ASERTYWNOŚĆ

     
Książki:

     
 1. Alberti Robert E.: Asertywność: sięgaj po to, czego chcesz, nie raniąc innych /Robert Alberti, Michael Emmons; przekł. Maciej Adam Michalski.- Gdańsk: 
   Gdańskie Wydaw. Psychologiczne, 2002.- 245, [1] s.; 21 cm
   * Tyt. oryg.: "Your perfect right" 1995

 2. Berckhan Barbara: Inteligentny sposób radzenia sobie z głupimi uwagami i docinkami: samoobrona słowami z programem treningowym /Barbara Berckhan; 
   [tł. Magdalena Jałowiec].- Kielce: "Jedność", 2003.- 144 s.: il.; 21 cm
   * Tyt. oryg.: "Die etwas intelligentere Art, sich gegen dumma Sprüche zu wehren: Selbstverteidigung mit Worten, mit Trainigsprogramm" 1998

 3. Bishop Sue: Asertywność /Sue Bishop; przekł. Elżbieta Turlejska.- Poznań: Zysk i S-ka. Wydaw., cop. 1999.- 110, [1] s.; 19 cm
   * Tyt. oryg.: "Develop your assertiveness" 1996. - Na okł. podtyt.: większa wiara w siebie, lepsze kontakty towarzyskie i zawodowe

 4. Castanyer Mayer- Spiess Olga: Jak docenić samego siebie?: asertywność jako wyraz zdrowej samooceny /Olga Castanyer; przekł. Piotr Rak.- Kraków: "eSPe", 
   2002.- 195, [1] s.; 20 cm
   * Tyt. oryg.: "La asertividad: expresión de una sana autoestima"

 5. Cloud Henry, Townsend John Sims: Sztuka mówienia "nie" /Henry Cloud, John Townsend; z ang. przeł. Andrzej Czarnocki.- Warszawa: "Świat Książki", 1997.- 
   346, [3] s.; 21 cm
   * Oryg.: "Boundaries: when to say yes, when to say no" 1992

 6. Cloud Henry, Townsend John Sims: Sztuka mówienia "nie": [jak chronić własne życie przed manipulacją ze strony innych ludzi] /Henry Cloud, John Townsend;
   [przekł. z ang. Andrzej Czarnocki].- [Wyd. 2].- Warszawa: "Vocatio", 1997.- 302, [1] s.; 20 cm
   * Oryg.: "Boundaries: when to say yes, when to say no" 1992

 7. Cloud Henry: Sztuka mówienia "nie": [jak chronić własne życie przed manipulacją ze strony innych ludzi] /Henry Cloud, John Townsend; [przekł. z ang. Andrzej 
   Czarnocki].- [Wyd. 3].- Warszawa: "Vocatio", 1998.- 302, [1] s.; 20 cm
   * Oryg.: "Boundaries: when to say yes, when to say no to take control of your life" 1992

 8. Cloud Henry: Sztuka mówienia "nie" /Henry Cloud, John Townsend; [przekł. Andrzej Czarnocki].- Wyd. 5.- Warszawa: "Vocatio", 2000.- 302, [1] s.; 20 cm
   * Tyt. oryg.: "Boundaries" 1992. - Tyt. ze , s. przedtyt. i podtyt. na okł.: Jak chronić własne życie przed manipulacją ze strony innych ludzi

 9. Cloud Henry: Sztuka mówienia "nie" /Henry Cloud, John Townsend; [przekł. Andrzej Czarnocki].- Warszawa: "Vocatio", [2001].- 302, [1] s.; 20 cm
   * Tyt. oryg.: "Boundaries" 1992. - Tyt. ze , s. przedtyt. i podtyt. na okł.: Jak chronić własne życie przed manipulacją ze strony innych ludzi

10. Dahm Ulrike: Moc słowa nie: sztuka podejmowania decyzji /Ulrike Dahm; z niem. przeł. Monika Faryna.- Warszawa: "Diogenes", 2000.- 221, [3] s.; 20 cm
   * Tyt. oryg.: "Die Kraft des Nein" 1997

