Poświatowska Halina (1935-1967)
Książki:
1. Borkowska Grażyna: Nierozważna i nieromantyczna: o Halinie Poświatowskiej.- Kraków: Wydaw. Literackie, 2001.- 199, [4] s., [16] s. tabl.: il.; 20 cm

2. Kapałka Regina: Halina Poświatowska (1935-1967): zestawienie bibliograficzne w wyborze.- Opole: Wojewódzka Biblioteka Publiczna im. 
  E. Smółki. Dział Informacyjno-Bibliograficzny, 1995.- [4], 12, [2] s.: 1 il., 2 portr.; 21 cm

3. Kaskaderzy literatury: o twórczości i legendzie Andrzeja Bursy, Marka Hłaski, Haliny Poświatowskiej, Edwarda Stachury, Ryszarda 
  Milczewskiego-Bruna, Rafała Wojaczka /pod red. Edwarda Kolbusa; słowo wstępne Jan Z[dzisław] Brudnicki; posł. Jan Marx.- Łódź:
   Wydaw. Łódzkie, 1986.- 528 s.: portr.; 20 cm.

4. Kaskaderzy literatury: o twórczości i legendzie Andrzeja Bursy, Marka Hłaski, Haliny Poświatowskiej, Edwarda Stachury, Ryszarda 
  Milczewskiego-Bruna, Rafała Wojaczka /pod red. Edwarda Kolbusa; słowo wstępne Jan Z[dzisław] Brudnicki; posł. Jan Marx.- Wyd. 
  2 uzup.].- Łódź: Wydaw. Łódzkie, 1990.- 435, [1] s.: portr.; 21 cm.
  * Dr. z diapoz.

5. Kiec Izolda: Halina Poświatowska.- Poznań: Dom Wydawniczy "Rebis", 1997.- 93, [3] s.; 17 cm
  * Poświatowska, Halina (1935-1967) - twórczość - materiały pomocnicze dla szkół

6. O Halinie Poświatowskiej: "ja minę, ty miniesz..." - wspomnienia, listy, wiersze /zebrała i oprac. Mariola Pryzwan.- Wyd. 2 zm. i poszerz.- 
  Warszawa: "Domena", 2000.- 372 s.: il.; 21 cm

7. O Halinie Poświatowskiej: wspomnienia, listy, wiersze /zebrała i oprac. Mariola Pryzwan.- Warszawa: "EM-KA", 1994.- 410, [1] s.: 1 faks., 
  1 fot., portr.; 21 cm

8. Ogólnopolski Konkurs Poetycki im. Haliny Poświatowskiej . 21 . 1997 ( Częstochowa, XXI Ogólnopolski Konkurs Poetycki im. Haliny 
  Poświatowskiej: utwory nagrodzone i wyróżnione /[red. Anna Woźniak].- Częstochowa: Wojewódzki Ośrodek Kultury, 1997.- 80 s.; 21 cm

9. Ogólnopolski Konkurs Poetycki im. Haliny Poświatowskiej . 22 . 1998 ( Częstochowa, XXII Ogólnopolski Konkurs Poetycki im. Haliny 
  Poświatowskiej: utwory nagrodzone i wyróżnione: praca zbiorowa /pod red. Anny Woźniak.- Częstochowa: Wojewódzki Ośrodek Kultury, 
  1998.- 120 s.; 18 cm

10. Ogólnopolski Konkurs Poetycki im. Haliny Poświatowskiej . 23 . 1999 ( Częstochowa, XXIII i XXIV Ogólnopolski Konkurs Poetycki im.
   Haliny Poświatowskiej: utwory nagrodzone i wyróżnione: praca zbiorowa /pod red. Anny Woźniak.- Częstochowa: Regionalny Ośrodek
   Kultury, 2000.- 151 s.: err.; 21 cm

11. Ostrowska Bronisława, Pawlikowska- Jasnorzewska Maria, Poświatowska Halina: Nić babiego lata /oprac. graf. Jovanka Veit].- [Wyd. 1 
   w tej serii].- Warszawa: "Interart", 1994.- 111, [1] s.: faks., il.; 20 cm
   * U dołu obwol.: Poezja

12. Ostrowska Bronisława, Pawlikowska- Jasnorzewska Maria, Poświatowska Halina: Nić babiego lata: [poezja] /oprac. graf. Jovanka Veit].-
   [Wyd. 2].- Warszawa: "Interart", 1996.- 111, [1] s.: il., faks.; 20 cm

13. Pieszczachowicz Jan: Walka z niebytem: (o poezji Haliny Poświatowskiej).- Bochnia: "Exartim", 1992.- 62, [1] s.; 21 cm

14. Poświatowska, Halina (1935-1967): Halina Poświatowska: [wybór poezji /oprac. graf. Andrzeja Heidricha].- Warszawa: "Czytelnik", 1976.- 
   125, [3] s.; 10 cm.

