Edukacja zawodowa nauczycieli w świetle reformy oświatowej
Książki:
 1. Gęsicki Janusz: Gra o nową szkołę.- Warszawa: Wydaw. Naukowe PWN , 1993.- 212, [2] s. ; 20 cm

 2. Gęsicki Janusz: Strategia i taktyka reformy systemu edukacji.- Warszawa Kraków: Państ. Wydaw. Naukowe, 1989.- 34 s.; 21 cm

 3. Górowska-Fells Magdalena, Zahorska Marta: Przemiany w polskim szkolnictwie.- Warszawa: UW, 1991.- [2], II, 46 s.; 21 cm
   Oświata - reforma - Polska - od 1989 r.

 4. Lewowicki Tadeusz: Przemiany oświaty: szkice o ideach i praktyce edukacyjnej.- Rzeszów: "Foto-Art": Wydział Pedagogiczny Uniwersytetu 
   Warszawskiego, 1994.- 174 s.; 21 cm
   
 5. Lewowicki Tadeusz: Przemiany oświaty: szkice o ideach i praktyce edukacyjnej.- Wyd. 3.- Warszawa: "Żak", 1995.- 173, [1] s.; 21 cm

 6. Lewowicki Tadeusz: Przemiany oświaty : szkice o ideach i praktyce edukacyjnej.- Wyd. 4.- Warszawa: "Żak", 1997.- 168, [1] s. ; 21 cm

 7. Monitorowanie reformy edukacji: definicje reformy systemu edukacyjnego i sposoby ewaluowania reformy /pod red. Elżbiety Putkiewicz i Marty 
   Zahorskiej.- Warszawa: ISP, 1999.- 63, [1] s.; 30 cm
   Oświata - zarządzanie - Polska - od 1989 r. - materiały konferencyjne; Szkolnictwo - reforma - Polska - od 1989 r. - materiały konferencyjne

 8. Możliwości i zagrożenia reform edukacyjnych: praca zbiorowa /pod red. Mariana Ochmańskiego; Wyższa Szkoła Pedagogiczna Towarzystwa Wiedzy 
   Powszechnej w Warszawie, Instytut Pedagogiki w Lublinie.- Warszawa [Radom: Instytut Technologii Eksploatacji], 1997.- 311, [1] s.: wykr.; 24 cm

 9. O przemianach w edukacji. T. 1 /red. nauk. Tadeusz Lewowicki, Antoni Zając; Wyższa Szkoła Pedagogiczna w Rzeszowie, Wyższa Szkoła Pedagogiczna 
   ZNP w Warszawie, Kuratorium Oświaty w Tarnobrzegu.- Rzeszów Tarnobrzeg: Ośrodek Doskonalenia Pedagogicznego, 1998.- 316 s.: 2 wykr.; 24 cm
   Materiały sympozjalne IV Ogólnopolskiego Sympozjum Przemiany w Oświacie, Tarnobrzeg-Sandomierz 8-10 września 1997 r

10. O przemianach w edukacji. T. 2 /red. nauk. Tadeusz Lewowicki, Antoni Zając ; Wyższa Szkoła Pedagogiczna w Rzeszowie, Wyższa Szkoła Pedagogiczna 
   ZNP w Warszawie, Kuratorium Oświaty w Tarnobrzegu.- Rzeszów Tarnobrzeg : Ośrodek Doskonalenia Pedagogicznego , 1998.- 324 s. : wykr. ; 24 cm
   Materiały sympozjalne IV Ogólnopolskiego Sympozjum Przemiany w Oświacie, Tarnobrzeg-Sandomierz 8-10 września 1997 r

11. Polska szkoła między centralizmem a decentralizacją : wyzwania, konteksty, prognozy /red. nauk. Dorota Czakon [et al.] ; Wyższa Szkoła Pedagogiczna 
   w Częstochowie. Instytut Pedagogiki Społecznej. Zakład Socjologii.- Częstochowa Katowice: "Śląsk" , 1998.- 219, [1] s. : 2 wykr. ; 24 cm
   Oświata - reforma - Polska - od 1989 r. - materiały konferencyjne; Oświata - socjologia - Polska - od 1989 r. - materiały konferencyjne

