Ignacy Krasicki (1735-1801)

biskup, poeta, prozaik, publicysta, komediopisarz
Książki:
 1. Cazin Paul: Książę biskup warmiński Ignacy Krasicki 1735-1801 /tł. [z fr.] Michał Mroziński; posł. oprac. i bibliogr. dopełnił Zbigniew Goliński.- Olsztyn: 
   "Pojezierze", 1983.- 464, [4] s.; 21 cm

 2. Cazin Paul: Książę biskup warmiński Ignacy Krasicki: 1735-1801 /tł. [z fr.] Michał Mroziński; posł. oprac. i bibliogr. dopełnił Zbigniew Goliński.- [Wyd. 2].- 
   Olsztyn: "Pojezierze", 1986.- 465, [3] s.; 21 cm
   Oryg. : "Le prince-‚v‚que de Varmie Ignace Krasicki" 1940

 3. Doktór Roman: Poeta uśmiechnięty: o wyobraźni komicznej Ignacego Krasickiego.- Wrocław [etc.]: Zakład Narodowy im. Ossolińskich, 1992.- 155, [1] s.; 
   21 cm

 4. Dworak Tadeusz: Ignacy Krasicki.- Warszawa: "Wiedza Powszechna", 1987.- 579, [1] s.: il., faks., portr.; 19 cm

 5. Garszczyńska Bożena: Epistolografia Ignacego Krasickiego.- Słupsk: Wyższa Szkoła Pedagogiczna, 1987.- 237, [3] s., [16] s. tabl.: il., faks., portr.; 20 cm
   Krasicki Ignacy - korespondencja - historia

 6. Graciotti Sante: Od Renesansu do Oświecenia /[przekłady z wł., fr. Wojciech Jekiel et al.]. T. 1-2.- Warszawa: Państwowy Instytut Wydawniczy, 1991.- 
   2 t. (400 ; 486, [1] s.); 20 cm

 7. Inglot Jacek: Dumać z Kochanowskim, bawić się z Krasickim: przewodnik literacki dla uczniów szkół podstawowych i średnich.- Wrocław: "Astrum", 
   1999.- 76 s.; 21 cm
   Kochanowski, Jan (1530-1584) - twórczość; Krasicki, Ignacy (1735-1801) - twórczość

 8. Krasicki Ignacy: Bajki /il. Jan Marcin Szancer.- Poznań: "G&P", cop. 1999.- 50, [5] s.: il. kolor.; 29 cm

 9. Krasicki Ignacy: Bajki i przypowieści /z 15 drzeworytami wykonanemi według rys. B[ronisława] Zaleskiego i K[sawerego] Pil[l]atego.- Warszawa: 
   Wydawnictwa Artystyczne i Filmowe: na zam. Zrzeszenia Księgarstwa, 1985.- [4], 99, [3] s., [13] k. rys. kolor.; 24 cm
   Przedr. fotooffs., oryg. : Petersburg ; Moskwa : nakł. Bolesława Maurycego Wolffa, [1879] (1880 wg Estreichera)

 10. Krasicki Ignacy: Bajki, przypowieści, satyry /[oprac. graf. Mirosław Pokora].- Rzeszów: Krajowa Agencja Wydawnicza, 1986.- 102, [2] s. : il.; 21 cm

 11. Krasicki Ignacy: Bajki, przypowieści, satyry /[oprac. graf. Mirosław Pokora].- [Wyd. 2].- Rzeszów: Krajowa Agencja Wydawnicza, 1989.- 95, [1] s. : il.; 21 cm
    Wyboru tekstów dokonano na podstawie Pisma poetyckie, PIW, Warszawa 1980

 12. Krasicki Ignacy: Bajki : wybór /wstęp i wybór Zdzisław Libera; il. wg rysunków Gustawa Dorégo.- [Wyd. 3].- Warszawa: Państwowy Instytut Wydawniczy,
    1981.- 79, [1] s.: il.; 26 cm
    Wyd. z diapozytywów wyd. 2

 13. Krasicki Ignacy: Bajki /il. Tomasz Borowski; wybór Andrzej Krzysztof Guzek.- Warszawa: "Nasza Księgarnia", 1983.- LIX, [5] s.; 26 cm

