Bruno Schulz (1892-1942)

     
Zapowiedzi wydawnicze:
 • Banks Brian R.: Muse & Messiah: The Life, Imagination and Legacy of Bruno Schulz. (1892-1942) /Brian R.Banks.- London: Inkermen Press, December 2006.-  
  350 pages, illustrated.
 • Przewidywana polska edycja
Bibliografia z wyboru (katalog Biblioteki Narodowej w Warszawie)
Książki:
1. 70 dessins de Bruno Schulz.- Varsovie : Musée de la Littérature, [1975].- [4] k. : il. ; 33 cm.
  * Exposition, Centre de Civilisation Polonaise Paris du 1-er au 19 décembre 1975.

2. Bartosik Marta: Bruno Schulz jako krytyk.- Kraków: Towarzystwo Autorów i Wydawców Prac Naukowych "Universitas", cop. 2000.- 137,
  [3] s.; 21 cm 

3. Bocheński, Tomasz: Czarny humor w twórczości Witkacego, Gombrowicza, Schulza: lata trzydzieste / Tomasz Bocheński.- Kraków : Towarzystwo 
  Autorów i Wydawców Prac Naukowych Universitas, cop. 2005.- 311, [2] s. ; 24 cm.
  * Streszcz. fr.

4. Brown, Russell E.: Myths and relatives : seven essays on Bruno Schulz /Russell E. Brown.- München : O. Sagner, 1991.- [4], 139 s. ; 21 cm.

5. Bruno Schulz 1892-1942 : dessinateur, peintre, graveur et écrivain / [textes: Jerzy Jarzębski et Małgorzata Kitowska-Łysiak ; Muzeum Literatury 
  im. Adama Mickiewicza `a Varsovie].- Warszawa : Muzeum Literatury im. Adama Mickiewicza, cop. 2001.- 71 s. : fot., il. ; 17x16 cm.
  * Tł. z pol.

6. Bruno Schulz: Opowiadania, eseje, listy /wybór, układ i posłowie Włodzimierz Bolecki.- Warszawa: "Świat Książki", cop. 2000.- 492,
   [1] s. ; 21 cm 

7. Bruno Schulz : republika marzeń / [Muzeum Literatury im. A. Mickiewicza w Warszawie].- Warszawa : [s.n.], 2003.- 24 s. : fot., il. ; 22x24 cm.
 
8. Bruno Schulz 1892-1942: rysunki i archiwalia ze zbiorów Muzeum Literatury im. Adama Mickiewicza w Warszawie /układ całości i tekst 
  Wojciech Chmurzyński; [transl. from Pol. Ewa Mikina].- Warszawa : Muzeum Literatury im. Adama Mickiewicza, 1992.- 407 s.: il. 
  (w tym kolor.), faks., portr.; 28 cm 
  * Tekst równol. pol., ang 
 
9. Budzyński Wiesław: Schulz pod kluczem.- Warszawa: "Bertelsmann Media", cop. 2001.- 335, [1] s.: il., mapa; 21 cm 
  * Schulz, Bruno (1892-1942) - biografia 
 
10. Czytanie Schulza: materiały międzynarodowej sesji naukowej Bruno Schulz - w stulecie urodzin i w pięćdziesięciolecie śmierci: Instytut 
   Filologii Polskiej Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków, 8-10 czerwca 1992 /pod red. Jerzego Jarzębskiego.- Kraków: TIC : nakł. Instytutu
   Filologii Polskiej UJ, 1994.- [2], 329 s., [4] s. il. (w tym kolor.); 21 cm 
 
11. Ficowski Jerzy: Ekslibrisy Brunona Schulza.- Łódź: ŁTPN, 1982.- [16] s.: il.; 22 cm 
 
12. Ficowski Jerzy: Okolice sklepów cynamonowych: szkice, przyczynki, impresje.- Kraków Wrocław: Wydaw. Literackie, 1986.- 103, [4] s.,
   [24] s. tabl.: il., faks., fot., portr.; 22 x 24 cm 

13. Ficowski, Jerzy (1924-2006): Regiony wielkiej herezji : rzecz o Brunonie Schulzu / Jerzy Ficowski.- Wyd. 3 popr. i uzup.- Warszawa : 
   Wydawnictwo "Słowo", 1992.- 181, [5] s. : il. ; 17 cm.

14. Ficowski, Jerzy (1924-2006): Regiony wielkiej herezji : szkice o życiu i twórczości Brunona Schulza / Jerzy Ficowski.- Wyd. 2.- Kraków : 
   Wydaw. Literackie, 1975 (Druk. Nar.).- 326, [2] s., 1 s. tabl. : il., portr. ; 20 cm.

15. Ficowski, Jerzy (1924-2006): Regiony wielkiej herezji i okolice : Bruno Schulz i jego mitologia / Jerzy Ficowski.- Sejny : Fundacja "Pogranicze",
   2002.- 521, [1] s. : il. (w tym kolor.) ; 25 cm.

16. Jarzębski, Jerzy (1947- ): Prowincja centrum : przypisy do Schulza / Jerzy Jarzębski.- Kraków : Wydawnictwo Literackie, 2005.- 184, [3] s. ; 
   20 cm.
 
17. Jarzębski Jerzy: Schulz.- Wrocław: Wydaw. Dolnośląskie, 1999.- 242, [2] s.: il. (gł. kolor.); 20 cm 
   * Schulz, Bruno (1892-1942) - biografia 
 
18. Kafka Franz: Proces /[przeł. [z niem.] Bruno Schulz.- wyd. 5]; Wyrok /[przeł. [z niem.] Juliusz Kydryński.- wyd. 3].- Warszawa: Państ. 
   Instytut Wydawniczy, 1981.- 269, [3] s.; 21 cm 
   * Oryg. : "Der Prozess" ; "Das Urtell" 
 
19. Kafka Franz: Proces /przeł. [z niem.] Bruno Schulz.- [Wyd. 5].- Warszawa: Państ. Instytut Wydawniczy, 1986.- 187, [4] s.; 21 cm 
   * Oryg. : "Der Prozess" 
 
20. Kafka Franz: Proces /przeł. [z niem.] Bruno Schulz.- Bydgoszcz: "Arcanum", 1991.- 185, [2] s.; 21 cm 
   * Oryg. : "Der Prozess" 
 
21. Kafka Franz: Proces /przeł. [z niem.] Bruno Schulz.- [Wyd. 6].- Warszawa: Państ. Instytut Wydawniczy, 1992.- 190, [2] s.; 21 cm 
   * Oryg. : "Der Prozess". - Kolejność wydań wg PIW 
 
22. Kafka Franz: Proces /tł. [z niem.] Bruno Schulz; [posł. Bohdan Urbankowski].- Warszawa: WSiP, 1993.- 217, [2] s.; 21 cm 
   * Oryg. : [Der Prozess] 
 
23. Kafka Franz: Proces /przekł. [z niem.] Bruno Schulz.- Łódź: "Inicjał", 1994.- 151, [1] s.; 21 cm 
   * Oryg. : "Der Prozess" 
 
24. Kafka Franz: Proces /przeł. [z niem.] Bruno Schulz; [posł. Jerzy Łukosz].- [Wyd. 1 w tej ed.].- Wrocław: Wydaw. Dolnośląskie, 1994.- 
   293, [3] s.; 21 cm 
   * Oryg. : "Der Prozess". - Tekst wg wyd.: PIW, Warszawa 1986 
 
25. Kafka Franz: Proces /przeł. [z niem.] Bruno Schulz.- Warszawa: "Świat Książki", 1995.- 221, [2] s.; 21 cm 
   * Oryg. : "Der Prozess" 
 
26. Kafka Franz: Proces /przeł. [z niem.] Bruno Schulz.- [Wyd. 1 w tej ed.].- Wrocław: "Siedmioróg", 1997.- 187, [2] s.; 21 cm 
   * Oryg. : "Der Prozess" 
 
27. Kafka Franz: Proces /przeł. Bruno Schulz.- Warszawa: Prószyński i S-ka, 1999.- 221, [1] s.; 21 cm 
   * Tyt. oryg.: Der Prozess. - Tekst oparto na wyd. : Wydaw. Literackie, Kraków 1994 
 
28. Kafka Franz: Proces /przeł. Bruno Schulz.- Warszawa: Porozumienie Wydawców, 1999.- 253, [3] s.; 20 cm 
   * Tyt. oryg.: Der Prozess 
 
29. Kafka, Franz (1883-1924): Proces / Franz Kafka ; przeł. Bruno Schulz.- Kraków : "Zielona Sowa", cop. 2003.- 175, [1] s.; 22 cm.

30. Kafka, Franz (1883-1924): Proces / Franz Kafka ; przeł. Bruno Schulz ; oprac. Andrzej Knapik.- Kraków: "Zielona Sowa", cop. 2003.- 159, [1] s. ; 
   21 cm.

31. Kafka, Franz (1883-1924): Proces / Franz Kafka ; przeł. Bruno Schulz.- Kraków : "Zielona Sowa", 2003.- 174, [2] s. ; 21 cm.

32. Kafka, Franz (1883-1924): Proces / Franz Kafka ; przekł. Bruno Schulz.- Kraków : "Zielona Sowa", cop. 2003.- 141, [2] s. ; 21 cm.

33. Kafka, Franz (1883-1924): Proces / Franz Kafka ; przekł. Bruno Schulz.- Kraków : "Mediasat Poland", [2004].- 184, [3] s. ; 22 cm.

34. Karkowski Czesław: Kultura i krytyka inteligencji w twórczości Brunona Schulza.- Wrocław: Zakład Narodowy im. Ossolińskich, 1979.-
   194, [2] s.: err.; 21 cm 
 
35. Krakowiak Barbara: Bruno Schulz 1892-1942: (zestaw bibliograficzny).- Łódź: Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna im. Marszałka
   Józefa Piłsudskiego, 1992.- 23 s.; 21 cm 

36. Maszewski, Zbigniew: William Faulkner and Bruno Schulz : a comparative study /Zbigniew Maszewski.- Łódź: Wydaw. UŁ, 2003.- 191, [2] s. ; 
   21 cm.