15. Poświatowska Halina: Indeed I love ... /selected and transl. [from Pol.] by Maya Peretz; afterword by Anna Nasiłowska.- Kraków: Wydaw.
   Literackie, 1998.- 233, [2] s.; 25 cm
   * Tyt. równol.: Właśnie kocham ... - Na okł. pierwszy tyt. pol. - Teksty wierszy wg wyd.: Dzieła, Poezja 1-2, Wydaw. Literackie, Kraków 1997. - Tekst równol. ang., pol.

16. Poświatowska Halina: Jest cała ziemia samotności ...: liryki /[wybór wierszy Lucjan Kiełkowski].- Bielsko-Biała: "Profile", 1993.- 176 s.; 17 cm

17. Poświatowska Halina: Jestem Julią /[wybór i red. Maria Rola].- Kraków: Wydaw. Literackie, 1998.- 85, [2] s.; 18 cm
   * Tekst wierszy oparto na wyd.: Dzieła, WL Kraków 1997

18. Poświatowska Halina: Jestem: wybór /[wybór i posł. Bogdan Twardochleb].- Szczecin: "Glob", 1991.- 115, [3] s.; 17 cm

19. Poświatowska Halina: Już trzeba iść /wybór i posł. Emil Węgrzyn.- [Wyd. 2].- Kraków: "Miniatura", 1989.- [64] s.: 1 portr.; 11 cm
   * Wyd. 1 pt.: Trzeba iść

20. Poświatowska Halina: Listy /[red. Maria Rola, Barbara Górska; współpr. Małgorzata Porębska].- Kraków: Wydaw. Literackie, 1998.- 
   503, [4] s.: faks., 1 pl., 2 portr.; 22 cm

21. Poświatowska Halina: "Na krawędzi mijania" /wybór wierszy i posł. Tadeusz Linkner; [oprac. graf. Janusz Kownacki].- Gdynia: 
   Małgorzata Marchlewska. Wydaw., 1999.- 140 s., [6] k. tabl.: il.; 16 cm
   * Wybór z: Wiersze wybrane, Kraków 1987 [etc.]

22. Poświatowska Halina: Ogień zielonych księżyców: poezje wybrane.- Koszalin: Piotr Dybowski: Wydaw. Urszuli Kurtiak i Edwarda Leya, 
   1993.- 115, [1] s., [12] k. tabl.: portr.; 23 cm
   * Dr. bibliofilski

23. Poświatowska Halina: Oiseau de mon coeur... /choix et trad. [du pol.] Isabelle Macor-Filarska, Grzegorz Spławiński; postface Izolda Kiec.- 
   Kraków: Wydaw. Literackie, 1998.- 163, [1] s.; 25 cm
   * Tyt. równol.: Ptaku mojego serca... - Tekst wg wyd.: Dzieła. Poezja 1-2, Kraków 1997. - Tekst równol. fr., pol.

24. Poświatowska Halina: Opowieść dla przyjaciela.- [Wyd. 2].- Kraków: Wydaw. Literackie, 1990.- 213, [2] s.; 20 cm

25. Poświatowska Halina: Opowieść dla przyjaciela.- [Wyd. 1 w tej ed.].- Toruń: "Crime and Thriller", 1993.- 150, [1] s.; 20 cm

26. Poświatowska Halina: Opowieść dla przyjaciela.- Kraków: Wydaw. Literackie, 1994.- 213, [2] s.; 20 cm

27. Poświatowska Halina: Opowieść dla przyjaciela.- Kraków: Wydaw. Literackie, 1996.- 213, [2] s.; 20 cm

28. Poświatowska Halina: Opowieść dla przyjaciela.- Wyd. 5.- Kraków: Wydaw. Literackie, 2000.- 213, [2] s.; 20 cm
   * Tekst oparto na wyd.: Dzieła. 3, Proza 1998

29. Poświatowska Halina (1935-1967): Ošče edin spomen: poezija, proza / Chalina Pošvjatovska; prev. ot pol. Zdravko Kis'ov, Blagovesta 
   Lingorska.- Sofija: Karina M., 1997.- 253, [3] s.; 20 cm.
   * Zawiera: Izbrani stichotvorenija; Poslušaj, prijatelju ...
   * Tyt. oryg.: Wiersze wybrane: Opowieść dla przyjaciela.

