Bolesław Leśmian [pseud] - własc. Lesman (1877-1937)
Książki:
1. Bednarczyk Adam: Iłżecki romans Leśmiana.- Iłża: Muzeum Adama Bednarczyka, 1983.- 8 k.; 22 cm

2. Bednarczyk Adam: "Taka cisza w ogrodzie" ...: iłżeckie miłości Leśmiana /tekst gawędy, przypisy i posł. oprac. Renata Lis, wstęp napisał 
  Antoni Czyż; [il. Marek Chaczyk].- Warszawa: Towarzystwo "Ogród Ksiąg", 1992.- [4], XII, 61, [2] s., [5] k. tabl. (w tym. kolor.): il., 3 fot.,
  portr.; 17 cm
  • Lebenthal Teodora; Leśmian Bolesław (1877-1937) - biografia

3. Bednarczyk Adam: Trzy miłości Leśmiana.- Iłża: Dom Kultury, 1997.- [1], 30, [1] s.: portr.; 21 cm
  • Chylińska Zofia; Lebenthal Teodora; Sunderland Celina

4. Coates Paul: Identyczność i nieidentyczność w twórczości Bolesława Leśmiana: studium o tautologii, paradoksie i lustrze.- Warszawa: 
  Państ. Instytut Wydawniczy, 1986.- 146, [2] s.; 20 cm

5. Die Dichter Polens : hundert Autoren vom Mittelalter bis heute: ein Brevier /[hrsg.] von Karl Dedecius; mit Porträtzeichnungen von Eryk 
  Lipiński; [aus dem Poln. übertr. von K. Dedecius].- Frankfurt am Main: Suhrkamp, 1996.- 239 s.: rys.; 18 cm 
  • Aut.: Gall Anonim, Wincenty Kadłubek, Jan Długosz, Jan Ostroróg, Filip Kallimach [pseud.] Filippo Buonaccorsi [nazwa], Biernat z Lublina, Marcin Bielski,
   Andrzej Frycz Modrzewski, Stanisław Orzechowski, Łukasz Górnicki, Marcin Kromer, Mikołaj Rej, Jan Kochanowski, Sebastian Fabian Klonowic, Szymon 
   Szymonowic, Mikołaj Sęp Szarzyński, Piotr Skarga, Maciej Kazimierz Sarbiewski, Szymon Zimorowic, Jan Andrzej Morsztyn, Zbigniew Morsztyn, Jan Sobieski, 
   Wespazjan Kochowski, Stanisław Herakliusz Lubomirski, Wacław Potocki, Jan Chryzostom Pasek, Stanisław Konarski, Adam Naruszewicz, Ignacy Krasicki,
   Franciszek Karpiński, Tomasz Kajetan Węgierski, Franciszek Dionizy Kniaźnin, Franciszek Zabłocki, Stanisław Staszic, Jan Śniadecki, Hugo Kołłątaj, Julian 
   Ursyn Niemcewicz, Kazimierz Brodziński, Antoni Malczewski, Aleksander Fredro, Henryk Rzewuski, Maurycy Mochnacki, Joachim Lelewel, Adam Mickiewicz, 
   Juliusz Słowacki, Zygmunt Krasiński, Cyprian Kamil Norwid, Wincenty Pol, Józef Korzeniowski, Józef Ignacy Kraszewski, Adam Asnyk, Maria Konopnicka,
   Aleksander Świętochowski, Eliza Orzeszkowa, Bolesław Prus [pseud.] Aleksander Głowacki [nazwa], Henryk Sienkiewicz, Michał Bałucki, Adolf Dygasiński, 
   Gabriela Zapolska [pseud.] Maria Gabriela Śnieżko-Błocka [nazwa], Jan Kasprowicz, Kazimierz Przerwa-Tetmajer, Stanisław Przybyszewski, Stanisław 
   Wyspiański, Leopold Staff, Władysław Stanisław Reymont, Stefan Żeromski, Wacław Berent, Janusz Korczak [pseud.] Henryk Goldszmit [nazwa], Stanisław 
   Brzozowski, Tadeusz Żeleński, Józef Klemens Piłsudski, Bolesław Leśmian [pseud.] Bolesław Lesman [nazwa], Jarosław Iwaszkiewicz, Julian Tuwim, 
   Maria Pawlikowska-Jasnorzewska, Antoni Słonimski, Kazimierz Wierzyński, Maria Dąbrowska, Jan Parandowski, Aleksander Wat [pseud.] Aleksander Chwat
   [nazwa], Tadeusz Peiper, Julian Przyboś, Mieczysław Jastrun, Czesław Miłosz 

6. Die Dichter Polens: hundert Autoren vom Mittelalter bis heute /ein Brevier von Karl Dedecius; mit Porträtzeichnungen von Eryk Lipiński; 
  [aus dem Poln. übertr. von K. Dedecius].- 4. Aufl.- Frankfurt am Main: Suhrkamp, 1995.- 239, [1] s.: rys.; 18 cm 
  • Aut.: Gall Anonim, Wincenty Kadłubek, Jan Długosz, Jan Ostroróg, Filip Kallimach [pseud.] Filippo Buonaccorsi [nazwa], Biernat z Lublina, Marcin Bielski,
   Andrzej Frycz Modrzewski, Stanisław Orzechowski, Łukasz Górnicki, Marcin Kromer, Mikołaj Rej, Jan Kochanowski, Sebastian Fabian Klonowic, Szymon 
   Szymonowic, Mikołaj Sęp Szarzyński, Piotr Skarga, Maciej Kazimierz Sarbiewski, Szymon Zimorowic [Szymon Ozimek nazwa pierwotna], Jan Andrzej Morsztyn,
   Zbigniew Morsztyn, Jan Sobieski, Wespazjan Kochowski, Stanisław Herakliusz Lubomirski, Wacław Potocki, Jan Chryzostom Pasek, Stanisław Hieronim 
   Konarski, Adam Naruszewicz, Ignacy Krasicki, Franciszek Karpiński, Tomasz Kajetan Węgierski, Franciszek Dionizy Kniaźnin, Franciszek Zabłocki, Stanisław 
   Staszic, Jan Śniadecki, Hugo Kołłątaj, Julian Ursyn Niemcewicz, Kazimierz Brodziński, Antoni Malczewski, Aleksander Fredro, Henryk Rzewuski, Maurycy 
   Mochnacki, Joachim Lelewel, Adam Mickiewicz, Juliusz Słowacki, Zygmunt Krasiński, Cyprian Kamil Norwid, Wincenty Pol, Józef Korzeniowski, Józef Ignacy
   Kraszewski, Adam Asnyk, Maria Konopnicka, Aleksander Świętochowski, Eliza Orzeszkowa, Bolesław Prus [pseud.] Aleksander Głowacki [nazwa], Henryk 
   Sienkiewicz, Michał Bałucki, Adolf Dygasiński, Gabriela Zapolska [pseud.] Maria Gabriela Janowska [nazwa], Jan Kasprowicz, Kazimierz Przerwa-Tetmajer, 
   Stanisław Przybyszewski, Stanisław Wyspiański, Leopold Staff, Władysław Stanisław Reymont, Stefan Żeromski, Wacław Berent, Janusz Korczak [pseud.]
   Henryk Goldszmit [nazwa], Stanisław Brzozowski, Tadeusz Żeleński, Józef Klemens Piłsudski, Bolesław Leśmian [pseud.] Bolesław Lesman [nazwa], Jarosław
   Iwaszkiewicz, Julian Tuwim, Maria Pawlikowska-Jasnorzewska, Antoni Słonimski, Kazimierz Wierzyński, Maria Dąbrowska, Jan Parandowski, Aleksander Wat 
   [pseud.] Aleksander Chwat [nazwa], Tadeusz Peiper, Julian Przyboś, Mieczysław Jastrun, Czesław Miłosz 

