I n f o r m a t y k a

Książki:
1. Adamczewski Piotr: Leksykon informatyki stosowanej.- Poznań: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 2000.- 325, [1] s.; 24 cm
    Materiały Dydaktyczne / Akademia Ekonomiczna w Poznaniu, 1427-1117; nr 67

2. Adamczyk Ewa: Komputeryzacja: podręcznik dla uczniów wszystkich profili liceum technicznego.- Warszawa: Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, 
  2000.- 263 s.: il.; 24 cm

3. Akademia Ekonomiczna (Wrocław Wydział Zarządzania i Informatyki.- Katalog programów studiów magisterskich dziennych dla  I, II i III roku Wydziału
  Zarządzania i Informatyki Akademii Ekonomicznej im. O[skara] Langego we Wrocławiu /[oprac. Wanda  Ronka-Chmielowiec].- Wrocław: Akademia 
  Ekonomiczna, 1994.- 92, [1] s.; 21 cm

4. Algebraic methods in logic and in computer science /ed. of the vol. Cecylia Rauszer; Polish Academy of Sciences. Institute of Mathematics.-
  Warszawa: Institute of Mathematics. Polish Academy of Sciences, 1992.- 342 s.: rys.; 24 cm

5. Andrzejewski Bolesław: Matematyczne podstawy informatyki.- Lublin: Politechnika Lubelska, 1981.- 297 s.: il. 2, wykr.; 24 cm
   Informatyka - podręcznik akademicki

6. Angielsko-polski słownik skrótów: elektronika, informatyka, teleinformatyka.- [Wyd. 2 /uzup. i oprac. Zuzanna Grzejszczak].- Warszawa:
    Wydawnictwa Naukowo-Techniczne, 1992.- 210, [2] s.; 21 cm
    Wyd. 1 pt. : Słownik skrótów elektronicznych angielsko-polski

7. Baron Georges-Louis: Komputery w edukacji.- Warszawa: Instytut Wydawniczy Związków Zawodowych, 1990.- 34, [2] s.; 21 cm
    Oryg. : Computers in education : the shape of things to come

8. Bartoszek Jerzy, Brzykcy Grażyna: Wybrane elementy środowiska informatycznego.- Poznań: Wydawnictwo Politechniki Poznańskiej, 1999.- 100 s.: rys.; 
   24 cm
    Informatyka - podręcznik akademicki

9. Bartoszek Jerzy, Brzykcy Grażyna: Wybrane elementy środowiska informatycznego.- Wyd. 2 rozsz.- Poznań: Wydawnictwo Politechniki Poznańskiej, 2000.- 
  154 s.: il.; 24 cm
    Informatyka - podręcznik akademicki

10. Bazewicz Mieczysław: Wizja społeczeństwa ery komunikacji, informacji i wiedzy XXI wieku.- Wrocław: "Silesia": na zlec. Polskiego Towarzystwa
      Systemowego, 2000.- 286 s.; 24 cm
      Informatyka - historia - Polska - od 1944 r.; Informatyka - prognozy

11. Bazewicz Mieczysław, Collen Arne: Podstawy metodologiczne systemów ludzkiej aktywności i informatyki/[tł. z ang. Leopold Misiaszek].-
      Wrocław: Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej, 1995.- 284 s., [1] k. tabl.: rys.; 24 cm
      Tyt. wersji ang. : Methodological foundations of human activity systems and informatics

12. Bazewicz Mieczysław: Wstęp do systemów informatycznych i reprezentacji wiedzy.- Wrocław: Wydawnictwo Politechniki Wrocławskiej,
      1993.- 271 s.: rys., wykr.; 24 cm
     Informatyka - podręcznik akademicki

13. Bobrzyński Wojciech, Gościński Andrzej, Zieliński Krzysztof: Wstęp do informatyki.- Kraków: Akademia Górniczo-Hutnicza, 1986.- 390 s.: rys., wykr.; 24 cm
      Skrypty Uczelniane / Akademia Górniczo-Hutnicza im. S. Staszica w Krakowie,nr 1016

14. Bohdanowicz Józef, Niedźwiecki Józef: Słownik niemiecko-polski z zakresu informatyki.- T. 1,Od A do K.- Warszawa: Zjednoczenie Informatyki.
      Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Informatyki, 1978.- 287, [1] s.; 21 cm

15. Bohdanowicz Józef, Niedźwiecki Józef: Słownik niemiecko-polski z zakresu informatyki.- T. 2,Od L do Z.- Warszawa: Zjednoczenie Informatyki.
      Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Informatyki, 1978.- S. [2], 291-581, [2]; 21 cm

16. Bolter J. David: Człowiek Turinga: kultura Zachodu w wieku komputera /przeł. [z ang.] i wstępem opatrzył Tomasz Goban-Klas.- Warszawa:
      Państwowy Instytut Wydawniczy , 1990.- 368 s.: rys.; 20 cm
      Oryg. : "Turing's man : Western culture in the computer age" 1984

17. Bożko-Misińska Walentyna: Słownik rosyjsko-polski terminów matematyczno-informatycznych.- Wrocław: Wydawnictwo Politechniki
      Wrocławskiej, 1980.- 592 s.; 25 cm
      Skrypty / Politechnika Wrocławska

18. Brady J. M.: Informatyka teoretyczna w ujęciu programistycznym /z ang. przeł. Andrzej Skowron i Tomasz Kulisiewicz.- Warszawa: Wydawnictwa
      Naukowo-Techniczne, 1983.- 325, [1] s.: rys.; 24 cm
     Oryg. : "The theory of computer science : a programming approach" 1977

19. Bremer Aleksander, Sławik Mirosław: Poznajemy informatykę: podręcznik dla gimnazjum.- Katowice: "Videograf II", 2001.- 315, [5] s.: il.; 26 cm + + płyta CD

20. Buchta Doris, Messner Zbigniew: Organizacja przetwarzania danych.- Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Ekonomiczne, 1978.- 254, [2] s.: il. tab.; 21 cm

21. Buśko Bernard, Śliwieński Janusz: 1000 słów o komputerach i informatyce.- Warszawa: Wydawnictwo Ministerstwa Obrony Narodowej, 1979.-
      [Wyd. 2 popr. i rozsz. ].- 296 s., [16] k. tabl.: il., tab., err.; 20 cm

22. CAE techniques: 3rd international scientific colloquium: proceedings of the 3rd international scientific colloquium, Rzeszów University of Technology,
      Poland, September 24-27, 1997 /ed. by Kazimierz E. Oczoś.; [auth. Abdulrazaq Ali Salech Moh'd et al.].- Rzeszów: Oficyna Wydawnicza Politechniki
      Rzeszowskiej, 1997.- 533 s.: il.; 24 cm
      Nazwy aut. na s. 527-533. - Tekst częśc. niem. - Streszcz. ang. przy pracach.

23. Cichy Marek, Nomańczuk Jerzy, Szpakowicz Stanisław: Zbiór zadań z propedeutyki informatyki.- Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Naukowe,
      1986, 1985.- 263, [1] s.: rys.; 24 cm

24. Collin S. M. H., Głowiński C.: Słownik komputerów i Internetu.- Warszawa: "Wilga", 1999.- [6], 384, [98] s.; 21 cm
      Tyt. wersji ang.: "Dictionary of personal computing and the Internet" 1998 etc. - 
       Na okł. podtyt.: angielsko-polski z indeksem polsko-angielskim: ponad 10000 użytecznych haseł

25. Corge Charles: Elementy informatyki: informatyka a myśl ludzka /z fr. tł. Monika Obrębska.- Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1981.-
      517, [2] s.: il. tab. wykr.; 24 cm
      Oryg.: Eléments d'informatique: informatique et démarche de l'esprit" 1975

26. Czekajewski Łukasz, Przyjemski Tomasz: Encyklopedia wiedzy komputerowej.- Warszawa: "Axel Springer Polska", cop. 2000.- 287, [1] s.: il. kolor.; 19 cm
     Tyt. okł.: Encyklopedia wiedzy komputerowej a-z. - U dołu okł. : to prostsze niż myślisz

27. Czyż Władysława, Maciejewski Zbigniew: Elementy informatyki w szkole: ćwiczenia.- Grudziądz: "Ogniwo", 1995.- 96 s.: rys.; 24 cm

28. Czyż Władysława, Maciejewski Zbigniew: Elementy informatyki w szkole: przewodnik nauczyciela.- Grudziądz: "Ogniwo", [1995.- 16 s.; 25 cm

29. Czyżo Emanuel, Zawadowski Wacław: Informatyzowanie nauczania.- Warszawa: Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, 1978.- 20 s.; 22 cm
      Sprawozdania Instytutu Informatyki Uniwersytet Warszawski; nr 75

30. Ćwiczenia z informatyki dla szkół średnich /Radosław Majkowski [et al.].- Katowice: "Videograf II", 2000.- 198 s.; 24 cm + + Dyskietka
      Na okł. podtyt.: Word 97, Excel 97, Access 97, Visual Basic

31. Dąbkowski Jerzy: Informatyka dla studentów Wydziału Techniki i Energetyki Rolnictwa.-Kraków: Akademia Rolnicza, 1984.- 191 s.: rys., wykr.; 24 cm
      Skrypty dla Szkół Wyższych / Akademia Rolnicza im. H. Kołłątaja w Krakowie

32. Dąbrowski Włodzimierz: Zadania i problemy z elementów informatyki.- Warszawa: "Mikom", 1996.- 114 s.: rys.; 24 cm

33. Drzewiecki Grzegorz: Elementy informatyki.- Gdańsk: Wydawnictwo M. Rożak, cop. 1993.- 97, [12] s.: rys.; 20 cm

34. Dyżewski Andrzej, Pochrybniak Cezary: Glossarium komputerowe: słowniczek terminologiczny.- Warszawa: "Help", 1993.- 95, [1] s.; 24 cm

35. Dziś i jutro elektroniki, elektrotechniki i informatyki w regionie: sesja naukowo-techniczna /oprac. i przygot. do dr. Kazimierz Buczek.- Rzeszów:
      Oficyna Wydawnicza Politechniki Rzeszowskiej, [1995], 1995.- 119 s.: 1 pl., 1 wykr.; 24 cm
      30-lecie Wydziału Elektrycznego Politechniki Rzeszowskiej 1965-1995

36. Dziurnikowski Andrzej, Kijak Zdzisław: Słownik informatyczny.- Warszawa: Akademia Spraw Wewnętrznych, 1979.- 265 s.; 21 cm

37. Egeman Henryka, Kobyliński Andrzej: Testy egzaminacyjne z przedmiotu "Wstęp do informatyki": studium podstawowe.- [Wyd. 2].- Warszawa:
      Szkoła Główna Handlowa, 1997.- 168 s.; 24 cm

38. Elektrotechnik, Elektronik, Automatisierung /Helmut Hille [et al.].- Warszawa: Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, 1990.- 171, [4] s.: fot., portr., rys.; 22 cm
      Informatyka - słownictwo; Język niemiecki - podręcznik

39. Elementy informatyki dla inżynierów mechaników /Adam Hamrol [et al.; pod red. Adama Hamrola].- Poznań: Wydawnictwo Politechniki Poznańskiej,
       2001.- 252 s.: il.; 24 cm
       Informatyka - podręcznik akademicki

40. Elementy informatyki dla studentów chemii /Mirosław L[ucjan] Majewski [et al.].- Toruń: Uniwersytet Mikołaja Kopernika , 1992.- 206 s.: wykr.; 24 cm
      Skrypty i Materiały Pomocnicze / Uniwersytet Mikołaja Kopernika

41. Elementy informatyki /pod red. Macieja M[arka] Sysły; [aut. Wiktor Dańko et al.]; Uniwersytet Wrocławski. Instytut Informatyki.- Wrocław:  
      Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, 1989.- 230 s.: rys., wykr.; 24 cm
      Informatyka - podręcznik

42. Elementy informatyki: klasa VIII: program szkoły podstawowej /Ministerstwo Edukacji Narodowej.- Warszawa: Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne,
      1990.- 7, [1] s.; 21 cm

43. Elementy informatyki /pod red. Macieja M[arka] Sysły; [aut.] Ewa Gurbiel [et al.].- Wyd. 3 zm.- Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, 1993.- 
      302, [1] s.: rys., wykr.; 24 cm
      Informatyka - podręcznik szkolny

44. Elementy informatyki: podręcznik /pod red. Macieja M[arka] Sysły; [aut.] Ewa Gurbiel [et al.].- Wyd. 4.- Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, 
      1994.- 302, [1] s.: rys., wykr.; 24 cm + Dyskietka z programami omówionymi w książce
      Informatyka - podręcznik szkolny

45. Elementy informatyki: podręcznik /pod red. Macieja M[arka] Sysły; [aut.] Ewa Gurbiel [et al.].- Wyd. 5 popr.- Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN,
      1995.- 302, [1] s.: rys., wykr.; 24 cm + Dyskietka z programami omówionymi w książce
      Informatyka - podręcznik szkolny

46. Elementy informatyki: rozwiązania zadań /pod red. Macieja M[arka] Sysły; [aut.] Ewa Gurbiel [et al.].- Wyd. 3 [zm].- Warszawa: Wydawnictwo Naukowe
      PWN, 1995.- 231, [1] s.: rys. ; 24 cm + Dyskietka z programami omówionymi w książce
      Informatyka - podręcznik szkolny

47. Elementy informatyki: podręcznik /pod red. Macieja M[arka] Sysły; [aut.] Ewa Gurbiel [et al.].- Wyd. 6.- Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, 
      1995.- 302, [1] s.: rys., wykr. ; 24 cm + Dyskietka z programami omówionymi w książce
      Informatyka - podręcznik szkolny

48. Elementy informatyki: przewodnik do ćwiczeń. Cz. 1 /[Grzegorz Jakacki].- Warszawa: Fundacja "Rozwój Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego", 
      1996.- 74 s.: rys.; 24 cm
      Informatyka - podręcznik akademicki

49. Elementy informatyki: podręcznik /pod red. Macieja M[arka] Sysły; [aut.] Ewa Gurbiel [et al.].- Wyd. 7.- Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, 
      1996.- 302, [1] s.: rys., wykr.; 24 cm + dyskietka
      Informatyka - podręcznik szkolny

50. Elementy informatyki: podręcznik /pod red. Macieja M[arka] Sysły; [aut.] Ewa Gurbiel [et al.].- Wyd. 8.- Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, 
      1997.- 302, [1] s.: rys., wykr.; 24 cm + dyskietka
      Informatyka - podręcznik szkolny

51. Elementy informatyki: poradnik metodyczny dla nauczyciela /pod red. Macieja M[arka] Sysły; [aut.] Ewa Gurbiel [et al.].- Warszawa: Wydawnictwo 
   Naukowe PWN, 1997.- 522, [2] s.: rys., wykr.; 24 cm + dyskietki

52. Elementy informatyki: podręcznik /Ewa Gurbiel [et al.]; pod red. Macieja M. Sysły.- Wyd. 9.- Warszawa: Wydawnictwo Szkolne PWN, 1998.- 
   302, [1] s.: rys., wykr.; 24 cm + + dyskietka
   Informatyka - podręcznik szkolny

53. Energoelektryka, automatyka, telekomunikacja i informatyka w dobie mikrokomputerów: X konferencja naukowo-techniczna, Poznań, 21-22 maja 1987: 
   zbiór referatów.- Poznań: Wydawnictwo Politechniki Poznańskiej, 1987.- 292 s.: fot., rys., wykr.; 24 cm

54. Faudrowicz Adam: Komputery i my: zarys informatyki dla laików.- Warszawa: Prószyński i S-ka, 2001.- 99, [5] s.: il.; 21 cm
   Informatyka - wydawnictwa popularne

55. Faudrowicz Adam, Sikorski Witold: Słownik skrótów informatycznych.- Warszawa: "Mikom", 1996.- 95 s.; 21 cm
   Słownik angielsko-polski

56. Faudrowicz Adam, Sikorski Witold: Słownik skrótów informatycznych.- Wyd. 2 rozsz.- Warszawa: "Mikom", 1999.- 132 s.; 21 cm
   Słownik angielsko-polski

57. Fornalska Dorota: Operator sprzętu komputerowego.- Sierpc: Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowo-Usłudowe [i. e. Usługowe] "Demon", 1996.- 
   [2], 23 k.; 30 cm
   Informatycy - informator o zawodzie

58. Forum Informatyki Teoretycznej . 10 . 1996 ( Warszawa, 10 Forum Informatyki Teoretycznej, Warszawa 29-30 listopada 1996.- Warszawa: 
   Instytut Informatyki. Uniwersytet Warszawski, 1996.- [2], 25 s.; 29 cm
   Raport / Instytut Informatyki. Uniwersytet Warszawski
   Tekst także ang.

59. Freeze Jill T.: Poznaj podstawy komputera w 24 godziny /tł. Jacek Szporko.- Warszawa: "Intersoftland", 2001.- XXIV, 454 s.: il.; 24 cm
   Tyt. oryg.: "Sams teach yourself computer basics in 24 hours" 2000
   Na okł. podtyt.: gdy masz czas tylko na właściwe rozwiązania : 24 jednogodzinne lekcje 
   Informatyka - podręcznik

60. Fulara Zygmunt, Gołuchowski Jerzy, Tron Edyta: Wprowadzenie do studiowania zagadnień informatycznych dla studentów kierunku Cybernetyka 
   ekonomiczna i informatyka.- Katowice :Akademia Ekonomiczna, 1983.- 22 s.; 20 cm
   Skrypty Uczelniane / Akademia Ekonomiczna im. Karola Adamieckiego

61. Furmanek Waldemar, Walat Wojciech: Technika - informatyka dla klasy 1 gimnazjum.- Rzeszów: "Fosze", cop. 2000.- 144 s.: il.; 24 cm

62. Furmanek Waldemar, Walat Wojciech: Technika, informatyka: zeszyt ćwiczeń 4.- Rzeszów: "Fosze", 1999.- 96 s.: il. ; 24 cm
   Informatyka - ćwiczenia i zadania dla szkół podstawowych

63. Furmanek Waldemar, Walat Wojciech: Technika, informatyka : zeszyt ćwiczeń 5.- Rzeszów: "Fosze", 1999.- 96 s.: il.; 24 cm
   Informatyka - ćwiczenia i zadania dla szkół podstawowych

64. Furmanek Waldemar, Walat Wojciech: Technika, informatyka: zeszyt ćwiczeń 6.- Rzeszów: "Fosze", 1999.- 96 s.: il. ; 24 cm
   Informatyka - ćwiczenia i zadania dla szkół podstawowych

65. Gackowski Zbigniew: Informatyka w Polsce.- Warszawa: Najwyższa Izba Kontroli, 1973.- [4], 51 s., [1] k. tabl.: 1 rys.; 30 cm
   Materiały Szkoleniowe dla Kadry Kierowniczej, Doradczej i Inspektorskiej ; nr 15

66. Gackowski Zbigniew: Informatyka w Polsce: (stan, kierunki i prognoza rozwoju).- Warszawa: Najwyższa Izba Kontroli, 1975.- [4], 38 s.; 30 cm
   Materiały Szkoleniowe dla Kadry Kierowniczej Doradczej i Inspektorskiej ; nr 37

67. Gelernter David Hillel: Mechaniczne piękno: kryterium estetyczne w informatyce: piękno to połączenie mocy, prostoty i elegancji /tł. Alek Radomski.- 
   Warszawa: CIS: "W.A.B.", 1999.- 205, [3] s.; 21 cm
   Tyt. oryg.: "Machine beauty" 1998

68. Gniłka Marian, Haschka Juliusz: Istota informatyki.- Warszawa: Instytut Wydawniczy Związków Zawodowych, 1989.- 175, [1] s.: rys.; 20 cm

69. Gościński Janusz, Pawłowski Janusz, Tomczyk Jacek: Metodyka badań rynku usług informatycznych na tle tendencji rozwoju informatyki.- 
   Warszawa: Centrum Projektowania i Zastosowań Informatyki Dział Wydawnictw, 1984.- 106 s.; 21 cm

70. Górski Janusz i inni: Inżynieria oprogramowania w projekcie informatycznym.- Warszawa: "Mikom", 1999.- 419 s.: rys., wykr.; 24 cm

71. Grabara Janusz K., Jelonek Dorota, Mazur Hanna: Elementy informatyki.- Częstochowa : Wydawnictwo Politechniki Częstochowskiej, 1998.- 
   155 s.: rys.; 24 cm
   Skrypty Politechniki Częstochowskiej, 1234-9909 ; 32

72. Grabiński Tadeusz: Elementy podstaw informatyki, rynek komputerowy: pomocnicze materiały dydaktyczne.- Kraków: Akademia Ekonomiczna 
   Wydawnictwo Uczelniane, 1995.- 69 s.; 24 cm

73. Granica Zbigniew, Walat Andrzej: Świat bez granic: multimedia i Internet: podręcznik dla klasy II.- Warszawa: Oficyna Edukacyjna Krzysztof Pazdro, 
   2000.- 93 s.: il. kolor.; 24 cm
   Informatyka - podręcznik dla gimnazjów

74. Gregorczyk Grażyna, Rostkowska Małgorzata: Elementy informatyki - ćwiczenia: podręcznik.- Augustów: Wydawnictwo Politechniki Częstochowskiej 
   Koncept Leszek Jagłowski, 1994.- 285 s.: rys.; 20 cm + Dyskietka

75. Gregorczyk Grażyna, Rostkowska Małgorzata: Elementy informatyki - ćwiczenia: podręcznik.- [Wyd. 2].- Grodzisk Maz[owiecki]: "Koncept", 1995.- 
   205 s.: rys.; 24 cm + Dyskietka

76. Harel David: Rzecz o istocie informatyki: algorytmika /tł. [z ang.] Zbigniew Weiss, Piotr Carlson.- Warszawa: Wydawnictwa Naukowo-Techniczne, 
   1992.- 428 s.: rys., 1 wykr.; 24 cm
   Oryg. : "Algorythmics : the spirit of computing" 1987

77. Harel David: Rzecz o istocie informatyki: algorytmika /z ang. przeł. Zbigniew Weiss, Piotr Carlson.- Wyd. 2.- Warszawa: Wydawnictwa Naukowo-
   Techniczne, 2000.- 428 s.: il.; 25 cm
    Tyt. oryg.: "Algorythmics : the spirit of computing" 1987

78. Heyduk Andrzej: Leksykon angielskiej terminologii komputerowej.- Wrocław: "Aspro Reklama", 1991.- 182 s.: rys., wykr.; 21 cm
   Słownik angielsko-polski

79. Hołyński Marek: E-mailem z Doliny Krzemowej.- Warszawa: Prószyński i S-ka, 2000.- 213, [1] s., [8] s. tabl. kolor.: il., mapa; 21 cm
   Informatycy - Polska - od 1989 r. - pamiętniki; Komputery - przemysł - Stany Zjednoczone - od 1989 r. - pamiętniki; 
   Praca za granicą - Stany Zjednoczone - od 1989 r. - pamiętniki

80. Ilczuk Janusz: Wśród angielskich menedżerów (i nie tylko).- Warszawa: Wydawnictwo Czasopism i Książek Technicznych NOT-SIGMA, 1985.- 
   173, [1] s.: 2 rys.; 21 cm.
   Wielka Brytania - publicystyka - 20 w.; Informatyka - publicystyka - Wielka Brytania

81. Informatyczne przygotowanie nauczycieli: materiały z Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej, Kraków 24-25 października 1997 /pod red. Jacka Migdałka 
   i Pawła Mosznera.- Kraków: Wydawnictwo Naukowe Wyższej Szkoły Pedagogicznej, 1998.- 129, [1] s.: 2 rys.; 24 cm

82. Informatyczne przygotowanie nauczycieli: materiały z II ogólnopolskiej konferencji naukowej "Informatyczne przygotowanie nauczycieli" 
   (Kraków 16-17 października 1998) /pod red. Jacka Migdałka i Pawła Mosznera.- Kraków: Wydawnictwo Naukowe Akademii Pedagogicznej, 
   1999.- 166 s.; 24 cm

83. Informatyczne przygotowanie nauczycieli: materiały z III ogólnopolskiej konferencji naukowej, Kraków, 25-26 października 1999 r. /pod red. Jacka Migdałka 
   i Pawła Mosznera.- Kraków: Wydawnictwo Naukowe Akademii Pedagogicznej, 2000.- 263 s.: il., mapy; 24 cm

84. Informatyka dla ekonomistów: ćwiczenia /red. Stanisław Wrycza; [aut. Ryszard Ruszniak et al.].- Gdańsk: Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego,
   1996.- 190, [1] s.: rys., wykr.; 23 cm
   Informatyka - podręcznik akademicki

85. Informatyka dla ekonomistów /Stanisław Wrycza (red.); [aut. rozdz. Ryszard Ruszniak et al.].- Gdańsk: Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, 2000.- 
   235 s.: il. ; 24 cm

86. Informatyka dla studentów Bałtyckiej Wyższej Szkoły Humanistycznej /praca pod red. Stanisława Wryczy; [współaut. Janusz Kobaka et al.].- Koszalin: 
   "Miscellanea", 1998.- 83 s.: 2 fot., portr., rys., 1 wykr.; 24 cm

87. Informatyka ekonomiczna.- Wrocław: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 1994.- 229 s.: rys., wykr.; 24 cm
   Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej imienia Oskara Langego we Wrocławiu , nr 691

88. Informatyka ekonomiczna /pod red. Elżbiety Niedzielskiej; aut. Wojciech Domiński [et al.].- Wrocław: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej im. Oskara 
   Langego, 1998.- 243 s.: rys., 1 wykr.; 24 cm
   Informatyka - stosowanie - gospodarka - podręcznik akademicki

89. Informatyka ekonomiczna /pod red. Elżbiety Niedzielskiej; aut. Wojciech Domiński [et al.].- Wyd. 2 popr. i poszerz.- Wrocław: Wydawnictwo Akademii 
   Ekonomicznej im. Oskara Langego, 1999.- 277 s.: il.; 24 cm
   Informatyka - stosowanie - gospodarka - podręcznik akademicki

90. Informatyka ekonomiczna: praca zbiorowa /pod red. Stanisława Wołka; [oprac. Tomasz Bajorek et al.].- Rzeszów: Oficyna Wydawnicza Politechniki 
   Rzeszowskiej, 2000.- 159, [1] s.: il.; 24 cm
   Informatyka - podręcznik akademicki

91. Informatyka i dydaktyka w nauczaniu fizyki: wybrane zagadnienia: skrypt /pod red. Henryka Szydłowskiego; [aut. Wojciech Biesiada et al.].- Poznań: 
   Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza, 1997.- 178, [1] s.: rys., wykr.; 24 cm

92. Informatyka i telekomunikacja w nowoczesnym biurze: praca zbiorowa /pod red. Andrzeja Barczaka; aut. A. Barczak [et al.].- Warszawa: Polskie 
   Wydawnictwo Ekonomiczne, 1998.- 281, [3] s.; 21 cm
   Informatyka - stosowanie - biurowość - podręcznik

93. Informatyka teoretyczna: metody analizy informacji niekompletnej i rozproszonej: materiały z konferencji, Białystok 26-28 listopada 1999.- Białystok: 
   Dział Wydawnictw i Poligrafii Politechniki Białostockiej, 2000.- 192, [3] s.: il.; 23 cm
   U góry s. tyt. i okł.: X lat Instytutu Informatyki. - Tekst częśc. ang. - Streszcz. ang., pol. przy pracach.

94. Informatyka w dydaktyce i badaniach naukowych szkół ekonomicznych: materiały pokonferencyjne, Kazubnik, kwiecień 1986 rok /[red. nauk. Henryk 
   Sroka].-Katowice: Akademia Ekonomiczna, 1989.- 180 s.: wykr.; 24 cm
   Prace Naukowe / Akademia Ekonomiczna im. Karola Adamieckiego

95. Informatyka w ekonomii /red. nauk. Nina Siemieniuk.- Białystok: Wydawnictwo Uniwersytetu Białostockiego, 1998.- 182 s.: rys.; 24 cm
   Informatyka - podręcznik akademicki

96. Informatyka w finansach i bankowości: podstawy /pod red. J. Stadnickiego; aut. Jacek Stadnicki [et al.].- Bielsko-Biała: Wydawnictwo Naukowe 
   Wyższej Szkoły Bankowości i Finansów, 2000.- 122 s.: il.; 24 cm
   Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Bankowości i Finansów w Bielsku-Białej ; nr 2

97. Informatyka w geodezji górniczej: konferencja naukowo-techniczna, Kraków 18-19 października 1996.- Kraków: Wydział Geodezji Górniczej i Inżynierii 
   Środowiska. Akademia Górniczo-Hutnicza, [1996].- 214 s.: mapy, pl., rys., wykr.; 29 cm
   Tekst częśc. tł. z niem., ros.