 14. Krasicki Ignacy: Bajki: wybór /wstęp i wybór Zdzisław Libera; il. wg rys. Gustawa Dorégo.- Warszawa: Państwowy Instytut Wydawniczy, 1984.- 
    79, [1] s.: il.; 25 cm

 15. Krasicki Ignacy: Bajki /il. Jan Marcin Szancer; [tekst przygot. i opatrzył przypisami Feliks Przyłubski].- [Wyd. 4].- Warszawa: "Książka i Wiedza", 1988.- 
    55, [1] s.: rys. kolor.; 29 cm
    Tekst wg wyd. Franciszka Dmochowskiego Dzieła, 1802-1804

 16. Krasicki Ignacy: Bajki /wstęp i komentarz Jacek Sokolski.- Wrocław [etc.]: Zakład Narodowy im. Ossolińskich, 1989.- 95, [1] s.; 21 cm
    Tekst wg wyd. Pisma wybrane, t. 1, Warszawa 1954. - Tekst bajki Nadzieja i bojaźń z Przydatku do Bajek nowych wg wyd. Z. Golińskiego w Bibliotece Narodowej, Seria 1

 17. Krasicki Ignacy: Bajki /oprac. graf. Bogdan Wańczyk.- Kraków: "Alicja", 1991.- 32 s.: il.; 24 cm

 18. Krasicki Ignacy: Bajki /il. Jan Marcin Szancer.- Poznań: "GMP", [1994.- 50, [5] s.: il. kolor.; 29 cm

 19. Krasicki Ignacy: Bajki; Satyry; Monachomachia.- Wrocław: "Siedmioróg", 1997.- 125, [2] s.; 21 cm

 20. Krasicki Ignacy: Bajki /[il. Lucjan Ławnicki].- Wrocław: "Zielona Sowa", 1999.- 49 s. : il.; 21 cm

 21. Krasicki Ignacy: Dzieła wybrane /oprac. Zbigniew Goliński. T. 1-2.- Warszawa: Państwowy Instytut Wydawniczy, 1989.- 2 t. (837, [2] ; 815, [1] s.); 19 cm
    T. 1 zawiera : Poematy; Wiersze różne; Wiersze z prozą; Bajki,
    T. 2 zawiera : Satyry; Listy; Przekłady; Listy o ogrodach; Powieści.
    Inf. o zawartości wyłącznie na obwol.

 22. Krasicki Ignacy: Monachomachia; Antymonachomachia /[il. Zbigniew Olchowik].- Gorzów Wlkp. [Wielkopolski]: "Silva Rerum", cop. 1993.- 94, [1] s.: 
    il.; 21 cm

 23. Krasicki Ignacy: Monachomachia czyli Wojna mnichów /oprac. Zbigniew Goliński; [reprodukcje z oryg. il. J. Przyłuskiego ze zbiorów Biblioteki Narodowej
    w Warszawie Zbigniew Kapuścik; nota o ilustracjach i ich autorze Maria Grońska].- Warszawa: "Czytelnik", 1984.- 94, [5] s., [20] k. il. kolor.: faks.; 25 cm

 24. Krasicki Ignacy: Monachomachia czyli Wojna mnichów /il. Antoniego Uniechowskiego.- [Wyd. 8].- Warszawa: Krajowa Agencja Wydawnicza, 1985.- 
    78, [1] s.: il. kolor.; 29 cm

 25. Krasicki Ignacy: Monachomachia /wstęp i komentarz Jacek Sokolski.- Wyd. 2.- Wrocław [etc.]: Zakład Narodowy im. Ossolińskich, 1987.- 56 s.; 21 cm

 26. Krasicki Ignacy: Monachomachia /[wstępem opatrzył Jerzy Snopek]; Antymonachomachia.- [Wyd. 3].- Warszawa: "Książka i Wiedza", 1988.- 127, [1] s.; 
    17 cm

 27. Krasicki Ignacy: Monachomachia /[wstępem opatrzył Jerzy Snopek ; il. Jerzy Domino]; Antymonachomachia.- Warszawa: "Książka i Wiedza", 1996.- 
    133, [3] s.: il.; 20 cm