37. Mielniczek Edward: Portret psubrata.- Bydgoszcz: "Świadectwo", 1999.- 143, [1] s.; 21 cm 
   * Schulz, Bruno (1892-1942) - beletrystyka 

38, Místo Šul'ca / [red. kat. El'žbeta Koseradzka ; pereklad Svítlana Kíško].- Varšava : Muzej Líteratury im. Adama Míckeviča, 2004.- 31 cm. : il. ; 30 cm.

39. Mityzacja rzeczywistości : Bruno Schulz 1892-1942 : wystawa ze zbiorów Muzeum Literatury im. Adama Mickiewicza w Warszawie / Muzeum Lubelskie
   w Lublinie ; [red. Teresa Dunin, Halina Kosienkowska].- Lublin : Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej : Muzeum Lubelskie, 2002.- 38 s., [82] s. tabl : il. ; 
   21x21 cm.
 
40. Moniuszko Ewa: Sklepy cynamonowe - Bruno Schulz.- Białystok: Przedsiębiorstwo Wielobranżowe "Besawa" Bielsk Podlaski: Spółdzielnia
   Inwalidów "Przyszłość", 1992.- 22 s.; 15 cm 
 
41. Nawrocka Ewa: O opowiadaniach Brunona Schulza.- Gdańsk: Wydaw. Marek Rożak, 1994.- 46, [1] s.; 20 cm 
 
42. Olchanowski Tomasz: Jungowska interpretacja mitu ojca w prozie Brunona Schulza.- Białystok: "Trans Humana", 2001.- 117 s.; 21 cm 
   * Jung, Carl Gustav (1876-1961) - twórczość; Schulz, Bruno (1892-1942) - twórczość 

43. Osmoła Józef: Sklepy cynamonowe Brunona Schulza / oprac. Józef Osmoła.- Lublin : Biblioteka Wysyłkowa, 2005.- 41 s. ; 17 cm.
 
44. Panas Władysław (1947-2005): Księga blasku : traktat o kabale w prozie Brunona Schulza / Towarzystwo Naukowe Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, 
   Katedra Polskiej Literatury Współczesnej KUL.- Lublin : TNKUL, 1997 (Lub. : "Petit").- 228, [3] s. ; 21 cm.

45. Panas Władysław (1947-2005): Bruno Schulz albo Intryga nieskończoności / Władysław Panas.- Lublin: "L-Print", [2005].- 10, [2] s. : rys. ; 25 cm.
   *Tekst wygłoszony 19 listopada 2003 r. w Drohobyczu podczas otwarcia muzeum Brunona Schulza
 
46. Piwnica pod Baranami. CD 4, O Groblach na Groblach [Dok. dźw.].- Warszawa : Polskie Radio SA, p2001.- 1 płyta [CD] : digital ; 12 cm.
   * Komentarz Joanny Olczak-Ronikier w języku polskim; Remastering Dariusz Szweryn; Nagrania z lat 1975-2001

47. Proces [Film] / Franz Kafka ; przekład Bruno Schulz ; adaptacja i reżyseria Agnieszka Holland, Laco Adamik.- Warszawa : Telewizja Polska SA, 2002.- 
   1 kas. wiz.  (120 min.) : kolor.
   * Premiera w Teatrze Telewizji - 16 listopada 1980 r.

48. Schulz Bruno (1892-1942): Begegnung; Bruno Schulz : das Wort und das Bild / [Muzeum Literatury im. Adama Mickiewicza w Warszawie ; 
   Übers.: Peter Oliver Loew, Alicja Kurek, Svenja Hecklau ; Deutsches Polen-Institut in Darmstadt].- Warszawa: Muzeum Literatury im. Adama Mickiewicza, 
   2003.- 31 s.: il.; 30 cm.

49. Schulz Bruno (1892-1942): Bruno Schulz / [wybór rys. i kosultacja meryt. Łukasz Kossowski ; red. Jan Koźbiel].- Olszanica: "Bosz", cop. 2003.- 
   79, [1] s. : rys. ; 29 cm.
   * Tekst równol. pol. ang.

50.  Schulz Bruno (1892-1942): Bruno Schulz : ze zbiorów Muzeum Literatury i Muzeum Narodowego w Warszawie / Mała Galeria BWA, Gorzów ; 
   [red. Małgorzata Kitowska].- Gorzów Wielkopolski: [BWA], [1982].- [92] s.: il. ; 20x21 cm.

51. Schulz Bruno: Das Götzenbuch /zum Druck vorbereitet und mit einführenden Worten versehen von Jerzy Ficowski; [Übers. aus dem Poln.
   Wolfgang Reder].-Warszawa: "Interpress", [1988.- 124, [2] s.: il.; 22 x 24 cm 
   * Oryg. : Xięga bałwochwalcza 
 
52. Schulz Bruno: Ilustracje do własnych utworów /zebrał, oprac., słowem wstępnym opatrzył Jerzy Ficowski; [fotoreprod. Adam Kaczkowski].-
   Warszawa: "RePrint", 1992 (Ljubljana : "Ljudske pravice").- 163, [1] s.: il., 1 portr.; 29 cm 

53. Schulz Bruno (1892-1942): Księga listów / Bruno Schultz ; zebr., oprac., wstępem, przyp. i aneksem opatrzył Jerzy Ficowski ; oprac. graf. Janusz 
   Bruchnalski.- Kraków : Wydaw. Literackie, 1975 (Druk. Nar.).- 190, [2] s., 22 s. tabl. : il., portr. ; 24 cm.
 
54. Schulz Bruno (1892-1942): Księga listów / Bruno Schulz ; zebrał i przygot. do druku Jerzy Ficowski.- Wyd. 2 przejrz. i uzup.- Gdańsk : 
   "Słowo/Obraz Terytoria", 2002.- 369, [7] s., [30] k. tabl. : il. ; 23 cm.

55. Schulz Bruno: Le Livre idolâtre /éd. et préf. par Jerzy Ficowski ; trad. [du pol.] par Jerzy Wolf.- Varsovie: "Interpress", [1988].- 120, [2] s.: il.,
   fot.; 22 x 24 cm 
   * Oryg. : [Xięga bałwochwalcza] 
 
56. Schulz Bruno: Listy, fragmenty; Wspomnienia o pisarzu /zebrał i oprac. Jerzy Ficowski.- Kraków Wrocław: Wydaw. Literackie, 1984.-
   78, [1] s., [5] k. tabl.; 20 cm 
 
57. Schulz Bruno: Manekiny.- Lublin: Wydaw. Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, 1998.- 36, [1] s. ; 20 cm 
 
58. Schulz Bruno (1892-1942): Opowiadania / Bruno Schulz.- Warszawa : "Liber" : "Pavo", 1997 ([s. l. : s. n.]).- 239, [3] s. : 1 portr. ; 22 cm.
 
59. Schulz Bruno: Opowiadania /oprac. Jerzy Jarzębski; Wybór esejów i listów.- Wrocław Kraków [etc.]: Zakład Narodowy im. Ossolińskich,
   1989.- CXXV, 462 s.; 18 cm 
 
60. Schulz Bruno: Opowiadania /oprac. Jerzy Jarzębski.- Wyd. 2 przejrz. i uzup.- Wrocław Kraków: Zakład Narodowy im. Ossolińskich, 1998.-
   CXL, 498 s.: il., 1 portr.; 17 cm 
 
61. Schulz Bruno (1892-1942): Opowiadania ; Wybór esejów i listów / Bruno Schulz ; oprac. Jerzy Jarzębski.- Wyd. 2 przejrz. i uzup.- Wrocław ; 
   Kraków : Zakład Narodowy im. Ossolińskich, 1998.- CXL, 498 s. : il., 1 portr. ; 17 cm.

62. Schulz Bruno (1892-1942): Opowiadania ; Wybór esejów i listów / Bruno Schulz ; oprac. Jerzy Jarzębski.- Wrocław ; Kraków [etc.] : Zakład Narodowy
    im. Ossolińskich, 1989 (Krak. : UJ).- CXXV, 462 s. ; 18 cm.
 
63. Schulz Bruno: Powstają legendy: trzy szkice wokół Piłsudskiego /wstęp i oprac. Stanisław Rosiek.- Kraków: Oficyna Literacka, 1993.- 50,
   [1] s.; 20 cm 
 
64. Schulz Bruno: Sklepy cynamonowe; Sanatorium pod Klepsydrą.- [Warszawa]: "Temark", cop. 1993.- 288 s.: 1 portr.; 20 cm 
   * Tekst wg edycji Wydaw. Literackiego 1978 
 
65. Schulz Bruno: Sklepy cynamonowe.- Kraków Wrocław: Wydaw. Literackie, 1984.- 105, [3] s.; 20 cm 
 
66. Schulz Bruno: Sklepy cynamonowe; Sanatorium pod klepsydrą.- [Wyd. 3 /wstęp - Rzeczywistość zdegradowana Artur Sandauer].- Kraków
   Wrocław: Wydaw. Literackie, 1985.- 284, [3] s.; 20 cm 
 
67. Schulz Bruno: Sklepy cynamonowe.- Warszawa: "Jota", 1991.- 78, [2] s.; 21 cm 
 
68. Schulz Bruno: Sklepy cynamonowe; Sanatorium pod Klepsydrą.- [Wyd. 4].- Kraków: Wydaw. Literackie, 1992.- 300, [4] s.; 20 cm 

69. Schulz Bruno (1892-1942): Sklepy cynamonowe ; Sanatorium pod Klepsydrą / Bruno Schulz.- [Warszawa]: "Temark", cop. 1993 (Olszt. : OZG).- 288 s. : 
   1 portr. ; 20 cm.
   * Tekst wg edycji Wydaw. Literackiego 1978
 
70. Schulz Bruno: Sklepy cynamonowe; Sanatorium pod Klepsydrą.- Warszawa: Państ. Instytut Wydawniczy, 1994.- 317, [3] s.; 20 cm 
   * Tekst oparto na wyd. Towarzystwa Wydawniczego "Rój", 1933, 1936 
 