98. Informatyka w gimnazjum: pierwsze lekcje /Ewa Gurbiel [et al.].- Warszawa: Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, 1999.- 64 s.: rys., 2 wykr.; 24 cm
   Informatyka - podręcznik dla gimnazjów

99. Informatyka w szkole: poradnik dyrektora i nauczyciela: praca zbiorowa /[aut. Leszek Lewoc et al.].- Wrocław: "Vulcan", cop. 1993.- 323 s.: rys.; 24 cm

100. Informatyka w szkole: IV krajowa konferencja, Wałbrzych, 28-30 IX 1988.- Wrocław: Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, 1988.- 141 s.: 
    fot., rys., wykr.; 24 cm

101. Informatyka w szkole: X konferencja, Toruń 21-24 września 1994 /[oprac. i red. mater. Maciej Marek Sysło].- Toruń [Wrocław]: Instytut Informatyki
     Uniwersytetu Wrocławskiego, 1994.- X, 336 s.: rys., wykr.; 24 cm

102. Informatyka w szkole: XI konferencja, Kielce 13-16 września 1995 /[oprac. i red. Maciej M. Sysło].- [Wrocław]: Instytut Informatyki Uniwersytetu 
    Wrocławskiego, 1995.- XI, 243, [1] s.: il.; 24 cm
    Częśc. tł. z słow.

103. Informatyka w szkole: XII konferencja, Lublin 11-14 września 1996 /[oprac. i red. mater. Maciej Marek Sysło].- [Wrocław]: Instytut Informatyki 
    Uniwersytetu Wrocławskiego [etc.], [1996.- X, 504 s.: il., rys., wykr.; 24 cm
    Częśc. tł. z ang.

104. Informatyka w szkole: XIII konferencja, Lublin 17-20 września 1997 /[oprac. i red. mater. Maciej M. Sysło].- [Wrocław: Instytut Informatyki Uniwersytetu 
    Wrocławskiego], 1997.- 485 s.: rys., wykr.; 24 cm
    Tekst częśc. tł. z ang.

105. Informatyka w teorii i praktyce. Cz. 1, MS Windows, MS Word, Internet, Ms PowerPoint /Katarzyna Ciach [et al.].- Łódź: Przedsiębiorstwo 
    Specjalistyczne "Absolwent", 2000.- 277 s.: il.; 24 cm + + Dyskietka
    Informatyka - podręcznik akademicki

106. Informatyka w teorii i praktyce. Cz. 2, MS Excel, MS Access /Katarzyna Ciach [et al.].- Łódź: Przedsiębiorstwo Specjalistyczne "Absolwent", 2001.- 
    269 s.: il.; 24 cm + + CD ROM
    Tyt. grzbiet.: Informatyka
    Informatyka - podręcznik akademicki

107. Informatyka w Wielkopolsce: rys historyczny, stan aktualny, perspektywy rozwoju: zbiór studiów, referatów i komunikatów na IV konferencję 
    środowiskową pn. "Informatyka w rozwoju gospodarki Wielkopolski" z okazji 15-lecia informatyki poznańskiej połączona z Ogólnopolską Giełdą 
    Pomysłów Racjonalizatorskich, Poznań 23-24 listopada 1978 /[oprac. pod red. Zbigniewa Kierzkowskiego].- Poznań: Naczelna Organizacja Techniczna, 
    1978.- 526, [1] s.: il., tab.; 24 cm

108. Informatyka w zarządzaniu: praca zbiorowa /pod red. Tadeusza Wierzbickiego; [aut. Ignacy Dziedziczak et al.].- Warszawa: Państwowe Wydawnictwo 
    Naukowe, 1986.- 512 s.: rys.; 24 cm
    Informatyka - podręcznik akademicki

109. Informatyka, zarządzanie i technika rolnicza w procesach dostosowawczych gospodarki żywnościowej.- Bydgoszcz Ciechocinek: Zakład Informatyki 
    Stosowanej Akademii Techniczno-Rolniczej, 1997.- 189 s.: rys., wykr.; 24 cm
    Mater. z konferencji nt. Podstawy systemu informatycznego dla kształtowania techniki rolniczej

110. Informatyka: wstęp do informatyki, technologia przetwarzania danych: praca zbiorowa /pod red. Elżbiety Niedzielskiej; [poszcz. rozdz. napisali Wojciech 
    Domiński et al.].-Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Ekonomiczne, 1983.- 335, [1] s., [4] k. tabl.: fot., rys.; 24 cm
    Informatyka - podręcznik akademicki

111. Informatyka /[aut. Grzegorz Bartoszewicz et al.].- Poznań: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 1986.- 206, [1] s.: 1 fot., rys., wykr.; 24 cm
    Skrypty Uczelniane / Akademia Ekonomiczna w Poznaniu , 344

112. Informatyka: materiały konferencyjne z międzynarodowego seminarium nt. Bazy danych i tendencje rozwojowe informatyki, Wrocław, 8-9 maja 1990 r. 
    /[zespół red. Mirosław Dyczkowski, Adam Papst].- Wrocław: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 1991.- 144 s.: rys., wykr.; 24 cm
    Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego we Wrocławiu , nr 561
    Tekst ang., niem.

113. Informatyka.- Wrocław: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 1994.- 114 s.: wykr.; 24 cm
    Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego we Wrocławiu , nr 683
    Tyt. równol. : Computer science. - Tekst częśc. ang. - Streszcz. ang.

114. Informatyka: (podstawy): praca zbiorowa /pod red. Henryka Sroki.- Wyd. 3 popr. i uzup. /[poszczeg. rozdz. oprac. C. Olszak et al.].- Katowice: 
    Akademia Ekonomiczna, 1998.- 225 s.: rys., 1 wykr.; 25 cm
    Skrypty Uczelniane / Akademia Ekonomiczna im. Karola Adamieckiego

115. Informatyka: podręcznik do samodzielnej nauki dla studentów zarządzania /Katarzyna Ciach [et al.].- Łódź: Zbigniew Gontar, 1998.- 372 s.: 
    rys., wykr.; 24 cm

116. Informatyka: podręcznik dla ucznia szkoły podstawowej klasy 4/6 /Ewa Gurbiel [et al.].- Wyd. 2.- Warszawa: Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, 
    1999.- 158 s.: il. (gł. kolor.); 26 cm

117. Informatyka: podręcznik dla ucznia szkoły podstawowej klasy 4/6 /Ewa Gurbiel [et al.].- Warszawa: Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, 1999.- 
    160 s.: faks., fot., rys., wykr. (gł. kolor.); 26 cm

118. Informatyka: poradnik dla nauczyciela gimnazjum /Ewa Gurbiel [et al.].- Warszawa: Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, 2000.- 245 s. pag. 
    varia: il.; 30 cm

119. Informatyka: poradnik dla nauczyciela gimnazjum /Ewa Gurbiel [et al.].- Wyd. 2.- Warszawa: Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, 2001.- 245 s. 
    pag. varia: il. ; 30 cm

120. Informatyka: poradnik dla nauczycieli szkoły podstawowej klasy 4/6 /Ewa Gurbiel [et al.].- Warszawa: Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, 1999.- 
    [218] s. pag. varia: rys.; 30 cm

121. Informatyka: poradnik dla nauczycieli szkoły podstawowej klasy 4/6 /Ewa Gurbiel [et al.].- Wyd. 2.- Warszawa: Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, 
    2001.- 227 s. pag. varia: il. ; 30 cm

122. Informatyka: podręcznik dla ucznia gimnazjum /Ewa Gurbiel [et al.].- Warszawa: Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, 2000.- 308 s.: il. kolor.; 
    24 cm. + + CD ROM

123. Integracja europejska w obliczu ery informacyjnej (postindustrialnej) /[kom. red. Andrzej Bocian et al.].- Warszawa: Instytut Rozwoju i Studiów 
    Strategicznych, 1997.- 118 s.; 25 cm
    Raporty / Instytut Rozwoju i Studiów Strategicznych, 46
    Informatyka - socjologia - materiały konferencyjne

124. International Conference on Informatics Systems /org. by Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania, Bielsko Biała Poland.- Bielsko-Biała: Wydawnictwo 
    Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania, cop. 1999.- 114 s. pag. varia: il.; 30 cm
    Informatyka - materiały konferencyjne

125. Iszkowski Wacław: Droga informatyka, droga informatyki, droga informatyko, drogi informatyka, drogi informatyki, drogi informatyku.- Warszawa: 
    "Read Me": wyd. przy współpracy Centrum Promocji Informatyki, cop. 1995.- 138 s.; 21 cm

126. Iwanowska Małgorzata, Iwanowski Jerzy: Układy scalone systemów mikroprocesorowych.- Warszawa: "Wema", 1990.- 67, [1] s.; 21 cm
    Przyrządy półprzewodnikowe produkowane w krajach RWPG [Rady Wzajemnej Pomocy Gospodarczej] i ich odpowiedniki
    Informatyka - przemysł - kraje socjalistyczne - informator

127. Jachimek Stanisław: Informatyka dla szkół.- Gliwice: "Helion", cop. 1996/97.- 296 s.: rys., wykr.; 24 cm
    Informatyka - podręcznik

128. Jachimek Stanisław: Informatyka dla szkół.- Wyd. 2.- Gliwice: "Helion", cop. 1997.- 392 s.: rys., wykr.; 24 cm
    Informatyka - podręcznik

129. Jagielski Mariusz: Zrozumieć i polubić komputer.- Warszawa: "Świat Książki", 1999.- 447, [1] s.: rys., 3 wykr.; 25 cm
    Informatyka - wydawnictwa popularne

130. Jak zawierać umowy w zakresie informatyki /Barbara Czachórska [et al.].- Warszawa: Instytut Organizacji Przemysłu Maszynowego, 1985.- 125 s.: 
    1 rys.; 20 cm
    Poradniki / Instytut Organizacji Przemysłu Maszynowego
    Informatyka - prawo - poradnik - Polska

131. Jakość i metody kształcenia w dziedzinie informatyki: materiały z I Krajowej Konferencji Szkół Niepaństwowych, Łódź 1999.- Łódź: Wydawnictwo 
    Wyższej Szkoły Humanistyczno-Ekonomicznej, 1999.- 171 s.: il.; 30 cm
    Informatyka - szkolnictwo wyższe - nauczanie - Polska - od 1989 r. - materiały konferencyjne

132. Jakubicki Henryk: Informatyka dla studentów kierunków przyrodniczych uczelni rolniczych.- Wrocław: Wydawnictwo Akademia Rolnicza, 
    1996.- 157. [2] s.: 1 mapa, rys.; 24 cm
    Skrypty Akademii Rolniczej we Wrocławiu , nr 416

133. Janik Andrzej: Mały słownik informatyczny francusko-polski /red. Anna Gawlikowska, Jan Szarski.- Warszawa: Wydawnictwa Naukowo-Techniczne, 
    1991.- [8], 95, [1] s.; 17 cm

134. Jaskuła Bolesław: Kształtowanie kultury informatycznej uczniów szkół podstawowych.- Rzeszów: Wydawnictwo Wyższej Szkoły Pedagogicznej,
    1993.- 67 s.; 21 cm

135. Jonscher Charles: Życie okablowane: kim jesteśmy w epoce przekazu cyfrowego? /przeł. Lech Niedzielski.- Warszawa: "Muza", 2001.- 339, [5] s.: il., 
    mapa; 19 cm
    Tyt. oryg.: "Wired life: who are we in the digital age?" 1999

136. Karaś Stanisław, Pietraszek Teresa: Podstawy samokształcenia i kształcenia: poradnik dla studentów studiów dziennych i zaocznych.- Olsztyn: 
    Wyższa Szkoła Informatyki i Ekonomii Towarzystwa Wiedzy Powszechnej, 1998.- 101 s.: 2 wykr.; 24 cm

137. Karczmarczyk Alicja, Grzybowski Marian: Informatyka: podstawy obsługi komputera: Windows 95 PL, MS Word 97 PL, MS Excel 97 Politechnika Lubelska:
    materiały do ćwiczeń.- Warszawa: Wyższa Szkoła Zarządzania i Przedsiębiorczości im. Bogdana Jańskiego, 2000.- 168 s.: il.; 24 cm

138. Kartanas Edmund, Adamski Adam: Podstawy informatyki: dla studentów biologii i ochrony środowiska.- Toruń: Wydawnictwo Uniwersytetu Mikołaja 
    Kopernika, 2000.- 217, [1] s.: il.; 24 cm

139. Karty pracy ucznia: ćwiczenia do wprowadzenia do informatyki dla szkół podstawowych /Anna Kurzydłowska [et al.].- Warszawa: "Mikom", 1995.- 127 s.: 
    rys.; 24 cm
    Uzup. podręcznika: Wprowadzenie do informatyki dla szkół podstawowych

140. Katalog Oprogramowania Użytkowego opracowanego przez szkoły wyższe w ramach programu RRI. 14 (1988-1990).- Cz. 2.- Wrocław: Wydawnictwo 
    Politechniki Wrocławskiej, 1990.- 534 s.; 24 cm

141. Kiedrowicz Grzegorz: Teoria i praktyka informatycznego przygotowania nauczycieli.- Radom: Politechnika Radomska, 2000.- 427 s.: il., err.; 23 cm
    Monografie / Politechnika Radomska im. Kazimierza Pułaskiego , 0867-8138 ; nr 45
    Streszcz. ang., ros.
    Informatyka - nauczanie - Polska - od 1989 r.

142. Kierzkowski Zbigniew: Elementy informatyki: technika, metody, zastosowania.- Wyd. 2.- Warszawa Poznań: Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 
    1978.- 626 s., [3] k. tabl.: il., tab., wykr.; 24 cm
    Druk z klisz
    Informatyka - podręcznik akademicki

143. Kisielnicki Jerzy: Informatyka dla reformy.- Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Ekonomiczne, 1987.- 185, [3] s.: rys.; 21 cm
    Informatyka - stosowanie - gospodarka - Polska; Polska - gospodarka - reforma

144. Kisielnicki Jerzy: Podstawy informatyki w zarządzaniu.- Warszawa: Wydawnictwa Naukowe Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego, 1999.- 
    138 s.: rys., 1 wykr.; 24 cm
    Informatyka - podręcznik akademicki

145. Kieszonkowy słownik terminów komputerowych /pod red. Józefa L. Szmidta.- Warszawa: Agencja Wydawnicza Paweł Zapaśnik, 1991.- 48 s.; 15 cm
    Tekst także ang.
    Słownik angielsko-polski

146. Kłodnicka Hanna: Baza normatywno-techniczna w działalności informacyjnej: przegląd dokumentów normalizacyjnych.- Według stanu na 1987.11.30.- 
    Warszawa: Centrum Informacji Naukowej, Technicznej i Ekonomicznej, 1988.- 95 s.; 24 cm
    SINTO - Materiały Metodyczne, 32
    Informacja naukowa - normalizacja; Informatyka - normalizacja

147. Koba Grażyna: Informatyka: podstawowe tematy nie tylko dla gimnazjum.- Warszawa Wrocław: Wydawnictwo Szkolne PWN, 1999.- 215, [1] s.: 
    rys., wykr.; 26 cm
    Informatyka - podręcznik dla gimnazjów

148. Koba Grażyna, Bock Józef: Informatyka: podstawowe tematy: poradnik metodyczny.- Warszawa Wrocław: Wydawnictwo Szkolne PWN, 1999.- 
    135, [1] s.; 24 cm + + CD ROM

149. Koba Grażyna: Informatyka: podstawowe tematy nie tylko dla gimnazjum.- Wyd. 2.- Warszawa Wrocław: Wydawnictwo Szkolne PWN, 2000.- 
    215, [1] s.: il.; 26 cm
    Informatyka - podręcznik dla gimnazjów

150. Koba Grażyna: Informatyka: podstawowe tematy nie tylko dla gimnazjum.- Wyd. 2, 2 dodr.- Warszawa Wrocław: Wydawnictwo Szkolne PWN, 
    2000.- 215, [1] s.: il.; 26 cm
    Informatyka - podręcznik dla gimnazjów

151. Koba Grażyna, Bock Józef: Informatyka: podstawowe tematy: poradnik metodyczny.- Wyd. 2.- Warszawa Wrocław: Wydawnictwo Szkolne PWN, 
    2000.- 135, [1] s.; 24 cm + + CD ROM

152. Koba Grażyna, Bock Józef: Informatyka: podstawowe tematy: poradnik metodyczny.- Wyd. 3.- Warszawa Wrocław: Wydawnictwo Szkolne PWN, 
    2001.- 135, [1] s.; 24 cm + + CD ROM

153. Kobyliński Andrzej, Pluta Bogusław, Polak Przemysław: Technologia informatyczna dla ekonomistów.- Warszawa: "Hobbit", 1998.- 195 s.: 
    rys., 1 wykr.; 21 cm
    Informatyka - podręcznik akademicki

154. Kołodziej Marek: Elementy informatyki: szybki start: zeszyt ćwiczeń: ćwiczenia z zakresu obsługi komputera i wykorzystania podstawowych programów 
    użytkowych.- Gdańsk: "Harmonia", cop. 2000.- 55, [1] s.: il.; 24 cm
    Informatyka - podręcznik dla gimnazjów; Informatyka - podręcznik dla szkół podstawowych

155. Kołodziej Marek: Elementy informatyki: szybki start: podstawowe wiadomości z zakresu obsługi komputera, praca w systemach operacyjnych, 
    podstawy pracy w programach użytkowych, podstawy programowania w języku AC Logo, obsługa Internetu.- Gdańsk: "Harmonia", 1999.- 
    205, [1] s.: fot., rys., wykr.; 24 cm
    Na okł. : szkoła podstawowa, klasy 4-5-6, gimnazjum, klasy 1-2-3
    Informatyka - podręcznik dla gimnazjów; Informatyka - podręcznik dla szkół zawodowych

156. Kołodziejczak Tomasz, Zieliński Jarosław: Podstawy informatyki dla szkół średnich.- [Wyd. 2 zm.].- Warszawa: Prószyński i S-ka, 1997.- 261 s.: rys.; 24 cm

157. Kołodziejczak Tomasz, Zieliński Jarosław: Podstawy informatyki dla uczniów szkół średnich.- Wyd. 2 popr., [dodr.].- Warszawa: Prószyński i S-ka, 
    1999.- 261 s.: rys.; 24 cm
    Poprz. wyd. pt.: Podstawy informatyki dla szkół średnich

158. Kołodziejczak Tomasz, Zieliński Jarosław: Podstawy informatyki.- Warszawa: Prószyński i S-ka, 1995.- 246, [1] s.: rys.; 24 cm

159. Kołodziejczyk Urszula: Ewidencja publikacji pracowników Instytutu Informatyki Uniwersytetu Wrocławskiego.- Wrocław: Instytut Informatyki 
    Uniwersytetu Wrocławskiego, 1982.- 38, [2] s.; 24 cm
    Raport / Instytut Informatyki Uniwersytetu Wrocławskiego; nr P-19

160. Komunikacja gospodarcza /pod red. Elżbiety Niedzielskiej; aut. Teresa Ciesielczyk [et al.].- Wrocław: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej im. 
    Oskara Langego, 2000.- 282 s.: il.; 24 cm
    Informatyka - stosowanie - gospodarka - podręcznik

161. Kopieniak Leszek: Technika i informatyka: program nauczania techniki i informatyki do klas 4-6 szkoły podstawowej.- Kielce: "MAC", 2000.- 32 s.; 24 cm
    Na okł. podtyt.: program nauczania techniki-informatyki w klasach 4-6 w zreformowanej szkole podstawowej

162. Kopieniak Leszek: Technika i informatyka: podręcznik z ćwiczeniami dla klasy 4 szkoły podstawowej.- Kielce: "MAC", 2000.- 80 s.: il.; 28 cm

163. Kościelski Antoni: Teoria obliczeń: wykłady z matematycznych podstaw informatyki.- Wrocław: Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, cop. 
    1997.- 289 s.: 2 rys., err.; 24 cm
    Informatyka - teoria - podręcznik akademicki; Matematyka - podręcznik akademicki

164. Kowalczuk Adam, Wypych Lech: Terminologia angielska dla informatyków.- Suwałki: Wyższa Szkoły Służby Społecznej, 1994.- 60, [3] s.; 21 cm
    Skrypty Wyższej Szkoły Służby Społecznej im. ks. Franciszka Blachnickiego w Suwałkach

165. Kozieradzka- Matkowska Domicela, Poterałowicz Ewa: Les Possibilités de la technique d'ordinateur : textes choisis, précis de grammaire et exercices.- 
    Wrocław: Wydawnictwo Politechniki Wrocławskiej, 1992.- 116 s.: fot., rys.; 24 cm
    Informatyka - słownictwo; Język francuski - podręcznik akademicki

166. Krajowe Seminarium Sieci Komputerowe '96 . 3 . 1996 Sieci komputerowe: III seminarium /[red. Kazimiera Rymarz].- Gliwice: Dział Wydawnictw 
    Politechniki Śląskiej, 1996.- 582 s.: rys., wykr.; 24 cm
    Zeszyty Naukowe / Politechnika Śląska. Informatyka, z. 30
    Seria gł.: nr 1315. - Streszcz. ang. przy ref.

167. Krupa Kazimierz: Wpływ komputeryzacji na zmiany struktur organizacyjnych.- Rzeszów: Wydawnictwo Wyższej Szkoły Pedagogicznej, 1994.- 
    [2], 203, [2] s.: rys.; 24 cm

168. Krupiński Ryszard, Olejniczak Elżbieta: Podstawy informatyki : skrypt dla studentów Wyższa Szkoła Morska [Wyższej Szkoły Morskiej] w Szczecinie.- 
    Szczecin: Dział Wydawnictw Wyższej Szkoły Morskiej, 1980.- [2], 221 s.: il., tab.; 21 cm
    Skrypty / Wyższej Szkoły Morskiej

169. Kształcenie i dokształcanie nauczycieli techniki i informatyki w okresie transformacji ustrojowej: materiały konferencyjne /pod red. Józefy Anny 
    Pielkowej.- Koszalin: Wydawnictwo Wyższej Szkoły Inżynierskiej, 1994.- 211, [2] s., [4] k. tabl.: rys., wykr.; 24 cm
    Informatyka - nauczanie - materiały konferencyjne

170. Kubiak Mirosław J.: Słownik technologii informacyjnej.- Warszawa: "Mikom", 1999.- 180 s.; 24 cm
    Skróty - słownik; Słownik angielsko-polski; Słownik polsko-angielski

171. Kula Roman: Przewodnik metodyczny do podręcznika dla szkół średnich "Elementy informatyki".- Katowice: "Videograf II", 2000.- 131, [1] s.; 24 cm
    Tyt. okł. i grzbiet.: Przewodnik metodyczny

172. Kurcyusz Jerzy: Wprowadzenie do nauki o informacji i informatyce prawniczej: (skrypt dla studentów I roku administracji studiów dziennych i zaocznych).-
    Katowice: Uniwersytet Śląski, 1979.- 192 s.: 1 tab., err.; 24 cm

173. Kwiatkowska Anna: Leksykon ucznia: informatyka.- Warszawa: Wydawnictwa Naukowo-Techniczne, 1997.- 149, [3] s.: rys.; 17 cm

174. Kwiatkowski Jan: Wprowadzenie do informatyki.- Warszawa: [s.n.], 1974.- [4], 55 s.: il.; 30 cm
    Informatyka - podręcznik

175. Kwiatkowski Stefan Michał: Computer im Bildungsprozess: Modellierung, Kreativität, Technik.- Warszawa: Institut für Bildungsforschung, [1992].- 
    64 s.: wykr.; 20 cm

176. Kwiatkowski Stefan Michał: Komputery w procesie kształcenia i zarządzania szkołą.- Warszawa: Instytut Badań Edukacyjnych, 1994.- 258 s.: wykr.; 21 cm

177. Kwil-Skrzypińska Monika: Technik informatyk.- Sierpc: Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowo-Usłudowe [i. e. Usługowe] "Demon", 1996.- 
    [3], 23 k.; 30 cm

178. Lem Stanisław: Bomba megabitowa /posł. Jerzy Jarzębski.- Kraków: Wydawnictwo Literackie, 1999.- 224, [4] s.; 21 cm
    Futurologia; Internet; Informatyka - prognozy

179. Lenart Anna, Winiarski Jacek: Podstawy informatyki: materiały do ćwiczeń.- Gdańsk : Wyższa Szkoła Turystyki i Hotelarstwa, 1997.- 181 s.: 
    rys., wykr.; 30 cm
    Publikacje Wyższej Szkoły Turystyki i Hotelarstwa w Sopocie z siedzibą w Gdańsku

180. Leppert Marlies, Madey Jan, Schroff Reinhold: ITS status report.- Warszawa: Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego , 1977.- [4], III, 44 s.: il. ; 21 cm
    Sprawozdania Instytutu Informatyki Uniwersytetu Warszawskiego ; nr 63

181. Lewicki Eugeniusz, Ochman Jacek, Zając Stefan: Słownik informatyki polsko-niemiecki i niemiecko-polski.- Warszawa: Wydawnictwa 
    Naukowo-Techniczne, 1980.- 56 s.; 21 cm

182. Lewicki Jacek: Informatyka w szkole: program nauczania.- Warszawa: Oficyna Edukacyjna Krzysztof Pazdro, 1999.- 43, [1] s.; 24 cm

183. Lewicki Jacek: Z komputerem za pan brat.- Cz. 1, Podręcznik dla klasy I gimnazjum.- Warszawa: Oficyna Edukacyjna Krzysztof Pazdro, 1999.- 
    128 s.: fot. kolor., rys.; 24 cm
    Informatyka w Szkole

184. Lewicki Jacek: Od algorytmów do Internetu: podręcznik dla klasy II gimnazjum.- Warszawa: Oficyna Edukacyjna Krzysztof Pazdro, 2000.- 168 s.:
    il. gł. kolor., 2 mapy; 24 cm
    Informatyka w Szkole ; cz. 2

185. Lewicki Jacek: LOGO w gimnazjum: programowanie w języku LOGO od podstaw: podręcznik dla III klasy gimnazjum.- Warszawa: Oficyna Edukacyjna 
    Krzysztof Pazdro, 2000.- 128 s.: il. gł. kolor., nuty; 24 cm
    Informatyka w Szkole ; cz. 3

186. Lipowicz Irena: Administracyjno-prawne zagadnienia informatyki: [skrypt dla IV i V roku prawa studiów dziennych i zaocznych oraz IV roku studiów 
    administracyjnych).- Katowice: Uniwersytet Śląski, 1984.- 215 s.; 24 cm
    Skrypty Uniwersytetu Śląskiego , nr 341
    Informatyka - prawo - podręcznik akademicki - Polska

187. Logic, algebra and computer science: Helena Rasiowa in memoriam: minisemester, December 2-22 1996.- Warsaw: Instytut Informatyki. Uniwersytet 
    Warszawski, 1996.- [2], 90 s.; 29 cm
    Raport / Instytut Informatyki. Uniwersytet Warszawski

188. Logic, algebra, and computer science: Helena Rasiowa in memoriam /ed. of the vol. Damian Niwiński, Marek Zawadowski.- Warszawa: Polish Academy 
    of Sciences. Institute of Mathematics, 1999.- 225 s.: il.; 24 cm
    Banach Center Publications , vol. 46
    Wybrane prace prezentowane podczas mini-semestru, 2-22 grudnia 1996 w Warszawie

189. Lubański Mieczysław: Wprowadzenie do informatyki.- Warszawa: Akademia Teologii Katolickiej, 1979.- 238 s.: il., tab.; 25 cm

190. Łuczak Zygmunt: Infrastruktura komputeryzacji: serwis informatyczny w przyszłości.- Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Ekonomiczne, 1988.- 
    162, [2] s.: rys., wykr.; 21 cm
    W metryce r. wyd.: 1987

191. Macukow Bohdan: Informatyka: (materiały do wykładu) /aut. oprac. Bohdan Macukow, Lucjan Stapp; Wyższa Szkoła Ekologii i Zarządzania w Warszawie.-
    Wyd. 2 zm.- Warszawa: Wyższa Szkoła Ekologii i Zarządzania, 1998.- [192] s. pag. varia: rys., wykr.; 23 cm

