Grzesiuk Stanisław (1918-1963)    

     Grzesiuk Stanisław, ur. 6.05.1918 w Małkowie (Chełmskie), zm. 21.01.1963 w Warszawie, prozaik i piosenkarz.
   Dzieciństwo i młodość spędził w Warszawie, na Czerniakowie. Pracował w fabryce i jednocześnie uczył się, zdobywając zawód 
   elektromechanika. 
   W 1940 wywieziony na przymusowe roboty do Nadrenii, po nieudanej ucieczce osadzony w obozie koncentracyjnym 
   w Dachau, następnie Mauthausen-Gusen. Dla więźniów śpiewał warszawskie piosenki, m.in. z zespołem "Cała Warszawa". 
   W 1945 wrócił do Polski, pracował zawodowo i społecznie. Przeżycia obozowe odtworzył we wspomnieniach Pięć lat kacetu (1958).
   Autobiograficznej powieści Boso, ale w ostrogach (1959), ukazującej folklor Czerniakowa z lat trzydziestych, zarzucano idealizację 
   cwaniaka i apasza. 
   Wydane pośmiertnie wspomnienia Na marginesie życia (1964) są dramatyczną relacją ze zmagań osobistych z gruźlicą w obliczu śmierci.
   Grzesiuk pisał barwnym, gawędowym stylem, był popularnym radiowym wykonawcą piosenek warszawskiej ulicy, tradycyjnie 
   interpretowanych, utrwalonych przez Polskie Nagrania, naśladowanych przez młode zespoły 
    (Czesław Hernas W: Literatura polska XX wieku: przewodnik encyklopedyczny.- Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, 2000, s. 211-212)
Książki wybrane z katalogu online Biblioteki Narodowej w Warszawie (http://www.bn.org.pl)
  
1. Grzesiuk Stanisław: Boso, ale w ostrogach.- Wyd. 9.- Warszawa : "Książka i Wiedza" , 1982.-
   262, [2] s. ; 21 cm

2. Grzesiuk Stanisław: Boso, ale w ostrogach.- Wyd. 10.- Warszawa : "Książka i Wiedza" , 1987.- 262, [2] s. ; 21 cm
    * Dr. z diapoz. 

3. Grzesiuk Stanisław: Boso, ale w ostrogach.- Wyd. 11.- Warszawa : "Książka i Wiedza" , 1989.- 262, [2] s. ; 21 cm
  * Dr. z diapoz.

4. Grzesiuk Stanisław: Boso, ale w ostrogach.- Wyd. 13.- Warszawa : "Książka i Wiedza" , 1999.- 262, [2] s. ; 21 cm

5. Grzesiuk Stanisław: Boso, ale w ostrogach.- Wyd. 14.- Warszawa : "Książka i Wiedza" , 2000.- 262, [2] s. ; 21 cm

6. Grzesiuk Stanisław: Na marginesie życia.- Warszawa : "Książka i Wiedza" , cop. 1999.- 194, [2] s. ; 21 cm

7. Grzesiuk Stanisław: Na marginesie życia.- Wyd. 5.- Warszawa : "Książka i Wiedza" , 1982.- 171, [4] s. ; 21 cm
  * Druk z diapozytywów wyd. 4

8. Grzesiuk Stanisław: Na marginesie życia.- Wyd. 6.- Warszawa : "Książka i Wiedza" , 1987.- 171, [4] s. ; 21 cm

9. Grzesiuk Stanisław: Na marginesie życia.- Wyd. 7.- Warszawa : "Książka i Wiedza" , 1989.- 171, [4] s. ; 21 cm

10. Grzesiuk Stanisław: Pięć lat kacetu.- Wyd. 9.- Warszawa : "Książka i Wiedza" , 1982.- 392, [7] s. ; 21 cm

11. Grzesiuk Stanisław: Pięć lat kacetu.- Wyd. 10.- Warszawa : "Książka i Wiedza" , 1985.- 392, [7] s. ; 21 cm

12. Grzesiuk Stanisław: Pięć lat kacetu.- Wyd. 11.- Warszawa : "Książka i Wiedza" , 1987.- 392, [7] s. : 4 rys. ; 20 cm
   * Dr. z diapoz.

13. Grzesiuk Stanisław: Pięć lat kacetu.- Wyd. 12.- Warszawa : "Książka i Wiedza" , 1989.- 392, [7] s. ; 21 cm
   * Dr. z diapoz.

14. Grzesiuk Stanisław: Pięć lat kacetu.- Wyd. 13.- Warszawa : "Książka i Wiedza" , 1997.- 392, [4] s. ; 21 cm

15. Grzesiuk Stanisław: Pięć lat kacetu.- [Wyd. 14].- Warszawa : "Książka i Wiedza" , 1997.- 392, [4] s. ; 21 cm

16. Grzesiuk Stanisław: Pięć lat kacetu.- Wyd. 15.- Warszawa : "Książka i Wiedza" , 2000.- 392, [4] s. ; 21 cm 
Książki wybrane z The British Library Public Catalogue (http://www.bl.uk/)
1. Grzesiuk Stanisław: Boso ale w ostrogach. - Warszawa: 1959, pp. 339. 8o.

2. Grzesiuk Stanisław 1918- : Na marginesie życia. Stanisław Grzesiuk.- [Warszawa]. Książka i Wiedza. 1996.- 194 p.. 21 cm
 
Książki wybrane z Library of Congress Online Catalog (http://catalog.loc.gov/)
1. Grzesiuk Stanislaw, 1918-: Boso, ale w ostrogach.- Wyd. 8.- Warszawa: Książka i Wiedza, 1978.- 262, [2] p. ; 22 cm.

 2. Grzesiuk Stanislaw, 1918-: Na marginesie życia.- Wyd. 3.- [Warszawa]: Książka i Wiedza, 1972.- 232 p. 21 cm.

3. Grzesiuk Stanislaw, 1918-: Na marginesie życia.- Wyd. 4.- Warszawa: Książka i Wiedza, 1978.- 171 p.; 21 cm.

4. Grzesiuk Stanislaw, 1918-: Pięć lat kacetu.- Wyd. 8.- Warszawa: Książka i Wiedza, 1978.- 392, [7] p.: ill.; 21 cm.
Opracowanie: 
HANNA MAŁGORZATA WITCZAK