 28. Krasicki Ignacy: Monachomachia; Bajki; Satyry; Wiersze różne.- Warszawa: "Interart", 1996.- 145, [2] s.; 21 cm
    Tekst wg ed. : PIW, Warszawa 1954, t. 1-2. - Zawiera także oprac. Zofii Rejman i Zbigniewa Książczaka oraz prace uczniów LXXV LO im. Jana III Sobieskiego w Warszawie

 29. Krasicki Ignacy: Myszeidos: pieśni X /oprac. Julian Maślanka.- Wrocław Kraków: Zakład Narodowy im. Ossolińskich, 1982.- LII, [2], 72, [14] s.: il.; 17 cm

 30. Krasicki Ignacy: Myszeidos: pieśni X /wstęp i przypisy Jacek Sokolski.- Wrocław [etc.]: Zakład Narodowy im. Ossolińskich, 1986.- 79, [1] s.; 21 cm

 31. Krasicki Ignacy: Myszeidos; Monachomachia; Antymonachomachia /[il. Ewa Korla-Różewicz i Zbigniew Różewicz].- Bielsko-Biała: BOW, [1996].- 
    122, [2] s.: il. kolor.; 24 cm

 32. Krasicki Ignacy: Myśli o książce i czytaniu /wybrał i wstępem poprzedził Andrzej Kempa; [oprac. graf. Eugeniusz Zduniewski].- Łódź: Miejska Biblioteka 
    Publiczna im. Ludwika Waryńskiego, 1985.- 15 s.: 1 portr., rys.; 23 cm
    Druk bibliofilski

 33. Krasicki Ignacy: O języku ojczystym, teatrze i edukacji: wybór z "Monitora" (1765-1772) /wstęp i oprac. Jadwiga Rudnicka.- Olsztyn: Ośrodek Badań 
    Naukowych im. Wojciecha Kętrzyńskiego, 1995.- XXI, [1], 103, [3] s.; 23 cm

 34. Krasicki Ignacy: Pan Podstoli /wstęp i oprac. Krystyna Stasiewicz.- Olsztyn: Wyższa Szkoła Pedagogiczna. Wydawnictwo, 1994.- XL, 273, [2] s., 
    [8] k. tabl. : il., faks., 1 portr.; 23 cm

 35. Krasicki Ignacy: Poematy /oprac. Zbigniew Goliński.- Wrocław: Zakład Narodowy im. Ossolińskich, cop. 1998.- 590, [3] s., [1] k. portr. kolor.; 25 cm
    Zawiera: Myszeis ; Monachomachia ; Antymonachomachia ; Wojna chocimska ; Pieśni Ossjana
    Tekst częśc. fr., łac.

 36. Krasicki Ignacy: Poematy heroikomiczne /wstęp Wiesław Pusza; [koment. i wybór il. Zbigniew Goliński].- Warszawa: Państwowy Instytut Wydawniczy, 
  1985.- 180 s., 17 s. il.; 20 cm
    Zawiera : Myszeis ; Monachomachia ; Antymonachomachia

 37. Krasicki Ignacy: Poezje.- Kraków: "Spes", cop. 1998.- 223 s. : il.; 17 cm

 38. Krasicki Ignacy: Poezje /wybrał i wstępem poprzedził Zbigniew Goliński.- Warszawa: "Czytelnik", 1989.- 432 s.: 1 portr.; 16 cm

 39. Krasicki Ignacy: Prawdziwa powieść o kamienicy narożnej w Kukorowcach /[red. Zbigniew Goliński, Marian Bizan].- Warszawa: Państwowy Instytut 
    Wydawniczy, 1983.- 21, [2] s., [30] s. faks.; 25 cm
    Zawiera faks. rpsu i pierwodruku z 1794 r.- Druk bibliofilski

 40. Krasicki Ignacy: Prawdziwa powieść o kamienicy narożnej w Kukorowcach /[z posłowiem Krystyny Stasiewicz].- Olsztyn: Polskie Towarzystwo 
    Historyczne. Oddział, 1991.- 33, [3] s.; 23 cm