11. Davidson Jeffrey P.: Asertywność /Jeff Davidson; przeł.Sebastian Musielak.- Poznań: Dom Wydawniczy "Rebis", 1999.- 378, [1] s.: il.; 23 cm
   * Tyt. oryg.: "The complete idiot's guide to assertiveness" 1997

12. Davidson Jeffrey P.: Asertywność /Jeff Davidson; przeł. Sebastian Musielak.- Wyd. 1, (dodr.).- Poznań: Dom Wydawniczy "Rebis", 2001.- 378, [1] s.: il.; 23 cm
   * Tyt. oryg.: "The complete idiot's guide to assertiveness" 1997

13. Ehrhardt Ute: Uległa czy niepokorna: pułapki kobiecości, odkryj swoją wartość, bądź sobą /Ute Ehrhardt; z niem. przeł. Anna Bender.- Warszawa: "Diogenes": 
   "Świat Książki", 1998.- 189, [2] s.; 21 cm
   * Tyt. oryg.: "Gute M„dchen gehen in den Himmel" 1994

14. Fensterheim Herbert: Jak nauczyć się asertywności: nie mów "Tak", gdy chcesz powiedzieć "Nie" /Herbert Fensterheim, Jean Baer; z ang. przeł. Adriana Bosak.-
   Warszawa: "Książka i Wiedza", cop. 1999.- 283, [1] s.; 21 cm
   * Tyt. oryg.: "Dont say yes when you want to say no" 1997. - Tyt. okł., grzbiet. i ze , s. przedtyt.: Nie mów "Tak", gdy chcesz powiedzieć "Nie"

15. Ferguson Jan: Asertywność doskonała: wszystko, czego potrzebujesz, aby udało ci się za pierwszym razem / Jan Ferguson; przeł. Anna Sawicka-Chrapkowicz.- 
   Poznań: Dom Wydawniczy "Rebis", 1999.- 111, [2] s.: 1 rys.; 20 cm
   * Tyt. oryg.: "Perfect assertiveness " 1996

16. Ferguson Jan: Asertywność doskonała: wszystko, czego potrzebujesz, aby udało ci się za pierwszym razem /Jan Ferguson; przeł. Anna Sawicka-Chrapkowicz.- 
   Wyd. 1 (dodr.).- Poznań: Dom Wydawniczy "Rebis", 2000.- 114, [3] s.: il.; 20 cm
   * Tyt. oryg.: "Perfect assertiveness" 1996

17. Ferguson Jan: Asertywność doskonała: wszystko, czego potrzebujesz, aby udało ci się za pierwszym razem /Jan Ferguson; przeł. Anna Sawicka-Chrapkowicz.- 
   Wyd. 1 (dodr.).- Poznań: Dom Wydawniczy "Rebis", 2001.- 114, [3] s.: 1 il.; 20 cm
   * Tyt. oryg.: "Perfect assertiveness" 1996

18. Fontana David: Zarządzanie czasem /David Fontana; z jęz. ang. przeł. Emil Mizgalski.- Warszawa: Wydaw. Naukowe PWN, 1999.- 124, [4] s.; 21 cm
   * Tyt. oryg.: "Managing time" 1993

19. Gillen Terry: Jak asertywnie wpływać na ludzi /Terry Gillen; [tł. Hanna Klupa].- Warszawa: "Petit", 2002.- 144 s.: il.; 21 cm
   * Tyt. oryg. "Agreed! improve your power of influence" 1999

20. Glass Lillian: Toksyczni ludzie: 10 sposobów postępowania z ludźmi, którzy uprzykrzają ci życie /Lillian Glass; przeł. [z ang.] Beata Radomska.- Poznań: Dom 
   Wydawniczy "Rebis", 1997.- 292, [4] s.; 20 cm
    * Oryg.: "Toxic people" 1995