12. Polska szkoła : system oświatowy w procesie przeobrażeń /red. naukowa Robert Geisler [et al.] ; Wyższa Szkoła Pedagogiczna w Częstochowie. Instytut 
   Pedagogiki Społecznej. Zakład Socjologii.- Częstochowa Katowice : "Śląsk" , 1999.- 264, [1] s. : wykr. ; 23 cm
   Oświata - reforma - Polska - od 1989 r. - materiały konferencyjne; Oświata - socjologia - Polska - od 1989 r. - materiały konferencyjne

13. Realia i perspektywy reform oświatowych /pod red. Andrzeja Bogaja.- Warszawa : Instytut Badań Edukacyjnych , 1997.- 290, [1] s. ; 21 cm
   Oświata - polityka - kraje gospodarczo rozwinięte - od 1945 r.; Szkolnictwo - reforma - Polska - od 1989 r.

14. Reforma systemu edukacji : projekt /Ministerstwo Edukacji Narodowej.- Warszawa : Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, 1998.- 228 s. ; 24 cm

15. Strategie reform oświatowych w Polsce na tle porównawczym : zbiór studiów /pod red. Ireny Wojnar, Andrzeja Bogaja, Jerzego Kubina ; Komitet Prognoz 
   "Polska 2000 Plus" przy Prezydium PAN.- Warszawa : "Elipsa" , 1999.- 248, [2] s. : il. ; 21 cm
Artykuły w czasopismach:
  1. Aby reforma była reformą! /Leszek Pawelski// Nowa Szkoła.-1998 , nr 10 , s. 3-6

  2. Aby służyć najlepiej szkole, nauce, społeczeństwu... /Kazimierz Denek ; rozm. przepr. Stefan Witek// Dyrektor Szkoły .-1996 , nr 6 , s. 33-35

  3. Aby szkoły im nie obrzydzić /Mirosław Handke; rozm. przepr. Elżbieta Isakiewicz, Ewa Zarzycka// Gazeta Polska .-1998 , nr 1, s. 12-13

  4. Autonomia szkoły a reforma oświaty /Hartmut Wenzel ; tł. z niem. Edyta Brudnik// Dyrektor Szkoły .-1996 , nr 10 , s. 13-17

  5. Będą pieniądze, będzie dobra szkoła /Irena Dzierzgowska, Anna Kryś-Dyja, Sławomir Broniarz; rozm. przepr. Beata Bociąg// Prawo i Życie .-1999 , nr 6 , 
    s. 58-60

  6. Bierność, wyczekiwanie i sporo goryczy /Barbara Smutek, Sławomir Jacek Żurek// Tygodnik Powszechny.- 1999 nr 39 s. 4
    Nauczyciele o reformie oświaty

  7. Bilans ministra /Jerzy Wiatr ; rozm. przepr. Lidia Jastrzębska// Głos Nauczycielski .-1997, nr 37, s. 5

  8. Bilans otwarcia... czy niedomówień /// Głos Nauczycielski.- 1998, nr 2, s. 2-3

  9. Cała wstecz /Leszek Balcerowicz// Wprost.- 1996, nr 33, s. 40-42

 10. Co dalej z nauczycielskimi umiejętnościami? /Zbigniew Radwan// Dyrektor Szkoły.- 1999 nr 4 s. 7-10

 11. Co jest istotne?: eksperci o programie polityki edukacyjnej /Tadeusz Pilch; Edukacja polska XXI wieku// Głos Nauczycielski .-1997 , nr 15 , dod. s. 169-172

 12. Co w reformie edukacji przypadnie do wykonania radzie pedagogicznej? /Krystyna Wiącek// Dyrektor Szkoły.- 1998 nr 10 s. 10-12

 13. Czarno-białe i w kolorze: reforma edukacji /Mirosław Handke, Bogusław Wolniewicz; oprac. Ewa Zarzycka// Gazeta Polska .- 1998, nr 29, s. 12-13

 14. Czego Jaś się nie nauczył... /Iwona Galińska// Tygodnik Solidarność .-1999 , nr 16 , s. 17

 15. Czy strategią w reformowaniu polskiej oświaty jest fasadowość? /Ryszard Więckowski// Życie Szkoły.- 1995, nr 7, s. 389-393