 41. Krasicki Ignacy: Przyjaciele /il. Mariola Wilczyńska.- Kraków: "Print", 1992.- [16] s.: il. kolor., 1 portr.; 16 x 24 cm

 42. Krasicki Ignacy: Rozmowy zmarłych /wstęp i komentarze Zdzisław Libera; Towarzystwo Literackie im. Adama Mickiewicza. Oddział Warszawski.- 
    Warszawa: "Czytelnik", 1987.- 188, [3] s.: rys.; 15 cm
    Tekst wg. : Dzieła, Warszawa 1804, t. 7

 43. Krasicki Ignacy: Satyry i listy /wstęp Tomasz Pokrzywniak; oprac. tekstów i komentarze Zbigniew Goliński.- Wyd. 2 zm.- Wrocław [etc.]: Zakład Narodowy
    im. Ossolińskich, 1988.- CXXV, 188 s.; 17 cm

 44. Krasicki Ignacy: Satyry i listy /oprac. Jacek Sokolski.- Wyd. 1 [i. e. 4].- Wrocław [etc.]: Zakład Narodowy im. Ossolińskich, 1990.- 111, [1] s.; 21 cm

 45. Krasicki Ignacy: Satyry i listy /wstęp Józef Tomasz Pokrzywniak; oprac. tekstów i komentarze Zbigniew Goliński.- Wyd. 3 popr.- Wrocław : Zakład 
    Narodowy im. Ossolińskich , 1999.- CXXXVIII, 173 s.; 17 cm

 46. Krasicki Ignacy: Satyry /oprac. graf. Marek Dzwonkowski.- Warszawa: Młodzieżowa Agencja Wydawnicza, 1981.- 73, [3] s., [1] k. tabl. kolor.: il.; 27 cm

 47. Krasicki Ignacy: Satyry.- [Wyd. 5].- Warszawa: Krajowa Agencja Wydawnicza, 1986.- 99, [5] s.; 12 cm

 48. Krasicki Ignacy: Satyry /il. Jan Marcin Szancer; [tekst przygot. i przypisami opatrzył Feliks Przyłubski].- [Wyd. 2].- Warszawa: "Książka i Wiedza", 
    1988.- 98, [2] s.: il. (w tym kolor.); 27 cm
    Tekst wg wyd. Franciszka Dmochowskiego : Dzieła, r. 1802-1804

 49. Krasicki Ignacy: Satyry /il. Jan Marcin Szancer.- Poznań: "GMP", [1995].- 99, [4] s.,: il. (w tym kolor.); 29 cm
    Tekst na podst. wyd. PIW 1954 r

 50. Krasicki Ignacy: Uwagi /wstęp i oprac. Zdzisław Libera.- Warszawa: "Czytelnik", 1997.- 413, [2] s.: il.; 21 cm

 51. Krasicki Ignacy: Wół minister i inne bajki /[il. Zbigniew Różewicz].- Bielsko-Biała: Beskidzka Oficyna Wydawnicza, [1992].- 35, [1] s.: il. kolor.; 25 cm

 52. Krasicki Ignacy: Wybór bajek /il. Anna Zyndwalewicz.- Wrocław: "Siedmioróg", 1997.- 47, [1] s.: il.; 21 cm

 53. Krasicki Ignacy: Wybór liryków /oprac. Sante Graciotti.- Wrocław Kraków: Zakład Narodowy im. Ossolińskich, 1985.- XLIX, [1], 97 s., [1] k. portr.; 18 cm

 54. Krasicki Ignacy: Wybór pism /[wyboru dokonał Ferdynand Hoesick].- Warszawa: Powszechna Agencja Informacyjna, 1991.- [6], 454, [3] s.: 1 portr.; 12 cm
    Przedr. faks., oryg. : Warszawa : Gebethner i Wolff, 1900

 55. Krasicki Ignacy, Krylov Ivan Andreevic, La Fontaine Jean de: Z bajki prawda się odkryła: wybór bajek Krasickiego, Kryłowa i La Fontianea 
    /il. Janusz Stanny; [przeł. Jadwiga Dackiewicz et al.].- Warszawa: "Iskry", 1987.- 127, [1] s.: il.; 34 cm