30. Poświatowska Halina: Poezja 1 /wstęp Anna Nasiłowska.- Kraków: Wydaw. Literackie, 1997.- 393, [2] s.: faks.; 22 cm
   * Zawiera: Hymn bałwochwalczy; Wiersze z lat 1956-1958; Dzień dzisiejszy; Wiersze z lat 1958-1962; Oda do rąk

31. Poświatowska Halina: Poezja 2.- Kraków: Wydaw. Literackie, 1997.- 298, [2] s.: faks.; 22 cm
   * Zawiera: Jeszcze jedno wspomnienie; Wiersze z lat 1963-1967; Bajka o sówce, która w dzień spać lubiła

32. Poświatowska Halina: Poezje zebrane /oprac. Aleksander Madyda; wstępem opatrzyła Grażyna Halkiewicz-Sojak; il. Iwona Mazur.- Toruń:
   "Algo", 1994.- 647, [1] s., [12] k. tabl.: il. kolor., 1 portr.; 21 cm

33. Poświatowska Halina: Proza: Opowieść dla przyjaciela, opowiadania, dramat.- Kraków: Wydaw. Literackie, 1998.- 249, [3] s., [39] s. tabl.: 
   fot., portr.; 22 cm
   * Zawiera: Opowieść dla przyjaciela; Notatnik amerykański; Niebieski ptak; Znajomy z Kotoru; Sąd nad Sokratesem

34. Poświatowska, Halina (1935-1967): Racconto per un amico /Halina Poświatowska; trad. dal pol. di Vera Verdiani.-Vicenza: Neri Pozza Editore, 
   dr. 2001.- 175, [1] s. ; 22 cm.
   * Tyt. oryg.: Opowieść dla przyjaciela.

35. Poświatowska Halina: Rozcinam pomarańczę bólu /wybrała i wstępem opatrzyła Rena Marciniak.- Warszawa: "Anagram", 1991.- 172, [4] s.; 10 cm

36. Poświatowska Halina: Trzeba iść /wybór i posł. Emil Węgrzyn.- Nowy Sącz: Sądecka Oficyna Wydawnicza Wojewódzkiego Ośrodka 
   Kultury, 1987.- 60, [4] s.; 11 cm

37. Poświatowska Halina (1935-1967): Wiersze.- [Wyd. 1 w tej ed.].- Toruń: "Crime & Thriller", 1993 ([s. l. : s. n.]).- 287, [1] s.; 20 cm.

38. Poświatowska Halina: Wiersze nieznane, wiersze zapomniane ...- [Wyd. 2].- Bydgoszcz: "Świadectwo", 1993.- 80 s.; 14 cm
   * Brak wyd. 1.

39. Poświatowska Halina: Wiersze wybrane /wstęp i wybór Jana Zycha.- Kraków: Wydaw. Literackie, 1980.- [Wyd. 2].- 431, [1] s.; 18 cm

40. Poświatowska Halina: Wiersze wybrane /wstęp i wybór Jana Zycha.- [Wyd. 3].- Kraków: Wydaw. Literackie, 1987.- 431, [1] s.; 20 cm

41. Poświatowska Halina: Wiersze wybrane /wstęp i wybór Jana Zycha.- [Wyd. 4].- Kraków: Wydaw. Literackie, 1989.- 431, [1] s.; 20 cm

42. Poświatowska Halina: Wiersze wybrane /wstęp i wybór Jana Zycha.- [Wyd. 5].- Kraków: Wydaw. Literackie, 1992.- 431, [1] s.; 20 cm

43. Poświatowska Halina: Wiersze wybrane /wstęp i wybór Jana Zycha.- [Wyd. 6].- Kraków: Wydaw. Literackie, 1993.- 431, [1] s.; 20 cm

44. Poświatowska Halina: Wiersze wybrane /wstęp i wybór Jana Zycha.- Kraków: Wydaw. Literackie, 1999.- 439, [1] s.; 20 cm
   * Teksty wg wyd.: Poezje 1-2, Kraków 1997

45. Poświatowska Halina: Wiersze.- [Wyd. 1 w tej ed.].- Toruń: "Crime & Thriller", 1993.- 287, [1] s.; 20 cm

46. Poświatowska Halina: Wszystkie wiersze.- Kraków: Wydaw. Literackie, 2000.- 651, [1] s.: il.; 22 cm
   * Teksty wierszy wg.: Dzieła 1997

47. Poświatowska Halina: Złota pogoda /wybór i oprac. Aleksander Nawrocki.- Warszawa: "IBiS", 1995.- 111 s.: 1 portr.; 15 cm

48. Prévert Jacques: Katarynka /tł. [z fr.] Halina Poświatowska.- Koszalin: Urszula Kurtiak i Edward Ley. Wydaw. Artystyczne, 1995.- 22 s. 
   w obwol.; 19 x 22 cm
   * Tekst równol. pol., fr. - Opis wg obwol. - Dr. bibliofilski

49. Sokorski Jerzy (1916- ): Pieśni. Głos, fortepian.: Halina Poświatowska: pieśni na głos i fortepian.- Partytura].- Piastów: Jan Wacław Pióro, 
   1997.- [4], 28 s.; 30 cm.