7. Dőrr Jadwiga: Utrwalenia: (wybór prac opublikowanych) /Jadwiga Dőrr (Jadwiga Weber).- Lublin: Agencja Wydawniczo-Handlowa Antoni
  Dudek, 1997.- 92 s.: 1 wykr., err.; 22 cm

8. Głowiński Michał: Wiersze Bolesława Leśmiana.- Wyd. 2.- Warszawa: Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, 1987.- 116, [3] s.: 1 faks., 
  portr.; 17 cm

9. Głowiński Michał: Wiersze Bolesława Leśmiana.- Wyd. 3.- Warszawa: Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, 1992.- 116, [3] s.: faks., 
  portr.; 17 cm

10. Głowiński Michał: Zaświat przedstawiony: szkice o poezji Bolesława Leśmiana.- Kraków: Towarzystwo Autorów i Wydawców Prac 
   Naukowych "Universitas", cop. 1998.- 362, [1] s.; 21 cm
   • Prace wybrane Michała Głowińskiego / pod red. Ryszarda Nycza; t. 4

11. Głowiński Michał: Zaświat przedstawiony: szkice o poezji Bolesława Leśmiana.- Warszawa: Państ. Instytut Wydawniczy, 1981.- 331, 
   [1] s.; 20 cm

12. Leśmian Bolesław: Ali-Baba i czterdziestu zbójców /il. [kolor.] Elżbieta Gaudasińska.- Warszawa: Krajowa Agencja Wydawnicza, 1979.- 
   94, [2] s.; 21 cm

13. Leśmian Bolesław: Ali Baba i czterdziestu zbójców /[rys. Marek Szal].- Kraków: "Zielona Sowa", 1999.- 75 s.: il.; 21 cm

14. Leśmian Bolesław: Ballady.- Lublin: Towarzystwo Miłośników Książki, 1987.- 14 s.; 20 cm
   • Przedr., oryg.: Zamość: Koło Miłośników Książki, 1926

15. Leśmian Bolesław: Baśń o Aladynie i o lampie cudownej /[rys. Marek Szal].- Kraków: "Zielona Sowa", 1999.- 88 s.: il.; 21 cm

16. Leśmian Bolesław: Baśń o rumaku zaklętym /il. Antoni Boratyński.- Warszawa: Krajowa Agencja Wydawnicza, 1990.- 51, [1] s.: il. kolor.; 29 cm

17. Leśmian Bolesław: Baśń o rumaku zaklętym; Baśń o Aladynie i o lampie cudownej /[il. projektował Jacek Szleszyński].- Wrocław [etc.]: 
   Zakład Narodowy im. Ossolińskich: Towarzystwo Przyjaciół Książki. Oddział Wrocławski, 1991.- 90, [2] s.: il. kolor.; 19 x 21 cm

18. Leśmian Bolesław, pseud.: Bedidut ve-shirim aherim /tirgemi le-`Ivrit Shoshanah Rats'inski, Aryeh Bra'uner; harit-davar, Rishard Lev.- 
   Tel-Aviv: H. Shamir, c1992.- 87 p.; 22 cm.
   • Samotność i inne wiersze
   • Title on added t.p.: Samotność.
   • "Hotsa'ah du leshonit, Polanit-`Ivrit."
   • Includes summary in Polish.

19. Leśmian Bolesław, pseud.: Bolesław Leśmian.- [Warszawa]: Czytelnik, 1964.- 144 p. 10 cm.

20. Leśmian Bolesław: Bolesław Leśmian /wybór i oprac. Aleksander Nawrocki.- Warszawa: "IBiS", 1993.- 84 s.; 15 cm

21. Leśmian Bolesław: Cudotwory miłosne /wybór i wstęp Anna Janko.- Warszawa: "Prószyński i S-ka", 1998.- 86, [1] s.; 18 cm

22. Leśmian Bolesław: Cudotwory miłosne /wybór i wstęp Anna Janko.- Warszawa: "Prószyński i S-ka", 1999.- 86, [1] s.; 18 cm

23. Leśmian Bolesław Lesman Bolesław: Druhá smrt /[z pol. orig. vybr. a přel. Iveta Mikešová].- [Olomouc]: Votobia, 1995.- 89, [2] s.; 15 cm 
   • Dvěma slovy zachytit nezachytitelnost : [posłowie] / Leszek Engelking 

24. Leśmian Bolesław Lesman Bolesław: Die Abenteuer Sindbads des Seefahrers: ein phantastischer Roman /aus dem Poln. von Ulrike 
   Herbst-Rosocha.- Leipzig: G. Kiepenheuer, 1993.- 297 s.; 19 cm 
   • Oryg. : Przygody Sindbada żeglarza : powieść fantastyczna 

25. Leśmian Bolesław: Gad i inne wiersze.- Kraków: Wydaw. Literackie, 1997.- 133, [2] s.; 21 cm
   • Tekst wg wyd.: Poezje, PIW, Warszawa, 1975

26. Leśmian Bolesław: "Gdybym spotkał ciebie znowu pierwszy raz ...": wybór poezji /wstęp i wybór Zofia Wójcikowska.- Lublin: "Multico", 
   [1994].- 141 s.; 17 cm

27. Leśmian Bolesław: Gdybym spotkał ciebie znowu pierwszy raz /wyboru dokonali Teresa Wrodycka, Jerzy Koperski.- Warszawa:
   "Anagram", 1998.- 263, [1] s.: 1 fot., portr.; 10 cm

28. Leśmian Bolesław, pseud.: Klechdy polskie.- [Wyd. 1.- Warszawa] Pax, 1959.- 272 p. illus. 19 cm.

29. Leśmian Bolesław, pseud.: Klechdy polskie /Bolesław Leśmian; [przygot. do dr. Antoni Podsiad; oprac. graf. Władysław Brykczyński].- 
   Wyd. 2.- Warszawa: Pax, 1978.- 169, [7] p.; 20 cm.
   • Contents: Jan-Tajemnik.--Majka.--Wiedźma.--Czarny kozioł.--Podlasiak.

30. Leśmian Bolesław: Klechdy polskie /wstęp i oprac. Wacław Lewandowski.- Kraków: Towarzystwo Autorów i Wydawców Prac Naukowych
   "Universitas", cop. 1999.- 247, [2] s.; 21 cm

31. Leśmian Bolesław, pseud.: Klechdy Sezamowe /Ilustrował Jan Lenica.- [Wyd. 4.- Warszawa] Czytelnik, 1968.- 207 p. illus.; 25 cm.

32. Leśmian Bolesław: Klechdy sezamowe /il. Jan Lenica.- Wyd. 6.- Warszawa: "Czytelnik", 1978.- 200, [4] s., [8] k. tabl. kolor.; 24 cm

33. Leśmian Bolesław: Klechdy sezamowe /il. Jan Lenica.- [Wyd. 7].- Warszawa: "Czytelnik", 1983.- 200, [4] s., [8] k. tabl. kolor.: il.; 24 cm

34. Leśmian Bolesław, pseud.: Klechdy sezamowe.- Gdańsk: Atext, 1994.- 227 p.: ill. (some col.); 24 cm.

35. Leśmian Bolesław: Klechdy sezamowe /[il. Dorota Krall].- Warszawa: Prószyński i S-ka, 1997.- 285, [2] s.: il.; 21 cm

36. Leśmian Bolesław: Liryki najpiękniejsze /wybór Aleksander Madyda.- Toruń: "Algo", 1999.- 60, [2] s.; 18 cm

37. Leśmian Bolesław Lesman Bolesław: Lúka: (výber z diela) /prel. [z pol.] Juraj Andričík; [spoluprekl. básní bol Pavol Winczer; il. Klára
   Bočkayová].- Bratislava: Občianske Zdruzenie Studňa, 2000.- 118, [2] s.: rys.; 21 cm 
   • Oryg: Poezje wybrane 