21. Glass Lillian: Toksyczni ludzie: 10 sposobów postępowania z ludźmi, którzy uprzykrzają ci życie /Lillian Glass; przeł. Beata Radomska.- Wyd. 1, (dodr.).- Poznań:
   Dom Wydawniczy "Rebis", 1998.- 292, [1] s.; 20 cm
   * Tyt. oryg.: "Toxic people" 1995

22. Glass Lillian: Toksyczni ludzie: 10 sposobów postępowania z ludźmi, którzy uprzykrzają ci życie /Lillian Glass; przeł. Beata Radomska.- Wyd. 1 (dodr.).- Poznań: 
   Dom Wydawniczy "Rebis", 1999.- 292, [1] s.; 20 cm
   * Tyt. oryg.: "Toxic people" 1995

23. Glass Lillian: Toksyczni ludzie: 10 sposobów postępowania z ludźmi, którzy uprzykrzają ci życie /Lillian Glass; przeł. Beata Radomska.- Wyd. 1 (dodr.).- Poznań: 
   Dom Wydawniczy "Rebis", 2001.- 292, [1] s.; 20 cm
   * Tyt. oryg.: "Toxic people" 1995

24. Glass Lillian: Toksyczni ludzie: 10 sposobów postępowania z ludźmi, którzy uprzykrzają ci życie /Lillian Glass; przeł. Beata Radomska.- Wyd. 1, (dodr.).- Poznań: 
   Dom Wydawniczy "Rebis", 2003.- 292, [1] s.; 20 cm
   * Tyt. oryg.: "Toxic people" 1995

25. Guarrella Elena: Sztuka mówienia nie /Elena Guarrella, Giorgio M. Sofia; przekł. Katarzyna Kubis, Andrzej Porębski.- Kraków: Wydaw. WAM, 2002.- 149, [1] s.; 20 cm
   * Tyt. oryg.: "E se ti dicessi di no...: per risolvere problemi di relazione" 1999. Na okł. podtyt.: poradnik

26. Gut Jerzy: Docenić konflikt: od walki i manipulacji do współpracy /Jerzy Gut, Wojciech Haman.- Wyd 2. Popr.- Warszawa: "Kontrakt", 1995.- 114 s.; 21 cm

27. Hare Beverley: Bądź asertywny /Beverley Hare; przekł. Iwona Niciak.- Wyd. 2.- Łódź: "Ravi", 1999.- 150, [1] s.; 21 cm
   * Tyt. oryg.: "Be assertive": the positive way to communicate effectively, 1988. Na okł. podtyt.: skuteczne sposoby komunikacji

28. Król-Fijewska Maria: Asertywność menedżera /Maria Król-Fijewska, Piotr Fijewski.- Warszawa: Polskie Wydaw. Ekonomiczne, 2000.- 137, [3] s.: il.; 21 cm

29. Król-Fijewska Maria: Stanowczo, łagodnie, bez lęku czyli 13 [Trzynaście] wykładów o asertywności /Maria Król-Fijewska.- Warszawa: "Intra", 1992.- 123, [3] s.: err.; 17 cm

30. Król-Fijewska Maria: Stanowczo, łagodnie, bez lęku /Maria Król-Fijewska.- Wyd. 3 popr.- Warszawa: "Intra": "W.A.B.", 2000.- 138, [6] s.; 20 cm

31. Król-Fijewska Maria: Trening asertywności: scenariusz i wykłady /Maria Król-Fijewska.- [Wyd. 2].- Warszawa: Instytut Psychologii Zdrowia i Trzeźwości: 
   Polskie Towarzystwo Psychologiczne, 1993.- 150, [2] s.; 21 cm

32. Królak Elżbieta, Król-Fijewska Maria: TAZA - Trening Asertywnych Zachowań Abstynenckich: instrukcja dla osób prowadzących /Elżbieta Królak, Maria 
   Król-Fijewska.- Warszawa: Instytut Psychologii Zdrowia i Trzeźwości: Polskie Towarzystwo Psychologiczne, 1992.- 28 s.; 21 cm