192. Macura Marek, Szyszkiewicz Krzysztof, Urbaniec Romana: Internet, grafika, algorytmy: podręcznik do informatyki dla klas I-III gimnazjum /pod red. Jacka 
    Urbańca.-Kraków: Wydawnictwo Edukacyjne, 1999.- 251 s.: il. (w tym kolor.), fot., rys.; 25 cm + + dyskietka

193. Magaj Janusz, Olejniczak Elżbieta, Pietrzykowski Zbigniew: Ćwiczenia laboratoryjne z informatyki.- Szczecin: Wyższa Szkoła Morska, 1996.- 205, [1] s.: 
    rys., wykr.; 24 cm

194. Majewski Mirosław Lucjan: Informatyka dla szkół średnich.- Warszawa: "Lupus", 1994.- 275 s.: rys.; 24 cm + dyskietka (programy przykładowe); 14 cm

195. Małecki Roman: Elektroniczna technika obliczeniowa.- Łódź: Wydawnictwo Politechniki Łódzkiej, 1992.- 213 s.: rys., wykr.; 21 cm
    Skrypty dla Szkół Wyższych / Politechnika Łódzka

196. Mały słownik informatyczny angielsko-polski.- Warszawa: Wydawnictwa Naukowo-Techniczne, 1990.- [6], 62 s.; 17 cm

197. Mały słownik informatyczny angielsko-polski.- Wyd. 2.- Warszawa: Wydawnictwa Naukowo-Techniczne, 1991.- [6], 62 s.; 17 cm

198. Mały słownik informatyczny angielsko-polski.- Wyd. 3.- Warszawa: Wydawnictwa Naukowo-Techniczne, 1992.- [6], 62 s.; 17 cm

199. Mały słownik informatyczny angielsko-polski.- Wyd. 3 [dodr.].- Warszawa: Wydawnictwa Naukowo-Techniczne, 1994.- [6], 62 s.; 17 cm

200. Mały słownik informatyczny angielsko-polski.- Wyd. 4 zm.- Warszawa: Wydawnictwa Naukowo-Techniczne, 1995.- [6], 78 s.; 17 cm

201. Marciniak Andrzej, Jankowski Michał: Słownik informatyczny angielsko-polski: 22335 haseł /red. nauk. Wiktor Jassem.- Warszawa Poznań: Państwowe
    Wydawnictwo Naukowe, 1991.- XIV, [1], 671 s.; 21 cm
    Tyt. równol. : English-Polish dictionary of computer science. - U góry s. tyt.: P.Z. "Atomica" Dział Oprogramowania

202. Marciniak Marian, Szaniawski Jacek: Słownik angielsko-polski dla informatyków.- Warszawa: Wydawnictwa Naukowo-Techniczne, 1990.- [6], 259, 
    [7] s.; 21 cm

203. Marciniak Marian, Szaniawski Jacek: Słownik angielsko-polski dla informatyków.- Wyd. 2.- Warszawa: Wydawnictwa Naukowo-Techniczne, 1992.- 
    [6], 259, [7] s.; 21 cm

204. Marciniak Marian, Szaniawski Jacek: Słownik angielsko-polski dla informatyków.- Wyd. 2.- Warszawa: Wydawnictwa Naukowo-Techniczne, 1993.- 
    [6], 259, [7] s.; 21 cm

205. Markowski Andrzej, Rydzewski Andrzej: Technika mikrokomputerowa: słownik pięciojęzyczny.- Warszawa: Wydawnictwa Naukowo-Techniczne, 
    1993.- 231, [1] s.; 21 cm

206. Maro Leon, Ufnalski Andrzej: Komputer bliżej projektanta: poradnik.- Warszawa: "Arkady", 1978.- 221, [2] s.: il., tab., wykr.; 21 cm
    Budownictwo - projekty - komputeryzacja

207. Matematyka z elementami informatyki dla klasy drugiej gimnazjum: zbiór zadań /pod red. Henryka Kąkola; [skład zespołu Bogusława Chlebus, 
    Renata Dradrach].- Wilkowice: "Dla Szkoły", 2001,.- 111, [1] s.: il.; 24 cm
        
208. Matematyka z elementami informatyki w gimnazjum: materiały dla uczniów II klasy gimnazjum.- Cz. 1 /pod red. Henryka Kąkola; [skład zespołu 
    Grażyna Kulesza et al.].- Wilkowice: "Dla Szkoły", 2001.- 127, [1] s.: il.; 24 cm

209. Matematyka z elementami informatyki w gimnazjum: materiały dla uczniów II klasy gimnazjum.- Cz. 2.- pod red. Henryka Kąkola; [skład zespołu 
    Grażyna Kulesza et al.].-Wilkowice: "Dla Szkoły", 2001.- 130, [2] s.: il.; 24 cm

210. Matematyka z elementami informatyki dla klasy pierwszej gimnazjum: zbiór zadań /pod red. Henryka Kąkola; [oprac. zespół Paweł Kąkol et al.].-
    Wilkowice: "Dla Szkoły", 2000.- 120 s.: il.; 24 cm

211. Matematyka z elementami informatyki w gimnazjum: materiały dla uczniów I klasy gimnazjum.- Z. 1. /oprac. pod red. Henryka Kąkola; [skład zespołu
    Jarosław Leżański et al.].- Wilkowice: "Dla Szkoły", 1999.- 100 s.: il.; 24 cm

212. Matematyka z elementami informatyki w gimnazjum: materiały dla uczniów I klasy gimnazjum.- Cz. 1 /pod red. Henryka Kąkola; [oprac. zespół Danuta
    Gaul et al.].-Wilkowice: "Dla Szkoły", 2000.- 160 s.: il.; 24 cm

213. Matematyka z elementami informatyki w gimnazjum: materiały dla uczniów I klasy gimnazjum.- Z. 2 /oprac. pod red. Henryka Kąkola; [skład zespołu
    Danuta Gaul et al.].- Wilkowice: "Dla Szkoły", 1999.- 108 s.: il.; 24 cm

214. Matematyka z elementami informatyki w gimnazjum: materiały dla uczniów I klasy gimnazjum.- Cz. 2 /pod red. Henryka Kąkola; [oprac. zespół Danuta
     Gaul et al.].-Wilkowice: "Dla Szkoły", 2000.- 129 s.: il.; 24 cm

215. Matematyka z elementami informatyki w gimnazjum: materiały dla uczniów II klasy gimnazjum.- Z. 1 /oprac. pod red. Henryka Kąkola; [skład zespołu
     Barbara Kędzierska et al.].- Wilkowice: "Dla Szkoły", 2000.- 36 s.; 24 cm

216. Matematyka z elementami informatyki w gimnazjum: materiały dla uczniów II klasy gimnazjum.- Z. 2 /oprac. pod red. Henryka Kąkola; [skład zespołu
     Barbara Kędzierska et al.].- Wilkowice: "Dla Szkoły", 2000.- 56 s.; 24 cm

217. Matematyka z elementami informatyki w gimnazjum: materiały dla uczniów I klasy gimnazjum.- Z. 3 /oprac. pod red. Henryka Kąkola; [skład zespołu
     Paweł Kąkol et al.].-Wilkowice: "Dla Szkoły", 2000.- 63 s.: il.; 24 cm

218. Matematyka z elementami informatyki w gimnazjum: materiały dla uczniów II klasy gimnazjum.- Z. 3 /oprac. pod red. Henryka Kąkola; [skład zespołu
    Grzegorz Piwowar et al.].- Wilkowice: "Dla Szkoły", 2000.- 86 s.; 24 cm

219. Materiały sesji naukowej zorganizowanej z okazji 15 [piętnasto]-lecia Politechniki Świętokrzyskiej /[red. nauk. Stanisław Szyma].- Kielce: Dział
    Wydawnictw Politechniki Świętokrzyskiej, 1980.- 99 s. [2] s. tabl.: fot., rys., wykr.; 24 cm
    Zeszyty Naukowe Politechniki Świętokrzyskiej. Problemy Nauk Podstawowych, 12

220. Mechanika komputerowa: plan studiów i programy szczegółowe: curiculum and course catalog /[red. Leszek Demkowicz, Michał Życzkowski].- 
    Kraków: Politechnika Krakowska, 1992 [i. e. 1993].- 192 s.; 24 cm
    Spis treści także ang.
    Informatyka - szkolnictwo wyższe - Polska - informator

221. Metody analizy i oceny pakietów programowych /pod red. Andrzeja Gospodarowicza; [zespół aut. A. Gospodarowicz et al.].- Wrocław: Wydawnictwo
    Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego, 1997.- 190 s.: wykr.; 24 cm

222. Metodyka zastosowań informatyki w dydaktyce i pracach badawczych: zbiór referatów III ogólnopolskiej konferencji naukowej, Metodyka '95 
    /[oprac. red. Renata Lubawy].- Poznań: Wydawnictwo Akademii Rolniczej, cop. 1996.- 311 s.: 1 fot.,1 mapa, rys., wykr.; 24 cm
    Tyt. okł.: Metodyka zastosowania informatyki w dydaktyce i pracach badawczych: III konferencja naukowa

223. Metodyka zastosowań informatyki w dydaktyce i pracach badawczych: materiały z Międzynarodowej Konferencji Naukowej, Szczecin 9-10 listopada
    1994 /[oprac. red. Jadwiga Orylska].- Szczecin: Akademia Rolnicza, [1995], 1995.- 90 s.: fot.; 30 cm
    Tekst częśc. tł. z różnych jęz.

224. Mezer-Brelińska Krystyna de: Modelowanie podręcznika z podstaw informatyki.- Poznań: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu im. Adama
    Mickiewicza, 1982.- 146 s.: rys.; 24 cm

225. Międzynarodowa Konferencja Naukowa Computer Aided Engineering . 4 . 1998 ( Polanica Zdrój.- Computer Aided Engineering : IV Międzynarodowa
    Konferencja Naukowa, Polanica Zdrój '98 /[zespół red. Eugeniusz Rusiński et al.].- Wrocław: Instytut Konstrukcji i Eksploatacji Maszyn Politechniki
    Wrocławskiej, cop. 1998.- 578 s.: fot., rys., wykr.; 24 cm
    Streszcz. ang. przy ref.
    Informatyka - stosowanie - technika - materiały konferencyjne

226. Międzynarodowe Sympozjum Naukowe Studentów i Młodych Pracowników Nauki . 16 . 1994 ( Zielona Góra; Zastosowanie informatyki w zarządzaniu
    przedsiębiorstwem /[kol. red. przewodn. Paweł Orzeszko].- Zielona Góra: Wyższa Szkoła Inżynierska, 1994.- 123 s., [1] k. tabl. luz.: rys., wykr.; 24 cm
    16 Międzynarodowe Sympozjum Naukowe Studentów i Młodych Pracowników Nauki Zielona Góra, kwiecień 1994 t. 4
    Na okł. tyt.: Zarządzanie: zastosowanie informatyki w zarządzaniu przedsiębiorstwem. - T. 1 pt.: Budownictwo i inżynieria środowiska, 
    T. 3 pt.: Mechanika. - 
    Tekst częśc. ang., niem., ros

227. Międzynarodowe Sympozjum Naukowe Studentów i Młodych Pracowników Nauki . 18 . 1996 ( Zielona Góra; 18 Międzynarodowe Sympozjum Naukowe
    Studentów i Młodych Pracowników Nauki: Zielona Góra, kwiecień 1996 /[kol. red. Mariusz Mikołajewski et al.].- T. 4 : Informatyka = Informatik =
     Informatika.- Zielona Góra: Wyższa Szkoła Inżynierska, 1996.- 258 s.: 2 fot., rys., wykr.; 24 cm
    Tekst częśc. ang., ros

228. Międzynarodowe Sympozjum Naukowe Studentów i Młodych Pracowników Nauki . 20 . 1998 ( Zielona Góra; 20. Międzynarodowe Sympozjum Naukowe
     Studentów i Młodych Pracowników Nauki: Zielona Góra, maj 1998.- T. 3: Informatyka = Informatics.- Zielona Góra: Politechnika Zielonogórska, 1999.-
     352 s.: fot., rys., wykr.; 24 cm
     Tekst częśc. ang. - Streszcz. ang. przy ref.

229. Międzynarodowe Sympozjum Naukowe Studentów i Młodych Pracowników Nauki . 21 . 2000 ( Zielona Góra; Informatyka: 21. Międzynarodowe
    Sympozjum Naukowe Studentów i Młodych Pracowników Nauki, Zielona Góra, maj 2000.- Zielona Góra: Politechnika Zielonogórska, 2000.- 336 s.:
    il.; 24 cm
    Tekst częśc. ang. i ros. - Streszcz. ang. przy ref.

230. Międzynarodowe Sympozjum Naukowe Studentów i Młodych Pracowników Nauki . 22 . 2001 ( Zielona Góra; Informatyka: 22 Międzynarodowe
    Sympozjum Naukowe Studentów i Młodych Pracowników Nauki, Zielona Góra maj 2001.- Zielona Góra: Politechnika Zielonogórska, 2001.- 227 s.: 
    il.; 24 cm
    Tekst częśc. ang., ros. - Streszcz. ang.

231. Miś Bogdan: Podstawy informatyki użytkowej.- Warszawa: Wyższa Szkoła Ubezpieczeń i Bankowości: "LAM", 1997.- 150, [2] s.: rys.; 29 cm

232. Mitas Andrzej: Informatyka użytkowa - podstawy /[w oprac. udział wzięli Sławomir Golak, Wiktor Kopeć].- Gliwice: Wydawnictwo Politechniki Śląskiej,
    1998.- 155, [1] s.: rys., 2 wykr.; 24 cm
    Skrypty Uczelniane / [Politechnika Śląska], nr 2123

233. Moszkowicz Mieczysław: Ekonomiczne problemy komputeryzacji.- Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Ekonomiczne, 1988.- 186, [2] s.: 
    rys., wykr.; 21 cm
    Informatyka w Praktyce

234. Murray Charles J.: Superkomputer: historia Seymoura Craya /przekł. [z ang.] Janusz Skolimowski.- Warszawa: "Amber", 1997.- 223, [1] s., [8] s. 
    tabl.: fot., portr.; 22 cm
    Tajemnice Nauki
    Oryg.: "The supermen : the story of Seymour Cray and the technical wizards behind the supercomputer" 1997 
    Na okł. podtyt.: Seymour Cray i genialni konstruktorzy superkomputerów

235. Nauczanie przedmiotów informatycznych w uczelniach rolniczych: materiały z konferencji metodycznej /[materiały zebrał i oprac. Kazimierz Molik].-
    Warszawa: Wydawnictwo SGGW-Akademii Rolniczej [Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego Akademii Rolniczej], 1991.- 56 s.; 24 cm

236. Nauka z komputerem: książka dla ucznia gimnazjum /Ewa Gurbiel [et al.].- Warszawa: Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, cop. 2001.- 184 s.: 
    il. (gł. kolor.); 24 cm + + CD ROM

237. Nauka z komputerem: poradnik dla nauczycieli gimnazjum /Ewa Gurbiel [et al.].- Warszawa: Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, cop. 2001.- 
    80 s.; 30 cm

238. Naur Peter: Zarys metod informatyki /z ang. przeł. Czesław Berman.- Warszawa: Wydawnictwa Naukowo- Techniczne, 1979.- 412 s.: il., tab., wykr.; 24 cm
    Tyt. oryg.: "Concise survey of computer methods" 1973

239. Negroponte Nicholas: Cyfrowe życie: jak się odnaleźć w świecie komputerów /z ang. przeł. Marian Łakomy.- Warszawa: "Książka i Wiedza", 
    cop. 1997.- 195, [3] s.; 22 cm
    Oryg.: Being digital. 1995

240. Niedźwiecki Józef: Słownik rosyjsko-polski z zakresu informatyki.- T. 1: od A do O. T. 2: od P do Ja.- Warszawa: Centrum Projektowania i Zastosowania
    Informatyki, 1982.- 2 t. (XVI, 283 s.; s. 285-579)

241. Nowakowski Antoni: Organizacja przetwarzania danych: (skrypt dla studentów kierunków ekonomicznych).- Szczecin : Wydawnictwa Naukowe
    Uniwersytetu Szczecińskiego, 1987.- 355 s.: rys.; 24 cm

242. Nowakowski Zdzisław: Dydaktyka informatyki w praktyce: wybrane zagadnienia.- Warszawa: "Mikom", 1996.- 136 s.: 1 rys.; 24 cm
    Informatyka bez tajemnic cz. 4

243. Nowakowski Zdzisław, Sikorski Witold: Informatyka dla gimnazjalisty bez tajemnic.- Warszawa: "Mikom", 2000.- 228 s.: il.; 24 cm

244. Nowe programy i treści nauczania informatyki ekonomicznej: materiały konferencyjne /pod red. nauk. Henryka Sroki.- Katowice: Akademia Ekonomiczna,
    1993.- 84 s.; 25 cm
    Prace Naukowe / Akademia Ekonomiczna im. Karola Adamieckiego

245. Od teorii do praktyki: ćwiczenia z informatyki /Witold Chmielarz [et al.].- Warszawa: Wydawnictwa Naukowe Wydziału Zarządzania Uniwersytetu
    Warszawskiego, 1999.- S. 3-289: il.; 24 cm + dyskietka
    Informatyka - ćwiczenia i zadania dla szkół wyższych

246. Ogólnopolska Konferencja Naukowego Towarzystwa Informatyki Ekonomicznej . (3 ; . 1998 ; ( Ustroń) Informatyka ekonomiczna jako dziedzina
    dydaktyki: materiały III Ogólnopolskiej Konferencji Naukowego Towarzystwa Informatyki Ekonomicznej, Ustroń 12-13 listopada 1998 /Stanisław 
    Wrycza (red.).- [Gdańsk: Zakład Poligrafii Fundacji Rozwoju Uniwersytetu Gdańskiego]: Naukowe Towarzystwo Informatyki Ekonomicznej, [1998].- 
    251 s.; 24 cm
    Tekst częśc ang.

247. Ogólnopolska Konferencja Studenckich Kół Naukowych i Młodych Pracowników Nauki. 1999 ( Białystok, Ogólnopolska Konferencja Studenckich 
    Kół Naukowych i Młodych Pracowników Nauki: Białystok, 7-8 października 1999 r.- T. 2, Elektrotechnika, informatyka, marketing i zarządzanie.-
    Białystok: Politechnika Białostocka, [1999].- 231 s.: 1 mapa, rys., wykr.; 24 cm

248. Ogólnopolskie Seminarium Metodyczne Informatyki . (5;. 1980; ( Raba Niżna); V Ogólnopolskie Seminarium Metodyczne Informatyki: Raba Niżna, 
    21-26 kwiecień 1980.-Kraków: Akademia Górniczo-Hutnicza, 1980.- 233 s.: il., 3 tab.; 24 cm

249. Ogólnopolskie Seminarium Metodyczne Informatyki . 6 . 1981 ( Rynia; VI Ogólnopolskie Seminarium Metodyczne Informatyki, Rynia 26-30 maja 1981 r.-
    Warszawa: Uniwersytet Warszawski, 1981.- 66 s.; 20 cm

250. Olechowska Teresa: Lingua Land - Kappa Land.- Warszawa: Wydawnictwa Politechniki Warszawskiej, 1986.- 128 s.: rys.; 24 cm
    Informatyka - słownictwo; Język angielski - podręcznik akademicki

251. Olechowska Teresa: Lingua Land - Kappa Land.- [Wyd. 2 z err.].- Warszawa: Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej, 1993.- 128 s.: 
    rys., err.; 24 cm
    Informatyka - słownictwo; Język angielski - podręcznik akademicki

252. Olimpiada Informatyczna. 3. 1995/1996: III Olimpiada Informatyczna 1995/1996 /[aut. Maciej Marek Sysło et al.; oprac. i red. M. M. Sysło].- Warszawa,
    Wrocław: Instytut Informatyki Uniwersytetu Wrocławskiego, 1996.- 160 s.: rys.; 24 cm + dyskietka
    Informatyka - ćwiczenia i zadania pomocnicze dla szkół

253. Olszewski Marek: Samouczek komputerowy.- [Wrocław: "Croma", 1998].- 96 s.: rys.; 24 cm
    Informatyka - podręcznik

254. Organizacja przetwarzania danych: praca zbiorowa.-.cz. 1] /pod red. Adama Nowickiego; [poszczeg. rozdz. skryptu napisali Wojciech Domiński et al.];
    pod red. Leszka Maciaszka; [poszczeg. rozdz. skryptu napisali W. Domiński et al.].- Cz. 1: Narzędzia: metody. Cz. 2: Ćwiczenia.- Wrocław: Wydawnictwo
    Uczelniane Akademii Ekonomicznej, 1981.- 2 cz. (273; 207 s.): il., tab. wykr.; 24 cm
    Informatyka - podręcznik akademicki

255. Orylska Jadwiga, Siemianowski Liwiusz: Wybrane zagadnienia z informatyki na potrzeby gospodarki żywnościowej.- Szczecin: Akademia Rolnicza, 2000.-
    121, [7] s.: il.; 24 cm
    Informatyka - podręcznik akademicki

256. Orylska Jadwiga: Wybrane zagadnienia z informatyki gospodarczej.- Szczecin: Akademia Rolnicza, 1998.- 131, [1] s.; 24 cm

257. Osmańska-Furmanek Wielisława: Nowe technologie informacyjne w edukacji.- Zielona Góra: Lubuskie Towarzystwo Naukowe, 1999.- 210 s.: il.; 21 cm

258. Otman Gabriel: Angielski dla internautów /Jerzy Gronkowski.- Warszawa: Wydawnictwa Naukowo-Techniczne, 2000.- 313, [2] s., [2] s. tabl. luz.: 
    1 il.; 20 cm
    Tyt. oryg.: "L'Anglais de l'Internet" 1997
    Na okł. podtyt.: słownictwo angielskie pozwalające swobodnie surfować i nie zgubić się w Internecie

259. Padlewska Beata, Radev Slavian: Informatyka teoretyczna: (modele i zadania).- Warszawa: Telecotron International, 1999.- [2], 142 s.; 21 cm

260. Pańkowska Małgorzata: Współdziałanie podmiotów rynku produktów i usług informatycznych.- Katowice: Wydawnictwo Uczelniane Akademii
    Ekonomicznej, 1998.- 212 s.; 25 cm
    Prace Naukowe / Akademia Ekonomiczna im. Karola Adamieckiego

261. Pedagogika i informatyka: materiały konferencyjne, 15-16 czerwca 2000, Cieszyn /[red. mater. Andrzej W. Mitas].- Katowice: Politechnika Śląska. Katedra
    Mechaniki i Technologii Przeróbki Plastycznej, 2000.- 366 s.: il.; 30 cm
    Streszcz. ang. przy mater.

262. Pejaś Jerzy: Wybrane metody informatyki: wykłady.(Cz. 1). - Szczecin: Oficyna Wydawnicza ROKP ZCE [Regionalnego Ośrodka Kształcenia
    Praktycznego Zachodniopomorskiego Centrum Edukacyjnego]: na zlec. Policealnego Studium Ekonomiczno-Informatycznego Maius College, 1998.- 
    [1], 122: rys., wykr.; 24 cm

263. Perspektivy razvitija vycislitel'noj techniki: materialy naucnoj konferencii Komisii naucnye voprosy vycislitel'noj techniki (KNVVT), Jadvisin, 11-14 maja
    1982 r. /[red. Juliusz Lech Kulikowski].- Warszawa, Łódź: Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1983.- 162, [1] s.: rys., 1 wykr.; 24 cm
    Tekst ang. i ros.
    Informatyka - zagadnienia

264. Pfaffenberger Bryan: Słownik terminów komputerowych /przekł. zbiorowy pod red. Leksemu; [red. językowa Anna Nurzyńska].- Warszawa: 
    Prószyński i S-ka, 1999.- 420 s.; 21 cm
    Tyt. oryg.: "Webster's new world dictionary of computer terms" 1997

265. Pieńkos Elżbieta: Initiation ... la langue de spécjalit‚ [÷] : démographie, informatique, ‚conométrie choisis accompagnés du petit lexique de l'informatique
    franşais-polonais.- Warszawa: Szkoła Główna Planowania i Statystyki, 1980.- 137 s.; 24 cm

266. Pirjanowicz Wincenty: Wstęp do informatyki.- Olsztyn: Wyższa Szkoła Informatyki i Ekonomii Towarzystwa Wiedzy Powszechnej. Wydawnictwo, 
    1999.- 138, [2] s. : il.; 24 cm

267. Płoszajski Grzegorz: Elementy informatyki: użytkowanie komputera.- Warszawa: Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, 1995.- 610 s.: rys., 
    wykr.; 24 cm + Dyskietka

268. Plan i programy studiów dla kierunku Cybernetyka ekonomiczna i informatyka ze specjalnościami Przetwarzanie danych i rachunkowość, Ekonometria
    i Statystyka.-Warszawa, Poznań: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 1980.- 105 s.: tab.; 24 cm

269. Płoszajski Grzegorz: Elementy informatyki: użytkowanie komputera.- Wyd. 2.- Warszawa: Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, 1997.- 610 s.: rys.,
     wykr.; 24 cm + dyskietka

270. Podgotovka i povysenie kvalifikacii informacionnych rabotnikov i obucenie potrebitelej naucno-techniceskoj informacii: mezdunarodnaja
     naucno-techniceskaja konferencija "Informacija '87", 12-15 maja 1987 g. Varsava: konferencionnye materialy.- Warszawa: Centrum Informacji Naukowej,
     Technicznej i Ekonomicznej, 1987.- IV, [2], 278 s.: rys.; 24 cm
     Informatyka - szkolenie - kraje socjalistyczne - materiały konferencyjne

271. Podręczny słownik informatyczny angielsko-polski /[red. Hanna Jezierska, Maria Kasperska, Dorota Woźnicka].- Wyd. 5.- Warszawa: Wydawnictwa
    Naukowo-Techniczne, 1998.- 127, [1] s.; 17 cm
    Wyd. poprz. ogł. pt. : Mały słownik informatyczny angielsko-polski

272. Podstawy informatyki dla studentów medycyny /pod. red. R. Rudowskiego; [aut. Michał Dzierżak et al.].- Warszawa: Akademia Medyczna, 2000.-
    283 s.: il.; 20 cm
    Informatyka - podręcznik akademicki

273. Podstawy informatyki i wybrane programy użytkowe /Marek Ptak [et al.].- Kraków: Akademia Rolnicza, 1998.- 145, [1] s.: rys., wykr.; 29 cm
    Informatyka - podręcznik akademicki

274. Podstawy informatyki: praca zbiorowa /pod red. Zbigniewa Messnera; [poszczeg. rozdz. oprac. Grażyna Bilewicz et al.].- Katowice: Akademia
    Ekonomiczna, 1987.- 364 s.: rys.; 24 cm
    Skrypty Uczelniane / Akademia Ekonomiczna im. Karola Adamieckiego

275. Podstawy informatyki: (dla ekonomistów): praca zbiorowa /pod red. Henryka Gwiazdy; [aut. H. Gwiazda et al.].- Cz. 1-2.- Radom: Wyższa Szkoła
    Inżynierska, 1991.- 2 cz. (297 s.: wykr.; s. [2], III, 298-505); 20 cm
    Skrypty / Wyższa Szkoła Inżynierska im. Kazimierza Pułaskiego w Radomiu , nr 20, 21

276. Podstawy informatyki: (dla ekonomistów): praca zbiorowa /pod red. Henryka Gwiazdy; [aut. H. Gwiazda et al.].- Cz. 1-2.- [Wyd. 2].- Radom: 
    Wyższa Szkoła Inżynierska, 1993.- 2 cz. (297 s.: wykr.; s. [2], III, 298-505); 20 cm
    Skrypty / Wyższa Szkoła Inżynierska im. Kazimierza Pułaskiego w Radomiu , nr 1-2

277. Podstawy informatyki /[aut. Andrzej Borowiecki et al.].- Kraków: "Szkoła Wiedzy o Terenie", 1997.- 118, 13, [1], 14 s.: il.; 30 cm
    Materiały pomocnicze do ćwiczeń z informatyki dla geodetów ; z. 1
    Informatyka - ćwiczenia i zadania dla szkół wyższych

278. Podstawy informatyki: laboratoria i ćwiczenia /pod red. Barbary Nowarskiej.- Kraków: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 1999.- 160 s.; 24 cm
    Informatyka - ćwiczenia i zadania dla szkół wyższych

279. Politechnika Warszawska. Wydział Elektroniki: Program studiów magisterskich Wydziału Elektroniki dla kierunków Elektronika, Informatyka,
    Telekomunikacja.-Warszawa: Wydawnictwa Politechniki Warszawskiej, 1981.- 285 s.: tab.; 25 cm

280. Polska a integracja europejska w edukacji: aspekty informatyczne: seminarium Warszawa, 23 października 1998.- Warszawa: Instytut Problemów
    Współczesnej Cywilizacji, 1999.- 131 s.; 24 cm
    Informatyka - stosowanie - szkolnictwo - materiały konferencyjne

281. Powszechna edukacja informatyczna /pod red. Macieja M[arka] Sysły.- [Wrocław]: Uniwersytet Wrocławski, 1987.- 85, [3] s.; 24 cm
    Raport / Instytut Informatyki Uniwersytetu Wrocławskiego , 33

282. Prace naukowo-badawcze polskich studentów i doktorantów z Moskiewskiego Instytutu Energetycznego /[red. zespół Edward Bożek et al.].- 
    Warszawa: Warszawskie Centrum Studenckiego Ruchu Naukowego, 1978.- 57, [1] s.: il., tab.; 21 cm
    Cz. 1: Wybrane tematy prac doktorskich; Cz. 2: Wykorzystanie techniki obliczeniowej w Związku Radzieckim

283. Prajsnar Stanisław: Zastosowania informatyki w fizyce.- Szczecin: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, 1998.- 117 s.: rys., wykr.; 24 cm

284. Problemy automatyki i informatyki: książka jubileuszowa z okazji 60 rocznicy urodzin i 40-lecia pracy naukowej Zdzisława Bubnickiego /[red. nauk. Adam
    Grzech].- Wrocław: Zakład Narodowy im. Ossolińskich, cop. 1998.- 274 s.: il.; 25 cm
    Tekst częśc. ang., ros.
     Informatyka - materiały konferencyjne

285. Problemy kształcenia i doskonalenia nauczycieli techniki: kierunki kształcenia technicznego w szkolnictwie ogólnokształcącym: XII Międzynarodowa
    konferencja naukowa, Opole-Suchy Bór 9-10 czerwca 1994 r. /[red. nauk. Maksymilian Gajek].- Opole: Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego, 1994.-
    275, [1] s.: 1 fot., rys., wykr.; 24 cm
    Tekst częśc. ros.