71. Schulz Bruno: Sklepy cynamonowe.- Warszawa: "Kama", 1994 ([Warsz.] : "Tamka").- 104, [8] s.: il., 1 portr.; 21 cm 
 
72. Schulz Bruno: Sklepy cynamonowe.- Łódź: "Inicjał", 1994.- 71 s.; 21 cm 
 
73. Schulz Bruno: Sklepy cynamonowe; Sanatorium pod Klepsydrą.- Kraków: Wydaw. Literackie, 1994.- 303, [1] s.; 20 cm 
 
74. Schulz Bruno: Sklepy cynamonowe; Sanatorium pod Klepsydrą: wybór /[wstęp Ragna i Zbigniew Ślęzakowscy].- Warszawa: "Twój Styl",
   1996.- 157, [3] s.; 21 cm 
 
75. Schulz Bruno: Sklepy cynamonowe /oprac. Anna Chmielewska.- Warszawa: Towarzystwo Upowszechniania Czytelnictwa, 1996.- 139,
   [1] s.; 17 cm 
 
76. Schulz Bruno: Sklepy cynamonowe.- Kraków: "Zielona Sowa", [1997].- 60 s.; 21 cm 
 
77. Schulz Bruno: Sklepy cynamonowe; Sanatorium pod Klepsydrą.- Warszawa: Państ. Instytut Wydawniczy, 1997.- 317, [3] s.; 21 cm 
 
78. Schulz Bruno: Sklepy cynamonowe; Sanatorium pod klepsydrą.- Warszawa: Prószyński i S-ka, 1999.- 295, [1] s.; 21 cm 
   * Tekst oparto na wyd. Warszawa 1934, 1937 
 
79. Schulz Bruno: Sklepy cynamonowe : Sanatorium pod Klepsydrą.- Warszawa: Porozumienie Wydawców, 2000.- 349, [3] s.; 20 cm 
 
80. Schulz Bruno: Sklepy cynamonowe; Sanatorium pod Klepsydrą.- Kraków: "Zielona Sowa", 2000.- 192 s.; 21 cm 

81. Schulz Bruno (1892-1942): Sklepy cynamonowe ; Sanatorium pod Klepsydrą / Bruno Schulz.- Kraków: "Zielona Sowa", [2002].- 190, [2] s. ; 21 cm.

82. Schulz Bruno (1892-1942): Sklepy cynamonowe ; Sanatorium pod Klepsydrą / Bruno Schulz; oprac. Andrzej Knapik.- Wyd. 2.- Kraków : "Zielona Sowa", 
   cop. 2003.- 243, [3] s. ; 21 cm.

83. Schulz Bruno (1892-1942): Sklepy cynamonowe ; Sanatorium pod Klepsydrą / Bruno Schulz.- Kraków: "Zielona Sowa", 2004.- 238, [2] s. ; 22 cm.

84. Schulz Bruno (1892-1942): Sklepy cynamonowe ; Sanatorium pod Klepsydrą / Bruno Schulz.- Wyd. 2.- Kraków : Wydaw. Literackie, 1978.- 324, [3] s. ; 
   19 cm.

85. Schulz Bruno (1892-1942): Sklepy cynamonowe ; Sanatorium pod Klepsydrą / Bruno Schulz.- Wrocław: Wydawnictwo Dolnośląskie, 2005.- 257, [3] s. ;
   18 cm.

86. Schulz Bruno: Szkice krytyczne /oprac. i posł. Małgorzata Kitowska-Łysiak.- Lublin: Wydaw. Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej,
   2000.- 137, [1] s.; 25 cm 
 
87. Schulz Bruno: The Booke of idolatry /ed. and with an introd. by Jerzy Ficowski; transl. [from Pol.] by Bogna Piotrowska.- Warsaw:
   "Interpress", [1990.- 117, [3] s.: il., fot., portr.; 22 x 24 cm 
   * Oryg. : [Xięga bałwochwalcza] 
 
88. Schulz Bruno: Xięga bałwochwalcza /przygot. do dr. i słowem wstępnym opatrzył Jerzy Ficowski; /[oprac. graf. Hubert Hilscher].-
   Warszawa:"Interpress", 1988.- 118, [2] s.: il.; 22 x 24 cm 
 
89. Schulz Bruno: Z listów odnalezionych /słowo wstępne, wybór, objaśnienia Jerzy Ficowski.- Warszawa: Komitet Obchodów 100 [Stu]-lecia
   Urodzin i 50 [Pięćdziesięcio]-lecia Śmierci Brunona Schulza przy Stowarzyszeniu Pisarzy Polskich: "Chimera", 1993.- 133, [3] s.: faks., 2 fot.,
   portr.; 21 cm 
 
90. Sikorski, Dariusz Konrad: Symboliczny świat Brunona Schulza / Dariusz Konrad Sikorski; Pomorska Akademia Pedagogiczna w Słupsku.- Słupsk : 
   Wydaw. PAP, 2004.- 203 s. : faks., portr., rys. ; 25 cm.

91. Słownik schulzowski / oprac. i red. Włodzimierz Bolecki, Jerzy Jarzębski, Stanisław Rosiek.- Gdańsk : "Słowo/Obraz Terytoria", [2004].- 467, [3] s. : 
   faks., fot., portr., rys. ; 23 cm.

92. Stala, Krzysztof: Na marginesach rzeczywistości : o paradoksach przedstawiania w twórczości Brunona Schulza / Krzysztof Stala ; [przedm. Jerzy Jarzębski] ; 
   Instytut Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk, Stowarzyszenie "Pro Cultura Litteraria".- Warszawa : IBL, 1995 ([Łódż : DWN]).- 259, [3] s. ; 20 cm.

93. Studia o prozie Brunona Schulza.- Katowice : UŚ, 1976 (Katow : UŚ).- 145, [1] s. : 1 tab., err. ; 25 cm.
   * Streszcz. fr.

94. Teatr pamięci Brunona Schulza /pod red. Jana Ciechowicza i Haliny Kasjaniuk.- Gdynia: Władze Miasta [etc.], 1993.- 181, [1] s.: il., faks.,
   fot., portr.; 24 cm 
   * Referaty z konferencji zorganizowanej przez Teatr Miejski w Gdyni i Uniwersytet Gdański w dn. 12-13 listopada 1992 r. 
 
95. W kręgu Schulza / [red. Jan Bończa-Szabłowski].- [Warszawa : ”Milart“, 2001]- 52 s. : fot., il. ; 29 cm.
   * Wystawa pod honorowym patronatem Jerzego Ficowskiego

96. W poszukiwaniu autentyku : Stanisław Fijałkowski, Zbigniew Makowski, Eugeniusz Mucha, Jerzy Nowosielski, Andrzej Strumiłło /[red. Małgorzata 
   Kitowska-Łysiak ; tł. Małgorzata Sady: Galeria Stara BWA w Lublinie].- Lublin : Wydawnictwo-Drukarnia ”L-Print“, 2002.- [32] s. : il. ; 20x25 cm.
  * Wystawa zorganizowana w ramach obchodów 110. rocznicy i 60. rocznicy śmierci Brunona Schulza
  * Tekst równol. pol., ang.

97. W ułamkach zwierciadła... : Bruno Schulz w 110 rocznicę urodzin i 60 rocznicę śmierci / pod red. Małgorzaty Kitowskiej-Łysiak i Władysława Panasa.- Lublin : 
   TNKUL, cop. 2003.- 568, [2] s. : il., fot., portr. ; 24 cm.
   * Tł. z ang., niem., serb., ukr., wł.

98. Wyskiel Wojciech: Inna twarz Hioba: problematyka alienacyjna w dziele Brunona Schulza.- Kraków: Wydaw. Literackie, 1980.- 185,
   [2] s.; 20 cm
Książki wydane za granicą:
1. Banner, Gillian (1956- ): Holocaust literature : Schulz Levi, Spiegelman and the memory of the offence / Gillian Banner.- London ; Portland, OR : Vallentine
    Mitchell, 2000.- XI, [1], 206 s. : il. ; 25 cm.
    * Dotyczy twórczości m. in. Brunona Schulza


2. Brown, Russell E.: Myths and relatives : seven essays on Bruno Schulz / Russell E. Brown.- Munchen : Verlag Otto Sagner, 1991.- 139 p. ; 21 cm.

3. Bruno Schulz 1892-1942 : das graphische Werk / [Katalogredaktion Wojciech Chmurzyński i in. ; tł. z pol.].- München : Deutscher Taschenbuch Verlag,
    2000.- 144 s. : il. ; 26 cm.

4. Drogobič  Šul'c = Drohobycz i Schulz / [ukl. tekstu: Vra Men'ok ; nauk kons. ži žembs'kij ; fot.: Oleksandr Baran].- Drogobič : Drogobic'kij deržavnij
    pedagogčnij unversitet men vana Franka, 2002.- 29 s. ; il. ; 30 cm.
    * Tekst równol. w dwóch jęz.: ukr. i pol. Tł. z pol.

5. Ercolani, Marco (1954- ): Il mese dopo l'ultimo : frammenti di un romanzo incompiuto: ottobre 1995-ottobre 1997 / Marco Ercolani ; introd. di Giuseppe
    Zuccarino.- Genova : Graphos, dr. 1999.- 183, [3] s. ; 21 cm.
    * Zawiera korespondencję Brunona Schulza skierowaną do Romany Halpern i Andrzeja Pleśniewicza

6. Ficowski, Jerzy (1924-2006): A nagy eretnekség régiói : Bruno Schulz életéről / Jerzy Ficowski ; [ford. Mihályi Zsuzsa].- Budapest : Palatinus, 2001.-
    206, [2] s. : il. ; 19 cm.
    Fragm. z oryg.: Regiony wielkiej herezji i okolice : Bruno Szulc i jego mitologia

7. Ficowski, Jerzy (1924-2006): Regions of the great heresy : Bruno Schulz a biographical portrait / Jerzy Ficowski ; transl. and ed. by Theodosia Robertson.-
    New York ; London : W. W. Norton & Company, 2003.- 254, [1] s. : il., [26] s. tabl. ; 25 cm.
   * Tyt. oryg.: Regiony wielkiej herezji i okolice : Bruno Schulz i jego mitologia

8. Ficowski, Jerzy (1924-2006): Regions of the Great Heresy : the life and work of Bruno Schulz / by Jerzy Ficowski ; [transl. from Pol. by Theodosia S. 
    Robertson].- London : Newman-Hemisphere, 2000.- [4], 143 s. : il. ; 21 cm.