 56. Lubaś Władysław: Osobliwości językowe poezji Ignacego Krasickiego.- Kraków: Polska Akademia Nauk. Instytut Języka Polskiego, 1992.- 98, [1] s.; 24 cm

 57. Maciąg Włodzimierz: Życie Ignacego Krasickiego: zapisy i domysły.- Warszawa: "Czytelnik", 1984.- 372, [3] s.; 21 cm

 58. Paluszewski Jan: Od Homera do Krasickiego.- Warszawa: "Egros", [1994.- 63, [2] s.; 20 cm

 59. Pokrzywniak Józef Tomasz: Ignacy Krasicki.- Warszawa: Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, 1992.- 385, [3] s.: faks., portr.; 22 cm

 60. Pokrzywniak Józef Tomasz: Ignacy Krasicki.- Poznań: Dom Wydawniczy "Rebis", 1995.- 153, [3] s.; 17 cm

 61. Pokrzywniak Józef Tomasz: Komedie Ignacego Krasickiego.- Poznań: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytet im. Adama Mickiewicza, 1994.- 171, [1] s.; 24 cm

 62. Polańczyk Danuta: Bajki, satyry i "Monachomachia" Ignacego Krasickiego /oprac. Danuta Polańczyk.- Lublin: Biblioteka Wysyłkowa, 1995.- 40 s.; 17 cm

 63. Przybylski Bronisław Kazimierz: Rybka mała i szczupak; Lew i zwierzęta: z "Bajek" [I. Krasickiego]: na chór mieszany a capp..- [Partytura].- Warszawa: 
    Wydawnictwo Muzyczne Polskiego Związku Chórów i Orkiestr, 1988.- [1], 10 s.; 29 cm

 64. Pusz Wiesław: Między Krasickim i Słowackim: studia, eseje, opinie.- Kraków: Towarzystwo Autorów i Wydawców Prac Naukowych "Universitas", 
    1992.- 145, [2] s.; 24 cm

 65. Solecki Wiesław: Ignacy Krasicki "Poematy heroikomiczne", "Satyry", "Bajki" /prac. Wiesław Solecki.- Warszawa: "Jota", 1991.- 46, [2] s.; 15 cm

 66. Stasiewicz-Jasiukowa Irena: Encyklopedia uniwersalna Księcia Biskupa Warmińskiego i jej rola w edukacji obywatelskiej czasów stanisławowskich.- 
    Warszawa: "Retro-Art", 1994.- 238 s., [12] s. tabl.: faks., il., portr.; 22 cm

 67. Śrutkowski Tomasz, Żebrowski Waldemar: Historia nagrody imienia Biskupa Ignacego Krasickiego.- Olsztyn: "ElSet", 1998.- 72 s.: il. (w tym kolor.); 
    20 x 22 cm
    Nagroda imienia Biskupa Ignacego Krasickiego - laureaci

 68. Walecki Wacław: Wieczny człowiek: historyja Ignacego Krasickiego i jej konteksty kulturowe oraz literackie.- Kraków: "Księgarnia Akademicka", 1999.- 
    172, [4] s.: il.; 24 cm
    Nota biograficzna także ang., ros.
Artykuły w czasopismach:
 1. Biskup Ignacy Krasicki wobec kasaty zakonu jezuitów na Warmii (1773-1780) /Alojzy Szorc// Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Pedagogicznej 
    w Olsztynie. Prace Historyczne.- Z. 1.- (1997), s. 58-65

  2. Biskupa Krasickiego recepta na szczęście /Krystyna Stasiewicz// Polonistyka.- 1997, nr 6, s. 335-339

  3. Cudowność w polskiej epopei oświeceniowej ("Wojna chocimska", "Pułtawa", "Jagiellonida") /Roman Dąbrowski.- Streszcz. w jęz. fr.// Zeszyty Naukowe
    Uniwersytetu Jagiellońskiego. Prace Historycznoliterackie.- Z. 94.- (1999), s. 19-34