286. Program studiów magisterskich dla kierunku Informatyka.- Warszawa: Wydawnictwa Politechniki Warszawskiej, 1978.- 40 s., [1] k. tab.; 24 cm

287. Przepisy o informacji naukowo-technicznej i informatyce /[wybór i oprac.] Jerzy Góral, Krystyna Hajduk-Popławska.- Warszawa: Centrum Informacji
     Naukowej, Technicznej i Ekonomicznej, Wydawnictwa Informacyjne, 1981.- 528, [1] s.: tab. err.; 24 cm

288. Przykładowe rozkłady materiału i plan-konspekty z przedmiotu elementy informatyki dla szkół ponadpodstawowych w dwuletnim cyklu nauczania (1+2).-
    Cz. 1 /Małgorzata Tołoczyńska-Lekacz [et al.].- Rzeszów: Centrum Doskonalenia Pedagogicznego, 1999.- 72 s.; 21 cm

289. Put Dariusz: Zbiór zadań z informatyki.- Kraków: [Dariusz Put], 1998.- 124 s.: rys.; 24 cm

290. Rabiej Małgorzata: Podstawy informatyki w ćwiczeniach.- Bielsko-Biała: Wydawnictwo Politechniki Łódzkiej. Filia, 1997.- 95 s.: rys.; 22 cm
    Skrypt / Politechnika Łódzka. Filia w Bielsku-Białej ; nr 9

291. Rabiej Małgorzata: Podstawy informatyki: przykłady zastosowań.- Bielsko-Biała: Wydawnictwo Politechniki Łódzkiej. Filia, 2000.- 266 s.: il.; 24 cm

292. Rachunkowość i informatyka w warunkach inflacji : komputerowe wspomaganie dydaktyki: materiały na ogólnopolską konferencję naukową i Szkołę
    Letnią instytutów, katedr i zakładów rachunkowości i informatyki, Wrocław, wrzesień 1988 /zespół red. Mirosława Kwiecień, Danuta Misińska, Edward
    Nowak.- Wrocław: Wydawnictwo Uczelniane Akademii Ekonomicznej, 1988.- 186 s.: rys.; 24 cm
    Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego we Wrocławiu , nr 429

293. Raińczuk Anna: Programista.- Sierpc: Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowo-Usłudowe [i. e. Usługowe] "Demon", 1996.- [2], 18 k.; 30 cm
    Informacja o Zawodzie

294. Relational methods in logic, algebra and computer science: 4th International Seminar RelMiCS, Warsaw, Poland 14- 20 September 1998: extended
    abstracts /Ewa Orłowska and Andrzej Szałas (Eds.).- Warsaw: Institute of Telecommunications, [1998].- [4], 215, [1] s.; 30 cm
    Informatyka - materiały konferencyjne

295. Riley David, Greasby Liz: Terminologia - komputery i Internet /przygot. wersji pol. Grzegorz Śpiewak].- Warszawa: "Wilga", cop. 2000.- [6], 51, [6] s.; 
    30 cm
    Tyt. wersji ang.: Check your vocabulary for computing, 1997

296. Rola edukacji informatycznej w technice i jej związek z wychowaniem ekologicznym i kształceniem zawodowym: V Ogólnopolskie Warsztaty
    Multimedialne w Dydaktyce Techniki, Szczecin, 19-20 listopada 1998 roku /pod red. Tadeusza Brodzińskiego.- Szczecin: Wydawnictwo Naukowe
    Uniwersytetu Szczecińskiego, 1999.- 432 s.: il.; 24 cm
    Materiały, Konferencje / Uniwersytet Szczeciński , nr 45
    Tekst. częśc. ang., ros. słowac. - Streszcz. ang., pol.
     Informatyka - stosowanie - materiały konferencyjne

297. Rozwój metod i zastosowań informatyki: V Krajowa Konferencja Informatyków, Poznań 8-10 grudnia 1987: zbiór materiałów.- Poznań: Naczelna
    Organizacja Techniczna, 1987.- 534 s.: rys., wykr.; 24 cm
    Tekst częśc. ang.

298. Rozwój metod i zastosowań informatyki: notatki z V Krajowej Konferencji Informatyków /[zbiór mater. oprac. pod red. Zbigniewa Kierzkowskiego;
    współpraca w oprac. notatek V KKI Edward Kącki przewodn. Komisji Wnioskowej et al.].- Poznań: Naczelna Organizacja Techniczna, 1988/1989.- 
    180 s.: fot., portr., rys., wykr.; 24 cm

299. Sadler Philip: Zarządzanie w społeczeństwie postindustrialnym /przeł. [z ang.] Marek Bernacki.- Kraków: Wydawnictwo Profesjonalnej Szkoły Biznesu,
    1997.- 221 s.: rys.; 20 cm
     Oryg. : "Managerial leadership in the post-industrial society" 1988

300. Sapiecha Krzysztof: Elektroniczna technika obliczeniowa.- Warszawa: Wydawnictwa Naukowo-Techniczne, 1981.- 288 s.: il., tab., wykr.; 24 cm
    Informatyka - podręcznik akademicki

301. Seidler Jerzy: Nauka o informacji /kom. red. Daniel Bem [et al.]. - T. 1: Podstawy, modele źródeł i wstępne przetwarzanie informacji. - T. 2: Sygnały niosące
    informację i jej odtwarzanie.- Warszawa: Wydawnictwa Naukowo-Techniczne, 1983.- 2 t. (435, [1]; 529, [1] s.): rys., wykr.; 24 cm
    Informatyka - podręcznik akademicki

302. Sikorski Witold: Leksykon komputerowy dla początkujących: (mikroencyklopedia mikrokomputerowa) .- [Wyd. 2 rozsz.].- Warszawa: "Mikom", 1991.- 
    72 s.; 20 cm

303. Sikorski Witold: Leksykon komputerowy dla początkujących czyli Mikroencyklopedia mikrokomputerowa.- [Wyd. 4 rozsz.].- Warszawa: "Mikom", 1993.- 
    84 s.; 21 cm

304. Sikorski Witold: Podstawy technik informatycznych.- Wyd. 2 rozsz.- Warszawa: "Mikom", 2001.- 76, [1] s.: il.; 24 cm
    Informatyka - podręcznik

305. Simpson Robin: Technologia i innowacje /[tł. Wiesław Byrski ; Wyższa Szkoła Zarządzania].- Warszawa: "Pret", 1999.- 145 s.: il.; 30 cm
    Tyt. oryg.: "Technology and innovation"
    Informatyka - podręcznik akademicki

306. Sławik Mirosław, Bremer Aleksander: Elementy informatyki dla szkół średnich.- Katowice: "Videograf II", 2000.- 472 s.: il.; 24 cm

307. Sławik Mirosław, Bremer Aleksander: Komputer bez tajemnic.- Katowice: "Videograf II", 2000.- 380, [4] s.: il.; 24 cm
    Na okł. podtyt.: Internet, Access 97, Word 97, Excel 97, Windows 95/98. - Na okł. odmienna kolejność aut
    Informatyka - podręcznik

308. Słownik informatyki dla ekonomistów /[aut. Piotr Adamczewski et al.].- Poznań: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 1992.- 113 s.; 24 cm
    Informatyka - encyklopedia

309. Słownik informatyki polsko-angielsko-rosyjski /pod red. Zofii Pęzińskiej, Anieli Topulos; [materiał uzup. oprac Władysław Klepacz et al.].- 
    Wyd. 2 popr. i uzup.-Warszawa: Wydawnictwa Naukowo-Techniczne, 1981.- VII, 119, [1] s.; 21 cm

310. Słownik informatyki polsko-angielsko-rosyjski.- Wyd. 3 zm. i rozsz. /pod red. Hanny Jezierskiej.- Warszawa: Wydawnictwa Naukowo-Techniczne, 
    1989.- IV, 163, [1] s.; 21 cm

311. Słownik obywatelski rolnika /z rys. Szymona Kobylińskiego; [oprac. i red. Bolesław Banaszkiewicz].- Warszawa: Fundacja na Rzecz Rozwoju Wsi 
    "Polska Wieś 2000". Instytut Macieja Rataja, 1997.- [8], 339 s.: il.; 24 cm
    Informatyka - terminologia - słownik

312. Słownik skrótów angielskich: elektronika, informatyka, telekomunikacja /[oprac. i red. Jan Grzybowski et al.].- Warszawa: SIGMA-Naczelna Organizacja 
    Techniczna: Stowarzyszenie Elektryków Polskich, 1993.- [4], 112, [3] s.; 23 cm

313. Smulko Janusz: Podstawy informatyki: wykład i materiały do ćwiczeń.- Gdynia: Wyższa Szkoła Administracji i Biznesu, 1998.- 131 s.: rys.; 23 cm
    Informatyka - ćwiczenia i zadania dla szkół wyższych

314. Sokołowski Andrzej: Podstawy informatyki.- Warszawa: Wojskowa Akademia Polityczna, 1980.- il. tab.; 21 cm
    Informatyka - podręcznik akademicki

315. Sokołowski Stefan: Internal and external maps of specification systems.- Warszawa: IPI. PAN, 1995.- 14 s.; 21 cm
    Prace IPI PAN , 796

316. Społeczeństwo informacyjne: aspekty techniczne, społeczne i polityczne /pod red. nauk. Lecha W[iesława] Zachera.- Lublin, Warszawa: "Warszgraf", 
    1992.- 347 s.: rys., wykr.; 21 cm
    Informatyka - socjologia

317. Spustek Henryk: Elementy informatyki.- Warszawa: Wyższa Szkoła Informatyki Stosowanej i Zarządzania, 2000.- 171s.: il.; 21 cm
    Skrypty Wyższej Szkoły Informatyki Stosowanej i Zarządzania

318. Stephens Rod: Algorytmy i struktury danych z przykładami w Delphi: stosowane w Delphi 3, 4 i 5 /tł., oprac. wersji pol. i uzup. Andrzej Grażyński].-
    Gliwice: "Helion", cop. 2000.- 380 s.: il.; 24 cm + + dyskietka
    Tyt. oryg.: "Delphi algorithms" 1999

319. Stochmal Wiesław: Zbiór zadań z informatyki dla szkół średnich z rozwiązaniami w Turbo Pascalu.- Warszawa: "Translator", cop. 1995.- 196 s.: 
    rys., 1 wykr.; 24 cm
    Tyt okł. : Zbiór zadań z informatyki dla szkół średnich z rozwiązaniami

320. Stryjek Adam: Podstawy informatyki dla każdego.- Warszawa: "Lynx-SFT", cop. 1994.- 221 s.: rys.; 23 cm
    Tyt. okł. : Podstawy informatyki dla szkół

321. Studia z informatyki prawniczej: [praca zbiorowa pod red. naukową Sylwestra Zawadzkiego].- Warszawa: Centrum Informacji Naukowej, Technicznej 
    i Ekonomicznej, Wydawnictwa Informacyjne, 1978.- 144 s.: il.; 24 cm
    Prace Instytutu Informacji Naukowej, Technicznej i Ekonomicznej ; 15
    Streszcz. ang., fr., ros.

322. Sympozjum Naukowe Instytutu Matematyki i Informatyki SIMI 2000. (2000; Poraj, Sympozjum Naukowe Instytutu Matematyki i Informatyki SIMI 2000,
    Poraj, 19-1.06.2000.- Częstochowa: Wydawnictwo Politechniki Częstochowskiej, 2000.- 152 s.: il.; 24 cm
    Konferencje / Politechnika Częstochowska , 37
    Tekst częśc. ang.

323. Sysło Maciej Marek: Informatyka: poradnik dla nauczyciela.- Warszawa: Biuro Koordynacji Kształcenia Kadr. Fundusz Współpracy: "Multimedian",
    1995.- 78 s.; 23 cm
    Przygot. w ramach programu MOVE - Modernizacja Kształcenia Zawodowego

324. Sysło Maciej Marek: Informatyka: poradnik dla ucznia.- Warszawa: Biuro Koordynacji Kształcenia Kadr. Fundusz Współpracy: "Multimedian", 1995.-
    84 s.; 23 cm
    Przygot. w ramach programu MOVE - Modernizacja Kształcenia Zawodowego

325. Szaniawski Jacek: Duży słownik informatyczny [angielsko-polski].- Warszawa: "ArsKom", 1997.- 360 s.; 24 cm

326. Szaniawski Jacek: Słownik skrótów informatycznych: [angielsko-polski].- Warszawa: "ArsKom", 1997.- 215 s.; 22 cm

327. Szczepanik Danuta: Projektant i analityk systemów komputerowych.- Sierpc: Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowo-Usłudowe [i. e. Usługowe] 
    "Demon", 1996.- [4] s., 26 k.: rys.; 30 cm
     Informacja o Zawodzie

328. Szczypka Edward, Urbaniec Jacek i Romana: Internet, grafika, algorytmy: ćwiczenia do informatyki dla klas I-III gimnazjum.- Kraków: Wydawnictwo
    Edukacyjne, 2001.- 100 s.: il. (w tym kolor.); 30 cm

329. Szepietowski Andrzej: Podstawy informatyki.- Gdańsk: Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, 2000.- 146 s.: il.; 24 cm
    Informatyka - podręcznik akademicki

330. Szewczyk Agnieszka: Informatyka: aspekty humanistyczne.- Szczecin: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, 1996.- 137, [1] s.; 24 cm
    Informatyka - podręcznik akademicki

331. Środowiskowa Konferencja Matematyczna . 4 . 1997 ( Rzeszów-Czudec; IV Środowiskowa Konferencja Matematyczna, Rzeszów-Czudec, 8-11 listopada 
    1997: materiały konferencyjne.- Rzeszów: Oficyna Wydawnicza Politechniki Rzeszowskiej, 1997.- 180, [5] s.: rys., wykr.; 24 cm
    Tekst częśc. ang. - Streszcz ang. przy mater.

332. Środowiskowa Konferencja Matematyczna . 5 . 1998 ( Rzeszów etc.Proceedings of the Fifth Environmental Mathematical Conference: 
    Rzeszów - Lublin - Lesko 1998 /kom. red. Józef Zając - red. t. [et al.].- Lublin: Redakcja Wydawnictw Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, 1999.- 
    305 s.: il.; 24 cm
    Materiały z konferencji w Lesku, 11-15 XI 1998 r. - Tekst ang., pol.

333. Święcicki Krzysztof, Walat Andrzej: Szkolny słownik informatyki.- Warszawa: "BGW", 1992.- 87, [1] s.: rys., 1 wykr.; 24 cm

334. Tadeusiewicz Ryszard, Moszner Paweł, Szydełko Andrzej: Teoretyczne podstawy informatyki.- Kraków: Wydawnictwo Naukowe Wyższej Szkoły 
    Pedagogicznej, 1998.- 118 s.: fot., rys.; 21 cm

335. Tadeusiewicz Ryszard: Wstęp do informatyki.- Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1989.- 284 s.: rys.; 24 cm
    Informatyka - podręcznik akademicki

336. Tadeusiewicz Ryszard: Wstęp do informatyki.- Wyd. 2 zm. i rozsz.- Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1991.- 260 s.: rys., wykr.; 24 cm
    Informatyka - podręcznik akademicki

337. Tadeusiewicz Ryszard: Wstęp do informatyki.- Wyd. 3 rozsz.- Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1993.- 310 s.: rys.; 24 cm
    Informatyka - podręcznik akademicki

338. Targowski Andrzej: Informatyka: modele systemów i rozwoju.- Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Ekonomiczne, 1980.- 608 s., [1] k. tabl.: il.; 25 cm

339. Technika informatyczna: słownictwo znormalizowane /[oprac. Hanna Kłodnicka et al.].- Warszawa: Polski Komitet Normalizacyjny, 1999.- 
    [4], VI, 400 s.: il.; 25 cm
    Tyt. nagł.: Słownictwo znormalizowane - technika informatyczna. - Tekst częśc. równol. pol., ang., fr.

340. Techniki informatyczne w medycynie: TIM'98: [III krajowa konferencja naukowa, Jaszowiec 15-17. 10. 1998] /pod red. Jana Piechy.- Sosnowiec: 
    Zakład Elektroniki i Systemów Komputerowych. Instytut Informatyki Uniwersytetu Śląskiego, [1998].- [332] s. pag. varia: fot., rys., wykr; 30 cm
    Na okł. podtyt.: biopomiary, przetwarzanie danych, systemy inteligentne. - Streszcz. ang. przy rozdz.

341. Techniki informatyczne w medycynie: TIM '99 : [IV konferencja naukowa], Jaszowiec 18-20. 11. 1999 /pod red. Jana Piechy.- Sosnowiec: Uniwersytet 
    Śląski, [1999].- 430 s. pag. varia: il.; 30 cm
    Tekst częśc. ang. - Streszcz. ang. przy pracach.

342. Testowanie umiejętności i wymagania maturalne z informatyki: materiały pomocnicze dla nauczycieli elementów informatyki w szkołach podstawowych 
     i średnich: propozycje: [praca zbiorowa /pod red. Jacka Figla].- Leszno: Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli i Kształcenia Ustawicznego, 1996.- 
     45 s.: 1 wykr.; 30 cm

343. Trusewicz Magdalena, Sikorski Witold: Komputer.- Warszawa: "Mikom", 1999.- 180 s.: rys.; 24 cm
    Od A do Z
    Informatyka - podręcznik

344. Turski Władysław Marek: Informatics: a propaedeutic view /transl. [from Pol.] by B[arbara] Osuchowska.-Warszawa: Państwowe Wydawnictwo 
    Naukowe; Amsterdam [etc.]: North-Holland, 1985.- VIII, 342 s.: fot., rys.; 23 cm
    Oryg. : "Propedeutyka informatyki"
    Informatyka - podręcznik akademicki

345. Turski Władysław Marek: Nie samą informatyką.- Warszawa: Państwowy Instytut Wydawniczy, 1980.- 210, [2] s.; 18 cm
    Informatyka - socjologia

346. Turski Władysław Marek: Propedeutyka informatyki: [podręcznik dla pierwszego roku studiów matematycznych i informatycznych].- Warszawa: 
    Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1979.- 268 s.: il., tab.; 25 cm

347. Turski Władysław Marek: Propedeutyka informatyki: [podręcznik dla pierwszego roku studiów matematycznych i informatycznych].- [Wyd. 1 dodr.].- 
    Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1981.- 268 s.: il., tab.; 24 cm

348. Turski Władysław Marek: Propedeutyka informatyki: [podręcznik dla pierwszego roku studiów matematycznych i informatycznych].- Wyd. 2.- Warszawa: 
    Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1985.- 268 s.: fot., rys., wykr.; 25 cm

349. Uniwersytet Warszawski. Instytut Informatyki ( Warszawa Institute of Informatics report 1987 and 1988 /[the report was compiled by Grażyna 
    Domańska-Żurek and Joanna Mickiewicz].- Warszawa: Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, 1989, 1990.- 27, [1] s.; 21 cm
    Sprawozdania Instytutu Informatyki Uniwersytetu Warszawskiego , nr 175

350. Urbański Andrzej Przemysław: Bajeczna informatyka.- Warszawa: "Edu-Mikom", 1996.- 40 s., [4] s. rys. kolor.; 21 x 29 cm
    Informatyka - wydawnictwa popularne; Literatura młodzieżowa polska

351. Urbański Andrzej Przemysław: BITowcy: z przygodą w XXI wiek.- Poznań: ["Uranosoft". Pracownia Informatyczna], 1997.- 24 s.; 21 cm
    Na okł. podtyt.: przygody nastolatków z komputerami
    Informatyka - wydawnictwa popularne; Literatura młodzieżowa polska - 20 w.

352. Uwagi o realizacji programu nauczania matematyki z elementami informatyki w I klasie gimnazjum: przewodnik metodyczny /[oprac. pod kierunkiem 
    Henryka Kąkola; skład zespołu Paweł Kąkol, Grażyna Kulesza, Witold Pająk].- Wilkowice: "Dla Szkoły", 2000.- 43 s.: il.; 30 cm

353. Walat Andrzej: Modelowanie i symulacja za pomocą komputera: podręcznik dla klasy III. Cz. 1.- Warszawa: Oficyna Edukacyjna Krzysztof Pazdro, 2001.- 
    128 s.: il. (w tym kolor.); 25 cm
    Tyt. grzbiet.: Informatyka: klasa III
    Informatyka - podręcznik dla gimnazjów

354. Walat Andrzej: Za pomocą komputera: podręcznik dla klasy I.- Warszawa: Oficyna Edukacyjna Krzysztof Pazdro, 1999.- 159 s.: il. kolor., 1 faks., rys., 
    wykr.; 24 cm
    Informatyka dla Gimnazjalistów
    Tyt. grzbiet.: Informatyka : klasa 1

355. Walat Wojciech: Zestaw rocznych planów pracy dydaktycznej dla nauczycieli techniki - informatyki w gimnazjum.- Rzeszów: "Fosze", cop. 2000.- 
    60 s.; 24 cm

356. Walerczyk Danuta: Język niemiecki: teksty i ćwiczenia z zakresu informatyki i przetwarzania danych.- Szczecin: Wydawnictwo Uczelniane Politechniki 
    Szczecińskiej, 1984, 1985.- 151 s.: rys.; 24 cm

357. Warchoł Michał: Informatyka w szkole.- Warszawa: "Intersoftland", 2000.- IV, [II], 304 s.: il.; 24 cm
    Na okł. podtyt.: podręcznik gimnazjalisty

358. Wenta Kazimierz: Metodyka stosowania technik komputerowych w edukacji szkolnej.- Szczecin: "Pedagogium", 1999.- 181 s.: rys.; 21 cm

359. Wenta Kazimierz: Wprowadzenie do metodyki nauczania elementów informatyki w szkole: podstawy teoretyczne dydaktyki w informatyce stosowanej.- 
    Szczecin: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, 1997.- 129, [2] s.: rys.; 24 cm
    Rozprawy i Studia / Uniwersytet Szczeciński, t. 248
    Na s. tyt. także t. 322 oznaczający nr kolejny serii Rozprawy i Studia do nr 74 wydawanej przez WSP w Szczecinie

360. Wesołowska-Janczarek Mirosława: Informatyka: przewodnik do ćwiczeń z informatyki dla studentów wydziałów rolniczych i ogrodniczych.- [Wyd. 2].-
    Lublin: Wydawnictwo Akademii Rolniczej, 1996.- 79 s.; 24 cm

361. Węgrzyn Stefan: Podstawy informatyki.- Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1982.- 394, [1] s.: il. tab. wykr.; 21 cm

362. Węgrzyn Stefan: Wykłady z podstaw informatyki prof. Stefana Węgrzyna /oprac. Adam Gros [et al.].- Wyd. 3.- Gliwice: Wydawnictwo Politechniki 
    Śląskiej, 1997.- 280 s.: rys., wykr.; 24 cm
    Skrypt / Politechnika Śląska , 2088

363. Węgrzyn Stefan: Wykłady z podstaw informatyki prof. Stefana Węgrzyna /oprac. Adam Gros [et al.].- Wyd. 4.- Gliwice: Wydawnictwo Politechniki 
    Śląskiej, 1999.- 280, [1] s.: il.; 24 cm
    Skrypty Uczelniane / [Politechnika Śląska], 2192

364. Widomska Teresa: Technika z elementami informatyki: poradnik: szkoła podstawowa IV-VI.- Toruń: "Bea-Bleja", [1999].- 78 s.: pl., rys.; 20 cm

365. Wielofunkcyjność zastosowań informatyki - edukacyjna funkcja Internetu: materiały z konferencji naukowej, Olsztyn 12 maja 2000 r..- Olsztyn: 
    Wyższa Szkoła Informatyki i Ekonomii Towarzystwa Wiedzy Powszechnej. Wydawnictwo, 2000.- 175 s.: il.; 24 cm
    Tekst częśc. ang., ros.