9. Ficowski, Jerzy (1924-2006): Regiony wielkiej herezji (fr.); Bruno Schulz : les régions de la grande hérésie / Jerzy Ficowski ; trad. du pol. par Margot Carlier.-
    Montricher : Les Éditions Noir sur Blanc, cop. 2004.- 233, [6] s., [16] s. tabl. : faks., fot., portr. ; 24 cm.

10. Kafka, Franz (1883-1924): Proces / Franz Kafka ; przeł. [z niem.] Bruno Schulz.- Londyn : "Puls", 1993.- 262, [4] s. ; 20 cm.

11. Kafka, Franz (1883-1924): Proces / Franz Kafka ; przeł. Bruno Schulz.- oryg. : Der Prozess .- London : Puls, 1993.- 262, [3] s. ; 20 cm.


12. Kameneva, N. F.: Bruno Šulc : bibliografičeskij ukazatel / [sost. i avt. vstup. stati N. F. Kameneva] ; Vserossijskaja gosudarstvennaja biblioteka inostrannoj
      literatury im. M. I. Rudomino.- tyt. Pisateli zarubežnych stran - Moskva : VGBIL ; Ierusalim : Gešarim, 1998.- 134, [2] s. : il. ; 22 cm.


13. Povernennâ : Bruno Šul'c (1892-1942) : materali ses prisvâčeno storčč vd narodžennâ ta p'âtidesâtirčč smert pis'mennka, Drogobič, 17-19 listopada 1992 
      / red. Olâ Gnatk, Malgožata Ktovs'ka-Lisâk, Pjotr Kosvs'kij.- Lbln : Ośrodek "Brama Grodzka - Teatr NN", 1996.- 98 s. : il. ; 21 cm.
      * Tekst częśc. tł. z ang., pol.

14. Schulz Bruno (1892-1942): Bruno Schulz 1892-1942 : das graphische Werk / [Katalogred. M. Wojciech Chmurzyński, Mikołaj Dutsch ; Fot. Anna Kowalska,
     Adam Kaczkowski ; Übers. Wolfgang Jöhling, Mikołaj Dutsch ; Adam Mickiewicz-Literaturmuseum, Warschau et al.].- München : Deutscher Taschenbuch
     Verlag, 2000.- 144 s. : il., portr. ; 38 cm.


15. Schulz Bruno, 1892-1942: Bruno Schulz il profeta sommerso / a cura di Pietro Marchesani.- Milano : Libri Scheiwiller, 2000.- 253 p. : ill. (some col.) ; 26 cm.

16. Schulz Bruno (1892-1942): Cinamonines krautuves ; Klepsidros sanatorija / Bruno Schulz; iš lenku kalbos verte Leonija Malakauskiene.- Vilnius: Baltos lankos,
      2000.- 301, [3] s. ; 21 cm.

17. Schulz Bruno (1892-1942): Cinamonov kramnic ; Sanatorj Pd Klepsidroju / Bruno Šul'c; per. slovnik zvičajnich slv uklav Andrj Škrab'juk; [chudožnje
      oformlennja  Michajlo Moskal'].- L'vv : Prosvta, 1995.- 251, [4] s.: il.; 21 cm.
     * Vidannja zdjsnene pri dopomoz vid. WSiP (Wydwnictwa Szkolne i Pedagogiczne)

18.
Schulz Bruno (1892-1942): Cinnamon shops and other stories / Bruno Schulz ; transl. from the Pol. by Celina Wieniewska.- London : MacGibbon & Kee,
      1963.- 159 s. ; 19 cm.

19. Schulz Bruno (1892-1942): Die Mannequins und andere Erzählungen / Bruno Schulz ; hrsg. von Jerzy Jarzębski ; aus dem Poln. von Josef Hahn ;
        [Zeichn. des s].- [2. Aufl.].- Frankfurt am Main : Suhrkamp, 1994.- 331, [2] s. : rys. ; 19 cm.

 20. Schulz Bruno (1892-1942): Die Wirklichkeit ist Schatten des Wortes : Aufsätze und Briefe / Bruno Schulz ; hrsg. von Jerzy Ficowski ; aus dem Poln.
       von Mikolaj Dutsch und Josef Hahn.- München ; Wien : Carl Hanser, cop. 1992.- 398, [1] s. ; 21 cm.

21. Schulz Bruno (1892-1942): Die Wirklichkeit ist Schatten des Wortes : Aufsätze und Briefe / Bruno Schulz ; hrsg. von Jerzy Ficowski ; aus dem Poln.
      von Micolaj Dutsch und Joseph Hahn.- [Ungekürzte Ausg.].- München : Deutscher Taschenbuch Verlag, 2000.- 398, [1] s. ; 20 cm.

22. Schulz Bruno (1892-1942): Die Zimtläden / Bruno Schulz ; [übers. aus dem Pol. von Josef Hahn].- München : C. Hanser, cop. 1961.- 336 s. ; 20 cm.
     * Zawiera również: Das Sanatorium zur Todesanzeige ; Der Komet /Bruno Schulz. - Oryg.: Sanatorium pod klepsydrą; Kometa.

23. Schulz Bruno (1892-1942): Die Zimtläden und alle anderen Erzählungen / Bruno Schulz; hrsg. von Mikolaj Dutsch ; aus dem Pol. von Joseph Hahn.-
     [Ungekürzte Ausg.].- Frankfurt am Main : Fischer Taschenbuch Verl., 1994.- 382, [1] s. ; 19 cm.
     * Zawiera również: Das Sanatorium zur Todesanzeige ; Der Komet

24. Schulz Bruno (1892-1942): Die Zimtläden und alle anderen Erzählungen / Bruno Schulz ; hrsg. von Mikolaj Dutsch ; aus dem Poln. von Josef Hahn.-
      München ; Wien : Carl Hanser Verlag, cop. 1992.- 383, [1] s. ; 21 cm.

25. Schulz Bruno (1892-1942): Die Zimtläden und alle anderen Erzählungen / Bruno Schulz ; hrsg. von Mikolaj Dutsch ; aus dem Pol. von Joseph Hahn.-
      [Ungekürz. Ausg.].- München : Deutscher Taschenbuch Verlag, 2000.- 382, [1] s. ; 19 cm.
      * Zawiera równ.: Das Sanatorium zur Todesanzeige ; Der Komet ; Prosafragmente

26. Schulz Bruno (1892-1942): Drawings of Bruno Schulz: from the collection of the Adam Mickiewicz Museum of Literature, Warsaw / [introd. Janusz
      Odrowaz-Pieniazek].- Jerusalem: The Israel Museum, 1990.- 37, [2] s. : il. ; 27 cm.

27. Schulz Bruno (1892-1942): Dućani cimetne boje / Bruno Schulz ; s pol. preveo i pogovor napisao Dalibor Blažina.- Zagreb: Litteris, 2005.- 159, [1] s.; 21 cm.

28. Schulz Bruno (1892-1942): Fahajas boltok : összegyűjtött elbeszélések / Bruno Schulz ; [ford. Galambos Csaba et al.].- Pécs : Jelenkor, 1998.- 387, [5] s. : 
       il. ; 21 cm.

29. Schulz Bruno (1892-1942): Hanuyot kinamon ; Bet-ha-marpe be-siman she‘on ha-hol /Bruno Shulc; [tirgemu mi-polanit ’Uri ’Orlev [et al.]; ’aharit-davar 
       Yoram Bronovski].- Hadpasah 2.- Tel-’Aviv: Shoken, [5]746 1986.- 276 s. ; 21 cm.

30. Schulz Bruno (1892-1942): Le botteghe color cannella : tutti i racconti, i saggi e i disegni / Bruno Schulz ; trad. di Anna Vivanti Salmon, Vera Verdiani e Andrzej
      Zeliński ; a cura e con uno scritto di Francesco M. Cataluccio.- Torino: Einaudi, 2001.- [3], 406, [2] s., [16] s. tabl.: il. ; 23 cm.
      * Intervista a Bruno Schulz di Stanisław Ignacy Witkiewicz.

.31. Schulz Bruno (1892-1942): Le sanatorium au croque-mort / Bruno Schulz ; trad. du pol. par Thérse Douchy [et al.].- [Paris] : Gallimard, 2001.- 245, [7] s. ; 
        19 cm.

32. Schulz Bruno (1892-1942): Le sanatorium au croque-mort : nouvelles / Bruno Schulz ; trad. du pol. par Thérse Douchy, Allan Kosko, Georges Sidre et Suzanne
      Arlet.- [Repr.].- [Paris] : Gallimard, 1994.- 258, [7] s. ; 19 cm.
      * Przedr.: Denoël, 1974. - Nazwa wydaw. na okł.

33. Schulz Bruno (1892-1942): Les botigues de color canyella ; El sanatori de la clepsidra / Bruno Schulz; trad. Anna Rubió i Jerzy Sławomirski.- Barcelona :
      Quaderns Crema, 2001.- 409, [2] s.; 21 cm.

34. Schulz Bruno (1892-1942): Les boutiques de cannelle / Bruno Schulz ; trad. du pol. par Thérse Douchy, Georges Sidre, Georges Lisowski ; prés. par Maurice
      Nadeau ; préf. d'Arthur Sandauer.- [Paris]: Denoël, 2005.- 208, [2] s.;  19 cm.

35. Schulz Bruno (1892-1942): Letters and drawings of Bruno Schulz : with selected prose / ed. by Jerzy Ficowski ; transl. by Walter Arndt with Victoria Nelson ;
      preface by Adam Zagajewski..- Wydanie 1st ed. - New York : Harper & Row Publishers, c1988.- 256 p. : ill. ; 25 cm.