50. Szułczyńska Małgorzata: "Nie popełniłam zdrady": rzecz o Halinie Poświatowskiej.- Kraków: Wydaw. Literackie, 1990.- 396, [3] s.: 
   faks., fot., portr.; 20 cm

51. W ogrodzie poezji: antologia wierszy dziecięcych z Publicznej Szkoły Podstawowej nr 8 im. Haliny Poświatowskiej w Częstochowie
    /wybór wierszy Danuta Bernacka; [il. Gilbert Zwolski].- Częstochowa: WOM [Wojewódzki Ośrodek Metodyczny], 1997.- 89 s.: il. kolor.; 19 cm.
Artykuły w czasopismach:
1. "Anegdota o istnieniu" Sz. Zimorowica i H. Poświatowskiej - podobieństwa biografii, tematów, motywów /Agnieszka Janiak// 
   Warsztaty Polonistyczne.- 1998, nr 2, s. 77-86

2. Ars Poetica XI: Halina Poświatowska; Ars Poetica XXVI: Pomnik; Ars Poetica XXXI: Do czytelnika: wiersze /Marek Krystian Emanuel 
  Baczewski// Fraza.- 2000, nr 3, s. 160-164

3. Halina Poświatowska; [Beznogi żebraczyno z Asyżu]; [Kiedy ziemię okrywa]: wiersze /Arkadiusz Frania// Kwartalnik Artystyczny.- 
  1998, nr 3, s. 156-160

4. Ja mógłbym; Gra w szachy; [Usta wygięte chmurnie]; Wszystko jedno; [Kiedy milczę o nim]; [Aby poprzeplatać kolory]: wiersze 
   /Halina Poświatowska// Metafora.- Nr 11/13.- (1993/94), s. 5-8

5. Klucz do domu liryki Haliny Poświatowskiej /Agnieszka Pantuchowicz.- Streszcz. w jęz. ang. fr.// Język Artystyczny - T. 9.- (1995), s. 56-80

6. Kot wygięty pragnieniem /Helena Zaworska// Gazeta Wyborcza.- 1997, nr 276, s. 16

7. Listy Haliny Poświatowskiej do Adama Włodka (1957-1959) /oprac. Urszula Klatka// Ruch Literacki.- 2001, z. 4, s. 499-509

8. "Metropolitan Muzeum of Art" Haliny Poświatowskiej jako kreacja czasu przezwyciężonego /Anna Różyło// Studia Filologiczne- [T.] 1.-
   (1999), s. 101-111

9. Na przekór stereotypom: o poezji Haliny Poświatowskiej /Izolda Kiec// Polonistyka.- 1996, nr 8, s. 554-558

10. Nagość kamienia: o wierszach Haliny Poświatowskiej poświęconych Stanom Zjednoczonym: fragm. pracy /Monika Wysocka.- 
   Streszcz. w jęz. ang.// Prace Naukowe. Filologia Polska/Wyższa Szkoła Pedagogiczna w Częstochowie- Z. 6.- (1996), s. 89-102

11. Nierozważna i nieromantyczna /Grażyna Borkowska// Tygodnik Powszechny.- 1999, nr 1, s. 18
   * Edycja 4-tomowa dorobku literackiego poetki

12. Osobność języka poetyckiego Haliny Mygi-Poświatowskiej /Stanisław Podobiński, Stefania Świątkowa.- Streszcz. w jęz. ang.// 
   Prace Naukowe. Filologia Polska/Wyższa Szkoła Pedagogiczna w Częstochowie- Z. 4.- (1994), s. 125-134

13. Oswajanie czasu w liryce Haliny Poświatowskiej /Beata Morzyńska.- Streszcz. w jęz. ang.// Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły 
   Pedagogicznej w Bydgoszczy. Studia Filologiczne- Z. 46.- (1999), s. 21-50