38. Leśmian Bolesław, pseud.: Mathematics and extropy.- Stevens Point, Wis.: A.R. Poray Book Pub., c1984-<1992>.- v. <1-2> : ill. ; 21 cm.
   • v. [1] Selected poems of Bolesław Leśmian / translated and annotated by Sandra Celt.- 
   • v.2. Selected literary criticism of Bolesław Leśmian / translated and annotated by Alexandra Chciuk-Celt
   • Translated from the Polish

39. Leśmian Bolesław: Najpiękniejsze wiersze /[wybór wierszy Lidia Domańska].- Warszawa: "bis", 1997.- 63, [1] s.; 18 cm

40. Leśmian Bolesław: Nieskończoność róży /wybór i posłowie Jan Sochoń.- Warszawa: "Pax", 1999.- 243, [1] s.; 17 cm

41. Leśmian Bolesław: Nocą umówioną /wybór i oprac. Leszek Lachowiecki.- Warszawa: "Sternik", cop. 1996.- 82, [2] s.; 20 cm

42. Leśmian Bolesław: O pięknej Parysadzie i ptaku Bulbulezarze /il. Antoni Boratyński.- Warszawa: Krajowa Agencja Wydawnicza, 1983.- 61, 
   [3] s.: il. kolor.; 21 cm

43. Leśmian Bolesław: Ogrody... erotyki /[wybór, wstęp i oprac. Ireneusz Sikora].- Wrocław: "Astrum", 1999.- 76, [1] s.; 21 cm

44. Leśmian Bolesław Lesmjan Baljaslau Lesman Bolesław: Pan Bliščynski /z pol. per. Aleg Minkin; [pradm. Sjargeja Dybauca].- Vilnja: Naša
   Niva; Mensk: Mastackaja Litaratura, 1994.- 92, [4] s.; 17 cm 
   • Wybór wierszy ze zbiorów: Poezje, wyd. 1982 i Ogród miłości, wyd. 1984 

45. Leśmian Bolesław: Pochmiel księżycowy: (wiersze rosyjskie) /w polskiej wersji [i posłowie] Jerzego Ficowskiego; oprac. graf. Zbigniew
   Czarnecki.- Warszawa: "Czytelnik", 1987.- 31, [4] s.: il., 1 portr.; 19 x 21 cm

46. Leśmian Bolesław: Poezja.- Wyd. 3.- Warszawa: Państwowy Instytut Wydawniczy, 1979.- 429, [3] s.; 19 cm
   • Tekst wg wyd. Poezji w oprac. Jacka Trznadla, Warszawa 1969

47. Leśmian Bolesław, pseud.: Poezje. /Opracował Jacek Trznadel.- [Wyd. 1.- Warszawa]: Państwowy Instytut Wydawniczy, 1965.- 566 p.; 20 cm.

48. Leśmian Bolesław, pseud.: Poezje wybrane.- [Wyd. 1.- Warszawa]: Ludowa Spółdzielnia Wydawnicza [1967].- 143 p. 17 cm.

49. Leśmian Bolesław, pseud.: Poezje wybrane /wyboru dokonał i wstępem opatrzył Jan Zygmunt Jakubowski.- Wyd. 2.- Warszawa: Ludowa
   Spółdzielnia Wydawnicza, 1978.- 147 p.; 17 cm.

50. Leśmian Bolesław, pseud.: Poezje wybrane.- Wyd. 3 rozsz.- Wroclaw: ZNiO, 1991.- 325 p.

51. Leśmian Bolesław: Poezje wybrane /wstęp Zygmunt Kubiak; wybór i kalendarium Klemens Górski.- Warszawa: Ludowa Spółdzielnia 
   Wydawnicza, cop. 1995.- 216 s.; 17 cm

52. Leśmian Bolesław: Poezje wybrane /oprac. Jacek Trznadel.- Wyd. 2.- Wrocław [etc.]: Zakład Narodowy im. Ossolińskich, 1983.- LXVI,
   314 s.; 17 cm

53. Leśmian Bolesław: Poezje wybrane /wybór i wstęp Czesław Mirosław Szczepaniak.- Warszawa: Ludowa Spółdzielnia Wydawnicza, 1989.-
   160, [4] s.; 17 cm

54. Leśmian Bolesław: Poezje wybrane /oprac. Jacek Trznadel.- Wyd. 3 rozsz.- Wrocław Kraków [etc.]: Zakład Narodowy im. Ossolińskich, 
   1991.- LXVI, 325 s.; 17 cm

55. Leśmian Bolesław: Poezje zebrane /oprac. Aleksander Madyda; wstępem opatrzyła Maria Jakitowicz; il. Lech-Tadeusz Karczewski.- Toruń: 
   "Algo", 1993.- 706 s., [12] k. tabl.: il. kolor., 1 portr.; 21 cm

56. Leśmian Bolesław: Poezje zebrane /oprac. Aleksander Madyda; wstępem opatrzyła Maria Jakitowicz; il. Lech-Tadeusz Karczewski.- 
   [Wyd. 2 popr. i uzup.].- Toruń: "Algo", 1995.- 742 s., [12] k. tabl. (w tym kolor.): il., 1 portr.; 21 cm
   • Tekst częśc. równol. pol. ros.

57. Leśmian Bolesław: Poezje /wybrał i wstępem opatrzył Bohdan Zadura.- Lublin: Wydaw. Lubelskie, 1982.- 318, [2] s.; 21 cm
   • Tekst wg wyd. "Poezji/ w oprac. Jacka Trznadla, Warszawa 1965, 1979, Kraków 1974

58. Leśmian Bolesław: Poezje /wybrał i wstępem opatrzył Bohdan Zadura.- [Wyd. 2].- Lublin: Wydaw. Lubelskie, 1989.- 318, [2] s.; 20 cm
   • Tekst wg wyd. "Poezje" Warszawa 1965, 1979 oraz "Poezje wybrane" Kraków, 1974

59. Leśmian Bolesław: Poezje.- Kraków: "Dom Książki", 1993.- 399 s.; 21 cm

60. Leśmian Bolesław: Poezje.- Warszawa: "Muza", 1994.- 350, [1] s.; 20 cm

61. Leśmian Bolesław: Poezje /wstęp i oprac. Jacek Trznadel.- Warszawa: "Morex", 1994.- 480 s.; 22 cm

62. Leśmian Bolesław: Poezje /wstęp i oprac. Jacek Trznadel.- [Wyd. 2].- Warszawa: "Morex", 1995.- 480 s.; 23 cm

63. Leśmian Bolesław: Poezje.- Warszawa: "Muza", 1996.- 350, [2] s.; 20 cm

64. Leśmian Bolesław: Poezje /[wiersze wybrała i ułożyła Małgorzata Baranowska].- Kraków: "Eventus", 1997.- 301 s.: 1 portr.; 18 cm
   • Tekst wg wyd. Warszawa, 1957

65. Leśmian Bolesław: Poezje /wybrał i wstępem opatrzył Bohdan Zadura.- [Wyd. 2 i. e. 3].- Lublin: Wydaw. Lubelskie, 1998.- 318, [2] s.; 20 cm
   • Tekst wg wyd. 1, Wydaw. Lubelskie, 1982

66. Leśmian Bolesław: Poezje /[wybór Danuta Nikiel-Wroczyńska].- Kraków: "Spes", 1998.- 283 s.: 3 il.; 17 cm

67. Leśmian Bolesław, pseud.: Przygody Sindbada żeglarza /oprac. graf. Janusz Stanny.- Wyd. 6.- Warszawa: Czytelnik, 1977.- 205, [3] p., 
   [8] leaves of plates: ill. (some col.); 25 cm.