36. Schulz Bruno (1892-1942): Letters and drawings of Bruno Schulz : with selected prose / ed. by Jerzy Ficowski ; transl. [from the Pol.] by Walter Arndt with
     Victoria Nelson ; pref. by Adam Zagajewski.- New York : Fromm Intern. Publ. Corporation, 1990.- 256 s. : il. ; 24 cm.

37. Schulz Bruno (1892-1942): Manechinele / Bruno Schulz ; trad. şi cuvânt înainte de Ion Petrică.- Bucureşti : Allfa, 1997.- [6], 280 s. ; 20 cm

38. Schulz Bruno (1892-1942): Republika snova : pripovetke, fragmenti, eseji / Bruno Šulc; [s pol. prev. Aleksandar Šaranac].- Beograd : ”Rad“,
     2001.- 77, [2] s. ; 18 cm

39. Schulz Bruno (1892-1942): Sanatorium na věčnosti ; & Fragmenty / Bruno Schulz ; přel. Otakar Bartoš [et al.].- Praha : Dauphin, 1999.- 295, [1] s. ; 20 cm.

40. Schulz Bruno (1892-1942): Sklepy cynamonowe (fr.); ůvres compltes / Bruno Schulz ; trad du pol. par Suzanne Arlet [et al.]. ; préf. par Serge Fauchereau ;
      postf. de Maurice Nadeau].- [Paris] : Denoël, 2004.- 822, [1] s.; 20 cm.
      * Współwyd.: Les boutques de cannelle ; Le sanatorium au croque-mort ; Essais critiques ; Correspondanc

41. Schulz Bruno (1892-1942): Sklepy cynamonowe (hisz.); Las tiendas de canela fina / Bruno Schulz ; trad. Jorge Segovia y Violetta Beck.- [Vigo] : Maldoror
      Ediciones, 2004.- 134, [1] s. ; 23 cm.
      * Oryg. wyd. przez Wydawnictwo Literackie, Kraków, 1973

42. Schulz Bruno (1892-1942): Skořicové krámy / Bruno Schulz ; přel. Hana Jechová & Otakar Bartoš.- Praha: Dauphin, 1999.- 145, [1] s. : il. ; 20 cm.

43. Schulz Bruno (1892-1942): The fictions of Bruno Schulz / transl. from the Pol. by  Celina Wieniewska.- London  Picador, 1988.- 303 s. : il. ; 20 cm.
      * The Street of crocodiles ; Sanatorium under the sign of the hourglass / Bruno Schulz

44. Schulz Bruno (1892-1942): Traktat o manekenah : sobranie prozy / Bruno Šul'c ; per. s pol. Leonida Cyv'âna.- Sankt-Peterburg : INAPRESS,
      2000.- 431, [4] s. ; 7 cm.
      * Koričnye lavočki ; Sanatorij pod Klepsidroj ; Drugaâ proza i pis'ma

45. Schulz Bruno (1892-1942): Vater geht unter die Feuerwehrmänner : Erzählungen / Bruno Schulz ; [aus dem Pol. übertr. von Josef Hahn].- München :
      C. Hanser, cop. 1964.- 118 s. ; 21 cm.


46. Stala Krzysztof.: On the margins of reality : the paradoxes of representation in Bruno Schulz's fiction / Krzysztof Stala.-  Stockholm, Sweden :
      Almqvist & Wiksell International, 1993.- VII, [1], 131 p. ; 25 cm.
      * Diss. Stockholm Univ. Depart. of Slavic and Baltic Languages
Artykuły w czasopismach:
1. Adela idzie w noc /Mira Rynkiewicz// Wiadomości Kulturalne.-1997, nr 33, s. 9 
  * Wystawa rysunków i grafik w Sopocie 
 
2. Anima i animus, czyli eros i logos : propozycja interpretacji "Sklepów cynamonowych" Brunona Schulza /Anna Ostowicz// Warsztaty
  Polonistyczne.- 1996, nr 2, s. 32-39 
 
3. Antymit Ojca w prozie Brunona Schulza /Tomasz Olchanowski// Test.- 1995, [nr] 2, s. 40-53 
 
4. Bóg ateistów: Schulz, Gombrowicz, Lem /Jerzy Jarzębski// Znak.-1997, nr 2, s. 17-33 
 
5. Bruno kabalista : o kosmogonii kabalistycznej Brunona Schulza /Władysław Panas// Akcent.- 1996, nr 1, s. 19-29 
 
6. Bruno Schulz a gnostycyzm /Artur Jocz.- Streszcz. w jęz. ang.// Poznańskie Studia Polonistyczne. Seria Literacka.- T. 3.- (1996), s. 165-172 

7. Bruno Schulz czyta Conrada / Bogusław Gryszkiewicz// Annales Academiae Paedagogicae Cracoviensis. Studia Historicolitteraria. - [Nr] 4 (2004), s. 71-88
  * Materiały z konferencji naukowej poświęconej intertekstualności, Maniowy

8. Bruno Schulz: estetyka języka w poetyckiej nostalgii /Jarosław Barański// Acta Universitatis Wratislaviensis, Filozofia.- Nr 36 .- (1999), s. 221-227

9. Bruno Schulz i Franz Kafka : drogi i bezdroża żydostwa / Daniel Kalinowski// Teka. - Nr 1 (2004), s. 105-114
 
10. Bruno Schulz i śmierć tradycyjnego kupca /Theodosia S. Robertson ; tł. Andrzej Sławomir Kowalczyk// Kresy.- 1996, nr 3, s. 96-107 
 
11. Bruno Schulz i Tomasz Mann: ironia wobec dwu kosmosów /Jan Kurowicki// Acta Universitatis Wratislaviensis. Germanica Wratislaviensia.-
   Nr 107.- (1995), s. 31-47 
 
12. Bruno Schulz - parabola komety /Marilyn A. Nelson ; tł. Anna Olszowy// Kresy.- 1996, nr 3, s. 121-127 
 
13. Bruno Schulz w kontekście współczesnych dyskursów o kulturze /Mieczysław Dąbrowski// Rocznik Towarzystwa Literackiego imienia
   Adama Mickiewicza.-R. 35.- (2000), s. 23-35 

14. Bruno Schulz w salonie luster /Ireneusz Piekarski// Teksty Drugie.- 2003, nr 1, s. 243-247
   * Międzynarodowa konferencja w Lublini

15. Bruno Schulz - żył jako Żyd, umarł jako Żyd /Krzysztof Szlec// Nowa Myśl Polska.- 2002, nr 24, s. 14-15
 
16. Bycie rodziny : efemeryczna generacja fantomów : wokół "Sierpnia" Brunona Schulza /Bogdan Nowicki// Plama.- 2002, nr 1, s. 33-36

17. Celnik z Drohobycza : ref. /Jerzy Pomianowski// Tygodnik Powszechny.-2000, nr 48, s. 16 

18. Cynamonowy zapach Wielopola /Jan Bończa-Szabłowski// Rzeczpospolita.- 2002, nr 261 [291], s. A13
 
19. Czyj jest Schulz? /Uri Huppert, Piotr Pacewicz// Gazeta Wyborcza.-2001, nr 129, s. 16 
   * Wywiezienie z Drohobycza do Izraela fresków B. Schulza 
 
20. Demiurg i jego fantazmaty : spekulacje wokół mitologii stworzenia w dziele Bruno Schulza /Renate Lachmann ; tł. Jan Balbierz// Teksty
   Drugie.- 1999, nr 6, s. 103-119 
 
21. Die Republik der Texte : Bruno Schulz' "Das Sanatorium zur Todesanzeige" als utopisches Dokument /Tomasz Waszak// Orbis Ling .-
   Vol. 22 .-(2002) , s. 37-49

22. Die Vater-Sohn-Beziehung im literarischen Schaffen von Franz Kafka und Bruno Schulz / Joanna Paśnicka-Stopa// 
   Zeszyty Naukowe. Colloquia Germanica Stetinensia / Uniwersytet Szczeciński. - Nr 13 (2004), s. 223-238

23. Domy Kafki i Schulza : przed-wstęp czyli banalne sylogizmy /Tomasz Swoboda// Fraza.- 1997, nr 3, s. 68-88 

24. Drohobycz - jedyne miejsce na świecie /Grzegorz Kondrasiuk// Akcent.- 2003, nr 1/2, s. 233-234
   * Międzynarodowa konferencja "Recepcja twórczości Brunona Schulza na początku nowego tysiąclecia"
 
25. Drohobycz - miasto Schulza / Stanisław Janocha// Płaj. - T. 31 (2005), s. 185-186
   * Zawiera rec. książki: Miasto Schulza / Wiesław Budzyński. - Warszawa, 2005

26. Dwa eseje o Schulzu / Piotr Filonowicz// Twórczość. - R. 60, nr 12 (2004), s. 76-97

27. Dwa strzały w tył głowy /Krzysztof Masłoń// Rzeczpospolita.- 1996, nr 65, s. 15 
   * Pamiątki w Drohobyczu związane z Brunonem Schulzem 

28. Encyklopedia schulzowska? / Grzegorz Marzec// Twórczość. - R. 61, nr 4 (2005), s. 121-123
   * Zawiera rec. książki: Słownik schulzowski. - Gdańsk, 2004

29. Erotyzm w prozie Brunona Schulza /Tomasz Siemiński// Fraza.- 2002, nr 4, s. 74-95
 
30. Etnografie Brunona Schulza : próba antropologicznego ujęcia "Ulicy Krokodyli" jako analizy miasta /Maciej J. Dudziak .- Streszcz. w jęz.
   ang.// Konteksty.- 1998, nr 3/4, s. 105-108 
 
31. Fantazmaty dzieciństwa : glosa do "Wiosny" Schulza /Anna Czabanowska-Wróbel// Ruch Literacki.-2001, z. 1, s. 57-66 

32. Filozofia życia Brunona Schulza /Barbara Sienkiewicz// Polonistyka.- 2003, nr 10, s. 11-19
 
33. Galaktyka wydrążonego mitu : poszukiwanie Xsięgi Brunona Schulza /Hugo Draxler// Fa-Art.- 1996, nr 3, s. 41-53 
 
34. Glosa do biogramu Brunona Schulza /Wacław Sadkowski// Literatura na Świecie.-1998, nr 4/5, s. 390-392 

35. Heteropatyczne stany uczuciowe Brunona Schulza w "Księdze listów" / Bogdan Nowicki// Akcent. - R. 26, nr 3 (2005), s. 27-33
 