 16. Czy w ogóle istnieje jakaś strategia? /Jarosław Kordziński// Życie Szkoły.- 1995, nr 10, s. 629-631

 17. Czy zechcą przemówić /Halina Czajkowska-Kilianek, Józef Kilianek// Rzeczpospolita.- 1998 nr 130 s. 8

 18. Dokąd zmierza polski system oświaty /Katarzyna Knoch-Tryba// Rzeczpospolita.- 1996, nr 45, s. 4

 19. Dopiero teraz "myśmy wygrali" /Andrzej Janowski; rozm. przepr. Wojciech Staszewski// Gazeta Wyborcza.- 1998, nr 264, s. 9

 20. Działania strategiczne wspomagające cele reformy - program SMART /Katarzyna Pladys// Pedagogika Pracy [Nr] 31.- (1997), s. 38-44

 21. Edukacja alternatywna a zmiana oświatowa /Krzysztof Konarzewski// Społeczeństwo Otwarte.- 1995, nr 11, s. 31-34

 22. Edukacja i nauczyciele w warunkach zmiany systemu /Roman Wawrykowicz// Rocznik Naukowo-Dydaktyczny, Prace Socjologiczne / Wyższa Szkoła 
    Pedagogiczna im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie Z. 2.- (1994), s. 41-46

 23. Edukacja nauczycieli a reforma oświaty /Grażyna Miłkowska-Olejniczak// Kultura i Edukacja.- 1998 nr 4 s. 94-103

 24. Edukacja wyzwań /Mirosław Handke; rozm. przepr. Agnieszka Filas, Bartłomiej Leśniewski// Wprost.- 1998, nr 6, s. 24

 25. Ewaluacja w reformie systemu edukacji /Leszek Korporowicz// Polityka Społeczna.- 1998, nr 9, s. 20-24

 26. Generować rozwój /Stanisław Sławiński// Dyrektor Szkoły.-1996, nr 11, s. 2-3

 27. Głos w dyskusji o reformie /Bogumiła Samoń// Dyrektor Szkoły.- 1998, nr 6, s. 22

 28. Główne kierunki doskonalenia systemu edukacji w Polsce /Dorota Żebrowska// Wieś i Państwo.- 1994, nr 3/4, s. 233-259

 29. Główni przegrani? /Halina Drachal// Głos Nauczycielski.- 1999 nr 27 s. 8
   Ogólnopolskie badania ankietowe nauczycieli i ich postaw wobec reformy oświaty

 30. Idzie nowe /Maciej Zygmański// W Drodze.- 1999 [nr] 9 s. 37-44
    Środowisko nauczycielskie a reforma oświaty

 31. Jak nauczyciele widzą reformy w oświacie /Elżbieta Mastalerz// Wychowanie Techniczne w Szkole.- 1998, nr 1, s. 4-6

 32. Jak przebudować system edukacji? /Jerzy J[ózef] Wiatr; rozm. przepr. Marek Woźnicki// Wiadomości Kulturalne.- 1996, nr 9, s. 10

 33. Jak reformować szkolnictwo: analiza i propozycje /Jan Kluczyński// Dziś.- 1997, nr 5, s. 36-47

 34. Jak wyrównać szanse nauczycielom /Katarzyna Hall// Rzeczpospolita.- 1999, nr 37, s. 6

 35. Jaka edukacja?/Jerzy Gałęski// Przysposobienie Obronne, Obrona Cywilna w Szkole.- 1996, nr 3, s. 139-141

 36. Karta przetargowa /Sławomir Broniarz; rozm. przepr. Violetta Krasnowska, Dorota Macieja// Wprost.- 1999 nr 35 s. 19-21
    Nauczyciele wobec reformy oświaty

 37. Kolejny raport o reformie oświaty /Stanisław Kaczor// Pedagogika Pracy [Nr] 29.- (1996), s. 184-186

 38. Kształcenie nauczycieli w perspektywie reformy edukacyjnej: ref. /Kazimierz Denek// Wychowanie na co Dzień.- 1999 nr 4/5 s. 3-9