68. Leśmian Bolesław: Przygody Sindbada żeglarza /z il. Beaty Batorskiej.- Warszawa: "Krąg", 1991.- 206, [2] s., [8] k. il. kolor.; 24 cm

69. Leśmian Bolesław: Przygody Sindbada żeglarza /[oprac. graf. Piotr Szmitke].- [Cieszyn]: "Damiro", [1991].- 218, [2] s.: il. (w tym kolor.); 24 cm

70. Leśmian Bolesław: Przygody Sindbada żeglarza.- [Wyd. 7] / oprac. graf. i il. Wiesław Rosocha.- Warszawa: "Czytelnik", 1992.- 243, 
   [5] s.: il. kolor.; 25 cm
   • Tekst oparto na wyd. J. Mortkowicz, Warszawa; Kraków 1913. - Kolejność wyd. wg "Czytelnika"

71. Leśmian Bolesław: Przygody Sindbada żeglarza /[il. Krystyna Lipka-Sztarbałło].- Warszawa: Prószyński i S-ka, 1998.- 324, [1] s.: il.; 21 cm

72. Leśmian Bolesław: Przygody Sindbada żeglarza /[rys. Marek Szal].- Kraków: "Zielona Sowa", 1999.- 227 s.: il.; 21 cm

73. Leśmian Bolesław, pseud.: Recepta na miliony; z dziejów rodu Konów. [Wyd. 1- Warszawa]: Książka i Wiedza, 1967.
   • Kohn, Oskar.
   • Textile industry and fabrics--Poland--Łódź.

74. Leśmian Bolesław: Rok nieistnienia: wybór poezji /wybór i układ Jerzy Polanicki.- Warszawa: "Kama", 1994.- 170, [2] s.; 19 cm

75. Leśmian Bolesław: Samotność i inne wiersze /tł. na hebr. Szoszana Raczyńska, Arie Brauner; posł. Ryszard Löw (Loew).- Tel-Aviv: Ch. 
   Szamir, 1992.- 87, [5] s.; 22 cm 
   • Tekst równol. pol. i hebr. 

76. Leśmian Bolesław: Skrzypek opętany /oprac. Rochelle H. Stone.- Warszawa: Państ. Instytut Wydawniczy, 1985.- 253, [3] s.; 20 cm

77. Leśmian Bolesław: Spojrzystość /[oprac. graf. Marek Kotarba].- [Wyd. 1 w tej serii].- Warszawa: "Interart", 1994.- 111, [1] s.: 1 faks., il.; 21 cm

78. Leśmian Bolesław, pseud.: Stikhi.- 1971.- 272 p. with illus. 14 cm.

79. Leśmian Bolesław: Trzy róże /[wybór i oprac. graf. Krzysztof Tur].- Białystok: "Łuk", cop. 1997.- 62, [1] s.: il.; 17 cm

80. Leśmian Bolesław, pseud.: Utwory rozproszone. Listy. /zebrał i opracował Jacek Trznadel.- [Warszawa]: Państwowy Instytut Wydawniczy, 
   1962.- 387 p. illus., facsims., ports. 20 cm.

81. Leśmian Bolesław: W malinowym chruśniaku /grafiki Hanna Michalska-Baran.- Warszawa: Studio Projektowe "Visage", 1999.- [16] s.: il.; 21 cm

82. Leśmian Bolesław: Wiersze.- Toruń: "C&T", 2000.- 77, [1] s.; 21 cm

83. Leśmian Bolesław, pseud.: Wiersze wybrane. Wyboru dokonał i wstępem poprzedził Jacek Trznadel.- [Wyd. 1.- Warszawa]: Państwowy 
   Instytut Wydawniczy, 1973.- 267 p.; 18 cm.

84. Leśmian Bolesław: Wybór poezji /wybrał i wstępem opatrzył Ryszard Matuszewski.- Warszawa: Państ. Instytut Wydawniczy, 1987.- 305,
   [2]s.; 20 cm
   • Tekst wg wyd. Poezji, Warszawa, 1965

85. Leśmian Bolesław: Wybór poezji /wyboru dokonał i posłowiem opatrzył Stanisław Barańczak.- Warszawa: Państ. Instytut Wydawniczy, 
   1996.- 419, [1] s.; 20 cm

86. Leśmian Bolesław, pseud.: Wybór poezyj /ułożył i wstępem zaopatrzył Leopold Staff.- [W Krakowie] Książka [n.d.].- 166 p.

87. Leśmian Bolesław: Wyznanie spóźnione: wybór /[wybór tekstów Mariola Aris Nowakowska; il. Anna Kmita].- Poznań: "Sorus", 1995.- 69, 
   [1] s.; 20 cm

88. Leśmian Bolesław: Zwiedzam wszechświat: wybór wierszy /wybór, wstęp i oprac. Włodzimierz Bolecki; [il. Mieczysław Wasilewski].- 
   Warszawa: "Świat Książki", 1996.- 367, [1] s.: il.; 20 cm

89. Leśmian Bolesław: Zwiedzam wszechświat: wybór wierszy /wybór, wstęp i oprac. Włodzimierz Bolecki; [il. Mieczysław Wasilewski].- 
   Wyd. 2.- Warszawa: "Libros", 2001.- 367, [1] s.: il.; 20 cm

90. Libera Leszek, 1948-: Romantyczność i folklor: o twórczości Jacka Malczewskiego i Bolesława Leśmiana.- Wyd. 1.- Poznań: Scientia, 1994.- 
   142 p.; 21 cm.
   • Notes: Includes bibliographical references (p. 132-[134]) and index.
   • Summary in German.

91. Libera Leszek: Romantyczność i folklor: o twórczości Jacka Malczewskiego i Bolesława Leśmiana.- Poznań: "Scientia", [1994], 1994.- 142, 
   [2] s.; 21 cm

92. Łopuszański Piotr: Leśmian.- Wrocław: Wydaw. Dolnośląskie, 2000.- 243, [2] s.: il. (w tym kolor.); 20 cm
   • Leśmian Bolesław (1877-1937) - biografia

93. Pankowski Marian: Leśmian czyli Bunt poety przeciw granicom /z fr. przeł. Andrzej Krzewicki.- Lublin: Wydaw. Uniwersytetu Marii 
   Curie-Skłodowskiej, 1999.- 222, [1] s; 24 cm
   • Tyt. oryg.: Leśmian: la révolte d'un poéte contre les limites

94. Poe Edgar Allan: Maska Śmierci Szkarłatnej /przekł. [z ang.] Bolesłw Leśmian [pseud.].- [Wyd. 1 w tej edycji].- Warszawa: "Latona", 1992.-
   192, [3] s.; 21 cm
   • Oryg. opowiadania tyt.: "The mask of the Red Death"
   • Wg edycji: Opowieści nadzwyczajne. E. Wende i Spółka, Warszawa [1913]. - 

95. Poe Edgar Allan: Opowieści niesamowite /przeł. [z ang.] Bolesław Leśmian [pseud.] i Stanisław Wyrzykowski; [wyboru dokonała Apolonia
   Bejska; il. Jacek Gaj].- [Wyd. 3].- Kraków Wrocław: Wydaw. Literackie, 1984.- 381, [3] s.; 20 cm

96. Poe Edgar Allan: Opowieści niesamowite /przeł. [z ang.] Bolesław Leśmian [pseud.] i Stanisław Wyrzykowski; [wyboru dokonała Joanna
   Łączyńska].- [Wyd. 2].- Warszawa: "Muza", 1996.- 316, [4] s.; 20 cm
   • Nazwa pierwszego tł.: Bolesław Lesman. - Kolejność wyd. wg. "Muzy"

97. Poe Edgar Allan: Opowieści niezwykłe /[przekł. z ang. Bolesław Leśmian pseud., Krystyna Tarnowska, Stanisław Wyrzykowski; wstępem 
   opatrzyła Maria Janion].- Wrocław: "Siedmioróg", 1997.- 189, [3] s.: 1 il.; 21 cm