  4. Czy Ignacy Krasicki lubił Lidzbark Warmiński? /Józef Tomasz Pokrzywniak// Komunikaty Mazursko-Warmińskie.-1996, nr 2, s. 297-304

  5. Czy prawdziwy geniusz pewny jest nieśmiertelności ?: o współczesnym czytaniu poezji Krasickiego /Józef Tomasz Pokrzywniak// Rocznik Towarzystwa 
    Literackiego imienia Adama Mickiewicza.- R. 29.- (1994), s. 35-44

  6. Czyżyk albo orzeł /Edmund Wojnarowski// Śląsk.- 1996, nr 1, s. 62-63
    Temat wolności w bajce o czyżyku

  7. Damskie nauki /Ignacy Krasicki// Rzeczpospolita.- 1997, nr 57, s. 12
    Fragm. książki "Uwagi"

  8. Determinizm i indukcja w "Mikołaja Doświadczyńskiego przypadkach" /Roman Magryś// Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Rzeszowie. 
    Historia Literatury.- Z. 5.- (1999), s. 57-72

  9. Historia rodziny Krasickich /Waldemar Solecki.- Streszcz. w jęz. ang.// Rocznik Przemyski.- 1999, z. 4, s. 29-58

 10. Ignacego Krasickiego myśli o zakorzenieniu i ruchliwości /Teresa Kostkiewiczowa// Kamunikaty Mazursko-Warmińskie.- 1996, nr 2, s. 283-295

 11. Ignacego Krasickiego przywiązanie do stron rodzinnych /Krystyna Stasiewicz// Rocznik Przemyski.- 1999, z. 3, s. 15-22

 12. Ignacy Krasicki - jego miejsce w podręcznikach XVIII i XIX wieku /Alina Zabrotowicz// Rocznik Przemyski.- 1999, z. 1, s. 81-91

 13. Ignacy Krasicki wobec insurekcji /Józef Tomasz Pokrzywniak.- Streszcz. w jęz. fr.// Wiek Oświecenia.- [T.] 12.- (1996), s. 95-106

 14. Imię Boga u Ignacego Krasickiego /Zenon Leszczyński.- Streszcz. w jęz. ang.// Roczniki Humanistyczne.- 1998, z. 1, s. 623-637

 15. Krasicki jako adresat literacki /Zbigniew Goliński// Rocznik Towarzystwa Literackiego imienia Adama Mickiewicza.- R. 32.- (1997), s. 89-112

 16. "Monachomachia" - scenopis /Krzysztof Koch// Polonistyka.- 1996, nr 5, s. 300-302

 17. Na drodze ku romantyzmowi: "Pieśń Osjana" w tłumaczeniu Karpińskiego, Krasickiego, Tyminieckiego i Brodzińskiego /Joanna Leszek// 
    PAL Przegląd Artystyczno-Literacki.- 2000, nr 3, s. 152-159

 18. Narracja i dialog w polskiej epopei oświeceniowej ("Wojna chocimska", "Pułtawa", "Jagiellonida") /Roman Dąbrowski// Ruch Literacki.- 1998, z. 6, 
    s. 721-736
    Ignacy Krasicki, Nikodem Muśnicki, Dyzma Bończa Tomaszewski

 19. Narracja i refleksja w "Myszeidzie" Ignacego Krasickiego /Roman Dąbrowski// Ruch Literacki.- 1995, z. 2, s. 145-159

 20. "O edukacji do Xsiężnej Sapieżyny J.A.W.X.L.": kilka uwag o poglądach Krasickiego na znaczenie edukacji młodzieży /Zdzisław Libera// Rocznik 
    Towarzystwa Literackiego imienia Adama Mickiewicza.- R. 32.- (1997), s. 63-71

 21. O genezie "Myszeidy" Ignacego Krasickiego /Maciej Parkitny// Pamiętnik Literacki.- 1998, z. 1, s. 51-67

 22. Obraz świata zwierząt w bajkach I. Krasickiego i jego potoczne paralele /Jadwiga Gulba-Wysocka// Edukacja Humanistyczna.- 1999, nr 2/3, s. 83-90