366. Wildner Urszula: Einführung in die Sprache der Technik Wissenschafts-Technischer Informationssysteme.- Wrocław: Wydawnictwo Politechniki 
    Wrocławskiej, 1980.- 466 s.: il. tab.; 24 cm
    Skrypty / Politechniki Warszawskiej
    Informatyka - słownictwo; Język niemiecki - podręcznik akademicki

367. Wołek Stanisław: Informatyka ekonomiczna.- Rzeszów: Oficyna Wydawnicza Politechniki Rzeszowskiej, 1999.- 148, [1] s.: il.; 24 cm
    Materiały Pomocnicze / [Politechnika Rzeszowska]
    Informatyka - podręcznik akademicki

368. Wołek Stanisław: Wstęp do informatyki. Cz. 1.- Rzeszów: Oficyna Wydawnicza Politechniki Rzeszowskiej, 1997.- 76, [1] s.; 24 cm
    DOS - podręcznik akademicki; Informatyka - podręcznik akademicki

369. Wołek Stanisław: Wstęp do informatyki: materiały pomocnicze. Cz. 2, Laboratorium.- Rzeszów: Oficyna Wydawnicza Politechniki Rzeszowskiej, 1998.- 
    130, [1] s.: il.; 24 cm
    Informatyka - podręcznik akademicki

370. Wołek Stanisław: Wstęp do informatyki: materiały pomocnicze. Cz. 1.- Rzeszów: Wydawnictwo Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania, 1998.- 
     176 s.: 1 mapa, rys.; 23 cm
     Informatyka - podręcznik akademicki

371. Wołek Stanisław: Wstęp do informatyki.- Rzeszów: Oficyna Wydawnicza Politechniki Rzeszowskiej, 1999.- 180, [1] s.: il.; 23 cm
    Informatyka - podręcznik akademicki

372. Wołek Stanisław: Wstęp do informatyki.- Rzeszów: Oficyna Wydawnicza Politechniki Rzeszowskiej, 2000.- 208, [2] s.: il.; 24 cm
    Informatyka - podręcznik akademicki

373. Woods R. J.: Windows 98/2000/Me: książka nauczyciela z ćwiczeniami do kopiowania /[tł. Piotr Kolczyński].- Warszawa: "RM", cop. 2001.- 61 s.: il.; 30 cm
    Tyt. oryg.: "Basic Windows 2000/Me" 2000.- Opis wg okł

374. Woźniak Cezary: Elementy informatyki dla szkół podstawowych.- Warszawa: "Lynx-SFT", cop. 1995.- 140 s.: rys.; 24 cm

375. Wprowadzenie do informatyki dla ekonomistów /pod red. Andrzeja Bąka; aut. oprac. Andrzej Bąk [et al.].- Wrocław: Wydawnictwo Akademii 
    Ekonomicznej im. Oskara Langego, 2000.- 297, [1] s.: il.; 24 cm
    Informatyka - podręcznik akademicki

376. Wprowadzenie do informatyki dla szkół podstawowych /Anna Kurzydłowska [et al.].- Warszawa: "Mikom", 1995.- 252 s.: rys., err.; 24 cm

377. Wprowadzenie do informatyki dla szkół podstawowych /Anna Kurzydłowska [et al.].- Wyd. 2 rozsz.- Warszawa: "Mikom", 1998.- 312 s.: rys., wykr.; 24 cm
    Na okł. podtyt.: Podstawy informatyki, DOS i Norton, Windows 95, Works 4, Internet, programowanie w Pascalu

378. Wroński Aleksander: Techniki informatyczne: moduł V: suplement.- Warszawa: Ministerstwo Edukacji Narodowej; Radom: Instytut Technologii 
    Eksploatacji, cop. 1997.- 65 s.; 30 cm
    Przewodnik dla Edukatora. TERM-IAE Projekt

379. Wróblewski Piotr: ABC komputera.- Gliwice: "Helion", cop. 1999.- 254 s.: rys.; 24 cm
    Informatyka - podręcznik

380. Współczesne kierunki rozwoju informatyki: szósta Jesienna Szkoła PTI organizowana przez Polskie Towarzystwo Informatyczne, Mrągowo, 6-10 listopada
    1989 r.-[Warszawa: Polskie Towarzystwo Informatyczne, 1989].- [4], 145 s.: rys., wykr.; 21 cm
    Informatyka - materiały konferencyjne

381. Wstęp do informatyki prawniczej /pod red. Jerzego Wróblewskiego; [aut. Małgorzata Król et al.].- Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1985.- 
    179, [1] s.: rys., wykr.; 24 cm
    Informatyka - stosowanie - prawo - podręcznik akademicki

382. Wstęp do informatyki: praca zbiorowa /pod red. Elżbiety Niedzielskiej.- Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Ekonomiczne, 1989.- 228 s.: 3 wykr.; 24 cm
    Informatyka - podręcznik akademicki

383. Wstęp do informatyki: praca zbiorowa /pod red. Elżbiety Niedzielskiej.- Wyd. 2 uzup..- Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Ekonomiczne, 1993, 1992.- 
    241, [3] s.: rys., wykr.; 24 cm
    Informatyka - podręcznik akademicki

384. Wstęp do informatyki /Roman Małecki [et al.].- Łódź: Wydawnictwo Politechniki Łódzkiej, 1997.- 154 s.: 1 mapa, rys.; 23 cm
    Informatyka - podręcznik akademicki

385. Wybrane zagadnienia informatyki w gospodarce wobec integracji z Unią Europejską: materiały seminaryjne pracowników Zakładu Informatyki: 
    seminars materials personnel of the Informatic Departament /ed. Jadwiga Orylska.- Szczecin: Akademia Rolnicza, 1998.- 119 s.: wykr.; 24 cm
    Streszcz ang. przy mater.

386. Wybrane zagadnienia informatyki /Krzysztof Ambroziak [et al.].- [Wyd. 2 popr.].- Warszawa: Wydawnictwa Politechniki Warszawskiej, 1982.- 108 s.: 
     rys.; 24 cm
     BASIC - podręcznik akademicki; Informatyka - podręcznik akademicki

387. Wybrane zagadnienia technologii kształcenia /[kom. red. Bogusław Chmielowski, Lucjan Goik, Stanisław Tokarczyk. Z.].- Katowice: Wojewódzki Ośrodek
    Metodyczny, 1991.- 110 s.: rys.; 21 cm
    Informatyka - nauczanie - materiały konferencyjne

388. Wykłady z podstaw informatyki prof[esora] Stefana Węgrzyna /oprac. Adam Gros. [et al.].- Gliwice: Wydawnictwo Politechniki Śląskiej, 1994.- 280 s.: 
    rys., wykr.; 24 cm
    Skrypty Uczelniane / Politechnika Śląska, nr 1812

389. Wykłady z podstaw informatyki prof[esora] Stefana Węgrzyna /oprac. Adam Gros [et al.].- Wyd. 2.- Gliwice: Wydawnictwo Politechniki Śląskiej, 1995.- 
    280 s.: rys., wykr.; 24 cm
    Skrypty Uczelniane / Politechnika Śląska, nr 1894
    50-lecie Politechniki Śląskiej

390. Zagadnienia współczesnej heurystyki - metodyki użytkowania komputerów /pod red. Andrzeja Góralskiego.- Warszawa : Zakład Metodologii Wyższej 
    Szkoły Pedagogiki Specjalnej, 1995.- 47 s.; 30 cm
    Monografie i Zbiory Monograficzne Zakładu Metodologii Wyższej Szkoły Pedagogiki Specjalnej; nr 5(2)

391. Zastosowania technik komputerowych: wybrane zagadnienia /red. Krzysztof Magnucki, Roman Stryjski.- Zielona Góra: Wydawnictwo Wyższej Szkoły
    Pedagogicznej, 1998.- 210 s.: rys., wykr.; 24 cm
    Informatyka - podręcznik akademicki

392. Zastosowanie informatyki w dydaktyce i pracach badawczych: Szczecin 25-26 listopad 1999 /pod red. nauk. Jadwigi Orylskiej.- Szczecin: Akademia
    Rolnicza, cop. 1999.- 186 [1] s.: il.; 24 cm
    Ref. z VII Międzynarodowej Konferencji z cyklu Metodyka zastosowań informatyki. - Tekst częśc. ros. - Streszcz. ang., pol.

393. Zastosowanie informatyki w gospodarce: (wybrane zagadnienia) /pod red. Jadwigi Orylskiej; [poszczeg. rozdz. oprac. J. Orylska et al.].- Szczecin: 
    Wydawnictwo Akademii Rolniczej, 1995.- 170, [1] s.: rys., wykr.; 24 cm

394. Zastosowanie komputerów w dydaktyce 2000: X cykl seminarów [!] zorganizowanych przez PTETiS Oddział w Gdańsku, Gdańsk 2000 /[kom. nauk. Ludwik 
    Referowski et al.].- Gdańsk: Wydawnictwo Wydziału Elektrotechniki i Automatyki Politechniki Gdańskiej, 2000.- 204 s.: il.; 24 cm
    Zeszyty Naukowe Wydziału Elektrotechniki i Automatyki Politechniki Gdańskiej , 15
    Tyt. równol.: Computer aided education 2000 : proceedings of the X seminar organized by Polish Society of Theoretical and Applied 
    Electrical Engineering PTETiS, Gdańsk Section, Gdańsk, 2000. - Tekst częśc. ang. - Streszcz. ang., pol. przy ref.

395. Zastosowanie komputerów w dydaktyce '99: IX cykl seminarów [!] zorganizowanych przez PTETiS Oddział w Gdańsku, Gdańsk 1999 /[komitet naukowy 
    Ludwik Referowski et al.].- Gdańsk: Wydawnictwo Wydziału Elektrotechniki i Automatyki Politechniki Gdańskiej, 1999.- 175 s.: il.; 24 cm
    Zeszyty Naukowe Wydziału Elektrotechniki i Automatyki Politechniki Gdańskiej ,13
    Tyt. równol.: Computer aided education '99: proceedings of the IX seminar organized by Polish Society of Theoretical and Applied 
    Electrical Engineering PTETiS, Gdańsk Section, Gdańsk, 1999. - Tekst częśc. ang. - Streszcz. ang., pol. przy ref.

396. Zastosowanie matematyki w informatyce i ekonometrii: materiały z międzynarodowej konferencji naukowej, Olsztyn 21-22 maja 1999 r. /[red. nauk. Zbigniew
    Grande, Michał Grabowski].- Olsztyn: Wyższa Szkoła Informatyki i Ekonomii Towarzystwa Wiedzy Powszechnej. Wydawnictwo, 1999.- 263, [1] s.: il.; 24 cm
    Na okł. podtyt.: wieloaspektowość funkcji informatyki. - Tekst częśc. ang., ros.

397. Zbiór zadań testowych z podstaw informatyki: praca zbiorowa /pod red. Karola Chrabańskiego; [poszczeg. części napisali Grażyna Billewicz et al.].- 
    Katowice: Akademia Ekonomiczna, 1988.- 157 s.: rys.; 24 cm
    Skrypty Uczelniane / Akademia Ekonomiczna im. Karola Adamieckiego
    Informatyka - ćwiczenia i zadania

398. Zbiór zadań z podstaw informatyki: praca zbiorowa /pod red. Stanisława Kozielskiego; oprac. Henryk Biesiada [et al. ].- Gliwice: Dział Wydawnictw 
    Politechniki Śląskiej, 1986.- 286, [1] s.: rys., wykr.; 24 cm
    Skrypty Uczelniane / Politechnika Śląska im. W. Pstrowskiego, nr 1279

399. Zbiór zadań z podstaw informatyki: praca zbiorowa /pod red. Stanisława Kozielskiego; oprac. Henryk Biesiada [et al.].- Wyd. 2.- Gliwice: Dział 
    Wydawnictw Politechniki Śląskiej, 1990.- 286, [1] s.: rys., wykr.; 24 cm
    Skrypty Uczelniane / Politechnika Śląska im. W. Pstrowskiego, nr 1459

400. Zbiór zadań z podstaw informatyki: praca zbiorowa /pod red. Stanisława Kozielskiego; oprac. Henryk Biesiada [et al.].- Wyd. 3.- Gliwice: Wydawnictwo
    Politechniki Śląskiej, 1994.- 286, [1] s.: rys., wykr.; 24 cm
    Skrypty Uczelniane / Politechnika Śląska, nr 1842

401. Zbiór zadań z podstaw informatyki: praca zbiorowa /pod red. Stanisława Kozielskiego; oprac. Henryk Biesiada [et al.].- Wyd. 4.- Gliwice: Wydawnictwo 
    Politechniki Śląskiej, 1998.- 286, [1] s.: rys., wykr.; 24 cm
    Skrypty Uczelniane / Politechnika Śląska, nr 2087
    Informatyka - ćwiczenia i zadania dla szkół wyższych

402. Zieliński Gerard: Elementy wiedzy informatycznej.- Warszawa: "Edu-Mikom", 1998.- 75, [1] s.: rys.; 24 cm
    Informatyka - podręcznik akademicki

403. Zieliński Gerard: Elementy wiedzy informatycznej.- Wyd. 2 rozsz.- Warszawa: "Mikom", 1999.- 84 s.: il.; 24 cm
    Informatyka - podręcznik akademicki

404. Zinczuk Mikołaj: Zarys informatyki.- Lublin: Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, 1995.- 214, [1] s.; 24 cm
    Informatyka - podręcznik akademicki

  
Artykuły w czasopismach:

  
1. A fuzzy logic model for bargaining /Rafael Espin-Andrade, Eduardo Fernandez-Gonzalez// Foundations of Computing and Decision Sciences.- 1999, 
  nr 4, s. 209-218

2. A hybrid pricing expert system based on fuzzy reasoning /S[pyros] G. Tzafestas, S. Raptis, N. Moschos// Foundations of Computing and Decision Sciences.-
  1999, nr 4, s. 171-187

3. A metaheuristic approach to multiple objective nurse scheduling /Andrzej Jaszkiewicz// Foundations of Computing and Decision Sciences.- 1997, nr 3, 
  s. 169-183

4. A missing link in OR-DA: robustness analysis /Bernard Roy// Foundations of Computing and Decision Sciences.- 1998, nr 3, s. 141-160

5. A new method of fast fault grading /Stanisław Deniziak, Krzysztof Sapiecha// Control and Cybernetics.- 1997, nr 2, s. 271-298

6. A simulated annealing algorithm for some class of discrete-continuous scheduling problems /Joanna Józefowska, Marek Mika, Jan Węglarz// 
  Computational Methods in Science and Technology.- Vol. 2.- (1996), s. 73-85

7. Abstrakcja danych /Zofia Łękawa.- Streszcz. w jęz. pol.// Badania Operacyjne i Decyzje.- 1997, nr 1, s. 45-57

8. Aktywne metody uczenia analityków systemów /Marian Kuraś// Komputer w Edukacji.- 1995, nr 3/4, s. 69-76

9. Algorithms of grade correspondence-cluster analysis /Alicja Ciok, Teresa Kowalczyk, Elżbieta Pleszczyńska, Wiesław Szczęsny.- Streszcz. w jęz. pol.// 
  Archiwum Informatyki Teoretycznej i Stosowanej.- 1995, z. 1/4, s. 5-22

10. Algorytm, o którym nie wiadomo, czy jest skończony /Zbigniew Granica// Komputer w Szkole.- 1995, nr 1, s. 37-40

11. Algorytmy - odświeżone spojrzenie /Maciej M[arek] Sysło// Komputer w Szkole.- 1997, nr 5, s. 26-45

12. Algorytmy - odświeżone spojrzenie /Maciej M[arek] Sysło// Komputer w Edukacji.- 1997, nr 1/2, s. 31-41

13. Ambitne cele w praktyczny sposób: próba odpowiedzi na pytanie: Jak uczą informatyki? na przykładzie analizy zadania "Pionki" z I Olimpiady 
   Informatycznej /Andrzej Walat// Komputer w Szkole.- 1995, nr 6, s. 8-18

14. An application of bispectrum for high-resolution alignment of ECG cycles /Jacek Łęski, Tomasz Pander// Systems Science.- 1997, nr 1, s. 101-111

15. An extension of the Cayley-Hamilton theorem for a standard pair of block matrices /Tadeusz Kaczorek// Applied Mathematics and Computer Science.- 
   1998, nr 3, s. 511-516

16. Analiza obiektowa w wizualizacji algorytmów /Krzysztof Dobosz.- Streszcz. w jęz. ang.// Zeszyty Naukowe, Informatyka/Politechnika Śląska.- Z. 35.- 
   (1998), s. 21-33

17. Application of MATLABTM Software Package for identification of mechanical systems modal models /Tadeusz Uhl, Wojciech Lisowski// Applied 
   Mathematics and Computer Science.- 1994, nr 4, s. 591-603

18. Application of selected univariate distributions in statistical pattern recognition /Marek Skomorowski// Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego, 
   Prace Informatyczne.- Z. 6.- (1995), s. 111-127

19. Application of sensitivity theory to fuzzy logic based FDI /Tracy Dalton, Petra Klotzek, Paul M. Frank// Applied Mathematics and Computer Science.- 
   1999, nr 3, s. 619-636

20. Application of the Hough transform to detection of hollow rectangular features in an incomplete image /Leszek Luchowski.- Streszcz. w jęz. pol.// 
   Archiwum Informatyki Teoretycznej i Stosowanej.- 1997, z. 1/4, s. 155-161

21. Approximate multidimensional polynomial factorization into general m - D polynomial factors /Nikos E. Mastorakis// Control and Cybernetics.- 1996,
   nr 4, s. 809-820

22. Architectures of granular information and their robustness properties: a shadowed sets approach /Witold Pedrycz// Applied Mathematics and Computer 
   Science.- 1999, nr 2, s. 435-455

23. Arisoft Lantastic 6.0/7.0 - król sieci równorzędnych: (ukryta moc) /Dariusz Fabicki// Komputer w Szkole.- 1997, nr 4, s. 73-80

24. Arkusz kalkulacyjny MS EXCEL wersja 5.0 /Janusz Jeznach.- Nie bój się komputera// Wychowanie Techniczne w Szkole.- 1998, nr 4, s. 235-238

25. Arkusz kalkulacyjny MS EXCEL wersja 5.0. /Janusz Jeznach.- Nie bój się komputera// Wychowanie Techniczne w Szkole.- 1998, nr 5, s. 299-304

26. Arkusz kalkulacyjny MS EXEL wersja 5.0. Dane liczbowe. Wzory /Janusz Jeznach.- Nie bój się komputera// Wychowanie Techniczne w Szkole.- 1999, 
   nr 1, s. 46-51

27. Assembly line balancing by resource-constrained project scheduling techniques - a critical appraisal /Bert De Reyck, Willy Herroelen// Foundations of 
   Computing and Decision Sciences.- 1997, nr 3, s. 143-167

28. Automatycy z Gliwic w Ameryce /Jadwiga Bielska// Przegląd Techniczny.- 2001, nr 12, s. 23-24
   Osiągnięcia absolwentów Wydziału Automatyki i Informatyki Politechniki Śląskiej w USA

29. Badanie heurystycznego podejścia do minimalizacji niezupełnych wielowartościowych funkcji logicznych w klasie wielomianów Reeda-Mullera 
   /Grzegorz Hołowiński.-Streszcz. w jęz. ang.// Badania Operacyjne i Decyzje.- 2000, nr 1, s. 35-56

30. Bags with interval counts /Kankana Chakrabarty// Foundations of Computing and Decision Sciences.- 2000, nr 1, s. 23-36

31. Bazy danych /Andrzej Sawicki// Komputer w Szkole.- 1993, nr 1/2, s. 13-18

32. Bazy danych /Andrzej Sawicki// Komputer w Szkole.- 1993, nr 5/6, s. 21-31

33. Bezpieczny rozwój /Paweł A. Luksic; rozm. przepr. Tomasz Mering// Nowe Życie Gospodarcze.- 2000, nr 41, s. 12-13
   COMP SA - grupa usługowa na rynku informatycznym

34. Boundary stabilization of coupled wave equations / Mahmoud Najafi, Reza Sarhangi //Applied Mathematics and Computer Science.-1997, nr 3, s. 479-484

35. Budowanie schematów algorytmów za pomocą programu ELI /Grażyna Koba, Maciej M[arek] Sysło// Komputer w Edukacji.- 1995, nr 3/4, s. 5-17

36. Canonical forms, orthogonal approximations and sensitivity analysis: ref. /Piotr S. Szczepaniak// Zeszyty Naukowe. Informatyka / Politechnika Łódzka.- 
   Z. 3.- (1994), s. 31-39

37. Cele i metody nauczania przedmiotu "Zastosowania komputerów w rachunkowości" /Piotr Wójtowicz.- Streszcz. w jęz. ang.// Prace Naukowe / Wyższa 
   Szkoła Przedsiębiorczości i Marketingu w Chrzanowie.- Nr 1.-(1997), s.117-126

38. Cele kształcenia informatycznego w szkole średniej w kraju i na świecie /Zdzisław Nowakowski// Komputer w Edukacji.- 1996, nr 1/2, s. 13-24

39. Circular built-in self-test for controllers with many internal clocks /Michał Kopeć// Archives of Control Sciences.- 1997, nr 3/4, s. 261-272

40. Co powinien umieć specjalista w dziedzinie zastosowań komputerów w edukacji? /Andrzej Walat// Komputer w Szkole.- 1996, nr 5, s. 5-12
   Program studiów magisterskich w Uniwersytecie Londyńskim

41. Co to jest dydaktyka informatyki?: przemyślenia o znajomości dziedziny przez nauczyciela informatyki: ref. /Jürg Nievergelt; tł. z niem. Ewa Gurbiel// 
   Komputer w Edukacji.- 1994, nr 1, s. 27-34

42. Co to znaczy, że algorytm - program jest dobry, lepszy niż inne? /Zbigniew Granica// Komputer w Szkole.- 1995, nr 5, s. 48-50

43. ComNet-Warszawa '97 /Tadeusz Szafarz// Przegląd Techniczny.- 1997, nr 33, s. 26-27
   Wystawa technik telekomunikacyjnych i sieciowych

44. Compensatoriness of preferences in matching and choice /Vincent Mousseau// Foundations of Computing and Decision Sciences.- 1997, nr 1, s. 3-19

45. Computation of mutual entropy in quantum Markov chains /Luigi Accardi, Masanori Ohya, Hiroki Suyari// Open Systems & Information Dynamics.- 
   1994, nr 3, s. 337-354

46. Computation of shortest reducts /Robert Susmaga// Foundations of Computing and Decision Sciences.- 1998, nr 2, s. 119-137

47. Computing in GF (2m) using GAP /Czesław Kościelny// Applied Mathematics and Computer Science.- 1997, nr 3, s. 677-688

48. Cyber-café: korespondencja z Waszyngtonu /Tomasz Wróblewski// Wprost.- 1996, nr 5, s. 48-49
   Rozwój sieci komputerowych w Stanach Zjednoczonych

49. Czekajcie na postscriptum /Michał Bonarowski// Gazeta Bankowa.- 1998, nr 50, s. 18
   Kongres Informatyki Polskiej

50. Czy, jak i kiedy oceniać oprogramowanie dydaktyczne? /Józefina Turło// Komputer w Szkole.- 1994, nr 3, s. 88-109

51. Czy jest zielone światło dla informatyki w szkole? /Edyta Gaworska// Pedagogika Pracy.- [Nr] 37.- (2000), s. 75-79

52. Czy można zatrzymać komputeryzację? /Grzegorz Rakowski// Przegląd Techniczny.- 1996, nr 30, s. 16

53. Czy rewolucja informatyczna? /Piotr Wiegandt// Polonistyka.- 2000, nr 1, s. 24-31
   Na marginesie książki Stanisława Lema "Bomba megabitowa"

54. Czy to jest programowanie?: jak uczyłem elementów informatyki w pierwszych klasach liceum ogólnokształcącego /Andrzej Walat// Komputer w Szkole.- 
   1996, nr 5, s. 26-43

55. Decision making under ambiguity: a belief-function perspective /Rajendra P. Srivastava// Archives of Control Sciences.- 1997, nr 1/2, s. 5-27

56. Deszcz cyberdolarów: wielki kapitał kupuje udziały w polskich firmach internetowych /Daniel Maciejski// Wprost.- 1999, nr 40, dod. s. 12-13

57. Detection and regulation problems for discrete-time distributed systems with delays /Abdelwahed Namir, Fouad Lahmidi, Omar Alif// Applied 
   Mathematics and Computer Science.- 1999, nr 2, s. 347-369

58. Diablo w szkolnej sieci /Ireneusz Dańko// Gazeta Wyborcza.- 2000, nr 261, s. 20-21
   Pracownia internetowa w Średniej Wsi koło Leska

59. Diagrammatic representation for a space of intervals /Zenon Kulpa// Machine Graphics & Vision.- 1997, nr 1, s. 5-24

60. Directed forests with application to algorithms related to Markov chains /Piotr Pokarowski// Applicationes Mathematicae.- Vol. 26, nr 4.- (1999), s. 395-414

61. Discrete-continuous scheduling with identical processing rates of jobs /Joanna Józefowska, Marek Mika, Rafał Różycki, Grzegorz Waligóra, Jan Węglarz// 
   Foundations of Computing and Decision Sciences.- 1997, nr 4, s. 279-295

62. Displacement and rotation estimation by cluster matching /Maciej Philipp, Agnieszka Tomaka.- Streszcz. w jęz. pol.// Archiwum Informatyki Teoretycznej
   i Stosowanej.- 1998, z. 1/2, s. 35-43

63. Distribution of degrees of freedom over structure and motion of rigid bodies /Mieczysław A[lojzy] Kłopotek// Machine Graphics & Vision.- 1995, nr 1/2, 
   s. 83-100

64. Dla małych i średnich /Tadeusz Szafarz// Przegląd Techniczny.- 1996, nr 48, s. 36-37
   Sprzęt i oprogramowanie sieciowe firmy Cisco

65. Dlaczego uczymy informatyki /Henryka Krystkowiak// Dyrektor Szkoły.- 1996, nr 7/8, s. 36-37

66. Doc[ent] dr hab. inż. Adam Mrózek: nekr. /Stefan Węgrzyn// Archiwum Informatyki Teoretycznej i Stosowanej.- 2000, z. 1, s. 65-67

67. Dolina śmierci?: pracownicy wirtualnych firm z San Francisco tworzą nową miejską kulturę: tł. /Joan O'C. Hamilton// Wprost.- 2000, nr 48, s. 76-77

68. Duch cyberprzestrzeni i mity /Anna Mikołejko// Społeczeństwo Otwarte.- 1997, nr 9, s. 14-19

69. Dwie propozycje nowych rodzajów zadań na Międzynarodową Olimpiadę Informatyczną: tł. Eksperymentalne badanie teoretycznego problemu: uwagi na
   marginesie artykułu Toma Verhoeffa o nowych zadaniach na olimpiady informatyczne /Tom Verhoeff / Andrzej Walat// Komputer w Szkole.- 1995, 
   nr 4, s. 40-47

70. Dwustopniowe studia informatyczne na Politechnice Poznańskiej /Jacek Błażewicz, Jerzy R[yszard] Nawrocki// Komputer w Edukacji.- 1995, nr 3/4, s. 23-31

71. Dydaktyka informatyki - rzemiosło czy sztuka? /Kajetan Wojsyk.- Streszcz. w jęz. ang.// Prace Naukowe. Wychowanie Techniczne / Wyższa Szkoła 
   Pedagogiczna w Częstochowie.- Z. 1.- (1996), s. 61-71

72. Dylematy kształcenia informatycznego studentów pedagogiki /Wojciech Lewandowski// Toruńskie Studia Dydaktyczne.- Nr 8.- (1995), s. 83-85

73. Dynamic feedback linearizing control of spacecraft with uncertain dynamics by singular perturbation /Zeng Yueming, Sahjendra N. Singh// 
   Systems Science.- 1997, nr 3, s. 79-93

74. Dziesięć lat minęło... /Katarzyna Sikorska, Witold Sikorski; rozm. przepr. Joanna Czarkowska// Wydawca.- 2000, [nr] 11, s. 21-23
   Firma MICOM - wydawca książek informatycznych

75. Echa z Hanoveru /Michał Bonarowski// Gazeta Bankowa.- 1997, nr 12, s. 16
   Międzynarodowe Targi Techniki Biurowej, Informacyjnej i Telekomunikacyjnej "CeBit"

76. Edukacja informatyczna w liceum technicznym /Anna Koludo// Szkoła Zawodowa.- 1996, nr 9, s. 17-20

77. Edukacja informatyczna w liceum technicznym i technikum chemicznym wdrażającym program UPET-IMPROVE /Tadeusz Wasiak// Szkoła Zawodowa.- 
   1997, nr 4, s. 20-22

78. Edukacja informatyczna w liczbach: (stan na koniec 1996 r.) // Komputer w Szkole.- 1997, nr 1, s. 7-22

79. Edukacja informatyczna w liczbach: (stan na koniec 1996 r.) // Komputer w Szkole.- 1997, nr 4, s. 5-12

80. Edukacja informatyczna w najnowszej propozycji podstaw programowych kształcenia ogólnego /Stefan M[ichał] Kwiatkowski// Edukacja.- 1998, nr 3, 
   s. 71-75

81. Edukacja informatyczna w Zespole Szkół Elektryczno-Mechanicznych w Piasecznie /Elżbieta Malinowska, Mieczysław Grządziela// Pedagogika Pracy.- 
   [Nr] 33.- (1998), s. 143-145

82. Edukacja informatyczna w 1992 roku // Komputer w Szkole.- 1993, nr 3/4, s. 9-33

83. Edukacja Informatyczna '94 // Komputer w Szkole.- 1995, nr 3, nr 4, s. 6-21, s. 7-17

84. Edukacja medialna i technologia informacyjna w dobie przemian /Bronisław Siemieniecki// Nauczyciel i Szkoła.- 1999, nr 2, s. 9-13

85. Edukacja 2000 /Maciej Strużyna// Głos Nauczycielski.- 2000, nr 6, s. 6
   XV Międzynarodowe Targi "Komputer Expo 2000" w Warszawie

86. Efektywna metoda realizacji zespołu funkcji w strukturach typu PAL /Dariusz Kania.- Streszcz. w jęz. ang.// Kwartalnik Elektroniki i Telekomunikacji- 
   1999, z. 3/4, s. 433-444

87. Effective tests for minimality in reduct generation /Robert Susmaga// Foundations of Computing and Decision Sciences.- 1998, nr 4, s. 219-240

88. Elektronika i akcesoria: Infosystem '96 - Poznań /Aleksander Stukowski// Atest.- 1996, nr 8, s. 25-26,30

89. Elementy informatyki: program nauczania przedmiotu ogólnokształcącego w szkole średniej // Komputer w Szkole.- 1995, nr 5, s. 7-31

90. Elementy informatyki: program autorski w dwuletnim cyklu nauczania (realizowany w technikum elektronicznym i liceum ogólnokształcącym) 
   /Zdzisław Nowakowski// Komputer w Szkole.- 1993, nr 5/6, s. 5-20

91. Elementy informatyki: program autorski w 4-letnim cyklu nauczania w klasie o profilu matematyczno-fizycznym /Zdzisław Nowakowski// Komputer w Szkole.-
   1993, nr 7/8, s. 20-35