98. Poesie /hrsg. und [aus dem Poln.] übertr. von Karl Dedecius Bd. 1.- Zürich: Ammann , cop. 1996.- 909 s.; 24 cm 
   • Aut.: Jan Kasprowicz, Kazimierz Przerwa-Tetmajer, Wacław Rolicz-Lieder, Stanisław Przybyszewski, Stanisław Wyspiański, Tadeusz Miciński, Stanisław 
    Korab-Brzozowski, Bolesław Leśmian [pseud.] Bolesław Lesman [nazwa], Leopold Staff, Bronisława Ostrowska, Maria Pawlikowska-Jasnorzewska, Kazimiera 
    Iłłakowiczówna, Jarosław Iwaszkiewicz, Kazimierz Wierzyński, Julian Tuwim, Antoni Słonimski, Józef Wittlin, Felicja Kruszewska, Władysław Broniewski, Jan
    Lechoń, Tytus Czyżewski, Emil Zegadłowicz, Tadeusz Peiper, Stanisław Młodożeniec, Anatol Stern, Aleksander Wat [pseud.] Aleksander Chwat [nazwa], Bruno
    Jasieński, Julian Przyboś, Jan Brzękowski, Adam Ważyk, Władysław Sebyła, Józef Czechowicz, Mieczysław Jastrun, Jerzy Liebert, Konstanty Ildefons Gałczyński,
    Jerzy Zagórski, Jan Śpiewak, Anna Świrszczyńska, Czesław Miłosz, Aleksander Rymkiewicz, Stanisław Jerzy Lec, Zbiegniew Bieńkowski, Jan Bolesław Ożóg, 
    Jan Twardowski, Witold Wirpsza, Anna Kamieńska, Arnold Słucki, Krzysztof Kamil Baczyński, Tadeusz Gajcy, Tadeusz Różewicz 

99. Poésie /choix de Karl Dedecius; trad. du pol. par Claude-Henry du Bord [et al.]; éd. fr. dir par François Rosset Vol. 1.- [Montricher]; Paris: 
   Les Éd. Noir sur Blanc, 2000.- 941, [1] s.; 25 cm 
   • Aut.: Jan Kasprowicz, Kazimierz Przerwa-Tetmajer, Wacław Rolicz-Lieder, Stanisław Przybyszewski, Stanisław Wyspiański, Tadeusz Miciński, Stanisław 
    Korab-Brzozowski, Bolesław Leśmian [pseud.] Bolesław Lesman [nazwa], Leopold Staff, Bronisława Ostrowska, Maria Pawlikowska-Jasnorzewska, Kazimiera 
    Iłłakowiczówna, Jarosław Iwaszkiewicz, Kazimierz Wierzyński, Julian Tuwim, Antoni Słonimski, Józef Wittlin, Felicja Kruszewska, Władysław Broniewski, Jan 
    Lechoń, Tytus Czyżewski, Emil Zegadłowicz, Tadeusz Peiper, Stanisław Młodożeniec, Anatol Stern, Aleksander Wat [pseud.] Aleksander Chwat [nazwa], Bruno
    Jasieński, Julian Przyboś, Jan Brzękowski, Adam Ważyk, Władysław Sebyła, Józef Czechowicz, Mieczysław Jastrun, Jerzy Liebert, Konstanty Ildefons Gałczyński,
    Jerzy Zagórski, Jan Śpiewak, Anna Świrszczyńska, Czesław Miłosz, Aleksander Rymkiewicz, Stanisław Jerzy Lec, Zbiegniew Bieńkowski, Jan Bolesław Ożóg, 
    Jan Twardowski, Witold Wirpsza, Anna Kamieńska, Arnold Słucki, Krzysztof Kamil Baczyński, Tadeusz Gajcy, Tadeusz Różewicz 
   • Tł.: C.-H. du Bord, Krzysztof Andrzej Jeżewski, Robert Bourgeois, Jacques Burko, Alice-Catherine Carls, Jacques Donguy, Michał Masłowski, Grażyna Erhard, 
    Dorota Felman, Jacques Jouet, Piotr Kamiński, Roger Legras, Katarzyna Maciejewska, Isabelle Macor-Filarska, Katarzyna Skansberg, Małgorzata Zakrzewska 

100. Poezje Bolesława Leśmiana: interpretacje /pod red. Barbary Stelmaszczyk, Tomasza Cieślaka.- Kraków: Towarzystwo Autorów i Wydawców
    Prac Naukowych "Universitas", cop. 2000.- 175 s.; 21 cm

101. Polnische Liebesgedichte /mit Zeichn. von Pablo Picasso; ausgew. und übertr. [aus dem Poln.] von Karl Dedecius.- [6. Aufl.].- Frankfurt 
    am Main: Insel, 1996.- 57, [6] s.: rys.; 19 cm 
    • Aut.: Anna Kamieńska, Maryla Wolska, Kazimierz Przerwa-Tetmajer, Felicja Kruszewska, Bolesław Leśmian [pseud.] Bolesław Lesman [nazwa], Kazimiera
     Iłłakowiczówna, Tadeusz Peiper, Maryla Czerkawska, Józef Czechowicz, Maria Pawlikowska-Jasnorzewska, Konstanty Ildefons Gałczyński, Zuzanna Gińczanka,
     Julian Przyboś, Jan Śpiewak, Mieczysława Buczkówna, Mieczysław Jastrun, Anna Pogonowska, Krzysztof Kamil Baczyński, Małgorzta Hillar, Zbigniew
     Bieńkowski, Teresa Truszkowska, Jan Brzękowski, Wisława Szymborska, Czesław Miłosz, Urszula Kozioł, Tymoteusz Karpowicz, Teresa Socha-Lisowska, Witold 
     Wirpsza, Ewa Białous, Zbigniew Herbert, Helena Raszka, Miron Białoszewski, Joanna Pollakówna, Tadeusz Różewicz, Barbara Sadowska, Andrzej Bursa, 
     Alicja Patey-Grabowska, Zbigniew Jerzyna, Bogusława Latawiec, Edward Balcerzan, Anna Janko, Stanisław Grochowiak, Halina Poświatowska, Ireneusz 
     Iredyński 
    • 1 wyd. pt.: Polonaise érotique 

102. Polskie poety XX veka: antologija /[per. s pol.] Natal'ja Astaf'eva, Vladimir Britanišskij T. 1.- Sankt-Peterburg: Aletejja, 2000.- 445, [19] s.; 22 cm. - Ros. 
    • Tyt. równol. pol. na s. Przedtyt.: Poeci polscy XX wieku: antologia 
    • Aut.: Leopold Staff, Bolesław Leśmian [pseud.] Bolesław Lesman [nazwa], Tytus Czyżewski, Kazimiera Iłłakowiczówna, Maria Pawlikowska-Jasnorzewska, 
     Jarosław Iwaszkiewicz, Julian Tuwim, Kazimierz Wierzyński, Antoni Słonimski, Władysław Broniewski, Beata Obertyńska, Jan Lechoń [pseud.] Leszek Józef 
     Serafinowicz [nazwa], Włodzimierz Słobodnik, Aleksander Wat [pseud.] Aleksander Chwat [nazwa], Anatol Stern, Julian Przyboś, Jan Wyka, Józef Czechowicz,
     Mieczysław Jastrun, Konstanty Ildefons Gałczyński, Marian Jachimowicz, Seweryn Pollak, Jan Śpiewak, Anna Świrszczyńska, Stanisław Jerzy Lec, Czesław 
     Miłosz, Józef Ozga-Michalski, Anna Kamieńska 

103. Ratajczak Dobrochna: Teatr Artystyczny Bolesława Leśmiana: z problemów przełomu teatralnego w Polsce (1893-1913).- Wrocław: 
    Zakład Narodowy im. Ossolińskich, 1979.- 245, [2] s., [3] k. tabl.: il., portr.; 21 cm