36. Hoffmann - Schulz - Tokarczuk - estetyczne powinowactwa /Magdalena Bieńkowska// Kresy.- 2000, nr 1, s. 239-250 
 
37. Idol i władczyni /Jerzy Ficowski// Gazeta Wyborcza.-1999, nr 207, s. 26-27 
 
38. Jak uczyć czytania literatury w liceum : na przykładzie opowiadań Brunona Schulza .  Cz. 1. /Piotr Kołodziej// Nowa Polszczyzna.-2001, nr 3, s. 3-14
 
39. Jak uczyć czytania literatury w liceum : na przykładzie opowiadań Brunona Schulza.  Cz. 2. /Piotr Kołodziej// Nowa Polszczyzna.-2001, nr 4, s. 3-15

40. Jak uczyć czytania literatury w liceum : na przykładzie opowiadań Brunona Schulza.  Cz. 3. /Piotr Kołodziej// Nowa Polszczyzna.-2001, nr 5, s. 23-34
 
41. "Jego grafiki to są poematy okrucieństwa nóg" /Roman Lewandowski// Opcje.- 1996, nr 3, s. 141-142 
   * Wystawa w Krakowie 
 
42. Kłopoty z arcydziełem : kilka uwag na marginesie szkolnej recepcji prozy Brunona Schulza /Wiesław Leszczyński.- Streszcz. w jęz. ang.//
   Prace Naukowe. Filologia Polska /Wyższa Szkoła Pedagogiczna w Częstochowie.-Z. 5.- (1995/96), s. 51-59 
 
43. Kłopoty z identyfikacją /Andrij Skrabiuk ; rozm. przepr. Krzysztof Masłoń// Rzeczpospolita.- 1996, nr 83, dod. s. VII 
   * O tłumaczeniach prozy Brunona Schulza 

44. Księga istnieje: fragmenty esejów o Brunonie Schulzu / Tonnus Oosterhoff ; tł. z niderl. Natalia Borowska// Pogranicza. - 2004, nr 5, s. 59-70
 
45. List i aforyzm Brunona Schulza /Zdzisław J[erzy] Adamczyk// Ruch Literacki.- 2004, z. 1, s. 103-104

46. Listy Brunona Schulza - części początkowe i końcowe /Bożena Sieradzka// Język Polski.-1996, z. 2/3, s. 121-129 

47. Literackie portrety żydowskich ojców w prozie Brunona Schulza i Danila Kiša /Miłosz Bukwalt// Acta Universitatis Wratislaviensis, Slavistica.- 
   Nr 125 .-(2003) , s. 3-184

48. Manekin : szkic i część /István Hajdu tł. Jolanta Jastrzębska// Kresy.-2002, nr 3/4, s. 58-6

49. Martwa natura - jej forma i jej żydowskie korzenie w opowiadaniach Brunona Schulza tł. /Jörg Schulte// Studia Literackie Pol.-Slav .-T. 7 .-(2002) , s. 415-425

50. Marzenia Schulza /Stefan Szymutko// Opcje.- 2003, nr 1, s. 8-11

51. Masochista na Cyterze / Marek Zaleski// Teksty Drugie. - 2005, nr 3, s. 184-203

52. Mesjasz jest blisko : niezwykli ludzie i ich historie / Katarzyna Hejke// Gazeta Polska. - 2005, nr 13, s. 14-15
   * O poszukiwaniu zaginionych dzieł B. Schulza przez Alfreda Szrajera

53. Metaforyczne obrazy ciemności i nocy w prozie Brunona Schulza /Piotr Wróblewski// Roczniki Humanistyczne.- 2001/2002, z. 6, s. 431-443
 
54. Metropolis z pułapkami /Michał Wójcik// Mówią Wieki. - 2005, nr 10, s. 58
   * Zawiera rec. książki: Miasto Schulza /Wiesław Budzyński. - Warszawa, 2005

55. Miasto Schulza - recenzja / Maciej Miśkowiec// Rocznik Lwowski. - 2005, s. 254-261
   * Zawiera rec. książki: Miasto Schulza / Wiesław Budzyński. - Warszawa, 2005

56. Miasto Schulza /Jerzy Jarzębski// Teksty Drugie.- 2001, nr 2, s. 40-51 

57. Między niebem a ziemią - refleksje o "Emerycie" Brunona Schulza /Anna Mazurkiewicz// Polonistyka.- 2001, nr 9, s. 549-553
 
58. Migotanie tajemnicy : o prozie Brunona Schulza interpretowanej sakralnie /Sławomir Żurek// Polonistyka.- 1997, nr 7, s. 426-430 
 
59. "Mit" poszukiwania ojca w "Sanatorium pod Klepsydrą" Brunona Schulza /Tomasz Olchanowski// Świat Psychoanalizy.-1996, nr 2, s. 74-93 

60. "Mityzacja rzeczywistości" - Bruno Schulz w Lublinie : dwa głosy o wystawie /Małgorzata Szlachetka; Mirosława Paroszkiewicz// Akcent.- 
   2003, nr 1/2, s. 191-196

61. Mityzacja rzeczywistości /Marek Wittbrot// Czas Kultury.- 2001, nr 5/6, s. 132-135
   * Wystawa rysunków i grafik w Brukseli
 
62. Motyw deformacji w prozie Brunona Schulza : mężczyzna, kobieta, sztuka / Ariko Kato// Kresy. - 2004, nr 3, s. 132-139

63. Motive traumhafter Metamorphosen und Tiermetaphorik in den Erzählungen von Franz Kafka und Bruno Schulz /Joanna Paśnicka-Stopa//
   Studia i Materiały. Germanistyka /Wyższa Szkoła Pedagogiczna im. Tadeusza Kotarbińskiego w Zielonej Górze.-[Z.] 14.- (1998), s. 245-250
 
64. Motyw Ukrytej Księgi : o fascynacjach Brunonem Schulzem /Jacek Moskwa// Rzeczpospolita.- 2001, nr 5, s. D1-D3 
 
65. Mutacje wzniosłości w dziełach Bruno Schulza /Andreas Schönle ; tł. Elżbieta Wolicka// Kresy.- 1996, nr 3, s. 111-120 

66. Na tropach Schulzowskiego mitu / Artur Telwikas// Roczniki Naukowe / Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Angelusa Silesiusa w Wałbrzychu. - 
   [Nr] 7 (2005), s. 87-98
 
67. Nałkowska i Schulz, Schulz i Nałkowska /Ewa Kraskowska// Teksty Drugie.- 1999, nr 1/2, s. 211-227 
 
68. Niema samotność w lustrze : słowo, mit i przemiany u Brunona Schulza /Francesco M. Cataluccio ; tł. Jerzy Uszyński// Zeszyty Literackie.-
   1996, nr 4, s. 99-106 
 
69. Niema samotność w zwierciadle : mit i przemiany u Brunona Schulza /Francesco M. Cataluccio// Teksty Drugie.- 1996, nr 1, s. 148-153 
 
70. Nie tylko Drohobycz : Bruno Schulz - łódzki epizod / Janusz Kozłowski// Kronika Miasta Łodzi. - 2004, [z.] 2, s. 65-70

71. Obraz społeczności sztetł w twórczości Singera i Schulza /Katarzyna Więcławska// Kresy.- 1999, nr 4, s. 37-52 

72. Od "Adeli" do "Zbawienia świata" / Anna Czabanowska-Wróbel// Teksty Drugie. - 2004, nr 6, s. 53-57
   * Zawiera rec. książki: Słownik schulzowski. - Gdańsk, 2004

73. Od filozofii do gnozy, czyli o literackich próbach wyrażenia istoty rzeczywistości /Artur Jocz// Polonistyka.- 2003, nr 7, s. 392-396
 
74. Otwarta ezoteryczność języka Brunona Schulza /Stanisław Podobiński .- Streszcz. w jęz. ang.// Prace Naukowe. Filologia Polska /Wyższa
   Szkoła Pedagogiczna w Częstochowie.-Z. 5.- (1995/96), s. 91-96 

75. Owczy pęd za Gombrowiczem /Maciej Nowak// Nowa Myśl Polska.-2002, nr 27, s. 15

76. Pamięć Brunona Schulza /Hanna Gosk// Kresy.- 2003, nr 1, s. 193-196
   * Międzynarodowa konferencja w Drohobyczu
 
77. Pamięć miejsc tragicznych /Zdzisław Skrok// Spotkania z Zabytkami.-2001, nr 7, s. 12-13 

78. Pamięć Schulza /Dora Kacnelson rozm. przepr. Jan Bończa-Szabłowski// Rzeczpospolita.- 2002, nr 138, s. A12

79. Panas od Schulza / Jerzy Święch// Akcent. - R. 26, nr 1 (2005), s. 32-36

80. "Pan Karol" Brunona Schulza jako traktat nie-metafizyczny /Marcin Całbecki// Kresy.- 2002, nr 3/4, s. 31-57
 
81. "Pater familias" - rozważania o wizerunkach ojca w twórczości Brunona Schulza /Radosław Kostrzewa// Pamiętnik Literacki.-1995, z. 4,
   s. 29-47 
 
82. Pod wierzchnimi warstwami : odkrycie malowideł Schulza w Drohobyczu /Jurko Prochasko// Tygodnik Powszechny.-2001, nr 17, s. 13 

83. Podglądanie cieni /Monika Małkowska// Rzeczpospolita - 2004, nr 300, s. A10
 
84. Pogańska orgia sierpnia, czyli Brunona Schulza ogród rozkoszy /Marcin Bartnikowski// Pogranicza.- 2000, nr 1/2, s. 52-61 
 
85. Pokazać człowiekowi człowieka /Alina Biała// Polonistyka.- 1998, nr 8, s. 547-550 
   * Opowiadanie Brunona Schulza "Nemrod" 
 
86. Principium individuationis: motywy nietzscheańskie w twórczości Brunona Schulza /Włodzimierz Bolecki// Teksty Drugie.- 2003, nr 5, s. 17-33