 39. Kształcenie zawodowe nauczycieli w obliczu reformy programowej /Anna Pawłowska// Dyrektor Szkoły.- 1999 nr 3 s. 17

 40. Kto hamuje reformy? /Jan Zaciura; rozm. przepr. Adam Budzyński// Wiadomości Kulturalne.- 1997, nr 39, s. 15

 41. Ku przyszłości... /Grażyna Cupaila-Tomaszewska; rozm. przepr. Antoni Jeżowski// Dyrektor Szkoły.- 1996, nr 10, s. 37-39

 42. Miejsce geografów w reformie systemu oświaty /Mirosław Sielatycki// Kwartalnik Geograficzny.- 1998, nr 4, s. 24-27

 43. Między wczoraj a dziś /Krystyna Strużyna// Głos Nauczycielski.- 1998 nr 52 s. 6
    Status nauczyciela a reforma edukacji

 44. Mobilność nauczycieli czynnikiem powodzenia reformy systemu edukacji /Małgorzata Górska// Oświatowiec.- 1999 [nr] 2 s. 66-73

 45. Na trzy plus /Anna Bikont// Gazeta Wyborcza.- 1998, nr 299, s. 14-15

 46. Nad bilansem otwarcia: reforma oświaty /Józefa Hennelowa// Tygodnik Powszechny.- 1999, nr 12, s. 3

 47. Najsilniejszy fundament /Barbara Niemiec// Tygodnik Solidarność.- 1998, nr 30, s. 17

 48. Nauczyciel a reforma /Krzysztof Wereński// Dyrektor Szkoły.- 1998 nr 5 s. 32-33

 49. Nauczyciel - podstawowe ogniwo reformy /Marta Ziółkowska-Sobecka// Szkoła Zawodowa.- 1999 nr 1 s. 19-24

 50. Nauczyciel w perspektywie nadchodzących reform /Antoni Smołalski// Dyrektor Szkoły.- 1999 nr 4 s. 10-14

 51. Nauczyciele wobec przemian w edukacji /Danuta Waloszek// Wychowanie w Przedszkolu.- 1997 nr 8 s. 451-455

 52. Nauczyciele wobec reformy edukacji: raport z badań. Warsz., 1999,- Rec. Katarzyna Borawska// Nowa Szkoła.- 2000 nr 1 s. 59-61

 53. Nauczycielskie postrzeganie edukacji alternatywnej /Bogumiła Dudzińska// Studia Edukacyjne.-Nr 3.- (1997) s. 209-216

 54. Nie nauczony nauczyciel /Michał Birek// Przegląd Tygodniowy.- 1998, nr 50, s. 12

 55. Nie zmieniajcie szkoły w atrapę /Piotr Zaremba// Gazeta Polska.- 1998, nr 39, s. 16

 56. Nierówny start: czy Polska sprosta wymaganiom edukacyjnym UE ? /Ewa Nowakowska// Polityka.- 1999, nr 11, s. 74

 57. Niezatapialna łódź oświatowa /Włodzimierz Paszyński// Rzeczpospolita.- 1999, nr 57, s. 8

 58. Nowa strategia zmian /Stanisław Sławiński// Dyrektor Szkoły.- 1996, nr 1, s. 31

 59. Nowe wyzwania dla edukacji: wyw. /Irena Dzierzgowska// Polityka Społeczna.- 1998, nr 9, s. 1-3

 60. O poczucie bezpieczeństwa ucznia i nauczyciela: reforma systemu edukacji /Katarzyna Hall// Rzeczpospolita.- 1998, nr 232, s. 6

 61. O projekcie reformy edukacji w Polsce /Krzysztof Konarzewski// Społeczeństwo Otwarte.- 1996, nr 12, s. 34-39

 62. O prowincjonalizmie  /Józef Kilianek// Nowa Szkoła.- 1999 nr 3 s. 11-13
    Dot. książki A. Nalaskowskiego "Nauczyciele z prowincji u progu reformy edukacji narodowej"

 63. O reformie edukacji: rozmowa redakcyjna /Bohdan Chwedeńczuk, Andrzej Dominiczak, Mateusz Kwaterko, Hanna Ablewicz, Krzysztof Lubczyński, 
    Barbara Stanosz// Bez Dogmatu Nr 37.- (1998), s. 1-4