104. Rowiński Cezary: Człowiek i świat w poezji Leśmiana: studium filozoficznych koncepcji poety.- Warszawa: Państ. Wydaw. Naukowe,
    1982.- 325, [3] s.; 20 cm

105. Rymkiewicz Jarosław Marek: Leśmian: encyklopedia.- Warszawa: "Sic!", cop. 2001.- 445, [1] s.; 22 cm

106. Sokorski Jerzy: Bolesław Leśmian: pieśni na głos i fortepian [Partytura].- Piastów: Jan Wacław Pióro, 1997.- [6], 33 s.; 30 cm

107. Stala Marian: Trzy nieskończoności: o poezji Adama Mickiewicza, Bolesława Leśmiana i Czesława Miłosza.- Kraków: Wydaw. Literackie, 
    2001.- 258, [1] s.: il.; 20 cm

108. Tank Maksim [pseud.], Skurko Jaugen: Errata: veršy, peraklady.- Minsk: Mastackaja Litaratura, 1996.- 142, [2] s.; 17 cm.
    • Aut. pol. wierszy w tł. M. Tanka: Teodor Bujnicki, Józef Wittlin, Zbigniew Herbert, Stanisław Ryszard Dobrowolski, Adam A. Zych, Stanisław Jerzy Lec, 
     Bolesław Leśmian [właśc. B. Lesman], Czesław Miłosz, Tadeusz Różewicz, Eliasz Pielgrzymowski 

109. Tauber-Ziółkowski, Andrzej.: Sugestie interpretacyjne.- Londyn [London]: Oficyna Poetów i Malarzy, 1972.- 128 p.; 22 cm.
    • Notes: Three essays based on the writings of Bolesław Prus, Bolesław Leśmian and Tadeusz Borowski.

110. Tetmajer Kazimierz Przerwa-,Leśmian Bolesław, Staff Leopold: Ogród miłości /wybór i oprac. Maria Józefacka; [il. Stanisław Bałdyga, Zofia 
    Kopel-Szulc, Marian Nowiński].- Lublin: Krajowa Agencja Wydawnicza: Pracownie Sztuk Plastycznych, 1984.- 151, [1] s.: il.; 24 cm
    • Tekst wg wyd. Poezje / K. Przerwa-Tetmajer, PIW, 1974, Poezje / B. Leśmian PIW, 1965, Poezje wybrane / L. Staff, PIW, 1967

111. Tetmajer Kazimierz Przerwa-, Leśmian Bolesław, Staff Leopold: Ogród miłości /wybór i oprac. Maria Józefacka; rys. Zofia Kopel-Szulc.-
    [Wyd. 2 zm.].- Lublin: Krajowa Agencja Wydawnicza, 1989.- 131, [4] s., [16] s. tabl. (w tym kolor.): rys.; 23 cm
     • Tekst wg: Poezje / K. Przerwa-Tetmajer, PIW, 1974; Poezje / B.Leśmian PIW 1965; Poezje zebrane / L. Staff, PIW 1967

112. Treasury of Polish love poems, quotations and proverbs: in Polish and English /ed. and transl. by Miroslaw Lipinski.- 2nd ed.- New York:
    Hippocrene Books, 1996.- 125 s.; 19 cm 
    • Tekst równol. pol. i ang. 
    • Aut.: Jan Kochanowski, Malcher (Melchior) Pudłowski, Jan Andrzej Morsztyn, Stanisław Serafin Jagodyński, Wacław Potocki, Jakub Teodor Trembecki, 
     Ignacy Krasicki, Franciszek Karpiński, Franciszek Dionizy Kniaźnin, Julian Ursyn Niemcewicz, Antoni Gorecki, Adam Mickiewicz, Stefan Witwicki, Juliusz 
     Słowacki, Zygmunt Krasiński, Gabryella [pseud.] Narcyza Żmichowska [nazwa], Adam Asnyk, Miron [pseud.] Aleksander Michaux [nazwa], Zofia 
     Trzeszczowska, Maria Konopnicka, Eliza Orzeszkowa, Bolesław Prus [pseud.] Aleksander Głowacki [nazwa], Henryk Sienkiewicz, Aleksander Świętochowski, 
     Gabriela Zapolska [pseud.] Maria Gabriela Śnieżko-Błocka [nazwa], Alfred Aleksander Konar, Marian Gawalewicz, Kazimierz Przerwa-Tetmajer, Maryla 
     Wolska, Bolesław Szczęsny Herbaczewski, Kazimiera Zawistowska, Bolesław Leśmian [pseud] Bolesław Lesman [nazwa], Leopold Staff, Kazimiera 
     Iłłakowiczówna, Maria Morstin-Górska, Maria Pawlikowska-Jasnorzewska, Kazimierz Wierzyński, Julian Tuwim, Magdalena Samozwaniec [pseud.] 
     Magdalena Niewidowska [nazwa], Janusz Makarczyk, Jan Lechoń [pseud.] Leszek Serafinowicz [nazwa], Konstanty Ildefons Gałczyński, Stanisław Jerzy Lec
     [pierwotna nazwa Jerzy Tusch-Letz], Halina Poświatowska 
    • Tł.: Marjorie Beatrice Peacock, G. R. Noyes, Watson Kirkconnell, Kenneth R. Mackenzie, Paweł Sobolewski, Jacek Gałązka 

113. Trznadel Jacek: Nad Leśmianem: wiersze i analizy.- Kraków: "Arcana", 1999.- 155 s.; 21 cm

114. Twórczość Bolesława Leśmiana: studia i szkice /pod red. Tomasza Cieślaka, Barbary Stelmaszczyk.- Kraków: Towarzystwo Autorów 
    i Wydawców Prac Naukowych "Universitas", 2000.- 431, [1] s.; 24 cm

115. Vasilenko, V. M.: Poetičnij svit Boleslava Lesmiana.- Kiiv: Nauk. dumka, 1990.- 129 p.; 20 cm. 

116. Zięba Jan: Bolesława Leśmiana światopogląd nowoczesny: o eseistyce poety.- Kraków: Towarzystwo Autorów i Wydawców Prac 
    Naukowych "Universitas", 2000.- 240 s.; 20 cm

117. 50 [Pjatdesjati] polskich poetiv: antologija polskoi poezii /u per. Dmitra Pavlička; [per. s pol., peredm. ta dovid. pro avt. D. Pavlička].-
    Kiiv: Vid-vo S. Pavličko "Osnovi", 2001.- 583, [1] s.; 20 cm.
    • Aut.: Jan Kochanowski, Mikołaj Sęp Szarzyński, Jan Andrzej Morsztyn, Franciszek Karpiński, Adam Mickiewicz, Juliusz Słowacki, Cyprian Kamil Norwid, 
     Maria Konopnicka, Jan Kasprowicz, Kazimierz Przerwa-Tetmajer, Bolesław Leśmian [pseud.] Bolesław Lesman [nazwa], Leopold Staff, Tytus Czyżewski, 
     Maria Pawlikowska-Jasnorzewska, Julian Tuwim, Jarosław Iwaszkiewicz, Antoni Słonimski, Władysław Broniewski, Kazimierz Andrzej Jaworski, Anatol Stern,
     Julian Przyboś, Józef Czechowicz, Konstanty Ildefons Gałczyński, Czesław Miłosz, Tadeusz Różewicz, Wisława Szymborska, Andrzej Kuśniewicz, Stanisław 
     Swen Czachorowski, Miron Białoszewski, Zbigniew Herbert, Tadeusz Nowak, Bogdan Drozdowski, Andrzej Bursa, Jerzy Harasymowicz, Stanisław Grochowiak,
     Ernest Bryll, Krzysztof Gąsiorowski, Janusz Żernicki, Wojciech Kawiński, Ryszard Krynicki, Adam Zagajewski, Bohdan Zadura, Rafał Wojaczek, Stanisław 
     Barańczak, Piotr Celesz, Andrzej Sosnowski, Marcin Świetlicki, Eugeniusz Tkaczyszyn-Dycki, Darek Foks, Marta Podgórnik 
Artykuły w czasopismach:
1. Alcabon: w. /Bolesław Leśmian// Nowa Polszczyzna.- 1998, nr 2, s. 32