33. LeBoutillier Megan: Wystarczy powiedzieć nie /Megan LeBoutillier; [przekł. Dariusz Bakalarz].- Warszawa: "Studio Emka", cop. 1997.- 219, [3] s.; 18 cm
   * Tyt. oryg.: ""No" is a complete sentence" 1995. - Na okł. podtyt.: naucz się mówić nie i bądź na tak dla życia, wolności i samoakceptacji

34. Lindenfield Gael: Asertywność /Gael Lindenfield; tł. Mariusz Włoczysiak.- Wyd. 2 popr., (wznowienie).- Łódź: "Ravi", 1999.- 100, [2] s.: il.; 21 cm
   * Tyt. oryg.: "Assert yourself: a self-help course programme for men and women" 1986. Tyt. okł.: Asertywność czyli Jak być otwartym, skutecznym i naturalnym

35. Mączyński Jerzy: Efektywność asertywno-responsywnego kierowania ludźmi /Jerzy Mączyński.- Wrocław: Wydaw. PW, 1987.- 164 s.: 3 rys., 2 wykr.; 24 cm
   * Tyt. równol.: Effectiveness of assertive-responsive management

36. Muraszko Bożena: Nauka asertywności: poradnik /[aut. Bożena Muraszko].- Brwinów-Pszczelin: Centrum Doskonalenia Nauczycieli Szkół Rolniczych, 1996.- 
   45 s.; 21 cm

37. Oleś Maria: Asertywność u dzieci w okresie wczesnej adolescencji /Maria Oleś.- Lublin: TNKUL. Wydaw., 1998.- 228 s.: wykr.; 24 cm
   * Tyt. okł. i grzbiet.: Asertywność u dzieci. - Streszcz. ang.

38. Phelps Stanlee: Kobieta asertywna /Stanlee Phelps, Nancy Austin; przeł. Agnieszka Jacewicz.- Poznań: Dom Wydawniczy "Rebis", 2002.- 287, [1] s.; 20 cm
   * Tyt. oryg.: "The assertive woman" 2000. U dołu okł.: poradnik dla kobiet, które chcą się nauczyć wyrażać siebie

39. Phelps Stanlee: Kobieta asertywna /Stanlee Phelps, Nancy Austin; przeł. Agnieszka Jacewicz.- Wyd. 1, (dodr.).- Poznań: Dom Wydawniczy "Rebis", 2003.- 
   287, [1] s.; 20 cm
   * Tyt. oryg.: "The assertive woman" 2000. U dołu okł.: poradnik dla kobiet, które chcą się nauczyć wyrażać siebie

40. Pogorzelski Witold: Od asertywności do dojrzałości: inspiracja optymalnym /Witold Pogorzelski.- Kraków: Wydaw. Profesjonalnej Szkoły Biznesu, cop. 1999.-
   206 s.; 21 cm

41. Rees Shân: Bądź sobą: trening asertywności /Shân Rees, Roderick S. Graham; przeł. Anna Zawadzka, Włodzimierz Derczyński.- Wyd. 5.- Warszawa: "Książka i 
   Wiedza", cop. 2002.- 190, [2] s.; 21 cm
   * Tyt. oryg.: "Assertion training: how to be who you really are" 1991

42. Rees Shân: Bądź sobą: trening asertywności /Shân Rees, Roderick S. Graham; przeł. Anna Zawadzka, Włodzimierz Derczyński.- Wyd. 4.- Warszawa: "Książka i 
   Wiedza", 1999.- 190, [2] s.; 21 cm
   * Tyt. oryg.: "Assertion training: how to be who you really are" 1991

43. Robinson Duke: Między grzecznością a szczerością: 9 błędów miłych ludzi /Duke Robinson; z ang. przeł. Hanna Jankowska.- Warszawa: "Świat Książki", 1998.-
   236, [1] s.; 21 cm
   * Oryg.: "Good intentions": the nine unconscious mistakes of nice people 1997

44. Rola liderów w aktywizowaniu środowiska akademickiego: materiały konferencyjne, Wrocław 1998 /[zespół red. Marian Jasiukiewicz, Anetta Migawa].- Wrocław: 
   WSZiF, 1998.- 143 s.; 21 cm