14. Poetka kultury i natury /Maciej Krassowski// Wiadomości Kulturalne- 1997, nr 42, s. 11

15. "Poświatowska" po raz dziewiętnasty /Małgorzata Vogt// Przegląd Artystyczno-Literacki- 1996, nr 1/2, s. 49
   * XIX Ogólnopolski Konkurs Poetycki im. Haliny Poświatowskiej w Częstochowie

16. "Przyjdź dobra śmierci...": śmierć w poezji Haliny Poświatowskiej /Jolanta Kubicka// Akant.- 2001, nr 5, s. 12-14

17. Stanisław Grochowiak (1934-1976); Andrzej Bursa (1932-1957); Edward Stachura (1937-1979); Halina Poświatowska (1935-1967); 
   Rafał Wojaczek (1945-1971): wiersze /Marek Kośmider// Wiadomości Kulturalne- 1997, nr 6, s. 13

18. Trwanie i ulotność: (o tworach kultury w poezji Haliny Poświatowskiej słów kilka) /Monika Wysocka.- Streszcz. w jęz. ang.// 
   Prace Naukowe. Filologia Polska/Wyższa Szkoła Pedagogiczna w Częstochowie- Z. 7.- (1998), s. 265-273

19. W hołdzie Poświatowskiej; Przeznaczenie; Przemijanie: wiersze /Barbara Kurkiewicz-Matysiak// Rocznik Otwocki.- 
   T. 3.- (1998), s. 173-175

20. Wyspa na jeziorze; Studium estetyki: wiersze /Ezra Pound; tł. Halina Poświatowska// Literatura.- 1997, nr 5, s. 33
Recenzje:
1. Dzieła. T. 1-2 /Halina Poświatowska. Kraków, 1997,- Rec. Wiesława Wantuch// Nowe Książki.- 1998, nr 3, s. 52-53

2. Dzieła. T. 3-4 /Halina Poświatowska. Kraków, 1998,- Rec. Lektor// Tygodnik Powszechny.- 1998, nr 36, s. 13

3. Dzieła. T. 4: Listy /Halina Poświatowska. Kraków, 1998,- Rec. Wiesława Wantuch// Nowe Książki.- 1998, nr 9, s. 45-46

4. Dzieła. T. 4: Listy /Halina Poświatowska. Kraków, 1998,- Rec. Aneta Choma// Akcent.- 1999, nr 2, s. 189-191

5. Dzieła. T. 4: Listy /Halina Poświatowska. Kraków, 1998,- Rec. Helena Zaworska// Gazeta Wyborcza.- 1998, nr 139, dod. s. 4

6. Halina Poświatowska /Izolda Kiec. Poznań, 1997,- Rec. Krzysztof Lisowski// Nowe Książki.- 1997, nr 9, s. 46-47

7. Halina Poświatowska /Izolda Kiec. Poznań, 1997,- Rec. Ilona Glatzel// Ruch Literacki.- 1998, z. 2, s. 268-270

8. Listy /Halina Poświatowska. Kraków, 1998,- Rec. Tomasz Jastrun// Polityka.- 1998, nr 39, s. 56-58

9. Nierozważna i nieromantyczna /Grażyna Borkowska. Kraków, 2001,- Rec. Marek Mikos// Gazeta Wyborcza.- 2001, nr 267, s. 16

10. Nierozważna i nieromantyczna /Grażyna Borkowska.- Kraków, 2001.- Rec. Jan Zieliński// Rzeczpospolita.- 2002, nr 10, s. D3 

11. Nierozważna i nieromantyczna /Grażyna Borkowska.- Kraków, 2001.- Rec. Adam Poprawa// Tygodnik Powszechny.- 2002, nr 7, s. 15

12. Opowieść dla przyjaciela /Halina Poświatowska. Kraków, 1996,- Rec. Anna Horodecka// Guliwer.- 1996, nr 4, s. 28-29

13. Opowieść dla przyjaciela; Opowiadania; Dramat /Halina Poświatowska. Kraków, 1998,- Rec. Wiesława Wantuch// Nowe Książki.- 1998, nr 7, 
   s. 39

14. Poezje zebrane /Halina Poświatowska. Toruń, 1994,- Rec. Jarosław Nowosad// Opcje.- 1995, nr 1/2, s. 145

15. Proza: Opowieść dla przyjaciela, opowiadania, dramat /Halina Poświatowska. Kraków, 1998,- Rec. Katarzyna Szumlewicz// Twórczość.-
   1999, nr 1, s. 112-114
Niniejsze zestawienie sporządzono na podstawie katalogu online Biblioteki Narodowej w Warszawie
Opracowanie: 
HANNA MAŁGORZATA WITCZAK