 23. Potępienie czy gloryfikacja ?: Ignacego Krasickiego stosunek do sarmatyzmu /Krystyna Stasiewicz// Komunikaty Mazursko-Warmińskie.- 1996, 
    nr 2, s. 305-313

 24. Problemy monitorowego autorstwa Krasickiego /Elżbieta Aleksandrowska.- Z warsztatu bibliografa "Monitora"cz. 11// Pamiętnik Literacki.- 1999, 
    z. 1, s. 153-16

 25. Przemówienie ks. Jana Kwolka w imieniu Kapituły Katedralnej Przemyskiej w czasie otwarcia Zjazdu Naukowego im. Ignacego Krasickiego we Lwowie 
    /oprac. Jerzy Starnawski// Rocznik Przemyski.- 1999, z. 3, s. 13

 26. Relacje komunikacyjne w "Antymonachomachii" Ignacego Krasickiego /Roman Dąbrowski// Ruch Literacki.- 1999, z. 2, s. 141-156

 27. Wspomnienia Edmunda hr. Krasickiego z 1846 roku /oprac. Kacper Krasicki.- Streszcz. w jęz. ang.// Mars.- T. 1.-(1993), s. 149-167
Recenzje:
1. Encyklopedia uniwersalna Księcia Biskupa Warmińskiego i jej rola w edukacji obywatelskiej czasów stanisławowskich /Irena Stasiewicz-Jasiukowa. 
    Warszawa, 1994,- Rec. Kazimierz Puchowski// Ars Educandi.- T. 1.- (1998), s. 209-213

  2. Encyklopedia uniwersalna Księcia Biskupa Warmińskiego i jej rola w edukacji obywatelskiej czasów stanisławowskich /Irena Stasiewicz-Jasiukowa. 
    Warszawa, 1994,- Rec. Zdzisław Libera// Wiek Oświecenia.- [T.] 12.- (1996), s. 205-207

  3. Encyklopedia uniwersalna Księcia Biskupa Warmińskiego i jej rola w edukacji obywatelskiej czasów stanisławowskich /Irena Stasiewicz-Jasiukowa. 
    Warszawa, 1994,- Rec. Jarosław Kurkowski// Ogród.- 1994, nr 4, s. 358-364

  4. Ignacy Krasicki /Józef Tomasz Pokrzywniak. Warszawa, 1992,- Rec. Zdzisław Libera// Wiek Oświecenia.- [T.] 11.-(1995), s. 251-252

  5. Książę biskup warmiński Ignacy Krasicki 1735-1801 /Paul Cazin. Olsztyn, 1983,- Rec. Stefan Jerzy Buksiński// Rocznik Przemyski.- T. 26.- (1988), s. 51-64

  6. O języku ojczystym, teatrze i edukacji: wybór z "Monitora" (1765-1772) /Ignacy Krasicki. Olsztyn, 1995,- Rec. Krystyna Stasiewicz// 
    Komunikaty Mazursko-Warmińskie.- 1997, nr 1, s. 107-110

  7. Pan Podstoli /Ignacy Krasicki. Olsztyn, 1994,- Rec. Zbigniew Goliński// Wiek Oświecenia.- [T.] 12.- (1996), s. 201-202

  8. Poematy  /Ignacy Krasicki. Wrocław, 1998,- Rec. Michał Łukaszewicz// Literatura.- 2000, nr 1, s.57-58

  9. Studia o Krasickim /Teresa Kostkiewiczowa. Warszawa, 1997,- Rec. Zbigniew Goliński// Wiek Oświecenia.- [T.] 15.- (1999) s. 409-411

10. Studia o Krasickim /Teresa Kostkiewiczowa. Warszawa, 1997,- Rec. Zofia Rejman// Nowe Książki.- 1998, nr 7, s. 25

 11. Życie Ignacego Krasickiego /Włodzimierz Maciąg. Warszawa, 1984,- Rec. Stefan Jerzy Buksiński// Rocznik Przemyski.- T. 26.- (1988), s. 51-64
Niniejsze zestawienie sporządzono na podstawie katalogu online Biblioteki Narodowej w Warszawie
Opracowanie: 
HANNA MAŁGORZATA WITCZAK