Dziecko  maltretowane 
Książki:
  1. Brągiel Józefa: Zrozumieć dziecko skrzywdzone.- Opole : UO , 1996.- 143 s. ; 24 cm
    Dziecko maltretowane;Dziecko seksualnie wykorzystywane

  2. Dziecko krzywdzone : próba opisu zjawiska : praca zbiorowa /pod red. Elżbiety Czyż i Jolanty Szymańczak.- Warszawa : Fundacja Dzieci Niczyje Paris : 
    Medecins du Monde , 1995 .-170, [3] s. : faks., rys. ; 21 cm
    Dziecko - ochrona;Dziecko maltretowane;Dziecko seksualnie wykorzystywane

  3. Jarosz Ewa: Przemoc wobec dzieci : reakcje środowisk szkolnych.-Katowice : Wydaw. U- , 1998.-122, [6] s.: wykr., err. ; 24 cm
    Streszcz. ang., niem.
    Dziecko maltretowane; Szkolnictwo podstawowe - socjologia

  4. Marzec- Holka Krystyna: Nie będziesz bił dziecka swego ! : studium z zakresu profilaktyki społecznej.- Bydgoszcz : Wydaw. Uczelniane WSP , 1996.- 
    s. 3-148 : wykr. ; 24 cm
    Dziecko maltretowane - Polska;Dziecko seksualnie wykorzystywane - Polska;Przemoc - zapobieganie i zwalczanie - Polska

  5. Mellibruda Jerzy: O przemocy domowej : poradnik dla lekarza pediatry /oprac. Jerzy Mellibruda, Renata Durda, Hanna Dorota Sasal.- Warszawa: 
    Państwowa Agencja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych , 1998.-96 s. ; 21 cm

  6. Pacewicz Alicja: O przemocy wobec dzieci.-Warszawa : Instytut Psychologii Zdrowia i Trzeźwości : Ośrodek Rozwoju Umiejętności Polskiego 
    Towarzystwa Psychologicznego , 1993.-19, [1] s. : il. ; 21 cm
    Oprac. na podst. : About children abuse;
    Dziecko maltretowane - psychologia - wydawnictwa popularne;Przemoc - zapobieganie i zwalczanie - wydawnictwa popularne

 7. Profilaktyka zespołu maltretowanego dziecka : pamiętnik IV Ogólnopolskiego Spotkania na temat "Ochrona Dzieci przed Okrucieństwem", Łódź 11-13 maja 
   1994 /red. Jacek Kordacki.- Łódź : Wydaw. Sekcji Dziecka Maltretowanego Polskiego Towarzystwa Chirurgów Dziecięcych i Fundacji na Rzecz Ochrony 
   Dzieci przed Okrucieństwem , 1994.-162 s. ; 21 cm
   Tekst częśc. tł. z ang.

  8. Schweighoffer Nathalie: Miałam dwanaście lat ... : wstrząsająca historia kazirodztwa / przeł. [z fr.] Hanna Szczepańska-Ploch, Leszek Ploch.- Warszawa: 
    "bis" , 1994.-302, [9] s. ; 20 cm
    Oryg. : "J'avais douze ans..." 1990
    Dziecko maltretowane - Francja - od 1945 r. - pamiętniki; Dziecko seksualnie wykorzystywane - Francja - od 1945 r. - pamiętniki;
    
  9. Socha- Kołodziej Krystyna: Przemoc wobec dzieci w rodzinie i w szkole /Krystyna Socha-Kołodziej, Mieczysław Lejman.- Częstochowa : [Urząd 
    Wojewódzki] , 1998.- 44 s. ; 21 cm
Artykuły w czasopismach:
   1. Domy dzieci maltretowanych / Dorota Bernhardt-Kowalska //Prawo i Życie .-1998 nr 15 s. 36-37

   2. Hańba domowa / Agnieszka Filas //Wprost .-1998 nr 25 s. 34-35
     Przemoc wobec dzieci

   3. Kto winien? / Iza Kujawska //Głos Nauczycielski .-1998 nr 2 s. 1,6
     Przemoc fizyczna wobec ucznia

   4. Ludzie ci nie uwierzą / Jolanta Krysowata //Gazeta Wyborcza .-1997 nr 262 s. 26-27
     Przemoc wobec dzieci

   5. Ludzie jak my / Barbara Kempa //Prawo i Życie .-1998 nr 3 s. 32
     Raport o przemocy wobec dzieci w Wielkiej Brytanii

   6. O zespole dziecka maltretowanego : fragm. / Elżbieta Bąk, Jadwiga Kopczyńska-Sikorska //Wychowanie w Przedszkolu.- 1997 nr 8 s. 460-464

   7. Parlamentarzystom kładę na serce / Maria Łopatkowa //Rzeczpospolita .-1997 nr 87 s. 15
     Pomoc maltretowanym dzieciom

   8. Pedagogiczne aspekty znęcania się nad dziećmi / Bronisław Getka// Wychowanie na co Dzień .-1998 nr 1/2 s. 16-18

   9. Pedagogika kija / Ewa Ornacka //Prawo i Życie .-1998 nr 2 s. 40-41
     Przemoc fizyczna wobec ucznia

  10. Problem "dzieci maltretowanych" w świetle badań lekarskich / Roman Mądro, Grzegorz Teresiński // Prokuratura i Prawo .- 1996 nr 10 s. 84-92

  11. Program ratowania rodzin i rodziny zastępcze w USA / Tomasz Polkowski //Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze.- 1998 nr 2 s. 31-36

  12. Przemoc domowa / Hanna Pawlaczyk //Prawo i Życie .-1998 nr 38 s. 6-9

  13. Przemoc w rodzinie jako problem społeczny - wybrane zagadnienia : ref. / Alicja Kozubska //Wychowanie na co Dzień .-1997 nr 10/11 s. 17-21

  14. Przemoc wobec dzieci w rodzinach nadużywających alkoholu / Róża Pawłowska.-Streszcz. w jęz. ang. // Problemy Alkoholizmu.- 1997 nr 2/3 s. 3-8

  15. Przemoc wobec dziecka w rodzinie / Małgorzata Kowalczyk-Jamnicka //Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze.- 1996 nr 10 s. 18-20

  16. Siedź cicho / Zofia Uszyńska //Prawo i Życie .-1996 nr 1 s. 10-11
     Stosowanie kar cielesnych

  17. Wet za wet : korespondencja z Waszyngtonu / Irena Koźmińska //Polityka .-1998 nr 28 s. 56-57
     Przemoc wobec dzieci

  18. Zapobieganie przemocy wobec dzieci : skuteczność programów profilaktycznych / Krystyna Śmietało //Test.- 1996 nr 4 s. 185-200

  19. Zjawisko przemocy wobec dzieci jako problem społeczny / Ewa Jarosz //Chowanna .-1995 t. 2 s. 15-24

  20. Zjawisko przemocy wobec dziecka w rodzinie / Lidia Popek, Ewa Urbanowicz //Wychowanie na co Dzień .- 1996 nr 4/5 s. 10-14
Niniejsze zestawienie sporządzono na podstawie katalogu online Biblioteki Narodowej w Warszawie
Opracowanie: 
HANNA MAŁGORZATA WITCZAK