 64. O reformie oświaty /Zygmunt Bojarski// Nowa Szkoła.- 1998, nr 6, s. 7-9

 65. O równoległym reformowaniu systemu edukacji /Józef Galant// Nowa Szkoła.- 1998, nr 6, s. 3-6

 66. "O zarządzaniu i nadzorowaniu" /// Dyrektor Szkoły.- 1998, nr 6, s. 3-5

 67. Obudź się szkoło /Tadeusz Pilch// Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze.- 1997, nr 7, s. 10-12

 68. Obym się mylił /Bolesław Niemierko// Głos Nauczycielski.- 1998, nr 12/13, s. 1,7

 69. Od ROS-u i KOSS-u przez WDN do Socratesa /Dorota Sobala// Dyrektor Szkoły.- 1999 nr 3 s. 18-19
    Doskonalenie nauczycieli dla potrzeb reformy oświaty

 70. Oddolne reformy oświatowe na tle transformacji ustrojowej w Polsce /Bogusław Śliwerski.- Streszcz. w jęz. niem.// Acta Universitatis Lodziensis, 
    Folia Paedagogica [Z.] 2.- (1999), s. 105-126

 71. Odkrywanie kart /Krystyna Strużyna// Głos Nauczycielski.- 1998, nr 6, s. 4

 72. Ogólne założenia reformy systemu edukacji /Lidia Jastrzębska// Wychowanie Techniczne w Szkole.- 1997, nr 1, s. 8-11

 73. Okołoszkolne zgrzyty reformy /Stanisław Turowski// Wiadomości Kulturalne.- 1997, nr 42, s. 15

 74. Po dwóch stronach /Mirosław Handke, Sławomir Broniarz, Krzysztof Baszczyński, Robert Żuk, Marian Strużyk,Irena Dzierzgowska, Andrzej Radzikowski,
    Anna Radziwiłł; oprac. WS// Głos Nauczycielski.- 1999, nr 8 , s. 2-3

 75. Pod znakiem reformy: edukacja /Zygmunt Wrześniowski// Przegląd Techniczny.- 1998, nr 34, s. 11-12

 76. Polska oświata pod presją utopii - u źródeł reformy edukacji /Piotr Jaworski// Arcana.- 2000, nr 1, s. 159-176

 77. Postrzeganie i ocena zmian w oświacie - opinie nauczycieli warszawskich szkół państwowych i społecznych /Anna Wiłkomirska.- Streszcz. w jęz. ang.//
    Kultura i Edukacja.- 1998 nr 1 s. 16-19

 78. Postrzeganie problemów reformy systemu oświaty w świetle wypowiedzi nauczycieli szkół podstawowych /Adam Horbowski, Paweł Król// Zeszyty 
    Naukowe Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Rzeszowie, Pedagogika i Psychologia.- Z. 5.- (1999) s. 121-131

 79. Potrzeby edukacyjne nauczycieli a reforma systemu oświaty : fragm. pracy /Leszek Gajos, Stanisław Perdeus, Wacław Smyczyński// Kwartalnik 
    Edukacyjny.- 1999 nr 1/2 s. 74-80

 80. Prawo nie obowiązek /Irena Dzierzgowska; rozm. przepr. Krystyna Strużyna// Głos Nauczycielski.- 1998, nr 26, s. 4

 81. Projekt zmiany społecznej: eksperci o programie polityki edukacyjnej /Janusz Ł[ukasz] Grzelak; Edukacja polska XXI wieku// Głos Nauczycielski.- 1997, 
    nr 14, dod. s. 165-168

 82. Promowanie edukacji a rozwój jej zaplecza informacyjnego /Franciszek Januszkiewicz.- Streszcz. w jęz. ang.// Neodidagmata [T.] 22.- (1994/1995), s. 127-138

 83. Przeciw gimnazjum /Adam Kalbarczyk// Gazeta Wyborcza.- 1998, nr 230, s. 14

 84. Przekształcanie systemu oświatowego w Niemczech Wschodnich i w Polsce: dwa aspekty porównawcze /Mirosław S[tanisław] Szymański.- Streszcz. 
    w jęz. ang.// Edukacja.- 1995, nr 4, s. 17-25