92. Elementy informatyki: program nr 2 liceum ogólnokształcącego oraz liceum zawodowego i technikum // Komputer w Edukacji.- 1994, nr 2, s. 27-31

93. Elementy informatyki: program nr 1 liceum ogólnokształcącego oraz liceum zawodowego i technikum // Komputer w Edukacji.- 1994, nr 2, s. 5-26

94. Elementy informatyki: propozycja szczegółowego rozkładu materiału do nowych programów nauczania elementów informatyki w szkole średniej w rocznym
   i dwuletnim cyklu nauczania /Zdzisław Nowakowski// Komputer w Szkole.- 1994, nr 3, s. 59-74

95. Elementy informatyki jako przedmiot ogólnokształcący: uwagi do programu nr 1 /Maciej M[arek] Sysło// Komputer w Edukacji.- 1994, nr 2, s. 33-45

96. Empirical violation of the third alternative independence principle: implications for multicriteria decision aid /V[incent] Mousseau, J. Meric// Foundations 
   of Computing and Decision Sciences.- 1999, nr 3, s. 101-117

97. Entropy defect and information for two quantum states /L.B. Levitin// Open Systems & Information Dynamics.- 1994, nr 3, s. 319-329

98. Europejski certyfikat komputerowy dla każdego /(KJS)// Wychowanie Techniczne w Szkole.- 1999, nr 4, s. 32-36

99. Europejskie badania opinii o komputerach // Komputer w Edukacji.- 1995, nr 1, s. 53-56

100. Exhaustive testing of almost all devices with outputs depending on limited number of inputs /L.B. Levitin, M.G. Karpovsky// Open Systems 
    & Information Dynamics.- 1994, nr 3, s. 303-318

101. Fast algorithms of linear discrete image filtering /Juliusz Lech Kulikowski// Machine Graphics & Vision.- 1995, nr 3/4, s. 203-211

102. First International Conference on "Parallel processing and applied mathematics PPAM '94": September 14-16, 1994 - Częstochowa, Poland // 
    Applied Mathematics and Computer Science.- 1995, nr 1, s. 209-218

103. Fuzzy-logic fault diagnosis of industrial process actuators /Jan M[aciej] Kościelny, Michał Syfert, Michał Bartyś// Applied Mathematics and Computer 
    Science.- 1999, nr 3, s. 653-666

104. Fuzzy-logic fault isolation in large-scale systems /Jan M[aciej] Kościelny, Dariusz Sędziak, Karol Zakroczymski// Applied Mathematics and Computer 
    Science.- 1999, nr 3, s. 637-652

105. Gdzie ta elita?: gdzie znakomita, liberalna edukacja informatyczna? /Geoff Cumming; tł. Andrzej Walat// Komputer w Szkole.- 1996, nr 2, s. 21-36

106. Generating a self-organizing fuzzy controller from human skill performance for multivariable systems /Anna Lekova, D. Bojadziev// Applied Mathematics 
    and Computer Science.- 1998, nr 3, s. 633-645

107. Globalna strategia IBM /Krzysztof J. Galas// Marketing i Rynek.- 1999, nr 6, s. 24-27

108. Głowa do komputera /Ryszarda Socha// Polityka.- 2000, nr 35, s. 60-62
    Polscy informatycy

109. Gospodarka informatyczna /Hal R. Varian; tł. z ang. Helena Białkowska// Świat Nauki.- 1995, nr 11, s. 160-161

110. Gra, strategia, logo... /Alojzy Drogowski// Komputer w Szkole.- 1994, nr 4, s. 55-67

111. Gradient of the discretized energy method and discretized continuous gradient in electromagnetic shaping simulation /Jean R. Roche// Applied 
    Mathematics and Computer Science.- 1997, nr 3, s. 545-565

112. Grouping curved lines /Paul L. Rosin// Machine Graphics & Vision.- 1998, nr 3, s. 625-644

113. Higiena pracy z komputerami /Jacek Romankow, Andrzej K. Hyżyk// Bezpieczeństwo Pracy.- 1995, nr 9, s. 24-25

114. Homo internetus /Michał Adamczyk// Wprost.- 2001, nr 39, s. 53-56

115. HyperCard: programowanie bez stresów /Grzegorz Radziszewski// Komputer w Szkole.- 1995, nr 1, s. 78-80

116. I Regionalna Konferencja Informatyczna, Kazimierz Dolny, 21-25.04.97: materiały // Informatyka Stosowana.- 1997, nr spec. S2, s. 1-153

117. II Informatyczne Seminarium Nauczycielskie, Kazimierz Dolny, 14-17.06.99: referaty // Informatyka Stosowana.- Nr spec. S3.- (1999), s. 45-72

118. II Olimpiada Informatyczna // Komputer w Edukacji.- 1994, nr 3/4, s. 39-40

119. Indywidualizm i elita w epoce informacji /J[anos] [Kristof] Nyiri; tł. z niem. Adam Żak.- Streszcz. w jęz. niem.// Forum Philosophicum.- T. 2.- (1997), s. 21-30

120. Infocywilizacja /Michael Dell; rozm. przepr. Krzysztof Król// Wprost.- 2000, nr 47, s. 59-61

121. Informacja o Olimpiadach Informatycznych /Tadeusz Kuran// Komputer w Szkole.- 1996, nr 6, s. 92-93

122. Information technology and the academic reader /Ronald Gabor, Magda Stroińska// Kwartalnik Neofilologiczny.- 1995, z. 3, s. 259-269

123. Informatyczne przygotowanie nauczycieli: II Ogólnopolska Konferencja Naukowa, Kraków 16-17 października 1998 roku /Barbara Kędzierska// Edukacja.- 
    1999, nr 1, s. 119-121

124. Informatyczne przygotowanie nauczycieli: III Ogólnopolska Konferencja Naukowa, Kraków, 25-26 października 1999 roku /Barbara Kędzierska// Edukacja.- 
    2000, nr 1, s. 119-123

125. Informatyczne przygotowanie nauczycieli - moda czy konieczność /Barbara Kędzierska, Paweł Moszner// Edukacja.- 1998, nr 3, s. 84-92

126. Informatyczne techniki komunikowania w polskim przemyśle samochodowym /Łukasz Mamica.- Streszcz. w jęz. ang.// Zeszyty Naukowe / Akademia
    Ekonomiczna w Krakowie.- Nr 539.- (2000), s. 93-109

127. Informatyczny rachunek sumienia /Przemysław Gamdzyk// Sprawy Nauki.- 1999, nr 1, s. 10-11
    II Kongres Informatyki Polskiej w Poznaniu

128. Informatyczny salon /Tadeusz Szafarz// Przegląd Techniczny.- 2000, nr 20, s. 14-15
    14. Międzynarodowe Targi Elektroniki, Telekomunikacji i Techniki Komputerowej "Infosystem '2000" w Poznaniu

129. Informatyk wybrał śledzia /Tomasz Tosza// Gazeta Wyborcza.- 2000, nr 110, s. 16-18
    Informatyczny rynek pracy

130. Informatyka dla gimnazjalisty: program nauczania /Zdzisław Nowakowski// Wychowanie Techniczne w Szkole.- 1999, nr 5, s. 25-39

131. Informatyka dla przemysłu: targi CAD/CAM '96 /Tadeusz Szafarz// Przegląd Techniczny.- 1996, nr 29, s. 18-19

132. Informatyka i decyzje /Jan Węglarz; rozm. przepr. Piotr W. Krasnodębski// Nauka i Przyszłość.- 1997, nr 4, s. 1,4

133. Informatyka w nauczycielskich kolegiach języków obcych: wskazówki programowe i metodyczne /Adam Pawłowski// Orbis Linguarum.- Vol. 2.- (1995), 
    s. 261-266

134. Informatyka w programach studiów ekonomicznych w Polsce /Barbara Nowarska, Tadeusz Wilusz// Komputer w Edukacji.- 1995, nr 3/4, s. 93-105

135. Informatyka w szkole /Anna Koludo// Szkoła Zawodowa.- 1997, nr 9, dod. s. II,VIII
    Edukacja informatyczna w szkole zawodowej

136. Informatyka w szkole: konferencja, Lublin 17-20 września 1997 /Hanna Batorowska// Praktyka i Teoria Informacji Naukowej i Technicznej.- 1997, nr 3, 
    s. 42-43

137. Informatyka w szkole: XIV konferencja, Lublin 16-19 listopada 1998 /Stanisław Skórka// Praktyka i Teoria Informacji Naukowej i Technicznej.- 1999, nr 1, 
    s. 36-38

138. Informatyka w Szkole IX: relacja z konferencji /Maciej M[arek] Sysło// Komputer w Szkole.- 1993, nr 11/12, s. 68-77

139. Informatyka w szkole - nową szansą integracji międzyprzedmiotowej /Zygmunt Mazur// Komputer w Szkole.- 1995, nr 6, s. 19-24

140. Informatyka w szkole średniej: wzorcowy program nauczania UNESCO // Komputer w Szkole.- 1995, nr 2, s. 8-17

141. Informatyka w szkole, X: relacja z konferencji /Maciej M[arek] Sysło// Komputer w Edukacji.- 1994, nr 2, s. 57-63

142. Informatyka w szkole, XII: relacja z konferencji /Maciej M[arek] Sysło// Komputer w Edukacji.- 1996, nr 1/2, s. 53-61

143. Informatyka w średniej szkole elektronicznej - rozwój bazy sprzętowej na przełomie dwudziestu lat /Jerzy Piłat, Kazimierz Mikulski// Szkoła Zawodowa.- 
    1997, nr 10, s. 35-36

144. Informatyka zatrudnię /Krzysztof Kęciek// Przegląd.- 2000, nr 12, s. 21
    Niemiecka oferta pracy

145. Infosystem i Poligrafia /Aleksander Stukowski// Atest.- 1997, nr 10, s. 44-46
    Międzynarodowe Targi w Poznaniu

146. Infosystem jak gospodarka /Tadeusz Szafarz// Przegląd Techniczny.- 2001, nr 20, s. 22-23

147. Infosystem '98 /Tadeusz Szafarz// Przegląd Techniczny.- 1998, nr 22, s. 18-19

148. Infosystem '98 /Aleksander Stukowski// Atest.- 1998, nr 7, s. 29-32

149. Infosystem '99 /Tadeusz Szafarz// Przegląd Techniczny.- 1999, nr 20, s. 18-19

150. Infosystem '99 /Aleksander Stukowski// Atest.- 1999, nr 10, s. 42-43
    Międzynarodowe Targi Elektroniki, Telekomunikacji i Techniki Komputerowej w Poznaniu

151. Inkubatory przyszłości: tł. /Arlene Weintraub// Wprost.- 2000, nr 44, s. 76-79
    Wirtualne firmy Scotta Bluma

152. Integracja branż w sektorze transmisji danych /Jarosław Augustyniak, Zbigniew Glinka// Polityka Gospodarcza.- Nr 1.- (1999), s. 225-231

153. Inteligentne pomieszczenia /Alex P[aul] Pentland; tł. z ang. Monika Dąbkowska// Świat Nauki.- 1996, nr 6, s. 48-56
    Komputerowa analiza rzeczywistości

154. Internetowy świat robotów /Stanisław A. Różański// Wychowanie Techniczne w Szkole.- 2000, nr 2/3, s. 46-54

155. Interpretation of belief function in Dempster Shafer Theory /Mieczysław A[lojzy] Kłopotek// Foundations of Computing and Decision Sciences.- 1995,
    nr 4, s. 287-306

156. Inżynierskie zastosowania informatyki - nowa specjalność na Wydziale Elektrycznym Politechniki Lubelskiej /Marek Miłosz// Informatyka Stosowana.- 
    1994, nr 2, s. 91-99

157. Irregular pattern recognition using the Hough transform /Witold Żorski, Brian Foxon, Jonathan Blackledge, Martin Turner// Machine Graphics & Vision.-
    2000, nr 3, s. 609-632

158. Ispolzovanie novych informacionnych technologij pri obucenii ucitelej technologii /I[van] M. Slapakov.- Streszcz. w jęz. ang.// Zeszyty Naukowe Wyższej
    Szkoły Pedagogicznej w Bydgoszczy. Studia Techniczne.- Z. 20.- (2000), s. 107-109

159. Jak nas oceniają i czego oczekują czytelnicy?: opracowanie wyników ankiety /Sławomir Łais// Komputer w Szkole.- 1994, nr 1, s. 103-108

160. Jak rzucać piłkę w gronie 12 żółwi /Andrzej Walat// Komputer w Szkole.- 1995, nr 2, s. 36,35

161. Jak sprawdzić, czy uczeń uzyskał kompetencje, oczekiwane na danym etapie edukacji informatycznej? // Komputer w Szkole.- 1997, nr 2/3, s. 26-32

162. Jak wyposażyć pracownię komputerową? /Tadeusz Nowak// Wychowanie Techniczne w Szkole.- 1999, nr 3, s. 33-34

163. Jaka będzie matura z informatyki: relacja z dyskusji nauczycieli klas z rozszerzonym programem elementów informatyki /Alicja Bożyk, Małgorzata 
    Rostkowska// Komputer w Szkole.- 1995, nr 1, s. 49-51

164. Jarmułkowa dolina: korespondencja z Tel Awiwu /Roman Frister// Polityka.- 2000, nr 37, s. 38,40
    Przemysł informatyczny w Izraelu

165. Jestem krzyżowcem prawdy /Edwin Black; rozm. przepr. Leopold Unger// Gazeta Wyborcza.- 2001, nr 60, s. 16
    Na marginesie książki "IBM i Holocaust"

166. Jeszcze jeden rok za nami...: dyskusja redakcyjna /Krzysztof J[akub] Święcicki, Jerzy Dałek, Michał Dmowski; oprac. Agnieszka Titow-Weychert// 
    Komputer w Szkole.-1993, nr 11/12, s. 25-31

167. Jubileuszowy Infosystem /Tadeusz Szafarz// Przegląd Techniczny.- 1996, nr 21, s. 19-20

168. Kadry informatyczne wyznacznikiem rozwoju systemów informacyjnych /Agnieszka Szewczyk.- Streszcz. w jęz. ang.// Zeszyty Naukowe, Studia 
    Informatica / Uniwersytetu Szczecińskiego.- Nr 11.- (1998), s. 81-104

169. Kapitulacja czy walka? /Adam Gnoiński// Wiadomości Kulturalne.- 1997, nr 25, s. 6-7
    Społeczeństwo przyszłości

170. Klasyfikacja uczniów (zastosowanie QUATTRO PRO) /Janusz Kawalec// Komputer w Szkole.- 1994, nr 1, s. 72-74

171. Klient nasz pan /Grzegorz Rogaliński; rozm. przepr. Bronisław Tumiłowicz// Przegląd.- 2000, nr 51, s. 26-27
    Firma informatyczna Oracle Polska Sp. z o.o.

172. Kłopoty na własne życzenie: (rozmowa o rozszerzonym nauczaniu informatyki) /Anna Trawka, Krzysztof Jakub Święcicki// Komputer w Szkole.- 1996, 
    nr 1, nr 2, s. 25-33, s. 44-49

173. Knowledge-based fault detection system using evolutive observer approach /Józef Korbicz, Janusz Kuś// Systems Science.- 1997, nr 1, s. 77-87

174. Komeniusz Logo: narzędzie nauczyciela i ucznia: tł. /Andrej Blaho, Ivan Kalas, Peter Tomcsanyi// Komputer w Szkole.- 1995, nr 5, s. 35-45

175. Komputer Expo 2000 /Tadeusz Szafarz// Przegląd Techniczny.- 2000, nr 8, s. 14-15
    XV Międzynarodowe Targi w Warszawie

176. Komputer Expo'96 /Tadeusz Szafarz// Przegląd Techniczny.- 1996, nr 8, s. 18-19
    Międzynarodowe Targi w Warszawie

177. Komputer Expo '97 /Tadeusz Szafarz// Przegląd Techniczny.- 1997, nr 7, s. 20-21

178. Komputer Expo '98 /Tadeusz Szafarz// Przegląd Techniczny.- 1998, nr 7, s. 16-17

179. "Komputer" jako treść kształcenia i dokształcania nauczycieli szkół zawodowych /Bolesław Jaskuła// Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Pedagogicznej 
    w Rzeszowie. Nauki Techniczne.- Z. 2.- (1996), s. 51-62

180. Komputer - niewyczerpane źródło inspiracji /Janusz Kołodziej// Wychowanie Techniczne w Szkole.- 1998, nr 1, s. 30-35

181. Komputer w klasie katalizatorem twórczego partnerstwa /Evgenia Sendova; tł. z ang. Jerzy Kucharczyk; oprac. Maciej M[arek] Sysło// 
    Komputer w Edukacji.- 1994, nr 3/4, s. 13-18

182. Komputerowe Metody w Elektrotechnice - kierunek informatyczny na Wydziale Elektrycznym Politechniki Warszawskiej /Stanisław Bolkowski, 
    Stanisław Osowski// Informatyka Stosowana.- 1995, nr 1, s. 73-85

183. Komputeryzacja a etyka zawodowa /Wojciech Jerzy Bober.- Streszcz. w jęz. ang.// Etyka.- Nr 32.- (1999), s. 191-202

184. Komputeryzacja i technologia kształcenia w szkole podstawowej w klasach IV-VIII /Bronisław Siemieniecki// Toruńskie Studia Dydaktyczne.- 
    Nr 10.- (1996), s. 91-104

185. Koncepcja nauczania informatyki w EFP /Janusz Górski// Komputer w Edukacji.- 1995, nr 3/4, s. 49-51
    Francusko-Polska Wyższa Szkoła Nowych Technik Informatyczno-Komunikacyjnych

186. Konferencja Metodyczna Nauczycieli Elementów Informatyki oraz I Informatyczne Seminarium Nauczycielskie w ramach II Regionalnej Konferencji 
    Informatycznej, Kazimierz Dolny, 25-29.05.98: materiały //Informatyka Stosowana.- Nr spec. S4.- (1998), s. 107-149

187. [Konferencja nt. "Zagrożenia wynikające z rozwoju informatyki", Warszawa, 28 października 1998 r.: materiały] // Nauka.- 1999, nr 1, s. 105-170

188. Kongres Informatyki Polskiej /Waldemar Drozdowski// Kronika Wielkopolski.- 1995, nr 1, s. 164-166

189. Kongres Informatyki Polskiej: raport // Komputer w Edukacji.- 1995, nr 1, s. 35-41

190. Koniec pewnej ery Internetu: Jon Postel (1943-1998): nekr. /Krzysztof Olszewski// Rzeczpospolita.- 1998, nr 249, s. 27

191. Koniec początku /Carly Fiorina; rozm. przepr. Krzysztof Król// Wprost.- 2001, nr 15, s. 19-20
    Koncern "Hewlett-Packard"

192. Konstrukcja programu nauczania do przedmiotu podstawy informatyki /Henryk Żołubowski// Szkoła Zawodowa.- 1999, nr 4, s. 21-24

193. Kopiowanie jako przestępstwo: tł. z ang. /Wendy M. Grossman// Świat Nauki.- 1998, nr 5, s. 24-25
    Prawo autorskie a elektroniczne kopie utworów

194. Krok następny: podstawy środowiska WINDOWS /Janusz Jeznach.- Nie bój się komputera// Wychowanie Techniczne w Szkole.- 1997, nr 4, s. 243-247

195. Kryptografia na zajęciach z elementów informatyki w szkole średniej /Agnieszka Antas// Wychowanie Techniczne w Szkole.- 2000, nr 1, s. 37-41

196. Kryteria pasowania punktów charakterystycznych w stereowizji /Dariusz Pojda, Przemysław Kowalski.- Streszcz. w jęz. ang.// Zeszyty Naukowe. 
    Informatyka / Politechnika Śląska.- Z. 35.- (1998), s. 209-223

197. Kształcenie analityków systemów informacyjnych /Marian Kuraś, Andrzej Zaliwski// Komputer w Edukacji.- 1995, nr 3/4, s. 77-82

198. Kształcenie informatyczne kadr dla rolnictwa /Piotr Błażczak, Wiesław Wagner.- Streszcz. w jęz. ang.// Problemy Dydaktyki i Wychowania w Akademii 
    Rolniczej w Poznaniu.- Z. 13.- (1995), s. 39-46

199. Kształcenie informatyczne nauczycieli w Politechnice Warszawskiej /Elżbieta Taff-Grzejszczyk// Szkoła Zawodowa.- 1996, nr 10, s. 35-37

200. Kształcenie informatyczne w szkole średniej na poziomie zaawansowanym: moduł programu UNESCO "Informatyka dla szkół średnich" //
    Komputer w Szkole.- 1995, nr 4, s. 18-26

201. Kształcenie komputerowe dorosłych /Joanna Kuciel// Edukacja Dorosłych(Radom).- 1995, nr 3, s. 72-77

202. Kształcenie pedagogów na rzecz społeczności informacyjnej /Wojciech Lewandowski.- Streszcz. w jęz. ang.// Kultura i Edukacja.- 1996, nr 2, s. 151-157

203. Kształcenie studentów specjalności fizyka komputerowa w Akademii Górniczo-Hutniczej /Janusz Adamowski, Marian Bubak// Komputer w Edukacji.- 
    1995, nr 3/4, s. 19-21

204. Które liście są większe? czyli o problemie dokładności /Andrzej Walat// Komputer w Szkole.- 1995, nr 5, s. 46-48

205. Kuszenie komputerem: kobieta w świecie technologii elektronicznej: korespondencja z Buffalo /Tadeusz Wójciak// Rzeczpospolita.- 1996, nr 264, dod. s. VI

206. Kwarki z komputera /Donald H. Weingarten; tł. z ang. Aleksy Bartnik// Świat Nauki.- 1996, nr 4, s. 72-76

207. Laboratorium informatyczne: nowa pomoc do nauczania informatyki /Witold Kranas// Komputer w Szkole.- 1995, nr 1, s. 41-48

208. Laboratorium informatyki Eli 2.0 /Jacek Stanaszek; rozm. przepr. Janusz Moos// Szkoła Zawodowa.- 1996, nr 8, s. 18-19

209. Laboratory exercises in ergonomics with the application of microcomputers /Jacek Kaczmarek// Prace Naukowe Politechniki Lubelskiej, Elektryka.- 
    [Z.] 27.- (1994), s. 91-107

210. Le trivial dans la presse informatique ou la mise en oeuvre d'une forme de didacticit‚ l'exemple de la revue "Univers Mac" /Florimond Rakotonoelina// 
    Orbis Linguarum.- Vol. 5.- (1996), s. 213-222

211. Letnia wspinaczka na komputerową górę /Tomasz Błaszczyk// Komputer w Szkole.- 1993, nr 9, s. 40-50
    Międzynarodowa Olimpiada Informatyczna w Bonn

212. Light field rendering of dynamic scene /Li Wei, Ke Qi, Huang Xiaohu, Zheng Nanning// Machine Graphics & Vision.- 1998, nr 3, s. 551-563

213. Linuxowe dzieci /Lidia Jastrzębska// Nowa Szkoła.- 2000, nr 9, s. 15-18
    Liceum ogólnokształcące w Szczytnie z autorskim programem nauczania informatyki

214. Lokomotywy wzrostu // Gazeta Bankowa.- 1999, nr 9, s. 30,32
    Ranking firm komputerowych w Polsce za 1998 r.

215. Łowca głów Schrëder /Andrzej Szoszkiewicz, Tomasz Wojciechowski// Wprost.- 2000, nr 11, s. 52-54
    Niemiecka oferta pracy dla informatyków z Europy Wschodniej

216. Małe premiery /Tadeusz Szafarz// Przegląd Techniczny.- 1999, nr 7, s. 14-15
    XIV Międzynarodowe Targi "Komputer Expo '99" w Warszawie

217. Maszyny mają czynić życie łatwiejszym /David Gelertner; tł. Aleksander Radomski// Rzeczpospolita.- 1999, nr 37, s. 17
    Fragm. książki "Mechaniczne piękno. Kryterium estetyczne w informatyce"

218. Megabitowa rewolucja /Leszek Pacholski// Wprost.- 1999, nr 33, s. 36-37
    Przemysł informatyczny w Stanach Zjednoczonych

219. Mekintosze w Słotwinie /Iza Kujawska// Głos Nauczycielski.- 1998, nr 45, s. 1,6
    Pracownia internetowa w Szkole Podstawowej w Słotwinie, gm. Lipowa

220. Methods for computation of solutions to regular discrete-time linear systems /Tadeusz Kaczorek// Applied Mathematics and Computer Science.- 1995, 
    nr 4, s. 635-656

221. Methods of solving operator eigenproblems in parallel distributed memory systems as applied in electromagnetics /Michał Rewieński// TASK Quarterly.- 
    1998, nr 4, s. 611-731

222. Między stylistyką a statystyką w teście kultury informatycznej /Stanisław Ubermanowicz, Marcin Paprzycki.- Streszcz. w jęz. ang.// Neodidagmata.- 
    [T.] 22.- (1994/1995), s. 87-106

223. Międzynarodowa Olimpiada Informatyczna /Stanisław Waligórski// Komputer w Szkole.- 1995, nr 4, s. 48-50

224. Międzynarodowe Targi Geodezji i Geoinformatyki GEA '99 w Katowicach: przegląd najnowszego sprzętu i oprogramowania /Tomasz Budzyński// 
    Przegląd Geodezyjny.- 1999, nr 12, s. 27-28

225. Model rozwoju społeczeństwa informacyjnego /Piotr Sienkiewicz.- Streszcz. w jęz. ang.// Zeszyty Naukowe. Folia Oeconomica Stetinensia / Uniwersytet 
    Szczeciński.- Nr 2.- (1995), s. 75-87

226. Modyfikacja programów studiów na kierunku informatyka ekonomiczna /Jerzy Gołuchowski, Stanisław Kędzierski// Komputer w Edukacji.- 1995, nr 3/4,
    s. 65-67

227. Moje doświadczenia z nauczania elementów informatyki w szkole średniej /Zdzisław Nowakowski// Komputer w Szkole.- 1995, nr 2, s. 23-32

228. Moje zajęcia z komputerem (i nie tylko) w kl. VIII /Grażyna Koczy// Wychowanie Techniczne w Szkole.- 1999, nr 1, s. 18-21

229. Możliwości wykorzystania metody projektów w nauczaniu zastosowań informatyki w szkole technicznej /Kazimierz Mikulski// Szkoła Zawodowa.- 1997, 
    nr 4, s. 39-41

230. Mój moduł procedur dla Turbo Pascala - Mproc.tpu /Tadeusz Mrozek// Komputer w Szkole.- 1994, nr 1, s. 74-82

231. MS EXCEL wersja 5.0: kopiowanie komórek: praktyczne ułatwienia /Janusz Jeznach.- Nie bój się komputera// Wychowanie Techniczne w Szkole.- 1999, 
    nr 2, s. 49-54

232. MS EXCEL wersja 5.0.Przygotowanie wydruku. Wykresy /Janusz Jeznach.- Nie bój się komputera// Wychowanie Techniczne w Szkole.- 1999, nr 3, s. 46-52

233. Multilayer fuzzy control of multivariable systems by pasive decomposition /Aleksandër Gegov// Applied Mathematics and Computer Science.- 1995, 
    nr 4, s. 615-633

234. Na czym polega programowanie dynamiczne: na przykładzie zadania z V Międzynarodowej Olimpiady Informatycznej o planowaniu podróży lotniczej 
    dookoła Kanady /Andrzej Walat// Komputer w Szkole.- 1994, nr 1, s. 52-62

235. Na targach i w szkole /Tadeusz Szafarz// Przegląd Techniczny.- 1997, nr 28, s. 20-21
    Międzynarodowe Targi Zastosowań Informatyki w Przemyśle w Warszawie

236. Nasi u Gatesa /Tomasz Ziółkowski// Wprost.- 1999, nr 43, dod. s. 10-11
    Polscy informatycy pracujący w Microsofcie

237. Nauczanie informatyki na Politechnice Wrocławskiej /Iwona Dubielewicz, Elżbieta Hudyma, Zbigniew Huzar, Jan Kwiatkowski// Komputer w Edukacji.- 
    1995, nr 3/4, s. 45-48

238. Nauczanie informatyki w PWSO- w Radomiu /Grzegorz Kiedrowicz.- Streszcz. w jęz. ang.// Przegląd Naukowo-Dydaktyczny.- T. 1.- (1996), s. 137-151