2. Ballada "Alcabon" Bolesława Leśmiana: scenariusz adaptacji filmowej: propozycja zajęć /Jolanta Sikora// Nowa Polszczyzna.-1998, nr 2, 
  s. 28-31
  • zajęcia w katowickim Pałacu Młodzieży

3. Bolesław Leśmian: poezja i rzeczy ostateczne /Jacek Trznadel// Arcana.- 2001, nr 3, s. 74-86

4. Bolesława Leśmiana "Strój" - ballada (o) niejasności /Piotr Pietrych// Pamiętnik Literacki.- 2001, z. 1, s. 53-71

5. Bóg i świat w poezji Bolesława Leśmiana /Tomasz Cieślak .- Streszcz. w jęz. ang.// Acta Universitatis Lodziensis. Folia Litteraria Polonica.- 
  Z. 1.- (1998), s. 25-53

6. Buty na miarę Boga, czyli niemożliwe transcendencje Leśmiana /Dariusz Kowalczyk .- Streszcz. w jęz. fr.// Przegląd Powszechny.- 1998, nr 10,
  s. 58-66

7. Cieśla-demiurg: (o "Chałupie" Bolesława Leśmiana) /Michał Głowiński .- Streszcz. w jęz. ang.// Roczniki Humanistyczne.- 1998, z. 1, s. 429-435

8. Demoniczny Leśmian /Helena Zaworska// Literatura.- 1998, nr 1, s. 56-57

9. Fale życia; Sad i księżyc; Pieśń o sobie samym; Dwa białe skrzydła; Księżycowy żebrak: wiersze /Bolesław Leśmian; tł. z ros. Marian
  Pankowski, Jerzy Ficowski; oprac. Jacek Trznadel// Arcana.- 2001, nr 3, s. 87-91

10. Funkcja neologizmów w kreowaniu poetyckiego obrazu świata Bolesława Leśmiana /Małgorzata Klimczak// Poradnik Językowy.- 2001,
   z. 4, s. 42-48

11. Głos zza muru: o formie bez substancji w balladzie "Dziewczyna" Bolesława Leśmiana /Paweł Dąbrowski// Orbis Linguarum.- Vol. 9.- (1998),
   s. 279-281

12. Jeszcze raz o motywie Don Juana: (refleksje nad "Pogrzebem Don żuana" Bolesława Leśmiana) /Monika Szczot// Topos.- 2000, nr 1, s. 153-158

13. Jubileusz Leśmiana /Piotr Łopuszański// Twórczość.- 1995, nr 12, s. 92-95

14. Kiedy urodził się Leśmian? /Jacek Trznadel// Arcana.- 2000, nr 1, s. 204-205

15. "Klechdy sezamowe" Bolesława Leśmiana jako cykl baśniowy /Violetta Wróblewska .- Streszcz. w jęz. ang.// Acta Universitatis Nicolai 
   Copernici. Filologia Polska.- Z. 52.- (1999), s. 79-101

16. Korespondencja z rodziną Bolesława Leśmiana /oprac. Jacek Trznadel// Arcana.- 1998, nr 2, s. 95-114

17. Których nie ma: notatka o aniołach Leśmiana /Marian Stala// Tygodnik Powszechny.- 1998, nr 10, s. 14

18. Lacan i Leśmian - dwa zwierciadła /Paweł Dybel// Teksty Drugie.- 1998, nr 1/2, s. 19-36

19. Leśmian - Białoszewski - Karpowicz /Krystyna Miłobędzka// Czas Kultury.- 1997, nr 1, s. 5-6

20. Leśmian - dzieje geniusza /Jarosław Marek Rymkiewicz// Twórczość.- 2000, nr 5, s. 56-92

21. Leśmian - dzieje geniusza /Jarosław Marek Rymkiewicz// Twórczość.- 2000, nr 6, s. 70-82

22. Leśmian - Encyklopedia: fragm. /Jarosław Marek Rymkiewicz// Arcana.- 2000, nr 4, s. 106-118

23. Leśmian i jego niedoszły zięć: fragm. książki /Piotr Łopuszański// Gazeta Wyborcza.- 1998, nr 231 dod. s. 66-69

24. Leśmian i kobiety /Piotr Łopuszański// PAL Przegląd Artystyczno-Literacki.- 1998, nr 7/8, s. 131-139

25. Leśmian i Tuwim w przekładach Langera /Wacław Sadkowski// Literatura na Świecie.- 2000, nr 12, s. 322-325

26. Leśmian w haseł chruśniaku /Jarosław Marek Rymkiewicz// Rzeczpospolita.- 2001, nr 216, s. D3

27. Leśmianowska "ontologia" nicości /Marzena Woźniak-Łabieniec .- Streszcz. w jęz. ang.// Acta Universitatis Lodziensis. Folia Litteraria 
   Polonica.- Z. 1.- (1998), s. 55-81

28. Leśmianowski Kopciuszek /Małgorzata Walczak// Guliwer.- 1999, nr 1, s. 5-11

29. Leśmianowski świat tragiczny /Maciej Krassowski .- Arcydzieła kultury polskiej// Wiadomości Kulturalne.- 1996, nr 44, s. 14

30. Ludowość i literackość w "Klechdach sezamowych" Bolesława Leśmiana: fragm. /Julia Sienkiewicz .- Streszcz. w jęz. ang.// Literatura 
   Ludowa.- 1999, nr 3, s. 3-16

31. Łąka /Tadeusz Stefańczyk .- Arcydzieła kultury polskiej// Wiadomości Kulturalne.- 1997, nr 8, s. 14

32. Makabreska wobec ciężaru i lekkości istnienia /Brygida Pawłowska-Jądrzyk// Sztuka i Filozofia.- T. 17.- (1999), s. 96-118
   • Na przykładzie ballad Bolesława Leśmiana

33. Miłość i śmierć: Leśmian i Dora Lebenthal /Romualda Parys// PAL Przegląd Artystyczno-Literacki.- 1999, nr 5, s. 110-116

34. Motiv kukly v poězii Les'mjana /Vladimir Vasilenko .- Streszcz. w jęz. pol.// Studia Litteraria Polono-Slavica.- [T.] 1.- (1993), s. 95-123

35. Najlepszy poeta wśród rejentów, najlepszy rejent wśród poetów: wspomnienia /L.R.// Rejent.- 1996, nr 7/8, s. 221-224

36. Narodziny przez śmierć /Jarosław Adamowicz// Gnosis.- Nr 9.- (1996), s. 62-70

37. "Niebytu wycieruch": (o leśmianowskim poecie nicości) /Marzena Woźniak-Łabieniec .- Streszcz. w jęz. ang.// Prace Polonistyczne.- 
   Ser. 51.- (1996), s. 113-128

38. Nieznane oblicze Bolesława Leśmiana /Piotr Łopuszański// Magazyn Literacki.- 2000, nr 6/7, s. 12-14

39. O pewnym epitecie w wierszu Bolesława Leśmiana "Strój" /Leszek Engelking// Pamiętnik Literacki.- 1996, z. 1, s. 153-155

40. O "Trenach" i "niebiosów pustkowiu" /Anna Maćkowska// Warsztaty Polonistyczne.- 1997, nr 4, s. 27-32
   • O wierszu Leśmiana "Urszula Kochanowska"

