrzejewskiego i Czesława Miłosza / Czesław Miłosz . Krak. , 1996 ,- 
   Rec. Aleksander Fiut// Rzeczpospolita .-1996 nr 115 dod. s. II

16. Legendy nowoczesności : eseje okupacyjne ; Listy-eseje Jerzego Andrzejewskiego i Czesława Miłosza / Czesław Miłosz . Krak. , 1996 ,- 
   Rec. Maciej Krassowski// Wiad. Kult .-1996 nr 24 s. 21

17. Legendy nowoczesności : eseje okupacyjne ; Listy-eseje Jerzego Andrzejewskiego i Czesława Miłosza / Czesław Miłosz . Krak. , 1996 ,- 
   Rec. Andrzej Zawada //Nowe Książ .-1996 nr 8 s. 31-33

18. Legendy nowoczesności : eseje okupacyjne ; Listy-eseje Jerzego Andrzejewskiego i Czesława Miłosza / Czesław Miłosz . Krak. , 1996 ,- 
   Rec. Marek Zaleski// Teksty Drugie .-1996 nr 2/3 s. 102-106

19. Legendy nowoczesności : eseje okupacyjne ; Listy-eseje Jerzego Andrzejewskiego i Czesława Miłosza / Czesław Miłosz . Krak. , 1996 ,- 
   Rec. Maciej Urbanowski// Arcana .-1996 nr 4 s. 109-116

20. Między konstrukcją a destrukcją : szkice z teorii i historii literatury / Erazm Kuźma. Szczec. , 1994 ,-Rec. Jerzy Speina// Ruch Lit .-1995 z. 6 
   s. 783-786

21. Między konstrukcją a destrukcją : szkice z teorii i historii literatury / Erazm Kuźma. Szczec. , 1994 ,-Rec. Wojciech Tomasik// Pogranicza .- 
   1995 nr 2/3 s. 125-128

22. Między konstrukcją a destrukcją : szkice z teorii i historii literatury / Erazm Kuźma. Szczec. , 1994 ,-Rec. Przemysław Czapliński // Teksty 
   Drugie .-1997 nr 1/2 s. 86-92

23. Między konstrukcją a destrukcją : szkice z teorii i historii literatury / Erazm Kuźma. Szczec. , 1994 ,-Rec. Janusz Margański // Pam. Lit .-1997
   z. 3 s. 229-237

24. Okruchy : lektura "Miazgi" Jerzego Andrzejewskiego / Andrzej Krzewicki . Warsz. , 1995 ,- Rec. Leszek Żuliński// Wiad. Kult .-1996 nr 10 s. 10

25. Popiół i diament / Jerzy Andrzejewski . Warsz. , 1996 ,-Rec. Jarosław Klejnocki //Kwart. Artyst .-1997 nr 4 s. 245-247

26. Przemiany poetyki w prozie Jerzego Andrzejewskiego / Janusz Detka . Kiel. , 1995 ,-Rec. Maciej Krassowski// Wiad. Kult .-1996 nr 10 s. 20

27. Przemiany poetyki w prozie Jerzego Andrzejewskiego / Janusz Detka . Kiel. , 1995 ,-Rec. Aleksandra Chomiuk// Ruch Lit .-1997 z. 6 s. 917-920

28. Przemiany poetyki w prozie Jerzego Andrzejewskiego / Janusz Detka . Kiel. , 1995 ,-Rec. Agnieszka Kowalska// Zag. Rodzaj. Lit .-1998 z. 1/2
   s. 220-226
Niniejsze zestawienie sporządzono na podstawie katalogu online Biblioteki Narodowej w Warszawie
Opracowanie: 
HANNA MAŁGORZATA WITCZAK