239. Nauczanie informatyki w szkołach niemieckich /Ewa Gurbiel// Komputer w Edukacji.- 1994, nr 3/4, s. 29-38

240. Nauczanie informatyki w Warszawskiej Akademii Medycznej w opinii studentów Uczelni /Bronisław Pokrzycki, Maria Jędrzejewska// Medycyna 
    Dydaktyka Wychowanie.- 1997, nr 3/4, s. 25-29

241. Nauczanie informatyki w Warszawskiej Akademii Medycznej w opinii studentów I roku I Wydziału Lekarskiego w świetle badań ankietowych /Bronisław 
    Pokrzycki, Maria Jędrzejewska// Medycyna Dydaktyka Wychowanie.- 2000, nr 3/4, s. 36-40

242. Nauczanie języków programowania w EFP /Jarogniew Rykowski// Komputer w Edukacji.- 1995, nr 3/4, s. 61-63

243. Nauczyciel informatyki - od teorii do praktyki /Grzegorz Kiedrowicz// Pedagogika Pracy.- [Nr] 37.- (2000), s. 69-74

244. Nauczyciel w dobie ekspansji informatyki /Grzegorz Kiedrowicz// Edukacja Ustawiczna Dorosłych.- 2000, [nr] 3, s. 52-62

245. New method of pivoting in the block solvers for large banded linear equation systems /Marek Stabrowski.- Streszcz. w jęz. pol.// Journal of Theoretical 
    and Applied Mechanics.- 1998, nr 1, s. 97-108

246. Nie będzie rewolucji /Jacek Dukaj// Gazeta Polska.- 1996, nr 44, s. 17
    Rozwój technik komputerowych

247. Nie tylko z ministerstwa! /Ewelina Langfort// Wychowanie Techniczne w Szkole.- 2000, nr 5, s. 40-41
    Pracownia komputerowa w Publicznym Gimnazjum nr 1 w Prudniku

248. Nie wolno planować na dłużej niż trzy lata /Marek Hołyński; rozm. przepr. Zbigniew Zwierzchowski// Rzeczpospolita.- 1996, nr 260, s. 25

249. Nie wszystko się zmieniło: przygotowania do II Kogresu Informatyki Polskiej /Zbigniew Zwierzchowski// Rzeczpospolita.- 1998, nr 171, s. 23

250. Niebieski laser w technologii CD /Robert L. Gunshor, Arto V. Nurmikko; tł. z ang. Aleksandra Kopystyńska// Świat Nauki.- 1996, nr 9, s. 32-35

251. Nieoczekiwane przyspieszenie /Marek Meissner// Życie Gospodarcze.- 1998, nr 5, s. 30-32
    Nowości na Międzynarodowych Targach "Komputer Expo '98" w Warszawie

252. Nomadowie z laptopami: światowy przemysł cierpi na deficyt informatyków /Monika Kołątaj// Wprost.- 2000, nr 36, s. 90-91

253. Nonregular nonlinear sector modelling /Andrzej Piegat// Applied Mathematics and Computer Science.- 1998, nr 3, s. 611-632

254. "Nowa matura" z informatyki: test ustny, pisemny czy praktyczny? /Maria Suliga// Szkoła Zawodowa.- 1997, nr 8, s. 26-30

255. Nowa realizacja Logo otwiera to, co powinno być otwarte: rozwijanie i realizacja środowisk aktywnego uczenia się /Ivan Kalas, Andrej Blaho; 
    tł. Jerzy Szczepkowicz// Komputer w Edukacji.- 1995, nr 2, s. 5-14

256. Nowe oblicze Hasso Plattnera: tł. /Steve Hamm// Wprost.- 2001, nr 37, s. 66-70
    Niemiecka firma SAP - producent oprogramowania

257. Nowe szaty cesarza /Shoshana Zuboff; tł. z ang. Alicja Kostecka// Świat Nauki.- 1995, nr 11, s. 163-164
    Technologia informatyczna

258. Nowe trendy w Polsce w zakresie technologii informatycznych /Nina Siemieniuk// Optimum.- Nr 4.- (1999), s. 169-177

259. Nowy blok przedmiotowy "Technika, informatyka" /Witold Bober// Wychowanie Techniczne w Szkole.- 1999, nr 1, s. 6-10

260. Nowy (wspaniały) cyberświat /Krzysztof Szymborski// Gazeta Wyborcza.- 2000, nr 42, s. 15-16
    Wizje przyszłości Manuela Castellsa

261. Numerical inversion of the Laplace transform via Fast Fourier Transform /Nikos E. Mastorakis// Foundations of Computing and Decision Sciences.- 
    1997, nr 1, s. 21-26

262. O edukacji informatycznej w "Podstawach programowych obowiązkowych przedmiotów ogólnokształcących" /Andrzej Walat// Komputer w Szkole.- 
    1997, nr 2/3, s. 11-17

263. O edukacji informatycznej z nauczycielami informatyki /Zdzisław Nowakowski// Komputer w Szkole.- 1997, nr 2/3, s. 18-26

264. O kształceniu niezdolności /Andrzej Walat// Komputer w Szkole.- 1996, nr 2, s. 37-43

265. O potrzebie wprowadzania treści z zakresu automatyki i robotyki w szkołach /Kazimierz Jaracz// Wychowanie Techniczne w Szkole.- 1998, nr 5, s. 305-306

266. O programach autorskich i maturze z informatyki /Zdzisław Nowakowski// Komputer w Szkole.- 1995, nr 4, s. 27-32

267. O programowaniu w języku CLIPPER słów kilka /Marian Majchrowski// Komputer w Szkole.- 1993, nr 3/4, s. 42-60

268. O programowaniu w języku CLIPPER słów kilka /Marian Majchrowski// Komputer w Szkole.- 1993, nr 5/6, nr 7/8, s. 33-51, s. 36-47

269. O ślimakach w Geomlandii /Andrzej Walat// Komputer w Szkole.- 1995, nr 5, s. 62-67

270. Od grupy aparatów do Instytutu Maszyn Matematycznych: o początkach informatyki w Polsce /Leon Łukaszewicz// Komputer w Szkole.- 1994, nr 1, 
    s. 29-38

271. Odkrywanie tajemnic sieci neuronowych /Ryszard Tadeusiewicz// Wychowanie Techniczne w Szkole.- 1998, nr 2, s. 101-109

272. Odpalony twardziel /Lech Stępniewski// Polityka.- 1997, nr 4, s. 72,74
    Polskie słownictwo komputerowe

273. Odwet kujonów: korespondencja z Chicago /Stanisław Esden-Tempski// Polityka.- 1999, nr 2, s. 66-67
    Programiści komputerowi

274. Ogólnopolski Konkurs Informatyczny dla słuchaczy szkół policealnych o kierunku technik informatyk /Paweł Churski// Komputer w Szkole.- 1997, 
    nr 4, s. 55-61

275. Olimpiada Informatyczna Centralnej Europy /Stanisław Waligórski// Komputer w Szkole.- 1995, nr 4, s. 51-52

276. Omówienie zadań II etapu II Warszawskiego Konkursu Informatycznego /Andrzej Walat// Komputer w Szkole.- 1996, nr 1, s. 63-74

277. Omówienie zadań trzeciego etapu II Warszawskiego Konkursu Informatycznego /Krzysztof Chechłacz, Andrzej Walat// Komputer w Szkole.- 1996, nr 3, 
    s. 74-82

278. On applicability of the least squares method to deconvolution problem for discrete-time time-varying linear systems /E.K. Kornusenko, A.S. Bernstejn// 
    Systems Science.- 1997, nr 2, s. 39-44

279. On single carrier outliers in a linear regression model /Florentina Hristea// Foundations of Computing and Decision Sciences.- 1996, nr 3, s. 125-136

280. On syntactic approach to the problem of recognition of objects belonging each to one of potentially infinite number of classes /Piotr Zabawa.- 
    Streszcz. w jęz. pol.// Archiwum Informatyki Teoretycznej i Stosowanej.-1998, z. 3/4, s. 125-136

281. On the beginnings of computer development in Poland /Leon Łukaszewicz.- Streszcz. w jęz. pol.// Archiwum Informatyki Teoretycznej i Stosowanej.- 
    1998, z. 3/4, s. 99-104

282. On the complexity of multiprocessor task scheduling /Maciej Drozdowski// Bulletin of Polish Academy of Sciences, Technical Sciences.- 1995, nr 3, 
    s. 381-392

283. Oprogramowanie edukacyjne: próba określenia kondycji /Grażyna Gregorczyk// Komputer w Szkole.- 1995, nr 1, s. 65-70

284. Optimal selection of measurement locations for parameter estimation in distributed processes /Dariusz Uciński// International Journal of Applied 
    Mathematics and Computer Science.- 2000, nr 2, s. 357-379

285. Ordered graphs and minimal spanning trees /Dietmar Schweigert// Foundations of Computing and Decision Sciences.- 1999, nr 4, s. 219-229

286. Otwarcie Centrum Technik Informatycznych przy Instytucie Badań Systemowych Polskiej Akademii Nauk /Roman Kulikowski// Nauka.- 1997, nr 1, s. 73-80

287. Pakiet "Elementy informatyki" /Maciej M[arek] Sysło// Komputer w Szkole.- 1994, nr 2, s. 14-18

288. Pakiet "Elementy informatyki" /Maciej M[arek] Sysło// Komputer w Edukacji.- 1994, nr 1, s. 15-25

289. Parallel algorithms for simulating arcsin random variables /Horia Georgescu, Ileana Popescu// Foundations of  Computing and Decision Sciences.-
    1998, nr 2, s. 109-117

290. Parsing of random graph languages for automated inspection in statistical-based quality assurance systems /Mariusz Flasiński, Marek Skomorowski// 
    Machine Graphics & Vision.- 1998, nr 3, s. 565-623

291. Patrzymy profesjonalnie /Robert A. Cieszewski; rozm. przepr. Krzysztof Fronczak// Nowe Życie Gospodarcze.-1998, nr 16, s. 54-55
    Dystrybucja sprzętu komputerowego przez spółkę Raab Karcher Elektronik Polska

292. Performance evaluation of reservation type MAC sublayer protocols for integrated services wireless networks /Józef Woźniak// Systems Science.- 
    1997, nr 3, s. 69-77

293. Pierwsze kroki: nie bój się komputera /Janusz Jeznach// Wychowanie Techniczne w Szkole.- 1997, nr 3, s. 177-181

294. Pierwsze kroki z programem HyperCard: trzy jednostki lekcyjne /Ewa Kaska// Komputer w Szkole.- 1996, nr 3, s. 83-87

295. Początek boomu /Michał Bonarowski// Gazeta Bankowa.- 1998, nr 31, s. 42-43
    Polski rynek teleinformatyczny

296. Podstawa programowa z "Elementów informatyki" // Komputer w Szkole.- 1996, nr 2, s. 6-13

297. Pojemności pamięci i przedrostki wielokrotności binarnych /Krystyn Pawluk.- Streszcz. w jęz. ang. ros.// Normalizacja.- 1999, [z.] 3, s. 12-13

298. Polskie słownictwo komputerowe /Jerzy Matusiak// Poradnik Językowy.- 1997, z. 1, s. 24-28

299. Polskie słownictwo komputerowe /ETK// Praktyka i Teoria Informacji Naukowej i Technicznej.- 1998, nr 2, s. 29-30

300. Pomiary wielkości szybkozmiennych: demonstracja i ćwiczenia laboratoryjne /Marek Romaniuk, Wanda Bonkowicz-Sittauer// Komputer w Szkole.- 
    1996, nr 4, s. 74-83

301. Posiłki dla Europy Zachodniej /Teresa Kuczyńska// Tygodnik Solidarność.- 2000, nr 25, s. 7
    Oferta pracy dla informatyków z Europy Wschodniej

302. Powiastki informatyczne /Zdzisław Płoski, Jan Płoski// Komputer w Szkole.- 1995, nr 3, s. 75-77

303. Powiastki informatyczne /Zdzisław Płoski// Komputer w Szkole.- 1996, nr 1, s. 59-62

304. Powiastki informatyczne /Zdzisław Płoski, Jan Płoski// Komputer w Szkole.- 1995, nr 2, s. 63-65

305. Poziom wiedzy informatycznej uczniów klas młodszych /Piotr Gruba.- Streszcz. w jęz. ang.// Neodidagmata.-[T.] 24.- (1998/1999), s. 103-117

306. Poznański mały CeBIT /Tadeusz Szafarz// Przegląd Techniczny.- 1997, nr 21, s. 20-22

307. Poznański mały CeBIT /Tadeusz Szafarz// Przegląd Techniczny.- 1997, nr 21, s. 20-22

308. Pożegnanie z książką?: tł. /Rainer Martens// Sport Wyczynowy.- 1999, nr 3/4, s. 97-102
    Informatyka w sporcie

309. Pracownia internetowa w każdej gminie /Leszek Szot// Edukacja Dorosłych(Radom).- 1998, nr 3, s. 81-84

310. Prawo a informatyka: tł. z ang. /Paul Wallich// Świat Nauki.- 1997, nr 6, s. 24

311. Prestiż w dwóch miejscach /Zbigniew Zwierzchowski// Rzeczpospolita.- 1996, nr 18, dod. s. I
    Międzynarodowe Targi Komputer-Expo w Warszawie

312. Prezentacja komputerowa na lekcjach /Kazimierz Mikulski// Szkoła Zawodowa.- 1999, nr 4, s. 25-27

313. Problemy dywersyfikacji zawodu informatyka /Dusan Bogdanov// Zeszyty Naukowe, Ekonomia / Uniwersytet Opolski.- Z. 24.- (1998), s. 15-21

314. "Problemy kształcenia informatycznego": V Jubileuszowe Warsztaty Mikrokomputerowe Politechniki Lubelskiej, Kazimierz Dolny, 22-26.04.96: referaty //
     Informatyka Stosowana.- 1996, nr spec. S1

315. Proces globalizacji a postęp technologiczny w infomediach /Michał Goliński// Firma i Rynek.- Nr 7.- (1998), s. 83-85

316. Professor Tadeusz Kaczorek - 65th anniversary // Applied Mathematics and Computer Science.- 1998, nr 1, s. 199-200

317. Professor Zdzisław Bubnicki - 60th anniversary // Applied Mathematics and Computer Science.- 1998, nr 3, s. 681-682

318. Program instalujący pakietu Elementy Informatyki /Krzysztof Ziołek// Komputer w Szkole.- 1993, nr 10, s. 59-68

319. Program Interkl@sa // Wychowanie Techniczne w Szkole.- 2000, nr 2/3, s. 54-57

320. Program kształcenia informatyków na Wydziale Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki Politechniki Gdańskiej /Henryk Krawczyk, Marek Kubale// 
    Komputer w Edukacji.- 1995, nr 3/4, s. 57-60

321. Program nauczania elementów informatyki w autorskiej klasie o profilu matematyczno-fizycznym z rozszerzoną informatyką /Anna Beata Kwiatkowska.-
    Edukacja w ruchu// Głos Nauczycielski.- 1998, nr 47, dod. s. 3

322. Program nauczania informatyki w szkołach średnich /tł. z ang. Jerzy Szczepkowicz// Komputer w Edukacji.- 1996, nr 3/4, s. 3-55

323. Program nauczania matematyki z elementami informatyki w gimnazjum /Henryk Kąkol// Matematyka.- 1999, nr 6, s. 334-340

324. Program nauczania przedmiotu elementy informatyki w klasie o profilu matematyczno-fizycznym z rozszerzonym programem nauczania informatyki 
    /Anna Trawka// Komputer w Szkole.- 1993, nr 7/8, s. 5-19

325. Program nauczania przedmiotu specjalizującego "zastosowanie komputerów w rolnictwie" /Jan Polcyn// Komputer w Szkole.- 1997, nr 1, s. 71-74

326. Program studiów na kierunku informatyka w Akademii Górniczo-Hutniczej /Marian Bubak, Krzysztof Zieliński// Komputer w Edukacji.- 1995, nr 3/4, s. 33-36

327. Program szkoły podstawowej "Elementy informatyki" - klasa VIII (nr programu DKO1-4014-25/90) // Komputer w Szkole.- 1995, nr 2, s. 18-22

328. Program UNESCO: informatyka dla szkół średnich: wybrane jednostki poziomu podstawowego /tł. Andrzej Walat// Komputer w Szkole.- 1995, nr 3, s. 22-29

329. Program 1: elementy informatyki: wzorzec programu i programy przedmiotu ogólnokształcącego // Komputer w Szkole.- 1994, nr 3, s. 11-46

330. Program 2: elementy informatyki: program nauczania przedmiotu ogólnokształcącego // Komputer w Szkole.- 1994, nr 3, s. 47-58

331. Programy dydaktyczne w nauczaniu elementów informatyki: przykładowe scenariusze lekcji /Grażyna Koba// Komputer w Edukacji.- 1997, nr 1/2, s. 21-30

332. Programy kształcenia informatycznego w wyższych szkołach zawodowych w Niemczech /Waldemar Czuchra// Komputer w Edukacji.- 1995, nr 3/4, s. 37-43

333. Projekty z informatyki w EFP /Marek Jurkowlaniec, Bartosz Nowicki, Tomasz Doroszewski, Andrzej Wardziński// Komputer w Edukacji.- 1995, nr 3/4, 
    s. 53-55

334. Propozycja kompleksowego programu nauczania podstaw informatyki /Adam Stryjek, Krzysztof Wertejuk.- Edukacja w ruchu// Głos Nauczycielski.- 
    1999, nr 8, dod. s. 3

335. Propozycja programu nauczania do przedmiotu "Rozległe sieci komputerowe w rolnictwie" /Jan Polcyn// Szkoła Zawodowa.- 1999, nr 5, s. 41-48

336. Propozycja rozkładu materiału elementów informatyki dla 8 klasy szkoły podstawowej /Andrzej R. Miry// Komputer w Edukacji.- 1995, nr 1, s. 5-10

337. Propozycja wykorzystania Europejskiego Komputerowego Prawa Jazdy w nauczaniu informatyki w szkole średniej /Jan Smołka, Wojciech Kulik// 
    Komputer w Szkole.- 1997, nr 4, s. 24-28

338. Protokoły komunikacyjne w systemach komputerowych transmisji danych /Henryk Żołubowski// Szkoła Zawodowa.-1996, nr 6, s. 22-25

339. Prywatna szkoła komputerowa zaprasza: dzieci, młodzież, studentów i ludzi dorosłych /Marek Peryt// Przegląd Techniczny.- 1996, nr 38, s. 33-34
    Peryt Computer School w Warszawie

340. Przesłanki określające przedmiot i cele uniwersyteckiego kształcenia nauczycieli fizyki w zakresie umiejętności wykorzystywania techniki komputerowej
    /Jerzy Głowacki, Piotr Skurski.- Streszcz. w jęz. ang.// Acta Unversitatis Lodziensis. Folia Physica.- [Z.] 20.- (1997), s. 51-61

341. Przygotowania nauczycieli w zakresie stosowania technologii informacyjnej - kluczem do sukcesu reformy edukacji /Integrator// Wychowanie Techniczne
    w Szkole.- 2000, nr 2/3, s. 57-58,90

342. Przygotowanie nauczycieli do wykorzystania metod i technik komputerowych w procesie kształcenia /Barbara Kędzierska// Edukacja.- 1998, nr 3, s. 75-83

343. Przykład i analogia we własnych publikacjach edukacyjnych z zakresu informatyki /Andrzej P[rzemysław] Urbański// Komputer w Szkole.- 1997, nr 4, 
    s. 28-37

344. Przykładowy rozkład materiału nauczania wraz z kryteriami oceniania do przedmiotu "Elementy informatyki" z wykorzystaniem w ocenianiu 
    certyfikacji ECDL /Jan Polcyn// Szkoła Zawodowa.- 2000, nr 2, s. 29-33

345. Przyszłość w sieci /Andrzej Pająk// Polityka.- 1996, nr 24, s. 80,82

346. Quo vadis polska informatyko? /Mirosław Skowron// Tygodnik Solidarność.- 1998, nr 50, s. 16-17
    II Kongres Informatyki Polskiej w Poznaniu

347. Rankingi 2000 /Tadeusz Szafarz// Przegląd Techniczny.- 2001, nr 2/3, s. 28-29
    Konkurs "Lider Informatyki" 2000 oraz ranking producentów systemów do zarządzania

348. Re-vitalising university education via individual curricula /Piotr S. Szczepaniak// Journal of Applied Computer Science.- 1998, nr 1, s. 71-76

349. Real-time CCS /Zbigniew Huzar.- Streszcz. w jęz. pol.// Archiwum Informatyki Teoretycznej i Stosowanej.- 1996, z. 1/2, s. 147-167

350. Realizacja rozszerzonego programu nauczania elementów informatyki w klasie o profilu matematyczno-fizycznym /Anna Trawka// Komputer w Szkole.- 
    1993, nr 11/12, s. 33-39

351. Realizacja szybkich algorytmów obliczania liczb pierwszych /Bogusz Jeliński, Mieszko Jeliński// Komputer w Szkole.- 1993, nr 9, nr 10, s. 28-39, s. 21-31

352. Realizacja szybkich algorytmów obliczania liczb pierwszych /Bogusz Jeliński, Mieszko Jeliński// Komputer w Szkole.- 1993, nr 11/12, s. 46-63

353. Relacje systemotwórcze między człowiekiem a komputerem /Agnieszka Szewczyk// Firma i Rynek.- Nr 7.- (1998), s. 22-26

354. Research activity of the Institute of Computer Science in artificial intelligence and its applications /Edward Kącki, Piotr S. Szczepaniak// Journal 
    of Applied Computer Science.- 1998, nr 1, s. 107-122

355. Rewolucja /Jarosław Anders// Gazeta Bankowa.- 1997, nr 17/18, dod. s. 31-32
    Wpływ rewolucji informatycznej na społeczeństwo Stanów Zjednoczonych

356. Rigid body structure and motion from two-frame point-correspondences under perspective projection /Mieczysław A[lojzy] Kłopotek// Machine Graphics
    & Vision.- 1995, nr 3/4, s. 187-202

357. Rok dla Pentium /Marek Mejssner// Życie Gospodarcze.- 1996, nr 4, s. 48-49
    Nowy typ procesora

358. Rok przełomu: czego można spodziewać się w teleinformatyce w 1999 roku /Michał Bonarowski// Gazeta Bankowa.- 1999, nr 1, s. 30

359. Rola "CABRI" w odkrywaniu geometrii analitycznej /Bronisław Pabich// Komputer w Szkole.- 1994, nr 1, s. 40-51

360. Rough groups and rough subgroups /Ranjit Biswas, Sudarshan Nanda// Bulletin of the Polish Academy of  Sciences. Mathematics.- 1994, nr 3, s. 251-254

361. Rozkład materiału elementów informatyki dla szkoły ponadpodstawowej /Grażyna Koba// Komputer w Edukacji.- 1994, nr 3/4, s. 5-12

362. Rozkład materiału nauczania z elementów informatyki w kl. VIII /Stanisław Pietrusiński// Wychowanie Techniczne w Szkole.- 1997, nr 4, s. 241-242

363. Rozwiązywanie problemu dostawy za pomocą algorytmów k-optymalnych /Sebastian Deorowicz.- Streszcz. w jęz. ang.// Zeszyty Naukowe. Informatyka / 
    Politechnika Śląska.- Z. 33.- (1997), s. 139-146

364. Rozwiązywanie problemu rozbicia zbioru za pomocą algorytmów genetycznych /Anna Tomaszewska.- Streszcz. w jęz. ang.// Zeszyty Naukowe. 
    Informatyka / Politechnika Śląska.- Z. 33.- (1997), s. 61-74

365. Rozwój informatyki i zastosowań technologii informatycznych w gospodarce /Henryka Egeman// Roczniki Kolegium Analiz Ekonomicznych.- Z. 7.- 
    (1999), s. 9-32

366. Rozwój zainteresowań informatycznych uczniów klas młodszych /Joanna Gruba, Piotr Gruba// Nauczyciel i Szkoła.- 1997, nr 2, s. 105-114

367. Rynek oprogramowania inżynierskiego /Tadeusz Szafarz.- Streszcz. w jęz. ang.// Przegląd Techniczny.- 1999, nr 28, s. 14-15
    7. Międzynarodowe Targi Zastosowań Informatyki w Przemyśle "CAD/CAM '99", Warszawa

368. Rzeczywistość wirtualna /Wojciech Orliński// Przegląd Tygodniowy.- 1995, nr 49, s. 11

369. Scenariusz lekcji - Ciągi liczbowe w arkuszu /Zbigniew Granica// Komputer w Szkole.- 1997, nr 4, s. 44-48

370. Scenariusz zajęć techniki/informatyki w klasie IV: wizytówka identyfikacyjna /Wiesław Korpikiewicz// Wychowanie Techniczne w Szkole.- 1999, nr 5, 
    s. 45-47

371. Selected papers from the Second International Symposium on Knowledge Acquisition, Representation and Processing // Foundations of Computing 
    and Decision Sciences.- 1997, nr 2, s. 1-139

372. Sen o epoce komputera łupanego /Magdalena Saganiak// Społeczeństwo Otwarte.- 1997, nr 9, s. 28-31
    Rozwój cywilizacji

373. Sensor characterization for regional boundary observability /El Hassane Zerrik, Layachi Badraoui// International Journal of Applied Mathematics 
    and Computer Science.- 2000, nr 2, s. 345-356

374. Shape Optimization and Scientific Computations: materiały z konferencji //Applied Mathematics and Computer Science.- 1996, nr 2, s. 183-384

375. Sieci globalne w nauce i kulturze /Włodzisław Duch.- Streszcz. w jęz. ang.// Kultura i Edukacja.- 1995, nr 3, s. 145-161

376. Sieć lokalna w szkolnej pracowni komputerowej /Tomasz Filek, Kazimierz Jaracz// Wychowanie Techniczne w Szkole.- 1998, nr 4, s. 239-242

377. Sieć milionerów /Krzysztof Król// Wprost.- 1999, nr 14, s. 62-64
    Zarobki w przemyśle informatycznym

378. Sieć mózgów: kto ożywi rynek komputerowy: tł. /Heather Green// Wprost.- 2001, nr 39, s. 66-71

379. Simple sufficient tests for stability of 1-D and 2-D discrete systems /Nikos E. Mastorakis// Foundations of Computing and Decision Sciences.- 1996,
    nr 4, s. 215-218

380. Spatial logic and the complexity of diagrammatic reasoning /Oliver Lemon, Ian Pratt// Machine Graphics & Vision.- 1997, nr 1, s. 89-108

381. Spełnianie fikcji i rzeczywistość /Agata Godzisz// Społeczeństwo Otwarte.- 1997, nr 9, s. 24-28
    Cywilizacja ery cybernetycznej w opiniach Umberto Eco

382. Spline regularization of numerical inversion of Mellin transform /M. Iqbal// Foundations of Computing and Decision Sciences.- 2000, nr 1, s. 49-64

383. Społeczeństwo globalnej ignorancji /Michał Bonarowski// Gazeta Bankowa.- 1998, nr 43, s. 16-17
    Polska teleinformatyka

384. Społeczeństwo prywatne /Bronisław Misztal// Rzeczpospolita.- 1997, nr 39, s. 13,20
    Cywilizacja komputerowa

385. Społeczne skutki komputeryzacji /Aurelia Bartoszek, Bolesław Suchocki.- Streszcz. w jęz. ang.// Neodidagmata.- [T.] 22.- (1994/1995), s. 65-71

386. Spotkania i nauka z komputerem a potrzeby "techniki" z komputerem /Maciej M[arek] Sysło// Wychowanie Techniczne w Szkole.- 2000, nr 1, s. 50-55

387. Standaryzacja treści nauczania informatyki: tł. /Natalja E. Astafeva// Edukacja Dorosłych(Radom).- 1997, [nr] 1, s. 49-52

388. Stanowisko Wydziału ds. Komputeryzacji MEN nt. rozszerzonego programu nauczania informatyki w klasach I-IV liceum ogólnokształcącego 
    /oprac. K.J.Ś.// Komputer w Szkole.- 1993, nr 3/4, s. 5-8

389. Statystyka i informatyka w uczelniach wychowania fizycznego /Zbigniew Drozdowski// Wychowanie Fizyczne i Sport.- 2000, nr 3, s. 115-117

390. Stosowanie komputerowych programów dydaktycznych w procesie nauczania - uczenia się elementów informatyki /Grażyna Koba// Szkoła Zawodowa.- 
    1997, nr 7, s. 19-27