 85. Przemiana we współczesnej szkole polskiej /Jan Zaciura; rozm. przepr. Zbigniew Radwan// Dyrektor Szkoły.- 1996, nr 2, s. 30-33

 86. Przemiany edukacyjne w Polsce w opinii nauczyciela /Mirosław Szymański// Studia Bałtyckie, Pedagogika.- T. 1.- (1998) s. 163-187

 87. Przemiany oświaty i wychowania w Polsce w latach 1989-1995 /Stanisław Majewski// Kieleckie Studia Pedagogiczne i Psychologiczne T. 11.- (1996), 
    s. 189-214

 88. Przyjęcie bez kucharza /Ewa Nowakowska// Polityka.- 1998, nr 36, s. 32,34

 89. Pytania o polską szkołę /Ligia Krajewska, Włodzimierz Paszyński, Anna Radziwiłł, Mirosław Sawicki, Stanisław Sławiński, Jan Zaciura// Więź.- 1995, 
    nr 12, s. 15-31

 90. "Quo vadis" szkoło? /Jerzy Wójcicki// Wychowanie na co Dzień.- 1996, nr 9, s. 22-23

 91. Reforma edukacji z perspektywy nauczyciela /Seweryn Sulisz// Wychowanie Fizyczne i Zdrowotne.- 1999, nr 3, s. 119-121

 92. Reforma oświaty a osobowościowe wymogi wobec nauczyciela /Beata Szluz// Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Rzeszowie. 
    Pedagogika i Psychologia.- Z. 5.- (1999) s. 51-55

 93. Reforma oświaty - oczekiwania nauczycieli nauczania początkowego /Kazimierz Żegnałek// Zeszyty Naukowe. Nauki Humanistyczne /Wyższa Szkoła 
    Rolniczo-Pedagogiczna w Siedlcach.- Nr 52 .- (1998) s. 17-24

 94. Reforma oświaty nie uda się, bo wielu pedagogów jej w ogóle nie chce /Ewa Hromadzka// Rzeczpospolita.- 1998, nr 170, s. 8

 95. Reforma systemu edukacji: koncepcja wstępna; Edukacja polska XXI wieku /// Głos Nauczycielski.- 1998, nr 7, dod. s. 1-16

 96. Reforma systemu edukacji - głos z terenu /Leszek Pawelski// Nowa Szkoła.- 1998, nr 5, s. 3-7

 97. Reforma systemu edukacji - założenia, stan realizacji /Stefan M[ichał] Kwiatkowski// Edukacja Dorosłych (Radom).- 1996, nr 4, s. 86-89

 98. Reformowanie systemu edukacji - pogoda dla badaczy /Maria Czerepaniak-Walczak.- Streszcz. w jęz. ang.// Edukacja.- 1999, nr 4, s. 13-22

 99. Rola nauczyciela w reformie systemu edukacyjnego w Polsce /Henryk Cudak// Nauczyciel i Szkoła.- 1999 nr 1 s. 9-14

100. Rozmyślając o reformie /Jadwiga Kowalikowa// Edukacja Humanistyczna.- 1998, nr 3, s. 111-118

101. Sam sobie sterem... /Sławomir Ziemicki; rozm. przepr. Krystyna Strużyna// Głos Nauczycielski.- 1997, nr 40, s. 4-5

102. "Sieci Stowarzyszeń Kadr Zarządzających Oświatą" /Marian Piotrowski// Edukacja Dorosłych (Radom).- 1996, nr 4, s. 79-82

103. Skubanie nauczycieli /Sławomir Broniarz; rozm. przepr. Iwona Konarska// Przegląd Tygodniowy.- 1998, nr 47, s. 11

104. Społeczna ocena innowacji pedagogicznych /Wiesław Andrukowicz.- Streszcz. w jęz. ang.// Zeszyty Naukowe. Prace Instytutu Pedagogiki / Uniwersytet 
    Szczeciński Nr 20.- (1994), s. 51-60