41. Olbrzym znikomek /Wojciech Wencel// Nowe Państwo.- 2001, nr 47, s. 42-43

42. Pierwsze krople burzy /Grzegorz Bojnicki// Kresy.- 2000, nr 1, s. 86-96
   • Różnice i podobieństwa w twórczości B. Leśmiana i J. Czechowicza

43. Pięć fragmentów z książki "Leśmian Encyklopedia" /Jarosław Marek Rymkiewicz// Odra.- 2000, nr 11, s. 87-94

44. Pisma Władimira Sołowjowa wśród inspiracji filozoficznych w poezji Leśmiana /Anna Sobieska// Pamiętnik Literacki.- 2000, z. 1, s. 113-124

45. Poezja jest niebezpieczna /Jacek Dębski ; rozm. przepr. Małgorzata Subotić// Rzeczpospolita.- 1998, nr 260 dod. s. 8-9

46. Poezja nie jest z tego świata /Anna Piwkowska// Gutenberg.- 2000, nr 3, s. 46-47

47. Postacie kalek w utworach Bolesława Leśmiana - zwycięstwo ciała czy ducha? /Elżbieta Zarych// Teksty Drugie.- 1999, nr 6, s. 149-160

48. Problematika i poetika russkogo liriceskogo cikla Boleslava Lesmjana "Pesni Vasilisy Premudroj" /Jerzy Świdziński, Vladimir Vasilenko// 
   Scripta Neophilologica Posnaniensia.- T. 2.- (2000), s. 245-256

49. Próba interpretacji wiersza Bolesława Leśmiana "Garbus" /Zbigniew Lisowski .- Streszcz. w jęz. ang.// Zeszyty Naukowe. Seria Nauki 
   Humanistyczne / Wyższa Szkoła Rolniczo-Pedagogiczna w Siedlcach.- Nr 42.- (1995), s. 103-118

50. Przestrzeń w poezji Bolesława Leśmiana: "Topielec", "W nicość śniąca się droga..." /Bogumiła Frąszczak// Warsztaty Polonistyczne.-
   1999, nr 2, s. 35-38

51. Przypowieść o przekornym istnieniu i pozornej śmierci: Bolesław Leśmian "Pszczoły" /Magdalena Nowak// Warsztaty Polonistyczne.-
   1999, nr 2, s. 105-112

52. Rytm w światopoglądzie Bolesława Leśmiana /Tomasz Wójcik// Przegląd Humanistyczny.-1995, nr 1, s. 77-83

53. Sen teatralny pana Błyszczyńskiego /Jan Różewicz// Warsztaty Polonistyczne.- 1997, nr 4, s. 72-78

54. Słońce w poezji Bolesława Leśmiana /Urszula Kęsikowa// Gdańskie Studia Językoznawcze.- [T.] 7.- (2000), s. 35-53

55. Tajemnice szewczyka, czyli... śledząc symbole /Wiesława Wantuch// Nowa Polszczyzna.- 2001, nr 2, s. 3-7

56. To pani Dora! /Monika Piątkowska// Gazeta Wyborcza.- 1997, nr 261, s. 12-13,15

57. Topiele, odmęty, otchłanie /Tadeusz Stefańczyk// Wiadomości Kulturalne.- 1997, nr 44, s. 10

58. Trochę inna dziewczyna /Aneta Wiatr// Twórczość.- 2000, nr 3, s. 87-105

59. Ukrzyżowany strumień: metafizyka Leśmiana: fragm. /Michał Fostowicz// Fraza.- 1998, nr 3/4, s. 45-63

60. Wielki poeta notariuszem w Hrubieszowie i Zamościu: (Bolesław Leśmian) /Mieczysław Sawczuk// Rejent.- 2000, nr 4, s. 163-172

61. Wiersz Bolesława Leśmiana "Odjazd" na lekcji w klasie VI /Izabela Matejak// Warsztaty Polonistyczne.- 1995, nr 4, s. 44-46

62. Wiersze Bolesława Leśmiana w przekładzie Karla Dedeciusa /Jolanta Krzysztoforska-Doschek// Ruch Literacki.- 1995, z. 4, s. 537-544

63. Wuj Tarabuk i nędza pisania /Ryszard Koziołek// Fa-Art.- 1998, nr 3, s. 14-19

64. Z pasją i wiarą: o wierszu Bolesława Leśmiana pt. "Szewczyk" /Karol Maliszewski// Warsztaty Polonistyczne.- 1997, nr 4, s. 67-71

65. Zapomniane teksty Bolesława Leśmiana// Twórczość.- 1995, nr 12, s. 95-98
   • Recenzja pracy Władysława Jabłonowskiego "Dookoła Sfinksa"
Recenzje:
1. Bolesława Leśmiana światopogląd nowoczesny: o eseistyce poety /Jan Zięba. Kraków, 2000,- Rec. Kazimierz Nowosielski// Nowe Książki.-
  2001, nr 6, s. 34-35

2. Leśmian /Piotr Łopuszański. Wrocław, 2000,- Rec. Piotr Kajewski// Odra.- 2001, nr 2, s. 102-103

3. Leśmian /Piotr Łopuszański. Wrocław, 2000,- Rec. Agnieszka Błażyńska// Śląsk.- 2001, nr 9, s. 73

4. Leśmian: encyklopedia /Jarosław Marek Rymkiewicz. Warszawa, 2001,- Rec. Dariusz Suska// Gazeta Wyborcza.- 2001, nr 243, s. 12

5. Leśmian: encyklopedia /Jarosław Marek Rymkiewicz. Warszawa, 2001,- Rec. Jacek W. Kamiński// Rzeczpospolita.- 2001, nr 281, s. E5

6. Leśmian: encyklopedia /Jarosław Marek Rymkiewicz. Warszawa, 2001,- Rec. Leszek Engelking// Nowe Książki.- 2001, nr 8, s. 7-8

7. Łuka /Bolesław Leśmian. Bratislava , 2000,- Rec. Krzysztof Krasuski// Twórczość.- 2001, nr 6, s. 157-159

8. Przygody Sindbada żeglarza /Bolesław Leśmian. Kraków, 1999,- Rec. Grzegorz Leszczyński// Guliwer.- 2000, nr 1, s. 43-45

9. Romantyczność i folklor: o twórczości Jacka Malczewskiego i Bolesława Leśmiana /Leszek Libera. Poznań, 1994,- Rec. Stanisław Burkot// 
  Ruch Literacki.- 1996, z. 1, s. 124-125

10. Trzy nieskończoności /Marian Stala. Kraków, 2001,- Rec. Lektor// Tygodnik Powszechny.- 2001, nr 47, s. 21

11. Trzy nieskończoności: o poezji Adama Mickiewicza, Bolesława Leśmiana i Czesława Miłosza / Marian Stala.- Kraków, 2001.- Rec. Andrzej
   Franaszek// Tygodnik Powszechny.- 2002, nr 10, s. 13 

12. Twórczość Bolesława Leśmiana: studia i szkice. Kraków, 2000,- Rec. Zbigniew Chojnowski// Nowe Książki.- 2001, nr 1, s. 22

13. Zdziczenie obyczajów pośmiertnych /Bolesław Leśmian. Kraków, 1998,- Rec. Paweł Majerski// Nowe Książki.- 1999, nr 2, s. 13

14. Zwiedzam wszechświat /Bolesław Leśmian. Warszawa, 1996,- Rec. Piotr Kebut// Wiadomości Kulturalne.- 1996, nr 49, s. 21
 
Niniejsze zestawienie bibliograficzne sporządzono na podstawie bazy Biblioteki Narodowej w Warszawie oraz
LIBRARY OF CONGRESS ONLINE CATALOG: Library of Congress 101 Independence Ave., SE Washington, DC 20540 
Opracowanie:
HANNA MAŁGORZATA WITCZAK