45. Schneethaler Andreas: Kiedy trzeba powiedzieć nie /Andreas Schneethaler; z niem. przeł. Grzegorz Szczęsny.- Warszawa: "Klub dla Ciebie", 2002.- 159 s.; 19 cm
   * Tyt. oryg.: "Sag nein mit Erfolg" 2000. Na okł. podtyt.: samodzielny trening asertywności
     
Artykuły w czasopismach:

  
 1. Asertywność: wybór literatury (1990-1998) /Ewa Dolata-Makuch// Nowa Szkoła.- 1999, nr 1, s. 56-57

 2. Asertywność a zachowania konsumenckie /Joanna Moczydłowska// Zarządzanie i Edukacja.- 1999, nr 2, s. 35-42

 3. Asertywność czy wychowanie uczuć? /Barbara Kiereś.- Streszcz. w jęz. ang.// Roczniki Nauk Społecznych.- 1999z. 2, s. 97-104

 4. Asertywność i empatia a wychowanie /Marek Dziewiecki// Zeszyty Formacji Katechetów.- 2001, nr 1, s. 49-64

 5. Asertywność i poczucie tożsamości uczniów jako wyznaczniki efektywności lekcji kształcenia obywatelskiego /Waldemar Kozłowski.- Streszcz. w jęz. ang.// 
   Edukacja .- 1996, nr 4, s. 76-84

 6. Asertywność - nurty badawcze i różnice międzypłciowe /Agnieszka Dziurowicz-Kozłowska// Nowiny Psychologiczne.- 2002, nr 3, s. 51-62

 7. Asertywność po francusku i angielsku /Wioletta Piegzik// Języki Obce w Szkole.- 2002, nr 4, s. 26-28

 8. Asertywność u dzieci i młodzieży: problemy teoretyczne i metody pomiaru /Maria Oleś.- Streszcz. w jęz. ang.// Roczniki Psychologiczne.- T. 1 .- (1998), s. 73-95

 9. Asertywność w konwersacji jako komponent sprawności komunikacyjnej dziecka /Barbara Jacennik// Kwartalnik Pedagogiczny.- 2001, nr 3/4, s. 163-175

10. Asertywność w praktyce pedagogicznej /Teresa Zubrzycka-Maciąg// Opieka Wychowanie Terapia.- 2002, nr 1, s. 26-29

11. Co to jest asertywność /Zbigniew Rębiś// Przysposobienie Obronne - Obrona Cywilna w Szkole.- 1999, nr1, s. 11-12
   * Postawy uczniów

12. Empatia i asertywność jako korelaty dojrzałości człowieka /Marek Dziewiecki// Zeszyty Formacji Katechetów.- 2002, nr 2, s. 5-20

13. "Ja i inni" - skala do badania zachowań asertywnych /Piotr Majewicz.- Streszcz. w jęz. ang.// Psychologia Wychowawcza.- 1998, nr 5, s. 448-454

14. Jak rozumieć asertywność?: zarys behawioralno-kognitywno-fenomenologicznej koncepcji asertywności /Ryszard Poprawa.- Streszcz. w jęz. ang.// Przegląd 
   Psychologiczny.- 1998, nr3/4, s. 217-238

15. Jakie mamy prawa związane z asertywnością? /Małgorzata Waszkiewicz-Stefańska// Edukacja Ustawiczna Dorosłych.- 2001,[nr] 4, s. 76-81

16. Katolik a asertywność /Bronisław Grulkowski// Studia Gdańskie.- T. 11 .- (1998), s. 161-174

17. Koncepcja siebie u dzieci asertywnych i nieasertywnych: submisyjnych i agresywnych /Maria Oleś.- Streszcz. w jęz. ang.// Roczniki Filozoficzne.- 1996z. 4, s. 195-215