391. Strategia judo, czyli dynamika konkurencji w czasach Internetu /David Yoffie, Michael Cusumano; oprac. z ang. Grażyna Aniszewska// Przegląd 
    Organizacji.- 1999, nr 2, s. 41-43

392. Structural/syntactic methods in perceptual organization of shape modelling and analysis /Ryszard Jakubowski, Katarzyna Stąpor.- Streszcz. w jęz. pol.// 
    Archiwum Informatyki Teoretycznej i Stosowanej.- 1999, z. 2, s. 133-155

393. Studio rozwoju oprogramowania - nowe spojrzenie na kształcenie w zakresie budowy oprogramowania /Jerzy Nawrocki, Adam Wojciechowski.- 
    Streszcz. w jęz. ang.// Zeszyty Naukowe Politechniki Poznańskiej, Elektryka.- Z. 47.- (2000), s. 51-59

394. Studium Podyplomowe przy Instytucie Pedagogiki Uniwersytet Mikołaja Kopernika: Metody Komputerowe Pedagogiki Szkolnej /Aleksandra Skarbińska// 
    Komputer w Szkole.- 1996, nr 4, s. 69-73

395. Sub-gradient algorithms for solving multi-dimensional analysis problems of dissimilarity data /Adnan Yassine// Applied Mathematics and Computer 
    Science.- 1997, nr 3, s. 521-543

396. Switching networks with reservation and point-to-point selection /Maciej Stasiak, Mariusz Głąbowski// Systems Science.- 2000, nr 1, s. 95-108

397. Sylwetka: Ben Shneiderman: bladawce wszystkich krajów, łączcie się!: tł. z ang. /Tim Beardsley// Świat Nauki.- 1999, nr 5, s. 16-18

398. Sylwetka: Rolf Landauer: wędrowiec w świecie elektronów /Gary Stix; tł. z ang. Aleksy Bartnik// Świat Nauki.- 1998, nr 11, s. 18-19

399. Sylwetka: Sherry Turkle: socjolog w cyberprzestrzeni /Marguerite Holloway; tł. z ang. Aleksy Bartnik// Świat Nauki.- 1998, nr 6, s. 19-20

400. Synteza logiczna dla układów CPLD typu PAL wykorzystująca dekompozycję /Dariusz Kania.- Streszcz. w jęz. ang.// Kwartalnik Elektroniki 
    i Telekomunikacji.- 1999, z. 3/4, s. 444-454

401. Synteza logiczna wielopoziomowych układów w strukturach typu PAL z trójstanowymi buforami wyjściowymi /Dariusz Kania.- Streszcz. w jęz. ang.// 
    Kwartalnik Elektroniki i Telekomunikacji.- 2000, z. 1, s. 81-90

402. System kształcenia informatycznego pedagogów: skrót ref. /Bronisław Siemieniecki// Toruńskie Studia Dydaktyczne.- Nr 8.- (1995), s. 75-82

403. System kształcenia informatycznego pedagogów na Uniwersytecie im. Mikołaja Kopernika w Toruniu /Barbara Kołtun// Komputer w Szkole.- 1996, 
    nr 4, s. 63-68

404. Systoliczne przetwarzanie sygnałów: ref. /Ewa Anna Lipowska-Nadolska.- Streszcz. w jęz. ang.// Prace Instytutu Elektrotechniki.- Z. 188.- (1996), s. 37-46

405. Szkolna pracownia w Internecie /Wiesław Bartoszewicz// Wychowanie Techniczne w Szkole.- 1999, nr 3, s. 35-36

406. Szkoła CAD/CAM /Tadeusz Szafarz// Przegląd Techniczny.- 1998, nr 22, s. 13-14

407. "Szkoła doby Internetu" czyli rola edukacji informatycznej w budowaniu koncepcji nowoczesnej szkoły /Hanna M.Ciszewska// Komputer w Szkole.- 
    1997, nr 5, s. 20-25

408. Szkoła komputera: jak uczyć technologii informacyjnej /Maciej M[arek] Sysło.- Debata o szkole// Gazeta Wyborcza.- 1998, nr 257, s. 27

409. Szkoły off line: nauka informatyki pozostaje u nas w erze kredy /Katarzyna Latek// Wprost.- 2001, nr 37, s. 51-53

410. Ślimak, ślimak... czyli nie bójmy się funkcji trygonometrycznych /Agnieszka Borowiecka// Komputer w Szkole.-1995, nr 5, s. 51-62

411. Śmierć z perforowanej karty /Edwin Black; rozm. przepr. Krzysztof Masłoń// Rzeczpospolita.- 2001, nr 83, s. D5
    Książka "IBM i holocaust"

412. Środowisko Windows: podstawy ciąg dalszy /Janusz Jeznach.- Nie bój się komputera// Wychowanie Techniczne w Szkole.- 1997, nr 5, s. 298-303

413. Środowisko Windows: menedżer plików /Janusz Jeznach// Wychowanie Techniczne w Szkole.- 1998, nr 1, s. 23-29

414. Środowisko WINDOWS: menedżer plików /Janusz Jeznach.- Nie bój się komputera// Wychowanie Techniczne w Szkole.- 1998, nr 2, s. 96-100

415. Środowisko WINDOWS: menedżer plików (zakończenie) /Janusz Jeznach.- Nie bój się komputera// Wychowanie Techniczne w Szkole.- 1998, nr 3, 
    s. 169-176

416. Świat w komórce /Irena Fober// Przegląd Techniczny.- 2000, nr 15, s. 9
    Targi CeBIT 2000 w Hanowerze

417. Targi doby internetowej /Tadeusz Szafarz// Przegląd Techniczny.- 2001, nr 7/8, s. 30-31
    XVI Międzynarodowe Targi "Komputer Expo" 2001 w Warszawie

418. Technika z informatyką w kl. VIII /Mikołaj Stepaniuk// Wychowanie Techniczne w Szkole.- 1998, nr 5, s. 279-280

419. Techniki informatyczne wkraczają do domu /Marek Mejssner// Życie Gospodarcze.- 1996, nr 15, s. 50-51

420. Technologie informacyjne dziś i jutro /Waldemar Wieczerzycki// Polonistyka.- 2000, nr 1, s. 32-42

421. Telematyka w edukacji i szkoleniu: aktualna sytuacja w krajach Unii Europejskiej /Mirosław Kubiak// Szkoła Zawodowa.- 1997, nr 6, s. 18-19

422. Telematyka w wymiarze europejskim /Mirosław Kubiak// Szkoła Zawodowa.- 1997, nr 5, s. 2-5

423. Tendencje zmian w nauczaniu informatyki /Bolesław Borkowski// Zarządzanie i Edukacja.- 2000, nr 1, s. 67-75

424. Teoretyczne metody modelowania planu zajęć z informatyki /Natalija E. Astafeva; tł. Mirosław Żurek// Edukacja Dorosłych(Radom).- 1996, nr 4, s. 29-32

425. The application of computational geometry algorithms to the timed verification of communication protocols /Jerzy Brzeziński, Michał Sajkowski// 
    Foundations of Computing and Decision Sciences.- 2000, nr 2, s. 97-119

426. The augmented biplot and some examples of its use /Anna Bartkowiak, Adam Szustalewicz// Machine Graphics & Vision.- 1995, nr 3/4, s. 161-185

427. The constant radiance term /Laszlo Neumann, Attila Neumann, Jan Prikryl, Werner Purgathofer// Machine Graphics & Vision.- 1998, nr 3, s. 535-549

428. The digital economy: challenges for Central and Eastern Europe /Hans van Zon// Emergo.- 1998, nr 3, s. 5-21

429. The dynamics of cell flow and cell losses in ATM networks modelled by a diffusion process /Tadeusz Czachórski, Jean-Michel Fourneau, Ferhan 
     Pekergin// Bulletin of the Polish Academy ofSciences. Technical Sciences.- 1995, nr  4, s. 537-548

430. The Fodor fuzzy implication in approximate reasoning /Ernest Czogała, Janos Fodor, Jacek Łęski// Systems Science.- 1997, nr 2, s. 17-28

431. The method of multiframe image filtering /I[rina] V. Abusova, V[irgilij] M. Ignatev, Vladislav V. Kotov, E[vgenij] V. Larkin// Machine Graphics & Vision.- 
    1998, nr 3, s. 645-654

432. The practicum approach to the teaching of systems analysis and design and its applicability to Poland /Linda E. Duxbury, Marian Kuraś.- Streszcz. 
    w jęz. pol.// Zeszyty Naukowe. Studia Informatica / Uniwersytet Szczeciński.- Nr 7.- (1994), s. 175-199

433. The quest for small benchmarks for the chromatic sum problem /W. Głazek, M[arek] Kubale, K[rzysztof] Manuszewski// Archives of Control Sciences.- 
    1997, nr 3/4, s. 249-260

434. The role of diagrams in mathematical proofs /Dave Barker-Plummer, Sidney C. Bailin// Machine Graphics & Vision.- 1997, nr 1, s. 25-56

435. The shift scheduling problem: different formulations and solution methods /Eric Jacquet-Lagreze, Denis Montaut, Ariane Partouche// Foundations 
    of Computing and Decision Sciences.- 1998, nr 4, s. 199-217

436. Think globally, learn locally /Grażyna Gregorczyk// Komputer w Szkole.- 1997, nr 1, s. 23-33
     Wizyta studyjna w ramach programu Socrates-Arion w Niemczech

437. Tools for off-line and on-line performance monitoring /Marian Bubak.- Streszcz. w jęz. pol.// Archiwum Informatyki Teoretycznej i Stosowanej.- 
    1998, z. 3/4, s. 173-187

438. Towards calculation of boolean functions nonlinearity using Walsh transform /Piotr Porwik.- Streszcz. w jęz. pol.// Archiwum Informatyki Teoretycznej 
     i Stosowanej.- 2000, z. 1, s. 51-64

439. Tożsamość w cyber-przestrzeni - (re)konstrukcje i (re)prezentacje /Agnieszka Gromkowska// Kultura Współczesna.- 1999, nr 3, s. 36-49

440. Ubezpieczenie... informacji /Justyna Hofman-Wiśniewska// Przegląd Tygodniowy.- 1998, nr 16, s. 22
    Ubezpieczenia sprzętu elektronicznego przez PZU SA

441. Uciążliwy prezent? /Tomasz Kurtz// Tygodnik Solidarność.- 1999, nr 41, s. 20
    Ministerialny projekt utworzenia pracowni informatycznych w gimnazjach

442. Uczestniczymy w rewolucji /Jacek Studencki; rozm. przepr. Krzysztof Jakubczak// Nowe Życie Gospodarcze.- 2000, nr 43, s. 14-15
    "Techmex" SA - dostawca zaawansowanych technologii informatycznych

443. Uczyć informatyki - ale jakiej? /Ryszard Tadeusiewicz.- Streszcz. w jęz. ang.// Kultura i Edukacja.- 1996, nr 1, s. 147-154

444. Umiejętność zwyciężania - przypadek Cisco /Andy Serwer; oprac. z ang. Grażyna Aniszewska// Przegląd Organizacji.- 2000.- nr 6, s. 41-43

445. Uncertain dynamical systems with fuzzy constraints /S[ławomir] T[adeusz] Wierzchoń// Control and Cybernetics.- 1996, nr 4, s. 693-706

446. Universal voice compression algorithms based on approximate string matching /Ilan Sadeh, Alexander Keizelman, Michael Zak// Applied Mathematics 
    and Computer Science.- 1997, nr 3, s. 659-675

447. Uwagi o kształceniu nauczycieli informatyki /Grażyna Hardt-Olejniczak, Ewa Kołczyk// Komputer w Edukacji.-1997, nr 1/2, s. 43-47

448. Uwagi o wykorzystaniu pracowni JunServ w nauczaniu elementów informatyki /Tadeusz Kupczyński.- Czy JUNIOR ma zostać odstawiony do lamusa? 
    cz. 1// Komputer w Szkole.- 1993, nr 7/8, s. 62-76

449. Uwagi o wykorzystaniu pracowni JunServ w nauczaniu elementóww informatyki /Tadeusz Kuczyński.- Czy JUNIOR ma zostać odstawiony do lamusa? 
    cz. 2// Komputer w Szkole.- 1993, nr 9, s. 5-27

450. V Międzynarodowa Olimpiada Informatyczna /Andrzej Walat// Komputer w Szkole.- 1993, nr 10, s. 32-36

451. VII Warsztaty Mikrokomputerowe Politechniki Lubelskiej w ramach II Regionalnej Konferencji Informatycznej, Kazimierz Dolny, 25-29.05.98: materiały // 
    Informatyka Stosowana.- Nr spec. S4.- (1998), s. 9-106

452. VIII Warsztaty Mikrokomputerowe Politechniki Lubelskiej: Kazimierz Dolny, 14-17.06.99: referaty // Informatyka Stosowana.- Nr spec. S3.- (1999), 
     s. 7-44, 77-164

453. Visualisation of proximity data by multidimensional scaling with residual from space reduction /Hiroshi Yadohisa// Machine Graphics & Vision.- 
    1998, nr 3, s. 681-686

454. W kierunku infospołeczeństwa /Andrzej Zieliński// Przegląd Techniczny.- 1998, nr 46, nr 47, s. 6-7, s. 34

455. W sieci: Polska przeżywa rewolucję informatyczną /Jarosław Giziński// Wprost.- 1996, nr 8, s. 46-47

456. W ścisłej czołówce Warszawa i Kraków: informatyka - ranking uczelniany /Anna Paciorek// Rzeczpospolita.- 2000, nr 124, s. A11

457. Walsh function analysis of parabolic distributed systems with time-and-space-varying parameters /Spyros G. Tzafestas, J. Kalat// Foundations 
    of Computing and Decision Sciences.- 1997, nr 3, s. 185-194

458. Warszawski Konkurs Informatyczny dla uczniów szkół podstawowych // Komputer w Szkole.- 1995, nr 1, s. 57-63

459. Watching steps of a grand tour implementation /Anna Bartkowiak, Adam Szustalewicz// Machine Graphics & Vision.- 1998, nr 3, s. 655-680

460. Wieczny kalendarz: elementy informatyki /Andrzej Jackowski// Komputer w Szkole.- 1993, nr 7/8, s. 48-53

461. Wiedza i informacja /Robert Kaczmarek//Kultura.- 1997, nr 4, s. 3-15
    Rozwój nowych technik informatycznych

462. Wiek iluzji? /Marek Oramus, Lech W[itold] Zacher, Jerzy Jasiuk; rozm. przepr. Anna Leszkowska// Przegląd Techniczny.- 1996, nr 1, s. 10-11, 29
    Zagrożenia cywilizacyjne związane z techniką wirtualnej rzeczywistości (VR)

463. Wiek informacji /Krystyna Strużyna// Głos Nauczycielski.- 1998, nr 48, s. 6
    Edukacja informatyczna

464. Wielkie dni entuzjastów /Lech Spratek// Nauka i Przyszłość.- 1998, nr 9, s. 14-15
    Pół wieku polskiej informatyki

465. Wieża Hanoiska /Andrzej Jackowski// Komputer w Szkole.- 1994, nr 1, s. 82-90

466. Więc chodź, zeskanuj mi świat /Artur Wieretiło; rozm. przepr. Andrzej Leszyk// Przegląd Tygodniowy.- 1998, nr 50, s. 13
    Firma Banpol SA

467. Windows NT w szkolnej pracowni informatycznej /Witold Stajura// Komputer w Szkole.- 1996, nr 5, s. 78-85

468. Windows NT w szkolnej pracowni komputerowej /Anna Śmigielska// Komputer w Szkole.- 1996, nr 5, s. 76-78

469. Windows 95 /Janusz Jeznach.- Nie bój się komputera// Wychowanie Techniczne w Szkole.- 1999, nr 4, s. 48-52

470. Wioska infofagów /Robert Borkowski// Opcje.- 1997, nr 2, s. 90-92
    Społeczeństwo informatyczne

471. Wirtualni miliarderzy: rewolucja informatyczna /James Fallows; tł. Łukasz Sommer// Gazeta Wyborcza.- 2000, nr 12, s. 11-12,14

472. Własności struktury systemu ewolucyjnego /Krzysztof Dobosz.- Streszcz. w jęz. ang.// Zeszyty Naukowe. Informatyka / Politechnika Śląska.- 
    Z. 38.- (2000), s. 207-224

473. Wolę głowę Eulera od najlepszego komputera /Andrzej Walat// Komputer w Szkole.- 1997, nr 1, s. 34-47

474. Wpływ nauczania informatyki na jakość siły roboczej /Stanisław Iwan// Firma i Rynek.- 2000, nr 2, s. 155-158

475. Wpływ wyposażenia monitorów ekranowych na narząd wzroku /Maria Hanna Niżankowska// Bezpieczeństwo Pracy.-1996, nr 1, s. 16-18

476. Wprowadzenie do Internetu oraz przesyłanie i odbieranie poczty elektronicznej (e-mail) /Grażyna Koczy// Wychowanie Techniczne w Szkole.- 2000, 
    nr 5, s. 42-47

477. Wprowadzenie do pomiaru dydaktycznego z elementów informatyki /Zdzisław Nowakowski// Komputer w Szkole.- 1996, nr 1, s. 5-24

478. Wskazania porządnej praktyki - Grupa Robocza 3.1 IFIP /Harriet G. Taylor, Robert M. Aiken, Tom J. van Weert; tł. z ang. Andrzej Walat.- 
    Kształcenie informatyczne w szkołach średnich cz. 1// Komputer w Szkole.- 1993, nr 10, s. 6-20

479. Wskazania porządnej praktyki - Grupa Robocza 3.1 IFIP /Harriet G. Taylor, Robert M. Aiken, Tom J. van Weert; tł. z ang. Andrzej Walat.- 
     Kształcenie informatyczne w szkołach średnich cz. 2// Komputer w Szkole.- 1993, nr 11/12, s. 4-24

480. Wszystko dla inżynierów /Tadeusz Szafarz// Przegląd Techniczny.- 1998, nr 26, s. 26-27
     6. Międzynarodowe Targi Zastosowań Informatyki w Przemyśle "CAD/CAM' '98, Warszawa

481. Wychowanie informatyczne w uczelni rolniczej /Piotr Marciniak.- Streszcz. w jęz. ang.// Problemy Dydaktyki i Wychowania w Akademii Rolniczej 
     w Poznaniu.- Z. 12.- (1994), s. 91-96

482. Wykorzystanie programu ELI w budowaniu schematów algorytmów /Grażyna Koba, Maciej M[arek] Sysło// Szkoła Zawodowa.- 1996, nr 5, s. 17-30

483. Wykorzystanie przedmiotu "Elementy informatyki" w wychowaniu fizycznym /Andrzej Mysiurski// Wychowanie Fizyczne i Zdrowotne.- 1996, nr 3, 
    s. 118-120

484. Wykreślanie grafów cyklicznych /Krzysztof Dobosz.- Streszcz. w jęz. ang.// Zeszyty Naukowe. Informatyka / Politechnika Śląska.- Z. 35.- (1998), s. 35-51

485. Wymagania na egzamin dojrzałości z informatyki // Komputer w Szkole.- 1996, nr 2, s. 13-20

486. Wymogi dotyczące nauczania w zakresie technologii informatycznej /Gabriela Idzikowska// Zeszyty Teoretyczne Rady Naukowej / Stowarzyszenie 
    Księgowych w Polsce.- T. 48.- (1999), s. 135-152

487. Wzajemne oddziaływania informatyki i logiki /Witold Marciszewski// Filozofia Nauki.- 1997, nr 4, s. 115-120

488. Wzory różnych kultur: matematyka, sztuka i komputery /Andrzej Walat// Komputer w Szkole.- 1997, nr 4, s. 13-23

489. Z badań nad kształceniem informatycznym studentów specjalności rolniczych /Jadwiga Orylska// Komputer w Edukacji.- 1995, nr 3/4, s. 107-109

490. Z problemów procesu nauczania-uczenia się informatyki w szkołach wyższych /Krzysztof Gajewski// Szkoła Zawodowa.- 1995, nr 10, s. 36-38

491. Z własnego wyboru /Donat Zatoński// Przegląd Techniczny.- 2000, nr 49, s. 7
    Prof. Jan Węglarz, informatyk

492. Za włączeniem wzbogaconych środowisk dydaktycznych Logo do szkolnych programów nauczania: rzut oka na przeszłość i przyszłość /Erik De Corte; 
    tł. Weronika Walat// Komputer w Szkole.- 1996, nr 6, s. 23-41

493. Zadania wstępne z Krajowego Konkursu Informatycznego 1992/1993: o tym, jak wybrać najlepszy algorytm /Krzysztof Stencel// Komputer w Szkole.- 
    1994, nr 1, s. 63-68

494. Zagłębie komputerowe /Jan Chojcan, Jerzy Szymura// Gazeta Wyborcza.- 1997, nr 55, dod. s. 4
    Przemysł informatyczny na Śląsku

495. Zakres i wybrane problemy podstawowej edukacji komputerowej /Wojciech Korzybski// Toruńskie Studia Dydaktyczne.- Nr 8.- (1995), s. 92-96

496. Założenia technologii kształcenia w zakresie wychowania informacyjnego w szkole podstawowej /Bronisław Siemieniecki.- Streszcz. w jęz. ang.// 
    Kultura i Edukacja.- 1996, nr 3, s. 97-107

497. Zaplątani w sieciach... nauczyciele /Szczepan Rożek// Komputer w Szkole.- 1993, nr 10, s. 63-65
    Pracownie komputerowe w szkole

498. Zasilacze bezawaryjne UPS stosowane do systemów komputerowych /Henryk Żołubowski// Szkoła Zawodowa.- 1995, nr 6, s. 7-9

499. Zastawianie sieci: informatyczna prognoza 2000 /Tomasz Sielicki, Piotr Smólski, Waldemar Sielski, Sławomir Chłoń, Ryszard Zwierzchowski; 
    oprac. Jacek Grabski// Życie Gospodarcze.- 1996, nr 14, s. 29-31

500. Zastosowanie metod wykreślania drzew binarnych do prezentacji struktury systemu ewolucyjnego /Krzysztof Dobosz.- Streszcz. w jęz. ang.// 
    Zeszyty Naukowe. Informatyka / Politechnika Śląska.- Z. 38.- (2000), s. 25-48

501. Zbiory zadań i ćwiczeń wspomagające nauczanie elementów informatyki - omówienie /Grażyna Gregorczyk// Komputer w Szkole.- 1996, nr 5, s. 44-49

502. Ze wspomnień starego koordynatora, czyli o historii edukacji informatycznej w oświacie woj. toruńskiego /Krzysztof Skowronek// Toruńskie Studia 
    Dydaktyczne.- Nr 8.- (1995), s. 97-101

503. Zielona karta w Niemczech: tł. /Matt Marshall// Sprawy Nauki.- 2000, nr 8, s. 22-23
    Niemiecka oferta pracy dla informatyków

504. Złapani w sieci /Jacek Adamski// Sycyna.- 1997, nr 20, s. 5
    Najnowsze osiągnięcia w dziedzinie informatyki

505. Złapani w sieć /Maria Polewka// Dyrektor Szkoły.- 1998, nr 12, s. 45-46
    Otwarcie pracowni internetowej w Szkole Podstawowej w Słotwinie

506. Zmęczenie wzroku przy obsłudze monitorów ekranowych - metody badań /Agnieszka Wolska, Marcin Śwituła// Bezpieczeństwo Pracy.- 1995, nr 12, s. 8-13

507. Żargon komputerowych maniaków /Janusz Cyran// Nowa Fantastyka.- 1995, nr 12, s. 70-71
Recenzje:
1. Bomba megabitowa /Stanisław Lem. Kraków, 1999,- Rec. Maciej Parowski// Nowa Fantastyka.- 1999, nr 10, s. 73

2. Bomba megabitowa /Stanisław Lem. Kraków, 1999,- Rec. Krzysztof Masłoń// Magazyn Literacki.- 1999, nr 5, s. 11-12

3. Bomba megabitowa /Stanisław Lem. Kraków, 1999,- Rec. Michał Kopczyk// Fa-Art.- 1999, nr 2, s. 66-69

4. Bomba megabitowa /Stanisław Lem. Kraków, 1999,- Rec. Michał Łukaszewicz// Literatura.- 1999, nr 11, s. 57

5. Bomba megabitowa /Stanisław Lem. Kraków, 1999,- Rec. Romuald Pawlak// Fenix.- 1999, nr 8, s. 162-165

6. Bomba megabitowa /Stanisław Lem. Kraków, 1999,- Rec. Tadeusz Szafarz// Przegląd Techniczny.- 1999, nr 40, s. 28-29

7. Bomba megabitowa /Stanisław Lem. Kraków, 1999,- Rec. Jerzy Ładyka// Res Humana / Towarzystwo Kultury Świeckiej.- 2000, nr 2, s. 36-38

8. Bomba megabitowa /Stanisław Lem. Kraków, 1999,- Rec. Katarzyna Kosowska-Hańderek// Odra.- 2000, nr 2, s. 114-116

9. Bomba megabitowa /Stanisław Lem. Kraków, 1999,- Rec. Izabela Koćwin// Śląsk.- 1999, nr 9, s. 74

10. Building the information wigways to re-engineer Europe - a message from industrials user. Brussels, 1994,- Rec.Franciszek Januszkiewicz// 
   Neodidagmata.- [T.] 22.- (1994/1995), s. 187-190

11. Computer ethics /Deborah G. Johnson.- 2 ed. Englewood Cliffs, 1994,- Rec. Agnieszka Lekka-Kowalik// Ethos.- 1998, nr 4, s. 282-289

12. Droga ku przyszłości /Bill Gates. Warszawa, 1998,- Rec. Aleksy E. Bartnik// Świat Nauki.- 1998, nr 7, s. 81-82

13. Droga ku przyszłości /Bill Gates. Warszawa, 1998,- Rec. Jakub Frołow// Notes Wydawniczy.- 1998, nr 3, s. 40-41

14. E-mailem z Doliny Krzemowej /Marek Hołyński. Warszawa, 2000,- Rec. Tadeusz Szafarz// Przegląd Techniczny.- 2001, nr 12, s. 26-27

15. Europe and the global information society. Brussels, 1994,- Rec. Franciszek Januszkiewicz// Neodidagmata.- [T.] 22.- (1994/1995), s. 187-190

16. IBM [International Business Machines Corporation] i Holocaust /Edwin Black. Warszawa, 2001,- Rec. Krzysztof Masłoń// Rzeczpospolita.- 2001, 
   nr 36, s. A7

17. IBM [International Business Machines Corporation] i Holocaust /Edwin Black. Warszawa, 2001,- Rec. Tomasz Goban-Klas// Przegląd.- 2001, nr 9, s. 23

18. IBM [International Business Machines Corporation] i Holocaust /Edwin Black. Warszawa, 2001,- Rec. Wojciech Orliński// Gazeta Wyborcza.- 2001, 
   nr 41, s. 22-23

19. Informatyka bez tajemnic. Cz.1: Obsługa mikrokomputerów /Zdzisław Nowakowski, Witold Sikorski. Warszawa, 1993,-Rec. Mirosław Miecielica// 
   Komputer w Szkole.- 1993, nr 5/6, s. 108-109

20. Metodyka stosowania technik komputerowych w edukacji szkolnej /Kazimierz Wenta. Szczecin, 1999,- Rec. Elżbieta Perzycka// Edukacja Humanistyczna, 
   Szczecin.- 1999, nr 1, s. 162-165

21. Podstawy metodologiczne systemów ludzkiej aktywności i informatyki /Mieczysław Bazewicz, Arne Collen. Wrocław, 1995,- Rec. Dominika Czyżak// 
   Zagadnienia Informacji Naukowej.- 1997, nr 1, s. 89-92

22. Słownictwo znormalizowane: technika informatyczna. Warszawa, 1999,- Rec. Hanna Kłodnicka// Normalizacja.- 2000, [z.] 5, s. 24-26

23. The road ahead /Bill Gates. New York, 1995,- Rec. Włodzimierz Gogołek// Przegląd Techniczny.- 1996, nr 12, s. 18-19

24. The road ahead /Bill Gates. New York, 1995,- Rec. Michał Bonarowski// Gazeta Bankowa.- 1996, nr 5, s. 32

25. The second self: computers and the human spirit /Sherry Turkle. New York, 1985,- Rec. Marek Hetmański// Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska, 
   Sectio I Philosophia-Sociologia.- Vol. 18.- (1993), s. 252-254
Niniejsze zestawienie sporządzono na podstawie katalogu online Biblioteki Narodowej w Warszawie
Opracowanie: 
HANNA MAŁGORZATA WITCZAK