87. Prowincja jako centrum kosmosu / Jakub Beczek// Gazeta Wyborcza (WAW). - 2005, nr 289, s. 14
   * Zawiera rec. książki: Prowincja centrum : przypisy do Schulza / Jerzy Jarzębski. - Kraków, 2005

88. Proza Schulza wobec neoplastycyzmu Mondriana /Iwona Mikołajczyk// PAL Przegląd Artystyczno-Literacki.-2001, nr 7/9, s. 83-93

89. Rekonstrukcje rzeczywistości : Galicja w twórczości Josepha Rotha i Brunona Schulza /Janusz Golec// Akcent.- 2003, nr 3, s. 123-128

90. Republika marzeń /Mariusz Jakimowicz// Topos.- 2003, nr 4/5, s. 217-219
   *Wystawa rysunków i grafik w Krakowie

91. Rozerwane nici : garść wspomnień i zebranych wiadomości o życiu i twórczości Debory Vogel i Brunona Schulza oraz okolicznościach ich śmierci 
   z ręki Niemców /Rachel Auerbach tł. z jid. Tomasz Kuberczyk oprac. Antoni Czyż// Ogród.- 2003, nr 1/2, s. 219-236
 
92. Sanatorium czasu : kilka uwag o pośrednictwie kina w doświadczaniu czasu /Waldemar Frąc// Fraza.- 1999, nr 2/3, s. 211-217 
   * "Sanatorium pod Klepsydrą" 
 
93. "Sanatorium pod klepsydrą" Wojciecha Jerzego Hasa w kontekście tradycji judaistycznej /Małgorzata Burzyńska-Keller .- Streszcz. w jęz.
   ang.// Kwartalnik Filmowy.-Nr 29/30.- (2000), s. 154-164 

94. "Sanatorium Pod Klepsydrą" Wojciecha Jerzego Hasa : rola barw w koncepcji plastycznej filmu / Monika Kosteczko// Pamiętnik Sztuki Piękne.- 
   2001 , nr 1 , s. 47-56
   *Schulz Bruno - adaptacje filmowe

95. Sąd Ostateczny: o jednym ekslibrisie Brunona Schulza /Władysław Panas .- Streszcz. w jęz. ang.// Roczniki Humanistyczne.-1998, z. 1, 
   s. 449-466 
 
96. Schulz ginie po raz drugi /Wiesław Budzyński// Rzeczpospolita.- 2003, nr 9, s. A10-A11
   * Fragm. książki "Miasto Schulza"

97. Schulz hermetyczny /Joanna Salamon// Gnosis.- Nr 8.- (1996), s. 59-72 
 
98. Schulz hermetyczny /Joanna Salamon// Gnosis.- Nr 9.- (1996), s. 73-80 

99. Schulz i dramat tworzenia /Jerzy Jarzębski// Teksty Drugie.- 2003, nr 5, s. 9-16

100. Schulz i Gombrowicz wobec odczarowania świata /Łukasz Musielak// Szkice Humanistyczne.- 2003, nr 1/2, s. 165-177
 
101. Schulz i Witkacy - głos drugi /Marta Skwara// Teksty Drugie.- 1999, nr 6, s. 121-137 
 
102. Schulza zmagania z klęską /Jerzy Jastrzębski// Arkusz.- 1999, nr 10, s. 8-9 

103. Schulzowskie reminiscencje /Urszula Chęcińska// Pogranicza.- 2002, nr 5, s. 76-79
    *Poetyckie obrazy dzieciństwa u Brunona Schulza i Joanny Kulmowej
 
104. Seksualność zdegradowana, czyli perwersyjny świat prozy Brunona Schulza / Paweł Dybel// Teksty Drugie. - 2005, nr 3, s. 204-218

105. Słowo i obraz / Małgorzata Kitowska-Łysiak // Znak.- 2002, nr 3, s. 102-108
    *Cykl fotomontaży Romana Cieślewicza - ilustracja prozy Brunona Schulza

106. Smak drukowanych moreli /Piotr Millati// Kresy.- 1998, nr 3, s. 83-88 
 
107. Soversenstvo nesoversenstva : apologija "desevki/barachla" u Bruno Sulca? /Silvia Burini .- Streszcz. w jęz. pol.// Studia Litteraria 
    Polono-Slavica.- [T.] 4.- (1999), s. 309-323 

108. Spadkobierca wielkiego herezjarchy : (o "Sklepach cynamonowych" B. Schulza) /Alina Biała// Studia Kieleckie, Ser. Filologia.-Nr 3 .-(2001) , s. 53-63
 
109. "Sprawa Schulza" /Małgorzata Kitowska-Łysiak// Znak.- 2001, nr 10, s. 147-152

110. Śmierć na ulicy Krokodyli /Maria Wasilczuk// Polis.- 1997, nr 3, s. 32-34 
 
111. Świat według Schulza : perspektywa socjologiczna /Andrzej Kasperek// Opcje.- 1998, nr 1, s. 97-102 
 
112. Teatr wielkich niemożliwości : ref. /Allen Kuharski ; tł. z ang. Tadeusz Witkowski// Teatr.- 1995, nr 12, s. 11-13 
   * Inscenizacje sztuk S.I. Witkiewicza, B. Schulza, W. Gombrowicza i T. Kantora 
 
113. "Traktat o manekinach" i rosyjski formalizm /Robert Looby// Kresy.- 1998, nr 3, s. 89-93 
 
114. "Traktat o Manekinach" według Bruno Schulza i Wojciecha Hasa /Małgorzata Burzyńska-Keller .- Streszcz. w jęz. ang.// Kwartalnik 
    Filmowy.-Nr 31/32.- (2000), s. 106-115 
 
115. Traktat ojca a jego rama narracyjna w cyklu o manekinach Brunona Schulza /Matthias Freise .- Streszcz. w jęz. ang.// Acta Universitatis
   Nicolai Copernici. Filologia Polska.-Z. 54.- (2001), s. 39-50 

116. Trzej muszkieterowie: Witkacy, Schulz, Gombrowicz / Szymon Wróbel// Twórczość. - R. 61, nr 9 (2005), s. 61-90

117. Twarz artysty - fizjonomia bez pointy / Małgorzata Kitowska-Łysiak// Prace Komisji Historycznej Sztuka / PTPN .-T. 32 .-(2002) , s. 525-536

118. W centrum świata : warszawska wystawa Bruno Schulza /Dorota Jarecka// Gazeta Wyborcza.- 2003, nr 6, s. 14
 
119. W labiryncie archetypów Schulza / Izabela Stasiak// Kresy. - 2005, nr 4, s. 147-159

120. W labiryncie wszechświata : o "Kociu Letajewie" A. Biełego i "Sklepach cynamonowych" B. Schulza /Violetta Mantajewska// Przegląd
   Rusycystyczny.- 1996, z. 3/4, s. 163-172 
 
121. W mieście Brunona Schulza /Marek A. Koprowski// Sycyna.- 1997, nr 16, s. 20 
   * Pamiątki w Drohobyczu 
 
122. "...w mitycznym jakimś mateczniku...", czyli o znakach wyrażających przestrzeń w twórczości Brunona Schulza - scenariusz lekcji /Bogumiła
   Frąszczak// Warsztaty Polonistyczne.-1997, nr 1, s. 29-33 
 
123. W okopach Drohobycza /Jerzy Jarzębski// Rzeczpospolita.- 2001, nr 157, s. D1 
   * Wywiezienie fresków do Izraela 
 
124. W zaułkach Drohobycza /Wojciech Chmielewski// Nowe Państwo.- 2003, nr 2, s. 56
   * Wystawa rysunków w Teatrze Wielkim

125. William Faulkner and Bruno Schulz - recenzja / Magdalena Zapędowska// Polish Journal for American Studies. - Vol. 1 (2004), s. 212-217
   * Zawiera rec. książki: William Faulkner and Bruno Schulz : a comparative study / Zbigniew Maszewski. - Łódź, 2003

126. William Faulkner and Bruno Schulz - recenzja / Agnieszka Salska// American Studies. - Vol. 21 (2004), s. 133-135
   * Zawiera rec. książki: William Faulkner and Bruno Schulz : a comparative study / Zbigniew Maszewski. - Łódź, 2003

127. "Wiosna" Brunona Schulza jako mit "dojrzewania" do dzieciństwa /Tomasz Olchanowski .- Streszcz w jęz. ang.// Acta Universitatis
   Nicolai Copernici. Filologia Polska.-Z. 53.- (1999), s. 101-117 
 
128. Wizja niedojrzałości Brunona Schulza na tle pisarstwa Stanisława Ignacego Witkiewicza i Witolda Gombrowicza : ref. /Grażyna
   Pietruszewska-Kobiela .- Streszcz. w jęz. ang.// Prace Naukowe. Filologia Polska /Wyższa Szkoła Pedagogiczna w Częstochowie.-Z. 5.-
   (1995/96), s. 77-89 
 
129. Własnowidz i cudotwórca czyli "Ulica Krokodyli" i "Ulica Wszystkich Świętych", "Sanatorium pod Klepsydrą" i "Apteka pod Słońcem"
    /Jerzy Ficowski// Kresy.- 1996, nr 2, s. 61-73 
 
130. "Wprawić uczniów w drżenie" prozą Brunona Schulza /Anna Mazurkiewicz// Polonistyka.- 1999, nr 5, s. 296-300 

131. Wszystko i nic : "W stronę Schulza" w krakowskim Muzeum Narodowym / Agnieszka Sabor// Tygodnik Powszechny. - 2005, nr 21, s. 17
 
132. "Wyalienowanie z samotności" - Schulzowska próba dialogu: (o prozie Brunona Schulza) /Zbigniew Milczarek// Akcent.- 1996, nr 1, s. 62-69 
 
133. Wzniosła tandeta i "simulacrum": Bruno Schulz w postmodernistycznych zaułkach /Dorota Głowacka// Teksty Drugie.- 1996, nr 2/3, s. 72-91 
 