18. Konceptualizacja pojęcia asertywności /Agnieszka Dziurowicz-Kozłowska// Nowiny Psychologiczne.- 2002, nr 2, s. 5-28

19. Moda na tzw. asertywność /Barbara Kiereś.- Streszcz. w jęz. ang.// Człowiek w Kulturze.- [Nr] 12 .- (1999), s. 73-80

20. Modyfikujący wpływ trwałego lęku na agresywność - asertywność wychowanek MOW w Sobótce /Jacek Ostrowski, Teresa Szewczuk.- Streszcz. w jęz. ang. ros.//
   Roczniki Pedagogiki Specjalnej.- T. 12/13 .- (2002), s. 308-320

21. Nauka asertywności w szkole /Bożena Muraszko// Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze.- 1996, nr 1, s. 21-24

22. Nauka asertywności w szkole /Bożena Muraszko// Nowa Szkoła .- 1996, nr 3, s. 23-28

23. Nie, bo nie: co nas obraża i jak protestujemy /Krystyna Lubelska// Polityka .- 2000, nr 10, s. 86-87

24. O asertywności w szkole /Mirosław Choina// Nowa Szkoła .- 2001, nr 7, s.20-24

25. Odkryć swoje ja... - moja droga do poznania potrzeb ucznia lekko upośledzonego umysłowo /Anna Traczyk// Szkoła Specjalna.- 1999, nr 2, s.104-107

26. Po co nam asertywność? /Małgorzata Waszkiewicz-Stefańska// Edukacja Ustawiczna Dorosłych.- 2001[, nr] 1, s. 57-63

27. Poprawa samooceny nowym narzędziem terapii pedagogicznej: wykorzystanie kwestionariusza zachowań asertywnych i wykazu wzorów afirmacji stosowanych 
   w relaksacji /Paweł Zieliński// Prace Naukowe. Pedagogika / Wyższa Szkoła Pedagogiczna w Częstochowie.- Z. 8/10 .- (1999/2001), s. 847-854

28. Rozwijanie asertywności u dzieci i młodzieży /Teresa Zubrzycka-Maciąg// Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze.- 2002, nr 2, s. 38-42

29. Rozwijanie umiejętności asertywnych u kadry kierowniczej metodą treningu behawioralno-kognitywnego /Jacek Olszewski.- Streszcz. w jęz. ang.// Annales 
   Universitatis Mariae Curie-Skłodowska. Sectio J Paedagogia-Psychologia.- Vol. 13 .- (2000), s. 153-163

30. Skromnie czy asertywnie?: poziom osiągnięć szkolnych i styl autoprezentacji jako wyznaczniki ustosunkowania nauczycielek do uczniów /Andrzej Szmajke.-
   Streszcz. w jęz. ang.// Przegląd Psychologiczny.- 2002, nr 1, s. 123-139

31. Stopień asertywności a więzi w małżeństwie /Monika Kornaszewska// Studia nad Rodziną.- 1998[, nr] 2, s. 133-140

32. Stres, asertywność, psychosynteza /Małgorzata Moskwa// Prace Naukowe. Pedagogika / Politechnika Radomska im. K. Pułaskiego Radom.- Nr 4 .- (1998), s. 99-104

33. Trening asertywności /Zbigniew Zaborowski// Opieka Wychowanie Terapia.- 1997, nr 3, s. 30-32

34. Wybrane aspekty asertywności w zarządzaniu /Katarzyna Duńska.- Streszcz. w jęz. ang.// Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Zarządzania i Bankowości w Poznaniu.- 2000, nr 2, s.85-103

35. Zachowania asertywne w zarządzaniu nowoczesną firmą /Anna Wziątek-Staśko// Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa.- 2001, nr 6, s. 75-80

36. Zajęcia psychoedukacyjne "Nasze spotkania" /Alicja Cieszyńska// Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze.- 2002, nr 2, s. 43-44
   * Zespół Szkół Gastronomiczno-Odzieżowych w Grudziądzu
Niniejsze zestawienie sporządzono na podstawie katalogu online Biblioteki Narodowej w Warszawie
Opracowanie: 
HANNA MAŁGORZATA WITCZAK