105. Spór o reformę edukacji /Anna Paciorek// Rzeczpospolita.- 1996, nr 211, s. 5

106. Stawka reformy: mentalność nauczycieli /Stanisław Turowski// Wiadomości Kulturalne.- 1997, nr 50, s. 15

107. Szkoła i McDonald's /Mirosław Sawicki ; rozm. przepr. Wojciech Staszewski// Gazeta Wyborcza.- 1998, nr 41, s. 7

108. Szkoła jako podmiot zmian w oświacie /Zdzisław Retmaniak// Dyrektor Szkoły.- 1996, nr 10, s. 4-7

109. Szkoła oporu: czy nauczyciele zbojkotują reformę oświaty? /Stanisław Janecki, Jacek Szczęsny// Wprost.- 1999 nr 35 s. 20-23

110. Szkoła oporu: czy strajki nauczycieli zniweczą reformę edukacji? /Agnieszka Filas// Wprost.- 1999, nr 9, s. 28-29

111. Szkoła polska w poszukiwaniu nowego ideału wychowania /Bogusław Chmielowski.- Streszcz. w jęz. ang.// Rocznik Naukowy / Akademia Wychowania 
    Fizycznego w Katowicach [Nr] 24.- (1996), s. 21-29

112. Szkoła w zaniedbanym środowisku - strategie nauczycieli /Urszula Stawiarska// Edukacja.- 1998, nr 2, s. 110-112

113. Szkoła życia /Agnieszka Filas, Stanisław Janecki// Wprost.- 1998, nr 6, s. 21-23

114. Świat wiedzy - świat podzielony: debata o reformie oświaty /Krzysztof Filus-Komorowski// Tygodnik Powszechny.- 2000, nr 26 , s. 4

115. Tego wozu nie da się już zatrzymać /Mirosław Sawicki; rozm. przepr. Adam Budzyński// Wiadomości Kulturalne.- 1997, nr 43, s. 15

116. Tendencje w nowej reformie edukacyjnej w Polsce /Jan Krukowski// Edukacja.- 1999, nr 4, s. 75-78

117. To, co możliwe i to, co właściwe /Stefan Mieszalski// Edukacja.- 1996, nr 2, s. 74-81

118. To co najważniejsze pozostało /Anna Radziwiłł; rozm. przepr. Stanisław Sławiński// Dyrektor Szkoły.- 1996, nr 1, s. 35-37

119. Treść i kierunki reformy systemu edukacji /Tadeusz Pilch.- Streszcz. w jęz. ang.// Zarządzanie i Edukacja.- 1997, nr 2/3, s. 181-237

120. Uczmy samodzielności /Jerzy J[ózef] Wiatr; rozm. przepr. Małgorzata Karbowiak// Szkoła Zawodowa.- 1997, nr 1, dod. s. I,VIII

121. Uwagi dotyczące systemu edukacji /Bernadeta Nowak// Dyrektor Szkoły.- 1998, nr 6, s. 21

122. W poszukiwaniu optymalnych kierunków reformy studiów nauczycielskich /Józef Kuźma.- Streszcz. w jęz.ang.// Kultura i Edukacja.- 1998, nr 1, s. 63-71

123. Wiedza nauczycieli o nauczaniu i osiągnięciach uczniów w nowym systemie edukacji /Alicja Kwiecień// Biologia w Szkole.- 1999, nr 2, s. 80-83

124. Więcej niż eksperci /Lidia Jastrzębska// Głos Nauczycielski.- 1996, nr 27, s. 1,6

125. Wszystko w rękach nauczycieli /Agnieszka Zofia Kłakówna, Irena Dzierzgowska, Bożena Chrząstowska, Zenon Uryga, Jadwiga Puzynina, Dorota 
    Kubicka, Aldona Leszczyńska// Nowa Polszczyzna.- 1998, nr 3, s. 3-13

126. Wybrane elementy reformy systemu edukacji /Henryk Bonecki// Fizyka w Szkole.- 1998, nr 4, s. 200-202

127. Wystarczy nie przeszkadzać /Mirosław Handke; rozm. przepr. Ewa Nowakowska// Polityka.- 1998, nr 1, s. 24-25

128. ...Z ograniczoną odpowiedzialnością /Teresa Konarska// Głos Nauczycielski .- 1999, nr 18, s. 3
  Ruch służbowy nauczycieli w związku z reformą oświaty
Niniejsze zestawienie sporządzono na podstawie katalogu online Biblioteki Narodowej w Warszawie
Opracowanie: 
HANNA MAŁGORZATA WITCZAK