134. Zagłada i ocalenie świata żydowskiego w prozie Danila Kisa i Brunona Schulza /Miłosz Bukwalt .- Streszcz. w jęz. serboch.// Acta
   Universitatis Wratislaviensis. Slavica Wratislaviensia.-Nr 109.- (2000), s. 87-94 

135. Zmiany edytorskie w opowiadaniach Brunona Schulza /Robert Looby// Zeszyty Naukowe KUL.- 2003, nr 3/4, s. 87-97
 
136. Zmora prozelityzmu /Wacław Sadkowski// Literatura na Świecie.-1998, nr 9, s. 314-316 
 
137. Zwei slawistische Versuche über die Epik von Bruno Schulz : zu einem Aspekt der Rezeption der Werkes von Bruno Schulz im deutschen
   Sprachraum /Irena Światłowska// Acta Universitatis Wratislaviensis. Germanica Wratislaviensia.-Nr 107.- (1995), s. 21-30
Recenzje:
1. Bilder finden / reż. Benjamin Geissler,- Rec. Tadeusz Lubelski// Kino.- 2003, nr 5, s. 8-9
  *Schulz Bruno - film dokumentalny - recenzja

2. Bruno od Mesjasza : rzecz o dwóch ekslibrisach oraz jednym obrazie i kilkudziesięciu rysunkach Brunona Schulza 
  /Władysław Panas. Lublin. 2001,- Rec. Andrzej Zawada// Nowe Książki .-2002, nr 3, s. 14-15

3. Bruno od Mesjasza : rzecz o dwóch ekslibrisach oraz jednym obrazie i kilkudziesięciu rysunkach Brunona Schulza 
  /Władysław Panas. Lublin. 2001,- Rec. Sławomir Jacek Żurek// Więź.- 2002, nr 5, s. 155-157

4. Bruno od Mesjasza : rzecz o dwóch ekslibrisach oraz jednym obrazie i kilkudziesięciu rysunkach Brunona Schulza 
  /Władysław Panas. Lublin. 2001,- Rec. Agnieszka Czechowicz// Akcent.- 2002, nr 1/2, s. 195-199

5. Bruno od Mesjasza : rzecz o dwóch ekslibrisach oraz jednym obrazie i kilkudziesięciu rysunkach Brunona Schulza 
  /Władysław Panas. Lublin. 2001,- Rec. Anna Mrozińska// Teksty Drugie.- 2003, nr 5, s. 119-123

6. Bruno Schulz jako krytyk /Marta Bartosik . Kraków, 2000,- Rec. Jakub A[leksander] Malik// Kresy.- 2001, nr 3, s. 264-266 

7. Bruno Schulz : republika marzeń /Warszawa. 2003,- Rec. Eleonora Bergman, Renata Piątkowska// Nowe Książki.- 2003, nr 5, s. 41-42
  *Schulz Bruno - katalog wystawy

8. Czytanie Schulza : materiały międzynarodowej sesji naukowej "Bruno Schulz - w stulecie urodzin i w pięćdziesięciolecie śmierci". Kraków,
  1994,- Rec. Lidia Wiśniewska// Pamiętnik Literacki.-1997, z. 1, s. 194-204 

9. Księga blasku : traktat o kabale w prozie Brunona Schulza /Władysław Panas . Lublin, 1997,- Rec. Katarzyna Dumkiewicz// Akcent.- 1998,
  nr 4, s. 127-132 

10. Księga blasku : traktat o kabale w prozie Brunona Schulza /Władysław Panas . Lublin, 1997,- Rec. Katarzyna Szumlewicz// Literatura.- 1998,
   nr 7/8, s. 71-72 

11. Księga blasku : traktat o kabale w prozie Brunona Schulza /Władysław Panas . Lublin, 1997,- Rec. Sławomir J[acek] Żurek// Przegląd Powszechny.-
   1998, nr 11, s. 242-246 

12. Księga blasku : traktat o kabale w prozie Brunona Schulza /Władysław Panas . Lublin, 1997,- Rec. Tomasz Markiewka// Śląsk.- 1998, nr 11, s. 75 

13. Księga listów / Bruno Schulz. Gdańsk 2002,- Rec. Wojciech Lipowski// Tygodnik Powszechny.- 2003, nr 7, s. 14

14. Księga listów / Bruno Schulz. Gdańsk 2002,- Rec. Cezary Polak// Gazeta Wyborcza.- 2003, nr 65, s. 16

15. Na marginesach rzeczywistości : o paradoksach przedstawiania w twórczości Brunona Schulza /Krzysztof Stala . Warszawa, 1995,- Rec. 
   Radosław Kostrzewa// Pamiętnik Literacki.-1998, z. 2, s. 199-213 

16. Odnaleźć obrazy, Niemcy 2002 /reż. Benjamin Geissler,- Rec. Nawojka Cieślińska// Gazeta Wyborcza.- 2002, nr 269, s. 16
  * Film dokumentalny polski

17. Play-Schulz /wg Brunona Schulza reż. Jacek Bunsch Teatr Bez Sceny, Katowice,- Rec. Krzysztof Karwat// Śląsk.-2003, nr 6, s. 68

18. Portret psubrata /Edward Mielniczek . Bydgoszcz, 1999,- Rec. Przemysław Bystrzycki// PAL Przegląd Artystyczno-Literacki.-2000, nr 6, s. 56-58

19. Regiony wielkiej herezji i okolice: Bruno Schulz i jego mitologia /Jerzy Ficowski. Sejny 2002,- Rec. Aleksander Wójtowicz// Kresy.- 2003, nr 2/3, s. 168-172

20. Regiony wielkiej herezji i okolice: Bruno Schulz i jego mitologia /Jerzy Ficowski. Sejny 2002,- Rec. Wojciech Lipowski// Tygodnik Powszechny.- 
   2002, nr 46, s. 15

21. Republika marzeń /wg Bruno Schulza ; reż. Rudolf Zioło ; Teatr Telewizji,-Rec. Elżbieta Baniewicz// Twórczość.- 2000, nr 4, s. 112-117 

22. Sanatório /Bruno Schulz ; tł. Henryk Siewierski . Rio de Janeiro , 1994,- Rec. Anna Kalewska// Ruch Literacki.- 1995, z. 3, s. 407-409 

23. Sanatorium pod Klepsydrą /Bruno Schulz reż. Oskaras Koršunovas Teatr Studio, Warszawa,- Rec. Janusz Majcherek // Teatr.- 2001, nr 4 , s. 37

24. Sanatorium pod Klepsydrą /Bruno Schulz ; reż. Oskaras Korsunovas ; Teatr Studio, Warszawa,- Rec. Łukasz Drewniak// Tygodnik 
   Powszechny.-2001, nr 16, s. 14 

25. Sanatorium pod Klepsydrą /Bruno Schulz ; reż. Oskaras Korsunovas ; Teatr Studio, Warszawa,- Rec. Janusz Majcherek// Teatr.- 2001, nr 4,
   s. 37 

26. Schulz /Jerzy Jarzębski . Wrocław , 1999,- Rec. Krzysztof Ćwikliński// Nowe Książki.-2000, nr 3, s. 46 

27. Schulz /Jerzy Jarzębski . Wrocław, 1999,- Rec. Ewa Kaczyńska// Warsztaty Polonistyczne.-2001, nr 2, s. 95-97 

28. Schulz pod kluczem /Wiesław Budzyński . Warszawa, 2001,- Rec. Wojciech Lipowski// Tygodnik Powszechny.- 2001, nr 37, s. 12 

29. Schulz pod kluczem /Wiesław Budzyński . Warszawa, 2001,- Rec. Krzysztof Masłoń// Rzeczpospolita.- 2001, nr 154 s. E3 

30. Schulz pod kluczem /Wiesław Budzyński . Warszawa, 2001,- Rec. Ewa Nawój// Nowe Książki.-2001, nr 8, s. 10 

31. Schulz pod kluczem / Wiesław Budzyński. Warszawa, 2001,- Rec. Anna Staroniewska// Pogranicza.- 2002, nr 5, s. 99-100

32. Schulz pod kluczem / Wiesław Budzyński. Warszawa, 2001,- Rec.  Igor Kantorowski// Akant.- 2002, nr 2, s. 34

33. Schulz pod kluczem /Wiesław Budzyński. Warszawa. 2001,- Rec. Marek Klecel // Tygodnik Solidarność.- 2003, nr 3, s. 38-39

34. Słownik schulzowski /oprac. Włodzimierz Bolecki, Jerzy Jarzębski, Stanisław Rosiek. Gdańsk 2003,- Rec. Wojciech Lipowski// 
   Tygodnik Powszechny.- 2004, nr 4, s. 11

35. Słownik schulzowski /Gdańsk 2004,- Rec. Żaneta Nalewajk // Nowe Książki.-2004, nr 3, s. 42-43

36. Szał łowienia motyli /wg Brunona Schulza ; reż. Wojciech Maryański ; Teatr Rozmaitości, Warszawa,-Rec. Aleksandra Rembowska//
   Teatr.- 1995, nr 12, s. 30 

37. Szkice krytyczne /Bruno Schulz . Lublin, 2000,- Rec. Andrzej Niewiadomski// Kresy.- 2000, nr 4, s. 198-201 

38. Szkice krytyczne /Bruno Schulz. Lublin. 2000 ,- Rec. Piotr Szewc// Nowe Książki.- 2000, nr 10, s. 62-63

39. The street of crocodiles /wg Bruno Schulza ; reż. Simon McBurney ; Theatre de Complicite, London,- Rec. Łukasz Tischner// Tygodnik
   Powszechny.-1999, nr 14, s. 15 

40. Wiosna /Bruno Schulz ; reż. Ryszard Major ; Teatr Polski, Bydgoszcz ,-Rec. Anita Nowak// Wiadomości Kulturalne.-1996, nr 46, s. 18 

41. Xięga bałwochwalcza /Bruno Schulz ; reż. Jacek Bunsch ; Teatr Współczesny, Wrocław,- Rec. Tomasz Kapłon// Wiadomości Kulturalne.-
   1996, nr 30, s. 16
Aktualizacja: 25 stycznia 2007 r.
Opracowanie: 
HANNA MAŁGORZATA WITCZAK